Byla 2A-1165/2013
Dėl skolos, delspinigių, nuostolių, papildomų išlaidų priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Alvydo Poškaus ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1177-258/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Swedbank lizingas“ ieškinį atsakovui A. P. dėl skolos, delspinigių, nuostolių, papildomų išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas dėl materialiosios teisės normų, nustatančių laidavimo pabaigos momentus, sutarčių aiškinimo taisyklių taikymo.

5Pareikštu ieškiniu ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašė priteisti iš atsakovo A. P. 181 255,98 Lt skolą, kurią sudaro 4 242,23 Lt nesumokėtų mokėjimų, 110 907,23 Lt nuostolis iš turto pardavimo, 5 036,09 Lt papildomos išlaidos ir 61 070,43 Lt palūkanų įmokų, 5 procentų metines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Šiuos reikalavimus ieškovas grindė tuo, jog su UAB „Portranas“ 2008 m. vasario 5 d., 2008 m. kovo 27 d. ir 2008 m. vasario 22 d. sudarė Lizingo sutartis. Už UAB „Portranas“ prievolių pagal Lizingo sutartis įvykdymą 2008 m. vasario 5 d., 2008 m. vasario 22 d. ir 2008 m. kovo 27 d. Laidavimo sutartimis įsipareigojo atsakyti atsakovas A. P.. Lizingo sutartis, UAB „Portranas“ nevykdant savo įsipareigojimų, ieškovas vienašališkai nutraukė 2008 m. lapkričio 18 d. Ieškovas pabrėžė, kad UAB „Portranas“ ne tik nepadengė visų sumų, kurios turėjo būti sumokėtos iki vienašalio Lizingo sutarčių nutraukimo, bet ieškovas taip pat turėjo nuostolių, kuriuos patyrė pardavęs Lizingo sutarčių dalyku buvusį turtą.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies – priteisė iš atsakovo ieškovui 17 003,82 Lt, 5 procentų metines palūkanas, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Teismas, susipažinęs su Laidavimo sutarčių nuostatomis, darė išvadą, kad atsakovas laidavo už UAB „Portanas“ įsipareigojimus tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas iki prievolių pagal Lizingo sutartis pabaigos. Nustatęs, jog UAB „Portranas“ byloje liko nepatenkintas 17 003,82 Lt dydžio ieškovo kreditorinis reikalavimas, teismas sprendė, jog atsakovas yra atsakingas tik šios sumos grąžinimo apimtyje.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas A. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

11Atsakovo įsitikinimu Laidavimo sutartimi užtikrintos skolininko prievolės yra terminuotos, todėl sprendžiant dėl laiduotojo atsakomybės taikytina CK 6.88 straipsnio 1 dalis. Skolininkui UAB „Portranas“ bankroto byla buvo iškelta 2008 m. gruodžio 25 d., tačiau ieškinys šioje byloje pareikštas tik 2010 m. spalio 5 d. Pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino Laidavimo sutarčių 21. punktą, kadangi jame nenustatyta, kad atsakovas būtų prisiėmęs pareigą atsakyti už skolininką iki visiško prievolės įvykdymo.

12Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

13Ieškovas teigia, kad Laidavimo sutartimis atsakovas įsipareigojo atsakyti ieškovui už prievolių įvykdymą tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas UAB „Portranas“. Pagal Laidavimo sutarčių 21. punktą šalys susitarė, jog laidavimas galios tol, kol bus įvykdytos visos prievolės pagal Lizingo sutartis. Taigi bankroto bylos iškėlimo skolininkui faktas nekeičia atsakovo laidavimo apimties. Skolininkas iš juridinių asmenų registro buvo išregistruotas 2012 m. balandžio 30 d., tačiau ieškinys šioje byloje pareikštas 2010 m. spalio 5 d., todėl atsakovas privalo įvykdyti skolininko prievoles.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai aiškino šalių sudarytos Laidavimo sutarties sąlygas, nustatančias laidavimo pabaigą. Pagrindinis apelianto keliamas klausimas susijęs su sutarčių aiškinimą bei laidavimo pabaigą reglamentuojančių teisės normų aiškinimu ir taikymu. Nesant viešojo intereso bei nenustačius absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų, minėta sudaro šios bylos apeliacinio nagrinėjimo dalyką (CPK 320 straipsnis).

16Dėl faktinių aplinkybių.

17Nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Portranas“ 2008 m. vasario 5 d. sudarė Lizingo sutartį Nr. LT068643 (t. 1, b. l. 5-10), 2008 m. vasario 22 d. – Lizingo sutartį Nr. LT069600 (t. 1, b. l. 27-32), 2008 m. kovo 27 d. Lizingo sutartį Nr. LT071465 (t. 1, b. l. 16-21), kuriomis ieškovas įsipareigojo įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens UAB „Portranas“ nurodytus daiktus ir perduoti juos UAB „Portranas“ valdyti ir naudoti verslo tikslais už užmokestį. Tomis pačiomis dienomis, kuriomis buvo sudarytos minėtos Lizingo sutartys, ieškovas ir apeliantas pasirašė sąlygų požiūriu analogiškas Laidavimo sutartis Nr. 068643/L (t. 1, b. l. 11-12), Nr. LT069600/Lt (t. 1, b. l. 34), Nr. LT071465/L (t. 1, b. l. 12-23), kuriomis apeliantas įsipareigojo atsakyti ieškovui visu savo turtu, tomis pačiomis sąlygomis ir apimtimi kaip ir UAB „Portranas“, jeigu UAB „Portranas“, už kurį laidavo, neįvykdys visos ar dalies savo prievolių pagal konkrečią Lizingo sutartį (Laidavimo sutarčių 4. punktas). Ieškovas vienašališkai Lizingo sutartis nutraukė 2008 m. lapkričio 18 d. (t. 1, b. l. 39). UAB „Portranas“ bankroto byla Klaipėdos apygardos teismo nutartimi buvo iškelta 2008 m. gruodžio 15 d., o sprendimas dėl įmonės pabaigos priimtas – 2011 m. gruodžio 19 d. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Tuo tarpu ieškinys šioje byloje pareikštas 2010 m. spalio 7 d. (t. 1, b. l. 1), tai yra iki pagrindinio skolininko UAB „Portranas“ likvidavimo ir jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro.

18Dėl laidavimo sutarties sąlygų aiškinimo.

19Kasacinio teismo teisminėje praktikoje yra ne kartą pasisakyta, kad iš laidavimo atsirandanti prievolė yra priklausoma nuo juo užtikrinamos pagrindinės prievolės, ir tai yra laidavimo, kaip akcesorinės prievolės, pagrindinis požymis. Laidavimo prievolės akcesoriškumas pasireiškia tuo, kad, laidavimas baigiasi tuo pačiu metu kaip ir juo užtikrinama prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje AB DNB bankas v. A. J. ir kt., bylos Nr. 3K-P-537/2011). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyta terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaiga. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Tačiau CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2012). Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra pažymėta, kad šalių susitarimas, jog laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. P. B. ir kt., bylos Nr. 3K-7-229/2009).

20Ginčo šalių sudarytų Laidavimo sutarčių 21. punkte buvo įtvirtinta: „Šios Sutarties galiojimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė pagal Lizingo sutartį“.

21Sutarčių aiškinimas, pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas ir suformuluotas kasacinio teismo praktikoje (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Lietuvos ir Vokietijos UAB „Autopunktas“ v. UAB „Daivera“, bylos Nr. 3K-3-288/2010) taisykles, grindžiamas konsensualizmo principu, t.y. pagrindinė reikšmė teikiama sutarties šalių valiai. Pagal CK 6.193 straipsnio 1 dalį, jeigu šalių tikrųjų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tai, kokią prasmę jai tokiomis pat aplinkybėmis būtų suteikę analogiški šalims protingi asmenys. Nurodytas principas reiškia, kad, esant lingvistinės sutarties teksto reikšmės ir šalių tikrųjų ketinimų skirtumui, pirmenybę reikia teikti šalių ketinimams, kuriuos šalys, sudarydamos sutartį, turėjo omenyje. Tačiau tuo atveju, jeigu šalių ketinimai nesutampa, didesnę reikšmę turi sutarties tekstas, todėl svarbesnė yra sutarties teksto lingvistinė analizė, nes ji gali padėti nustatyti, kurios šalies ketinimai atitinka sutarties lingvistinę prasmę (žr. pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB SEB bankas v. E. R. ir kt., bylos Nr. 3K-3-285/2012). Nagrinėjamu atveju šalių ketinimų dėl laidavimo termino nustatyti iš šalių paaiškinimų, sutarties vykdymo praktikos objektyviai negalima, todėl prioritetas teiktinas Laidavimo sutarties 21. punkte suformuluotos nuostatos lingvistinei analizei.

22Iš šios nuostatos gramatinės formuluotės aišku, jog šalys susitarė, kad laiduojama iki visiško prievolių pagal Lizingo sutartis įvykdymo. Tokį aiškinimą sąlygoja laidavimo prievolės pabaigos susiejimas išimtinai su juo užtikrintos prievolės pabaiga. Dėl to bylos šalių tarpusavio santykiams CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyti terminai, priešingai nei teigiama apeliacinio skundo motyvuose, netaikytini. Laidavimo prievolės pabaigos pagrindų (CK 6 knygos IX skyrius) egzistavimo ieškinio pareiškimo metu ar atsiradimo bylos nagrinėjimo metu apeliantas neįrodinėjo. Kita vertus, iš apeliacinio skundo faktinio ir teisinio pagrindų galima išvesti, jog laidavimo prievolės pasibaigimą apeliantas sieja su pagrindinio skolininko likvidavimu. Kasacinio teismo praktikoje šiuo klausimu yra išaiškinta, kad kreditoriui pareiškus ieškinį laiduotojui (jeigu laidavimo sutartyje nustatyta, kad laidavimo sutartis galioja iki visiško ir galutinio pagrindinės prievolės įvykdymo) iki pagrindinio skolininko likvidavimo ir išregistravimo iš Juridinių asmenų registro, kreditorius nepraranda teisės gauti prievolės įvykdymą iš laiduotojo kaip solidariojo skolininko, nors bylos nagrinėjimo metu būtų priimtas ir įsiteisėtų teismo sprendimas dėl skolininko likvidavimo bei jis būtų įregistruotas Juridinių asmenų registre (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB „SEB lizingas“ v. D. S., bylos Nr. 3K-3-125/2013). Taigi faktas, kad UAB „Portranas“ buvo likviduota ir išregistruota iš Juridinių asmenų registro bylos nagrinėjimo metu, negali būti kvalifikuojamas kaip pagrindas apelianto laidavimui pagal Laidavimo sutartis pasibaigti. Atsižvelgdama į tai, kad apeliantui Laidavimo sutarčių tekstas prieš jas pasirašant buvo atskleistas, apeliantas neteigia sutartis sudaręs esant jo valios ydingumui (pvz., dėl apgaulės), sąlyga dėl laidavimo galiojimo iki visiško prievolės įvykdymo yra aiškiai išreikšta, teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino apeliantą esant atsakingą už prievolių pagal Lizingo sutartis įvykdymą (CK 6.81 straipsnio 1, 2 dalys).

23Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra pagrindo apeliacinio skundo argumentais naikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo (CPK 328, 330 straipsniai).

24Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

25Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Nagrinėjamoje byloje kilo klausimas dėl materialiosios teisės normų,... 5. Pareikštu ieškiniu ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašė priteisti... 6. Šiuos reikalavimus ieškovas grindė tuo, jog su UAB „Portranas“ 2008 m.... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. gegužės 24 d. sprendimu ieškinį tenkino... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas A. P. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 11. Atsakovo įsitikinimu Laidavimo sutartimi užtikrintos skolininko prievolės... 12. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Swedbank lizingas“ prašo... 13. Ieškovas teigia, kad Laidavimo sutartimis atsakovas įsipareigojo atsakyti... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas grindžiamas argumentais, kad pirmosios instancijos teismas... 16. Dėl faktinių aplinkybių. ... 17. Nustatyta, kad ieškovas ir UAB „Portranas“ 2008 m. vasario 5 d. sudarė... 18. Dėl laidavimo sutarties sąlygų aiškinimo. ... 19. Kasacinio teismo teisminėje praktikoje yra ne kartą pasisakyta, kad iš... 20. Ginčo šalių sudarytų Laidavimo sutarčių 21. punkte buvo įtvirtinta:... 21. Sutarčių aiškinimas, pagal CK 6.193 straipsnyje įtvirtintas ir... 22. Iš šios nuostatos gramatinės formuluotės aišku, jog šalys susitarė, kad... 23. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, išplėstinė teisėjų kolegija konstatuoja,... 24. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 25. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gegužės 24 d. sprendimą palikti...