Byla T-42-543/2019
Dėl teistumo panaikinimo

1Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmų teisėja I. K., sekretoriaujant R. S., dalyvaujant prokurorei N. K., nuteistajam V. M.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo nuteistojo V. M. prašymą dėl teistumo panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

4V. M. Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-498/2015 nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – ir BK) 300 straipsnio 1 dalį ir BK 24 straipsnio 6 dalį 228 straipsnio 1 dalį subendrinta bausme – 80 MGL (3012 eurų) dydžio pinigine bauda; pagal BK 24 straipsnio 6 dalį 184 straipsnio 2 dalį išteisintas, kadangi nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. birželio 17 d. nuosprendžiu Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendis V. M. paliktas nepakeistas.

5Nuteistasis V. M. prašo panaikinti jam teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį, suėjus pusei teistumo laiko. Prašyme nurodo, kad nuosprendžiu skirtą baudą sumokėjo 2016 m. birželio 21 d., nuteistas už nesunkų ir apysunkį nusikaltimus, todėl bus laikomas turinčiu teistumą iki 2019 m. birželio 21 d., yra pensinio amžiaus, ilgą laiką niekur nedirbo, tačiau iš senatvės pensijos nepragyveno. 2018 m. rugpjūčio 16 d. buvo pakviestas dirbti į ( - ) statybos darbus, dirbo iki gruodžio mėnesio, kol peršalo ir pablogėjo sveikata, nes serga ( - ). Darbinę veiklą riboja nepalankios oro sąlygos. Vadovybės teigimu, norėdamas dirbti lengvesnį darbą ne lauko sąlygomis, turėtų būti laikomas neteistu, nes darbas atliekamas ( - ), be to yra ir daugiau norinčių dirbti tą darbą. Daugiau jokių nusikaltimų ir administracinių nusižengimų nėra padaręs, yra tikras, kad ateityje laikysis įstatymų ir nenusikals.

6Teismo posėdžio metu nuteistasis V. M. papildomai paaiškino, kad gailisi dėl padaryto nusikaltimo, kurį padarė vykdydamas savo vadovo nurodymus. KAT nuosprendį skundė apeliacine tvarka, nes ir kiti nuteistieji skundė. Teistumą prašė panaikinti, nes yra pensininkas, serga rimtomis ligomis, tame tarpe ir ( - ), buvo pakviestas dirbti, tačiau dėl sveikatos būklės negali dirbti lauke. Nuo 2018 m. rugpjūčio dirba vadovo asistentu ( - ), dirba lauko gerbūvio darbus. Buvo peršalęs, visą mėnesį prasirgo, dabar nemokamose atostogose. Jokių teisės pažeidimų nėra padaręs. Išvadas iš teistumo padarė, gailisi, kad pasitikėjo savo valdžia.

7Prokurorė šiam prašymui neprieštaravo, nurodydama, kad jau yra suėję pusė teistumo termino, nuteistasis naujų teisės pažeidimų nepadarė, yra dirbantis, padarė reikiamas išvadas, teistumas trukdo jam turėti palankesnes darbo sąlygas. Mano, kad bausmės tikslai ir teistumo instituto tikslai jau pasiekti.

8Prašymas tenkinamas.

9Pagal BK 97 straipsnio 7 dalį, suėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino, teismas nuteistojo prašymu gali sutrumpinti teistumo laiką arba panaikinti teistumą. Pagal to paties straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktį turinčiais teistumą laikomi asmenys, nuteisti už tyčinius nesunkius ar apysunkius nusikaltimus ir realiai atlikę paskirtą bausmę – bausmės atlikimo laikotarpiu bei trejus metus po bausmės atlikimo ar atleidimo nuo bausmės atlikimo.

10Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog V. M. buvo nuteistas už apysunkio nusikaltimo, numatyto BK 228 straipsnio 1 dalyje, ir nesunkaus nusikaltimo, numatyto BK 24 straipsnio 6 dalyje 300 straipsnio 1 dalyje, padarymą, už kuriuos jam buvo paskirta galutinė subendrinta bausmė 80 MGL (3012 Eur) dydžio bauda. Apkaltinamasis nuosprendis įsiteisėjo 2016 m. birželio 17 d.

11Nuteistasis prie prašymo nepridėjo įrodymų, kad nuosprendžiu skirtąją baudą yra sumokėjęs, tačiau teismo iniciatyva gautais Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenimis 3012,00 Eur baudą jis sumokėjo 2016 m. birželio 21 d. (b. l. 61). Taigi laikytina, jog būtent šią dieną V. M. realiai atliko jam paskirtą bausmę ir nuo šios dienos skaičiuotinas trejų metų teistumo terminas, įtvirtintas BK 97 straipsnio 3 dalies 3 punkto a papunktyje. Nagrinėjamu atveju teistumo termino pabaiga – 2019 m. rugpjūčio 19 d., o pusė teistumo termino suėjo 2017 m. gruodžio 21 d. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog yra formalusis pagrindas nuteistajam V. M. panaikinti teistumą, suėjus ne mažiau kaip pusei teistumo termino. Kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina įvertinti tiek formalias, tiek materialias teistumo panaikinimo ar jo laiko sutrumpinimo sąlygas. Teismas, panaikindamas teistumą prieš terminą taip pat atsižvelgia į nuteistojo asmenybę, jo elgesį po bausmės atlikimo, jo darbo veiklą bei kitas aplinkybes, leidžiančias teismui spręsti apie teistumo panaikinimo prieš terminą galimumą ir tikslingumą.

12Nuteistasis naujų nusikalstamų veikų bei administracinių nusižengimų nepadarė (b. l. 62, 63), yra pensinio amžiaus, tačiau dirbantis (b. l. 6-7), turintis rimtų sveikatos problemų (b. l. 4, 5). Teismas, įvertinęs nuteistojo prašyme nurodytus ir teismo posėdžio metu išsakytus argumentus, jo padarytų nusikaltimų pobūdį, nuteistojo elgesį po baudos sumokėjimo bei jo požiūrį į padarytas nusikalstamas veikas, neproporcingai ilgą laikotarpį nuo pranešimo apie įtarimą iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo, į teisines teistumo pasekmes, t. y. nuteistojo patirtą teisių ir laisvių suvaržymą, o taip pat ir prokurorės išsakytą nuomonę, daro išvadą, kad BK 41 straipsnyje numatyti bausmės bei BK 97 straipsnyje teistumo instituto tikslai yra pasiekti, V. M. suvokė savo neteisėtų bei nusikalstamų veiksmų padarinius, padarė tinkamas išvadas iš savo įstatymui prieštaraujančio elgesio, todėl yra pagrindas nuteistojo prašymą tenkinti ir panaikinti teistumą prieš terminą.

13Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 97 straipsnio 3 ir 7 dalimis, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 363, 364 straipsniais,

Nutarė

14prašymą tenkinti. Panaikinti nuteistajam V. M., asmens kodas ( - ) teistumą pagal Kauno apygardos teismo 2015 m. liepos 10 d. nuosprendį, priimtą baudžiamojoje byloje Nr. 1-10-498/2015

15Nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo įteikimo dienos gali būti apskųsta Kauno apygardos teismui, paduodant skundą per Alytaus apylinkės teismo Alytaus rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai