Byla 2-460-341/2014
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus ieškinį atsakovui M. G. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovas VSDFV Vilniaus skyrius kreipėsi į teismą su ieškiniu (b.l. 2-3), kuriame nurodė, kad 2011-01-19 apie 13 val. ( - )., namo virtuvėje, M. G. tarpusavio konflikto metu tyčia ne mažiau kaip 3 kartus dūrė peiliu V. B. į įvairias kūno vietas, taip sunkiai sutrikdydamas V. B. sveikatą. 2013-04-12 Vilniaus rajono apylinkės teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-2-298/2013 M. G. pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 135 str. 1 d. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbingumo lygio pažymomis DL-1 Nr. ( - ) ir DL-1 Nr. ( - ) nustatė, kad V. B. laikotarpiu nuo 2011-06-27 iki 2013-01-08 yra netekęs 45% darbingumo, o laikotarpiu nuo 2013-03-29 iki 2014-03-28 - 50% darbingumo (darbingumo lygio pažyma DL-1 Nr. ( - )). 2012-06-15 VSDFV Vilniaus skyriaus sprendimu Nr. ( - ) ir 2013-04-25 sprendimu Nr. ( - ) V. B. laikotarpiu nuo 2011-06-27 iki 2014-03-31 paskirta ir iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų mokama valstybinė socialinio draudimo netekto darbingumo pensija. Už laikotarpį nuo 2011-06-27 iki 2013-12-31 V. B. iš Fondo biudžeto lėšų buvo išmokėta 7929,64 Lt netekto darbingumo pensijos.

3Papildomai paaiškino, jog V. B., kreipdamasis dėl valstybinės socialinio draudimo netekto darbingumo pensijos skyrimo, prašyme nurodė, kad iš dalies darbingu tapo dėl smurtinių trečiojo asmens veiksmų; aplinkybė, kad M. G. sužalojo žmogų (V. B.), dėl ko jis neteko didelės dalies darbingumo, konstatuota Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-04-12 nuosprendyje; be to, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotose darbingumo lygio pažymose nurodytos nedarbingumo priežastys byloje, kad V. B. tapo iš dalies nedarbingu dėl M. G. padarytų kūno sužalojimų ir jų padarinių. Mano, kad pateikti įrodymai patvirtina tiesioginio priežastinio ryšio egzistavimą tarp atsakovo M. G. neteisėtos veikos ir V. B. netekto darbingumo, dėl kurio nukentėjusysis įgijo teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją (b.l. 29-30).

4Kadangi V. B., apdrausto valstybiniu socialiniu draudimu, sužalojimo ir netekto darbingumo, dėl kurio buvo išmokėtos valstybinio socialinio draudimo išmokos, priežastis yra neteisėta M. G. veika, ieškovas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 str., LR CK 6.263 str. 2 d., 6.280 str. 1 d. ir 6.290 str., prašo priteisti iš atsakovo M. G. VSDFV Vilniaus skyriaus naudai 7929,64 Lt žalos atlyginimo regreso tvarka. Ieškovas neprieštarauja dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba parengiamasis procesinis dokumentas.

5Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka (b.l. 32). Iš jo per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas.

7Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: Vilniaus rajono apylinkės teismo 2013-04-12 nuosprendį, kuriuo atsakovas M. G. pripažintas kaltu ir nuteistas pagal 135 str. 1 d. už tai, kad jis, 2011 m. sausio 19 d. apie 13 val., ( - ), namo virtuvėje, tarpusavio konflikto metu, tyčia, ne mažiau 3 kartų sudavė peiliu V. B. į įvairias kūno vietas, padarydamas nukentėjusiajam V. B. galvos ir kairės ausies žaizdas (sužalojimai vertinami nežymiu sveikatos sutrikdymu), bei kairio riešo kirstinį sužalojimą, pasireiškusį kairės rankos alkūninės arterijos, stipininio, vidurinio ir alkūninio nervų, plaštakos ilgojo raumens, nykščio ilgojo lenkiamojo raumens, stipininio lenkiamojo raumens bei II-V pirštų giliųjų lenkiamųjų sausgyslių pažeidimu, lėmusių 50 procentų bendro darbingumo netekimą, kuris atitinka sunkų sveikatos sutrikdymo mastą (b.l. 7-14);V. B. 2012-06-06 prašymą dėl socialinio draudimo pensijos skyrimo, kuriame jis pažymėjo, kad iš dalies nedarbingu tapo dėl smurtinių kito asmens veiksmų (b.l. 5-6); 2011-07-05 išduotą Darbingumo lygio pažymą DL-1 Nr. ( - ) (nuo 2011-06-27 iki 2011-12-26 nustatytas netektas darbingumas – 45 %; diagnozė ( - ); ( - )), 2012-01-24 išduotą Darbingumo lygio pažymą DL-1 Nr. ( - ) (nuo 2011-12-27 iki 2013-01-08 nustatytas netektas darbingumas – 45 %; diagnozė ( - )), 2013-04-17 išduotą Darbingumo lygio pažymą DL-1 Nr. ( - ) (nuo 2013-03-29 iki 2014-03-28 nustatytas netektas darbingumas – 50 %; diagnozė ( - )) (b.l. 15-17), VSDFV Vilniaus skyriaus 2012-06-15 sprendimą Nr. ( - ), 2013-04-25 sprendimą Nr. ( - ) (b.l. 18-19), pažymą apie V. B. laikotarpiu nuo 2011-06-27 iki 2013-12-31 priskaičiuotas ir išmokėtas išmokas, patvirtinančias, jog jam iš viso priskaičiuota ir išmokėta 7929,64 Lt dydžio netekto darbingumo pensijos (b.l. 20-23) (kopijas).

9LR CK 6.263 str. 1 d. nustato, kad kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str. 2 d.). Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d. numato, kad juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 28 str. 1 d., teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo pensiją turi asmenys, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas darbingumo lygis ir kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais. Pagal CK 6.290 str. 3 d. nuostatas, draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja regreso teisę į žalą padariusį asmenį, išskyrus atvejus, kai draudimo įmokas už nukentėjusį asmenį mokėjo žalą padaręs asmuo.

10Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, jog atsakovo M. G. neteisėta veika buvo V. B. sužalojimo ir netekto darbingumo, dėl kurio buvo išmokėtos valstybinio socialinio draudimo lėšos, priežastis, todėl yra pagrindas ieškinį tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo M. G. 7929,64 Lt žalos atlyginimo (LR CK 6.263 str. 2 d., CK 6.246–6.250 str., 6.290 str. 3 d., LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo 18 str. 1 d.).

11Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 238 Lt žyminio mokesčio ir 3,75 Lt pašto išlaidų valstybei (LR CPK 79, 80 str. 1 d. 1 p., 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

12Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str., 285 str.,

Nutarė

13Ieškinį tenkinti visiškai.

14Priteisti iš atsakovo M. G. (a.k. ( - ) ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriui (į.k. ( - )) 7929,64 Lt (septynis tūkstančius devynis šimtus dvidešimt devynis litus 64 ct) žalos atlyginimo.

15Priteisti iš atsakovo M. G. 241,75 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną litą 75 ct) bylinėjimosi išlaidų valstybei (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660).

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus rajono apylinkės teismui dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

18Sprendimo nuorašus ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai