Byla e2A-216-280/2020
Dėl skolos ir palūkanų priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos Ramunės Čeknienės, Laimanto Misiūno, Laimutės Sankauskaitės (pirmininkės ir pranešėjos)

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Atekta“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 16 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-4698-940-2019 pagal ieškovės UAB „Šturvalas“ ieškinį atsakovei UAB „Atekta“ dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 3000,00 Eur skolą, 8 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

72.

8Ieškovė nurodė, kad atsakovės užsakymu pervežė krovinį maršrutu Lietuva – Kirgizija bei jį pristatė gavėjui, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų nevykdo ir atsisako apmokėti 2017 m. vasario 3 d. ieškovės išrašytą PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas paslaugas. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

93.

10Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. spalio 16 d. sprendimu ieškinį tenkino, priteisė iš atsakovės UAB „Atekta“ 3000 Eur skolą, 8 procentus metinių procesinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1138,85 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės UAB „Šturvalas“ naudai bei 3,80 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

114.

12Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius įrodymus, tame tarpe liudytojų parodymus, šalių paaiškinimus nustatė, kad priešingai, nei teigia atsakovo atstovai, kad šalys susitarė dėl krovinio pervežimo iš Lietuvos į Kirgiziją. Ieškovė gavo atsakovo atstovo J. J. užsakymą, žodžiu buvo suderinta kaina, su kuria atsakovas sutiko (CK 2.133, 6.808 straipsniai).

135.

14Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju CMR važtaraščio Nr. 052584 blanke nurodyti duomenys bei aplinkybė, kad ant važtaraščio nėra atsakovo atstovo parašo ir spaudo, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog krovinio vežimo sutarties šalis, t. y. vežimo užsakovu, buvo ne atsakovė.

156.

16Ieškovės pateiktų dokumentų visuma, liudytojos parodymai patvirtina tarp šalių susiklosčiusius krovinio vežimo sutartinius teisinius santykius. Teismas padarė išvadą, kad ginčo šalys susitarė tiek dėl krovinio pervežimo, tiek dėl krovinio pervežimo kainos, todėl ieškovei įvykdžius savo prievolę (nugabenus krovinį), atsakovei kilo prievolė sumokėti už suteiktą vežimo paslaugą.

177.

18Teismo vertinimu atsakovė neįrodė, kad už krovinio pervežimą turėjo sumokėti ne atsakovė UAB „Atekta“, o krovinio gavėjas Kirgizijoje. Aplinkybė, kad 2017 m. sausio 13 d. krovinio pervežimo sutartis Nr. 52584 pasirašyta tik ieškovės atstovo, nesudaro pagrindo konstatuoti priešingai. Pažymėjo, kad CMR konvencija nereglamentuoja vežimo sutarties turinio ar formos, todėl ši sutartis pagal formuojamą teismų praktiką gali būti sudaryta ne tik surašant ir pasirašant šalių bendrą dokumentą, bet apsikeičiant raštais, pranešimais, ar telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija, taip pat žodžiu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau ir CK) 1.71 straipsnio 1 dalis, 6.808. straipsnio 1 dalis).

198.

20Teismas konstatavo, kad tarp šalių ginčo dėl bylos nagrinėjimo Panevėžio apylinkės teisme nėra, todėl tai, kad ieškinys buvo pateiktas pagal bendrąją teismingumo taisyklę, numatytą CPK 29 straipsnyje, nepaneigia teismo nustatytų faktinių aplinkybių, kad šalis siejo sutartiniai krovinio pervežimo teisiniai santykiai.

219.

22Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors ir nebuvo sudaryta rašytinė sutartis, tačiau byloje nustatytos faktinės aplinkybės patvirtina, kad šalių atstovų buvo sutarta žodžiu (telefonu) ir elektroniniais laiškais dėl esminių sutarčiai keliamų sąlygų: dalyko (krovinio pervežimo) ir paslaugos kainos. CMR važtaraščio Nr. 052584 kopijos 24 grafa užpildyta, krovinys buvo pristatytas. Atsakovė nepateikė įrodymų, kad krovinys nebuvo tinkamai nugabentas. Ieškovei pervežus atsakovo užsakytą krovinį, atsakovui atsirado pareiga vykdyti priešpriešinę sutartinę prievolę, t. y. sumokėti vežimo užmokestį, todėl reikalavimą priteisti 3000 Eur skolą už krovinio pervežimo paslaugas, tenkino.

2310.

24Byla teisme iškelta 2019 m. vasario 28 d. (išduotas teismo įsakymas pagal kreditorės UAB „Šturvalas“ pareiškimą), pareiga mokėti palūkanas atsakovei atsirado 2019 m. pirmąjį pusmetį, todėl procesinių palūkanų dydžiui apskaičiuoti taikoma 2019 m. pirmąjį pusmetį galiojusi Europos centrinio banko refinansavimo operacijai taikoma fiksuotoji palūkanų norma, kuri buvo 0,00. Padidinus ją 8 procentiniais punktais nagrinėjamu atveju taikytinos 8 proc. dydžio procesinės palūkanos, todėl teismas tenkino ieškovės reikalavimą priteisti 8 proc. dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. vasario 28 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą esmė

2511.

26Apeliaciniu skundu UAB „Atekta“ prašo panaikinti skundžiamą sprendimą, priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

2712.

28Mano, kad teismo išvada, kad CMR važtaraščio Nr. 052584 blanke nurodyti duomenys bei aplinkybės, kad ant važtaraščio nėra atsakovės atstovo parašo ir spaudo, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog nagrinėjamo ginčo atveju krovinio vežimo sutarties šalis, t. y. vežimo užsakovu, buvo ne atsakovė, yra nepagrįsta.

2913.

30Sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius. Sandoriai sudaromi žodžiu, raštu (paprasta ar notarine forma) arba konkliudentiniais veiksmais (CK 1.71 straipsnio 1 dalis). Privaloma rašytinė sandorio forma (paprasta ar notarinė) irgi nustatyta įstatyme (CK 1.73, 1.74 straipsniai), o sandoriai, kuriems įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės formos, gali būti sudaromi žodžiu (CK 1.72 straipsnio 1 dalis).

3114.

32Atsiskaitymo už krovinio pervežimą teisinius santykius reguliuoja CK nuostatos. Pagal CK 6.808 straipsnio 1 dalį pagal krovinio vežimo sutartį vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Krovinio pervežimo sutartis yra atlygintinė sutartis, t. y. už krovinio pervežimą vežėjui turi būti sumokėta sutartyje numatytas užmokestis.

3315.

34Pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (toliau – CMR konvencija) 4 straipsnį krovinio vežimo sutartį patvirtinantis dokumentas yra važtaraštis. Iš esmės analogiškos nuostatos įtvirtintos ir CK 6.808 straipsnio 2 dalyje, numatančioje, kad vežimo sutarties sudarymas patvirtinamas važtaraščiu ar kitokiu dokumentu. Pagal CMR konvenciją vežimo sutartis yra susitarimas, kurio viena iš šalių (vežėjas) įsipareigoja pervežti krovinį (pristatyti jį į paskirties vietą gavėjui), o kita šalis – sumokėti vežimo užmokestį. CK 6.824 straipsnio 3 dalis taip pat nustato, kad krovinio ekspedijavimo sutartimi viena šalis (ekspeditorius) įsipareigoja už atlyginimą kitos šalies užsakovo lėšomis teikti arba organizuoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių vežimu.

3516.

36Teigia, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, jog egzistavo atsakovės valia sudaryti vežimo sutartį su ieškove. Atsakovė nuosekliai viso proceso metu aiškino, jog dėl šio krovinio, kurio vežimo išlaidas prašoma priteisti, teiravosi ieškovės tik todėl, kad norėjo sužinoti vežimo kainą, o ne užsakyti vežimo paslaugą. Kainą atsakovė perdavė krovinio gavėjui Kirgizijoje, kuris ir turėjo apmokėti vežimo paslaugas, būtent su krovinio gavėju ieškovė ir turėjo sudaryti sutartį. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo suabsoliutino CMR važtaraštį – jame nėra atsakovės parašo, apskritai, toks važtaraštis surašomas vienašališkai, todėl važtaraščio buvimas nereiškia, jog buvo sudaryta vežimo sutartis.

3717.

38Jokia sutartis niekada nebuvo pasirašyta, atsakovė niekada nėra išreiškusi valios sudaryti vežimo sutartį dėl šio krovinio. Teisme apklausta liudytoja patvirtino, jog net vežimo sutarties projektas nebuvo išsiųstas atsakovei, o ši jokia forma nepatvirtino, kad šią sutartį vykdysianti, net nepatvirtino krovinio vežimo fakto. Esant tokiai situacijai, laikytina, jog ieškovė krovinį vežė savo rizika, net nesulaukusi užsakymo ar pritarimo pačiai sutarčiai, todėl ir krovinio vežimo kaštai turi tekti jai pačiai.

3918.

40Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, iš esmės pažeidė įrodymų vertinimo taisykles, numatytas CPK 185 straipsnyje ir išaiškintas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Netinkamai įvertinęs byloje esančius įrodymus, teismas padarė esminės reikšmės neteisingo Sprendimo priėmimui turėjusias išvadas, kurios prieštarauja byloje esantiems įrodymams.

4119.

42Šiuo atveju teismas suteikė prioritetą neaiškiam susirašinėjimui elektroniniu paštu, kurio adresas net nepriklausė atsakovui, taip pat liudytojos, kuri yra ieškovės darbuotoja, parodymams, nors jie laikytini šališkais, kadangi liudytoja, kaip darbuotoja yra priklausoma nuo darbdavio (ieškovės) ir privalomai vykdo jos nurodymus. Taip aiškinant byloje esančius įrodymus, padaryta nepagrįsta išvada, neva atsakovė užsakė vežimo paslaugas ir sudarė vežimo sutartį, nors niekur (visiškai niekur) nėra jokių atsakovės atstovo parašų – nei sutartyje, nei važtaraštyje. Taip pat nėra jokių pritarimų sutarties tekstui prieš išvežant krovinį, nėra jokio kainos patvirtinimo ir t. t.

4320.

44Jei teismas pripažintų, kad vežimo sutartis buvo sudaryta pagal ieškovės parengtą tekstą, tuomet konstatuotina, jog šioje byloje egzistuoja ir absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas – bylą išnagrinėjo nekompetentingas teismas. Sutartimi, jei laikysime ją sudarytą, numatytas teismingumas Vilniaus teismuose, o bylą nagrinėjo Panevėžio apylinkės teismas. Taip pat atkreiptinas dėmesys, jog pati ieškovė pripažįsta, kad vežimo sutartis nebuvo sudaryta, nes kreipėsi ne į sutartyje numatytą teismą Vilniuje, o į Panevėžio apylinkės teismą, vadovaudamasis įprastiniu teismingumu.

4521.

46Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Šturvalas“ prašo apeliacinį skundą atmesti ir palikti galioti 2019 m. spalio 16 d. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų sprendimą, nepakeistą; prašo priteisti iš UAB „Atekta” UAB „Šturvalas“ naudai bylinėjimosi išlaidas.

4722.

48Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė šias reikšmingas aplinkybes: J. J. buvo UAB „Atekta“ darbuotoju nuo 2016 m. lapkričio mėnesio, o nuo 2019-01-30 buvo UAB „Atekta“ vadovu. Jis patvirtino, kad elektroninio pašto adresas stockshoes.eu@gmail.com priklauso jam, be to, nuo 2018 m. sausio 3 d. iki 2019 m. vasario 25 d. šis elektroninio pašto adresas buvo nurodytas kaip UAB Atekta“ kontaktinis elektroninio pašto adresas.

4923.

50Iš 2017 m. sausio 23 d. pranešimo apie eksportą ir eksporto lydimojo dokumento matyti, kad UAB „Atekta“ išsiuntė iš Bendrijos muitinės teritorijos į Kirgiziją gavėjai O. A. K. dėvėtus drabužius ir daiktus, kurių bendras svoris 11 020,00 kg. Iš 2017 m. sausio 23 d. UAB „Atekta“ sąskaitos Nr. AT 2017/001, matyti, kad pardavė O. A. K. batus ir kitus dėvėtus daiktus, kurių svoris yra 11 02,00 kg, bendra kaina 8816,00 JAV dolerių. Sąskaitoje yra įrašas, kad į šių prekių kainą įtraukta transportavimo paslaugų kaina.

5124.

52UAB „Atekta“ priklausančio krovinio pervežimo iš Lietuvos į Kirgiziją aplinkybę patvirtina 2017 m. sausio 24 d. CMR važtaraštis Nr. 052584, bei 2017 m. sausio - balandžio mėnesį tarp šalių vykdomas susirašinėjimas elektroniniais laiškais.

5325.

54Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, pagrįstai sprendė, kad tarp UAB „Šturvalas“ ir UAB „Atekta“ buvo sudaryta krovinio pervežimo sutartis, nors jos atsakovės atstovas ir nepasirašė. Tačiau sutarties sudarymo faktą patvirtina kiti byloje esantis rašytiniai įrodymai, liudytojos paaiškinimai ir šalių paaiškinimai. Taigi UAB „Šturvalas“ įvykdė jam tenkančią pareigą įrodyti aplinkybės, kuriomis grindžia savo reikalavimą (CPK 178 str.).

5526.

56Atsakovas neginčijo aplinkybės, kad buvo gabenamas ne UAB „Atekta“ priklausantis krovinys arba buvo gabenamas UAB „Atekta“ krovinys, bet prieš jo valią, paties CMR važtaraščio Nr. 052584 neginčijo.

5727.

58Aplinkybę, kad UAB „Atekta“ turėjo faktinį interesą sudaryti krovinio pervežimo sutartį dėl jai priklausančio krovinio pervežimo iš Lietuvos į Kirgiziją, įrodo ir UAB „Atekta 2017 m. sausio 23 d. sąskaita Nr. AT 2017/001, iš kurios matyti, kad į parduodamų prekių kainą yra įtraukta transportavimo paslaugų kaina. Taip pat šioje sąskaitoje yra nurodytos krovinio pristatymo sąlygos CPT Biškekas. Incoterms CPT sąlyga, reiškia, kad pardavėjas apmoka krovinio gabenimo išlaidas iki pardavėjo ir pirkėjo sulygtos vietos ir pardavėjas turi pareigą sudaryti krovinio vežimo sutartį su vežėju. Šie UAB „Atekta“ rašytiniai dokumentai paneigia UAB „Atekta“ pateiktus paaiškinimus, kad UAB „Atekta“ neišreiškė valios sudaryti krovinio pervežimo sutarties su UAB „Šturvalas“ dėl šio krovinio.

5928.

60Todėl, nors atsakovės atstovas ir negrąžino ieškovės atstovei pasirašytos krovinio pervežimo sutarties, tačiau vežimas buvo pradėtas faktiškai vykdyti, laikytina, kad šalys susitarė dėl krovinio vežimo sutarties sudarymo ir jos sąlygų, UAB „Atekta“ turi prievolę sumokėti už tinkamai suteiktas krovinio vežimo paslaugas.

6129.

62UAB „Atekta“ apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą pažeidęs teismingumo taisyklės, nepagrįstas. UAB „Atekta“ tiek nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde ginčijo aplinkybę, kad tarp ginčo šalių apskritai buvo sudaryta krovinio pervežimo sutartis, teismingumo klausimo pirmosios instancijos teisme nekėlė. Be to, 2019 m. liepos 10 d. teismo posėdžio melu UAB „Atekta“ atstovas sutiko, kad byla būtų nagrinėjama Panevėžio apylinkės teisme. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados Teisėjų kolegija

konstatuoja:

6330.

64Apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos sprendimas paliekamas nepakeistas (Civilinio proceso kodeksas (toliau – CPK) 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

6531.

66Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija absoliučių skundžiamo teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatė, ginčo pobūdis nesudaro pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribų (CPK 329 straipsnio 2 ir 3 dalys).

6732.

68Byloje kilo ginčas, ar atsakovė turi pareigą atsiskaityti su ieškove už krovinio pervežimą, nesant šalių sudarytos rašytinės krovinio pervežimo sutarties.

6933.

70Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pervežė krovinį (11020 kg) iš Lietuvos į Kirgiziją, dėl to tarp šalių ginčo nėra. Pretenzijų dėl netinkamai suteiktos paslaugos, ieškovei nebuvo pareikšta. Tačiau atsakovė neigia pareigą atsiskaityti su ieškove, teigdama, kad atsakovė niekada neišreiškė valios sudaryti krovinio pervežimo sutartį su ieškove, ieškovė krovinio vežimo sutartį turėjo sudaryti su krovinio savininku, kuris nėra atsakovė.

7134.

72Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai, pažeisdamas CPK 185 straipsnį, atliko įrodymų vertinimą. Teigia, kad priešingai nei nustatė teismas, byloje esantys įrodymai, nepatvirtina, kad atsakovė su ieškove sudarė susitarimą dėl krovinio pervežimo ir dėl apmokėjimo už suteiktas krovinio vežimo paslaugas.

7335.

74Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 straipsnis). Pagal CPK 176 straipsnio 1 dalies nuostatą, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad toks faktas buvo. Teismas įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (CPK 185 straipsnis).

7536.

76Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas ieškinį, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus ir tinkamai bei išsamiai motyvavo teismo sprendimą, nepažeidė įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą reglamentuojančių nuostatų, todėl pritaria šiems motyvams ir jų nekartoja, o tik, atsakydamas į apeliacinio skundo argumentus, juos papildo. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, nes byloje pateikti rašytiniai įrodymai, šalių paaiškinimai ir liudytojų parodymai leido daryti išvadą, kad ieškovė faktiškai buvo sudariusi susitarimą su atsakove dėl krovinio pervežimo.

7737.

78Vadovaujantis CK 6.808 straipsnio 1 dalimi vežėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nugabenti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teisę gauti krovinį asmeniui (gavėjui), o siuntėjas (gavėjas) įsipareigoja už krovinio vežimą sumokėti nustatytą užmokestį. Kasacinio teismo praktikoje yra išaiškinta, jog tam, kad būtų konstatuota, jog pervežime dalyvaujantys asmenys yra vienos sutarties šalys, turi būti nustatyta, kad jie yra įsipareigoję vienas kito atžvilgiu ir tarpusavyje suderinę valią (pasiekę konsensusą), t. y. susitarę dėl esminių tarptautinio krovinių vežimo sutarties sąlygų (CK 6.162 straipsnio 1, 2 dalys, 6.808 straipsnis). Pažymėtina, kad nei CMR konvencija, nei nacionalinė teisė nenustato krovinio vežimo sutarčiai privalomos rašytinės formos, o tik nurodo važtaraštį kaip Vežimo sutartį ir jos sąlygas patvirtinantį dokumentą (CMR konvencija 4,9 straipsniai, CK 6.808 straipsnio 2 dalis). Taigi, tokia sutartis gali būti sudaroma surašant vieną abiejų šalių pasirašytą dokumentą, apsikeičiant rašytiniais dokumentais (užsakymais, telegramomis, telefonogramomis, telefakso pranešimais ar kitokiais telekomunikacijų įrenginiais perduodama informacija), žodžiu, atliekant veiksmus ar kitokia šalies valios sudaryti sutartį išreiškimo forma (CK 1.64 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-49/2011). Kilus šalių ginčui dėl neužfiksuotų sutarties sąlygų, taip pat kai duomenys važtaraštyje skiriasi nuo šalių sutarties sąlygų, teismas, remdamasis įrodymais (rašytinėmis sutartimis, vežimo užsakymais, dalykiniu šalių susirašinėjimu, kt.), turi nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-159/2013).

7938.

80Tai, kad tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo tinkamo rašytinio susitarimo dėl pervežimo paslaugų, nesudaro pagrindo teigti, kad šio susitarimo apskritai nebuvo. Todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas nustatyti ieškovės reikalavimo į atsakovę pagrįstumą, pagrįstai vertino kitus byloje esančius įrodymus.

8139.

82Byloje pateikti šalių atstovų susirašinėjimai elektroniniais laiškais patvirtina, kad šalys susitarė dėl krovinio pervežimo iš Lietuvos į Kirgiziją. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, 2017 m. sausio 23 d. atsakovės atstovas ieškovės atstovei nurodė elektroniniame laiške siųsti sąskaitą UAB „Atekta“ vardu. Ieškovė, 2017 m. vasario 3 d., kuomet ir buvo pristatytas krovinys, UAB „ Atekta “ išrašė PVM sąskaitą faktūrą ST Nr. 2017/0156. Sąskaitoje nurodyta, kad užsakymo Nr. 52584, reisas Lietuva – Kirgizija, automašinos Nr. B4651AN/449BT, paslaugų kaina 3000 Eur. Atsakovei neatsiėmus išsiųstos PVM sąskaitos faktūros ir jos neapmokėjus, ieškovės atstovė pareikalavo ją apmokėti. Atsakovės atstovas elektroniniame laiške neneigė pareigos apmokėti, tačiau teigė, kad tai padarys vėliau, nes yra išvykęs. Taigi atsakovės atstovo, kuris 2017 m. dirbo UAB „Atekta“ vadybininku, elektroniniai laiškai leidžia daryti išvadą, kad būtent šalys per savo atstovus tarėsi dėl ginčo krovinio pervežimo. Jokių kitų įrodymų, kad atsakovės atstovas nurodė ieškovei tartis su krovinio savininku dėl sutarties sudarymo ir apmokėjimo ar, kad ji tiesiogiai tarėsi su krovinio savininku dėl krovinio pervežimo, kaip bando tvirtinti, nepateikta.

8340.

84Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų: CMR važtaraščio Nr.052584, kurio pirmoje grafoje nurodytas siuntėjas UAB „Atekta“, 2017 m. sausio 23 d. pranešimo apie eksportą, kurioje nurodyta, kad eksportuotojas: UAB „Atekta“ ir eksporto lydimojo dokumento nustatyta, kad UAB „Atekta“ išsiuntė atsakovės išrašytą 8816,00 JAV dolerių sumai sąskaitą krovinio gavėjui, kurioje nurodyta, kad pristatymo sąlygos CPT A. P. Incoterm sąlygas CPT - už transportavimą apmokėta iki (... paskyrimo vietos pavadinimas). Pardavėjas apmoka prekių pristatymo į pirkėjo nurodytą paskirties vietą, pakrovimo krovinių terminale siuntėjo (eksportuotojo) šalyje išlaidas, sutvarko muitinės eksporto formalumus ir sumoka eksporto mokesčius.

8541.

86Taigi byloje esantys įrodymai paneigia atsakovės apeliacinio skunde nurodytus argumentus, kad ji nesudarė susitarimo su ieškove dėl krovinio pervežimo. Atsakovės išrašyta sąskaita krovinio savininkei, patvirtina, kad į kainą yra įskaičiuota ir krovinio pervežimo paslauga, todėl atsakovės teiginiai, kad ieškovė turėjo pakartotinai reikalauti iš krovinio savininkės apmokėjimo už krovinio atvežimą, nepagrįsti. Be to, jei atsakovė neužsakė krovinio pervežimo paslaugos, neaišku kokiu pagrindu ji tuomet išrašytoje sąskaitoje nurodė paslaugas, kurios nebuvo jai suteiktos.

8742.

88Pažymėtina, kad priešingai, nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, išsamiai išanalizavęs tiek PVM sąskaitoje faktūroje, šalių susirašinėjime elektroniniu paštu, tiek CMR važtaraštyje, pranešime apie eksportą, eksporto lydimajame dokumente nurodytus duomenis ir šiuose dokumentuose pateiktos informacijos visumos pagrindu padarė išvadą, jog tarp šalių buvo sudarytas susitarimas dėl vežimo paslaugų bei apmokėjimo ir atsakovės pareiga sumokėti pagal išrašytą sąskaitą faktūrą įrodyta.

8943.

90Apeliaciniame skunde apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo ieškovės liudytojos parodymų vertinimu ir mano, kad jie šališki, nes liudytoja yra ieškovės darbuotoja.

9144.

92CPK 189 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad liudytoju gali būti kiekvienas asmuo, nesvarbu, koks jo amžius ir giminystės ryšiai su byloje dalyvaujančiais asmenimis, kuriam gali būti žinomos kokios nors aplinkybės, turinčios ryšį su byla.

9345.

94Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog asmuo, apklausiamas kaip liudytojas, gali būti suinteresuotas duoti vienai šaliai palankius parodymus, nėra pagrindas atsisakyti apklausti asmenį kaip liudytoją, jo duotų parodymų nevertinti kaip įrodymų šaltinio – įrodinėjimo priemonės, o joje esančių faktinių duomenų kaip įrodymų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2008). Taigi, net ir suinteresuoti asmenys gali būti kviečiami ir apklausiami kaip liudytojai, tačiau jų parodymai turi būti įvertinami pagal visus įrodymams keliamus reikalavimus – ar jie išsamūs ir tikslūs, ar siejasi su byloje nustatinėjamomis aplinkybėmis, ar yra objektyvūs ir patikimi. Aplinkybės, kad asmuo tarnybos, darbo, asmeniniais, draugystės, verslo ar kitokiais ryšiais yra susijęs su dalyvaujančiais byloje asmenimis, teismo turi būti įvertintos ir į jas atsižvelgta sprendžiant dėl tokio asmens duotų parodymų įrodomosios galios; išvada dėl jų patikimumo darytina pagal liudytojų parodymų turinį, visų byloje esančių įrodymų visumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. liepos 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2014).

9546.

96Kadangi šalys nebuvo sudarę rašytinės sutarties, savo reikalavimo pagrįstumą ieškovė įrodinėjo ir liudytojos, kuri tiesiogiai dalyvavo susitarimo sudaryme, parodymais. Ieškovės atstovės parodymai sutampa su byloje esančiais rašytiniais įrodymais ir papildo teismo nustatytas faktines bylos aplinkybes, todėl pagrįstai buvo vertinami kaip tinkami visų byloje surinktų duomenų kontekste.

9747.

98Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė teismingumo taisykles, todėl yra pagrindas naikinti sprendimą dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo.

9948.

100Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovei pareikštas pagal CPK 29 straipsnyje nustatytą bendrąją teritorinio teismingumo taisyklę, t.y. pagal atsakovės buveinės registracijos vietą. Pagal CPK 32 straipsnio 1 dalį šalys gali rašytiniu tarpusavio susitarimu pakeisti teritorinį tos bylos teismingumą. Šalių valia keisti bylos teritorinį priklausymą teismams yra ribojama tik ta apimtimi, kuria jis pažeidžia imperatyvias išimtinio teritorinio teismingumo taisykles (CPK 32 straipsnio 2 dalis). Pažymėtina, kad šalių valia keisti bylos teritorinį priklausymą teismams yra ribojama tik tiek, kiek pažeidžia imperatyvias rūšinio ir išimtinio teritorinio teismingumo taisykles. Kadangi bylą nagrinėjant teisme, abi šalys sutiko, kad byla būtų nagrinėjama Panevėžio teisme, šis susitarimas, nepažeidžia aukščiau nurodytų teismingumo taisyklių, todėl byla pagrįstai išnagrinėta Panevėžio apylinkės teisme. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme tarp šalių ginčo dėl teismingumo nebuvo. Šalys 2019 m. liepos 9 d. posėdžio metu sutiko, kad byla būtų nagrinėjama Panevėžio apylinkės teisme. Taigi šiuo atveju sprendžiama, kad nagrinėjamoje byloje teismingumo taisyklės pažeistos nebuvo. Šiuo atveju, sutartyje, kuri nebuvo šalių pasirašyta, numatytas teismingumas (Vilniaus mieste), neturi reikšmės.

10149.

102Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisingai aiškino ir taikė teisės normas, tinkamai įvertino faktines bylos aplinkybes, paskirstė įrodinėjimo pareigas, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, kuriuo priteisė ieškovei iš atsakovės skolą už krovinio vežimo paslaugą. Apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti apskųsto pirmosios instancijos teismo sprendimo, todėl jis paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10350.

104Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Atmetus apeliacinį skundą, atsakovės turėtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos. Ieškovė prašė priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teisme, tačiau nepateikė įrodymų apie turėtas išlaidas, todėl šis prašymas netenkinamas (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

105Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 16 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės uždarosios... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 7. 2.... 8. Ieškovė nurodė, kad atsakovės užsakymu pervežė krovinį maršrutu... 9. 3.... 10. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmai 2019 m. spalio 16 d. sprendimu... 11. 4.... 12. Pirmosios instancijos teismas, ištyręs byloje esančius rašytinius... 13. 5.... 14. Teismas padarė išvadą, kad nagrinėjamu atveju CMR važtaraščio Nr. 052584... 15. 6.... 16. Ieškovės pateiktų dokumentų visuma, liudytojos parodymai patvirtina tarp... 17. 7.... 18. Teismo vertinimu atsakovė neįrodė, kad už krovinio pervežimą turėjo... 19. 8.... 20. Teismas konstatavo, kad tarp šalių ginčo dėl bylos nagrinėjimo Panevėžio... 21. 9.... 22. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad nors ir nebuvo sudaryta rašytinė... 23. 10.... 24. Byla teisme iškelta 2019 m. vasario 28 d. (išduotas teismo įsakymas pagal... 25. 11.... 26. Apeliaciniu skundu UAB „Atekta“ prašo panaikinti skundžiamą sprendimą,... 27. 12.... 28. Mano, kad teismo išvada, kad CMR važtaraščio Nr. 052584 blanke nurodyti... 29. 13.... 30. Sutarčiai sudaryti pakanka šalių valios sukurti tarpusavio santykius.... 31. 14.... 32. Atsiskaitymo už krovinio pervežimą teisinius santykius reguliuoja CK... 33. 15.... 34. Pagal 1956 m. Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos... 35. 16.... 36. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas klaidingai nustatė, jog egzistavo... 37. 17.... 38. Jokia sutartis niekada nebuvo pasirašyta, atsakovė niekada nėra išreiškusi... 39. 18.... 40. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, iš esmės pažeidė... 41. 19.... 42. Šiuo atveju teismas suteikė prioritetą neaiškiam susirašinėjimui... 43. 20.... 44. Jei teismas pripažintų, kad vežimo sutartis buvo sudaryta pagal ieškovės... 45. 21.... 46. Atsiliepimu į apeliacinį skundą UAB „Šturvalas“ prašo apeliacinį... 47. 22.... 48. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, nustatė... 49. 23.... 50. Iš 2017 m. sausio 23 d. pranešimo apie eksportą ir eksporto lydimojo... 51. 24.... 52. UAB „Atekta“ priklausančio krovinio pervežimo iš Lietuvos į Kirgiziją... 53. 25.... 54. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus,... 55. 26.... 56. Atsakovas neginčijo aplinkybės, kad buvo gabenamas ne UAB „Atekta“... 57. 27.... 58. Aplinkybę, kad UAB „Atekta“ turėjo faktinį interesą sudaryti krovinio... 59. 28.... 60. Todėl, nors atsakovės atstovas ir negrąžino ieškovės atstovei... 61. 29.... 62. UAB „Atekta“ apeliacinio skundo argumentas, kad pirmosios instancijos... 63. 30.... 64. Apeliacinis skundas atmetamas, pirmosios instancijos sprendimas paliekamas... 65. 31.... 66. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 67. 32.... 68. Byloje kilo ginčas, ar atsakovė turi pareigą atsiskaityti su ieškove už... 69. 33.... 70. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė pervežė krovinį (11020 kg) iš... 71. 34.... 72. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai, pažeisdamas CPK... 73. 35.... 74. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 straipsnis) lemia... 75. 36.... 76. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, patenkindamas... 77. 37.... 78. Vadovaujantis CK 6.808 straipsnio 1 dalimi vežėjas įsipareigoja siuntėjo... 79. 38.... 80. Tai, kad tarp ieškovės ir atsakovės nebuvo tinkamo rašytinio susitarimo... 81. 39.... 82. Byloje pateikti šalių atstovų susirašinėjimai elektroniniais laiškais... 83. 40.... 84. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų: CMR važtaraščio Nr.052584, kurio... 85. 41.... 86. Taigi byloje esantys įrodymai paneigia atsakovės apeliacinio skunde nurodytus... 87. 42.... 88. Pažymėtina, kad priešingai, nei teigia apeliantė, pirmosios instancijos... 89. 43.... 90. Apeliaciniame skunde apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos... 91. 44.... 92. CPK 189 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad liudytoju gali būti kiekvienas... 93. 45.... 94. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad aplinkybė, jog asmuo,... 95. 46.... 96. Kadangi šalys nebuvo sudarę rašytinės sutarties, savo reikalavimo... 97. 47.... 98. Apeliantės teigimu, pirmosios instancijos teismas pažeidė teismingumo... 99. 48.... 100. Nagrinėjamu atveju ieškinys atsakovei pareikštas pagal CPK 29 straipsnyje... 101. 49.... 102. Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 103. 50.... 104. Šaliai, kurios naudai priimtas procesinis sprendimas, jos turėtos... 105. Panevėžio apylinkės teismo Panevėžio rūmų 2019 m. spalio 16 d....