Byla 2S-847-124/2013
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Timex S.A. filialas atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-6362-901/2013 pagal pareiškėjo Timex S.A. filialas skundą suinteresuotiems asmenims antstolei V. Š., D. S. ir I. S. dėl antstolio veiksmų, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas Timex S.A. filialas skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į antstolę V. Š., nurodydamas, kad nesutinka su antstolės 2013-06-21 patvarkymu, kuriuo atšaukė nuo 2013-06-25 iki 2013-07-02 vyksiančias varžytynes, kadangi antstolė paskelbė varžytynes netinkamai įvertinusi turtą, be to, nėra jokių duomenų, kad skolininkas pilnai padengė visą skolos sumą, prašė paskirti turto vertinimo ekspertizę (5 b. l.).

4Antstolė V. Š. P. dėl atsisakymo patenkinti skundą (2–4 b. l.) pareiškėjo Timex S. A. filialas skundo netenkino ir skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė Šiaulių apylinkės teismui.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi (25–28 b. l.) pareiškėjo skundą atmetė.

7Teismas nurodė, kad antstolės V. Š. kontoroje vykdomas 2012-12-17 Vilniaus miesto 26-ojo notaro biuro išduotas vykdomasis įrašas Nr. 2-9011 dėl priverstinio D. S. ir I. S. priklausančio ir hipotekos kreditoriui Timex S. A. filialui įkeisto turto: žemės sklypo, esančio, ( - ), pardavimo iš varžytynių.

82013-03-04 antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo areštuoto turto rinkos vertei nustatyti, 2013-03-06 IĮ „Ekperts“ ekspertas A. L. atliko skolininkams priklausančio turto ekspertizę, išvadoje nurodydamas, kad žemės sklypų vertė yra 11 100 Lt, 11 100 Lt, 132 500 Lt, viso vertė 154 700 Lt. Išieškotojui buvo nusiųstas ekspertizės aktas su siūlymu raštu nurodyti, ar ekspertizės akte nustatyta kaina yra tinkama.

92013-05-24 antstolė V. Š. priėmė patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo, kuriuo paskelbė pirmąsias D. S. ir I. S. priklausančio turto varžytynes, nurodydama 80 proc. eksperto nustatytos turto kainos, žemės sklypų vertę nurodydama 123 760 Lt.

10Teismas nurodė, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per dvidešimt dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per devyniasdešimt dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo (CPK 512 str.). Išieškotojas skundą pateikė praleidęs įstatymo nustatytą terminą, šio termino atnaujinti neprašė, be to, yra suėję naikinamieji terminai išieškotojui skųsti antstolės patvarkymus dėl ekspertizės skyrimo, ekspertizės išvadą, antstolės turto arešto aktą, be to, išieškotojas taip pat yra praleidęs terminus reikšti prieštaravimus dėl turto įkainojimo.

11Antstolės kontoroje 2013-06-20 gautas skolininko prašymas leisti parduoti visus tris žemės sklypus jo pasiūlytam pirkėjui – Z. S., kuris tą pačią dieną į antstolės depozitinę sąskaitą pervedė 154 700 Lt. 2013-06-21 patvarkymu antstolė atšaukė varžytynes.

12Skolininkas pasinaudojo savo teise iki varžytynių pasiūlyti turto pirkėją, kurios turėjo įvykti 2013 m. birželio 25 d., pirkėjas visą reikalaujamą sumą sumokėjo į antstolės depozitinę sąskaitą 2013-06-21, t.y. iki varžytynių pradžios. Teismas nurodė, kad išieškotojas prieštaravimų dėl parduodamo turto įvertinimo laiku nepateikė, varžytynių paskelbimo ar ankstesnių antstolės patvarkymų ar veiksmų įstatymo nustatytu terminu nebuvo apskundęs, praleistų terminų atnaujinti neprašė, teismas padarė išvadą, kad antstolė 2013-06-21 patvarkymu atšaukdama varžytynes, jokių pažeidimų nepadarė.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu (34–37 b. l.) pareiškėjas Timex S. A. filialas prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-08-28 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

151. Teismas neįtraukė į teisminį procesą suinteresuoto asmens Z. S., kuris kaip skolininko pasiūlytas pirkėjas už žemės sklypus sumokėjo 154 700 Lt.

162. Pareiškėjas nepraleido įstatymų nustatyto termino skundui paduoti, nes turto arešto aktas surašytas 2013-04-30, o skundas paduotas 2013-07-09.

173. Teismo motyvai, kad pareiškėjas praleido 3 dienų terminą paduoti skundą dėl turto įvertinimo vertintini kritiškai, kadangi CPK 512 str. numato, kad naikinamasis terminas yra 90 dienų.

184. Antstolė atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą dėl ekspertizės paskyrimo tik tuo pagrindu, kad pareiškėjas praleido CPK 681 str. 3 d. numatytą terminą pareikšti prieštaravimams dėl ekspertizės objekto kainos. Įkainojimas turi atitikti realias rinkos kainas ir išieškotojo bei skolininko interesus. Antstolė nesilaikė šalių lygiateisiškumo ir rungtyniškumo principų, kadangi tenkino vien skolininko interesus. Tam, kad turto įkainojimas atitiktų realias rinkos kainas, išieškotojo bei skolininko interesus, būtina paskirti naują turto vertinimo ekspertizę.

195. Teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, kadangi CPK 681 str. 4 dalis numato, kad jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė, o ne vėlesnė nustatyta turto vertė. Pareiškėjas turto vertinimą darė savo iniciatyva, o ne teismo ar antstolio paskirto eksperto iniciatyva.

20Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Z. S. (43–47 b. l.) prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2013-08-28 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad jis nepageidauja būti įtrauktas suinteresuotu asmeniu vykdymo procese, nes apie vykdymo bylos eigą jis yra informuotas. Net pats išieškotojas, teikdamas skundą dėl antstolio veiksmų, neprašė įtraukti Z. S. suinteresuotu asmeniu, taigi, niekuomet nelaikė Z. S. suinteresuotu asmeniu. Išieškotojas yra praleidęs CPK 512 str. numatytą 20 dienų terminą skundui paduoti, neprašė jo atnaujinti, nenurodė jokios priežasties dėl ko šis terminas buvo praleistas. Išieškotojas kartu su skundu pateikė pažymą be jokių priedų, todėl iš pateiktos pažymos nėra aiškios sąlygos ir aplinkybės, kurios galėtų turėti įtakos turto vertinimui, nėra vertinamo turto aprašymo, turto vertės nustatymo pagrindimo. Išieškotojas nepateikė įrodymų, kurie leistų suabejoti 2013-03-06 ekspertizės tikslumu ir patikimumu. Išieškotojo elgesys įrodo jo piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis ir siekimą vilkinti vykdymo procesą.

21Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D. S. (49–54 b. l.) prašo atskirąjį skundą atmesti, o Šiaulių apylinkės teismo 2013-08-28 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė tuos pačius argumentus, kaip ir Z. S. savo atsiliepime į atskirąjį skundą, todėl teismas jų nekartoja.

22IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

23teisiniai argumentai ir išvados

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).

25Atskirasis skundas atmestinas.

26Atskirąjį skundą apeliantas apeliantas grindžia tuo argumentu, kad teismas neįtraukė į procesą suinteresuotu asmeniu Z. S., kuriam vykdymo veiksmai gali sukelti teisines pasekmes.

27Iš teismui pateikto Z. S. atsiliepimo matyti, kad Z. S. buvo žinomi visi vykdymo veiksmai, apie šiuos veiksmus jis sužinojo iš savo giminaičio bei antstolės V. Š., tačiau prašymo įtraukti jį suinteresuotu asmeniu vykdomojoje byloje nepareiškė. Pažymėtina, kad išieškotojas taip pat neprašė Z. S. įtraukti suinteresuotu asmeniu, šį prašymą pateikė tik apeliacinės instancijos teismui. Taigi, iš nurodytų aplinkybių matyti, kad Z. S. apie vykstančius vykdymo veiksmus buvo ir yra žinoma, dalyvauti vykdymo procese jis nenori, nelaiko kad buvo pažeisti jo teisėti interesai, todėl išvardintų aplinkybių pagrindu atskirojo skundo argumentas netenkintinas.

28Atskirajame skunde pareiškėjas nurodė, kad jis nepraleido įstatymų nustatyto termino skundui paduoti, nes turto arešto aktas surašytas 2013-04-30, o skundas paduotas 2013-07-09.

29Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolė V. Š., siekdama nustatyti tikrąją įkeistų žemės sklypų rinkos vertę, 2013-03-04 Patvarkymu dėl ekspertizės skyrimo rinkos vertei nustatyti skyrė ekspertizę, pavesdama ją atlikti IĮ „Eksperts“ ekspertui A. L. (v. b., 36 b. l.). Nekilnojamojo turto įvertinimo ekspertizės aktu Nr. 13/03-014S IĮ „Eksperts“ nustatė, kad 2,10 ha žemės sklypo vertė yra 11 100 Lt, 2,1 ha žemės sklypo vertė – 11 100 Lt, o 25,00 ha žemės sklypo vertė – 132 500 Lt, visų žemės sklypų rinkos vertė – 154 700 Lt (v. b., 77 b. l.).

302013 m. kovo 20 d. antstolė V. Š. kreipėsi į išieškotoją, prašydama raštu informuoti, ar ekspertizės kaina yra tinkama, tačiau jokio atsakymo, ar prieštaravimų dėl turto kainos išieškotojas nepateikė, per 20 dienų nuo 2013-04-30 turto arešto gavimo dienos antstolio veiksmų neskundė, todėl darytina išvada, kad su nurodyto turto įkainojimu apeliantas sutiko (v. b., 90 b. l.).

31Pažymėtina, kad abejones dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų kelti kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai, o taip pat juos patvirtinantys įrodymai. Pareiškėjas antstoliui turėjo pateikti tokius įrodymus, kurie pagrįstų, jog antstolio nustatyta turto vertė yra neteisinga. LR CPK 178 straipsnis numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus.

32Nesutikimą su areštuoto turto verte ir prašymą naujai skirti turto vertinimo ekspertizę pareiškėjas grindžia 2012 m. turto vertės nustatymo pažyma (v. b. 152 b. l.), iš kurios matyti, jog nekilnojamojo turto rinkos vertė yra 230 000 Lt, vertinamo turto data – 2012 m. birželio 19 diena.

33Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktuose įrodymuose nekilnojamas turtas įvertintas 2012 metais, o IĮ „Eksperts“ nekilnojamasis turtas įvertintas 2013 m. kovo 6 d., todėl vadovautis įrodymais, kuriuose turtas įkainotas metais anksčiau, nėra jokio teisinio pagrindo. Teismas sutinka su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad išieškotojas kartu su turto vertės nustatymo pažyma turėjo pateikti ir visus jos priedus tam, kad būtų įmanoma įvertinti turto vertės nustatymo pagrindimą, turto vertės paskaičiavimo būdą, kitus kriterijus, į kuriuos turto vertintojas atsižvelgė ar aplinkybes, į kurias neatsižvelgė, nustatinėdamas rinkos vertę (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str. 4 d. 10 p. ir 13 p., Lietuvos apeliacinio teismo civilinė byla Nr. 2-18/2012). Nors apeliantas skunde nurodė, kad per laikotarpį nuo 2012 m. birželio mėnesio iki 2013 m. birželio mėnesio pasikeitė žemės ūkio paskirties žemės sklypų kaina, ji padidėjo nuo 10 iki 20 %, tačiau jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė. Todėl atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas įkainoto turto vertės įstatymų nustatyta tvarka neskundė, į tai, kad prieštaravimus pareiškė tik turtą pardavus skolininko pasiūlytam pirkėjui, į tai, kad nepateikė įrodymų dėl nustatytos turto kainos neatitikimo rinkos vertei, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pareiškėjo skundą atmetė.

34Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad jis nepraleido įstatymo nustatyto termino skundui paduoti, šį terminą nurodydamas 90 dienų. Pažymėtina, kad CPK 681 str. 3 dalis numato, jog skolininkas ir išieškotojas, dalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas, skaičiuojant nuo turto arešto dienos, o skolininkas ir išieškotojas, nedalyvavę areštuojant turtą, prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo tos dienos, kurią gavo turto arešto aktą. Taigi, išieškotojas Timex S. A. filialas, nesutikdamas su turto įvertinimu, prieštaravimą dėl turto įkainojimo turėjo pareikšti per 3 dienas nuo turto arešto akto gavimo dienos. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog apeliantas šį terminą praleido. Byloje nėra duomenų, kad išieškotojas būtų prašęs šį terminą atnaujinti ir nurodęs svarbias priežastis dėl kurių negalėjo laiku pateikti skundo. LR CPK 512 straipsnyje nurodytas 90 dienų terminas yra naikinamasis, kuriam suėjus, galimybės atnaujinti praleistą terminą įstatymas nenumato.

35Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, kadangi CPK 681 str. 4 dalis numato, kad jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė, o ne vėlesnė nustatyta turto vertė.

36Pagal LR CPK 681 straipsnio 4 dalį jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Pažymėtina, kad pareiškėjas antstolei V. Š. pateikė 2012-06-19 UAB „Ober Haus“ turto vertės nustatymo pažymą, kuri, kaip nurodyta auksčiau, negali būti laikoma tinkamu įrodymu šioje byloje, o teismo ekspertas A. L. antstolei V. Š. pateikė ekspertizės aktą, kuriuo antstolė pagrįstai ir vadovavosi, areštuodama žemės sklypus.

37Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, atsižvelgė į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, todėl pagrįstai atmetė pareiškėjo skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

39Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas Timex S.A. filialas skundu dėl antstolio veiksmų kreipėsi į... 4. Antstolė V. Š. P. dėl atsisakymo patenkinti skundą (2–4 b. l.)... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi (25–28 b.... 7. Teismas nurodė, kad antstolės V. Š. kontoroje vykdomas 2012-12-17 Vilniaus... 8. 2013-03-04 antstolė priėmė patvarkymą dėl ekspertizės skyrimo areštuoto... 9. 2013-05-24 antstolė V. Š. priėmė patvarkymą dėl varžytynių paskelbimo,... 10. Teismas nurodė, kad skundas dėl antstolių ar notarinių veiksmų gali būti... 11. Antstolės kontoroje 2013-06-20 gautas skolininko prašymas leisti parduoti... 12. Skolininkas pasinaudojo savo teise iki varžytynių pasiūlyti turto pirkėją,... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu (34–37 b. l.) pareiškėjas Timex S. A. filialas prašo... 15. 1. Teismas neįtraukė į teisminį procesą suinteresuoto asmens Z. S., kuris... 16. 2. Pareiškėjas nepraleido įstatymų nustatyto termino skundui paduoti, nes... 17. 3. Teismo motyvai, kad pareiškėjas praleido 3 dienų terminą paduoti skundą... 18. 4. Antstolė atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą dėl ekspertizės... 19. 5. Teismas netinkamai taikė procesinės teisės normas, kadangi CPK 681 str. 4... 20. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo Z. S. (43–47 b. l.)... 21. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo D. S. (49–54 b. l.)... 22. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 23. teisiniai argumentai ir išvados... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 25. Atskirasis skundas atmestinas.... 26. Atskirąjį skundą apeliantas apeliantas grindžia tuo argumentu, kad teismas... 27. Iš teismui pateikto Z. S. atsiliepimo matyti, kad Z. S. buvo žinomi visi... 28. Atskirajame skunde pareiškėjas nurodė, kad jis nepraleido įstatymų... 29. Iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad antstolė V. Š., siekdama nustatyti... 30. 2013 m. kovo 20 d. antstolė V. Š. kreipėsi į išieškotoją, prašydama... 31. Pažymėtina, kad abejones dėl atlikto turto įvertinimo teisingumo galėtų... 32. Nesutikimą su areštuoto turto verte ir prašymą naujai skirti turto... 33. Pažymėtina, kad pareiškėjo pateiktuose įrodymuose nekilnojamas turtas... 34. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad jis nepraleido įstatymo nustatyto termino... 35. Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad teismas netinkamai taikė procesinės... 36. Pagal LR CPK 681 straipsnio 4 dalį jeigu turto vertę nustatė ekspertas, tai... 37. Teismas, vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio... 39. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 28 d. nutartį palikti...