Byla 2-1251-864/2013
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė,

2sekretoriaujant Agnei Daugirdienei., Monikai Sakalauskaitei,

3dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovui advokatui Vytautui K.V. Antanėliui,

4atsakovo atstovams Jonui Kazimierui Burduliui, Jūratei Masiulionienei,

5viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M. ieškinį atsakovui 73-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai „Viršuliškės“ dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

6teisme priimtu ieškiniu (1t., b.l. 1-2) ieškovas prašė priteisti iš 73-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Viršuliškės“, UAB „Restovė ir Ko“, UADB „Ergo Lietuva“ 11 126 Lt turtinės žalos, 5 000 Lt neturtinės žalos, 500 Lt žalos dydžio nustatymo išlaidas bei bylinėjimosi išlaidas. Bylos nagrinėjimo metu reikalavimų UAB „Restovė ir Ko“, UADB „Ergo Lietuva“ atsisakė (1 t., b.l. 92), o patikslintu ieškiniu (1t., b.l. 93-94) ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 11 126 Lt turtinės žalos, 5 000 Lt neturtinės žalos, 500 Lt žalos dydžio nustatymo išlaidas bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodo, kad dėl atsakovo netinkamo pareigų vykdymo, t.y. netinamos daugiabučio namo priežiūros ir 2010 metais atliktų stogo remonto darbų kontrolės, kelis kartus buvo užlietas ieškovui nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), Vilniuje. Dėl netinkamos darbų kokybės ir stogo remonto 2010 m. kovo 30 d. ieškovas pakartotinai kreipėsi į atsakovą dėl stogo suremontavimo ir žalos atlyginimo. Ieškovas patirtos žalos dydį nurodo pagal jo užsakymu atliktą buto apžiūros aktą, t.y. 11 126 Lt. Prašo priteisti 500 Lt už vertinimo atlikimą patirtas išlaidas. Dėl patirtų nepatogumų ir dvasinių išgyvenimų prašo priteisti 5000 Lt neturtinę žalą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas (1 t., b.l. 93-94).

7Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Pateiktu atsiliepimu prašo jį atmesti. Nurodo, kad ieškovas eilę metų reiškia atsakovui pretenzijas dėl tų pačių defektų. 2010 m. kovo 30 d. ieškovas kreipėsi į atsakovą nurodydamas, jog jo buto sienos yra apgadintos dėl nesandaraus stogo. 2010 m. balandžio 8 d. buvo sudaryta komisija siekiant nustatyti buto defektus ir tų defektų priežastis, surašytas gyvenamojo namo neeilinės apžiūros aktas. Apžiūrint ieškovo būstą buvo nustatyta, kad vidaus apgadinimai yra seni. Tose vietose, kur buvo pastebimi defektai, drėgmės nebuvo (dėmės išdžiūvusios). Stogo danga apžiūrėta. Vizualiai matomų pažeidimų nerasta. Vengiant bet kokios galimos naujos rizikos atsakovas kreipėsi į UAB „Restovė ir Ko“ su prašymu sustiprinti stogo dangą ir kiek įmanoma užtikrinti stogo sandarumą. 2010 m. spalio 11 d. UAB „Restovė ir Ko“ darbus atliko, taip pat buvo atlikti išorės sienų siūlių hermetizavimo darbai. 2011 m. vasario 2 d. ieškovas vėl kreipėsi į atsakovą su reikalavimu padengti žalą dėl užlietų sienų ir lubų apgadinimo. Atsakovo atstovai nustatė, kad ant lubų defektai yra tie patys, kurie nustatyti 2010 m. balandžio 8 d. akte, o ant sienų vandens nutekėjimo dėmės atrodo nenatūraliai. Ieškovo pateiktą ekspertizės aktą atsakovas prašo vertinti kritiškai, kadangi jis neatitinka jam keliamų reikalavimų. Jis yra informatyvus tik vidaus defektų šalinimo kainos požiūriu, bet negali būti pagrindu išsiaiškinti, kada tie vidaus defektai atsirado, kokia jų atsiradimo priežastis ir pan. Atsakovas taip pat nurodė, kad bendrija neatliko jokių neteisėtų veiksmų ir tinkamai vykdė savo pareigas pagal savo kompetenciją (1 t., b.l. 47-50).

8Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad mažina ieškinio reikalavimus iki 4624,38 Lt turtinės žalos, 2000 Lt neturtinės žalos, 500 Lt ekspertizės išlaidų. Paaiškino, kad jo butas užliejamas nuo 1991 metų, kiekvieną pavasarį ir žiemą. Konkrečiai negalėjo nurodyti kiek ir kokių jo buto užpylimų įvyko. Taip pat negalėjo nurodyti, kurio užpylimo padarytą žalą atlygino draudimas ir kokio dydžio draudimo išmoka buvo išmokėta. Teigė, kad 2009 m. kovo 13 d. užpylimu padarytą žalą draudimas atsisakė atlyginti. 2010 metų rudenį buvo vėl užpylimas. Butą kelis kartus remontavo, dažė. 2011 m. sausio mėnesį vėl lijo ir lijo ir jo butas buvo užlietas. Už remonto darbus sumokėjo 1800 Lt, už medžiagas iki 3000 Lt, tačiau kvitų neturi. Nurodė, kad žala jam atsirado dėl netinkamai padaryto stogo nuolydžio ir nekokybiškai paklotos stogo dangos (2 t., b.l. 21-24).

9Atsakovo atstovai teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus. Prašė ieškinį atmesti. Papildomai paaiškino, kad ieškovas neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės kilimo sąlygų. Prašė teismo remtis teismo paskirtos ekspertizės išvadomis. Be to nurodė, kad ieškovas yra pats bendrų namo konstrukcijų bendrasavininkas, o bendrija jas tik prižiūri, todėl ji yra netinkamas atsakovas (2 t., b.l. 21-24).

10Ieškinys atmestinas.

11Iš bylos medžiagos, šalių ir jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad ieškovas, būdamas buto, esančio ( - ), Vilniuje (toliau - ginčo butas) savininkas, prašė priteisti iš atsakovo 73-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Viršuliškės“ (toliau – Bendrija) 11 126 Lt turtinės žalos, 5 000 Lt neturtinės žalos, 500 Lt žalos dydžio nustatymo išlaidas. Teismo posėdyje reikalavimą sumažino iki 4624,38 Lt turtinės žalos, 2000 Lt neturtinės žalos, 500 Lt žalos dydžio nustatymo išlaidų.

12Ieškovas nurodė, kad jo butas nuolat užliejamas per stogą. Už namo stogo priežiūrą yra atsakinga Bendrija. Ieškovas Bendriją informavo apie stogo būklę ir jo turtui daromą žalą. Bendrija yra sudariusi sutartį su UAB „Restovė ir Ko“ dėl stogo darbų remonto, tačiau tinkamai neprižiūrėjo darbų atlikimo ir dėl to darbai atlikti nekokybiškai. Kadangi butas iki 2009 m. vidurio buvo draustas, tai padarytą žalą jam atlygino UADB „ERGO Lietuva“. Tačiau 2009 m. pradžioje padarytą žalą minėta bendrovė atsisakė atlyginti, nes nustatė, kad nebuvo draudiminio įvykio. Ieškovas nurodė, kad dėl stogo remonto darbų netinkamos kokybės 2010 m. kovo 30 d. pakartotinai kreipėsi į Bendriją dėl stogo suremontavimo ir žalos atlyginimo. Teigia, kad namo II-osios laiptinės butų savininkų 2011 m. sausio 6 d. aktu (1 t., b.l. 8) užfiksuotas konkretaus užpylimo faktas bei priežastys. Kreipėsi į Bendriją su prašymu, gavo atsakymą raštu (1 t., b.l. 6). Bendrija stogą suremontavo tik 2011 m., todėl turi pareigą atlyginti ieškovui padarytą žalą, kurios dydį įrodinėja vertintojo D. K. sąmata (1 t., b.l. 7). Nurodo, kad visus tuos metus patyrė nepatogumus, todėl jo naudai turi būti priteista 2000 Lt neturtinės žalos bei atlygintos 500 Lt išlaidas už žalos nustatymą (1 t., b.l 5).

13Ieškovas žalos padarymo faktą įrodinėja namo II-osios laiptinės butų savininkų 2011 m. sausio 6 d. aktu (1 t., b.l. 8), tačiau reikalavimą kildina iš bendrosios Bendrijos pareigos prižiūrėti namo stogą ir rūpintis jo remontu. Tokiu būdu, byloje būtina nustatyti Bendrijos atsakomybės už ieškovo turtui padarytą žalą ribas bei civilinės atsakomybės sąlygas.

14Prievolė atlyginti žalą kaip civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai neįvykdoma įstatymuose ar sutartyje nustatyta pareiga (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas) arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) CK 6.246 straipsnio l dalis). Sąlygos tokiai prievolei atsirasti yra nustatytos CK 6.247 ir 6.248 straipsniuose, pagal kurių nuostatas atlyginami tik tie nuostoliai, kurie pagal savo pobūdį susiję su veiksmais, nulėmusiais skolininko atsakomybę tokiu būdu, kad nuostoliai pagal jų ir civilinės atsakomybės prigimtį gali būti laikomi skolininko veiksmų rezultatu (CK 6.247 straipsnis) ir tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės (CK 6.248 straipsnio l dalis). Taigi, tam, kad atsakovui atsirastų pareiga atlyginti ieškovui padarytą žalą, būtina nustatyti tiek ieškovui padarytos žalos faktą ir jos dydį, tiek atsakovo neteisėtus veiksmus, tiek tai, kad žala atsirado būtent dėl šių neteisėtų veiksmų. Įrodyti minėtų trijų esminių aplinkybių civilinei atsakomybei kilti visumą tenka pareiga ieškovui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Teismui konstatavus, kad neįrodyta bent viena iš įvardytų būtinųjų sąlygų, civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

15Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise, proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių patalpų naudingojo ploto ir gyvenamojo namo naudingojo ploto santykiui, priklauso namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė–techninė ir kitokia įranga. Šiuos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančius objektus detaliau reglamentuoja Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas, kurio 2 straipsnio 15 dalies 1 punkte nustatyta, kad bendrosios pastato konstrukcijos – pagrindinės pastato konstrukcijos (pamatai, visos laikančiosios sienos ir kolonos, išorinės sienos ir vidinės pertvaros, atskiriančios bendrojo naudojimo patalpas nuo skirtingiems savininkams priklausančių butų ir kitų patalpų, perdangos, stogas, fasado architektūros detalės, bendrojo naudojimo balkonai ir lodžijos, kitų balkonų ir lodžijų išorinės (fasado) konstrukcijos, išorės durys, laiptinių laiptų konstrukcijos, išoriniai laiptai, nuožulnos, stogeliai). Taigi remiantis aptartu teisiniu reglamentavimu namo, esančio ( - ), Vilniuje, stogas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso šio namo butų savininkams, tame tarpe ir pačiam ieškovui.

16CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir kitų patalpų savininkai steigia butų ir kitų patalpų savininkų bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Jeigu butų ir kitų patalpų savininkai neįsteigia gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos arba nesudaro jungtinės veiklos sutarties, taip pat jei bendrija likviduoja arba nutraukia jungtinės veiklos sutartis, skiriamas bendrojo naudojimo objektų administratorius (CK 4.84 straipsnio 1 dalis). Vadinasi, daugiabučio namo savininkų bendrija yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2000 m. gruodžio 21 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (1995 m. vasario 21 d. redakcija) 16 straipsnio 1 dalies, 17 straipsnio 1 ir 2 dalių, 19 straipsnio ir šio įstatymo (2000 m. birželio 20 d. redakcija) 27 straipsnio 4 ir 7 dalių, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. birželio 15 d. nutarimu Nr. 852 “Dėl Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo įgyvendinimo tvarkos” patvirtintų Tipinių daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatų 8 punkto 1, 3 ir 4 pastraipų, 10 punkto 1 pastraipos atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“). Pagal Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnio 1 dalį daugiabučio namo savininkų bendrija (nagrinėjamos bylos atveju – Bendrija) yra ne pelno organizacija, įgyvendinanti šio namo patalpų savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje L. B. v. daugiabučio namo savininkų bendrija „Medvėgalis“, bylos Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. K. v. 47-oji daugiabučio namo savininkų bendrija, bylos Nr. 3K-3-376/2009). Remiantis 73-ios daugiabučių namų savininkų bendrijos „Viršuliškės“ įstatytų (toliau – Bendrijos įstatų) 7 straipsniu Bendrijos uždavinys koordinuoti bendrijos narių interesus eksploatuojant jų turimas patalpas ir bendro naudojimo objektus; tarpininkauti tarp bendrijos narių ir viešųjų paslaugų teikėjų bei energijos resursų tiekėjų; 13 straipsnyje nustatytos Bendrijos pareigos, t. y. organizuoti namų bendrojo naudojimo objektų ir jiems priskirtų žemės sklypų valdymą, priežiūrą ir kitokį tvarkymą, planuoti ir kaupti lėšas šiems darbams atlikti; laikytis įstatymų nustatytų statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimų, darbų saugos, higienos, aplinkosaugos, priešgaisrinių ir kitų specialių reikalavimų ir kt. (2 t., b.l. 1-10).

17Ieškovas ir jo atstovas argumentavo, kad Bendrijai yra perduota bendro naudojimo patalpų ir konstrukcijų priežiūra ir ji nevykdė šios pareigos tinkamai, neužtikrino namo stogo remonto darbų kontrolės, todėl darbai buvo atlikti nekokybiškai, dėl ko ieškovo turtas buvo sugadintas ir jis patyrė turtinę ir neturtinę žalą bei žalos dydžio nustatymo išlaidas.

18Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentais. Teigia, kad Bendrija savo pareigą vykdo tinkamai, t.y. 2005 m. rugsėjo 1 d. sudarytos su UAB „Restovė ir Ko“ rangos darbų sutarties Nr. 40/2005 pagrindu periodiškai organizuoja namo siūlų sandarų bei stogo remontą (1 t., b.l. 51-54, 73, 74-76). Atsakovas pripažino aplinkybę, kad ieškovas 2010 m. kovo 30 d. kreipėsi dėl stogo remonto. Šio kreipimosi pagrindu atsakovo sudaryta komisija, susidedanti iš Bendrijos valdybos pirmininko J.K. B., komisijos narių: statinių priežiūros inžinierės V. R., energetiko V. S., dalyvaujant UAB „Restovė ir ko“ direktoriui A. P. ir ieškovui R. M., 2010 m. balandžio 8 d. apžiūrėjo ieškovo butą bei virš jo esantį stogą ir neeilinės apžiūros aktu nustatė nedidelės apimties (0,60 x 0,10 m) dėmes ieškovo buto svetainės lubose prie sienos, besiribojančios su tualetu. Kada sudrėko kambario lubos nustatyti neįmanoma. Stogo dangos būklė gera, apžiūros metu defektų nenustatyta (1 t., b.l. 55-56). Ieškovas negali pats nurodyti žalos padarymo konkretaus fakto, užpylimo datos ar žalos atsiradimo priežasties (2 t., b.l. 32-33). UAB „Restovė ir Ko“ 2009 m. balandžio 9 d. akte nurodyta, kad vanduo susikaupė įlajos zonoje dėl mechaninio stogo pažeidimo (1 t., b.l. 73) ir šis defektas pašalintas 2009 m. balandžio 10 d. (1 t., b.l. 74-76). Iš Bendrijos 2010 m. balandžio 8 d. neeilinės apžiūros akto matyti, kad apžiūros metu stogo defektų nenustatyta (1 t., b.l. 55-56). Kitų duomenų apie 2010 metais įvykusius užpylimus byloje nėra. 2010 m. spalio 11 d. buvo atliktas profilaktinis dalinis stogo remontas (1 t., b.l. 45). Todėl ieškovo teiginiai, kad 2010 m. balandžio 8 d. aktu konstatuotas jo bute drėgmės faktas susijęs su 2010 metais atliktu stogo remontu ar netinkama Bendrijos darbų priežiūra, nėra pagrindo.

19Teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, t.y. 2005 m. rugsėjo 1 d. sudarytą su UAB „Restovė ir Ko“ rangos darbų sutartį Nr. 40/2005, 2005 m., 2009 m., 2010 m. atliktų darbų aktus bei PVM sąskaitas faktūras (1 t., b.l. 51-54, 73, 74-76), šalių paaiškinimus bei liudytojų N. K. ir N. R. parodymus, kurios taip pat patvirtino, kad stogo remonto dabai buvo vykdomi (2 t., b.l. 33), daro išvadą, kad Bendrija vykdė jai Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymu bei Bendrijos įstatais nustatytą pareigą prižiūrėti namo stogą, organizuoti jo remontą. Ieškovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, pagrindžiančių jo teiginius apie Bendrijos neteisėtus veiksmus ar neveikimą, kurių pagrindų galėtų atsirasti civilinė atsakomybė (CK 6.246 straipsnis).

20Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad visais atvejais teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo jais priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatymuose nustatyta forma jie šią teisę įgyvendina (CK 4.82 straipsnis, 4.83 straipsnio 1 dalis, 3 dalis, 4.84 straipsnis). Taigi, ieškovas, siekdamas, kad būtų kuo greičiau išspręsta stogo remonto problema, pats taip pat turėjo elgtis aktyviai. Remiantis CK 4.83 straipsnio 2 dalies 1 punktu ieškovas turi teisę imtis būtinų priemonių be kitų savininkų sutikimo, kad būtų išvengta žalos ar pašalinta grėsmė bendrojo naudojimo objektams, ir reikalauti iš kitų butų savininkų atlyginti išlaidas, proporcingas šių savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai. Tačiau byloje nustatyta, kad nors ieškovo butas buvo nuolat užliejamas per namo stogą, ieškovas ne pats ėmėsi tvarkyti ar organizuoti stogo remontą, bet pagal Bendrijos užsakymą šiuos veiksmus atliko tretieji asmenys. Ieškovas iki turto draudimo sutarties galiojimo pabaigos tik kreipdavosi į draudimo kompaniją dėl žalos atlyginimo.

21Ieškovas jo turtui padarytą žalą įrodinėja vertintojo D. K. sąmata (1 t., b.l. 7) bei namo II-osios laiptinės butų savininkų 2011 m. sausio 6 d. aktu (1 t., b.l. 8). Teismas atkreipia dėmesį, kad pilnas vertintojo D. K. buto, esančio ( - ), Vilniuje, apžiūros aktas pateiktas į bylą tik su teismo paskirtos ekspertizės aktu, t.y. pareikalavus ekspertui Vytautui B. E.. (1 t., b.l. 173-197). Nustačius aplinkybę, kad prie D. K. pateikto apžiūros akto nėra jo vertintojo kvalifikaciją patvirtinančių įrodymų, darytina išvada, kad jis tokios kvalifikacijos neturi. Dėl to, šis aktas neatitinka Aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-603 patvirtinto Statybos techninio reglamento 1.04.01:2005 „Esamų statinių tyrimas“ 2 dalies, kur nurodyta, jog esamų statinių tyrimus gali atlikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kitos užsienio organizacijos, Statybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turintys teisę būti statinių projektuotojais. Esamų statinių tyrimus statytojas (užsakovas) gali organizuoti pats arba pavesti tai atlikti statinio projektuotojui. Be to, pateiktas aktas neatitinka, Teismo ekspertizės įstatymo (2012-11-06 įstatymas Nr. IX-1161 redakcija) 24 straipsnyje aktui keliamų reikalavimų. Tokiu būdu, šį aktą teismas vertina kaip bendro pobūdžio informacinį rašytinį įrodymą. Apžiūros akte nurodyta, kad butas apžiūrėtas 2011 m. sausio 7 d., tačiau apžiūros objektu nurodytas butas, esantis ( - ) 47-70, Vilniuje (1 t. b.l. 176). Kadangi prie apžiūros akto pridėta ginčo buto plano kopija, teismas netinkamą adreso nurodymą vertina kaip rašymo apsirikimą. Be to, apžiūros akte nustatyta eilė faktinių aplinkybių neatitikimų, kuriuos užfiksavo teismo paskirtas ekspertas (1t., b.l. 161-163). Teismo paskirtas ekspertas turi tinkamą kvalifikaciją, jo ekspertizės išvadų šalys neginčijo. Todėl teismui nėra pagrindo abejoti eksperto išvada, kad ginčo bute žala atsirado iki Bendrijos užsakymu atlikto stogo remonto. Žalos dydis yra 4624,38 Lt (1t., b.l. 165, 171). Panašų žalos dydį nurodė pat ieškovas teismo posėdžio metu (2 t., b.l. 31-32).

22Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, šalių bei liudytojų paaiškinimų, teismo paskirtos ekspertizės akte atliktos ieškovo buto užliejimų chronologinės analizės, eksperto išvadų (1 t., b.l. 33, 55, 73, 159-172; 2 t., b.l. 25, 26, 31-34) darytina išvada, kad tarp ieškovo butui padarytos žalos ir Bendrijos veiksmų nėra priežastinio ryšio.

23Nenustačius atsakovo veiksmų neteisėtumo, priežastinio ryšio tarp veiksmų (neveikimo) ir žalos, nėra pagrindo teigti, kad ieškovui atsirado teisė į turtinės ir neturtinės žalos ir nuostolių, t.y. išlaidų susijusių su turto vertinimu, atlyginimą jo nurodomu pagrindu ir aplinkybėmis. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas konstatuoja, kad byloje nepakanka įrodymų teigti buvus atsakovo neteisėtiems veiksmams, iš kurių ieškovas kildina jo nurodomą žalą (CPK 185 str.). Nesant nustatytų atsakovo neteisėtų veiksmų, civilinė atsakomybė negalima.

24Įvertinus tai, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė esminių sąlygų atsakovo civilinei atsakomybei kilti, todėl ieškovo ieškinys Bendrijai atmestinas kaip nepagrįstas.

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovo išlaidos ekspertizei apmokėti sudaro 1750 Lt (1 t., b.l. 152), kurios priteistinos iš ieškovo atsakovo naudai.

26Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 2 d., valstybės naudai iš ieškovės priteistina 36,72 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

27Vadovaudamasis CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., teismas, -

Nutarė

28Ieškinį atmesti.

29Priteisti atsakovui 73-ai daugiabučių namų savininkų bendrijai „Viršuliškės“, j.a.k. 225119740, buveinė – Justiniškių g. 49-18, Vilnius, a.s. Nr. ( - ) „Swedbank“, AB, iš ieškovo R. M., a.k. ( - ) 1750 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus penkiasdešimt Lt, 00 ct) išlaidų ekspertizei apmokėti.

30Priteisti valstybės naudai iš ieškovo R. M., a.k. ( - ) 36,72 Lt (trisdešimt šešis Lt, 72 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

31Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė,... 2. sekretoriaujant Agnei Daugirdienei., Monikai Sakalauskaitei,... 3. dalyvaujant ieškovui R. M., jo atstovui advokatui Vytautui K.V. Antanėliui,... 4. atsakovo atstovams Jonui Kazimierui Burduliui, Jūratei Masiulionienei,... 5. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo R. M.... 6. teisme priimtu ieškiniu (1t., b.l. 1-2) ieškovas prašė priteisti iš 73-ios... 7. Atsakovas su ieškiniu nesutinka. Pateiktu atsiliepimu prašo jį atmesti.... 8. Teismo posėdyje ieškovas nurodė, kad mažina ieškinio reikalavimus iki... 9. Atsakovo atstovai teismo posėdyje palaikė atsiliepime išdėstytus motyvus.... 10. Ieškinys atmestinas.... 11. Iš bylos medžiagos, šalių ir jų atstovų paaiškinimų nustatyta, kad... 12. Ieškovas nurodė, kad jo butas nuolat užliejamas per stogą. Už namo stogo... 13. Ieškovas žalos padarymo faktą įrodinėja namo II-osios laiptinės butų... 14. Prievolė atlyginti žalą kaip civilinė atsakomybė atsiranda tada, kai... 15. Pagal CK 4.82 straipsnio 1 ir 5 dalis butų ir kitų patalpų savininkams... 16. CK 4.83 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo... 17. Ieškovas ir jo atstovas argumentavo, kad Bendrijai yra perduota bendro... 18. Atsakovas nesutinka su ieškovo argumentais. Teigia, kad Bendrija savo pareigą... 19. Teismas įvertinęs byloje pateiktus rašytinius įrodymus, t.y. 2005 m.... 20. Be to, teismas atkreipia dėmesį, kad visais atvejais teisė spręsti dėl... 21. Ieškovas jo turtui padarytą žalą įrodinėja vertintojo D. K. sąmata (1... 22. Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų, šalių bei liudytojų... 23. Nenustačius atsakovo veiksmų neteisėtumo, priežastinio ryšio tarp veiksmų... 24. Įvertinus tai, konstatuotina, kad ieškovas neįrodė esminių sąlygų... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Remiantis CPK 92 str. ir 96 str. 2 d., valstybės naudai iš ieškovės... 27. Vadovaudamasis CPK 259 str., 269 str., 270 str., 279 str., teismas, -... 28. Ieškinį atmesti.... 29. Priteisti atsakovui 73-ai daugiabučių namų savininkų bendrijai... 30. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo R. M., a.k. ( - ) 36,72 Lt... 31. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus...