Byla 2-428-71/2012
Dėl 1 034 002,94 Lt skolos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo teisėja Regina Agota Gutauskienė,

2sekretoriaujant Dijanai Drizgienei,

3teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka, nagrinėjo ieškovo Agro –Team ApS pareikštą ieškinį atsakovui UAB „TRITHO“ ir trečiajam asmeniui T. J. O. dėl 1 034 002,94 Lt skolos priteisimo ir,

Nustatė

4Ieškovas 2011-09-13 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė priteisti iš atsakovo UAB „TRITHO“ 1 034 002,94 Lt skolos. Ieškovo ieškinys su priedais atsakovui ir trečiajam asmeniui buvo įteiktas 2011-09-28 ir 2011-10-13 teisme buvo gautas atsakovo ir trečiojo asmens atsiliepimas į ieškinį su priedais (tomas 2, b.l. 83- 06) ir bylos nagrinėjimas buvo paskirtas į teismo posėdį 2011-12-13dienai. Į paskirtą teismo posėdį šalys neatvyko, pateikė prašymą atidėti bylos nagrinėjimą dėl taikos sutarties sudarymo (tomas 2, b.l. 109). Šalių prašymas buvo patenkintas ir bylos nagrinėjimas buvo atidėtas 2012-01-11 ir šalims buvo sudarytos sąlygos bylą baigti taikos sutartimi (tomas 2, b.l. 110).

5Šalys į paskirą 2012-01-11 teismo posėdį neatvyko pateikė prašymą pakartotinai atidėti bylos nagrinėjimą ir nurodė, kad yra reali galimybė bylą baigti taikos sutartimi (tomas 2, b.l. 116-117,119).

6Šalių prašymai netenkintini, šalims neatvykus be pateisinamos priežasties į teismo posėdį, ieškinys paliktinas nenagrinėtu (LR CPK 246 str. 4 d.)

7Bylos šalims apie teismo posėdį pranešta tinkamai (tomas 2,b.1.111-115). Šalių prašymu atidėti bylos nagrinėjimą taikos sutarties sudarymui buvo tenkintinas ir bylos nagrinėjimas buvo atidėtas šalių pasirinktai datai (tomas 2, b.l. 109). Šalys per nurodytą terminą taikos sutarties nepasirašė ir paskirtą teismo posėdį 2012-01-11 neatvyko, taikos sutarties nepateikė.

8Vienas civilinio proceso tikslų yra kuo greitesnis teisinės taikos tarp ginčo šalių atkūrimas (LR CPK 2 str.). Šis tikslas atspindi tiek privatų (proceso šalių), tiek viešąjį (visos visuomenės) interesą, kad civilinė byla būtų išnagrinėta per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Norint pasiekti aptariamą civilinio proceso tikslą, įstatymas teismui ir proceso šalims nustato bendrąją pareigą siekti, kad byla būtų išnagrinėta operatyviai. Bendroji pareiga yra detalizuojama įvairiose įstatymo nuostatose, tame tarpe ir LR CPK 7 straipsnyje, įpareigojančiame teismą užkirsti kelią proceso vilkinimui, siekti, kad byla būtų išnagrinėta vieno teismo posėdžio metu, o šalis – sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti joms priklausančiomis procesinėmis teisėmis, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu.

9LR CPK 246 straipsnyje reglamentuojamos šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmės. Jei į teismo posėdį šalys neatvyksta be svarbių priežasčių, kurioms apie teismo posėdį buvo tinkamai pranešta ir jeigu nė iš vienos jų negauta prašymo nagrinėti bylą joms nedalyvaujant, teismas ieškinį palieka nenagrinėtą. Šių asmenų neatvykimas dėl ligos, atostogų, komandiruotės, šalies atstovo užimtumo kitose bylose, kitokio užimtumo ir kitų panašių atvejų paprastai nelaikomi svarbia priežastimi, dėl kurios galėtų būti atidėtas bylos nagrinėjimas (LR CPK 246 str. 1 d.). Šios nuostatos paaiškinamos minėtais proceso koncentracijos, operatyvumo ir draudimo piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis principais, taip pat šalių pareiga rūpintis proceso eiga (Lietuvos Apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-2-1343/2010). Šalių pateikti prašymai atidėti bylos nagrinėjimą taikos sutarčiai sudaryti, vertintini kaip bylos vilkinimas, nes toks prašymas jau buvo pateiktas į paskirtą 2011-12-13 dienos teismo posėdį ir šalims buvo duotas terminas taikos sutarčiai sudaryti.

10Teismas šalių veiksmus visame teismo procese vertina kaip proceso vilkinimą, nes šalys į teismo neatvyksta pakartotinai, per nurodytą terminą taikos sutarties nepateikė teismui, nors bylos nagrinėjimas šalių prašymu buvo atidėtas ir duotas terminas taikos sutarties sudarymui. Paliekant ieškinį nenagrinėtą, teismas iš ieškovo turi priteisti visas turėtas išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas). Ši suma sudaro 29,04 Lt. (tomas 2, b.l. 69).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 straipsnio 4 dalimi, 290-291 straipsniais 296 str. 1 dalies 6 punktu, 298 straipsniu,

Nutarė

12Ieškovo Agro-Team ApS ieškinį pareikštą atsakovui UAB „TRITHO“ ir trečiajam asmeniui atsakovo pusėje T. J. O. dėl 1 034 002,94 Lt priteisimo, palikti nenagrinėtą.

13Priteisti iš ieškovo Agro-Team ApS (į/k 27554490, Sarupvej 2, 6470, Sydals, Danijos Karalystė) 29,04 Lt (dvidešimt devynis litus 04 centus) bylinėjimosi išlaidų valstybei.

14Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Lietuvos Apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai