Byla 2-1509-117/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ restruktūrizavimo byla

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ direktoriaus E. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutarties, kuria nutraukta uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ restruktūrizavimo byla, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Kauno apygardos teismo 2013 m. gruodžio 27 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta restruktūrizavimo byla, administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Šia nutartimi nustatytas 6 mėnesių nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos terminas parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą. 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi teismas pratęsė restruktūrizavimo plano pateikimo teismui terminą iki 2014 m. spalio 27 d. 2014 m. spalio 21 d. nutartimi teismas atmetė administratoriaus prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti.

42015 m. balandžio 30 d. administratorius pateikė teismui prašymą nutraukti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad 2014 m. spalio 27 d. kreditorių susirinkimas nutarė nepritarti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo plano projektui. Kauno apygardos teismas 2015 m. vasario 5 d. nutartimi pareiškėjo E. L. skundą dėl šio nutarimo pripažinimo negaliojančiu atmetė, o Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartimi šią teismo nutartį paliko nepakeistą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 26 d. nutartimi nutraukė RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylą. Teismas nurodė, kad per įstatymo nustatytą terminą teismui nebuvo pateiktas RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo planas, todėl sprendė, jog yra pagrindas nutraukti restruktūrizavimo bylą (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.).

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

8Pareiškėjas RUAB „Laugina“ direktorius E. L. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį ir atnaujinti terminą pateikti teismui tvirtinti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo planą, nustatant, kad jis privalo būti pateiktas per 2 mėnesius nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Teismas, spręsdamas dėl restruktūrizavimo bylos nutraukimo, neatsižvelgė į ĮRĮ keliamus tikslus, neįvertino priežasčių, dėl kurių nustatytais terminais teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo plano projektas, ir kitų svarbių aplinkybių. Restruktūrizavimo proceso tikslas – sudaryti sąlygas išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. UAB „Manfula“ ir UAB „Požeminės linijos“ yra vienos didžiausių RUAB „Laugina“ kreditorių ir būtent jų balsai buvo lemiami priimant nutarimą nepritarti restruktūrizavimo plano projektui ir dėl to nustatytais terminais teismui nebuvo pateiktas restruktūrizavimo planas. Minėti kreditoriai nepritarė plano projektui, tačiau nenurodė jokių restruktūrizavimo plano projekto trūkumų, neteikė pastabų, t. y. nebendradarbiavo ir veikė nesąžiningai. Tik atsiliepimuose į atskirąjį skundą minėti kreditoriai išdėstė savo argumentus dėl nepritarimo ir taip užkirto kelią laiku pakoreguoti restruktūrizavimo plano projektą.
  2. Atsižvelgiant į tai, kad daugumos kreditorių valia buvo pritarti restruktūrizavimo plano projektui, siekiant apsaugoti šių kreditorių teises ir teisėtus interesus, o tuo pačiu ir viešąjį interesą, turėtų būti suteikta galimybė RUAB „Laugina“ pakoreguoti restruktūrizavimo plano projektą ir įtikinti didžiausius kreditorius, jog restruktūrizavimo planas yra ekonomiškai tikslingas.

9Atsiliepime į atskirąjį skundą kreditorius UAB „Požeminės linijos“ prašė atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, skundžiamą teismo nutartį palikti nepakeistą bei skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pateikiant akivaizdžiai nepagrįstą atskirąjį skundą. 2014 m. spalio 24 d. kreditoriai priėmė nutarimą nepritarti restruktūrizavimo plano projektui, tačiau iki šiol apeliantas jo nepakoregavo ir nepapildė, su kreditoriais nesiekė susitarti, į teismą su prašymu pratęsti ĮRĮ 14 straipsnyje 5 dalyje nustatytą terminą nesikreipė. Tai reiškia, kad apeliantas nesirūpina restruktūrizavimo proceso eiga, aplaidžiai vykdo savo pareigas, vilkina bylą ir taip naudojasi restruktūrizuojamai įmonei suteikiamais privalumais. Be to, apeliantas nepagrįstai atskirajame skunde reiškia reikalavimą atnaujinti terminą, nes toks reikalavimas atskirajame skunde negali būti reiškiamas, be to, yra pavėluotas ir nemotyvuotas.

10IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

11Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria nutraukta įmonės restruktūrizavimo byla tuo pagrindu, kad nustatytais terminais nepateiktas restruktūrizavimo planas (ĮRĮ 28 str. 1 d. 1 p.), teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

12ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte kaip vienas iš savarankiškų įmonės restruktūrizavimo bylos nutraukimo pagrindų yra numatytas atvejis, kuomet nustatytais terminais nepateikiamas restruktūrizavimo planas. Restruktūrizavimo planas teismui gali būti pateiktas tvirtinti tik tada, kai jo projektui pritaria kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos vertinės išraiškos (ĮRĮ 14 str. 3 d.). 2014 m. spalio 27 d. vykusiame pakartotiniame RUAB „Laugina“ kreditorių susirinkime nebuvo priimtas nutarimas patvirtinti RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo plano projektą, kadangi už restruktūrizavimo plano patvirtinimą balsavo kreditoriai, kurių reikalavimų suma vertine išraiška sudaro 51,37 proc. visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos (9 t., b. l. 122-126).

13Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad restruktūrizavimo planas nustatytu terminu nebuvo pateiktas teismui dėl to, kad jam nepritarė didžiausi kreditoriai UAB „Manfula“ ir UAB „Požeminės linijos“, kurie balsuodami „prieš“ nenurodė jokių plano projekto trūkumų, t. y. veikė nesąžiningai ir tik nagrinėjant skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, minėti kreditoriai atsiliepimuose nurodė argumentus dėl nepritarimo restruktūrizavimo plano projektui ir tokiu būdu buvo užkirstas kelias papildyti ir pakoreguoti restruktūrizavimo plano projektą. Pažymėtina, kad minėti argumentai jau buvo nurodyti apeliantui skundžiant 2015 m. vasario 5 d. teismo nutartį, kuria teismas atmetė apelianto skundą dėl 2014 m. spalio 27 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimo nepritarti restruktūrizavimo plano projektui pripažinimo negaliojančiu. Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. balandžio 16 d. nutartyje, atmesdamas apelianto atskirąjį skundą, be kita ko nurodė, kad vadovaujantis ĮRĮ nustatytu teisiniu reglamentavimu, pritarti ar nepritarti restruktūrizavimo plano projektui yra kreditorių prerogatyva, o priežastys, dėl kurių kreditorių kvalifikuota balsų dauguma nebuvo pritarta restruktūrizavimo planui, nėra teisiškai reikšmingos. Be to, minėtoje nutartyje apeliacinės instancijos teismas nurodė, kad nėra pagrindo konstatuoti kreditorių UAB „Manfula“ ir UAB „Požeminės linijos“ nesąžiningumo.

14Bylos duomenys patvirtina, kad restruktūrizavimo planas, 2014 m. gegužės 27 d. nutartimi pratęsus įstatymo nustatytą terminą, teismui turėjo būti pateiktas iki 2014 m. spalio 27 d. (6 t., 7-8 b. l.). Teismas 2014 m. spalio 21 d. nutartimi atmetė administratoriaus prašymą pratęsti terminą restruktūrizavimo planui pateikti (9 t., 115-116 b. l.). RUAB „Laugina“ restruktūrizavimo planas teismui per nustatytą terminą nebuvo pateiktas. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nutraukė BUAB „Laugina“ restruktūrizavimo bylą ĮRĮ 28 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu. Atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamą teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas.

15Kreditoriaus UAB „Požeminės linijos“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo skirti apeliantui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis pateikiant atskirąjį skundą (CPK 95 str.). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, neturi pagrindo pripažinti, kad atskirais skundas pateiktas nesąžiningai, piktnaudžiaujant savo procesine teise, todėl šis prašymas atmetamas.

16Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 26 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai