Byla 2-3663-910/2014
Dėl sumokėtos už turistinę kelionę kainos priteisimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – I. B., BUAB „Eurotravel LT“, Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant Sandrai Kel, Barbarai Sienkievič, Rasai Kvartūnaitei, dalyvaujant ieškovo E. B. ir trečiojo asmens I. B. atstovui advokatui R. D., atsakovo „BTA Insurance Company“ SE atstovams V. M., Rokui Tverijonui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. B. ieškinį atsakovui „BTA Insurance Company“ SE dėl sumokėtos už turistinę kelionę kainos priteisimo, kurioje tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų – I. B., BUAB „Eurotravel LT“, Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti, kad su UAB „Eurotravel LT“ buvo sudarytas susitarimas dėl turizmo paslaugų teikimo ir priteisti iš atsakovo 15 553,62 Lt sumą, sumokėtą už kelionę, 5 proc. dydžio procesines palūkanas bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodyta, kad kelionių organizatorius UAB „Eurotravel LT“ interneto puslapyje www.eurotravellt.lt skelbė organizuojantis turistines keliones kruiziniais laivais. Dėl tokios kelionės šeimos atostogoms ieškovas kreipėsi į nurodytą bendrovę. Po trumpo susirašinėjimo elektroniniu paštu ieškovo šeimai (keturiems asmenims) buvo pasiūlyta ir jie užsisakė 12 nakvynių kelionę „Ruby Princess“ kruiziniu laivu, kuri turėjo prasidėti 2011-08-08 Venecijoje (išplaukimas) ir baigtis 2011-08-20 Barselonoje. Susitarus dėl kelionės, UAB „Eurotravel LT“ ieškovui pateikė apmokėti 2011-06-23 išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 000332 dėl 15 553,62 Lt sumos. Ši sąskaita buvo apmokėta taip: ieškovas banko pavedimais 2011-06-23 ir 2011-06-25 sumokėjo po 4000 Lt; likusią kelionei apmokėti reikalingą sumą ieškovas pasiskolino iš kelionių agentūros UAB „ZIP Travel“, kurios vienintelis akcininkas jis yra, ir ši bendrovė 2011-06-30 banko pavedimu pervedė kelionių organizatoriui UAB „Eurotravel LT“ 7553,62 Lt. Kelionei reikalingus aviabilietus ieškovas nusipirko per kelionių agentūrą UAB „ZIP Travel“: pagal 2011-06-28 PVM sąskaitą-faktūrą ZIP Nr. 0006770 aviabilietai iki Venecijos kainavo 4109 Lt, grįžti iš Barselonos į Vilnių – 940 Lt. Kelionės išvakarėse, t. y. 2011-08-04, ieškovui telefonu paskambino UAB „Eurotravel LT“ vadybininkė D. S. ir paaiškino, kad kruiziniame laive jų šeimai vietos nebuvo rezervuotos, todėl kelionė neįvyks. Dėl neįvykusios kelionės kruiziniu laivu „Ruby Princess“ ieškovai patyrė 15 553,62 Lt nuostolių. Ieškovo teigimu, jis tiesiogiai ir per savo kelionių agentūrą ne kartą kreipėsi į UAB „Eurotravel LT“ dėl šių nuostolių atlyginimo, tačiau bendrovės darbuotojai nebendravo su ieškovu, neatsakė į elektroniniu paštu siunčiamus pranešimus. Valstybinio turizmo departamento interneto puslapyje 2012-04-23 buvo paskelbta informacija, kad departamentas tarpininkauja UAB „Eurotravel LT“ klientams ir draudimo bendrovei UAB „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje dėl pinigų už UAB „Eurotravel LT“ nesuteiktas turizmo paslaugas grąžinimo. Ieškovo teigimu, jis suprato, kad jo turtiniai interesai santykiuose su UAB „Eurotravel LT“ galbūt yra apdrausti nurodytoje draudimo bendrovėje, todėl 2012-04-30 raštu kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą ir draudimo bendrovę dėl patirtų nuostolių atlyginimo. 2012-05-23 ieškovas gavo UAB „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje raštą Nr. S-12-1NŽ-0226, kuriame nurodyta, kad Bendrovė, susipažinusi su ieškovo pateiktais dokumentais, nusprendė prašymo atlyginti nuostolius netenkinti. Atsisakymą išmokėti ieškovui draudimo išmoką atsakovas grindė tuo, kad: pirma, draudimo bendrovei nepateikta rašytinė turizmo paslaugų teikimo sutartis, o pagal Vyriausybės nutarimo „Dėl kelionės organizavimo prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių“ 38 punktą teisę į draudimo išmoką turi tik kelionės organizatoriaus turistai, laidavimo draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu sudarę su kelionės organizatoriumi turizmo paslaugų teikimo sutartį, kuri pagal Turizmo įstatymo 2 straipsnį, CK 6.747 straipsnio 1 dalį turi būti rašytinė; antra, nagrinėjamu atveju buvo įsigytas kruizas, kurio organizatorius, taigi ir paslaugų teikėjas, yra kruizinių laivų kompanija, kurios vardu turėjo būti pasirašyta sutartis, o UAB „Eurotravel LT“ šiuo atveju buvo tik tarpininkas; trečia, organizuota turistinė kelionė apibrėžiama kaip iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi ilgesnės kaip 24 val. bendros trukmės turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita pagrindinę kelionės dalį sudaranti kelionės paslauga, nesusijusi su apgyvendinimu ar vežimu) arba į kurį yra įtraukta nakvynė. Ieškovo teigimu, atsakovo nurodyti nesutikimo išmokėti draudimo išmoką motyvai yra nepagrįsti: pirma, CK 6.749 straipsnio 1 dalyje nustatyta turizmo paslaugų teikimo sutarties rašytinė forma, tačiau nenurodyta, kad formos nesilaikymas daro sutartį negaliojančią (CK 1.93 straipsnio 1 dalis); paprastos rašytinės formos nesilaikymas neužkerta kelio sutarties sudarymo faktą įrodinėti kitais įrodymais; šiuo atveju ieškovo susirašinėjimo su UAB „Eurotravel LT“ medžiaga, UAB „Eurotravel LT“ pateikta išankstinio apmokėjimo sąskaita, pavedimų, apmokant šią sąskaitą, kopijos neabejotinai patvirtina šalių valią ir susitarimo dėl turizmo paslaugų teikimo faktą (CK 6.159 straipsnis); antra, ieškovas kelionę kruiziniu laivu užsakė UAB „Eurotravel LT“, nes ši bendrovė internete skelbėsi kaip tokių kelionių organizatorius; be to, pagal CK 6.747 straipsnio 4 dalį asmuo, kuris veikia kaip kelionių organizatoriaus, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, tarpininkas, turisto atžvilgiu taip pat laikomas kelionė organizatoriumi; taigi net tuo atveju, jeigu UAB „Eurotravel LT“ veikė kaip kitos valstybės kelionių organizatoriaus atstovas, turistui turėtų būti taikoma Turizmo įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinta apsauga; trečia, ieškovo užsakyta kelionė kruiziniu laivu „Ruby Princess“ apėmė tokias paslaugas kaip vežimas laivu nuo Venecijos iki Barselonos, sustojant Atėnuose, Mykonos saloje Graikijoje, Kušadasyje, Stambule Turkijoje, Neapolyje, Pizoje Italijoje, Monte Karle Monake, apgyvendinimą laive, 12 parų nakvynė, maitinimas ir kitos paslaugos, kurios atitinka organizuotos turistinės kelionės sąvoką, įtvirtintą Lietuvos teisės aktuose.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu. Atsakovo nurodyta, kad draudimo bendrovei nepateikta ieškovo ir UAB „Eurotravel LT“ sudaryta turizmo paslaugų teikimo sutartis, kuri būtų pagrindas pripažinti, jog UAB „Eurotravel LT“ yra kruizinės kelionės organizatorius. Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtintos Kelionės organizatoriaus prievolių užtikrinimo laidavimo draudimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja kelionės organizatoriaus, ne kelionių agento, kaip jis apibrėžiamas Turizmo įstatymo 2 straipsnyje, prievolių įvykdymo užtikrinimo tvarką. Dėl to nagrinėjamu atveju svarbu nustatyti, ar draudėjas UAB „Eurotravel LT“ veikė kaip kelionių organizatorius, ar kaip kelionių agentas (tarpininkas), nes nuostoliai atlyginami tik dėl tų draudžiamųjų įvykių, kurie kilo kelionių organizatoriui (ne agentui) nevykdant turizmo paslaugų teikimo sutarties – neužtikrinus turistui organizuotos turistinės kelionės. Pagal CK 6.747 straipsnio 1 dalį turizmo paslaugų teikimo sutartis apibrėžiama kaip rašytinis susitarimas, kuriuo viena šalis – kelionių organizatorius – įsipareigoja kitai šaliai – turistui – užtikrinti organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas. Be to, turistinė kelionė apibrėžiama, kaip iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi ilgesnės kaip 24 valandų bendros trukmės turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita pagrindinę kelionės dalį sudaranti kelionės paslauga, nesusijusi su apgyvendinimu ar vežimu) arba į kurį yra įtraukta nakvynė. Turizmo paslaugų teikimo sutarties turinio ir formos reikalavimai imperatyviai nurodyti ir CK 6.749 straipsnyje. Atsakovo teigimu, pateiktas susirašinėjimas nepagrindžia turizmo paslaugų teikimo sutarties sudarymo fakto, jame nėra visų būtinų duomenų apie faktinį paslaugų teikėją, kelionės atšaukimo sąlygų, finansinių garantijų, sutarties numerio, jos sąlygų keitimo, nutraukimo atvejų ir tvarkos, sudarymo datos, kelionės organizatoriaus rekvizitų, kitų išvardintų duomenų apie kelionėje teikiamas paslaugas. CK 6.749 straipsnio 2 dalis nėra dispozityvi norma, joje išvardyti duomenys privalo būti nurodyti. Atsakovo nuomone, iš ieškovo pateikto susirašinėjimo akivaizdu, kad UAB „Eurotravel LT“ pati neorganizavo kelionės kruiziniu laivu, o siūlė užsienio paslaugų teikėjų organizuojamas turistines keliones, t. y. veikė kaip agentas, o ne kelionių organizatorius (sutarties šalis): 2011-06-20 17:22 val. laiške UAB „Eurotravel LT“ vadybininkė rašė, kad „Išsiunčiau kelis užklausimus partneriams dėl jachtinių kruizų galutinių kainų. Kai tik gausiu atsakymą, iškart Jums duosiu žinią“. Iš šio laiško akivaizdu, kad dėl kruizinės kelionės UAB „Eurotravel LT“ turėjo kreiptis į atitinkamus kelionių organizatorius, taigi veikė kaip jų agentas, o ne kaip kelionės organizatorius. Pagal CK 6.747 straipsnio 1 dalyje pateiktą turizmo paslaugų teikimo sutarties sampratą, šios sutarties šalys yra kelionių organizatorius ir turistas. Tuo atveju, jeigu, kaip matyti iš pateiktų elektroninių laiškų, buvo įsigytas kruizas, jo organizatoriumi, taigi ir paslaugų teikėju, laikytina bendrovė, organizuojanti keliones kruiziniais laivais, kurios vardu ir turėjo būti pasirašyta sutartis, o UAB „Eurotravel LT“ buvo tik tarpininkas, kurio pasirašyta sutartis suteiktų teises ir nustatytų pareigas faktiniam paslaugų teikėjui. Tokia pozicija grindžiama Europos Parlamento ir Tarybos 2006-12-12 direktyvoje dėl paslaugų vidaus rinkoje Nr. 2006/123/EB (toliau – Paslaugų direktyva) įtvirtintu laisvo paslaugų judėjimo principu bei galiojančio Turizmo įstatymo nuostatomis. Ši Direktyva įtvirtina laisvo paslaugų, tarp jų – ir turizmo, judėjimo principą, draudžiantį valstybėms narėms diskriminuoti Europos Bendrijoje įsisteigusius paslaugų teikėjus dėl jų įsisteigimo vietos ir reikalauti iš EB paslaugų teikėjų įvykdyti licencijai, pažymėjimui ar kitam panašiam leidimui gauti keliamus reikalavimus, kurie jau yra įvykdyti kitoje valstybėje narėje (Direktyvos 5 straipsnio 3 dalis). Direktyvos 9 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad naujo įsisteigimo leidimo išdavimo sąlygos negali dubliuoti tokių pačių ar iš esmės panašių reikalavimų ir kontrolės priemonių, taikomų teikėjui kitoje valstybėje narėje ar toje pačioje valstybėje narėje. Direktyvos 14 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad valstybės narės teisei teikti paslaugas ar paslaugų teikimo veiklai vykdyti savo teritorijoje negali kelti paslaugų teikėjams diskriminacinių reikalavimų, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su įmonės registruotos buveinės (įsisteigimo) vieta. Europos Bendrijoje kelionių organizatoriams ir (ar) agentams keliamas pagrindinis reikalavimas – finansinių garantijų, užtikrinančių turistų sumokėtų visų ar dalies pinigų grąžinimą turistui ar turistų grąžinimą į pradinę išvykimo vietą, turėjimas (Tarybos 1990-06-13 Direktyvos dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų Nr. 90/314/EEC 7 straipsnis). Paslaugų direktyva į valstybių narių nacionalinę teisę turėjo būti perkelta iki 2009-12-28 (Direktyvos 44 straipsnis). Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką, direktyva gali būti taikoma tiesiogiai, kai yra šios sąlygos: 1) baigėsi direktyvai į nacionalinę teisę perkelti skirtas laikas; 2) direktyva neperkelta ar perkelta ne visa; 3) direktyvos nuostatos turinio požiūriu yra imperatyvaus pobūdžio, pakankamai aiškios, tikslios, jos nuostatomis asmenims suteikiamos kokios nors teisės. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad netgi tada, kai tam tikromis nuostatomis nesiekiama sukurti asmeniui teisių, valstybės narės valdžios institucijos turi teisinę pareigą laikytis neperkeltos direktyvos. Pasak atsakovo, tai reiškia, kad iš UAB „Eurotravel LT“, tarpininkavimo pagrindu atstovaujančios valstybės narės paslaugų teikėjui, Departamentas negalėjo reikalauti kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo. Nagrinėjamu atveju Paslaugų direktyva turėjo būti perkelta į nacionalinę teisę iki 2009-12-28 (prieš 1,5 metų iki ieškovo kelionės įsigijimo). Ši Direktyva įpareigojo valstybes nares panaikinti visus su laisvu paslaugų teikimu nesuderinamus (diskriminacinius) reikalavimus (įskaitant leidimų dubliavimą) bei suteikė asmenims teisę teikti turizmo paslaugas Europos Bendrijoje, neįsisteigus kitoje valstybėje narėje, jeigu paslaugų teikėjas yra įsisteigęs kitoje valstybėje narėje pagal joje galiojančius reikalavimus. Atsakovo teigimu, nagrinėjamu atveju yra visos Paslaugų direktyvos tiesioginio taikymo sąlygos, dėl to UAB „Eurotravel LT“ turi būti traktuojama kaip Europos Bendrijos kelionių organizatoriaus atstovas – agentas, tačiau ne sutarties šalis, nepaisant to, kad kelionės įsigijimo metu galiojo Turizmo įstatymo ankstesnė redakcija. Šiuo metu galiojanti Turizmo įstatymo redakcija įtvirtina būtent tokį reglamentavimą, kokio reikalauja Paslaugų direktyva. Atsakovas taip pat nurodė, kad dėl UAB „Eurotravel LT“ vadovės I. S. sukčiavimo buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, byla perduota teismui, Kauno apylinkės teismas 2013-08-01 priėmė apkaltinamąjį nuosprendį. Baudžiamojoje byloje nustatyta, kad turizmo paslaugų sutartis apkritai nebuvo sudaryta, jokios paslaugos ieškovui nebuvo užsakytos, I. S. ieškovo pinigus pasisavino apgaulės būdu, t. y. įvykdydama nusikaltimą – sukčiavimą (BK 182 straipsnio 1 dalis). Šios aplinkybės pagrindžia atsakovo poziciją, kad nėra pagrindo kompensuoti ieškovo reikalaujamų išlaidų, nes nebuvo sudaryta turizmo paslaugų teikimo sutarties. Baudžiamojoje byloje ieškovas buvo pareiškęs civilinį ieškinį, tačiau nuosprendyje nurodyta, jog jis pretenzijų I. V. (buvusi I. S.) nereiškia, nes ji atlygino žalą. Šis nuosprendis nebuvo apskųstas, įsiteisėjo. Jame nustatyti faktai turi prejudicinę galią nagrinėjamoje byloje (CPK 182 straipsnio 3 dalis). Tai reiškia, kad ieškovas nepagrįstai pareiškė ieškinį, nes jam nuostoliai yra atlyginti. Be to, UAB „Eurotravel LT“ yra iškelta bankroto byla, neaišku, ar joje ieškovas nėra pareiškęs kreditorinių reikalavimų.

5Trečiasis asmuo – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos – atsiliepime į ieškinį nurodė, kad sutinka su ieškiniu. Atsiliepime nurodyta, kad 2011 m. rugsėjo mėn. Departamentas nustatė, jog kelionių organizatorius UAB „Eurotravel LT“ nevykdo įsipareigojimų turistams pagal turizmo paslaugų teikimo sutartis, nuolat pažeidžia turizmo teisės aktus. Dėl to Departamento direktoriaus 2011-09-22 įsakymu UAB „Eurotravel LT“ kelionių organizatoriaus pažymėjimas buvo sustabdytas, o 2011-10-19 – panaikintas. Turizmo įstatymo redakcijos, galiojusios iki 2011-07-31, 7 straipsnio 2 dalyje buvo nustatyta, kad kelionių organizatorius prievolės turi būti užtikrintos laidavimo draudimu, kiekvienam kelionių organizatoriui individualiai pasirašant laidavimo draudimo sutartį su draudimo įmone (draudiku). UAB „Eurotravel LT“ pažymėjimo panaikinimo metu turėjo galiojantį Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą, išduotą „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje, 100 000 Lt sumai, galiojimo terminas – nuo 2011-04-21 iki 2012-04-20. Draudimo liudijimas išduotas vadovaujantis Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 (toliau – Taisyklės), galiojusiomis iki 2011-12-10. Taigi kelionių organizatoriaus UAB „Eurotravel LT“ turistams, negavusiems visų ar dalies organizuotos turistinės kelionės paslaugų, buvo garantuojamas sumokėtų pinigų grąžinimas tais atvejais, kai kelionių organizatorius nesuteikia kelionės organizavimo paslaugų ir negrąžina sumokėtų sumų. Pagal Taisyklių 37, 41 punktus teisę reikalauti iš draudiko, kad būtų išmokėta draudimo išmoka, turėjo laidavimo draudimo sutarties naudos gavėjas – Departamentas. Draudimo išmoka buvo mokama pagal Departamento raštą-reikalavimą jame nurodytiems asmenims (kelionės organizatoriaus turistui, Departamentui ar jo įgaliotam asmeniui). Atsižvelgdamas į Turizmo įstatymo 19 straipsnio 12 punkto ir Taisyklių nuostatas, Departamentas pagal 2011-12-28 interneto svetainėje www.tourism.lt viešai paskelbtą informaciją inicijavo turistų pretenzijų rinkimo procedūrą. Ieškovo prašymą dėl sumokėtos už kelionę kainos ir kitų nuostolių atlyginimo (iš viso – 19 662,62 Lt) Departamentas gavo 2012-04-27; prašymas buvo grindžiamas elektroniniu susirašinėjimu su kelionių organizatoriumi, mokėjimą už kelionę patvirtinančiais dokumentais; turizmo paslaugų teikimo sutartis nebuvo pateikta. Departamentas 2012-04-30 raštu-reikalavimu Nr. SD-692 kreipėsi į draudimo bendrovę dėl ieškovo išlaidų atlyginimo, tačiau draudikas 2012-05-18 raštu atsisakė išmokėti draudimo išmoką, remdamasis rašytinės turizmo paslaugų sutarties nebuvimu, taip pat tuo, kad UAB „Eurotravel LT“ veikė ne kaip kelionių organizatorius, bet kaip tarpininkas, nes pardavinėjo kruizinių laivų kompanijos organizuotas turistines keliones. Departamentas 2012-05-28 rašte draudikui pažymėjo, kad ieškovas susitarimą dėl turistinės kelionės su kelionių organizatoriumi sudarė galiojant ankstesnės redakcijos Turizmo įstatymo 5 straipsniui, kuriame buvo nustatyta, jog turizmo paslaugų teikimo sutartis sudaroma CK nustatyta tvarka. Pagal CK 6.749 straipsnio 1 dalį turizmo paslaugų teikimo sutartis turi būti sudaryta raštu. Tačiau CK 1.93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kai toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatymuose. Turizmo paslaugų sutartys yra vartojimo sutartys, o kelionių organizatorius, teikdamas turizmo paslaugas, yra stipresnioji teisinių santykių šalis. Dėl to darytina išvada, kad turizmo paslaugų teikimo sutartis ir turistams įstatymų nustatyta apsauga kelionių organizatorių nemokumo ar bankroto atveju negali būti laikomi negaliojančiais vien dėl aplinkybės, kad kelionių organizatorius neįvykdė pareigos pateikti turistui pasirašyti turizmo paslaugų teikimo sutartį. Turizmo įstatymo 4 straipsnio 8 dalyje buvo nustatyta, kad asmuo, kuris veikia kaip kelionių organizatorius, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, tarpininkas, turisto atžvilgiu taip pat laikomas kelionių organizatoriumi. Vadinasi, netgi tuo atveju, jeigu UAB „Eurotravel LT“ veikė kaip kitos valstybės kelionių organizatorius atstovas, ieškovui turėtų būti taikoma Turizmo įstatymo 7 straipsnyje įtvirtinta apsauga. Atsiliepime nurodyta, kad, Departamento nuomone, atsakovas nepagrįstai atsisako išmokėti ieškovui draudimo išmoką, nes susitarimas dėl poilsinės kelionės kruiziniu laivu pripažintinas vartojimo sutartimi, o atsakovas, platinęs nurodytas keliones Lietuvos vartotojams, pripažintinas veikęs kaip kelionių organizatorius.

6Trečiasis asmuo BUAB „Eurotravel LT“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

7Teismo posėdyje ieškovo ir trečiojo asmens atstovas advokatas palaikė ieškinio reikalavimus ir prašė juos tenkinti.

8Teismo posėdyje atsakovo atstovai rėmėsi atsiliepime į ieškinį nurodytais argumentais ir prašė ieškovo reikalavimus atmesti. Bylos nagrinėjimo metu atsakovo atstovai papildomai nurodė, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu konstatuoti nusikalstami UAB „Eurotravel LT“ vadovės I. S. (Vasiliauskaitės) veiksmai, kurie padaryti tyčia, todėl atsakovas turi būti atleistas nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal CK 6.1014 straipsnio 1 dalį.

9Teismo posėdyje trečiojo asmens Valstybinio turizmo departamento prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos atstovė prašė ieškinį patenkinti, papildomai nurodė, kad trečiasis asmuo perleidžia ieškovui reikalavimo dalį, susijusią su kelionių organizatoriaus BUAB „Eurotravel“ prievolių ieškovui įvykdymu pagal 2011-04-12 kelionės organizatoriaus prievolių užtikrinimo draudimo liudijimą KOFG Nr. 000539, tai patvirtina teismui pateiktas rašytinis sutikimas (b. l. 142).

10Ieškinys tenkintinas

11Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo – draudimo bendrovės, sudariusios su trečiuoju asmeniu UAB „Eurotravel LT“ Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, pareigos išmokėti ieškovui kaip turistui draudimo išmoką, taip kompensuojant už neįvykusią turistinę kelionę sumokėtą kainą – 15 553,62 Lt.

12Byloje nustatyta, kad ieškovas E. B., norėdamas su šeima išvykti į turistinę kelionę, kreipėsi į kelionių agentūrą UAB „Eurotravel LT“, kuri interneto puslapyje www.eurotravellt.lt skelbėsi organizuojanti turistines keliones kruiziniais laivais.

13Ieškovo ir UAB „Eurotravel LT“ vadybininkės elektroninis susirašinėjimas patvirtina, kad buvo susitarta dėl kelionės „Ruby Princess“ kruiziniu laivu, kuri turėjo prasidėti 2011-08-08 Venecijoje (išplaukimas) ir baigtis 2011-08-20 Barselonoje (b. l. 5-9).

14Susitarus dėl kelionės, UAB „Eurotravel LT“ ieškovui pateikė apmokėti 2011-06-23 išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 000332 dėl 15 553,62 Lt sumos (b. l. 12).

15Ieškovas banko pavedimais 2011-06-23 ir 2011-06-25 sumokėjo po 4000 Lt; likusi 7553,62 Lt suma buvo pervesta 2011-06-30 kelionių agentūros UAB „ZIP Travel“, iš kurios, ieškovo teigimu, jis pasiskolino nurodytą sumą (b. l. 13-14, 15).

162011-08-04 UAB „Eurotravel LT“ vadybininkė pranešė ieškovui, kad kruiziniame laive ieškovo šeimai nebuvo rezervuota vietų, todėl kelionė neįvyks.

17UAB „Eurotravel LT“ negrąžino ieškovui už kelionę sumokėtos kainos.

18UAB „Eurotravel LT“ turėjo UAB „BTA draudimas“ (teisių perėmėjas – BTA Insurance Company SE) 2011-04-12 išduotą Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo liudijimą KOFG Nr. 000539, galiojantį nuo 2011-04-21 iki 2012-04-20 (b. l. 100).

19Ieškovas 2012-04-27 raštu kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą ir draudimo bendrovę, su kuria UAB „Eurotravel LT“ buvo sudariusi Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo laidavimo draudimo sutartį, prašydamas atlyginti dėl neįvykusios kelionės patirtus nuostolius (b. l. 17-18).

20UAB „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje 2012-05-18 raštu Nr. S-12-1NŽ-0226 informavo ieškovą, kad, susipažinus su ieškovo pateiktais dokumentais, draudimo išmoka nebus mokama, nes draudimo bendrovei nepateikta rašytinė turizmo paslaugų teikimo sutartis; iš pateiktos medžiagos akivaizdu, kad UAB „Eurotravel LT“ veikė kaip tarpininkas, o ne kelionių organizatorius; ieškovo nurodyta kelionė neatitinka organizuotos turistinės kelionės apibrėžties (b. l. 25-26).

21Dėl ieškovo teisės reikšti reikalavimą kelionių organizatoriaus prievolių užtikrinimo draudikui

22Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos pateikė teismui rašytinį sutikimą, kuriame nurodė, kad perleidžia ieškovui reikalavimo dalį, susijusią su kelionių organizatoriaus BUAB „Eurotravel“ prievolių ieškovui įvykdymu pagal 2011-04-12 kelionės organizatoriaus prievolių užtikrinimo draudimo liudijimą KOFG Nr. 000539 (b. l. 142). Tokiomis aplinkybėmis darytina išvada, kad ieškovas turi reikalavimo teisę reikšti tiesioginį ieškinį atsakovui, kaip BUAB „Eurotravel“ prievolių užtikrinimo draudikui.

23Dėl ieškovo teisės reikalauti 7553,62 Lt sumos

24Atsakovo teigimu, ieškovas neturi reikalavimo teisės dėl 7553,62 Lt sumos, nes neįvykusios turistinės kelionės kainos dalį sumokėjo ne jis, bet UAB „ZIP Travel“.

25Tokie atsakovo argumentai pripažintini teisiškai nepagrįstais.

26Pagal CK 6.50 straipsnio 1 dalies nuostatas prievolę už skolininką gali įvykdyti trečiasis asmuo. Taikant restituciją kreditoriaus ir skolininko prievoliniuose santykiuose, skolininkas turi teisę reikalauti, kad kreditorius grąžintų pinigus, kuriuos už jį sumokėjo trečiasis asmuo, nes būtent skolininkas, už kurį prievolė įvykdyta trečiojo asmens, yra atsakingas prieš trečiąjį asmenį (CK 6.50 straipsnio 3 dalis).

27Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad ieškovas nurodė, jog 7553,62 Lt, kuriuos už jį kelionių agentūrai pervedė kitas asmuo, jis pasiskolino. Paskolos santykiams pagrįsti ieškovas pateikė rašytinių įrodymų (b. l. 197). Pasiskolinti pinigai tampa paskolos gavėjo nuosavybe (CK 6.870 straipsnio 1, 3 dalys). Vadinasi, ieškovas, pasiskolinęs 7553,62 Lt, tapo šių pinigų savininku. Ta aplinkybė, kad nurodytus pinigus kelionių agentūrai pervedė ne jis pats, bet trečiasis asmuo, nėra pagrindas teigti, jog ieškovas neturi reikalavimo teisės reikšti ieškinį dėl nurodytos sumos grąžinimo.

28Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ta aplinkybė, jog 7553,62 Lt sumą už turistinę kelionę, kuri neįvyko, atsakovo draudėjui pervedė ne pats ieškovas, nėra teisiškai reikšminga sprendžiant šioje byloje kilusį ginčą.

29Dėl rašytinės turizmo paslaugų teikimo sutarties nebuvimo

30Vienas iš atsakovo išmokėti draudimo išmoką argumentų – ieškovas nepateikė įstatymo nustatytus turinio reikalavimus atitinkančios rašytinės turizmo paslaugų teikimo sutarties, kurios pagrindu būtų galima daryti išvadą, kad UAB „Eurotravel LT“ buvo kruizinės kelionės, į kurią turėjo išvykti ieškovo šeima, organizatorius.

31Atsakovas teisingai nurodo, kad pagal CK 6.747 straipsnio 1 dalies nuostatas turizmo paslaugų teikimo sutartis turi būti rašytinės formos. Kartu pažymėtina tai, kad rašytinės turizmo paslaugų teikimo sutarties nebuvimas savaime nėra pagrindas konstatuoti, jog tokia sutartis nebuvo sudaryta, arba kad žodine forma, konkliudentiniais veiksmais sudaryta sutartis yra negaliojanti. CK 1.93 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad įstatymų reikalaujamos formos nesilaikymas sandorį daro negaliojantį tik tuo atveju, kada toks negaliojimas įsakmiai nurodytas įstatyme. Nagrinėjamu atveju dėl turizmo paslaugų sutarties įstatyme nėra nustatyta, kad paprastos rašytinės sutarties formos nesilaikymas daro sutartį negaliojančia. Vadinasi, nagrinėjamu atveju ieškovas, neturėdamas rašytinės su UAB „Eurotravel LT“ sudarytos turizmo paslaugų teikimo sutarties, tokios sutarties sudarymo faktą gali įrodinėti kitomis įrodinėjimo priemonėmis.

32Nagrinėjamo ginčo aspektu pažymėtina tai, kad santykiuose su UAB „Eurotravel LT“ ieškovas laikytinas vartotoju, nes jis tarėsi dėl turistinės kelionės šeimai su kelionių organizavimo veikla besiverčiančia bendrove. Atsakovo nurodyti argumentai, kad ieškovas negali būti laikomas eiliniu vartotoju, nes jis pats verčiasi kelionių organizavimo verslu, yra kelionių agentūros UAB „ZIP Travel“ savininkas, nėra pagrindas netaikyti ieškovui įstatymo nustatytų vartotojo teisių apsaugos garantijų. Ginčo atveju ieškovas, tardamasis dėl turistinės kelionės, veikė ne kaip verslininkas, bet kaip fizinis asmuo, įsigyjantis turistinę kelionę savo šeimai.

33Pagal įstatymo pateiktą turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžtį, tokia sutartimi viena šalis – kelionės organizatorius – įsipareigoja už atlyginimą kitai šaliai – turistui – užtikrinti iš anksto organizuotą turistinę kelionę, o turistas įsipareigoja kelionių organizatoriui sumokėti už suteiktas paslaugas (CK 6.747 straipsnio 1 dalis).

34Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų duomenų apie ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Eurotravel LT“ atstovės susirašinėjimą 2011-06-20 – 2011-06-23 el. paštu matyti, kad ieškovas su UAB „Eurotravel LT“ atstove susitarė dėl kelionės „Ruby Princess“ kruiziniu laivu, kuri turėjo prasidėti 2011-08-08 Venecijoje ir baigtis 2011-08-20 Barselonoje (b. l. 5-9). UAB „Eurotravel LT“ ieškovui pateikė apmokėti 2011-06-23 išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą Nr. 000332 dėl 15 553,62 Lt sumos (b. l. 12). Banko pavedimais 2011-06-23, 2011-06-25, 7553,62 Lt trečiajam asmeniui UAB „Eurotravel LT“ buvo sumokėta visa sutarta už suma – 15 553,62 Lt (b. l. 13-14, 15). Tokie ieškovo ir kelionių agentūros UAB „Eurotravel LT“ faktiniai veiksmai aiškiai patvirtina, kad ieškovas ir UAB „Eurotravel LT“ susitarė dėl turizmo paslaugų teikimo.

35Sutiktina su atsakovu, kad pagal CK 6.749 straipsnio 2 dalies nuostatas turizmo paslaugų sutartyje turi būti nurodyti tam tikri duomenys. Kita vertus, kai nagrinėjamu atveju iš byloje surinktų duomenų matyti, kad ieškovas ir UAB „Eurotravel LT“ susitarė dėl išvykimo, grįžimo vietos, datos, lankomų miestų, kelionėje teikiamų turizmo paslaugų, užmokesčio, jo mokėjimo terminų (b. l. 5, 12), taip pat kai neginčytinai nustatyta, jog ieškovas įvykdė įsipareigojimą sumokėti už būsimas turizmo paslaugas, tas faktas, jog UAB „Eurotravel LT“ tokio susitarimo neįformino įstatymo nustatyta forma, t. y. rašytine sutartimi, savaime nėra pakankamas pagrindas laikyti, kad turizmo paslaugų teikimo sutartis su ieškovu nebuvo sudaryta, ir netaikyti jam, kaip turistui bei vartotojui, įstatymuose įtvirtintos apsaugos turizmo paslaugų nesuteikimo atveju. Turizmo paslaugų sutarties sudarymą su ieškovu patvirtina bylos nagrinėjimo metu nustatytos aplinkybės, liudytojos D. S. – buvusios UAB „Eurotravel LT“ turizmo vadybininkės, tiesiogiai bendravusios su ieškovu, įsigijusiu ginčo kelionę, parodymai.

36Dėl ieškovo įsigytos kelionės kaip organizuotos turistinės kelionės

37Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas taip pat teigia, kad ieškovo nurodyta kelionė neatitinka organizuotos turistinės kelionės apibrėžties.

38CK 6.747 straipsnio 2 dalyje organizuota turistinė kelionė apibrėžiama kaip iš anksto už bendrą kainą parengtas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi ilgesnės kaip 24 val. bendros trukmės turizmo paslaugos (apgyvendinimo, vežimo, kita pagrindinę kelionės dalį sudaranti kelionės paslauga, nesusijusi su apgyvendinimu ar vežimu) arba į ją yra įtraukta nakvynė.

39Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo užsakyta kelionė kruiziniu laivu apėmė tokias paslaugas kaip vežimas laivu nuo Venecijos iki Barselonos, sustojant Atėnuose, Mykonos saloje Graikijoje, Kušadasyje, Stambule Turkijoje, Neapolyje, Pizoje Italijoje, Monte Karle Monake, apgyvendinimas laive, 12 nakvynių, maitinimas. Toks paslaugų rinkinys atitinka organizuotos turistinės kelionės sąvoką.

40Dėl UAB „Eurotravel LT“, kaip kelionės organizatoriaus ar kaip kelionės organizatoriaus tarpininko (agento)

41Atsakovo teigimu, nustatyti, UAB „Eurotravel LT“ veikė kaip kruizinės kelionės organizatorius ar kaip kelionių agentas (tarpininkas), svarbu dėl to, kad pagal Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtintas Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo taisykles (2003-12-18 Taisyklių redakcija) draudžiamas kelionės organizatoriaus, o ne kelionių agento, kaip jis apibrėžiamas Turizmo įstatymo 2 straipsnyje, prievolių įvykdymo užtikrinimas. Pasak atsakovo, jeigu nagrinėjamu atveju UAB „Eurotravel LT“ veikė ne kaip kruizinės kelionės organizatorius, bet kaip kelionių agentas (tarpininkas), atsakovas neturi pareigos mokėti draudimo išmoką.

42Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad teismo proceso metu buvo išnaudotos visos galimybės duomenims, kokiu pagrindu UAB „Eurotravel LT“ sudarė turizmo paslaugų teikimo sutartį su ieškovu, gauti. Teismas įpareigojo BUAB „Eurotravel LT“ bankroto administratorių pateikti duomenis, kokie santykiai siejo UAB „Eurotravel LT“ ir ginčo šalių elektroniniuose laiškuose nurodytą Princess Cruises, tačiau bankroto administratorius atsakė, jog negali įvykdyti teismo įpareigojimo, nes jam neperduoti visi įmonės dokumentai (b. l. 130, 137).

43Teismo posėdyje buvo apklausta kaip liudytoja buvusi UAB „Eurotravel LT“ turizmo vadybininkė D. S., kuri platino būtent kruizines keliones ir kuri tiesiogiai bendravo su ieškovu dėl ginčo kelionės užsakymo. Liudytoja paaiškino, kad ieškovui buvo pasiūlytas Jungtinių Amerikos Valstijų kompanijos Princess Cruises, kurios vienintelis atstovas Lietuvoje buvo UAB „Eurotravel LT“, organizuotas kruizas (2014-05-29 teismo posėdžio garso įrašas nuo 00:10:20 iki 00:20:33; b. l. 202). Byloje surinktų duomenų (elektroninio susirašinėjimo, apklaustos kaip liudytojos D. S. parodymų, kitų įrodymų) analizė teikia pagrindą pripažinti pagrįstais atsakovo argumentus, kad trečiasis asmuo UAB „Eurotravel LT“ ne pats organizavo ieškovui pasiūlytą kruizinę kelionę.

44Kartu pažymėtina tai, kad, sprendžiant šios bylos šalių ginčą, turi būti taikomi įstatymai ir kiti teisės aktai, galioję ginčo teisinių santykių atsiradimo metu, t. y. tuo metu, kai buvo sudarytas ieškovo ir UAB „Eurotravel LT“ susitarimas dėl ginčo turistinės kelionės, t. y. 2011-06-20.

45Pagal iki 2011-09-01 galiojusios redakcijos Turizmo įstatymo 4 straipsnio 8 dalį asmuo, kuris veikia kaip kelionės organizatoriaus, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, tarpininkas, turisto atžvilgiu taip pat laikomas kelionės organizatoriumi. Analogiška nuostata įtvirtinta CK 6.747 straipsnio 4 dalyje.

46Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis ginčo teisinių santykių atsiradimo metu galiojusiu teisiniu reglamentavimu, darytina išvada, kad, nepaisant to, jog nagrinėjamu atveju UAB „Eurotravel LT“ ne pati organizavo kelionę, kurią įsigijo ieškovas, ji laikytina kelionės organizatoriumi ieškovo, kaip turisto, atžvilgiu.

47Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2011-09-01 įsigaliojusios ir šiuo metu galiojančios redakcijos Turizmo įstatymo 4 straipsnio 10 punkte nustatyta, jog kelionių agentūra ar kelionių agentas, parduodantys verslo vietos Lietuvos Respublikoje neturinčių ne valstybių narių kelionių organizatorių organizuotas turistines keliones, laikomi kelionių organizatoriais ir privalo turėti pagal šio įstatymo 8 straipsnį privalomą prievolių įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Vadinasi, ir pagal šiuo metu galiojančio įstatymo nuostatas UAB „Eurotravel LT“ ieškovo atžvilgiu būtų laikoma kelionės organizatoriumi, nes pardavė ieškovui verslo vietos Lietuvoje neturinčio ne valstybės narės kelionių organizatoriaus organizuotą kelionę.

48Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad atsakovas, kaip UAB „Eurotravel LT“ prievolių įvykdymo užtikrinimo draudikas neturi teisinio pagrindo atsisakyti mokėti ieškovui draudimo išmoką, remdamasis tuo, kad jis yra apdraudęs tik UAB „Eurotravel LT“ kaip kelionių organizatoriaus, bet ne kaip tarpininko (agento) prievolių įvykdymo užtikrinimą.

49Dėl UAB „Eurotravel LT“ prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo

50Pagal Turizmo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, kelionės organizatorius, siūlantis parduoti organizuotą turistinę kelionę, turi užtikrinti: 1) turisto grąžinimą į pradinę turisto išvykimo vietą ir pinigų, turisto sumokėtų už organizuotą turistinę kelionę, grąžinimą turistui proporcingai nesuteiktų paslaugų vertei, jei prasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės toliau vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties; 2) pinigų, turisto sumokėtų už organizuotą turistinę kelionę, grąžinimą turistui, jei dar neprasidėjus organizuotai turistinei kelionei paaiškėja, kad kelionės organizatorius negalės pradėti vykdyti turizmo paslaugų teikimo sutarties. Šio straipsnio 2 dalyje buvo įtvirtinta, kad tokios kelionės organizatoriaus prievolės turi būti užtikrintos laidavimo draudimu, kai kiekvienas kelionių organizatorius individualiai pasirašo laidavimo draudimo sutartį su draudimo įmone (draudiku), pagal kurią draudikas įsipareigoja laidavimo draudimo sutartyje nustatyta suma kompensuoti trečiojo asmens nuostolius, atsiradusius dėl draudėjo prievolių neįvykdymo.

51Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtintų Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių (redakcija, galiojusi iki 2011-12-10) 5 punkte buvo nustatyta, kad asmenys, teikiantys kelionės organizavimo paslaugas ir veikiantys kaip kelionės organizatoriaus, neturinčio verslo vietos Lietuvos Respublikoje, tarpininkai, turisto atžvilgiu laikomi kelionės organizatoriumi ir privalo turėti kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimą šių Taisyklių nustatyta tvarka.

52Minėta, kad UAB „Eurotravel LT“ ir AB „BTA draudimas“ (teisių perėmėjas – BTA Insurance Company SE) 2011-04-12 buvo sudariusios Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo (laidavimo draudimo) sutartį, įformintą Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo liudijimu KOFG Nr. 000539, galiojančiu nuo 2011-04-21 iki 2012-04-20.

53Laidavimo draudimo atveju draudimo įmonė perima ne draudėjo, bet naudos gavėjo pagal draudimo sutartį riziką dėl kelionių organizatoriaus prievolių neįvykdymo, nes tai tiesiogiai numatyta Turizmo įstatymo.

54Pagal Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtintų Kelionės organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo taisyklių (redakcija, galiojusi iki 2011-12-10), kurių pagrindu sudaryta 2011-04-12 UAB „Eurotravel LT“ prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo sutartis, 9 punktą, draudikas, esant draudžiamajam įvykiui, moka draudimo išmokas, užtikrindamas kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymą jo turistams, jeigu pats kelionių organizatorius savo prievolių (dalies ar visų) neįvykdo ar negali įvykdyti. Nagrinėjamu atveju draudžiamasis įvykis – trečiasis asmuo UAB „Eurotravel LT“, veikęs ieškovo atžvilgiu kaip 2011-06-20 užsakytos kelionės organizatorius, nesuteikė kelionės organizavimo paslaugų ir negrąžino ieškovo sumokėtų sumų Taisyklių 9.4 punktas).

55Konstatuotina, kad yra visos būtinos sąlygos dėl neįvykusios turistinės kelionės išmokėti ieškovui draudimo išmoką, kompensuojant sumokėtą už kelionę kainą, kurios atsakovo draudėjas UAB „Eurotravel LT“ ieškovui negrąžino.

56Dėl atsakovo atsikirtimo argumentų, susijusių su Europos Sąjungos Direktyvų taikymu, sprendžiant šios bylos šalių ginčą

57Teismo proceso metu nustačius, kad trečiasis asmuo UAB „Eurotravel LT“ pardavė ieškovui Amerikos kompanijos Princess Cruises organizuotą turistinę kelionę, nagrinėjamoje byloje nekyla atsakovo nurodytos Europos Parlamento ir Tarybos 2006-12-12 direktyvos dėl paslaugų vidaus rinkoje Nr. 2006/123/EB taikymo klausimas.

58Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo UAB „Eurotravel LT“ būtų tarpininkavęs parduodant Europos Sąjungos valstybės narės kelionių organizatoriaus organizuotą turistinę kelionę, atsakovo argumentai dėl direktyvų taikymo būtų teisiškai nepagrįsti.

59Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, direktyva horizontaliai nėra tiesiogiai veikianti, t. y. privatūs asmenys teisminiuose ginčuose tarp privačių asmenų negali remtis direktyvos nuostatomis. Netiesioginis direktyvų veikimas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktikoje suprantamas kaip teismo pareiga aiškinti nacionalinį teisės aktą, atsižvelgiant į atitinkamos direktyvos tekstą ir tikslą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011-04-05 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2011, yra išaiškinusi, kad Europos Sąjungos teisę atitinkantis nacionalinės teisės aiškinimas neturi de facto lemti tiesioginio direktyvų veikimo, ypač privačių asmenų galimybės teismo reikalauti netaikyti nacionalinės teisės nuostatos, prieštaraujančios Europos Sąjungos teisei, taigi ir galimybės tiesiogiai remtis pastarąja (ES) nuostata. Be to, netiesioginio direktyvų veikimo užtikrinimas, pasibaigus direktyvų perkėlimo terminui, taip pat neturi prilygti tiesioginiam direktyvų veikimui (žr. Teisingumo Teismo 1986-02-26 Sprendimą Marshall / Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 152/84, Rink. 1986, p. 723).

60Kita vertus, nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad Europos Tarybos 1990-06-13 direktyvoje dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų Nr. 90/314/EEB įtvirtintas tikslas, jog vartotojui ir kelionių paketų verslui būtų naudinga, jeigu kelionių organizatoriai ir (arba) kelionių pardavimo agentai būtų įpareigoti pateikti pakankamas garantijas nemokumo atveju. Atitinkamai 7 straipsnyje nustatyta, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, kuris yra sutarties šalis, turi pateikti pakankamas garantijas, kad įmokėti pinigai bus grąžinti arba vartotojas nemokumo atveju bus repatrijuotas. Pagal šios direktyvos 2 straipsnio 2 ir 3 dalis, kelionės organizatorius – asmuo, kuris reguliariai rengia paketus ir parduoda arba siūlo juos įsigyti tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentą; kelionių pardavimo agentas – asmuo, kuris parduoda arba siūlo įsigyti paketą, parengtą kelionės organizatoriaus.

61Atsižvelgiant į aptartas nuostatas, nėra pagrindo pripažinti, kad šioje byloje pateiktas Turizmo įstatymo aiškinimas neatitinka nurodytos direktyvos tikslų.

62Be to, nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Eurotravel LT“ 2011-04-12 sudaryta Kelionių organizatoriaus prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo sutartimi nebuvo apribota ieškovo ar atsakovo teisė teikti paslaugas Europos Bendrijoje. Klausimas, ankstesnės Turizmo įstatymo redakcijos nuostatos ribojo ar neribojo UAB „Eurotravel LT“ teisę teikti paslaugas Europos Bendrijoje, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Dėl to teismas neturi pagrindo aiškinti atsakovo nurodomų Turizmo įstatymo nuostatų, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2006-12-12 direktyvos Nr. 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nuostatas.

63Dėl pagrindo atleisti nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal CK 6.1014 straipsnio 1 dalį

64Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas, be kita ko, remiasi ir tuo, kad yra pagrindas atleisti jį nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal CK 6.1014 straipsnio 1 dalį, nes įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra konstatuoti nusikalstami UAB „Eurotravel LT“ vadovės I. S. (Vasiliauskaitės) veiksmai, kurie padaryti tyčia.

65CK 6.1014 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikas atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios.

66Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad draudėjas pagal su atsakovu sudarytą laidavimo draudimo sutartį yra UAB „Eurotravel LT“. Įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu yra konstatuoti nusikalstami tyčiniai I. S. kaip fizinio asmens veiksmai. Byloje nėra duomenų, kurie teiktų pagrindą daryti išvadą, kad draudžiamasis įvykis įvyko (ieškovams nesuteiktos turizmo paslaugos ir negrąžinti sumokėti už jas pinigai) dėl draudėjo UAB „Eurotravel LT“ tyčios.

67Kartu pažymėtina tai, kad laidavimo draudimas pasižymi tam tikra specifika, lyginant jį su kitomis draudimo rūšimis. Įprastiniuose draudimo santykiuose (pvz., turto, sveikatos, gyvybės, civilinės atsakomybės draudimo), įvykus draudžiamajam įvykiui, draudimo išmoka sumokama arba draudėjui, arba kitam asmeniui (naudos gavėjui, apdraustajam, trečiajam asmeniui), ir draudimo įmonė neįgyja atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisės į draudėją. Tuo tarpu laidavimo draudimo atveju draudikas, atlyginęs už skolininką (draudėją) jo įsiskolinimą turistui, įgyja teisę reikalauti iš draudėjo sumokėtų išmokų. Laidavimo draudime draudimo interesas yra padengti naudos gavėjo ekonominius nuostolius, o ne apsaugoti draudėją nuo išlaidų (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-11-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-463/2011). Tuo laidavimo draudimas išsiskiria iš kitų draudimo šakų ir grupių. Tokia šios draudimo rūšies specifika leidžia daryti išvadą, kad laidavimo draudimo atveju netaikoma CK 6.1014 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta taisyklė, pagal kurią draudikas atleidžiamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu draudžiamasis įvykis įvyko dėl draudėjo tyčios. Aiškinimas, kad draudimo įmonė atsako tik už prievolių neįvykdymą dėl kelionių organizatoriaus neatsargumo, paneigtų laidavimo draudimo, kaip vieno iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų, paskirtį, būtų nepagrįstai susiaurinta naudos gavėjo draudiminė apsauga.

68Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovo argumentai, kad jis turi būti atleistas nuo draudimo išmokos mokėjimo CK 6.1014 straipsnio 1 dalies pagrindu, atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

69Dėl bylinėjimosi išlaidų

70Patenkinus ieškinį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

71Pagal ieškovo pateiktus įrodymus, jis turėjo 3000 Lt išlaidų už advokato teisinę pagalbą (ieškinio, kitų procesinių dokumentų parengimą, atstovavimą teisme) (b. l. 123-124).

72Vertindamas ieškovo patirtų atstovavimų išlaidų pagrįstumą, teismas vadovaujasi CPK 98 straipsnio 2 dalyje įtvirtintais kriterijais, atsižvelgia į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos) nurodytus maksimalius atlygintinų išlaidų dydžius.

73Pažymėtina, kad nagrinėta civilinė byla vertintina kaip sudėtinga tiek byloje nustatinėtų faktinių aplinkybių aspektu, tiek kilusių teisės klausimų požiūriu. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos sudėtingumą, spręstų teisės ir fakto klausimų pobūdį, įvertinus galimas ieškovo atstovo darbo ir laiko sąnaudas, rengiant procesinius dokumentus, atstovaujant teismo posėdžiuose, darytina išvada, kad visa ieškovo turėtų teisinės pagalbos išlaidų suma pripažintina pagrįsta, todėl atlygintina.

74Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovas, kaip vartotojas, yra atleistas – 466,61 Lt (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 83 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 96 straipsnio 1 dalis), ir 75 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis), iš viso – 541,61 Lt.

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

76patenkinti ieškovo E. B. (a. k. ( - ) ieškinį.

77Priteisti iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE (įmonės kodas LV40003159840, buveinės adresas Latvijos Respublika, LV-1142 Ryga, K. V. 63), veikiančio Lietuvoje per „BTA Insurance Company“ SE filialą (juridinio asmens kodas 300665654), ieškovo E. B. (a. k. ( - ) naudai 15 553,62 Lt (penkiolika tūkstančių penkis šimtus penkiasdešimt tris litus 62 ct) draudimo išmoką už nesuteiktas turizmo paslaugas, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 15 553,62 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-05-29 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 3000 (tris tūkstančius) Lt advokato pagalbos išlaidoms atlyginti.

78Priteisti iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE (įmonės kodas LV40003159840, buveinės adresas Latvijos Respublika, LV-1142 Ryga, K. V. 63), veikiančio Lietuvoje per „BTA Insurance Company“ SE filialą Lietuvoje (juridinio asmens kodas 300665654), 541,61 Lt (penkis šimtus keturiasdešimt vieną litą 61 ct) žyminio mokesčio ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą. Nurodytą sumą sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas „Swedbank“ arba sąskaitą Nr. kodas 5660. Mokėjimo kvitą būtina pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui.

79Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Laima Ribokaitė, sekretoriaujant... 2. ieškovas kreipėsi su ieškiniu į teismą, prašydamas pripažinti, kad su... 3. Ieškinyje nurodyta, kad kelionių organizatorius UAB „Eurotravel LT“... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, kad nesutinka su ieškiniu.... 5. Trečiasis asmuo – Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos... 6. Trečiasis asmuo BUAB „Eurotravel LT“ atsiliepimo į ieškinį nepateikė.... 7. Teismo posėdyje ieškovo ir trečiojo asmens atstovas advokatas palaikė... 8. Teismo posėdyje atsakovo atstovai rėmėsi atsiliepime į ieškinį nurodytais... 9. Teismo posėdyje trečiojo asmens Valstybinio turizmo departamento prie... 10. Ieškinys tenkintinas... 11. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo – draudimo bendrovės,... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas E. B., norėdamas su šeima išvykti į... 13. Ieškovo ir UAB „Eurotravel LT“ vadybininkės elektroninis... 14. Susitarus dėl kelionės, UAB „Eurotravel LT“ ieškovui pateikė apmokėti... 15. Ieškovas banko pavedimais 2011-06-23 ir 2011-06-25 sumokėjo po 4000 Lt;... 16. 2011-08-04 UAB „Eurotravel LT“ vadybininkė pranešė ieškovui, kad... 17. UAB „Eurotravel LT“ negrąžino ieškovui už kelionę sumokėtos kainos.... 18. UAB „Eurotravel LT“ turėjo UAB „BTA draudimas“ (teisių perėmėjas... 19. Ieškovas 2012-04-27 raštu kreipėsi į Valstybinį turizmo departamentą ir... 20. UAB „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje 2012-05-18 raštu Nr.... 21. Dėl ieškovo teisės reikšti reikalavimą kelionių organizatoriaus... 22. Valstybinis turizmo departamentas prie Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos... 23. Dėl ieškovo teisės reikalauti 7553,62 Lt sumos... 24. Atsakovo teigimu, ieškovas neturi reikalavimo teisės dėl 7553,62 Lt sumos,... 25. Tokie atsakovo argumentai pripažintini teisiškai nepagrįstais.... 26. Pagal CK 6.50 straipsnio 1 dalies nuostatas prievolę už skolininką gali... 27. Nagrinėjamu atveju pažymėtina ir tai, kad ieškovas nurodė, jog 7553,62 Lt,... 28. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju ta... 29. Dėl rašytinės turizmo paslaugų teikimo sutarties nebuvimo ... 30. Vienas iš atsakovo išmokėti draudimo išmoką argumentų – ieškovas... 31. Atsakovas teisingai nurodo, kad pagal CK 6.747 straipsnio 1 dalies nuostatas... 32. Nagrinėjamo ginčo aspektu pažymėtina tai, kad santykiuose su UAB... 33. Pagal įstatymo pateiktą turizmo paslaugų teikimo sutarties apibrėžtį,... 34. Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų duomenų apie ieškovo ir trečiojo... 35. Sutiktina su atsakovu, kad pagal CK 6.749 straipsnio 2 dalies nuostatas turizmo... 36. Dėl ieškovo įsigytos kelionės kaip organizuotos turistinės kelionės ... 37. Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas taip pat teigia, kad ieškovo nurodyta... 38. CK 6.747 straipsnio 2 dalyje organizuota turistinė kelionė apibrėžiama kaip... 39. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad ieškovo užsakyta kelionė kruiziniu laivu... 40. Dėl UAB „Eurotravel LT“, kaip kelionės organizatoriaus ar kaip kelionės... 41. Atsakovo teigimu, nustatyti, UAB „Eurotravel LT“ veikė kaip kruizinės... 42. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad teismo proceso metu buvo... 43. Teismo posėdyje buvo apklausta kaip liudytoja buvusi UAB „Eurotravel LT“... 44. Kartu pažymėtina tai, kad, sprendžiant šios bylos šalių ginčą, turi... 45. Pagal iki 2011-09-01 galiojusios redakcijos Turizmo įstatymo 4 straipsnio 8... 46. Atsižvelgiant į byloje nustatytas faktines aplinkybes ir vadovaujantis ginčo... 47. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nuo 2011-09-01 įsigaliojusios ir šiuo metu... 48. Išdėstytų motyvų pagrindu konstatuotina, kad atsakovas, kaip UAB... 49. Dėl UAB „Eurotravel LT“ prievolių įvykdymo užtikrinimo draudimo ... 50. Pagal Turizmo įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatas, kelionės... 51. Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtintų Kelionės organizatoriaus... 52. Minėta, kad UAB „Eurotravel LT“ ir AB „BTA draudimas“ (teisių... 53. Laidavimo draudimo atveju draudimo įmonė perima ne draudėjo, bet naudos... 54. Pagal Vyriausybės 2003-06-12 nutarimu Nr. 756 patvirtintų Kelionės... 55. Konstatuotina, kad yra visos būtinos sąlygos dėl neįvykusios turistinės... 56. Dėl atsakovo atsikirtimo argumentų, susijusių su Europos Sąjungos... 57. Teismo proceso metu nustačius, kad trečiasis asmuo UAB „Eurotravel LT“... 58. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad tuo atveju, jeigu trečiasis asmuo UAB... 59. Pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, direktyva... 60. Kita vertus, nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad Europos Tarybos... 61. Atsižvelgiant į aptartas nuostatas, nėra pagrindo pripažinti, kad šioje... 62. Be to, nagrinėjamu atveju atkreiptinas dėmesys į tai, kad UAB „Eurotravel... 63. Dėl pagrindo atleisti nuo draudimo išmokos mokėjimo pagal CK 6.1014... 64. Nesutikdamas su ieškiniu, atsakovas, be kita ko, remiasi ir tuo, kad yra... 65. CK 6.1014 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad draudikas atleidžiamas nuo... 66. Nagrinėjamos bylos aspektu pažymėtina tai, kad draudėjas pagal su atsakovu... 67. Kartu pažymėtina tai, kad laidavimo draudimas pasižymi tam tikra specifika,... 68. Išdėstytų motyvų pagrindu atsakovo argumentai, kad jis turi būti atleistas... 69. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 70. Patenkinus ieškinį, ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo patirtų... 71. Pagal ieškovo pateiktus įrodymus, jis turėjo 3000 Lt išlaidų už advokato... 72. Vertindamas ieškovo patirtų atstovavimų išlaidų pagrįstumą, teismas... 73. Pažymėtina, kad nagrinėta civilinė byla vertintina kaip sudėtinga tiek... 74. Patenkinus ieškinį, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas žyminis... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 96, 98, 259,... 76. patenkinti ieškovo E. B. (a. k. ( - ) ieškinį.... 77. Priteisti iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE (įmonės kodas... 78. Priteisti iš atsakovo „BTA Insurance Company“ SE (įmonės kodas... 79. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...