Byla 2-5578-883/2011
Dėl 2500 Lt už neatliktą darbą ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1

2Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena Stasiūnienė, sekretoriaujant O. B., dalyvaujant ieškovei E. A., atsakovei V. N., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės E. A. ieškinį atsakovei advokatei V. N., trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais ieškovės pusėje A. A. ir trečiajam asmeniui atsakovės pusėje „BTA Insurance Company“ SE, savo veiklą vykdančiam per filialą Lietuvoje, dėl 2500 Lt už neatliktą darbą ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Ieškovė E. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės advokatės V. N. 2500 Lt už neatliktą darbą, 5000 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už 2500 Lt sumą nuo 2011-05-29 iki teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovė nurodo, kad dėl atstovavimo civilinėje byloje dėl žalos sveikatai atlyginimo ji kreipėsi į advokatę V. N. (atsakovę) 2011 m. gegužės 13 d. ir 2011-05-29 už atstovavimą byloje dėl žalos sveikatai advokatei pervedė 2500 Lt. Atstovavimo sutartis pasirašyta 2011-06-21. Ieškovė teigia, kad advokatė ją atstovavo netinkamai, todėl ieškovė nutraukė atstovavimo sutartį, kreipėsi į atsakovę su prašymu grąžinti užmokestį už neatliktas paslaugas, tačiau pinigai nebuvo grąžinti. Ieškovė teigia dėl netinkamo atstovavimo sutarties vykdymo patyrusi dvasinius išgyvenimus, emocinę depresiją, fizinį skausmą, dideles laiko sąnaudas, negalėjusi normaliai atostogauti, todėl prašo priteisti iš advokatės neturtinės žalos atlyginimą.

6Atsakovė advokatė V. N. su ieškiniu nesutiko. Atsakovė nurodė, kad ieškovę konsultavo dėl jai iškeltos baudžiamosios bylos, ieškovei 2011-04-19 buvo išrašyta sąskaita Nr. 11/04/69 dėl 2000 Lt sumokėjimo. Ieškinys dėl žalos sveikatai atlyginimo buvo tik viena iš teisinės pagalbos suteikimo klientei formų. Gavusi pačios ieškovės paruoštą ieškinį, atsakovė atliko ieškinio korekcijas, tinkamai suformulavo reikalavimus, pakoregavo priedų sąrašą. Darbai atstovaujant ieškovę civilinėje byloje buvo atliekami ieškovės pavedimu, honoraras buvo pervedamas pagal 2011-04-19 sąskaitą Nr. 11/04/69. 2011-05-30 ieškovė pervedė 2660 Lt, nurodydama, kad 2500 Lt yra honoraras už bylą dėl žalos sveikatai. Honoraras mokamas avansu, o paslaugų teikimo pabaigoje suskaičiuojama konkreti teiktos teisinės pagalbos apimtis ir suma, ieškovė už suteiktą teisinę pagalbą liko skolinga 2055 Lt.

7Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, ieškovės pusėje A. A. pareiškė savarankišką reikalavimą, prašydama priteisti neturtinę 2000 Lt dydžio žalą. Trečiasis asmuo A. A. nurodo, kad pablogėjus jos dukters E. A. (ieškovės) finansinei padėčiai, ji 2011-05-29 iš savo sąskaitos mokėjimo pavedimu Nr. 53 į advokatės V. N. (atsakovės) sąskaitą pervedė pinigus, įvardinant mokėjimą „už bylą dėl žalos sveikatai 2500 Lt“. Sužinojusi, kad advokatė neparuošė dokumentų teismui, patyrė nervinį stresą, jaučia nuolatinį nerimą dėl to, kad byla neišspręsta per visą vasarą, kad prarasti pinigai, kad dukra negalėjo dirbti savo tiesioginių darbų, advokatės veiksmai jos dukters atžvilgiu dar labiau pablogino ir taip silpną sveikatą, todėl prašo priteisti iš advokatės 2000 Lt neturtinės žalos

8Trečiasis asmuo atsakovės pusėje „BTA Insurance Company“ SE, vykdantis savo veiklą per filialą Lietuvoje, atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Nurodė, kad ieškinyje nėra įrodinėjamas nei turtinės, nei neturtinės žalos faktas. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, kad ieškovė dėl atsakovės veiksmų patyrė žalą, o teismų priimti procesiniai sprendimai, kurie netenkina ieškovės, nėra pagrindas reikalauti iš advokatės sugrąžinti sumokėtą honorarą. Byloje nepateikta įrodymų, kad advokatė pažeidė Advokatūros įstatymą ar Advokatų profesinės etikos kodeksą, todėl advokato civilinės atsakomybės klausimas nagrinėjamu atveju nespręstinas.

9Tretieji asmenys A. A. ir „BTA Insurance Company“ SE atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį pranešta, gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant (88, 90 b. l.)

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškovės pusėje A. A. reikalavimas atmestinas.

12Byloje surinkta medžiaga, šalių paaiškinimais ir prijungtų civilinių bylų Nr. 2-825-372/2011 ir Nr. 2-1083-357/2011 medžiaga nustatyta, kad ieškovė 2011-03-25 kreipėsi į Šiaulių apygardos teismą su ieškiniu dėl žalos sveikatai atlyginimo; 2011-06-06 nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtas (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-825-372/2011, 1-2, 91-92 b. l. ). Šalių elektroninių laiškų kopijos patvirtina, kad dėl teisinės pagalbos ieškovė kreipėsi į advokatę V. N. ( 6-8, 10 b. l.) Už atstovavimą civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo ieškovė iš savo motinos A. A. (trečiojo asmens) sąskaitos 2011-05-29 pervedė atsakovei 2500 Lt (9 b. l.). Tarp šalių 2011-06-21 sudaryta atstovavimo sutartimi advokatė įsipareigojo atstovauti ieškovę civilinėje byloje dėl žalos sveikatai atlyginimo, iškeltoje Šiaulių apygardos teisme (civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011, 5 b. l.). Advokatė 2011-07-01 pateikė Šiaulių apygardos teismui ieškinį dėl žalos sveikatai atlyginimo (Šiaulių apygardos teismo civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011, 1-2 b. l.). 2011-07-07 nutartimi ieškinį priimti atsisakyta kaip neteismingą Šiaulių apygardos teismui (civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011, 44-45 b. l.). Ieškovė atstovavimo sutartį su atsakove nutraukė 2011-07-11 (civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011, 48 b. l.).

13Dėl atstovavimo sutarties vykdymo ir avanso grąžinimo. Ieškovė savo reikalavimą kildina iš su atsakove advokate V. N. 2011-06-21 sudarytos atstovavimo sutarties (civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011, 5 b. l.). Šia atstovavimo sutartimi advokatei „pavedama atstovauti E. A. byloje dėl žalos sveikatai atlyginimo. Šioje byloje atstovauti klientės interesus, rengti procesinius dokumentus ir pasirašyti juos klientės vardu, suderinus su kliente elektroniniu paštu, įskaitant ieškinį, ieškinio pagrindo ar dalyko keitimą, taikos sutartį. Atstovauti klientę teismo posėdžiuose dalyvaujant ir nedalyvaujant klientei. Tvirtinti pateikiamų dokumentų nuorašus Šiaulių apygardos teisme, kitų instancijų teismuose“. Ieškovė 2011-07-11 vienašališkai nutraukė atstovavimo sutartį ir ieškiniu reikalauja grąžinti už atstovavimo paslaugas sumokėtus 2500 Lt.

14Advokato teisinį statusą apibrėžia Advokatūros įstatymas, o advokato veikla yra teisinių paslaugų teikimas. LR CK 6.716 str. 1 d. numatyta, jog paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio intelektines ar kitas paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Atlygintinų paslaugų teikimo santykius reglamentuoja CK šeštosios knygos XXXV skyriaus „Atlygintinų paslaugų teikimas“ normos. Kai sutartis sudaryta dėl paslaugų teikimo, jų teikėjo įsipareigojimų ribos turi būti apibrėžtos tiek kiekybiniu, tiek kokybiniu aspektu, t. y. nagrinėjant tokį ginčą būtina nustatyti, ką teikėjas įsipareigojo daryti ir kokius reikalavimus turi atitikti suteikta paslauga.

15Iš šalių elektroninio susirašinėjimo duomenų ir paaiškinimų matyti, kad ieškovė dėl teisinės pagalbos civilinėje dėl žalos sveikatai atlyginimo kreipėsi 2011 m. gegužės 13 d. ir nurodė, kad byla nagrinėjama Šiaulių apygardos teisme (6 b. l.) Atsakovei 2011-05-13 elektroniniame laiške įvardijus atstovavimo teisme kainą ( ne mažiau negu 2500 Lt ir kiekvienas posėdis 300 Lt), ieškovė 2011-05-29 iš savo motinos A. A. sąskaitos pervedė atsakovei 2500 Lt, mokėjimo pavedime nurodydama mokėjimo paskirtį: už bylą dėl žalos sveikatai. Teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, jog tardamasi dėl atstovavimo su advokate, tikėjosi, kad advokatė atstovaus ją pilna apimtimi ir apskųs Šiaulių apygardos teismo 2011-06-06 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-825-372/2011. Iš prijungtų civilinių bylų Nr. 2-825-372/2011 ir Nr. 2-1083-357/2011 medžiagos ir tolimesnių šalių veiksmų matyti, kad advokatė pasirinko kitą ieškovės teisių gynybos būdą, negu pageidavo ieškovė: advokatė pateikė naują ieškinį (civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011). Ieškovė teigia, kad, jos manymu, ieškinio pareiškimas teismui pateiktas visiškai netinkama ir nepriimtina forma (ieškinyje priklijuotas lapelis, kuriame išvardinti ieškinio priedai, advokatė patvirtino kito advokato teismui pateiktas kopijas), o advokatė neatliko jokio darbo ruošdama ieškinį (neišreikalavo dokumentų), todėl sutartį ieškovė 2011-07-11 nutraukė. Taigi atstovavimo (paslaugų teikimo) sutartis iš esmės liko neįvykdyta.

16Teisės doktrinoje pripažįstama, kad paslaugų teikimo sutarties dalykas visų pirma pasižymi tuo, kad jis nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu. Šios sutarties dalyko išskirtinis požymis yra dar ir tai, kad paslaugos teikėjas negali garantuoti, jog paslaugų sutartis bus įvykdyta Be to, paslaugų teikimo sutartims būdinga tai, kad paslaugų teikėjams, atsižvelgiant į teikiamų paslaugų pobūdį, taikomi reikalavimai, susiję su jų kvalifikacija, patirtimi. Šalys sutartyje gali aptarti ir nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, tačiau paslaugos sutarties vykdymas iš esmės grindžiamas CK 6.718 straipsnyje įtvirtintu kliento interesų prioriteto principu, kuris paslaugos vykdytoją įpareigoja veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus.

17Kaip jau buvo minėta, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1083-357/2011 medžiaga patvirtina, kad advokatė pateikė teismui naują ieškinį dėl žalos sveikatai atlyginimo. Nors ieškovė teigia, kad advokatė pateikė tą patį ieškinį ir jokio papildomo darbo neatliko, iš minėtos bylos medžiagos matyti, kad ieškinys išsiųstas iš advokatės kontoros, advokatė patvirtino ieškinio priedų kopijas (civilinė byla Nr. 2-1083-357/2011,1-41 b. l.), todėl vienareikšmiškai teigti, kad advokatė savo darbu visiškai neprisidėjo prie ieškinio paruošimo ir pateikimo teismui, nėra pagrindo. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamoje byloje teismas negali įvertinti, ar ieškinio pareiškimas atitinka CPK 135 straipsnyje numatytus ieškinio formos ir turinio reikalavimus, ar pateikti visi ieškinį pagrindžiantys įrodymai, nes, sprendžiant ieškinio priėmimo klausimą apygardos teisme, ieškinio trūkumų pašalinimo klausimas nebuvo svarstomas: vienintelė nurodyta atsisakymo priimti ieškinį priežastis - jo neteisingumas Šiaulių apygardos teismui. Remdamasis šiomis aplinkybėmis teismas sprendžia, kad dalį atstovavimo sutartyje numatytų darbų (parengti ieškinį) atsakovė atliko.

18Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. Kliento teisė atsisakyti bet kuriuo momentu nuo teikiamų paslaugų aiškintina tuo, kad paslaugos gali būti teikiamos tik esant kliento sutikimui. Atstovavimo sutartį ieškovė nutraukė 2011-07-11. Esant nustatytoms aplinkybėms, kurios patvirtina, jog teisiniai santykiai tarp šalių nutrūko ieškovės iniciatyva, teismas sprendžia, kad ieškovė turi sumokėti advokatei (paslaugų teikėjui) paslaugų kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms (CK 6.721 str. 1 d.).

19Šalių sudarytoje 2011-06-21 atstovavimo sutartyje atsiskaitymo už atstovavimą tvarka nėra aptarta, dėl to tarp šalių ir kilo ginčas dėl atlyginimo už paslaugas bei jo mokėjimo tvarkos, taip pat atsiskaitymo, vienai iš šalių nutraukus teisinius santykius. Nagrinėjant šį ginčą yra svarbi ta aplinkybė, kad ieškovė šią sutartį sudarė kaip fizinis asmuo, sutartį paruošė atsakovė advokatė, kurios veikla yra teisinių paslaugų teikimas. Todėl advokatei, kaip šaliai, kuri pasiūlė sutarties sąlygas, o taip pat kaip šios verslo srities profesionalei, vertinant sutarties nuostatas, yra taikomi didesni reikalavimai, o neaiškios sąlygos aiškinamos jos nenaudai (CK 6.716 str. 4 d., 6.193 str. 4 d.).

20Ieškovė nurodo, kad už atstovavimą civilinėje byloje dėl žalos atlyginimo advokatei ji sumokėjo 2011-05-29 mokėjimo pavedimu, pervesdama 2500 Lt (9 b. l.).

21Atsakovė teigia, kad teisines paslaugas ieškovei teikė ne tik civilinėje byloje dėl žalos sveikatai atlyginimo, tačiau ir baudžiamojo proceso tvarka nagrinėjamoje byloje. Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad honoraras už atstovavimą buvo pervedamas pagal 2011-04-19 sąskaitą Nr. 11/04/69 ir kad 2011-05-30 buvo pervesta 2660 Lt. Posėdžio metu atsakovė pateikė 2011-04-19 sąskaitą Nr.11/04/29 ir nurodė, kad 2011-05-29 gauta 2500 Lt suma yra atlyginimas už suteiktas paslaugas pagal 2011-04-19 avansinę sutartį Nr. 11/04/29 (94 b. l.).

22Teismas atmeta atsakovės argumentą, kad 2500 Lt sumokėjimas 2011-05-29 pavedimu yra apmokėjimas už teisines paslaugas pagal 2011-04-19 avansinę sutartį Nr. 11/04/29, kadangi skiriasi sąskaitos išrašymo ir pinigų sumokėjimo laikas, taip pat skirtingos mokėtina ir sumokėta suma. Minėta avansinė sutartis yra išrašyta 2011-04-19, joje neįvardintas teisinių paslaugų pobūdis, suma nurodyta 2000 Lt. Tuo tarpu 2011-05-29 pavedimas atliktas gavus 2011-05-13 elektroninį laišką su advokatės nurodyta 2500 Lt suma už atstovavimą civilinėje byloje. Atkreiptinas dėmesys, kad pervedant advokatei lėšas iš trečiojo asmens A. A. sąskaitų, visur yra detalizuojama mokėjimo paskirtis (42-44 b. l.). 2011-05-29 pavedimu advokatei sumokėta 160 Lt pagal sąskaitą Nr. 11/04/69 ir už bylą dėl žalos sveikatai 2500 Lt. Sumokėtos 2500 Lt sumos paskirtį (už atstovavimą civilinėje byloje) patvirtina ieškovės paaiškinimas ir trečiojo asmens A. A. procesiniuose dokumentuose išdėstytos aplinkybės. Tuo tarpu advokatės V. N. išrašyta sąskaita, teismo vertinimu, nėra pakankamas įrodymas, nes tai asmens, reikalaujančio atlygio, vienašališkai surašytas dokumentas.

23Atsižvelgiant į tai, kad už numatytas atlikti paslaugas, kurių dalis nebuvo atlikta, atsakovei buvo apmokėta avansu, jai atsirado prievolė grąžinti viršijančią faktiškai atliktų paslaugų vertę gautų lėšų dalį. Pažymėtina, kad avansinės lėšos yra pagrindinių mokėjimų sąskaita perduotos lėšos. Jeigu sutartis nutraukiama, tai avanso lėšos turi būti grąžinamos restitucijos tvarka kaip tai, kas buvo perduota pagal sutartį, kitokiu atveju tai reikštų nepagrįstą paslaugų teikėjo praturtėjimą.

24Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-8 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 2; 8.2; 8,16; 8.18 punktais už ieškinio surašymą nustatytas maksimalus 2 400 Lt užmokestis advokatui. Posėdžio metu atsakovė nurodė, kad savo darbą ruošiant ieškinį dėl žalos sveikatai atlyginimo vertina 375 Lt. Teismo vertinimu, toks išlaidų dydis yra pagrįstas, atitinkantis advokatės atliktą darbą ir Rekomendacijose įtvirtintus užmokesčio už advokato pagalbą kriterijus.

25Teismas sprendžia, kad atstovaudama ieškovę pagal 2011-06-21 sutartį advokatė pateikė ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1083-357/2011, šios paslaugos vertintinos 375 Lt suma, todėl, nutraukus sutartį, atsakovė privalo grąžinti ieškovei faktiškai atliktų paslaugų vertę viršijančią gautų lėšų dalį, tai yra 2125 Lt.

26Dėl neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teisinių paslaugų (atstovavimo) sutartis turi būti kvalifikuojama ir kaip vartojimo sutartis, nes tai lemia atitinkamų materialinės teisės normų, sudarančių vartojimo sutarties institutą, taikymą ginčo teisiniams santykiams (pvz. Panevėžio apygardos teismo civilinė byla Nr. 2A-60-425/2011).Vartotojo teisė į neturtinės žalos (nuostolių) atlyginimą įtvirtinta Vartotojų teisių apsaugos įstatymo (2007 m. sausio 12 d. įstatymo Nr. X-1014 redakcija) 3 straipsnio 1 dalie 5 punkte. Sprendžiant dėl vartotojo teisės į neturtinės žalos atlyginimą įgyvendinimo taikytinos bendrosios CK normos, reglamentuojančios civilinę atsakomybę. Pagal CK 6.250 straipsnio 1 dalį neturtinė žala – tai fizinis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas ir kt., teismo įvertinta pinigais. Neturtinės žalos dydis teismo nustatomas pagal reikšmingų kriterijų visumą, CK 6.250 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas nebaigtinis tokių kriterijų sąrašas: žalos pasekmės, žalą padariusio asmens kaltė, jo turtinė padėtis, padarytos turtinės žalos dydi bei kitos turinčios reikšmę bylai aplinkybes, taip pat sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijai. Neturtinės žalos padarymo faktą bei jos dydį privalo įrodyti asmuo, reikalaujantis tokios žalos atlyginimo, tačiau ieškovė E. A. nepateikė jokių objektyvių ir neginčijamų įrodymų, jog dėl netinkamai teikiamų atstovavimo paslaugų tikrai patyrė fizini skausmą, dvasiškai išgyveno, realiai pajautė emocinę depresiją, nepatogumus, ir ši dvasinė skriauda nebuvo vienkartinio pobūdžio ar momentinė. Ieškovė apsiribojo Civilinio kodekso 6.250 straipsnyje pateiktos neturtinės žalos sąvokos kai kurių elementų išvardijimu, todėl nurodytos aplinkybės apie patirtą neturtinę žalą vertintinos tik kaip prielaidos, kurios negali būti pagrindu reiškiamų reikalavimų dėl neturtinės žalos atlyginimo patenkinimui. Remiantis išdėstytu ieškovės reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo atmetamas.

27Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškovės pusėje A. A. reikalavimas atlyginti 2000 litų neturtinę žalą neatitinka CK 6.250 str. 2 d. pagrindų, nes neturtinė žala atlyginama tik įstatymų nustatytais atvejais. Neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo bei kitais įstatymų nustatytais atvejais. Trečiojo asmens reikalavimas priteisti 2000 litų neturtinės žalos yra nepagrįstas ir atmestinas.

28CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-07-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.210 straipsnio 1 dalis).

29Dėl bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkinamas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.

30Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 225 Lt žyminis mokestis (35 b. l.), atsakovės kelionės į teismo posėdį išlaidos sudaro 245,16 Lt (95 b. l.). Ieškovės reikalavimas dėl pinigų už neatliktą darbą grąžinimo tenkintas 85 procentais, reikalavimas dėl neturtinės žalos atmestas, todėl teismo vertinimu, tenkinta 42,5 procentai ieškinio reikalavimų, todėl ieškovei iš atsakovės priteistina 96 Lt sumokėto žyminio mokesčio, o iš atsakovės ieškovei priteistina 141 Lt kelionės išlaidų. Trečiojo asmens A. A. reikalavimą dėl neturtinės žalos atlyginimo priteisimo atmetus, turėtos bylinėjimosi išlaidos neatlygintinos. Iš ieškovės taip pat priteistina 12 Lt, o iš atsakovės – 16 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (pašto išlaidų) į valstybės biudžetą (CPK 92 straipsnis).

31Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260 str., 263- 270, . str.,

Nutarė

32Ieškinį tenkinti iš dalies.

33Priteisti ieškovei E. A., a. k. ( - ) iš atsakovės V. N., a. k. ( - ) 2125 Lt (du tūkstančius vieną šimtą dvidešimt penkis litus) avanso, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2011-07-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 96 Lt (devyniasdešimt šešis litus) bylinėjimosi išlaidų.

34Kitą ieškinio dalį atmesti.

35Trečiojo asmens A. A. reikalavimą atmesti.

36Priteisti atsakovei V. N., a. k. ( - ) iš ieškovės E. A., a. k. ( - ) 141 Lt (vieną šimtą keturiasdešimt vieną litą) bylinėjimosi išlaidų.

37Priteisti valstybei iš ieškovės E. A., a. k. ( - ) 12 Lt (dvylika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660).

38Priteisti valstybei iš atsakovės V. N., a. k. ( - ) 16 Lt (šešiolika litų) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (įmokos kodas 5660).

39Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. ... 2. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Irena... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Ieškovė E. A. kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 5. Ieškovė nurodo, kad dėl atstovavimo civilinėje byloje dėl žalos sveikatai... 6. Atsakovė advokatė V. N. su ieškiniu nesutiko. Atsakovė... 7. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, ieškovės... 8. Trečiasis asmuo atsakovės pusėje „BTA Insurance Company“ SE, vykdantis... 9. Tretieji asmenys A. A. ir „BTA Insurance Company“ SE... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškovės... 12. Byloje surinkta medžiaga, šalių paaiškinimais ir prijungtų civilinių... 13. Dėl atstovavimo sutarties vykdymo ir avanso grąžinimo. Ieškovė savo... 14. Advokato teisinį statusą apibrėžia Advokatūros įstatymas, o advokato... 15. Iš šalių elektroninio susirašinėjimo duomenų ir paaiškinimų matyti, kad... 16. Teisės doktrinoje pripažįstama, kad paslaugų teikimo sutarties dalykas... 17. Kaip jau buvo minėta, prijungtos civilinės bylos Nr. 2-1083-357/2011... 18. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad... 19. Šalių sudarytoje 2011-06-21 atstovavimo sutartyje atsiskaitymo už... 20. Ieškovė nurodo, kad už atstovavimą civilinėje byloje dėl žalos... 21. Atsakovė teigia, kad teisines paslaugas ieškovei teikė ne tik civilinėje... 22. Teismas atmeta atsakovės argumentą, kad 2500 Lt sumokėjimas 2011-05-29... 23. Atsižvelgiant į tai, kad už numatytas atlikti paslaugas, kurių dalis nebuvo... 24. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu 25. Teismas sprendžia, kad atstovaudama ieškovę pagal 2011-06-21 sutartį... 26. Dėl neturtinės žalos atlyginimo. Teismų praktikoje pripažįstama, kad... 27. Trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus, ieškovės... 28. CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 29. Dėl bylinėjimosi išlaidų. LR CPK 93 30. Ieškovės bylinėjimosi išlaidas sudaro 225 Lt žyminis mokestis (35 b. l.),... 31. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259-260... 32. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 33. Priteisti ieškovei E. A., a. k. ( - )... 34. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 35. Trečiojo asmens A. A. reikalavimą atmesti.... 36. Priteisti atsakovei V. N., a. k. ( - )... 37. Priteisti valstybei iš ieškovės E. A., a. k. 38. Priteisti valstybei iš atsakovės V. N., a. k. 39. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...