Byla e2-168-979/2019
Dėl įpareigojimo sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Jūratė Bliznikaitė-Povilanskienė sekretoriaujant R. Š., R. M., dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui V. K., atsakovės atstovėms E. Š., R. A.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) dėl įpareigojimo sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei prašydamas: 1) įpareigoti atsakovę atnaujinti su ieškovu negyvenamųjų patalpų – 38,49 kv. m dydžio pastato-garažo, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), nuomos sutartį tokiam pačiam laikotarpiui ir tokiomis pačiomis sąlygomis, kurios buvo numatytos 2008 m. birželio 9 d. Valstybės materialiojo turto nuomos sutartyje Nr. 360-FS/08-001 (toliau – Nuomos sutartis); 2) priteisti iš atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodė, kad 2008 m. birželio 9 d. su ( - ) sudaryta Nuomos sutartis, kuria dešimties metų terminui iki 2018 m. birželio 9 d. išnuomotos patalpos-garažas 38,49 kv. m ploto, unikalus Nr. ( - ), esančios adresu: ( - ). 2010 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 248 „Dėl apskričių viršininkų administracijų likvidavimo“ nuomos sutarties objektas perduotas atsakovei, kuri neprieštaravo dėl nuomos sutarties santykių tęsimo tomis pačiomis sąlygomis. Nuomos laikotarpiu atsakovė pretenzijų dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo nereiškė, teikė sąskaitas faktūras už patalpų nuomą, ieškovė tinkamai ir laiku apmokėdavo. Atsakovė 2018 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-5276 (38.3) „Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos ( - )“ informavo, kad 2018 m. birželio 9 d. baigiasi Nuomos sutartis, kuri nebus atnaujinta, patalpos reikalingos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, todėl ragino geruoju iki 2018 m. birželio 9 d. atlaisvinti ir grąžinti patalpas.

6Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl Nuomos sutarties atnaujinimo. Nuomos sutarties galiojimo laikotarpiu, t. y. dešimt metų, tinkamai vykdė nuomininko pareigas, todėl pagal Nuomos sutarties 14 punktą turėjo pirmenybės teisę atnaujinti Nuomos sutartį. Atsakovė informavo, kad Nuomos sutartis nebus atnaujinta, pareikalavo patalpas atlaisvinti ir grąžinti. Ieškovė nuomojamų patalpų neatlaisvino, atsakovei pagal reikalavimą neperdavė ir kreipėsi į teismą, prašydama atnaujinti Nuomos sutartį. Pažymėjo, kad atsakovė, neatnaujindama Nuomos sutarties, pažeidė ieškovės teisės ir teisėtus interesus, teisinio tikrumo principą ir teisėtus lūkesčius. Pagal Nuomos sutarties nuostatas, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.482 straipsnį, kaip nuomininkas, tinkamai vykdęs sutartinius įsipareigojimus, turėjo pirmenybės teisę tęstis (atnaujinti) nuomos santykius. Atsakovės argumentas, kad patalpos reikalingos VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės poreikiams, yra abejotinas, nelogiškas ir neprotingas. Ieškovė ginčo patalpas yra pritaikiusi (pertvarkiusi) komercinės veiklos – ritualinių paslaugų pardavimas, vykdymui (įrengė paviljoną prekybai). Tam, kad patalpas būtų galima naudoti kitiems poreikiams (pvz.: transporto priemonės saugojimui) būtina atlikti kapitalinį remontą (sumontuoti garažo vartus, išgriauti sienas ir kt.). Pastate, ( - ), atsakovei nuosavybės teise priklauso daugiau patalpų-garažų, perduotų panaudos pagrindais kitiems asmenims, tame tarpe VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei, kurios galėtų būti skiriamos atsakovės akcentuojamiems viešiesiems poreikiams tenkinti. Atsakovė, tęsdama nuomos santykius su ieškove, gautų papildomas pajamas į savivaldybės biudžetą.

7Atsakovė su pareikštais ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė atmesti kaip nepagrįstus. Nurodė, kad nepažeidė ieškovės interesų ir teisėtų lūkesčių. Nuomos terminas yra pasibaigęs, nebuvo atnaujintas, ieškovė be teisėto pagrindo naudojasi patalpomis. Nustatytas Nuomos sutarties terminas buvo maksimalus – 10 metų. Pagal Nuomos sutarties 5 punkto reikalavimus 2018 m. gegužės 7 d. atsakovė tinkamai ir laiku, t. y. likus nedaugiau nei vienam mėnesiui iki nuomos sutarties termino pabaigos, raštu priminė apie sutarties galiojimo terminą ir paprašė atlaisvinti patalpas, pakartotinai – 2018 m. birželio 11 d. ir 2018 m. birželio 18 d. raštais. Nuomos sutarties nuostatos dėl nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti sutartį nėra imperatyvios. Ieškovei galimybė ir pirmenybės teisė nuomoti patalpas atsirastų tik tuo atveju, jeigu atsakovė, kaip nuomotojas, viešai toliau nuomotų patalpas. Teisės aktai neįpareigoja nuomotojo priverstinai atnaujinti nuomos sutartį, jeigu pasibaigus nuomos sutarties terminui, atsakovė, kaip savininkė, nusprendžia turtą naudoti savo funkcijoms vykdyti ir viešiems poreikiams tenkinti, t. y. perduoti savo įstaigos poreikiams. Ginčas susijęs su savivaldybės turto nuoma, teisiniams santykiams taikytinos tiek CK nuostatos, tiek Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (toliau – VSTVNDĮ). Savivaldybės turtas, kaip viešosios tiesės objektas, turi būti naudojamas tik siekiant patenkinti tam tikrus viešuosius interesus. Atsakovės nuosekli pozicija, kad pasibaigus nuomos sutarties terminui sutartis nebus atnaujinta, ieškovei buvo žinoma. Aplinkybė, kad sutarties galiojimo metu nuomininkas tinkamai ir laiku vykdė įsipareigojimus, mokėjo mokesčius, nesukuria teisėto lūkesčio, kad suėjus sutartyje nurodytam terminui, galės turtą toliau nuomoti.

8Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė, prašė tenkinti. Papildomai paaiškino, kad patalpos nėra reikalingos atsakovės funkcijų vykdymui, be kita ko, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei. Pagal 2014 m. kovo 13 d. panaudos sutartį VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei suteiktas 388,74 kv. m plotas patalpose ( - ), nėra pilnai išnaudotas. Laiko, kad interesas neatnaujinti nuomos, yra kitas nei deklaruojama. Atsakovei neabejotinai žinoma, kad ginčo patalpos reikšmingos ieškovės veiklai – ritualinių reikmenų ir paslaugų prekybai, vystyti. Ieškovės nuomojamose patalpose (šarvojimo salėje) ( - ), analogiškos veiklos vykdymo galimybės ribotos. Ginčo patalpos yra šalia „morgo“, teismo medicinos ekspertų veiklos vietos. Ieškovei praradus galimybę atnaujinti patalpų nuomą, ženkliai mažėtų pajamos. Susidariusi situacija yra reikšminga ir palanki ieškovės verslo konkurentams.

9Atsakovės atstovė E. Š. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Papildomai paaiškino, kad ieškovės atstovas įstatymus bei Nuomos sutarties nuostatas interpretuoja sau palankia prasme. Atsakovė nepažeidė ieškovės teisių ir teisėtų interesų, nesuteikė teisėto lūkesčio atnaujinti Nuomos sutartį, be kita ko, tinkamai ir laiku pranešė apie Nuomos sutarties neatnaujinimą, ne kartą reikalavo geruoju atlaisvinti ir grąžinti ginčo patalpas savininkei.

10Teismas

konstatuoja:

11ieškinys atmestinas.

12Bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad ( - ) (nuo 2010 m. birželio 29 d. teisių ir pareigų perėmėjas ( - )) ir ( - ) 2008 m. birželio 9 d. sudarė Valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. 360-FS/08-001. Nuomos objektas – negyvenamosios patalpos, bendras plotas – 38,49 kv. m, esančios Ligoninės g. 12, Alytuje (Nuomos sutarties 1 punktas). Patalpos išnuomotos naudoti prekybai ritualiniais reikmenimis (Nuomos sutarties 1 punktas). Nuomos terminas – 10 metų nuo sutarties pasirašymo dienos, bet neilgiau kaip iki nuosavybės teisės į išnuomotą turtą perėjimo kitam asmeniui (Nuomos sutarties 5 punktas). Nuomos termino pabaiga – 2018 m. birželio 9 d. Atsakovė 2018 m. gegužės 7 d. raštu Nr. SD-5276(38.3) informavo, kad baigiasi Nuomos sutarties terminas, Nuomos sutartis nebus atnaujinama, paragino atlaisvinti ir grąžinti patalpas. Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl negyvenamųjų patalpų nuomos sutarties atnaujinimo. Atsakovė 2018 m. birželio 8 ir 2018 m. birželio 18 d. raštais pakartotinai pareikalavo atlaisvinti ir grąžinti patalpas. Ieškovė, laikydama, kad atsakovė neįvykdė sutartinių įsipareigojimų dėl Nuomos sutarties pratęsimo nuomininko pirmumo teise, kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti atsakovę analogiškomis sąlygomis atnaujinti Nuomos sutartį.

13Ginčas tarp šalių kilo dėl Nuomos sutarties tinkamo sąlygų vykdymo – nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) Nuomos sutartį tinkamo įgyvendinimo (pažeidimo).

14Nuomininko pirmenybės teisė palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį įtvirtinta CK 6. 482 straipsnio 1 dalyje, analogiška – numatyta šalių pasirašytoje ginčo Nuomos sutartyje (14 punktas), t. y. su nuomininku, tvarkingai vykdžiusiam sutartyje prisiimtas pareigas, sutartis gali būti atnaujinta CK nustatyta tvarka (Nuomos sutarties 14 punktas).

15Nagrinėjamo ginčo aspektu, nuomininko pirmenybės teisės įgyvendinimas betarpiškai susijęs su Nuomos sutarties objekto – savivaldybei priklausančio objekto statusu. Pažymėtina, kad ginčo Nuomos sutarties objektas yra savivaldybei nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas. Sprendžiant klausimą dėl galimybės atnaujinti pirmenybės teise nuomininkui tokio turto nuomos sutartį bendrosios nuomos santykius reglamentuojančios teisės normos turi būti aiškinamos ir taikomos atsižvelgiant tiek į teisinio santykio subjekto (savivaldybės), tiek ir į objekto (savivaldybės turto) specifiką. Savivaldybių materialiojo turto nuomos teisiniams santykiams taikytinos bendrosios CK šeštosios knygos XXVIII skyriaus Nuoma normos, tarp jų – bendrosios nuostatos (CK 6.477-6.482 straipsniai), nuomos sutarties šalių teises ir pareigas nustatančios normos (CK 6.483-6.495 straipsniai) bei nuomos sutarties pabaigos taisyklės (CK 6.496-6.503 straipsniai), atsižvelgiant į specialų savivaldybės turto nuomos santykių reglamentavimą (CK 1.1 straipsnio 2 dalis, 1.3 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. vasario 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22/2009). Nuomininko teisė pratęsti Nuomos sutartį pagal CK 6.482 straipsnį yra galima, jeigu nėra kitaip įtvirtinta specialiuosiuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose savivaldybės turto nuomą. Savivaldybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą nustato VSTVNDĮ. Savivaldybei nuosavybės teise priklausantis materialusis turtas išnuomojamas savivaldybės tarybos nustatyta tvarka (VSTVNDĮ 8 straipsnis), viešo konkurso būdu arba be konkurso (VSTVNDĮ 15 straipsnio 2 dalis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 „Dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo tvirtinimo“ 6, 7 punktai). Byloje duomenų apie priimtą sprendimą dėl ginčo patalpų nuomos nėra.

16Ieškovė teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir ginčo Nuomos sutarties rėmuose nuomininko pirmenybės teisės atnaujinti (pratęsti) Nuomos sutartį įgyvendinimą sieja su atsakovės ketinimu turtą galimai perduoti panaudos pagrindu VŠĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei. Nuomos ir panaudos teisiniai santykiai pagal savo kilmę yra panašus, t. y. daiktais perduodamas laikinai ar neterminuotai valdyti ir naudoti kitam asmeniui (CK 6.477 straipsnio 1 dalis, 6.629 straipsnio 1 dalis). Panaudos teisiniams santykiams atitinkamai taikomos nuomą reglamentuojančios teisės normos (CK 6.629 straipsnio 2 dalis). Tuo tarpu, savivaldybei priklausančio objekto nuomai bei panaudai pirmiausiai taikytinos specialios teisės normos – VSTVNDĮ 14, 15 straipsniai, be kita ko, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 patvirtintas Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašas. Savivaldybės turto nuoma ir panauda pagal savo esmę (teisinių santykių specifiškumą, atsiradimą, subjektus, sudarymo tvarką) (VSTVNDĮ 14, 15 straipsniai) negali būti gretinamos sprendžiant klausimą dėl CK 6.482 straipsnyje įtvirtintos nuomininko pirmenybės teisės įgyvendinimo.

17Sutarties atnaujinimas yra savarankiškas civilinis sandoris, (CK 1.7 straipsnis). Nuomos sutarties 8.2 punktas atitinka CK 6.482 straipsnio 1 dalies formuluotę, pagal kurią nuomininkas, tvarkingai vykdęs pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasibaigus sutarties terminui turi pirmenybės teisę, palyginti su kitais asmenimis, atnaujinti sutartį. Nuoroda į CK normas, kiek tai susiję su nuomos santykių atnaujinimu įtvirtinta Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-81 patvirtintas Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo 9 punkte. Tuo atveju, jeigu nuomotojas nusprendžia ir toliau nuomoti turtą, esamas nuomininkas, tinkamai vykdęs sutartį, turi pirmenybės teisę išlikti nuomininku, jeigu sutinka su nuomotojo siūlomomis nuomos sąlygomis. Suėjus sutarties terminui turi egzistuoti reikšmingų aplinkybių visuma: pirma, nuomotojas turi apsispręsti, ar toliau nuomos turtą; antra, nuomotojas turi teisę nustatyti naujas sąlygas, kuriomis turtas bus nuomojamas; trečia, nuomininkas turi apsispręsti, ar sutinka nuomotis turtą naujomis sąlygomis; ketvirta, jeigu atsiranda trečiasis asmuo, su kuriuo nuomotojas susitaria dėl nuomos sąlygų, esamas nuomininkas turi teisę reikalauti, kad nurodytomis sąlygomis sutartis būtų sudaroma su juo. Pasibaigus sutarties terminui nuomos santykiai neprasitęsia savaime (Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2018 m. gegužės 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-522-945/2018). Jeigu dėl sutarties nuostatos – nuomininko pirmenybės teisė atnaujinti sutartį, būtų priimtas palankus sprendimas nuomininkui (įvertinus sutarties vykdymą bei galimas naujas sutarties sąlygas), nusprendus patalpų nuomos sutartį atnaujinti, naujas patalpų nuomos konkursas neskelbiamas (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e2A-740-180/2016). Aukščiau nurodytos reikšmingos aplinkybės byloje nebuvo nustatytos, todėl plačiau dėl jų nepasisakytina.

18Pažymėtina, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti Nuomos sutarties sąlygas, susijusias su ieškovo pirmenybės teise atnaujinti Nuomos sutartį ir atnaujinti Nuomos sutartį, t. y. taikyti natūrinį pažeistos teisės gynimo būdą, pažeidžia sutarčių laisvės principą. Pažymėtina, kad CK 6.156 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia šalims teisę laisvai sudaryti sutartis ir jose nustatyti sutarties sąlygas. Draudžiama versti kitą asmenį sudaryti sutartį išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį numato įstatymas arba savanoriškas šalies įsipareigojimas (CK 6.156 straipsnio 2 dalis). Sutarčių sudarymas arba atsisakymas sudaryti jas yra šalių, bet ne teismo prerogatyva.

19Tokiu būdu įvertinus bylos duomenimis nustatytas aplinkybes, pripažintina, kad galimybės pagal Nuomos sutarties 14 punktą ieškovei pirmenybės teise atnaujinti (pratęsti) patalpų nuomą nėra (išnyko ginčo objektas). Teismo vertinimu, ieškovės argumentai dėl nuomininko pirmenybės teises pažeidimo nėra pagrįsti, paremti iš esmės subjektyviu vertinimu. Visumoje įvertinus bylos duomenimis nustatytas faktines aplinkybes, pagrindo pripažinti, kad atsakovė pažeidė ieškovės, kaip nuomininkės, teises ir teisėtus interesus nėra.

20Nagrinėjamu atveju, ieškovė teisėtų ir pagrįstų lūkesčių pažeidimą sieja su Nuomos sutarties 14 punkto sąlyga dėl nuomininko, tinkamai vykdžiusio sutarties sąlygas, pirmenybės teise atnaujinti.

21Teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejasi su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2009; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-148/2011; kt.).

22CK 6.482 straipsnio reguliavimas nėra imperatyvus, be to, neužtikrina nuomininko teisės nuomotis daiktą tomis pačiomis sąlygomis. Ši teisės norma reiškia, kad tuo atveju, jeigu nuomotojas nusprendžia toliau nuomoti turtą, esamas nuomininkas, tinkamai vykdęs sutartį, turi pirmenybės teisę išlikti nuomininku (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-23-611/2018). Analogiška Nuomos sutarties sąlyga dėl pirmumo teisės savaime nesukuria nuomininkui teisėto lūkesčio, suėjus sutarties terminui, tęsti nuomos santykius.

23Įvertinus esminę teisėtų ir pagrįstų lūkesčių apsaugos principo taikymo sąlygą, nesant atsakovės atitinkamo sprendimo toliau nuomoti turtą, t. y. pagrindui atsirasti ieškovei civilinėms teisėms, atitinkamai nėra pagrįsto tikėjimo jų realiam įgyvendinimui, be kita ko, prielaidų jų pažeidimui neįgyvendinimo atveju. Atsižvelgiant į atsakovės sprendimų priėmimo procedūrą turto disponavimo, naudojimo ir valdymo aspektu, pripažintina, kad nesant Tarybos sprendimo dėl patalpų nuomos, ieškovė neturėjo pagrįstai tikėtis siekiamos nuomininko pirmenybės teisės realaus įgyvendinimo, todėl nėra pagrindo pripažinti galimą ieškovės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą.

24Įvertinus visumoje nustatytas nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad ieškovė neįrodė reikalavimų įpareigoti vykdyti Nuomos sutarties 14 punkto sąlygą, susijusią su pirmenybės teise atnaujinti Nuomos sutartį, ir atnaujinti Nuomos sutartį pagrįstumo, todėl ieškinys atmestinas.

25Ieškinį atmetus, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis).

26Įvertinus tai, kad procesiniai dokumentai šalims buvo siunčiami per EPP, byloje išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, nebuvo (CPK 79 straipsnis, 88 straipsnio 1 dalis 3 punktas, 96 straipsnio 6 dalis).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263-265, 268-270 straipsniais,

Nutarė

28atmesti ieškovės ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) dėl įpareigojimo sudaryti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį.

29Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka skundžiamas Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja Jūratė... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ( - )... 3. Teismas... 4. ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei prašydamas: 1)... 5. Ieškovė nurodė, kad 2008 m. birželio 9 d. su ( - ) sudaryta Nuomos... 6. Ieškovė 2018 m. birželio 3 d. kreipėsi į atsakovę dėl Nuomos sutarties... 7. Atsakovė su pareikštais ieškinio reikalavimais nesutiko, prašė atmesti... 8. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu ieškinio reikalavimus palaikė,... 9. Atsakovės atstovė E. Š. teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti... 10. Teismas... 11. ieškinys atmestinas.... 12. Bylos medžiaga, šalių atstovų paaiškinimais nustatyta, kad ( - ) (nuo 2010... 13. Ginčas tarp šalių kilo dėl Nuomos sutarties tinkamo sąlygų vykdymo –... 14. Nuomininko pirmenybės teisė palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį... 15. Nagrinėjamo ginčo aspektu, nuomininko pirmenybės teisės įgyvendinimas... 16. Ieškovė teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir ginčo Nuomos sutarties... 17. Sutarties atnaujinimas yra savarankiškas civilinis sandoris, (CK 1.7... 18. Pažymėtina, kad ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovę vykdyti Nuomos... 19. Tokiu būdu įvertinus bylos duomenimis nustatytas aplinkybes, pripažintina,... 20. Nagrinėjamu atveju, ieškovė teisėtų ir pagrįstų lūkesčių pažeidimą... 21. Teisėtų lūkesčių principas įtvirtina idėją, jog būtina pripažinti,... 22. CK 6.482 straipsnio reguliavimas nėra imperatyvus, be to, neužtikrina... 23. Įvertinus esminę teisėtų ir pagrįstų lūkesčių apsaugos principo... 24. Įvertinus visumoje nustatytas nurodytas aplinkybes, pripažintina, kad... 25. Ieškinį atmetus, ieškovės turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos... 26. Įvertinus tai, kad procesiniai dokumentai šalims buvo siunčiami per EPP,... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 28. atmesti ieškovės ( - ) ieškinį atsakovei ( - ) dėl įpareigojimo sudaryti... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti apeliacine tvarka...