Byla 2-1227/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Nijolės Piškinaitės (teisėjų kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Donato Šerno, Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „VIB“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. B2-1859-173/2011 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Thomas Philipps Baltex“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „VIB“ dėl įpareigojimo atnaujinti nuomos sutartį.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Thomas Philipps Baltex“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovą UAB „VIB“ pateikti pasiūlymą dėl nuomos sutarties atnaujinimo, uždrausti atsakovui sudaryti kitas nuomos sutartis bei reikalauti ieškovo atlaisvinti nuomojamas negyvenamąsias patalpas, o taip pat areštuoti UAB „VIB“ nekilnojamąjį turtą, kilnojamuosius daiktus, pinigines lėšas ar turtines teises iki bus įvykdytas teismo sprendimas ir atnaujintas nuomos sutarties terminas, o atmetus ieškinį – iki teismo sprendimo įsigaliojimo.

6Ieškinyje nurodė, kad UAB „Thomas Philipps Baltex“ su atsakovu 2006-01-24 sudarė negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį 5 metams. Viename iš sutarties punktų nurodyta, kad nuomininkas (UAB „Thomas Philipps Baltex“ ), tinkamai vykdęs savo įsipareigojimus, pagal šią sutartį turi pirmenybės teisę, lyginant su kitais asmenimis, pasiūliusiais vienodą kainą, atnaujinti šią sutartį papildomam 10 metų terminui. Atsakovas UAB „VIB“ atsiuntė ieškovui pranešimą, jog 2011-01-30 pasibaigia nuomos sutarties terminas ir ieškovas turi atlaisvinti patalpas. Į šį pranešimą ieškovas išreiškė norą pasinaudoti pirmenybės teise ir pratęsti nuomos sutartį, tačiau UAB „VIB“ į šį pranešimą pradėti derybas neatsakė ir derybų dėl nuomos sutarties pratęsimo nepradėjo. Šiuo metu iš viešai prieinamos informacijos ir antstolio aplinkybių konstatavimo protokolo matosi, kad UAB „VIB“ ketina išnuomoti patalpas kitiems asmenims. Atsisakant vykdyti derybas dėl nuomos sutarties atnaujinimo ir reikalaujant atlaisvinti patalpas yra pažeidžiamos UAB „Thomas Philipps Baltex“ kaip nuomininko teisės nuomotis patalpas.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 vasario 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino iš dalies ir atsakovui UAB „VIB“ uždraudė sudaryti kitas UAB „Thomas Philipps Baltex“ nuomojamų negyvenamųjų patalpų nuomos sutartis bei uždraudė reikalauti šias negyvenamąsias patalpas atlaisvinti. Nutartyje nurodoma, kad neuždraudus sudaryti kitų nuomos sutarčių ir reikalavimo atlaisvinti patalpas, būsimo teismo sprendimo įvykdymas būtų apsunkintas dėl komercinių patalpų, kuriose vykdoma mažmeninė prekyba, atlaisvinimo sudėtingumo ir šio proceso kainos. Neuždraudus minėtų veiksmų, taip pat nebūtų užkirstas kelias naujiems teisiniams ginčams tarp šalių, o tai yra prevencinės laikinosios teisinės apsaugos tikslas.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Atsakovas UAB „VIB“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti ieškovo UAB „Thomas Philipps Baltex“ prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovui UAB „VIB“. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą. Iš ieškovo UAB „Thomas Philipps Baltex“ nuomojamų patalpų UAB „VIB” uždirba 58 % visų pajamų. UAB „Thomas Philipps Baltex“ už nuomą yra neatsiskaičiusi pagal tris sąskaitas faktūras, įsiskolinimo suma yra 138734,17 Lt. Dėl šio įsiskolinimo UAB „VIB“ yra pateikusi ieškinį teismui. Palikus galioti laikinąsias apsaugos priemones ir ieškovui nemokant nuomos mokesčio, UAB „VIB“ neteks 58 % pajamų. Įmonė jau dabar stokoja apyvartinių lėšų. Byla gali tęstis gana ilgą laikotarpį ir įmonei gali tekti išgyventi iš 42 % pajamų, todėl įmonė nepajėgtų atsiskaityti su banku, kitais kreditoriais ir darbuotojais, o tokia situacija galiausiai įmonę privestų ir prie bankroto. Todėl laikinųjų priemonių pritaikymas gali iš viso netekti prasmės, nes patalpas tektų parduoti iš varžytynių.

122. Jei teismas priimtų sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas, tai sprendimui įsiteisėjus, atsakovas turėtų teisę reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos jam padarė ieškovo prašymu taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Tačiau, jeigu atsakovas jau bus bankrutavęs, nuostolių priteisimas jo faktiškai nebeatstatys į iki pažeidimo buvusią padėtį. Tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas neproporcingas jų taikymu siekiamiems tikslams. Tokiu būdu laikinosios apsaugos priemonės, turinčios prevencinį tikslą, faktiškai turės esminį žalingą poveikį atsakovo verslui.

133. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukuria analogiškas pasekmes toms, kurios kiltų ieškinio patenkinimo atveju. Abiem atvejais ieškovas toliau galėtų naudotis negyvenamosiomis patalpomis, jam tinkamai nevykdant savo piniginių prievolių atsiskaityti pagal 2006 m. sausio 24 d. šalių sudarytą nuomos sutartį. Tokiu būdu laikinosios apsaugos priemonės pažeidžia šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, kadangi suteikia ieškovui perdėtą pranašumą.

14Ieškovas UAB „Thomas Philipps Baltex“ pateikė atsiliepimą į atsakovo atskirąjį skundą, kuriuo prašo skundžiamą nutartį palikti galioti, o atskirtąjį skundą atmesti. Šį prašymą grindžia tokiais argumentais :

151. Atsakovo argumentas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones jam bus apribota teisė gauti 58 % įprastai gaunamų pajamų yra nepagrįstas, nes pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovui niekaip nėra apribota teisė gauti nuomos mokestį.

162. Klausimai dėl atsiskaitymų pagal nuomos sutartį yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas, jie sprendžiami kitoje byloje. Be to, ta aplinkybė, kad UAB „VIB“ padavė ieškinį dėl skolos pagal nuomos sutartį priteisimo, nepatvirtina fakto, kad toks UAB „VIB“ reikalavimas yra pagrįstas, o ypač, kad yra apribotos UAB „VIB“ teisės gauti nuomos mokestį.

173. Ieškovo ir atsakovo santykiai yra konfliktiniai, tačiau atsakovas nenurodė konflikto kilmės. UAB „Thomas Philipps Baltex“ prašymu yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl UAB „VIB“ akcininkų galimai neteisėtų veiksmų, padariusių žalos. Kurios šalies teisės ir teisėti interesai šioje byloje yra pažeidžiami, galės nustatyti teismas, išnagrinėjęs bylą iš esmės, tačiau ne spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių klausimą.

18IV.

19Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Atskirasis skundas netenkintinas.

21Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti galimybę atsirasti aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslas – užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas reiškia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones tais atvejais arba taikyti tokias ir tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek tai būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo bei kiti civilinio proceso teisės principai, reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Pažymėtina, kad bet kuris teismo atliekamas procesinis veiksmas yra neatsiejamas nuo tikslo užtikrinti ginčo šalių ir kitų suinteresuotų asmenų teisėtų interesų pusiausvyrą, nes to reikalauja minėti universalieji civilinio proceso teisės principai. Tai suponuoja būtinumą vertinti, ar konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas bus proporcingos jų taikymu siekiamiems tikslams.

22Iš bylos matosi, kad ieškovas nori tęsti negyvenamųjų patalpų nuomos sutartį, todėl priėmus ieškovui palankų sprendimą, jo įvykdymas netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, gali labai pasunkėti arba tapti neįmanomas ir ieškovas patirtų žalos, nes patalpų atlaisvinimas yra sudėtingas ir brangus procesas, kadangi ieškovas UAB „Thomas Philipps Baltex“ nuomojamose patalpose vykdo mažmeninę prekybą. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nagrinėjamoje byloje taikė CPK 145 str. 1 d. 6 p. numatytą laikinąją apsaugos priemonę draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų, kadangi šios prevencinės laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užkirsti kelią tolimesniam asmens teisių pažeidimui ir žalos padidėjimui, o taip pat ir naujo teisinio ginčo tarp šalių kilimui. Teisėjų kolegija vertina, kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos ir nepažeidžia šalių interesų pusiausvyros principų.

23Atskirojo skundo argumentai dėl atsiskaitymų pagal nuomos sutartį yra ne šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl svarstant atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo klausimą šioje byloje nenagrinėjami.

24Kiti apelianto atskirajame skunde bei atsakovo atsiliepime į atskirąjį skundą išdėstyti argumentai nėra reikšmingi teisingam nagrinėjamo klausimo išsprendimui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Thomas Philipps Baltex“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 6. Ieškinyje nurodė, kad UAB „Thomas Philipps Baltex“ su atsakovu 2006-01-24... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 vasario 3 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Atsakovas UAB „VIB“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2011 m.... 11. 1. Teismo nutartis pažeidžia ekonomiškumo principą. Iš ieškovo UAB... 12. 2. Jei teismas priimtų sprendimą, kuriuo ieškinys būtų atmestas, tai... 13. 3. Pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės sukuria analogiškas pasekmes... 14. Ieškovas UAB „Thomas Philipps Baltex“ pateikė atsiliepimą į atsakovo... 15. 1. Atsakovo argumentas, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones jam bus... 16. 2. Klausimai dėl atsiskaitymų pagal nuomos sutartį yra ne šios bylos... 17. 3. Ieškovo ir atsakovo santykiai yra konfliktiniai, tačiau atsakovas... 18. IV.... 19. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Atskirasis skundas netenkintinas.... 21. Remiantis CPK 144 straipsnio pirmąja dalimi, teismas... 22. Iš bylos matosi, kad ieškovas nori tęsti negyvenamųjų patalpų nuomos... 23. Atskirojo skundo argumentai dėl atsiskaitymų pagal nuomos sutartį yra ne... 24. Kiti apelianto atskirajame skunde bei atsakovo atsiliepime į atskirąjį... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 26. Kauno apygardos teismo 2011 m. vasario 3 d. nutartį palikti nepakeistą....