Byla e2A-459-560/2019
Dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Neringos Švedienės ir Irmanto Šulco

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB „Ekvada“ ir atsakovo UAB „Nebasta“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 24 d. sprendimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė:

81.1.

9atnaujinti praleistą senaties terminą ieškiniui pareikšti;

101.2.

11pripažinti atsakovo 2015-07-27 vienašališką įskaitymą negaliojančiu;

121.3.

13pripažinti ieškovo ir atsakovo 2015-08-28 užskaitymo aktą negaliojančiu;

141.4.

15taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo 15 814,41 Eur dydžio sumą ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas;

161.5.

17priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

182.

19Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi iškėlė ieškovui bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė J. V.. Atsakovas 2015-07-27 atliko vienašališką priešpriešinį vienarūšio piniginio reikalavimo įskaitymą pagal 2015-07-21 sąskaitą-faktūrą Nr. EKV000310 iš viso 9 292,51 Eur sumai; o 2015-07-27 ieškovas ir atsakovas sudarė tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą iš viso 6 521,90 Eur sumai. Ieškovas prašė šiuos sandorius pripažinti negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, teigdamas, kad jie atitinka visas actio Pauliana instituto taikymo sąlygas. Bankroto administratorius turi neabejotiną reikalavimo teisę. Bendrovės nemokumą patvirtina 2014-2015 metų balanso duomenys; teismo nutartyje iškelti bendrovei bankroto bylą konstatuotos faktinės aplinkybės. Ginčijamais sandoriais buvo pažeisti kitų kreditorių teisėti interesai. Vienerių metų senaties terminas nėra praleistas. Ieškovas prašė teismo šį terminą atnaujinti (jei teismas manys, kad terminas praleistas). Ieškovas neprivalėjo sudaryti abiejų ginčijamų sandorių. Ieškovas buvo nesąžiningas, sudarinėjant šalių tarpusavio įskaitymo sandorį, nes žinojo apie savo nemokumą. Atsakovas buvo nesąžiningas, sudarinėdamas ginčo sandorius, nes nesidomėjo priešingos sandorio šalies turtine padėtimi. Nuginčijus sandorius ir nukreipus reikalavimą į grąžintiną turtą nebus viršyta suma, reikalinga kreditorių interesams apginti, nes nepatenkinti kreditorių finansiniai reikalavimai šiai dienai sudaro 183 631,87 Eur. Ieškovo teigimu, ginčijami sandoriai prieštaravo CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintoms imperatyvioms normoms, draudžiančioms pažeisti atsiskaitymų eiliškumą, kuomet skolininkas neturi pakankamai lėšų visiems reikalavimams įvykdyti.

203.

21Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė, kad nėra antrosios actio Pauliana institutui taikyti būtinos sąlygos, nes ieškovas ir su kitais kreditoriais sudarė įskaitymo sandorius; ginčijamais sandoriais dalis ieškovo prievolių buvo įvykdyta jam palankesniu būdu, nemokant pinigų; ginčo sandoriai nelėmė ieškovo nemokumo ir jo nepablogino. Nėra ir trečiosios sąlygos, nes ieškovas yra praleidęs vienerių metų ieškinio senaties terminą. Dėl ketvirtosios sąlygos pažymėjo, kad tokių sandorių, nors ir neprivalomų, sudarymas yra įprasta ieškovo veiklos praktika. Ieškovas buvo sąžiningas, nes po pirmojo ginčo sandorio sudarymo dar liko skolingas atsakovui; be to, ieškovas turėjo tikslą tęsti veiklą, dėl ko kreipėsi dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Atsakovas neturi pareigos domėtis kontrahento turtine padėtimi, ypač kai tokie duomenys nėra vieši. Ginčo sandoriais nebuvo pažeistos imperatyvios normos, įtvirtinančios atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą, nes jos taikomos mokėjimų pinigais eiliškumui, o ne įskaitymo teisiniams santykiams.

22II.

23Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

244.

25Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-04-24 sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies ir:

264.1.

27pripažino niekiniu ir negaliojančiu atsakovo 2015-07-27 vienašališkai atliktą įskaitymą iš viso 9 292,51 Eur sumai;

284.2.

29taikė restituciją – grąžino atsakovui reikalavimo teisę į ieškovą 9 292,51 Eur sumai bei iš atsakovo priteisė ieškovui 9 292,51 Eur sumą;

304.3.

31pripažino niekiniu ir negaliojančiu tarp ieškovo ir atsakovo 2015-08-28 sudarytą Tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą 6 521,90 Eur sumai;

324.4.

33taikė restituciją – grąžino atsakovui reikalavimo teisę į ieškovą 6 521,90 Eur sumai bei iš atsakovo priteisė ieškovui 6 521,90 Eur sumą;

344.5.

35priteisė ieškovui iš atsakovo 6 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą nuo civilinės bylos iškėlimo dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo;

364.6.

37priteisė atsakovui iš ieškovo 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų;

384.7.

39priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 357,45 Eur bylinėjimosi išlaidų.

405.

41Nurodė, kad ieškovo bankroto administratoriui bankrutuojančios bendrovės dokumentai, įskaitant ir įrodymus apie ginčijamų sandorių sudarymą, buvo perduoti 2015-09-30 buvusiam bendrovės vadovui vykdant įstatyme įtvirtintą pareigą. Vadinasi, sutrumpintas vienerių metų ieškinio senaties terminas sandorių ginčijimui actio Pauliana pagrindu baigėsi 2016-09-30. Ieškovas daugiau nei vienerius metus yra praleidęs sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą. Teismas atmetė kaip prieštaraujančias paties ieškovo į bylą pateiktiems įrodymams ieškovo prielaidas, kad bankroto administratorius apie ginčo sandorius sužinojo tik 2017-02-15. Viešojo intereso gynimas nereiškia, jog bankroto administratorius įgyja galimybę nepaisydamas ieškinio pateikimo senaties terminų teikti bet kada ieškinius be jokių apribojimų ir jo atžvilgiu nebėra taikoma senatis. Bankroto administratorius nepateikė jokių paaiškinimų, kodėl per 10 mėnesių terminą, kuomet jis savo dispozicijoje turėjo tvarkingai surūšiuotus ir perduotus bendrovės 2015 m. dokumentus, administratorius nesugebėjo per šį terminą patikrinti įmonės sudarytų sandorių, tinkamai vykdydamas vieną iš bankroto administratoriui nustatytų pareigų. Dėl šios priežasties teismas netenkino ieškovo prašymo atnaujinti praleistą sutrumpintą vienerių metų ieškinio senaties terminą sandoriams ginčyti actio Pauliana pagrindu ir taikė vienerių metų ieškinio senatį, kas sudaro savarankišką pagrindą atmesti ieškinio reikalavimą dalyje dėl sandorių ginčijimo actio Pauliana pagrindu.

426.

43Teismas nurodė, jog net ir tuo atveju, jei būtų pagrindas atnaujinti ieškinio senatį, ginčijamų sandorių nebūtų pagrindo pripažinti negaliojančiais actio Pauliano pagrindu, nes nėra vienos iš penkių būtinųjų sąlygų tokiam ieškovo pažeistų teisių gynybos būdui taikyti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad atsakovui iš akivaizdžių aplinkybių turėjo matytis, jog skolininkas yra galimai nemokus ir turi rimtų finansinių sunkumų, negali atsiskaityti su kitais kreditoriais. Aplinkybė, kad ginčo sandorių sudarymo metu skolininkui vienoje byloje yra pritaikytas areštas arba kad pagal jo balanso duomenis jis dirba nuostolingai niekaip nepatvirtina fakto, kad atsakovas neabejotinai turi pradelstų finansinių įsipareigojimų didžiajai daliai kitų kreditorių, kurių jis nėra pajėgus įvykdyti. Teismas atmetė ieškinio reikalavimus pripažinti negaliojančiais atsakovo atliktą 2015-07-27 vienašališką įskaitymą bei ieškovo atliktą 2015-08-28 Tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą, pritaikius ieškinio senatį bei ieškovui neįrodžius egzistuojant vienos iš sąlygų – atsakovo nesąžiningumo, būtinų actio Pauliana instituto taikymui.

447.

45Tarp bylos šalių kilo ginčas, ar CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinta skolininko atsiskaitymo eiliškumo su kreditoriais tvarka, yra priskiriama prie imperatyviųjų normų, kurios pažeidimo padarinys tikrai yra sandorio negaliojimas. Teismas darė išvadą, kad ieškovas ginčo sandorių sudarymo metu jau buvo nemokus, tai yra neturėjo pakankamai turto visiems kreditorių reikalavimams padengti. Skolininkas ginčo sandorių sudarymo metu (kuomet patenkino atsakovo kaip penktos eilės kreditoriaus reikalavimus) turėjo neįvykdytų aukštesnės eilės įsipareigojimų (skolą valstybės biudžetui, kuri turėjo būti patenkinta trečia eile). Skolininkas taip pat nebuvo atsiskaitęs su kitais tos pačios penktos eilės, kuriai priklauso ir atsakovas, kreditoriais, kuriems mokėjimo terminai pagal kalendorinį eiliškumą buvo suėję anksčiau nei atsakovui pagal sudaromus ginčo sandorius. Skolininkas pirma turėjo atlikti mokėjimus aukštesnės eilės kreditoriams. Teismas pripažino niekiniais ir negaliojančiais atsakovo 2015-07-27 vienašališką įskaitymą ir ieškovo ir atsakovo atliktą 2015-08-28 tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą kaip sandorius, sudarytus prieštaraujant CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintai imperatyviai nuostatai.

46III.

47Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

488.

49Ieškovas BUAB „Ekvada“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-24 sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir išspręsti klausimą iš esmės - nepriteisti atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo. Nurodė, kad bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas nepriklausomai nuo to, kiek teisinių pagrindų ieškovas ieškinyje nurodė ir kuriuo iš ieškinyje nurodytų teisinių pagrindų ieškinys tenkintas. Nors ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė antrą sandorių negaliojimo teisinį pagrindą, ieškinio reikalavimas liko toks pats.

509.

51Atsakovas UAB „Nebasta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinį procesą nutraukti, o nenutraukus - apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas 2018-06-14 rezoliucija atnaujino praleistą apeliacinio skundo pateikimo terminą ir ieškovo apeliacinį skundą priėmė. Ieškovas nepateikia jokių šiuos jo teiginius bent kiek pagrindžiančių teiginių ir teismas nepatikrinęs jų atitikimo tikrovei, neturėjo pagrindo atnaujinti praleistą apeliacinio skundo pateikimo terminą bei jį priimti. Ieškovo bankroto administratoriaus nurodytos aplinkybės akivaizdžiai neatitinka tikrovės, pirmosios instancijos teismui nebuvo jokio pagrindo atnaujinti terminą.

5210.

53Pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime padarė išvadą, kad ieškovo bankroto administratoriaus procesinis elgesys nebuvo tinkamas. Sprendimas ieškovo naudai buvo priimtas tik toje dalyje, kurioje sandorius buvo prašoma pripažinti negaliojančiais CK 1.80 straipsnyje įtvirtintu pagrindu. Pirmosios instancijos teismas ginčo sandorius negaliojančiais pripažino būtent patikslintame ieškinyje nurodytu CK 1.80 straipsnio pagrindu, kas patvirtina, jog tuo atveju, jei ieškovo bankroto administratorius nebūtų pateikęs į bylą patikslinto ieškinio, tai sprendimas būtų buvęs priimtas visiškai atsakovo naudai. Ieškovo bankroto administratorius, paduodamas pirminį actio Pauliana ieškinį, elgėsi neapdairiai ir nerūpestingai, todėl neturėtų būti atleistas nuo pareigos atlyginti atsakovo dėl tokių ieškovo veiksmų patirtas protingo dydžio atstovavimo išlaidas. Pirmosios instancijos teismas sprendime nepadarė išvados, kad sprendimu buvo patenkinta tik 50 proc. ieškovo reikalavimų. Nėra jokio pagrindo sutikti su ieškovo bankroto administratoriumi, kad pirmosios instancijos teismas net ir pagal ieškovo pirminį ieškinį turėjo ex officio spręsti ir dėl kitų ginčo sandorių negaliojimo pagrindų egzistavimo.

5411.

55Atsakovas UAB „Nebasta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-24 sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovo patikslintas ieškinys, ir šioje bylos dalyje priimti naują sprendimą - ieškovo patikslintą ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ginčo sandoriais nebuvo ir negalėjo būti pažeistas CK 6.9301 straipsnyje nustatytas atsiskaitymų eiliškumas vien jau dėl tos priežasties, kad ši norma reglamentuoja skolininko mokėjimų grynaisiais ir negrynaisiais pinigais eiliškumą, kai tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovas ginčo sandorių pagrindu jokio mokėjimo nei grynaisiais, nei negrynaisiais pinigais atsakovui neatliko. Įskaitymas apskritai nepatenka prie atsiskaitymo negrynaisiais pinigais, dėl ko ieškovas nagrinėjamu atveju neturėjo pareigos laikytis CK 6.9301 straipsnyje įtvirtintos atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo tvarkos. Ši teisės norma nenustato jokių pareigų kitiems asmenims, kaip šiuo atveju, atsakovui, kuris buvo ir iki šiol yra ieškovo kreditorius bei kuris neturėjo ir iki šiol neturi jokių mokėjimo problemų. Atsakovas pirmąjį ginčo įskaitymo sandorį atliko be jokios ieškovo valios, todėl nesuprantama, kaip ieškovas šiuo atveju galėjo užtikrinti atsiskaitymų eiliškumo laikymąsi. CK 6.9301 straipsnis nėra aiškinamas plečiamai. Kreditorių teisių pažeidimas, galintis pasireikšti įvairiomis formomis, tame tarpe - atsiskaitymų eiliškumo pažeidimu ar pirmenybės atsiskaitant suteikimu tik vienam kreditoriui, tuo pačiu yra ir viena iš CK 6.66 straipsnio taikymo sąlygų.

5612.

57Skundžiamo sprendimo nepagrįstumą be kita ko lėmė ir tai, kad teismas atmetė atsakovo šioje byloje raštu ir žodžiu pareikštą prašymą dėl ieškovo bankų sąskaitų išrašų už laikotarpį nuo 2015-01-01 iki 2015-09-18 išreikalavimo. Skundžiamas sprendimas buvo priimtas tik ieškovo bankroto administratoriaus selektyviai atrinktu duomenų pagrindu. Objektyvias išvadas būtų galima daryti tik patikrinus ir įvertinus, ar ieškovas paskutiniu laikotarpiu iki bankroto bylos jam iškėlimo vykdė kokius nors atsiskaitymus su savo kreditoriais, kokia apimtimi tai buvo daroma ir kada.

5813.

59Ieškovas BUAB „Ekvada“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad įskaitymo sandoris yra vienas iš atsiskaitymo būdų. Priešingai, nei apeliaciniame skunde teigia atsakovas, CK 6.9301 straipsnio taikymo įskaitymų sandoriams kontekste yra suformuota gausi teismų praktika. UAB „Ekvada“ prastą finansinę padėtį ir faktinį nemokumą pagrindžia tai, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu įmonė turėjo daugybę pradelstų įsipareigojimų kreditoriams. Jau 2015-03-31 bendrovės finansinė padėtis buvo nepatenkinama. Atsakovas apeliaciniame skunde neginčija nei BUAB „Ekvada“ įrodinėjamos aplinkybės, kad ginčijamu sandoriu sudarymo metu ieškovas neturėjo pakankami lėšų atsiskaityti su visais kreditoriais, nei faktinės aplinkybės, kad ginčijamais įskaitymais buvo pažeisti BUAB „Ekvada“ kreditorių interesai. Atsakovo apeliaciniame skunde išdėstyti subjektyvūs ir teisiškai nepagrįsti teiginiai atmestini kaip teisiškai nepagrįsti ir nesudarantys nei teisinio, nei faktinio pagrindo panaikinti teisėtai ir pagrįstai priimtą skundžiamą sprendimą dalyje dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

60IV.

61Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir išvados

62Ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas. Atsakovo apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

6314.

64Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

65Dėl byloje nustatytų aplinkybių

6615.

67Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi iškėlė UAB „Ekvada“ bankroto bylą bei bankroto administratoriumi paskyrė J. V.. Atsakovas UAB „Nebasta“ 2015-07-27 atliko vienašališką priešpriešinį vienarūšio piniginio reikalavimo įskaitymą pagal 2015-07-21 sąskaitą-faktūrą Nr. EKV000310 iš viso 9 292,51 Eur sumai; o 2015-08-28 ieškovas ir atsakovas sudarė tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą iš viso 6 521,90 Eur sumai.

68Dėl ieškovo apeliacinio skundo

6916.

70Ieškovas BUAB „Ekvada“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-24 sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo ir nepriteisti atsakovo naudai bylinėjimosi išlaidų iš ieškovo. Ieškovas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kadangi bylinėjimosi išlaidos yra priteisiamos šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas nepriklausomai nuo to, kiek teisinių pagrindų ieškovas ieškinyje nurodė ir kuriuo iš ieškinyje nurodytų teisinių pagrindų ieškinys tenkintas.

7117.

72CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas atsižvelgęs į tai, kad galutiniame teismo sprendime buvo atmesti ieškovo pradiniame ieškinyje reikšti reikalavimai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais actio Pauliana pagrindu, sprendė, jog būtų sąžiningiausia priteisti atsakovui iš ieškovo 907,50 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog ieškinio reikalavimas – pripažinti sandorius negaliojančiais ir taikyti restituciją pirmosios instancijos sprendimu buvo tenkintas pilnai. Aplinkybė, jog sandoriai buvo pripažinti negaliojančiais tik vienu iš ieškinyje nurodomų pagrindų nesudaro pagrindo laikyti, jog ieškinio reikalavimai buvo patenkinti ne 100 proc., o 50 proc. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakovo argumentu, jog pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog ieškovo elgesys nebuvo tinkamas. Nors sutiktina, jog teismas, remdamasis CK 93 straipsnio 4 dalimi gali nukrypti nuo nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, tačiau jis turi atsižvelgti į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertinti priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, ko šioje byloje pirmosios instancijos teismas nepadarė. Teisėjų kolegija daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, jog bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos atsakovui iš ieškovo, kadangi, remiantis CK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis ir nesant pagrindo nukrypti nuo bendro pobūdžio taisyklės, tenkinus ieškinį pilna apimtimi, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteistos ieškovo naudai iš atsakovo.

7318.

74Teismas nesutinka su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, jog apeliacinis procesas turi būti nutrauktas, kadangi nebuvo pagrindo atnaujinti praleistą terminą. CPK 315 straipsnio 1 dalis numato, jog apeliacinio skundo priėmimo klausimą sprendžia sprendimą priėmęs pirmosios instancijos teismas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo pateikimo teismui. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ieškovo apeliacinis skundas yra priimtas, praleistas apeliacinio skundo pateikimo terminas atnaujintas, taigi priėmimo klausimas antrą kartą nėra sprendžiamas.

7519.

76Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas tenkinti ieškovo apeliacinį skundą bei skundžiamą sprendimą nagrinėjamoje dalyje pakeisti bei iš ieškovo atsakovo naudai nepriteisti 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų.

77Dėl atsakovo apeliacinio skundo

7820.

79Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-04-24 sprendimo dalį, kuria buvo patenkintas ieškovo patikslintas ieškinys. Jo teigimu, ginčo sandoriais nebuvo pažeistas CK 6.9301 straipsnyje nustatytas atsiskaitymų eiliškumas, kadangi ši norma reglamentuoja mokėjimus grynais ir negrynais pinigais, o šiuo atveju tokio mokėjimo nebuvo atlikta, taip pat šios normos negalima vertinti kaip savarankiško sandorio negaliojimo pagrindo ir ši norma nenustato jokių pareigų kitiems asmenims negu skolininkas.

8021.

81Niekinis sandoris negalioja nuo sudarymo momento – ab initio (CK 1.95 straipsnio 1 dalis), tačiau tai savaime nereiškia, kad įvykę juridiniai faktai nesukėlė jokių pasekmių. Iš esmės ir niekiniai sandoriai sukelia tam tikrus materialius (faktinius) padarinius, nes ir niekiniai sandoriai jau galėjo būti įvykdyti – jų pagrindu galėjo būti perleistas turtas, suteiktos paslaugos ir pan. Pagal CK 1.78 straipsnio 5 dalį, niekinio sandorio teisines pasekmes ir niekinio sandorio faktą teismas konstatuoja ex officio. Kasacinio teismo praktikoje konstatuota, kad ex officio, nesant ginčo šalies reikalavimo, teismas pripažįsta sandorį niekiniu ir taiko niekinio sandorio pasekmes tik tuomet, kai nagrinėjant bylą pagrindas pripažinti sandorį ar aktą niekiniu tampa akivaizdus (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015-11-16 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-301-706/2015 ir joje nurodytą kasacinio teismo praktiką). Pripažinęs sandorį niekiniu teismas turi taikyti atitinkamus teisinius padarinius, neatsižvelgdamas į bylos šalių reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-04-03 nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-7-74-313/2017 54 punktą ir jame nurodomą kasacinio teismo praktiką).

8222.

83CK 1.79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoris laikomas niekiniu, jeigu jis, vadovaujantis įstatymais, negalioja, nepaisant to, yra ar ne teismo sprendimas pripažinti jį negaliojančiu. Šalys negali niekinio sandorio patvirtinti, pagal šio straipsnio 3 dalį niekiniu sandoris gali būti laikomas tik tada, kai yra įstatymų nustatyti pagrindai. CK 1.80 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja. Pagal CK 1.80 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą teisės normą sandorio negaliojimas yra siejamas su jo prieštaravimu imperatyvioms teisės normoms, t. y. su vienareikšmiškai įstatyme įtvirtintomis nuostatomis, kuriomis siekiama apsaugoti visos visuomenės interesus, viešąją tvarką. Imperatyvi įstatymo nuostata reiškia, kad teisės subjektas pats negali pasirinkti kitokio elgesio varianto (skirtingai nei esant dispozityviai teisės normai), o privalo elgtis taip, kaip yra nustatyta imperatyvioje teisės normoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-23-611/2018).

8423.

85Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad, nustatant, ar teisės norma yra įsakmi, vienodai svarbūs tiek doktrininis imperatyvo suvokimas kaip tam tikra abstrakcija, tiek turiningasis konkrečios byloje taikytinos normos vertinimas, taikant bendruosius teisės normų aiškinimo principus. Imperatyviąsias teisės normas identifikuoja tokie požymiai: jos griežtai formuluoja paliepimą ir neleidžia paliepimo suprasti dviprasmiškai; sprendžiant, ar elgesio taisyklė yra kategoriška ir teisinių santykių subjektai nuo jos nukrypti negali, lingvistinės išraiškos priemonės – žodžiai „draudžiama“, „neturi teisės“, „privalo būti“ ir pan., aiškiausiai parodo teisės normos imperatyvųjį pobūdį. Tačiau, kai teisės normoje nėra taip aiškiai išreikšto imperatyvo, sprendžiant dėl normos imperatyvumo, įvertinami jos tikslai, objektas ir interesai, kuriuos ta teisės norma gina, taip pat jos sisteminiai ryšiai su kitomis normomis ir t. t. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-10-04 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-422-687/2016, 2018-02-07 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-23-611/2018). Ar reikalavimas yra imperatyvusis, sprendžiama pagal konkretaus reikalavimo paskirtį, pobūdį ir įstatyme nustatytus padarinius.

8624.

87CK 6.9301 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti, privalo atsiskaitymus atlikti šia eile: 1) pirmąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl žalos, padarytos dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo, atlyginimo ir išlaikymo išieškojimo; 2) antrąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus dėl išmokų, atsirandančių iš darbo ir autorinių sutarčių; 3) trečiąja eile atsiskaityti pagal mokėjimo dokumentus, nustatančius įmokas į biudžetą (valstybės, savivaldybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetus) ir valstybės pinigų fondus; 4) ketvirtąja eile atsiskaityti pagal vykdomuosius dokumentus kitiems piniginiams reikalavimams patenkinti; 5) penktąja eile atsiskaityti pagal kitus mokėjimo dokumentus kalendorinio eiliškumo tvarka. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad atsiskaitymai pagal tos pačios eilės reikalavimus atliekami mokėjimo dokumentų gavimo kalendorinio eiliškumo tvarka. Šiuo atveju teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo padarytai išvadai, jog CK 6.9301 norma yra imperatyvaus pobūdžio, kadangi šios normos 1 dalyje įsakmiai yra nurodoma, kokia eilės tvarka asmuo turi atlikti atsiskaitymus reikalavimus jam pareiškusiems asmenims, jei neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. Toks išaiškinimas yra pateiktas ir kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017). Tačiau norint, kad atlikti mokėjimai būtų pripažįstami prieštaraujančiais imperatyviosioms įstatymo normoms ir atitinkamai niekiniais pagal aptartą normą, turi būti nustatyta CK 6.9301 straipsnyje nurodytų sąlygų visuma: pirma, kad skolininkas atsiskaitymo metu neturėjo pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti; antra, ar egzistavo tuo metu pirmesnės eilės kreditoriai, kaip jie įvardijami minėtoje normoje, palyginti su kreditoriumi, kuriam atliktas mokėjimas yra ginčijamas. Tik esant šių dviejų sąlygų visumai, skolininko atliktas mokėjimas gali būti pripažįstamas pažeidžiančiu CK 6.9301 straipsnio reikalavimą ir atitinkamai negaliojančiu CK 1.80 straipsnyje įtvirtintu pagrindu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2017-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-611/2017). Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime nustatė reikalaujamų sąlygų visumą, jog sandorių sudarymo metu ieškovas neturėjo finansinių galimybių atsiskaityti su visais kreditoriais ir kad egzistavo pirmesnės eilės nei atsakovas kreditoriai. Šių aplinkybių atsakovas apeliaciniu skundu neginčija. Taigi, byloje nustatyta, jog įskaitymo sudarymo metu ieškovė turėjo pareigą pirma atsiskaityti su kitais kreditoriais, o ne su atsakovu, o atlikdama įskaitymą, ieškovė pažeidė CK 6.9301 straipsnio reikalavimus.

8825.

89Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad ginčo sandoriais nebuvo pažeistas CK 6.9301 straipsnyje nustatytas atsiskaitymų eiliškumas, kadangi ši norma reglamentuoja mokėjimus grynais ir negrynais pinigais, o šiuo atveju tokio mokėjimo nebuvo atlikta, tai yra, kad įskaitymas nelaikytinas atsiskaitymo negrynaisiais pinigais priemonėmis CK 6.9301 straipsnio 1 dalies prasme, todėl joms negali būti taikomos CK 6.9301 straipsnio nuostatos. Apeliacinės instancijos teismas atmeta tokius apelianto argumentus kaip nepagrįstus. Byloje nustatyta, kad šalims atlikus įskaitymą, jos dalinai padengė įsiskolinimus viena kitai. Taigi įskaitymo sandoriai tarp atsakovo ir ieškovo buvo sudaryti siekiant ieškovui atsiskaityti su atsakovu, o atsakovui su ieškovu. CK 6.930 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atsiskaitymai negrynaisiais pinigais atliekami naudojant mokėjimo pavedimus akredityvus, čekius, vekselius, inkaso ir kitas įstatymų nustatytas atsiskaitymo priemones. Atliekant priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą buvo sukurtos sąlygos atsakovui gauti atsiskaitymą tiesiogiai iš ieškovo, nesilaikant CK 6.9301 straipsnyje nustatyto atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumo. Atsiskaitymas yra mokėjimo prievolės įvykdymas. Vienarūšių reikalavimų įskaitymo taikymas (CK 6.130 – 6.140 straipsniai) taip pat yra atsiskaitymo rūšis, kuri priskirtina prie kitų CK nustatytų atsiskaitymo priemonių, nes atlikus įskaitymą, baigiasi prievolė įvykdyti mokėjimą. Taigi apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog įskaitymo teisiniams santykiams pirmos instancijos teismas pagrįstai taikė CK 6.9301 straipsnio nuostatas.

9026.

91Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog CK 6.9301 nenustato jokių įpareigojimų kreditoriui. Teisėjų kolegija su šiuo ir jį detalizuojančiais argumentais sutinka. CK 6.9301 norma nurodo kokia tvarka skolininkas privalo atlikti atsiskaitymus jei neturi pakankamai lėšų visiems pareikštiems reikalavimams patenkinti. CK 6.9301 straipsnio nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio skolininkui, jų paskirtis – įvesti finansinę drausmę neturinčio pakankamai pinigų sumokėti visų skolų skolininko mokėjimų eiliškumo srityje. Šios normos tikslas yra užtikrinti pirmiausia labiausiai pažeidžiamų kreditorių, vėliau – viešųjų finansų valdytojų (kreditorių) interesus, taip pat kreditorių, turinčių teisę į priverstinį skolų išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, ir paskutine eile atsiskaityti su likusiais kreditoriais pagal mokėjimo dokumentus. Taigi, kaip matyti iš šios nuostatos turinio, ji nekelia jokių reikalavimų kreditoriui, todėl jis pareigos laikytis CK 6.9301 straipsnio įpareigojimų neturi. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog ginčas byloje yra kilęs dėl dviejų atsakovo atliktų įskaitymų: 2015-07-27 atsakovas vienašališkai atliko priešpriešinį įskaitymą, o 2015-08-28 atsakovas su ieškovu bendru sutarimu sudarė tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą, kurio pagrindu buvo įskaityti įsiskolinimai. Nustačius, jog 2015-07-27 įskaitymas buvo atliktas išimtinai atsakovo valia, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas 2015-07-27 atlikto įskaitymo atvejį nepagrįstai pripažino negaliojančiu. Nesant ieškovo, kuris turėjo pareigą vadovautis CK 6.9301 straipsnio nuostatomis, valios atlikti priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymą ir šį įskaitymą atlikus išimtinai atsakovui, tokio sandorio pripažinti negaliojančiu imperatyviai CK 6.9301 straipsnio nuostatai pagrindo nėra, kadangi šis straipsnis atsakovui, kaip ieškovo kreditoriui, nenustato jokių privalomų elgesio taisyklių. Tačiau 2015-08-28 įskaitymą pirmosios instancijos teismas negaliojančiu pripažino pagrįstai, kadangi šis atsiskaitymas įskaitymo būdu buvo sudarytas ne tik su atsakovo, bet ir su ieškovo valia, ką patvirtina šalių sudarytas tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas. Apibendrindama nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovas sudarydamas 2015-08-28 tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą, kurio pagrindu atliko įskaitymą, pažeidė CK 6.9301 straipsnio reikalavimus. Atsižvelgiant į tai, jog imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja, 2015-08-28 tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktas pagrįstai pripažintas negaliojančiu CK 1.80 straipsnio pagrindu. 2015-07-27 įskaitymą pirmosios instancijos teismas negaliojančiu pripažino nepagrįstai, todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo keistinas ir ieškovo ieškinys dalyje dėl 2015-07-27 įskaitymo pripažinimo niekiniu ir negaliojančiu ir restitucijos taikymo atmestinas.

9227.

93Apeliantas nurodo, jog CK 6.9301 straipsnio pažeidimas neturėtų būti laikomas savarankišku sandorio negaliojimo pagrindu. Teisėjų kolegija su šiuo apelianto argumentu nesutinka ir nurodo, jog atliktus įskaitymus ieškovas prašė pripažinti negaliojančiais kaip prieštaraujančius CK 1.80 straipsnio nuostatoms (kadangi įskaitymai prieštarauja CK 6.9301 imperatyviai nustatytai atsiskaitymų tvarkai). Teisėjų kolegija pažymi, jog actio Pauliana institutas yra vienas iš sandorių negaliojimo pagrindų, kuomet kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. CK 6.9301 nustato skolininko atsiskaitymo su kreditoriais eiliškumą. Taigi šios teisės normos nėra tapačios ir, priešingai, nei teigia apeliantas, gali būti vertinami kaip du atskiri sandorių negaliojimo pagrindai.

9428.

95Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06- 01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

96Dėl bylinėjimosi išlaidų

9729.

98CPK 93 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą. CK 96 straipsnio 1 dalis numato, jog bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovo mokėtinas žyminis mokestis yra 356 Eur. Kadangi ieškovas nuo žyminio mokesčio mokėjimo atleistas, ieškinį tenkinus iš dalies, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 178 Eur žyminis mokestis. CK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsakovas patyrė 1 452 Eur bylinėjimosi išlaidų. Ieškinį patenkinus iš dalies (50 proc.) atsakovo naudai iš ieškovo priteistina 726 Eur. Teismo turėtos pašto išlaidos neviršija 3 Eur sumos, todėl nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Teisingumo ir Finansų ministrų 2014-09-23 įsakymas Nr. 1R-298/1K-290 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“).

99Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

10030.

101Apeliacinės instancijos teismas patenkino ieškovo apeliacinį skundą, todėl atsakovo patirtos 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidos už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą nepriteistinos. Apeliacinės instancijos teismas iš dalies (50 proc.) tenkino atsakovo apeliacinį skundą, todėl atsakovo patirtos 363 Eur (726 Eur/2) bylinėjimosi išlaidos už apeliacinio skundo parengimą priteistinos iš ieškovo.

10231.

103Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso metu, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, reiškia reikalavimus skolininkams, tiek įmonės turto išsaugojimas, kai įmonė, atstovaujama bankroto administratoriaus, ginasi nuo jai pareikštų kreditorių reikalavimų, yra tiesiogiai susiję su įmonės bankroto proceso administravimu, o iš šios veiklos atsiradusios išlaidos priskirtinos prie įmonės bankroto administravimo išlaidų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013, 2015 m. lapkričio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-618-686/2015). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atsakovo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo bankroto administravimo išlaidų.

104Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

105Ieškovo BUAB „Ekvada“ apeliacinį skundą tenkinti. Atsakovo UAB „Nebasta“ apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

106Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 24 d. sprendimą ir jo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

107„Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ (į. k. 302482356) ieškinį tenkinti iš dalies.

108Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu tarp ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nebasta“ (į. k. 167216440) 2015 m. rugpjūčio 28 d. sudarytą Tarpusavio įsiskolinimų užskaitymo aktą iš viso 6 521,90 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno euro ir 90 ct) sumai.

109Taikyti restituciją – grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nebasta“ reikalavimo teisę į ieškovą bankrutuojančią uždarąją akcinę bendrovę „Ekvada“ 6 521,90 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno euro ir 90 ct) sumai bei iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nebasta“ priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ekvada“ 6 521,90 Eur (šešių tūkstančių penkių šimtų dvidešimt vieno euro ir 90 ct) sumą.

110Priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ekvada“ iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nebasta“ 6 (šešių) procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas už priteistą sumą (6 521,90 Eur) nuo civilinės bylos iškėlimo dienos (2017 m. lapkričio 22 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

111Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

112Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nebasta“ iš ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ bankroto administravimui skirtų lėšų 726 Eur (septynis šimtus dvidešimt šešis eurus) bylinėjimosi išlaidų.

113Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nebasta“ į valstybės biudžetą 178 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt aštuoni eurus) bylinėjimosi išlaidų.“

114Likusioje dalyje atsakovo apeliacinį skundą atmesti.

115Priteisti iš ieškovo BUAB „Ekvada“ bankroto administravimui skirtų lėšų atsakovo UAB „Nebasta“ naudai 363 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo BUAB „Ekvada“... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs, prašė:... 8. 1.1.... 9. atnaujinti praleistą senaties terminą ieškiniui pareikšti;... 10. 1.2.... 11. pripažinti atsakovo 2015-07-27 vienašališką įskaitymą negaliojančiu;... 12. 1.3.... 13. pripažinti ieškovo ir atsakovo 2015-08-28 užskaitymo aktą negaliojančiu;... 14. 1.4.... 15. taikyti restituciją ir priteisti ieškovui iš atsakovo 15 814,41 Eur dydžio... 16. 1.5.... 17. priteisti ieškovui iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.... 18. 2.... 19. Nurodė, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi iškėlė... 20. 3.... 21. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį prašė jį atmesti. Nurodė,... 22. II.... 23. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 24. 4.... 25. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-04-24 sprendimu ieškovo ieškinį... 26. 4.1.... 27. pripažino niekiniu ir negaliojančiu atsakovo 2015-07-27 vienašališkai... 28. 4.2.... 29. taikė restituciją – grąžino atsakovui reikalavimo teisę į ieškovą 9... 30. 4.3.... 31. pripažino niekiniu ir negaliojančiu tarp ieškovo ir atsakovo 2015-08-28... 32. 4.4.... 33. taikė restituciją – grąžino atsakovui reikalavimo teisę į ieškovą 6... 34. 4.5.... 35. priteisė ieškovui iš atsakovo 6 procentų dydžio palūkanas, skaičiuojamas... 36. 4.6.... 37. priteisė atsakovui iš ieškovo 907,50 Eur bylinėjimosi išlaidų;... 38. 4.7.... 39. priteisė iš atsakovo į valstybės biudžetą 357,45 Eur bylinėjimosi... 40. 5.... 41. Nurodė, kad ieškovo bankroto administratoriui bankrutuojančios bendrovės... 42. 6.... 43. Teismas nurodė, jog net ir tuo atveju, jei būtų pagrindas atnaujinti... 44. 7.... 45. Tarp bylos šalių kilo ginčas, ar CK 6.9301 straipsnyje įtvirtinta... 46. III.... 47. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 48. 8.... 49. Ieškovas BUAB „Ekvada“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 50. 9.... 51. Atsakovas UAB „Nebasta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 52. 10.... 53. Pirmosios instancijos teismas priimtame sprendime padarė išvadą, kad... 54. 11.... 55. Atsakovas UAB „Nebasta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė... 56. 12.... 57. Skundžiamo sprendimo nepagrįstumą be kita ko lėmė ir tai, kad teismas... 58. 13.... 59. Ieškovas BUAB „Ekvada“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 60. IV.... 61. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, argumentai ir... 62. Ieškovo apeliacinis skundas tenkinamas. Atsakovo apeliacinis skundas... 63. 14.... 64. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 65. Dėl byloje nustatytų aplinkybių... 66. 15.... 67. Bylos duomenimis nustatyta, kad Vilniaus apygardos teismas 2015-09-07 nutartimi... 68. Dėl ieškovo apeliacinio skundo... 69. 16.... 70. Ieškovas BUAB „Ekvada“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus... 71. 17.... 72. CPK 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 73. 18.... 74. Teismas nesutinka su atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentais, jog... 75. 19.... 76. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog yra pagrindas tenkinti... 77. Dėl atsakovo apeliacinio skundo... 78. 20.... 79. Atsakovas apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 80. 21.... 81. Niekinis sandoris negalioja nuo sudarymo momento – ab initio (CK 1.95... 82. 22.... 83. CK 1.79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sandoris laikomas niekiniu, jeigu... 84. 23.... 85. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą pasisakyta, kad,... 86. 24.... 87. CK 6.9301 straipsnio 1 dalis numato, kad skolininkas – fizinis ar juridinis... 88. 25.... 89. Apeliaciniame skunde atsakovas teigia, kad ginčo sandoriais nebuvo pažeistas... 90. 26.... 91. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodo, jog CK 6.9301 nenustato jokių... 92. 27.... 93. Apeliantas nurodo, jog CK 6.9301 straipsnio pažeidimas neturėtų būti... 94. 28.... 95. Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 97. 29.... 98. CPK 93 straipsnio 5 dalis nustato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas... 99. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės... 100. 30.... 101. Apeliacinės instancijos teismas patenkino ieškovo apeliacinį skundą, todėl... 102. 31.... 103. Teisėjų kolegija pažymi, kad tiek įmonės turto gausinimas bankroto proceso... 104. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 105. Ieškovo BUAB „Ekvada“ apeliacinį skundą tenkinti. Atsakovo UAB... 106. Pakeisti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 24 d. sprendimą... 107. „Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Ekvada“ (į.... 108. Pripažinti niekiniu ir negaliojančiu tarp ieškovo bankrutuojančios... 109. Taikyti restituciją – grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei... 110. Priteisti ieškovui bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Ekvada“... 111. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 112. Priteisti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nebasta“ iš ieškovo... 113. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Nebasta“ į... 114. Likusioje dalyje atsakovo apeliacinį skundą atmesti.... 115. Priteisti iš ieškovo BUAB „Ekvada“ bankroto administravimui skirtų...