Byla 2-1019-357/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Bartašienė, sekretoriaujant Romutei Lengvenienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios V. I. prekybos komercinės įmonės, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgalioto asmens L. V., ieškinį atsakovei V. I. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovė bankrutavusi V. I. PKĮ, atstovaujama bankroto administratoriaus, kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš V. I. 1.746.156,34 Lt žalą ieškovės naudai.

3Nurodė, kad bankrutavusios V. I. PKĮ bankroto procedūrų metu yra patvirtinti ir iki šiol nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai - AB SEB bankas - 322.738,05 Lt; VĮ Turto bankas - 13.653,70 Lt; VSDFV Pakruojo sk. - 91,19 Lt; VSDFV Šiaulių sk. - 268,48 Lt; AB „Saurix petroleum“ - 889.853,70 Lt; UAB „Biuro mašinos“ - 46.700,90 Lt; UAB „Saurix kuras“ - 472.850,92 Lt. Turto, kurį pardavus būtų galima atsiskaityti su kreditoriais, V. I. PKĮ neturi, todėl bankroto procedūra iš esmės yra baigta. Šiaulių apygardos teismo nutartimis įmonės bankroto byloje bendra patvirtinta kreditorių reikalavimų suma sudaro 1.746.156,34 Lt. Nurodo, kad bankrutavusios įmonės savininkė turėjusi teisę priimti sprendimus, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad savininkai sąmoningai blogai valdydami įmonę nulėmė jos bankrotą ir tokiais veiksmais sukėlė tyčinį bankrotą. Kreditorinių reikalavimų suma, sumažinta atsižvelgiant į baudžiamojoje byloje nustatytas sumas ir laikytina atsakovės nusikalstama veika padarytos žalos dydžiu.

4Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 13 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

5Atsakovė V. I. nesutinka su preliminariu teismo sprendimu, prašo ieškinį atmesti ir įpareigoti bankroto administratorių pateikti teismui dokumentus iš AB SEB banko, VĮ „Turto bankas“, UAB „Biuro mašinos“, kuriuose būtų patvirtinti visi finansiniai įsiskolinimai, pareikšti V. I.. Nurodė, kad pirminiais duomenimis bankroto administratoriaus nurodytoms įmonėms (UAB „Biuro mašinos“) V. I. PKĮ nebuvo skolinga. Teigia, kad su VĮ „Turto bankas“ V. I. PKĮ neturėjo jokių finansinių reikalų.

6V. I. PKĮ bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ įgaliotas asmuo nesutinka su V. I. prieštaravimais, pažymi, kad 2014 m. rugsėjo 3 d. duomenimis bendra teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų suma sudaro 1.746.156,34 Lt sumą, tarp jų 322.738,05 Lt AB SEB banko, 13.653,10 Lt VĮ „Turto bankas“ ir 46.700,90 Lt UAB „Biuro mašinos“ finansiniai reikalavimai. Nutartys dėl minėtų finansinių reikalavimų yra įsiteisėjusios ir apskųstos nustatytais terminais nebuvo.

7Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

8Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

9Byloje nustatyta, kad 2010 m. spalio 18 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą V. I. PKĮ (9-11 b.l.). Bankroto procedūros metu administratorius patikrino bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo ir nustatė, kad bankrutavusioje V. I. PKĮ vadovu dirbo atsakovė V. I., kuri buvo atsakinga už teisingos buhalterinės apskaitos vedimą, dokumentų bei turto saugojimą, jų pateikimą atsakingoms institucijoms, administratoriui, suinteresuotoms šalims. Administratoriui po bankroto bylos iškėlimo nebuvo perduotas joks turtas. 2011-10-27 įvykęs kreditorių susirinkimas įpareigojo administratorių kreiptis į ikiteisminio tyrimo institucijas dėl nusikalstamų bankrutavusios įmonės vadovės veiksmų vykdant ūkinę-finansinę veiklą (nusikalstamo bankroto) (16-22 b.l.). Šiaulių apygardos prokuratūros skyriaus prokuroras nutarimu atleido V. I. nuo baudžiamosios atsakomybės LR BK 40 str. pagrindais (pagal laidavimą) ir ikiteisminį tyrimą nutraukė (26-33 b.l.). Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartyje konstatavo, kad V. I. vienvaldiškai veikdama individualios įmonės vardu ir atsakydama už individualios įmonės veiklos organizavimą, dokumentų tvarkymą, sąmoningai blogai valdė V. I. PKĮ, kas lėmė jos bankrotą ir padarė didelės 1.841.217,50 Lt žalos kreditoriams (34-37 b.l.). Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. liepos 25 d. nutartimi patvirtino Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro nutarimą. Šiaulių apygardos teismo nutartimis įmonės bankroto byloje bendra patvirtinta kreditorių reikalavimų suma sudaro 1.746.156,34 Lt. Ši suma sumažinta atsižvelgiant į baudžiamojoje byloje finansinės veiklos tyrimo specialisto išvadoje nustatytas faktines aplinkybes.

10Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.2 straipsnis nurodo, kad prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. Lietuvos Respublikos civilio kodekso 2.50 straipsnyje įtvirtinta juridinių asmenų atsakomybė pagal savo prievoles: juridinis asmuo atsako pagal savo prievoles jam nuosavybės ar patikėjimo teise priklausančiu turtu (1 d.); kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiarini (3 d.); juridiniai asmenys skirstomi į ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės asmenis. Jeigu prievolėms įvykdyti neužtenka neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens turto, už jo prievoles atsako juridinio asmens dalyvis, jeigu įstatymai nenustato kitaip (4 d.). Sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai (CK 6.4 straipsnis, 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus kitose bylose juridinio asmens vadovo civilinei atsakomybei taikyti nėra būtina nustatyti vadovo didelės kaltės (tyčios ar didelio neatsargumo), pakanka konstatuoti vadovo pareigų pažeidimą (neteisėtus veiksmus), žalą (nuostolius), priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei žalos. Nustačius, kad vadovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama (CK 6.248straipsnio 1 dalis), todėl ieškovas neprivalėtų įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (CPK 178 straipsnis, 182 straipsnio 4 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Vombatas“ v. A. Š., bylos Nr. 3K-3-335/2009; 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta byloje UAB „Druskininkų autobusų parkas“ v. V. V.,bylos Nr. 3K-3-356/2013).

12Nagrinėjamoje byloje pagal pateiktus įrodymus, yra pagrindas ieškinį tenkinti, kadangi atsakovė nuo 2006 iki 2010 metų netinkamai įvykdė sutartinius įsipareigojimus vadovaujamai įmonei, nesąžiningais veiksmais padarė žalos įmonei siekdama asmeninės naudos.

13Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartyje nustatytos faktinės aplinkybės ir teismo išvados dėl žalos padarymo įmonei fakto, atsakovės neteisėtų veiksmų ir dėl to atsiradusių pasekmių - nepadengtų skolų kreditoriams, turi prejudicinių faktų reikšmę šioje civilinėje byloje (CPK 182 str.).

14Šiaulių apygardos prokuratūros 2013 m. liepos 23 d. nutarimu dėl ikiteisminio tyrimo Nr. 40 9 061 12 nutraukimo (26-33 b.l.) nustatyta, kad V. I. įmonė nuo 2006-06-31 tapo nemoki, tačiau savininkė V. I., kuri 2006-01-01 kaip atskaitingas asmuo turėjo 402.872, 21 Lt nepanaudotų ir negrąžintų į kasą pinigų likutį ir toliau iš kasos išsimokėjo sau avansu pinigus, kurie didino V. I. skolą įmonei, kuri sudarė: 2006-12-31 – 621.232, 63 Lt, 2007-12-31 – 871.460, 42 Lt, 2008-12-31 – 706.181,60 Lt, 2009-12-31 – 901.578,05 Lt, 2010-10-31 – 900.330,48 Lt. Per tiriamąjį laikotarpį V. I. iš avansu gautų pinigų iš 1.392.724,78 Lt (402872,21 + 989852,57) panaudojo įmonės veiklai iš viso 482.799,27 Lt, iš jų apmokėjo paslaugų tiekėjams tik 29.773,56 Lt (V. I. išsimokėjo pelno dalį – 150.000,00 Lt, įnešė į banką sąskaitos papildymui – 302.341,00 Lt, įnešė į kasą - 684,71 Lt) ir liko skolinga įmonei 910.518,36 Lt. V. I. prekybos komercinės įmonės savininkė V. I. sau, kaip atskaitingam asmeniui išmokėdama avansu pinigus, kurių ji nepanaudojo pagal paskirtį, tai yra mokėjimams už įsigytą turtą, suteiktas paslaugas, atsiskaitymui su tiekėjais, iš viso 910.518,36 Lt ir jų negrąžindama į įmonės kasą, sumažino galimybę atsiskaityti su kreditoriais. Tiriamuoju laikotarpiu atskaitingas asmuo įmonės savininkė V. I. būdama skolinga įmonei vis didino įsiskolinimą imdama iš kasos pinigus ir turėdama nepanaudotų 910.518,36 Lt ir galimybę atsiskaityti su kreditoriais, to nedarė. Pažymėtina, kad V. I. įmonei esant nemokiai, savininkė V. I. 2006 – 2009 metais išsimokėjo iš likutinio pelno 553.100,00 Lt, tuo sumažindama galimybę atsiskaityti su kitais kreditoriais. Pagal registro „Didžioji knyga“ duomenis, skolos tiekėjams buvo atitinkamai: 2006-01-01 - 85.420,09 Lt, 2007-01-01 – 786.395,20 Lt, 2008-01-01 – 1.279 507, 85 Lt, 2009-01-01 – 1.650.963,70 Lt, 2010-01-01 – 1.438.609,62 Lt. pažymėtina, kad savo kaltę V. I. pripažinimo, nurodė, kad iki įmonės bankroto ji kaip atskaitingas asmuo sau buvo išmokėjusi iki 1 mln. litų, kurių nepanaudojo atsiskaitymui su pardavėjais.

15Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartimi patvirtinta bendra bankrutuojančios V. I. PKĮ įsiskolinimo kreditoriams 1.831.671,48 Lt suma. Paskutinį kartą V. I. PKĮ kreditorių kreditoriniai reikalavimai tikslinti Šiaulių apygardos teismo 2013 m. spalio 25 d. nutartimi. Šiuo metu bendra teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suma sudaro 1.746.156,34 Lt, tarp jų 322.738,05 Lt AB SEB banko, 13.653,10 Lt VĮ Turto banko ir 46.700,90 Lt UAB „Biuro mašinos“ finansiniai reikalavimai. Pažymėtina, kad kreditoriniai reikalavimai nebuvo ginčyti per nustatytą terminą bankroto byloje Nr. B2-107-267/2014, todėl galiojant patvirtintiems kreditoriniams reikalavimams V. I. PKĮ bankroto byloje, nėra pagrindo ginčyti ir įpareigoti bankroto administratorių pateikti teismui dokumentus iš AB SEB banko, VĮ „Turto bankas“, UAB „Biuro mašinos“. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje negali būti sprendžiamas teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų teisėtumo klausimas, kadangi tai nesudaro nagrinėjamos bylos dalyko. Konkrečiu atveju byloje nustatyta, jog atsakovė V. I. valdė neribotos atsakomybės V. I. prekybos komercinę įmonę. Atsakovės V. I. veiksmai, kurių atsakovė neneigė, valdant įmonę buvo įrodyti ir konstatuoti Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartimi, kuria patvirtintas Šiaulių apygardos prokuratūros prokuroro nutarimas. Kadangi atsakovė neteisėtais veiksmais padarė žalą valdomai įmonei ir dėl to nukentėjo kreditoriai, atsakovei kyla civilinė atsakomybė, kurios taikymo sąlygos yra byloje nustatytos t.y. konstatuoti neteisėti veiksmai, žalos dydis, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir atsiradusių pasekmių t.y. nuostolių įmonei ir jos kreditoriams. Todėl atsakovė privalo šią žalą atlyginti subsidiariai su bankrutavusia įmone, nes įmonėje kilnojamojo, nekilnojamojo ar finansinio turto nebėra. Teismo aptartos bylos aplinkybės sudaro teisėtą pagrindą priteisti iš atsakovės V. I. 1.746.156,34 Lt žalos atlyginimą kreditorių reikalavimams padengti.

16Teismas, įvertindamas aptartas aplinkybes, sprendžia, kad Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistas.

17Iš atsakovės taip pat priteistinos 25,77 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu valstybei (CPK 88 str. 1 d. 3 p.) (63 b. l.).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260, 263, 265, 270, 430 straipsniais,

Nutarė

19Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovės (a. k. ( - ) 25,77 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

21Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. Ieškovė bankrutavusi V. I. PKĮ, atstovaujama bankroto administratoriaus,... 3. Nurodė, kad bankrutavusios V. I. PKĮ bankroto procedūrų metu yra... 4. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 13 d. preliminariu sprendimu... 5. Atsakovė V. I. nesutinka su preliminariu teismo sprendimu, prašo ieškinį... 6. V. I. PKĮ bankroto administratoriaus UAB ,,Įmonių bankroto administravimo ir... 7. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. preliminarus sprendimas... 8. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 9. Byloje nustatyta, kad 2010 m. spalio 18 d. nutartimi Šiaulių apygardos... 10. Faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiamas teismo sprendimas... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.2 straipsnis... 12. Nagrinėjamoje byloje pagal pateiktus įrodymus, yra pagrindas ieškinį... 13. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 25 d. nutartyje nustatytos faktinės... 14. Šiaulių apygardos prokuratūros 2013 m. liepos 23 d. nutarimu dėl... 15. Šiaulių apygardos teismo 2012 m. kovo 14 d. nutartimi patvirtinta bendra... 16. Teismas, įvertindamas aptartas aplinkybes, sprendžia, kad Šiaulių apygardos... 17. Iš atsakovės taip pat priteistinos 25,77 Lt išlaidos, susijusios su... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 260,... 19. Šiaulių apygardos teismo 2014 m. birželio 13 d. preliminarų sprendimą... 20. Priteisti iš atsakovės (a. k. ( - ) 25,77 Lt išlaidas, susijusias su... 21. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,...