Byla e2-7100-674/2018
Dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų teisėja Aurelija Petkevičienė, sekretoriaujant Gitanai Liogailienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Raseinių šilumos tinklai“ pareikštą ieškinį atsakovui A. B. dėl skolos už suteiktas paslaugas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 2182,58 Eur skolos už suteiktas paslaugas nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d., 81,10 Eur delspinigių priskaičiuotų už laikotarpį nuo 2015 m. lipos 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d., 51,00 Eur žyminio mokesčio ir 5 % dydžio metines palūkanas nuo visos priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas į teismo posėdį neatvyko, prašo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant. Ieškinį palaiko pilna apimtimi.

5Ieškinyje ieškovas nurodė, kad ieškovas UAB „Raseinių šilumos tinklai" teikė atsakovui A. B. šildymo, karšto vandens tiekimo, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros paslaugas. Paslaugo buvo teikiamos bute, esančiame adresu Verdėlupio g. 14-8, Ariogaloje, kuris nekilnojamojo turto registro duomenimis nuosavybės teise priklauso atsakovui. Sutarties atsakovas nėra sudaręs, tačiau atsakovui priklausantis butas yra prijungtas prie centrinio šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Paslaugos bute buvo faktiškai suteiktos. Ieškovas atsakovui suteikė paslaugas, tačiau atsakovas už jas mokėjo tik dalinai. Atsakovui už laikotarpį nuo 2015 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. kovo 31 d. priskaičiuota skola 2182,58 Eur. Kadangi atsakovas laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas, atsakovui buvo skaičiuojami delspinigiai už kiekvieną pradelstą dieną, priskaičiuota 81,10 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2015 m. liepos 1 d. - 2018 m. kovo 31 d.Atsakovui 2017-11-10 siųstas priminimas ir 2018-01-15 reikalavimas sumokėti skolą, tačiau atsakovas skolos nesumokėjo.

6Atsakovui A. B. teismo procesiniai dokumentai įteikti ir apie teismo posėdžio data ir laiką pranešta tinkamai. Atakovas į teismo posėdį neatvyko, atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas.

8Iš byloje pateiktos nekilnojamojo turto registro pažymos matyti, kad butas, esantis Ariogaloje, Verdėlupio g. 14-87, nuosavybės teise kaip bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė priklauso A. B. ir J. B.. Pagal CK 6.6 straipsnio nuostatas solidarioji skolininkų pareiga preziumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu (šiuo atveju karšto vandens tiekimas ir šildymas), o jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį. Atsižvelgiant į tai, ieškovas visą skolą prašo priteisti iš atsakovo A. B.. Iš pažymos – skaičiuoklės suvestinėje matyti, kad bendra skola 2182,58 Eur, delspinigių 81,10 Eur, viso 2263,68. Atsakovas 2017-08-28 UAB ,,Raseinių šilumos tinklams“ pateikė prašymą dėl skolos sumokėjimo, kur nurodė, kad iš jo atskaito antstolis, o skolą po 100 Eur mokės jo sūnus. Atsakovui 2017-11-10 siųstas priminimas dėl skolos apmokėjimo, 2018-01-15 reikalavimas dėl skolos apmokėjimo. Duomenų, kad atsakovas skolą būtų apmokėjęs byloje nepateikiama. Ieškovas 2018-04-30 sumokėjo 51,00 Eur žyminio mokesčio.

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.384 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad energijos pirkimo - pardavimo sutartis su fiziniu asmeniu, naudojančiu energiją savo buitinėms reikmėms, laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Taigi, civilinio kodekso 6.384 straipsnio 1 dalyje įtvirtintas teisinis reguliavimas lemia, jog energijos (taip pat ir šilumos) pirkimo–pardavimo sutarties su buitiniu vartotoju sudarymui pakanka šio vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų, t. y. sutartis sudaroma konkliudentiniais veiksmais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog tuo atveju, kai nėra sudarytos rašytinės šilumos energijos pirkimo–pardavimo sutarties, tokia sutartis laikoma sudaryta konkliudentiniais veiksmais pagal standartines sąlygas šiose sąlygose nurodytų šalių, t. y. tiekėjo ir pastato savininko – šilumos vartotojo ar pastato buto, kitų patalpų savininko–buitinio vartotojo arba juridinio asmens, vartojančio šilumą ir (ar) karštą vandenį patalpose, kuriose neįrengti atsiskaitomieji šilumos apskaitos prietaisai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-3/2008; 2009 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-280/2009). Taigi šilumos pirkimo - pardavimo teisinių santykių šalys yra šilumos tiekėjas ir atitinkamai buto savininkas – buitinis šilumos vartotojas, kuris privalo apmokėti už jam tiekiamą šilumos energiją.

10Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad ieškovas atsakovui teikė šildymo, karšto vandens tiekimo, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros paslaugas. Tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai, iš kurių kilo atsakovo prievolė mokėti už suteiktas paslaugas (LR CK 6.2 str.). LR CK 6.38 str. numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas prievolės nevykdė ir ją pažeidė, nes laiku neatsiskaitė už ieškovo suteiktas paslaugas (LR CK 6.63 str. 1 d. 2 p.) Iš atsakovo priteisti 2182,58 Eur skolos už paslaugas.

11LR CK 6.63 str. 2 d. nustato, kad nuo to momento, kai skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jis turi atlyginti visus kreditoriaus patirtus nuostolius. LR CK 6.73 str. Numato, kad jei skolininkas praleidžia prievolės įvykdymo terminą, kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko kartu ir netesybų, ir realiai įvykdyti prievolę. Todėl atsakovas privalo visiškai atsiskaityti su ieškovu ir atlyginti visus ieškovo patirtus nuostolius, t.y. 81,10 Eur delspinigių.

12LR CK 6.37 str. ir 6.210 str. nustato, kad skolininkas privalo mokėti nustatyto dydžio palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovo priteistinos penkių procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovo priteistinos ir ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos.

14Teismo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos, nes jos yra mažesnės už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą (LR CPK 88 str., 93 str., 96 str.).

15Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 268 str., 270 str., 279 str., teismas

Nutarė

16Ieškinį patenkinti.

17Iš atsakovo A. B., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), priteisti ieškovo UAB „Raseinių šilumos tinklai“, įmonės kodas 172412113, buveinė Pieninės g. 2, 60133 Raseiniai, atsiskaitomoji sąskaita Nr. ( - ), AB „Swedbank“, banko kodas 73000, naudai 2182,58 Eur (du tūkstančius vieną šimtą aštuoniasdešimt du eurus 58 ct) skolos už suteiktas paslaugas, 81,10 Eur (aštuoniasdešimt vieną eurą 10 ct) delspinigių, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos, t.y. nuo 2263,68 Eur, nuo bylos iškėlimo teisme, t.y. nuo 2018-05-03, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 51,00 Eur (penkiasdešimt vieną eurą eurą 00 ct) žyminio mokesčio.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai