Byla e2-4675-924/2017
Dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Edvardas Paliokas,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ESTRAVEL VILNIUS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „MEDIA INOVACIJOS“ dėl skolos priteisimo ir priėmė sprendimą už akių.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo: 1) taikant restituciją priteisti iš atsakovės jos naudai 5 132,82 Eur sumą, kuri sumokėta ieškovės atsakovei kaip avansas pagal 2015-11-06 šalių sudarytą Sutartį Nr. MED [20150715]; 2) priteisti iš atsakovės ieškovei 6 928,60 Eur delspinigių; 3) priteisti iš atsakovės ieškovei 162,36 Eur palūkanų; 4) priteisti iš atsakovės ieškovei 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojant palūkanas nuo ieškinio priėmimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 5) priteisti iš atsakovės ieškovei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei adresuotos ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, įteikti 2017-01-24 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 1751 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka. Atsakovė per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą, kadangi CPK 142 straipsnyje nenumatyta, kad būtų informuojama apie sprendimo už akių priėmimą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 ir 286 straipsniai).

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Atlikus formalų ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų tyrimą, nustatyta, kad ieškovė ir atsakovė 2015-11-06 sudarė Sutartį Nr. MED [20150715], pagal kurią atsakovė įsipareigojo per 120 kalendorinių dienų nuo avansinio apmokėjimo gavimo dienos sukurti tinklalapio valdymo sistemą (toliau – ir TVS). 2015-11-17 ieškovė sumokėjo atsakovei Sutarties priede Nr. 1 numatytą avansą, viso atsakovei buvo sumokėta 5 132,82 Eur. Taigi, TVS sistema, remiantis sudarytos Sutarties priedo Nr. 1 antru punktu, turėjo būti sukurta ne vėliau kaip iki 2016-03-16. 2016-05-20 atsakovė el. paštu persiuntė ieškovei darbų perdavimo-priėmimo aktą. 2016-05-23 ieškovė el. paštu nurodė atsakovei, kad negali pasirašyti atsakovės persiųsto perdavimo-priėmimo akto ir negali priimti darbų nurodydama pagrindines to priežastis. 2016-05-27 atsakovė, atlikusi tam tikras korekcijas, el. paštu persiuntė ieškovei naują darbų perdavimo-priėmimo aktą. 2016-05-30 ieškovė el. paštu nurodė, kad atsakovės atliktų darbų negali priimti ir negali pasirašyti atsakovės persiųsto perdavimo-priėmimo akto, nurodydama pagrindines to priežastis. 2016-06-21 ieškovė pateikė atsakovei pretenziją dėl neatliktų darbų, kadangi atsakovė nebuvo tinkamai įvykdžiusi Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, t. y. sukūrusi tinkamai funkcionuojančios TVS, kuri atitiktų Sutartyje numatytus reikalavimus. 2016-06-22 atsakovė pateikė atsakymą į ieškovės 2016-06-21 pretenziją ir nurodė, kad nesutinka su ieškovės pretenzija, kadangi darbai pagal Sutartį atlikti ir sukurta svetainė buvo perkelta į ieškovės turimą serverį. 2016-06-28 ieškovė pateikė atsakovei pranešimą Nr. K/05-4119 dėl Sutarties esminių sąlygų pažeidimo, kuriame nurodė, kad Darbai pranešimo parengimo dienai vis dar nėra tinkamai ir kokybiškai atlikti, o tai yra laikytina esminiu Sutarties pažeidimu. Pateiktame pranešime buvo nurodyta, kad atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas iki šiol nebuvo pasirašytas, kadangi trūkumai nebuvo ištaisyti ir dėl to Darbai nebuvo priimti. 2016 m. birželio 28 d. pranešimu ieškovė taip pat informavo atsakovę apie atliktą esminį Sutarties pažeidimą ir prašė tinkamai įvykdyti prisiimtus sutartinius įsipareigojimus, o to nepadarius – įspėjo, kad sudaryta Sutartis bus nutraukta ir bus pareikalauta grąžinti sumokėtas sumas bei sumokėti delspinigius. 2016-09-28 ieškovė pateikė atsakovei dar vieną pranešimą dėl Sutarties esminių sąlygų pažeidimo, kuriame nurodė, kad atsakovė vis dar tinkamai neįvykdė prisiimtų įsipareigojimų pagal Sutartį ir nepristatė ieškovei tinkamai pagal Sutarties sąlygas veikiančios TVS. Pateiktu pranešimu ieškovė reikalavo, kad atsakovė per 15 dienų nuo pranešimo gavimo dienos pristatytų baigtą ir galutinį darbų rezultatą. 2016-09-29 atsakovė pateikė atsakymą į ieškovės 2016-09-28 pranešimą, kuriuo iš esmės pripažino, kad Darbai vis dar nėra tinkamai atlikti bei prašė leisti nukrypti nuo projekto techninės dokumentacijos ir „leisti <...> patiems parinkti alternatyvius funkcinius sprendimus <...> patvirtinti, jog turime teisę sprendimus priimti patys ir Jūs alternatyvius sprendimus priimsite“. 2016-09-30 ieškovė pateikė atsakymą į atsakovės 2016-09-29 raštą, kuriuo dar kartą informavo atsakovę, kad darbų rezultatas nėra tinkamas naudoti ir dėl to atsakovės atlikti darbai yra laikytini atliktais su esminiais trūkumais – klaidų turinio valdymo sistemoje bei tinklapio atvaizdavime vartotojui mastas bei nuolatinis pasikartojimas neleidžia tinkamai naudoti tinklapio pagal tikslinę jo paskirtį, t. y. viešai pristatyti ir suteikti tinklapio naudojimosi galimybės vartotojams. 2016-10-17 ieškovė pateikė atsakovei pranešimą dėl Sutarties nutraukimo, kuriuo pakartotinai informavo atsakovę, kad iki šiol nėra gavusi iš atsakovės galutinio ir tinkamai veikiančio darbų rezultato, taip pat atsakovė nėra ištaisiusi pagrindinių Sutarties vykdymo trūkumų apie kuriuos buvo ne kartą informuota. Atsižvelgus į tai, kad ankstesniu pranešimu atsakovei buvo suteiktas papildomas terminas trūkumams pašalinti ir atsakovė per Sutarties 5.5 punkte numatytą 15 dienų terminą įsipareigojimų tinkamai neįvykdė, ieškovė, pasinaudodama savo teise vienašališkai nutraukti Sutartį, informavo atsakovę, jog sudaryta Sutartis yra laikoma nutraukta nuo 2016-10-17 dėl atsakovės kaltės, t. y. atsakovei įvykdžius esminį Sutarties pažeidimą. 2016-11-16 atsakovė pateikė atsakymą į ieškovės 2016-10-17 pranešimą, kuriuo iš esmės pripažino, kad tinkamai neįvykdė savo prisiimtų įsipareigojimų: „neatliktų ir/arba neįgyvendintų funkcijų (nesuteiktų paslaugų) <...> suskaičiuota 48 vnt.“.

8Atsakovei tinkamai neįvykdžius Sutartimi prisiimtų savo įsipareigojimų (nesukūrus TVS pagal Sutarties priedo Nr. 2 trečiąjį punktą, priedą Nr. 6, be klaidų turinio valdymo sistemoje bei tinklapio atvaizdavime) ir ieškovei teisėtai nutraukus su atsakove sudarytą Sutartį CK 6.217 straipsnio 1 dalyje, 2 dalies 1, 4 punktuose, 3, 5 dalyse, Sutarties 5.5 punkte numatytais pagrindais, atsakovė privalo ne tik grąžinti ieškovei pastarosios sumokėtą avansą (žr., pvz., Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. kovo 29 d. sprendimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 2A-1222/2013), bet ir privalo sumokėti Sutartyje numatytus, tačiau ieškovės prašomus priteisti mažesnio dydžio delspinigius nuo 2016-07-11 iki 2016-10-16 pranešimo dėl sutarties nutraukimo pateikimo atsakovei 2016-10-17 dienos (Sutarties 4.6 punktas) bei įstatymo numatytas palūkanas už laikotarpį nuo avanso grąžinimo ir netesybų mokėjimo neįvykdymo dienos 2016-10-21 iki ieškinio pateikimo teismui dienos 2017-01-11 (CK 6.210 straipsnio 2 dalis). Atsižvelgus į tai, kad atsakovė iki šiol geruoju nėra grąžinusi ieškovei pagal Sutartį sumokėto avanso ir nėra sumokėjusi delspinigių ir palūkanų, iš atsakovės ieškovei priteistini sumokėtas avansas, delspinigiai ir palūkanos.

9Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

10Iš atsakovės ieškovės naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 275,00 Eur žyminis mokestis (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis; 93 straipsnio 1 dalis).

11Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi jos neviršija minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ pakeitimo ((TAR, 2014, Nr. 2014-12793)).

12Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais, 287 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

13ieškinį patenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „MEDIA INOVACIJOS“, juridinio asmens kodas 301721547, registruotos buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Kuršių g. 7, ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „ESTRAVEL VILNIUS“, juridinio asmens kodas 110781452, registruotos buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Konstitucijos pr. 26, naudai 5 132,82 Eur (penkis tūkstančius vieną šimtą trisdešimt du eurus 82 ct) skolą, 6 928,60 Eur (šešis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt aštuonis eurus 60 ct) delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (12 061,42 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-01-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 275,00 Eur (du šimtus septyniasdešimt penkis eurus 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

15Atsakovė, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 287 straipsnio 2, 3 dalių ir 80 straipsnio 3 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai