Byla e2-5200-590/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vidas Stankevičius,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LitCon“ ieškinį atsakovui VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo.

3Teismas

Nustatė

41. Ieškovas UAB „LitCon“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo panaikinti atsakovo VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija (toliau –LRT) sprendimus, priimtus organizuojant atvirą konkursą „LRT pastatų (un. Nr. 1095-9016-8091; 1095-9016-8226; 1095-9016-8104) Konarskio g. 49, Vilniuje ir jų inžinerinių sistemų modernizavimo bei pastato (un. Nr. 1095-9016-8091) patalpų rekonstravimo, įskaitant projektavimo ir susijusias paslaugas, darbų pirkimas" (toliau - Konkursas arba Pirkimas). Ieškovas prašo pripažinti atsakovo veiksmus (Veiksmai - tai perkančiosios organizacijos lakoniški, neinformatyvus, abstraktūs atsakymai į klausimus, kurie pateikti 2017 m. liepos 31 d. pranešimu Nr. 4RA-771 (AA58) ir 2017 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu Nr. 4RA-775 (AA58) (žr. atsakymus į 5, 7, 12, 14 klausimus) neteisėtais, pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo VšĮ Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos 2017 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 4RA-795 (AA58) „Dėl 2017-08-04 pretenzijos Nr. SR-170804-01LN" ir: 1.1. Įpareigoti perkančiąją organizaciją išsamiai atsakyti, ar pirkimo objektas apima ir apdailos darbus, stogo įrengimo darbus, ar reikalaujama inžinerinius tinklus (ar jų dalį) tiesti betranšėjiniu būdu (nes pranešimu Nr. 4RA-775 (AA58) neatsakė į 5 klausimą); 1.2. Įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti/ paaiškinti, ar pirkimo sąlygų 4.2.10 p. 1 papunktyje įtvirtintas minimalus kvalifikacijos reikalavimas apima patirtį, įgytą dvejomis skirtingomis sutartimis, kur viena sutartimi parengtas techninis projektas, o kita sutartimi tame pačiame objekte - parengtas darbo projektas ir vykdyti projekto autorinė priežiūra; 1.3. Įpareigoti perkančiąją organizaciją paaiškinti, kaip bus nustatoma, kad skaičiavimai, brėžiniai prieštarauja vienas kitam; 1.4. Įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti, kokio mastelio turi būti planai arba kokį tikslumo įrankį naudoti; 2. Ieškovas prašo pripažinti atsakovo LRT veiksmus, t.y. atsisakymą išviešinti pirkimo vertę ir leisti apžiūrėti pirkimo objektą (atsisakymai pateikti 2017 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu Nr. 4RA-775 (AA58) (žr. atsakymus į 6 ir 10 klausimus), neteisėtais, panaikinti LRT 2017 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 4RA-795 (AA58) „Dėl 2017-08-04 pretenzijos Nr. SR-170804-01 LN" šioje dalyje ir įpareigoti perkančiąją organizaciją leisti apžiūrėti pirkimo objektą bei išviešinti pirkimo vertę; 3. Ieškovas prašo pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo LRT 2017 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 4RA-794 (AA58) „Dėl 2017-08-22 pretenzijos Nr. SR -170802-01LN“ ir: 3.1. Pripažinti neteisėtais (neaiškiais, netiksliais) bei įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr. 2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui" ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai", tiksliai apibrėžiant reikalavimus pagal pastatus; 3.2. Pripažinti neteisėtu pirkimo sąlygų 2.1 p. bei įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti ir išskaidyti Pirkimo objektą pagal pastatus; 3.3. Pripažinti neteisėta (neaiškia, netikslia) pirkimo sąlygų 10.3 p. T kriterijaus nustatymo (balų skyrimo) tvarką bei įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti Pirkimo sąlygų 10.3 p. numatytą balų skyrimo tvarką pagal T kriterijų; 3.4. Pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. ir jį panaikinti. 4. Ieškovas nurodo, kad 2017 m. rugpjūčio 2 d. pateikė pretenziją Nr. S R-170802-01LN (toliau - Pretenzija I) ir 2017 m. rugpjūčio 4 d. pateikė pretenziją Nr. SR-170804-01LN (toliau - Pretenzija II). Pretenzijomis buvo ginčijami Perkančiosios organizacijos veiksmai, kurie riboja galimybę tinkamai pasiruošti Pirkimui ir užtikrinti Pirkimo procedūrų skaidrumą. Tačiau 2017 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu Nr. 4RA-794 (AA58) Perkančioji organizacija ieškovo Pretenziją I iš dalies atmetė, iš dalies atsisakė nagrinėti, o tos pačios dienos pranešimu Nr. 4RA-759 (AA58) Perkančioji organizacija atsisakė nagrinėti Pretenziją II motyvuojant tuo, kad Pretenzija II pateikta pavėluotai. 5. Pretenzija I buvo kvestionuojami Perkančiosios organizacijos veiksmai, kuriais paneigta VPĮ 27 str. 3 d. įtvirtinta tiekėjo teisė prašyti paaiškinti/ patikslinti neaiškias Pirkimo sąlygas, susijusias su pasiūlymų vertinimu: 5.1. Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta ir Perkančioji organizacija nepaaiškino, ar perkami apdailos, stogo įrengimo darbai, ar reikalaujama inžinerinius tinklus (ar jų dalį) tiesti betranšėjiniu būdu. 5.2. Perkančioji organizacija iš esmės neatsakė į ieškovo prašymą paaiškinti, ar tiekėjo patirtis bus laikoma atitinkančia Pirkimo sąlygų 4.2.10 p. 1 papunktį, kai tiekėjas parengė dvejomis skirtingomis sutartimis techninį projektą, darbo projektą ir vykdė projekto autorinę priežiūrą. 5.3. Perkančiosios organizacijos buvo paprašyta nurodyti Pirkimo biudžetą. Vietoj to, kad Perkančioji organizacija išviešintų Pirkimo vertę ir patikslintų Pirkimo sąlygų 9.8.6 p. taikymą, ji 2017 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu Nr. 4RA-775 (AA58) nurodė, kad „teisės aktuose nėra nustatyta perkančiosios organizacijos pareigos tiekėjams nurodyti planuojamą pirkimo vertę". Perkančiajai organizacijai iš esmės atsisakius patikslinti/ paaiškinti Pirkimo dokumentus, lieka neaišku, kada pasiūlymo kaina bus laikoma nepriimtina Perkančiajai organizacijai ir „užkoduoja" ginčą dėl pasiūlymo atmetimo. 5.3. Perkančioji organizacija iš esmės neatsakė ir į tiekėjo prašymą paaiškinti, kaip bus nustatoma, kad skaičiavimai, brėžiniai prieštarauja vienas kitam (Pirkimo sąlygą 5.5.2.2 punktas). 5.4. Perkančiosios organizacijos veiksmai laikytini neteisėtais ir dėl to, kad Perkančioji organizacija neatsakė į prašymą, patikslinti, kokio mastelio turi būti kartu su pasiūlymu pateikiami planai arba kokį tikslumo matavimo įrankį naudoti. Šiuo atveju, 2017 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu Nr. 4RA-775 (AA58) Perkančioji organizacija nukreipė į Pirkimo sąlygų 5.5 p., 10.3 p., priedą Nr. 1, kur nė žodžiu neužsiminta apie planų tikslumą (mastelį ar kt.). 5.5. Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 1 d. pranešimu Nr. 4RA-775 (AA58) atsisakė leisti ieškovui apžiūrėti objektą, motyvuodama tuo , kad „Pirkimo dokumentuose objekto apžiūra nebuvo numatyta.“ Perkančioji organizacija sąmoningai riboja galimybes įvertinti visą darbų apimtį, siekdama gauti pasiūlymus, kurie neapima visos darbų apimties, kas lemia mažesnės kainos pasiūlymą, o iškilus klausimui dėl vykdomų darbų Pirkimo sutarties įgyvendinimo metu, manipuliuotų principu „iki rakto". Tokie Perkančiosios organizacijos veiksmai akivaizdžiai nesuderinami su sąžiningumo principu. Galiausiai, pati Perkančioji organizacija neužtikrina VPĮ 3 str. 2 d. įtvirtinto Pirkimo tikslo - nupirkti tai ko reikia, racionaliai panaudojant lėšas. 6. Pretenzija II buvo prašoma patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr. 2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai", tiksliai ir aiškiai apibrėžiant, reikalavimus atskiriems pastatams. Būtinybę patikslinti/ paaiškinti Pirkimo dokumentus sąlygoja tai, kad : 6.1 Konkurso sąlygų priede Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai" nors ir yra pagal pastatus išskirtos subendrintos numatytų atliktų darbų grupės, tačiau detalesnis aprašymas visų pastatų atžvilgiu yra bendras, neįvertinant pastatų individualių požymių. Neįmanoma pagal tokius reikalavimus Pirkimo objektui tinkamai įvertinti Pirkimo objekto įgyvendinimo kainos. 6.2.Užsakovo reikalavimuose trūksta elementarios informacijos, kiek ir kokių užsakovas reikalauja montažinių, aparatinių, įrašų/eterio studijų, filmavimo studijų, repeticijų salių, poilsio patalpų ir kt. patalpų, koks jų plotas, specialieji reikalavimai, pageidaujama vieta pastate ir ryšis su kitom patalpom. 6.3. Pirkimo sąlygą priede Nr. 2 „Reikalavimai techniniam pasiūlymui“ 2 p. tiekėjų reikalaujama techniniame pasiūlyme, kuris bus neatsiejama Pirkimo sutarties dalis, centriniame korpuse numatyti įrengti kuo daugiau atvirų darbo erdvių, skatinančių tarpusavio komunikaciją ir kūrybiškumą, tačiau neaišku kiek tokių erdvių yra reikalinga ir kiek jose numatyta sukurti darbo vietų. 6.4. Tiekėjų reikalaujama numatyti skirtingų aukštų ir patalpų perplanavimą, tačiau neaišku kurių aukštų, kokių patalpų, ar yra patalpų, kurias privalo išsaugoti ir kur kokios patalpos turės būti pagal veiklos kryptis. 6.5. Techniniame pasiūlyme prašoma perplanuoti esamą jungiamąjį korpusą, pritaikant esamos salės patalpas koncentruotai kūrybinei - darbinei erdvei, įvertinant optimalų skirtingų darbo grupių zonavimo principus, tačiau neaišku, kokios darbo grupės vykdys užsiėmimus, koks darbo grupių preliminarus skaičius, kokią veiklą darbo grupės vykdys ir kokių sąlygų reikia darbo grupių veiklai. 6.6. Tiekėjų reikalaujama numatyti iškeliamas patalpas iš Radijo pastato. Neaišku, kokias patalpas iškelti. 6.7. Pirkimo dokumentų priede Nr. 2 „Reikalavimai techniniam pasiūlymui" 2 p. tiekėjų reikalaujama „numatyti naujo antstato įrengimą ant rūsyje esančių techninių patalpų korpuso, šalia didžiosios studijos, šiaurinėje pusėje.“ Neaišku, kam bus skirtas naudoti antstatas - kokie reikalavimai jam keliami dėl išplanavimo, kokią veiklą planuojama jame vykdyti ir pan. 6.8. Reikalavimuose techniniam pasiūlymui numatyta įrengti „kuo daugiau atvirų erdvių", tačiau neaišku, kokio dydžio erdvės turi būti, kiek žmonių erdvėse dirbs, ką dirbs. 6.9. Tiekėjų taip pat reikalaujama kiekviename korpuso aukšte numatyti darbuotojams poilsio patalpas, tačiau neaišku, kiek darbuotojų kiekviename aukšte planuojama įkurdinti, kiek dabar darbuotojų dirba atitinkamose zonose, kokio dydžio poilsio zonų reikia ir kas turi būti tose zonos, kur, ir kokiose vietose numatyti apšvietimą, kaip Perkančioji organizacija įsivaizduoja poilsio zonose darbuotojų veiklą - ramus poilsis, aktyvus poilsis, vieta pavalgyti ar pan. 7. Ieškovas prašo nagrinėti ieškinį ir toje dalyje, kurioje galimai yra praleistas terminas klausimui pareikšti pretenzijai: 7.2. Pretenzijoje II buvo keliamas klausimas dėl Pirkimo objekto neteisėto apjungimo į vieną yra nenagrinėtas dėl praleisto pretenzijai pareikšti termino, tačiau tai nešalina Perkančiosios organizacijos atsakomybės už grubų konkurencijos pažeidimą ir teismo teisės įvertinti sąlygos teisėtumą savo iniciatyva. Be to, kad numatyti modernizuoti objektai yra vienu adresu ir naudojami Perkančiosios organizacijos, daugiau nieko bendro pastatai neturi, jie yra atskiri, turi atskirus unikalius numerius, o ir Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo klausimą svarbių aplinkybių Pirkimo objekto apjungimui nenurodė, Perkančiosios organizacijos sprendimas apjungti Pirkimo objektą laikytinas neteisėtu ir nepagrįstai ribojančiu konkurenciją. Išskaidžius Pirkimo objektą pagal pastatus, Pirkime galėtų dalyvauti tiekėjai, pajėgiantys įgyvendinti vieno pastato modernizavimą, tačiau neturintys pakankamai pajėgumą modernizuoti visus tris pastatus. Galiojančios Pirkimo sąlygos akivaizdžiai pažeidžia konkurenciją, nes yra suformuluotos didiesiems statybą sektoriaus „žaidėjams“. 7.2. Pretenzijoje II buvo keliamas klausimas, susijęs su pasiūlymų vertinimu ir atmetimu. Pagal Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. pasiūlymas atmetamas, jeigu pasiūlymas surinko T kriterijaus balų mažiau kaip 50 procentų viso T kriterijaus vertės. Tiekėjo vertinimu Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. yra neteisėtas ir naikintinas, nes akivaizdžiai pažeidžia sąžiningą konkurenciją, nesuderinamas su VPĮ 3 str. 1 d. nustatytais skaidrumo ir lygiateisiškumo principais, o aiškių motyvų, kuo ši sąlyga yra reikšminga ir svarbi Perkančiajai organizacijai nėra. Nesuprantama, kodėl tiekėjas negali toliau dalyvauti Pirkimo procedūrose, jeigu jo T kriterijus yra vertinamas 50 proc. T kriterijaus reikšmės ir mažiau. Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. iš esmės paneigia ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų (C ir T) sisteminį taikymą, nes suabsoliutinamas/ sureikšminamas tik T kriterijus, ignoruojant C kriterijaus reikšmę galutiniam vertinimui. Galiausiai, Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. įneša dviprasmybę, sprendžiant, kas Perkančiajai organizacijai reikšmingiau – kaina (C) ar architektūrinių sprendinių kokybė (T1). Pagal lyginamuosius svorius, kaina yra reikšmingiau. Pagal Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. - kaina iš esmės tampa nebereikšminga. 8. Atsakovas VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti. Taip pat prašo ieškinį palikti nenagrinėtą dalyje dėl šių reikalavimų: 8.1. Įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti/paaiškinti, ar Pirkimo sąlygų 4.2.10. p. 1 papunktyje įtvirtintas minimalus kvalifikacijos reikalavimas apima patirtį, įgytą dvejomis skirtingomis sutartimis, kur viena sutartimi parengtas techninis projektas, o kita sutartimi tame pačiame objekte - parengtas darbo projektas ir vykdyti projekto autorinė priežiūra; 8.2. Įpareigoti perkančiąją organizaciją paaiškinti, kaip bus nustatoma, kad skaičiavimai, brėžiniai prieštarauja vienas kitam; 8.3.Įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti, kokio mastelio turi būti planai arba kokį tikslumo įrankį naudoti; 8.4. Pripažinti perkančiosios organizacijos atsisakymą išviešinti Pirkimo vertę bei leisti apžiūrėti Pirkimo objektą neteisėtu ir įpareigoti perkančiąją organizaciją leisti apžiūrėti pirkimo objektą bei išviešinti Pirkimo vertę; 8.5. Pripažinti neteisėtais (neaiškiais, netiksliais) bei įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr.2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui“ ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai“, tiksliai apibrėžiant reikalavimus pagal pastatus; 8.6. Pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų 2.1. p. bei įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti ir išskaidyti Pirkimo objektą pagal pastatus; 8.7. Pripažinti neteisėta (neaiškia, netikslia) Pirkimo sąlygų 10.3 p. T kriterijaus nustatymo (balų skyrimo) tvarką bei įpareigoti perkančiąją organizaciją patikslinti Pirkimo sąlygų 10.3 p. numatytą balų skyrimo tvarką pagal T kriterijų; 8.8. Pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų 9.8.8. p. ir jį panaikinti. 9. Atsakovas nurodo, kad ieškovas savo ieškinyje visiškai nepagrįstai teigia, kad laiku pateikė Pretenziją I ir Pretenziją II. Ieškovas praleido terminą ginčyti Pirkimo sąlygas, todėl Atsakovas teisėtai nenagrinėjo ieškovo pavėluotai pateiktos Pretenzijos I dalies bei pavėluotai pateiktos Pretenzijos II. 9.1 . Ieškovas, reikšdamas Pretenzijos I 5 reikalavimą (išsamiai paaiškinti kokiu tikslu Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. nustatytas pasiūlymo atmetimo pagrindas) taip pat neturėjo tikslo išsiaiškinti neva neaiškią sąlygą, tačiau turėjo siekį ginčyti Pirkimo sąlygą nesilaikant įstatyme nustatytos tvarkos. Atkreipia dėmesys, jog ieškovas savo ieškinyje pats pripažįsta, kad siekia panaikinti Pirkimo sąlygų 9.8.8. p., nesilaikius Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tvarkos. 9.2. Ieškovas pateikė prašymą apžiūrėti objektą kartu su viešojo pirkimo komisijos nariais ir asmenimis, kurie nustatė reikalavimus techniniam pasiūlymui, perkančioji organizacija paaiškino, kad Pirkimo dokumentuose objekto apžiūra nebuvo numatyta (2017 m. rugpjūčio 1 d. rašto Nr. 4RA-775(AA58) atsakymas į 6 klausimą). Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2017 m. birželio 28 d. ir visi suinteresuoti asmenys, ketinantys dalyvauti Pirkime, turėjo pareigą operatyviai jas išnagrinėti ir per 10 dienų nuo jų paskelbimo turi teisę reikšti pretenzijas ar prašymus dėl Paskelbtų sąlygų. Tačiau ieškovas tokia savo teise nepasinaudojo. Pabrėžtina, kad ieškovas, nesutikdamas su perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 8 d. atsakymu (jog objekto apžiūra nebuvo nustatyta Pirkimo sąlygose), turėjo teisę ginčyti šį atsakymą, tačiau ieškovas ginčijo ne pateiktą atsakymą (jog objekto apžiūra nebuvo nustatyta Pirkimo sąlygose), bet pareiškė pretenziją/prašymą dėl Pirkimo sąlygų (t.y. pareiškė reikalavimą/prašymą leisti apžiūrėti objektą), nesilaikydamas Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos tvarkos. Kad ieškovas pateikta pretenzija reikalavo apžiūrėti Pirkimo objektą, o ne ginčijo perkančiosios organizacijos atsakymą, jog objekto apžiūra Pirkimo sąlygose nenumatyta, patvirtina ir pats ieškovas savo ieškinyje: „Pretenzija II Ieškovas reikalavo leisti apžiūrėti Pirkimo objektą, o ne pakeisti Pirkimo sąlygas“. Kadangi ieškovas Pretenzija I neginčijo perkančiosios organizacijos atsakymo, jog Pirkimo dokumentuose objekto apžiūra nenumatyta, o reiškė reikalavimą dėl Pirkimo sąlygų, nesilaikydamas įstatyme nustatytos tvarkos, perkančioji organizacija turėjo teisę tokios pavėluotos pretenzijos/prašymo nenagrinėti. 9.3. Ieškovas Pretenzija II ginčijo išimtinai tik Pirkimo sąlygas: reikalavo patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr. 2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui“ ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai“, tiksliai ir aiškiai apibrėžiant, reikalavimus atskiriems pastatams; reikalavo patikslinti Pirkimo sąlygas ir išskaidyti Pirkimo objektą pagal pastatus; reikalavo patikslinti Pirkimo sąlygų 10.3 p. įtvirtinto T kriterijaus vertinimo kriterijus; reikalavo panaikinti Pirkimo sąlygų 9.8.8. p. Ieškovas su visomis šiomis Pirkimo sąlygomis turėjo pareigą susipažinti operatyviai nuo jų paskelbimo ir siekdamas jas pakeisti ar panaikinti, turėjo teisę per 10 dienų pateikti pretenziją, t.y. ne vėliau kaip iki 2017 m. liepos 10 d. Tačiau ieškovas Pretenziją II pareiškė tik 2017 m. rugpjūčio 7 d. Todėl perkančioji organizacija turėjo teisę nenagrinėti pavėluotai pateiktos pretenzijos. 9.4. Atsakovas teisėtai nenagrinėjo ieškovo pavėluotai pateiktų pretenzijų dėl Pirkimo sąlygų, o ieškovas, teikdamas pavėluotas pretenzijas, elgėsi nerūpestingai, neapdairiai, neoperatyviai ir nesąžiningai, todėl privalo prisiimti visas dėl to kilusias neigiamas pasekmes. 10. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi ieškovo Pretenziją I nagrinėjamoje dalyje, kurioje ieškovas ginčijo Perkančiosios organizacijos 2017 m. rugpjūčio 1 d. atsakymus į tiekėjų klausimus Nr. 4RA-775(AA58) dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo (t.y. dėl 2, 3, 4, 6, 7, 9 reikalavimų), teisėtai ir pagrįstai ją atmetė. Ieškovas savo ieškinyje nepagrįstai teigia, kad į pateiktus klausimus perkančioji organizacija neatsakė ar atsakė netinkamai. 10.1. Ieškovo pateikti klausimai ir prašymai patvirtina, kad ieškovas naudojosi Pirkimo sąlygų paaiškinimo institutu, pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. tikslus, siekiant esminio Pirkimo sąlygų pakeitimo, siekiant vilkinti Pirkimo procedūras, teikiant klausimus dėl aiškių Pirkimo sąlygų paaiškinimo ar teikiant klausimus, visiškai nesusijusius su paskelbtų Pirkimo sąlygų paaiškinimu. Tačiau Perkančioji organizacija, atsakydama į tiekėjo klausimus teikė paaiškinimus, užtikrinant, kad pateiktu paaiškinimu nebūtų atliktas paskelbtų Pirkimo sąlygų pakeitimas bei laisvai neinterpretuojant savo paskelbtų Pirkimo sąlygų, todėl atsakovo pateikti atsakymai ne tik atitinka teisės aktų reikalavimus, suformuotą teismų praktiką, bet ir užtikrino skaidrumo ir tiekėjų teisėtų lūkesčių principų laikymąsi. Tuo tarpu ieškovui būtent ir neįtiko tai, jog perkančioji organizacija savo atsakymais nepakeitė Pirkimo sąlygų, laisvai jų neinterpretavo ir iš esmės tik dėl to ir ginčija pateiktus atsakymus. 10.2. Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 d. pagrindu tiekėjai turi teisę teikti ne bet kokius prašymus, o tik prašymus paaiškinti tik tokias pirkimo sąlygas, kuriomis nustatomi reikalavimai pirkimo objektui, bei kitas pirkimo sąlygas, ribojančias tiekėjo galimybę dalyvauti konkurse. Tačiau ieškovas neteisėtai reiškė prašymus, kurie ne tik nesusiję su reikalavimais pirkimo objektui ar ribojimu dalyvauti konkurse, bet apskritai net nesusiję su paskelbtomis Pirkimo sąlygomis. 10.3. Pažymėtina, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 d. įtvirtinta tiekėjo teisę prašyti paaiškinti ne bet kokias Pirkimo sąlygas, o neaiškias. Tačiau nei vienas ieškovo klausimas dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimų negalėtų būti laikomas prašymu paaiškinti neaiškias Pirkimo sąlygas. Bet kuris tinkamai susipažinęs su paskelbtomis Pirkimo sąlygomis ir normaliai rūpestingas (uolus) tiekėjas galėtų suprasti Pirkimo sąlygas ir pagal jas parengti pasiūlymus. Akcentuotina, kad iš jokių kitų tiekėjų tokių klausimų dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo (dėl kurių kreipėsi ieškovas) nebuvo gauta. 10.4. Pažymi, jog perkančiosios organizacijos neturi pareigos nustatydama kiekvieną pirkimo sąlygą pateikti itin detalų ir smulkų jos aprašymą (net ir tokiu atveju, perkančioji organizacija nebūtų apsaugota nuo tiekėjų teiginių, kad jiems kas nors neva yra neaišku). Paskelbtų pirkimo sąlygų turinys privalo būti vertinamas, aiškinamas ir suprantamas sistemiškai, atsižvelgiant į kitų pirkimo sąlygų turinį, jų tarpusavio ryšį, įprastinę jų taikymo prasmę, atsižvelgiant į protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus. 10.5. Ieškovas klaidingai teigia, kad atsakovas neatsakė į ieškovo klausimą ar yra perkami apdailos, stogo įrengimo darbai, ar yra reikalaujama inžinerinius tinklus (ar dalį jų) tiesti betranšėjiniu būdu. Reikalavimai inžinerinių tinklų statybai nurodyti Pirkimo sąlygų „Užsakovo reikalavimai“ 8 „Reikalavimai šildymui ir šilumos tiekimui“, 9. „Vėsinimas ir šalčio tiekimas į vėdinimo sistemas“, 10 „Reikalavimai vandens tiekimui ir nuotekų šalinimui“, 11 „Reikalavimai elektros tinklams“, 13 „reikalavimai elektroninių ryšių (telekomunikacijų) ir signalizacijų sistemoms. Jeigu Pirkimo dokumentuose nėra nurodyta kokiu konkrečiu būdu reikia tiesti inžinerinius tinklus, reiškia, kad tiekėjai turi teisę patys pasirinkti kokiu būdu jie nuties tinklus. Pirkimo sąlygų 2.1. p. nurodyta, kad yra perkami pastato rekonstravimo, pastato ir inžinerinių tinklų modernizavimo, naujo priestato statybos darbai. Todėl kiekvienam statybos verslu užsiimančiam asmeniui turėtų būti aišku, kad pastatą rekonstruoti, pastato ir inžinerinių tinklų modernizuoti, naują statinį pastatyti neatliekant apdailos darbų neįmanoma, taip pat užbaigti naujo statinio statybos neįrengus stogo neįmanoma. 10.6. Ieškovas klaidingai nurodo, kad Pirkimo sąlygų „Užsakovo reikalavimai“ nėra pateikta jokių reikalavimų stogo darbams, apdailai. Šie reikalavimai nurodyti Užsakovo reikalavimų 1.1. „Esama situacija“., 1.2 „Numatomi darbai“., 3.3. „Stogo danga“, 3.4. „Fasado apdaila“, 3.5. „Cokolio danga“, 5.2 „Priestato stogas“, 6 „Reikalavimai apdailai“, Reikalavimų techniniam pasiūlymui 2 p. nurodyta, kad tiekėjai turi numatyti fasadų atnaujinimą, apdailos medžiagas ir pan. Taip pat Primintina, kad šiuo Pirkimu yra perkamos tiek techninio projekto paslaugos, tiek statybos darbai, todėl Pirkimą laimėjęs rangovas privalės atlikti statybos darbus taip, kaip bus numatyta jo parengtame techniniame projekte. 10.7. Ieškovas klaidingai teigia, kad atsakovas neatsakė į ieškovo klausimą dėl Pirkimo sąlygų 4.2.10 punkto 1 papunkčio, kuriuo prašė nurodyti ar tinkama būtų patirtis tiekėjo, kuris tame pačiame objekte parengė techninį projektą, darbo projektą ir vykdė projekto vykdymo priežiūrą, tačiau visas šias paslaugas atliko pagal atskiras sutartis, t.y. ar yra sumuojama projektavimo darbų vertė, jei darbai atlikti pagal atskiras sutartis. Perkančioji organizacija paaiškino: „tiekėjas per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu jis/jie vykdė veiklą mažiau negu 3 (trejus) metus)) iki pasiūlymo pateikimo dienos turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdyti bent vieną ypatingo statinio negyvenamųjų pastatų (išskyrus garažų paskirties pastatai, gamybos, pramonės paskirties pastatai, sandėliavimo paskirties pastatai) statybos/ rekonstrukcijos techninio ir/ar techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros sutartį, kurios vertė ne mažesnė negu 150 000 eurų be PVM. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus vadovaujasi turinio viršenybės prieš formą principu.“ 10.8. nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija neteisėtai atsisakė išviešinti Pirkimo vertę. Atsakovas, atsakydamas į ieškovo prašymą išviešinti planuojamą Pirkimo vertę, paaiškino: „Perkančioji organizacija netenkina šio prašymo, kadangi teisės aktuose nėra nustatyta perkančiosios organizacijos pareigos tiekėjams nurodyti planuojamą pirkimo vertę.“ (2017 m. rugpjūčio 1 d. atsakymų į tiekėjų klausimus Nr. 4RA-775(AA58) dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo 7 atsakymas). Toks Perkančiosios organizacijos atsakymas yra tinkamas ir teisėtas, kadangi sprendimas neatskleisti Pirkimo vertės atitinka teisės aktų reikalavimus ir suformuotą teismų praktiką. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. yra nurodyta kokia informacija turi būti pateikiama pirkimo dokumentuose ir reikalavimo išviešinti Pirkimo vertę nėra. Pabrėžia, kad ieškovas neteisėtai teikė prašymą atskleisti planuojamą Pirkimo vertę, Viešųjų pirkimų įstatymo 27 str. 3 d. pagrindu, kadangi šis klausimas absoliučiai nėra susijęs su kokia nors neva neaiškia paskelbta Pirkimo sąlyga, šiuo prašymu ieškovas neprašė paaiškinti Pirkimo dokumentų nuostatas, kuriomis nustatomi reikalavimai pirkimo objektui, bei kitas pirkimo sąlygas, ribojančias tiekėjo galimybę dalyvauti konkurse. 10.9. Ieškovas klaidingai teigia, kad atsakovas neatsakė į ieškovo klausimą kaip bus nustatoma, kad tiekėjo pateikti brėžiniai, skaičiavimai klaidingi, prašymą aiškiai nurodyti kokie brėžiniai ir skaičiavimai bus laikomi teisingais ir kur nurodyti teisingų brėžinių ir skaičiavimų išeities duomenys, prašymą paaiškinti kaip bus nustatoma, kad skaičiavimai, brėžiniai prieštarauja vienas kitam. Perkančioji organizacija paaiškino: „brėžiniai ir skaičiavimai laikomi teisingais, jeigu juose nėra klaidų ir nėra prieštaravimų vienas kitam. Ar tiekėjų atlikti skaičiavimai ir parengti brėžiniai neprieštarauja vienas kitam bus nustatoma susipažinus su tiekėjų pasiūlymais, vertinant atliktus skaičiavimus ir pateiktus brėžinius, reikalavimai skaičiavimams ir brėžiniams nustatyti Pirkimo dokumentuose.“ (2017 m. rugpjūčio 1 d. atsakymų į tiekėjų klausimus Nr. 4RA-775(AA58) dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo 12 atsakymas). Akcentuoja, kad tik turint tiekėjų pateiktus pasiūlymus perkančioji organizacija galės nustatyti ar juose pateikti tiekėjų atlikti skaičiavimai ir brėžiniai vienas kitam neprieštarauja, ar tiekėjų atlikti skaičiavimai ir brėžiniai nėra klaidingi. 10.10. Ieškovas klaidingai savo ieškinyje teigia, kad atsakovas neatsakė į ieškovo klausimą kaip bus nustatoma, kad pateikti pagrįsti ir tikslūs architektūriniai išdėstymo planai, pjūviai, prašymą nurodyti kokio tikslumo turi būti planai, pjūviai, prašymą nurodyti mastelį ar kažkokį kitą tikslumo matavimo įrankį. Perkančioji organizacija paaiškino: „Pirkimo sąlygų 5.5 p., 10.3 p., Priede Nr. 1 yra nurodyta kokius duomenis ir dokumentus ekonominio naudingumo įvertinimui tiekėjai privalo pateikti, Pirkimo sąlygų 10.3 p. nustatyti vertinimo balai, jų ribos, Pirkimo sąlygų 10.4-10.12 p. nustatytas ekonominio naudingumo apskaičiavimo būdas ir tvarka, kriterijaus T1 įvertinimui perkančioji organizacija pasirinko ekspertinio vertinimo būdą“ ((2017 m. rugpjūčio 1 d. atsakymų į tiekėjų klausimus Nr. 4RA-775(AA58) dėl Pirkimo sąlygų paaiškinimo 14 atsakymas). Toks Perkančiosios organizacijos atsakymas yra tinkamas ir teisėtas, kadangi Perkančioji organizacija paaiškino, kokius dokumentus ir kuo vadovaujantis, tiekėjai turi parengti pasiūlymus ekonominio naudingumo įvertinimui. Tiekėjų pateikti dokumentai ekonominio naudingumo įvertinimui privalo atitikti Pirkimo sąlygų 5.5 p., 10.3 p., 10.4-10.12 p., Priedo Nr. 1 nustatytus reikalavimus. Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad tiekėjai privalo architektūrinius išdėstymo planus, pjūvius parengti tik tam tikru masteliu, naudojant tik tam tikrą matavimo įrankį, todėl akivaizdu, jog tiekėjai rengdami architektūrinius išdėstymo planus, pjūvius turi teisę pasirinkti sau priimtiną mastelį, matavimo įrankį. 11. Perkančioji organizacija nustatė, kad Pretenzijos I dalis, kuria ieškovas ginčijo paskelbtas Pirkimo sąlygas (5 ir 8 Pretenzijos I reikalavimai), pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. nustatytus terminus, todėl Perkančioji organizacija teisėtai Pretenzijos I dalies (dėl 5 ir 8 Pretenzijos reikalavimų) nenagrinėjo. Atitinkamai ir šie ieškovo ieškinio reikalavimai privalo būti atmesti. Tačiau tuo atveju, jeigu teismas vis dėl to nuspręstų nagrinėti ieškovo ieškinyje pareikštus reikalavimus dėl Pirkimo sąlygų 9.8.8. punkto panaikinimo bei dėl objekto apžiūros, atsakovas pateikia savo teisinius motyvus dėl šių reikalavimų nepagrįstumo. 11.1. Pirkimo sąlygų 9.8.8. p. yra visiškai teisėtas, todėl jo naikinti nėra jokio pagrindo. Ši Pirkimo sąlyga neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatoms bei atitinka įprastinę tokios nuostatos taikymo viešuosiuose pirkimuose praktiką. Perkančiosios organizacijos turi diskrecijos teisę pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimus tiekėjų pasiūlymams (Viešųjų pirkimų įstatymo 24 str. 2 d. 1 p.) ir pareigą atmesti tiekėjo pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų (Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p.). Perkančiajai organizacijai yra nepriimtini tokie pasiūlymai, kurie surenka mažiau kaip 50 proc. viso T kriterijaus vertės, t.y. tokie pasiūlymai, kuriuose siūlomi nekokybiški ar tik pusėtinai kokybiški architektūriniai sprendiniai, architektūrinės akustikos sprendiniai, vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų techniniai sprendiniai. Tiekėjo pasiūlymas, surinkęs mažiau kaip 50 proc. viso T kriterijaus vertės privalo būti atmestas, kadangi toks pasiūlymas neatitiks perkančiosios organizacijos poreikių ir neatitiks Pirkimo dokumentų reikalavimų. 11.2. Ieškovas nepagrįstai nurodo, kad Pirkimo sąlygų 9.8.8. p. paneigia ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų taikymą, kad kaina tampa nebereikšminga. Pirkimo sąlygos 9.8.8. p. nustatytas reikalavimas tiekėjų pasiūlymams ir šio reikalavimo neatitinkantis pasiūlymas privalo būti atmestas dėl neatitikimo Pirkimo dokumentų reikalavimams. Pasiūlymai, atitinkantys Pirkimo dokumentų reikalavimus (įskaitant ir reikalavimą surinkti daugiau kaip 50 proc. viso T kriterijaus vertės), vertinami ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Todėl tiek pats pasiūlymų vertinimas, tiek tiekėjų pasiūlyta kaina nepraranda savo prasmės ir reikšmės dėl Pirkimo sąlygų 9.8.8. p. nustatyto reikalavimo. 11.3. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, kad Pirkimo objekto apžiūros neorganizavimas riboja galimybę tinkamai pasiruošti Pirkimui, kad tiekėjai neva negali įvertinti Pirkimo objekto įgyvendinimo kainos be objekto apžiūros, kad neva perkančioji organizacija sąmoningai riboja galimybes įvertinti visą darbų apimtį, siekdama gauti pasiūlymus, kurie neapima visos darbų apimties, kad neorganizuodama objekto apžiūros neužtikrina Pirkimo tikslo – nupirkti ko jai reikia. Vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, pirkimo objekto apžiūra nėra privaloma. Tai reiškia, kad perkančiosios organizacijos gali nusipirkti to, ko jai reikia ir neorganizuodama objekto apžiūros, lygiai taip pat tiekėjai gali parengti pasiūlymus ir apskaičiuoti kainą be objekto apžiūros. Pažymi, kad Pirkimo objektas, perkami darbai yra aprašyti paskelbtuose Pirkimo dokumentuose – Pirkimo sąlygose, Užsakovo reikalavimuose, buvo paskelbtos kadastrinės bylos - patalpų planai (pridedama – Priedas Nr. 7). Todėl kiekvienas projektavimo ir statybų profesionalas sugebėtų pagal paskelbtus Pirkimo dokumentus parengti pasiūlymą bei apskaičiuoti projektavimo paslaugų ir darbų kainą. 11.4. Ieškovas savo ieškinyje nepagrįstai teigia, kad perkančioji organizacija reikalautų už pasiūlytą kainą atlikti ir Pirkimo sąlygose bei sutartyje nenumatytus darbus, manipuliuojant principu „iki rakto“. Pirkimo Sutarties projekto 10 dalyje „Pakeitimai“ numatyta atliekamų darbų keitimo, atsisakymo ar papildomų darbų įsigijimo tvarka. Remiantis Pirkimo sutarties projekto 10.2. p., Pakeitimai gali apimti: bet kurios Techninėje užduotyje numatytos Darbų dalies montavimo ar įrengimo vietos ar padėties keitimą, Darbų dalies lygių, pozicijų ir (arba) matmenų pakitimus; bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimties sumažinimą; Darbo kokybės ar kitų bet kurio atskiro Darbo savybių pakitimus; bet kurį papildomą Darbą, Įrangą, Medžiagas. Todėl esant poreikiui įsigyti papildomų darbų, nenumatytų Pirkimo dokumentuose, perkančioji organizacija neturėtų teisės reikalauti juos atlikti nekeičiant pasiūlymo kainos. 12. Pretenzija II dėl paskelbtų Pirkimo sąlygų pateikta praleidus Viešųjų pirkimų įstatymo 94 str. nustatytus terminus, todėl Perkančioji organizacija teisėtai pavėluotai pateiktos Pretenzijos nenagrinėjo. Atitinkamai ir šie ieškovo ieškinio reikalavimai privalo būti atmesti. Tačiau tuo atveju, jeigu teismas vis dėl to nuspręstų nagrinėti šiuos ieškovo ieškinyje pareikštus reikalavimus, atsakovas pateikia savo teisinius motyvus dėl šių reikalavimų nepagrįstumo. 12.1. Ieškovas visiškai nepagrįstai nurodo, kad privaloma patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr. 2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui“ ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai“, tiksliai ir aiškiai apibrėžiant, reikalavimus atskiriems pastatams, nes ieškovui yra neaišku kiek erdvių yra reikalinga, kiek yra numatyta sukurti darbo vietų atitinkamose erdvėse, kokie darbai bus vykdomi atitinkamose erdvėse, kaip turės būti atliktas patalpų perplanavimas, neaišku kokios darbo grupės vykdys užsiėmimus patalpose, kiek žmonių dirbs, neaišku kokias patalpas reikia iškelti, neaišku kam bus naudojamas antstatas ir pan. Pirkimu yra perkamos ne tik darbo projekto parengimo paslaugos ir statybos darbai, bet ir techninio projekto parengimo paslaugos. Todėl perkančioji organizacija neprivalo ir net negali pateikti detalių reikalavimų atliekamiems darbams, kadangi statybos darbai turės būti atlikti pagal Pirkimo laimėtojo parengtą techninį projektą. Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės parengti techninį projektą, vadovaudamasis reikalavimais, nustatytais paskelbtuose Pirkimo dokumentuose. Yra įprastinė praktika, kad tuo atveju, kai Pirkimo dokumentuose nėra pateikta darbų atlikimo detalizacija, tiekėjai turi teisę, suderinę su perkančiąja organizacija, rengdami techninį projektą pasirinkti sprendinių įgyvendinimo būdą. Be to, Perkant techninio projekto parengimo paslaugas net negalima nustatyti detalių reikalavimų darbų atlikimui, kadangi darbų atlikimo sprendiniai paaiškės ir bus nustatyti tik parengus techninį projektą. 12.2. Pažymi, jog Pirkimo dokumentuose yra pateikti pagrindiniai reikalavimai, kuriais būtina vadovautis rengiant techninį projektą, bei reikalavimai techniniam tiekėjo pasiūlymui (pvz. reikalavimai patalpų perplanavimui pateikiami Reikalavimų techniniam pasiūlymui 2 p., perplanavimo patalpų poreikis pateikiamas Užsakovo reikalavimų 3 d. „Reikalavimai architektūrai“, planuojami atlikti darbai konkrečiuose pastatuose nurodyti Užsakovų reikalavimų 1.2. p. „Numatomi darbai“), kas ir privalėjo būti pateikiama vykdant tokio pobūdžio viešuosius pirkimus. Pirkimo dokumentų „Reikalavimai techniniam pasiūlymui“ pateikti reikalavimai tiekėjų pasiūlymų rengimui, pagal kuriuos bus įvertinti tiekėjų pateikiama pagrindinių sprendinių idėja, kaip bus pasiekiami techniniai perkančiosios organizacijos reikalaujami parametrai ir funkcinės savybės. Todėl Pirkimo dokumentuose yra pateikta pakankamai informacijos, su kuria bet kuris tinkamai susipažinęs normaliai rūpestingas (uolus) tiekėjas galėtų parengti pasiūlymus ir apskaičiuoti pasiūlymo kainą. 13. Ieškovas savo ieškinyje visiškai nepagrįstai nurodo, kad Perkančioji organizacija neva neteisėtai apjungė į vieną Pirkimo objektą, tokiu būdu grubiai pažeisdama konkurenciją. 13.1. Šio Pirkimo objektas yra nedalus, jo skaidymas yra negalimas. Kaip numatyta Pirkimo sąlygų 2.1. p., darbai skirstomi etapais ir bus vykdomi priklausomai nuo gauto finansavimo, išskiriant kiekviename pastate Energiją taupančių priemonių diegimą ir kitas finansavimo priemones. Preliminariai darbai skirstomi sekančiai: a) Pastato Un. Nr. 1095-9016-8091 (9 aukštų pastatas) Konarskio g. 49 patalpų rekonstravimas ir jų inžinerinių sistemų modernizavimas; b) Pastato Un. Nr. 1095-9016-8226 (didžioji studija) Konarskio g. 49 ir jų inžinerinių sistemų modernizavimas, priestato statyba; c) Pastato Un. Nr. 1095-9016-8104 (TTK korpusas) Konarskio g. 49 ir jų inžinerinių sistemų modernizavimas. Tiekėjas turės parengti vieną techninį projektą (kuriame išskirti darbų etapai) visiems darbų etapams. Visi projektavimo darbai atliekami iškart, o statybos darbai turės būti vykdomi etapais pagal gautą finansavimą. Taigi, statybos darbų etapiškumas siejamas tik su darbų finansavimu, darbai turi būti atliekami tame pačiame nedalomame objekte. 13.2. Nors šiam Pirkimui ir nėra taikomos Viešųjų pirkimų įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d., nuostatos, perkančioji organizacija, rengdama Pirkimo sąlygas ir spręsdama dėl Pirkimo objekto nedalumo, vadovavosi šio įstatymo 28 str. 2 d. Remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo (galiojančio nuo 2017-07-01) 28 str. 2 d., pirkimo objektas turi būti neskaidomas į dalis, jeigu dėl to pirkimo sutarties vykdymas taptų per daug brangus ar sudėtingas techniniu požiūriu, skirtingų pirkimo objekto dalių įgyvendinimas būtų glaudžiai susijęs ir dėl to perkančiajai organizacijai atsirastų būtinybė koordinuoti šių dalių tiekėjus ir tai keltų riziką netinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Pirkimo objekto statybos darbų etapų įgyvendinimas yra itin glaudžiai susijęs tarpusavyje, šio Pirkimo statybos rezultatas atliks vieną ekonominę ir techninę funkciją, vykdomi rekonstrukcijos darbai viename etape bus neatsiejamai susiję su kitų etapų darbais ir juos atriboti vienas nuo kito techniškai būtų itin sudėtinga. Patys pastatai turi atskirus unikalius numerius, tačiau visi pastatai yra vienas bendras statinys su bendrais koridoriais, įėjimais/išėjimais, bendra apsaugos sistema, bendra priešgaisrine sistema, bendra inžinerinių tinklų sistema, šildymo sistema, visas bendras statinys turi tik vieną centrinį įėjimą, skirtą patekti į visus šiuos pastatus. Todėl šis objektas negali būti laikomas kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai. Nėra galimybės skaidyti Pirkimo objektą pagal pastatus, kadangi nebūtų įmanoma techniškai modernizuoti inžinerines sistemas, šildymą, vėdinimą, įdiegti priešgaisrinę sistemą, dirbant tik viename kuriame nors pastate. Be to, Pirkimo objekto negalima išskaidyti pagal atskirus pastatus dar ir todėl, kad visų trijų pastatų patalpos turi būti perplanuojamos bendrai, atsižvelgiant į bendrą planinį ir erdvinį viso LRT pastatų komplekso funkcionalumą, įvertinant pagrindinius ryšius, žmonių judėjimo ir pasiskirstymo srautus, skirtingų grupių darbo erdvių išpildymui, komunikavimui ir informacijos perdavimui keliamus reikalavimus bei kitus svarbius aspektus, būtinus sklandžiam, operatyviam ir tikslingam pastatų komplekso funkcionavimui („Reikalavimai techniniam pasiūlymui“ 1 p.). 13.3. Pirkimą laimėjęs tiekėjas turės parengti tokius techninio projekto sprendinius (o pagal juos atlikti statybos darbus), užtikrinant ne tik viso komplekso patogų patalpų išdėstymą, vykdant nacionalinio transliuotojo funkcijas, bet ir užtikrinant patalpų kokybiškas akustines savybes bei efektyvias vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemas. Prasta patalpų akustika sąlygoja prastesnę radijo ir televizijos laidų kokybę, siekiant ištaisyti prastos akustikos padarinius tenka pasitelkti papildomą techninę įrangą bei personalą, kas sukelia perkančiajai organizacijai papildomų kaštų. LRT studijose naudojama įranga sukelia oro temperatūrą, todėl susidaro nepalankios sąlygos tiek laidų žiūrovams, tiek vedėjams bei techniniam personalui. Siekiant sudaryti tinkamas sąlygas studijose, būtina efektyvi vėdinimo bei šaldymo įranga, kuri naudotų santykinai nedaug elektros energijos. Iš kitos pusės, dalyje patalpų būtina užtikrinti tinkamą šilumos palaikymą. Tuo būdu turi būti sukurta efektyvi vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistema, kuri leistų visame komplekse tuo pačiu metu vienas patalpas vėsinti, o kitas šildyti. Todėl remiantis Pirkimo sąlygų 10.3. p., bus vertinami tiekėjų siūlomi architektūriniai, architektūrinės akustikos bei vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų techniniai sprendiniai, kaip bus pasiekti techniniai užsakovo reikalaujami parametrai ir funkcinės savybės. Atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką, bei siekiant užtikrinti tinkamą viso komplekso patalpų perplanavimą, bendrų inžinerinių sistemų modernizavimo, kokybiškų patalpų akustinių savybių, bei efektyvių vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų visame komplekse įdiegimo, Pirkimo objekto skaidymas pagal atskirus pastatus yra negalimas. 13.4. Ieškovas savo ieškinyje klaidingai teigia, jog pastatų pertvarkymas turi skirtingus tikslus. Viso komplekso statybos darbai turi du bendrus tikslus: energetinį ir pastatų komplekso atnaujinimo. Energetinis projekto tikslas - modernizuojant Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos pastatų komplekso infrastruktūrą, mažinti pastate suvartojamos energijos sąnaudas bei siekti, kad pastatai atitiktų energinio naudingumo reikalavimus. Projekto tikslas atitinka 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos IV prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.1-VIPA-V-101 „Valstybei nuosavybės teise priklausančių pastatų atnaujinimas“ tikslą - mažinti pastatuose suvartojamos energijos sąnaudas, siekiant, kad pastatai atitiktų bent minimalius energinio naudingumo reikalavimus, t.y. atitiktų ne mažesnę kaip C pastato energinio naudingumo klasę. Kitu projekto tikslu (pastatų komplekso atnaujinimu) siekiama gerinti darbuotojų darbo sąlygas, teikiamas viešąsias televizijos ir radijo paslaugas. Tokių rezultatų bus siekiama modernizuojant esamą pastatų komplekso infrastruktūrą, optimaliai funkciškai perplanuoti viso komplekso patalpas pagal specifinį personalo poreikį statybos metu ir po pastatų rekonstrukcijos. 14. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Pirkimo sąlygų 10.3 p. T kriterijaus nustatymo (balų skyrimo) tvarka yra neteisėta dėl to, jog T1 kriterijus visiškai priklauso nuo vertintojo subjektiškumo, neva neaišku ką reiškia išsamu, optimalu, patogu, tikslu, logiška, pagrįsta, neaišku kada skiriama 2 balai, 22 balai, 90 balų ir pan. 14.1. Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijai, jų parametrai, lyginamieji svoriai, ekonominio naudingumo apskaičiavimo tvarka, duomenys, kuriuos tiekėjai privalo pateikti kartu su pasiūlymais ekonominio naudingumo kriterijų vertinimui yra aiškiai nustatyti ir viešai paskelbti Pirkimo sąlygose, kaip tai yra numatyta teisės aktuose bei suformuotoje teismų praktikoje. 14.2. Perkančioji organizacija turi diskrecijos teisę paskirstyti balus už ekonominio naudingumo kriterijus, t.y. turi teisę savo nuožiūra paskirstyti subkriterijaus balus šio elementams. Todėl perkančioji organizacija neprivalo Pirkimo dokumentuose nurodyti už ką skiriamas 1 balas, už ką skiriama 2 balai, už ką skiriami 3 balai ir taip iki 100 balų. Taikydama ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančioji organizacija laisva ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus. 14.3. Perkančioji organizacija turi teisę Pirkimo sąlygose nustatyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus parametrus, grindžiamus pasiūlymų atitikimo Pirkimo sąlygose nurodytiems reikalavimams laipsniškumu, ir tai atitinka viešųjų pirkimų direktyvas. Remiantis Europos Teisingumo Teismo praktika, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą perkančioji organizacija nustato remdamasi įvairiais kriterijais, susijusiais su atitinkamos sutarties dalyku, pavyzdžiui, kokybe, kaina, techniniais privalumais, estetinėmis ir funkcinėmis charakteristikomis, aplinkosaugos charakteristikomis, eksploatacinėmis sąnaudomis, ekonomiškumu, garantiniu aptarnavimu ir technine pagalba, pristatymo data, pristatymo laikotarpiu arba užbaigimo laikotarpiu. 14.4. Pasiūlymų vertinimo kriterijus T1 nėra visiškai priklausantis nuo vertintojo subjektiškumo, kadangi Pirkimo sąlygų 10.3-10.9 p. yra nustatyta tvarka, sąlygos ir aprašymai kaip bus vertinami pasiūlymai pagal T1 kriterijų. Pirkimo sąlygų 10.3. p. aiškiai yra nustatyta kada skiriama nuo 1 iki 33 balų, kada skiriama nuo 34 iki 66 balų, kada skiriama nuo 67 iki 100 balų. Pažymėtina, kad T1 kriterijus (Architektūrinių sprendimų privalumai) yra kokybinis, o ne kiekybinis kriterijus. Todėl perkančioji organizacija, siekdama kuo objektyviau įvertinti tiekėjų pasiūlymus bei vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 16 str. 4 d., Pirkimo sąlygose nustatytų ekonominio naudingumo kriterijų įvertinimui pasitelks ekspertus (Pirkimo sąlygų 10.9 p.). 15. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad yra neaiškus Pirkimo sąlygų 10.3 p. nustatytą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T2 (Architektūrinės akustikos sprendimų privalumai), nes Pirkimo sąlygų 10.3 p. yra aiškiai aprašytas ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T2, o jo įvertinimo ir paskaičiavimo tvarka tiksliai ir aiškiai aprašyta Pirkimo sąlygų 10.10 punkte.

5Teismas

konstatuoja:

16. Atsakovas VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija 2017-06-28 Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje paskelbė apie atviro konkurso būdu vykdomą pirkimą „LRT pastatų (un. Nr. 1095-9016-8091; 1095-9016-8226; 1095-9016-8104) Konarskio g. 49, Vilniuje ir jų inžinerinių sistemų modernizavimo bei pastato (un. Nr. 1095-9016-8091) patalpų rekonstravimo, įskaitant projektavimo ir susijusias paslaugas, darbų pirkimas". Pagal Pirkimo sąlygas Pirkimo objektas neskaidomas į dalis. Tiekėjai privalo pasiūlyti visą perkamų Darbų apimtį. Darbai skirstomi etapais ir bus vykdomi priklausomai nuo gauto finansavimo, išskiriant kiekviename pastate Energiją taupančių priemonių diegimą ir kitas finansavimo priemones. Preliminariai darbai skirstomi sekančiai: 1) Pastato Un. Nr. 1095-9016-8091 (9 aukštų pastatas) Konarskio g. 49 patalpų rekonstravimas ir jų inžinerinių sistemų modernizavimas; 2) Pastato Un. Nr. 1095-9016-8226 (didžioji studija) Konarskio g. 49 ir jų inžinerinių sistemų modernizavimas, priestato statyba; 3) Pastato Un. Nr. 1095-9016-8104 (TTK korpusas) Konarskio g. 49 ir jų inžinerinių sistemų modernizavimas. Tiekėjas turės parengti vieną techninį projektą (kuriame išskirti darbų etapai) visiems darbų etapams. Kainos pasiūlyme tiekėjas turi įkainoti kiekvieno darbų etapo techninio projekto parengimą. Pirkimo sąlygose numatyta, kad visi projektavimo darbai atliekami iškart, o statybos darbai turės būti vykdomi etapais pagal gautą finansavimą. Perkančioji organizacija tiekėjų pasiūlymus pasirinko vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų (10. 2 p.). 17. Ieškovas UAB „LitCon“ 2017 m. rugpjūčio 2 d. pretenziją Nr. S R-170802-01LN (toliau - Pretenzija I), kuria prašė: 1) sustabdyti Pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši pretenzija; 2) išsamiai atsakyti, ar Perkančioji organizacija perka apdailos, stogo įrengimo darbus, ar reikalaujama inžinerinius tinklus (ar jų dalį) tiesti betranšėjiniu būdu; 3) išsamiai paaiškinti, ar tiekėjo patirtis bus laikoma atitinkančia Pirkimo sąlygų 4.2.10 p. 1 papunktį, kai tiekėjas parengė dvejomis skirtingomis sutartimis techninį projektą, darbo projektą ir vykdė projekto autorinę priežiūrą; 4) išviešinti Pirkimo vertę; 5) išsamiai paaiškinti dėl Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. taikymo ir kodėl ši sąlyga numatyta; 6) išsamiai paaiškinti, kaip bus nustatoma, kad skaičiavimai, brėžiniai prieštarauja vienas kitam; 7) patikslinti, kokio mastelio turi būti planai arba kokį tikslumo matavimo įrankį naudoti; 8) leisti apžiūrėti Pirkimo objektą; 9) išviešinti Pirkimo komisijos narius ir ekspertus. Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu Nr. 4RA-794 (AA58) Pretenziją I dalyje dėl 5 ir 8 reikalavimų atsisakė nagrinėti, motyvuodamas tuo, kad tiekėjas praleido VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. numatytą 10 d. terminą pretenzijai pareikšti, o Pretenziją I dalyje dėl 2, 3, 4, 6 7, 9 reikalavimų atmetė, kaip nepagrįstą. 18. Ieškovas UAB „LitCon“ 2017 m. rugpjūčio 4 d. pateikė pretenziją Nr. SR-170804-01LN (toliau - Pretenzija II), kuria prašė: 1) sustabdyti Pirkimo procedūras iki bus išnagrinėta ši pretenzija; 2) patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr. 2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui“ ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai“, tiksliai ir aiškiai apibrėžiant, reikalavimus atskiriems pastatams; 3) patikslinti Pirkimo sąlygas ir išskaidyti Pirkinio objektą pagal pastatus; 4) patikslinti Pirkimo sąlygų 10.3 p. įtvirtinto T kriterijaus vertinimo kriterijus; 5 ) panaikinti Pirkimo sąlygų 9.8.8 p. Tačiau Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 8 d. pranešimu Nr. 4RA-759 (AA58) atsisakė nagrinėti Pretenziją II , motyvuojant tuo, kad Pretenzija II pateikta pavėluotai, t.y. praleidus VPĮ 94 str. 1 d. 2 p. numatytą 10 d. terminą pretenzijai pareikšti. 19. 17. Ginčijamas pirkimas buvo paskelbtas 2017-06-28, todėl bylai išnagrinėti taikomos iki 2017-07-01 galiojusios VPĮ nuostatos (2017-05-02 VPĮ pakeitimo įstatymo 4 str. 7 d.).

6Dėl Pretenzijos I reikalavimų Nr. 2, 3, 4, 6, 7, 8

7(sprendimo 1, 2 punktuose nurodyti ieškinio reikalavimai)

820. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad neaiškios yra Pirkimo sąlygos dėl darbų apimties ir, kad Perkančioji organizacija neatsakė į Pretenzijos klausimą Nr. 2 , ar Perkančioji organizacija perka apdailos, stogo įrengimo darbus, ar reikalaujama inžinerinius tinklus (ar jų dalį) tiesti betranšėjiniu būdu. Atsakyme į Pretenziją I Perkančioji organizacija nurodė, kad visi perkami darbai yra aprašyti paskelbtuose pirkimo dokumentuose – Užsakovo reikalavimuose. Perkančiosios organizacijos atsakymas atitinka Pirkimo sąlygų 2,3 punktą, kuriame nurodyta, kad išsamūs reikalavimai Darbams pateikti šių Konkurso sąlygų priede Nr. 3 (Užsakovo reikalavimai). Užsakovo reikalavimų 2 dalyje „Bendrosios techninės specifikacijos“ nurodyta, kad darbai apima statybą, montavimą ir, jei nenurodoma kitaip, visas medžiagas, būtinas visiškam įrengimui, ir tokius patikrinimus bei reguliavimus, kokie aprašyti specifikacijoje, brėžiniuose, ir visa tai, ko gali prireikti, kad būtų modernizuoti pastatai bei jų inžinerinės sistemos, pertvarkytos patalpos. Užsakovo reikalavimų 6 dalyje yra nurodyti reikalavimai apdailai, o reikalavimai stogo įrengimui yra nurodyti 3 dalyje „Reikalavimai architektūrai“, 5 dalyje „Reikalavimai konstrukcijoms“. Pirkimo atveju buvo numatyta renovuoti ir pastatų inžinierines sistemas (Užsakovo reikalavimų 1.1 punktas). Reikalavimai inžinerinėms sistemoms: vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, vėdinimo, elektros ir kt. detaliai yra išdėstyti Užsakovo reikalavimų 7-12 dalyse. Atskirų inžinerinių sistemų, pvz., elektros, vandentiekio, šilumos, įrengimo reikalavimus reglamentuoja ne Pirkimo sąlygos, bet atskiri teisės aktai, kurių tiekėjas privalo laikytis. Perkančioji organizacija neturi pareigos Pirkimo sąlygose nustatyti inžinerinių tinklų įrengimo būdų ir tiekėjui aiškinti pastatų ir inžinerinių tinklų statybą ir įrengimą reglamentuojančius teisės aktus. Todėl visiškai nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Perkančioji organizacija turėjo atsakyti ir paaiškinti ieškovui, ar inžineriniai tinklai turi būti įrengiami betranšėjiniu būdu. 21. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad yra neaiškus Pirkimo sąlygų 4.2.10 punkto 1 papunktis, o Perkančioji organizacija neatsakė į Pretenzijos I klausimą Nr. 3 , ar tiekėjo patirtis bus laikoma atitinkančia Pirkimo sąlygų 4.2.10 punkto 1 papunktį, kai tiekėjas parengė dvejomis skirtingomis sutartimis techninį projektą, darbo projektą ir vykdė projekto autorinę priežiūrą. Ieškovas klausė, ar yra sumuojama projektavimo darbų vertė, jei darbai atlikti pagal atskiras sutartis. Pirkimo sąlygų 4.2.10 punkto 1 papunktis nustato, kad „tiekėjas turi būti sėkmingai užbaigęs ar vykdo: 1) per paskutinius trejus metus arba per laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu jis/jie vykdė veiklą mažiau negu 3 (trejus) metus)) iki pasiūlymo pateikimo dienos, bent vieną ypatingo statinio negyvenamųjų pastatų (išskyrus garažų paskirties pastatai, gamybos, pramonės paskirties pastatai, sandėliavimo paskirties pastatai) statybos/ rekonstrukcijos techninio ir/ar techninio darbo projekto parengimo bei projekto vykdymo priežiūros sutartį, kurios vertė ne mažesnė negu 150 000 eurų be PVM. Jei tiekėjas teikia informaciją apie vykdomą sutartį, laikoma, kad jo patirtis atitinka keliamą reikalavimą, jei vykdomos sutarties įvykdyta dalis yra ne mažesnė kaip 150 000 eurų be PVM. Perkančioji organizacija paaiškindama tiekėjui reikalavimus pagal minėtą punktą, kad tiekėjas turi būti įvykdęs bent vieną minėtame punkte numatytą sutartį, kurios vertė 150 000 eurų be PVM. Teismas sutinka su perkančiosios organizacijos argumentais, kad ginčijama pirkimo sąlyga yra aiški, o ieškovas neturėjo jokio pagrindo prašyti paaiškinti pirkimo sąlygą ir kelti klausimą dėl punkte numatytų sutarčių sumavimo ir savo kvalifikaciją įrodinėti dvejomis sutartimis, nes punkte aiškiai nurodyta, kad tiekėjas turi būti įvykdęs sutartį, kurios vertė 150 000 eurų be PVM. Teismas atkreipia dėmesį, kad ieškovo keliamas klausimas dėl sutarčių sumavimo visiškai nepagrįstas ir nelogiškas dar ir dėl to, kad sumuojant tiekėjo įvykdytų sutarčių vertę, pvz., susumavus 10 sutarčių, kurių vertė po 15 000 Eur, Perkančioji organizacija negalėtų patikrinti tiekėjo kvalifikacijos ir įsitikinti jo pasirengimu įvykdyti Pirkimo sutartį. 22. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Perkančioji organizacija neteisėtai atsisakė išviešinti Pirkimo vertę (Pretenzijos I klausimas Nr. 4). Reikalavimus, kokie duomenys privalo būti nurodyti Pirkimo dokumentuose nustato VPĮ 24 straipsnio nuostatos. Šiame straipsnyje nėra nurodytas reikalavimas Perkančiajai organizacijai Pirkimo dokumentuose nurodyti Pirkimo vertę, Pirkimo biudžetą, kaip savo Pretenzijoje nurodė ieškovas, ar numatomo pirkimo vertę, kuri yra aptariama VPĮ 9 straipsnyje. Todėl ieškovo argumentai, kad atsakovui nenurodžius Pirkimo vertės buvo pažeisti teisės aktų reikalavimai, yra visiškai nepagrįsti. Teismas atkreipia dėmesį, kad pagal VPĮ 9 straipsnio 4 dalį numatomo prekių, paslaugų ar darbų pirkimo vertė apskaičiuojama pagal Viešųjų pirkimų tarnybos patvirtintą pirkimo vertės apskaičiavimo metodiką. VPĮ 9 straipsnio 13 d. nustatyta, kad nustatant darbų pirkimo vertę, įskaitomos ir numatomo darbų atlikimo bei projektavimo (tuo atveju, kai kartu atliekami ir projektuojami darbai), ir darbams atlikti reikalingų prekių, kurias rangovui pateikia perkančioji organizacija, numatomos vertės. Taigi numatomo pirkimo vertės nustatymo taisykles reglamentuoja teisės aktai, tačiau juose nėra reikalavimo Pirkimo dokumentuose įvardinti numatomo pirkimo vertę. Teismas pažymi, kad ne Perkančioji organizacija turi sugalvoti ir pasiūlyti Perkamų darbų ir paslaugų kainą, bet tiekėjai turi siūlyti savo kainas, tam kad, būtų užtikrinta tiekėjų konkurencija, o perkančioji organizacija galėtų įsigyti geriausios kokybės prekes ir paslaugas už mažiausią kainą. Aplinkybė, kad perkančioji organizacija nėra išviešinusi numatomo pirkimo vertės, nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir konkurencijos, todėl neturi būti vertinama, kaip kliūtis tiekėjui pateikti pasiūlymą. 23. Pirkimo sąlygų 5.5.2.2. nustatyta, kad „Techniniame pasiūlyme tiekėjas turi išsamiai aprašyti architektūrinių sprendimų privalumus, architektūrinės akustikos sprendimų privalumus, vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų techninius privalumus, pateikti informaciją ir parametrus, atsižvelgiant į nurodytus vertinimo kriterijus. Techninio pasiūlymo reikalavimai išdėstyti pirkimo dokumentų priede Reikalavimai techniniam pasiūlymui“. Tiekėjų atlikti skaičiavimai ir parengti brėžiniai negali vienas kitam prieštarauti, tiekėjui pateikus klaidingus, prieštaraujančius vienas kitam skaičiavimus ir / ar brėžinius, pasiūlymas bus atmetamas“. Nepagrįsti ieškovo argumentai, kad Perkančioji organizacija neatsakė į Pretenzijos I klausimą Nr. 6 , kaip bus nustatoma, kad skaičiavimai, brėžiniai prieštarauja vienas kitam. Perkančioji organizacija paaiškino, kad „brėžiniai ir skaičiavimai laikomi teisingais, jeigu juose nėra klaidų ir nėra prieštaravimų vienas kitam. Ar tiekėjų atlikti skaičiavimai ir parengti brėžiniai neprieštarauja vienas kitam bus nustatoma susipažinus su tiekėjų pasiūlymais, vertinant atliktus skaičiavimus ir pateiktus brėžinius, reikalavimai skaičiavimams ir brėžiniams nustatyti Pirkimo dokumentuose.“ Teismas pažymi, kad Pirkimo sąlygose 10.9 punkte numatyta, kad antrojo pasiūlymų vertinimo kriterijaus – Architektūrinių sprendimų privalumai (10.3 p.) parametrams įvertinti, pagal pirkimo dokumentuose nustatytą vertinimo skalę, bus pasitelkiamas ekspertinis vertinimas. Šiam vertinimui bus pasitelkiami ne mažiau, kaip trys ekspertai, kurie vertins tiekėjų pasiūlymų techninę dalį pagal Perkančiosios organizacijos pateiktą vertinimo užduotį. Taigi Pirkimo sąlygose yra nustatyta, kad pasiūlymų techninę dalį, t.y. įskaitant brėžinius ir juose nurodytų skaičiavimų, teisingumą tikrins trys ekspertai, pagal kurių išvadas ir bus sprendžiama ar pasiūlymų techninėje dalyje (brėžiniuose ir skaičiavimuose) nėra klaidų. Teismas sprendžia, kad Pirkimo sąlygos dėl pasiūlymų techninės dalies įvertinimo yra aiškios, atitinka Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijas tokiems atvejams pasitelkti tris ekspertus ir užtikrina, kad tiekėjų pasiūlymų techninė dalis bus įvertinta objektyviai reikiamos srities specialistų. 24. Nepagrįstas ieškovo reikalavimas patikslinti, kokio mastelio turi būti planai arba kokį tikslumo matavimo įrankį naudoti (Pretenzijos I reikalavimas Nr. 7). Teismas nesutinka su ieškovo argumentais, kad nesant Pirkimo sąlygose reikalavimo dėl vienodo mastelio, Perkančioji organizacija negalės objektyviai ir lygiaverčiai įvertinti pasiūlymų. Brėžinių mastelis negali būti pasiūlymo vertinimo kriterijumi, nes nuo brėžinio dydžio nepriklauso brėžinyje pasiūlytų architektūrinių sprendinių turinys. Tiekėjų pasiūlyti architektūriniai sprendiniai bus vertinami ne pagal brėžinių mastelį, bet pagal Pirkimo sąlygų 10.3 punkte išdėstytus pasiūlymų vertinimo kriterijus. Pagrįsta ir logiška, kad Pirkimo sąlygose nėra nustatyta, kad tiekėjai privalo architektūrinius išdėstymo planus, pjūvius parengti tik tam tikru masteliu, naudojant tik tam tikrą matavimo įrankį, todėl tiekėjai rengdami architektūrinius išdėstymo planus, pjūvius turi teisę pasirinkti sau priimtiną mastelį, matavimo įrankį. Ginčijamos sąlygos nediskriminuoja tiekėjų ir nevaržo jų konkurencijos, o Perkančiajai organizacijai nesudaro kliūčių objektyviai įvertinti pasiūlymus. 25. Atsakovas atsisakė nagrinėti ieškovo Pretenzijos I reikalavimą Nr. 8 leisti apžiūrėti Pirkimo objektą, motyvuojant tuo, kad ieškovas šiuo atveju ginčija Pirkimo sąlygas, kurioms ginčyti praleido 10 d. terminą Pretenzijai pareikšti. Ieškovas atsakovo atsisakymą nagrinėti pretenziją šioje dalyje vadina nesąžininga, tačiau neginčija ir neįrodinėja, kad nėra praleidęs termino pretenzijai pareikšti. Pažymėtina, kad Pirkimo dokumentai buvo paskelbti 2017-06-28. Pirkimo dokumentuose nėra numatyta tiekėjų teisė apžiūrėti objektą, ką Perkančioji organizacija 2017 m. rugpjūčio 1 d. raštu paaiškino ieškovui. Pažymėtina, kad tokios tiekėjo teisės nenumato ir VPĮ. Pagal VPĮ 3 straipsnio 1 dalį Perkančioji organizacija privalo užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. Darytina išvada, kad Perkančioji organizacija negali atskiriems tiekėjams suteikti Pirkimo dokumentuose nenumatytų teisių ir tokiu būdu suteikti jiems pranašumą kitų tiekėjų atžvilgiu, nes tokiais veiksmais Perkančioji organizacija nesilaikytų savo pačios nustatytų Pirkimo sąlygų ir pažeistų minėtus viešųjų pirkimų principus. Todėl ieškovo pretenziją leisti susipažinti su Pirkimo objektu, atsakovas pagrįstai vertino, kaip pretenziją dėl Pirkimo sąlygų pakeitimo. Kaip minėta Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2017-06-28. Ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą 10 d. terminą pretenzijai pareikšti, nes Pretenziją I pareiškė 2017-08-02, todėl Perkančioji organizacija pagrįstai ir teisėtai šioje dalyje atsakė nagrinėti pretenziją. 26. Pagal CPK 4232 straipsnio 3 dalį, kai įstatymų nustatytais pagrindais atsisakoma nagrinėti tiekėjo kreipimąsi, pareikštą išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, tiekėjas gali kreiptis į teismą pareikšdamas ieškinį dėl ginčo esmės ir nurodyti priežastis, dėl kurių jis nesutinka su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra pagrįsti, nagrinėja bylą iš esmės. Teismas, pripažinęs, kad ieškovo nurodyti argumentai, kuriais grindžiamas nesutikimas su priimtu sprendimu atsisakyti nagrinėti jo kreipimąsi, yra nepagrįsti, bylą nutraukia. Ieškovas Pretenzijos I reikalavimą Nr. 8 pareiškė nesilaikydamas VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytos išankstinės ginčo sprendimo tvarkos, atsakovas atsisakė nagrinėti šį reikalavimą, o ieškovas nenurodė argumentų, kurie paneigtų atsisakymo nagrinėti šioje dalyje pretenziją teisėtumą ir pagrįstumą, todėl byla dalyje dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti Perkančiąją organizaciją leisti apžiūrėti Pirkimo objektą nutraukiama. 27. Kita vertus, CPK 4238 straipsnio 2 dalis suteikia teismui teisę priimti sprendimą ir dėl tų reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti, tačiau susiję su pareikšto ieškinio dalyku ir pagrindu. Nors teismo vertinimu, byla dalyje dėl ieškovo reikalavimo įpareigoti Perkančiąją organizaciją leisti apžiūrėti Pirkimo objektą nutrauktina. Tačiau atsižvelgiant į Pirkimo objekto svarbą ir Perkančiosios organizacijos pareigą užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, teismas pasisako ir dėl šio Pretenzijos I reikalavimo Nr. 8 pagrįstumo. Kaip minėta, Pirkimo sąlygos ir VPĮ nenumato tiekėjo teisės apžiūrėti objektą, todėl ieškovas reikalavimas teisiškai yra nepagrįstas. Perkančioji organizacija negalėjo tenkinti šio reikalavimo, nes būtų pažeidusi lygiateisiškumo principą. Nors Pirkimo sąlygose nėra numatyta galimybė tiekėjams apžiūrėti objektą, nėra pagrindo teigti, kad Pirkimo sąlygos neskaidrios, diskriminuoja tiekėjus ar kitaip varžo jų galimybes parengti ir pateikti Pirkimo sąlygas atitinkantį pasiūlymą. Iš CVP IS duomenų matyti, kad prie Pirkimo dokumentų buvo paskelbtos rekonstruojamų pastatų ir patalpų kadastrinės bylos - patalpų planai, Pirkimo objektas, perkami darbai ir jiems keliami reikalavimai yra detaliai aprašyti paskelbtuose Pirkimo dokumentuose – Pirkimo sąlygose, Reikalavimuose Techniniam pasiūlymui (priedas. Nr. 2), Užsakovo reikalavimuose (Priedas Nr. 3). Todėl sutiktina su atsakovu, kad kiekvienas projektavimo ir statybų profesionalas sugebėtų pagal paskelbtus Pirkimo dokumentus parengti pasiūlymą bei apskaičiuoti projektavimo paslaugų ir darbų kainą. Pažymėtina, kad ieškovas taip ir nenurodė, kurias konkrečiai patalpas ir dėl kokių priežasčių pageidauja apžiūrėti, dėl kokių priežasčių tiekėjui nepakanka susipažinti su patalpomis pagal jų planus. Ieškovas taip pat nereiškė pretenzijos, kad planai yra nepakankami ar neaiškūs, neprašė šių planų paaiškinti. Dėl nurodytų priežasčių teismas sprendžia, kad ieškovas visiškai nepagrindė savo reikalavimo ir neįrodė, kad Pirkimo sąlygos šiuo atveju riboja ieškovo teisę pateikti pasiūlymą.

9Dėl Pretenzijos II

10(sprendimo 3 punkte nurodyti ieškinio reikalavimai)

1128. Ieškovas Pretenzija II prašė patikslinti Pirkimo sąlygų priedus Nr. 2 ir Nr. 3, pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų 2.1 punktą ir išskaidyti objektą, pripažinti neteisėta Pirkimo sąlygų 10.3 T kriterijaus nustatymo (balų skyrimo) tvarką ir pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų 9.8.8 punktą. Taigi Pretenzija II ieškovas ginčijo pirkimo sąlygas. Pirkimo sąlygos buvo paskelbtos 2017-10-28, o Pretenziją II ieškovas pareiškė 2017-08-04. Ieškovas praleido VPĮ 94 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytą 10 dienų terminą pretenzijai pareikšti, todėl Perkančioji organizacija teisėtai ir pagrįstai atsisakė nagrinėti Pretenziją II. Ieškovas sutinka, kad nepasinaudojo išankstinio ginčų sprendimo tvarka dėl Pretenzijoje II reiškiamų reikalavimų, todėl byla dėl šio sprendimo 3.1 – 3.4 punktuose nurodytų ieškinio reikalavimų nutraukiama (CPK 4232 str. 3 d.). 29. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas ir atsakovas nurodė argumentus dėl Pretenzijoje II pareikštų reikalavimų, teismas pasisako ir dėl jų pagrįstumo (CPK 4238 str. 2 d.). 30. Ieškovas reikalavimą patikslinti Pirkimo dokumentų priedą Nr. 2 „Užsakovo reikalavimai techniniam pasiūlymui“ ir priedą Nr. 3 „Užsakovo reikalavimai“ reiškia tuo pagrindu, kad ieškovui yra neaišku kiek erdvių yra reikalinga, kiek yra numatyta sukurti darbo vietų atitinkamose erdvėse, kokie darbai bus vykdomi atitinkamose erdvėse, kaip turės būti atliktas patalpų perplanavimas, neaišku kokios darbo grupės vykdys užsiėmimus patalpose, kiek žmonių dirbs, neaišku kokias patalpas reikia iškelti, neaišku kam bus naudojamas antstatas ir pan. Pirkimo sąlygų 2 punkte „Pirkimo objektas“ yra nurodyta, kad tiekėjas turės parengti vieną techninį projektą. Techninis projektas pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 6.19 punktą, yra pirmuoju etapu rengiamas normatyvinių statybos techninių dokumentų nustatytos sudėties dokumentas, kuriame pateikiami statytojo sumanyto statinio sprendiniai ir kuris skirtas statybą leidžiančiam dokumentui gauti. Techninio projekto sudedamosios dalys yra reglamentuojamos STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priede, iš kurio matyti, kad visi su pastato statyba ar modernizavimu susiję darbai ir jų sprendiniai, įskaitant ir ieškovo nurodomus darbus, išdėstomi techniniame projekte, pvz., pastato (patalpų) funkcinio ryšio ir zonavimo sprendiniai; sanitarinio buitinio darbuotojų aptarnavimo ir maitinimo sprendiniai; neįgaliųjų specifinių poreikių tenkinimo sprendiniai; pagrindinių įėjimų, praėjimų, vestibiulių, laiptinių, liftų išdėstymo sprendiniai (8 priedo 8.1.5 – 8.1.8 punktai). Nagrinėjamu atveju pagal Pirkimo sąlygas Techninį projektą turės parengti tiekėjas, kuris ir turės siūlyti su pastatų modernizavimu ir patalpų rekonstravimu susijusius sprendinius. Taigi detalūs darbai ir jų atlikimo sprendiniai turi būti nurodomi techniniame projekte, o ne Pirkimo sąlygose, todėl ieškovo reikalavimas Pirkimo sąlygose smulkiai detalizuoti pastatų modernizavimo ir patalpų rekonstravimo darbus yra nepagrįstas. 31. Nepagrįstas ieškovo reikalavimas išskaidyti Pirkimo objektą į dalis ir nepagrįsti argumentai, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas sujungti Pirkimo objektą yra neteisėtas bei riboja konkurenciją. Kasacinis teismas dėl pirkimo objekto išskaidymo ir sujungimo yra pasisakęs, kad nei VPĮ, nei kituose teisės aktuose perkančiosioms organizacijoms nenustatyta pareigos išskaidyti sudėtinį pirkimo objektą į kelis, tačiau tai nereiškia, kad jos šioje srityje turi visišką diskreciją; atsižvelgiant į lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, negalimas atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną, jeigu tai grindžiama tik perkančiosios organizacijos finansinių ir žmoniškųjų išteklių administravimo tikslais; atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną turi būti pagrįstas svarbiomis priežastimis, ypač atsižvelgiant į aplinkybę, kad atskirų pirkimo objektų sujungimas į vieną lemia mažesnį dalyvių skaičių, nei jis būtų šiuos pirkimo objektus išskaidžius; pirkimo objektų sujungimo pagrįstumo vertinimui ypač svarbus ir proporcingumo principas; net ir tais atvejais, kai pirkimo objektų sujungimas lems mažesnį dalyvių skaičių, t. y. neleis kai kuriems tiekėjams pateikti pasiūlymų, tai neturėtų būti laikoma neteisėta, jei toks sujungimas ne tik pagrįstas svarbiomis priežastimis, bet ir yra būtinas perkančiosios organizacijos tikslui pasiekti, o kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, pirkimo objektų išskaidymu, šio tikslo nebūtų galima pasiekti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-126/2010). 32. Nagrinėjamu atveju skaidyti Pirkimo objektą pagal pastatus, kaip to norėtų ieškovas, nėra pagrindo, nes pastatai nors ir turi atskirus unikalius numerius, tačiau visi pastatai yra vienas bendras statinys su bendrais koridoriais, įėjimais/išėjimais, bendra apsaugos sistema, bendra priešgaisrine sistema, bendra inžinerinių tinklų sistema, šildymo sistema, visas bendras statinys turi tik vieną centrinį įėjimą, skirtą patekti į visus šiuos pastatus. Todėl šis objektas negali būti laikomas kaip savarankiški nekilnojamojo turto objektai. Išskaidžius pirkimą nebūtų įmanoma techniškai modernizuoti inžinerines sistemas, šildymą, vėdinimą, įdiegti priešgaisrinę sistemą, dirbant tik viename kuriame nors pastate. Pagrįsti atsakovo argumentai, kad visų trijų pastatų patalpos turi būti perplanuojamos bendrai, atsižvelgiant į bendrą planinį ir erdvinį viso LRT pastatų komplekso funkcionalumą, įvertinant pagrindinius ryšius, žmonių judėjimo ir pasiskirstymo srautus, skirtingų grupių darbo erdvių išpildymui, komunikavimui ir informacijos perdavimui keliamus reikalavimus bei kitus svarbius aspektus, būtinus sklandžiam, operatyviam ir tikslingam pastatų komplekso funkcionavimui. Teismas sprendžia, kad Perkančiosios organizacijos sprendimas modernizuoti pastatus ir inžinierinius tinklus vienu Pirkimu yra pagrįstas ir teisėtas, atsižvelgiant į Pirkimo objekto specifiką, būtinybę užtikrinti sklandų LRT darbą statybos darbų metu, siekiant užtikrinti tinkamą viso komplekso patalpų perplanavimą, bendrų inžinerinių sistemų modernizavimą, kokybiškų patalpų akustinių savybių bei efektyvių vėdinimo, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų visame komplekse įdiegimą. 33. Nepagrįstas ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėta Pirkimo sąlygų 10.3 T kriterijaus nustatymo (balų skyrimo) tvarką. Iki 2017 m. liepos 1 d. galiojusios VPĮ 90 straipsnio 2 dalies nuostatos nustatė, kad ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal perkančiosios organizacijos nustatytus, su pirkimo objektu susijusius kriterijus. Tokie kriterijai, be kainos, paprastai yra kokybės, techninių privalumų, estetinių ir funkcinių charakteristikų, aplinkosaugos charakteristikų, eksploatavimo išlaidų, veiksmingumo, garantinio aptarnavimo ir techninės pagalbos, pristatymo datos, pristatymo laiko arba užbaigimo laiko kriterijai. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos, išrenkant ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą taip pat gali būti vertinama darbuotojų kvalifikacija ir patirtis. Kasacinio teismo praktikoje, remiantis ir Teisingumo Teismo praktika, nurodoma, kad taikydamos ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo atrankos kriterijų, perkančiosios organizacijos laisvos ne tik pasirinkti sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijų, bet ir nustatyti jų lyginamąjį svorį tiek, kiek tai, siekiant surasti ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, leistų apibendrintai vertinti nustatytus subkriterijus (Teisingumo Teismo 2003 m. gruodžio 4 d. Sprendimas EVN ir Wienstrom, C-448/01, Rink. 2003, p. I-14527). Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijaus subkriterijai turi būti susiję su viešojo pirkimo sutartimi (sutarties dalyku). Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, kurį sudaro įvairių kokybinių ir kiekybinių veiksnių visuma, gali apimti įvairiausius su sutartimi susijusius elementus (pvz., kainą, sutarties įvykdymo laiką, kaštus, atsiperkamumą). Dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus sudedamųjų elementų sąsajumo su būsima viešojo pirkimo sutartimi nereikalaujama, kad visi šie sutarties sudarymo (tiekėjų vertinimo) kriterijaus subkriterijai būtinai turėtų būti grynai ekonominio pobūdžio. Sutarties sudarymo kriterijai iš esmės gali būti ne tik ekonominiai, bet ir kokybiniai, socialiniai, ekologiniai. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijaus subkriterijai turi ne tik sietis su sutartimi bei jos vykdymu, bet ir neturi riboti tiekėjų įsisteigimo ar paslaugų teikimo laisvių. Jie privalo būti nediskriminuojantys ir proporcingi siekiamam tikslui. Perkančioji organizacija turi nustatyti sutarties sudarymo kriterijaus (tiekėjų vertinimo) subkriterijus taip, kad, remdamasi tiekėjų pateikta informacija ir duomenimis, objektyviai ir skaidriai vertindama skirtingus tiekėjų pasiūlymus, sugebėtų veiksmingai patikrinti, ar pateikti pasiūlymai atitinka sutarties sudarymo kriterijų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gruodžio 3 d. Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalga (II)). 34. Nagrinėjamu atveju Pirkimo sąlygų10. 3 punkte nurodyti pasiūlymų vertinimo techninių kriterijų T1- T3 lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime sudaro 40 proc., o 60 proc. – pasiūlymo kaina. Pirkimo sąlygose Techniniai kriterijai yra išskirti pagal atskirų techninių dalių sprendinius, detalizuoti ir yra aiškiai nurodyti jiems skiriami balai. Ieškovo argumentai, kad kriterijai priklauso nuo vertintojo subjektyvumo yra nepagrįsti. Teismas sutinka, kad šiuo atveju negalima visiškai išvengti subjektyvumo, nes pasiūlymo Techninės dalies neįmanoma įvertinti be reikiamų specialistų dalyvavimo. Šiuo atveju pagal Pirkimo sąlygų 10.9. punktą pasiūlymų techninei daliai įvertinti taip pat bus pasitelkiamas ekspertinis vertinimas. Tačiau Pirkimo sąlygose nurodyta, kad techninės dalies ekspertinį vertinimą atliks ne mažiau kaip trys ekspertai, kurie tarpusavyje nederins ekspertinių vertinimų. Šios sąlygos užtikrina, kad vertinant pasiūlymų techninę dalį bus išvengta atskirų ekspertų subjektyvaus požiūrio į konkretaus tiekėjo pasiūlymą, nes pasiūlymo techninės dalies vertinimo rezultatus lems ne vieno, bet mažiausiai trijų ekspertų išvados. 35.Nepagrįstas ir ieškovo reikalavimas pripažinti neteisėtu Pirkimo sąlygų 9.8.8 punktą. Pagal šį punktą Perkančioji organizacija turi teisę atmesti tiekėjo pasiūlymą, jeigu pasiūlymas surinko T kriterijaus balų mažiau kaip 50 procentų viso T kriterijaus vertės. Kaip minėta, nagrinėjamo Pirkimo atveju tiekėjų pasiūlymus numatyta vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Pagal Pirkimo sąlygas pasiūlymo kainos lyginamasis svoris sudaro 60 proc., o techninio kriterijaus (T) lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime sudaro 40 proc. Tai reiškia, kad pasiūlymo techniniam kriterijui Perkančioji organizacija suteikia didelę reikšmę. Akivaizdu, kad pasiūlymą, už kurio techninę dalį galima skirti tik mažiau nei 50 proc. viso T kriterijaus vertės valų, negalima būtų įvardinti kaip ekonomiškai naudingo, jau nekalbant apie tokio pasiūlymo varžymąsi dėl ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo. Nekokybiška techninio pasiūlymo dalis reiškia, kad Perkančioji organizacija pagal tokį tiekėjo pasiūlymą nepriklausomai nuo jo kainos, neturės galimybių įsigyti kokybišką Pirkimo objektą ir tokiu būdu pasiekti Pirkimo tikslus. Todėl logiška ir pagrįsta tokį pasiūlymą atmesti, nevertinat pasiūlymo kainos. Pažymėtina, kad Perkančiosios organizacijos turi diskrecijos teisę pirkimo dokumentuose nustatyti reikalavimus tiekėjų pasiūlymams ir pareigą atmesti tiekėjo pasiūlymą, neatitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimų (VPĮ 24 str. 2 d. 1 p., 39 str. 2 d. 2 p.). 36. Dėl aukščiau nurodytų motyvų teismas sprendžia, kad atsakovas teisėtai ir pagrįstai atmetė ir atsisakė nagrinėti ieškovo pretenzijose keliamus reikalavimus, nepažeidė Pirkimo sąlygose, teisės aktuose ir teismų praktikoje numatytų tiekėjo teisų, todėl ieškinys negali būti tenkinamas. 37. Atmetus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovo ( CPK 93 str., 98 str.). Atsakovas VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija pateikė įrodymus, kad už advokato pagalbą sumokėjo 3974,85 EUR. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintas Rekomendacijas dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalių dydžių, įvertinus bylos sudėtingumą, jos apimtį, atsakovo pateiktų procesinių dokumentų turinį ir apimtį, iš ieškovo UAB „LitCon“ atsakovo VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija naudai priteisiama 3974,85 EUR už advokato pagalbą pirmosios instancijos teisme (CPK 98 str.).

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 - 270 str., 423 1 - 42310 str.,

Nutarė

13Nutraukti civilinę bylą dalyje dėl sprendimo 3.1 – 3.4 punktuose nurodytų ieškinio reikalavimų ir dėl ieškinio reikalavimo įpareigoti Perkančiąją organizaciją leisti apžiūrėti Pirkimo objektą.

14Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovo UAB „LitCon“ atsakovo VšĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija naudai 3974,85 EUR už advokato padėjėjo pagalbą pirmosios instancijos teisme.

16Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai