Byla e2-17683-736/2018
Dėl skolos, palūkanų, administravimo mokesčio, mokėjimo palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmų teisėjas Algimantas Brigadierius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovei Kristinai Vaicekauskienei dėl skolos, palūkanų, administravimo mokesčio, mokėjimo palūkanų, delspinigių, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės 469,59 Eur negrąžintą paskolą, 36,88 Eur palūkanas, 19,96 Eur administravimo mokestį, 61,23 Eur mokėjimo (vėlavimo) palūkanas, 23,19 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2018-06-15 Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka, jai asmeniškai. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, esant ieškovės prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 262 straipsnio 2 dalis).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovė UAB „Bendras finansavimas“ administruoja tarpusavio skolinimo platformą SAVY www.gosavy.com. 2015-11-27 atsakovė, kaip kredito gavėja, elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. _59787 (Vartojimo kredito specialiosios sąlygos – paraiška (oferta), sudaryta 2015-11-27 10:55:43) platformoje www.gosavy.com, kuri yra administruojama ieškovės, su tikslu, kad būtų sudaryta kredito sutartis su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 1800 Eur sumai 24 mėnesių laikotarpiui mokant 32 procentų dydžio metines palūkanas. Po atsakovės pateiktos Vartojimo kredito paraiškos (ofertos) įvyko skolintojų aukcionas, kuriam pasibaigus atsakovei buvo suformuotas Vartojimo kredito mokėjimų grafikas, taip pat įskaityti pinigai iš skolintojų sąskaitų į atsakovės sąskaitą, t. y. tarp atsakovės ir skolintojų buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 59787, kurios pagrindu atsakovei skolintojai suteikė 1800 Eur dydžio paskolą (paskirtis – refinansavimas), kurią atsakovė privalėjo skolintojams grąžinti grafike numatyta tvarka (e. b. l. 9-25, 45-52, 67-69, 74-75). Atsakovė sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovė, įgijusi skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2018-04-13 pateikė atsakovei pranešimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, automatinio reikalavimo perėjimo ir reikalavimo nedelsiant padengti įsiskolinimus (e. b. l. 6). Byloje duomenų, kad atsakovė atsiskaitė su ieškove, nėra (CPK 178 straipsnis).

7Atlikus formalų pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas priimti ieškovės reikalavimus tenkinantį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.881 straipsnį, kredito gavėjas privalo grąžinti kreditoriui gautą sumą ir mokėti palūkanas. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui fiziniam asmeniui (vartotojui) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo (apmokėjimo dalimis) būdu; arba kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, bendrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai vykdyti savo sutartines prievoles. Pagal CK 6.38 straipsnį, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų visiškai atsiskaičiusi su ieškove, todėl iš atsakovės ieškovei priteistina 469,59 Eur negrąžinta paskola, 36,88 Eur nesumokėtos palūkanos ir 19,96 Eur administravimo mokestis.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovės ne tik 23,19 Eur delspinigius (sutartines netesybas), bet ir 61,23 Eur vėlavimo (kompensacines) palūkanas. Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo kreditoriaus patirtus nuostolius, todėl abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno), o nuostolių kompensavimo funkciją ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-03-16 nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-153-916/2016). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius.

9Nagrinėjamu atveju ieškovės prašomos priteisti kompensuojamos palūkanos yra didesnės už delspinigius, todėl ieškovės apskaičiuoti delspinigiai yra įskaitomi į kompensuojamų palūkanų dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą (CK 1.5 straipsnis). Ieškovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių likusių nuostolių dydį, iš atsakovės yra priteisiama tik 61,23 Eur vėlavimo (kompensacinės) palūkanos, o papildomas reikalavimas dėl 23,19 Eur delspinigių (sutartinių netesybų) atmetamas kaip nepagrįstas (neįrodžius šių papildomų nuostolių).

10CK 6.37 straipsnis numato, kad skolininkas, neįvykdęs savo piniginės prievolės, turi mokėti įstatymų nustatyto dydžio ar šalių susitartas palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovės ieškovei priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Iš atsakovės priteistinos ir bylinėjimosi išlaidos, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (vertinant, kad patenkinta 96,20 proc. reikalavimų): 230,83 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti ir 15 Eur žyminis mokestis (nors ieškinys tenkinamas dalinai, tačiau žyminis mokestis šioje byloje negali būti mažesnis nei 15,00 Eur), t. y. iš viso 245,83 Eur suma ieškovei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnio 2 dalis).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios valstybei priteistinos sumos, todėl jos iš atsakovės nepriteisiamos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės Kristinos Vaicekauskienės, asmens kodas 47110141143, 469,59 Eur (keturių šimtų šešiasdešimt devynių eurų 59 ct) įsiskolinimą, 36,88 Eur (trisdešimt šešių eurų 88 ct) palūkanas, 19,96 Eur (devyniolikos eurų 96 ct) administravimo mokestį, 61,23 Eur (šešiasdešimt vieno euro 23 ct) kompensacines palūkanas, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2018-06-12 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 245,83 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt penkių eurų 83 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovei UAB „Bendras finansavimas“, Vokiečių g. 20, LT-01130 Vilnius, juridinio asmens kodas 303259527.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmams pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

18Ieškovė per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kėdainių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai