Byla 2-18/2012
Dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir nuostolių priteisimo. Tretieji asmenys T. S. ir A. S

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės J. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc (AB) ieškinį atsakovei J. Z. dėl negrąžinto kredito, palūkanų ir nuostolių priteisimo. Tretieji asmenys T. S. ir A. S.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.

6Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės J. Z. 144 810 EUR negrąžinto kredito, 3 089,11 EUR palūkanų už naudojimąsi kreditu, 3 620,50 EUR įsipareigojimų nevykdymo palūkanų, 196,58 EUR kitų išlaidų bei 16 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, skaičiuojamas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti 151 716,19 EUR sumai atsakovei priklausančias lėšas, esančias Vilniaus taupomojoje kasoje „Kredito unija“, o jų nesant ar esant nepakankamai – areštuoti kitas atsakovės lėšas, kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei turtines teises.

7Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštavo atsakovei priklausančias lėšas ieškinio sumai (151 716 EUR), esančias Vilniaus taupomojoje kasoje „Kredito unija“, nesant lėšų ar esant nepakankamai lėšų, trūkstamai pinigų sumai areštavo lėšas, esančias kitose atsakovei priklausančiose bankų sąskaitose, pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, taip pat nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines lėšas, esančias pas atsakovę ir/ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu.

8Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi tenkino atsakovės atskirąjį skundą - panaikino Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 29 d. nutartį ir išsprendė klausimą iš esmės – atmetė ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovei. Lietuvos apeliacinio teismo nutartyje kaip esminis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo motyvas buvo nurodyta aplinkybė, kad ieškovo reikalavimai yra užtikrinti sutartine hipoteka.

9Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. priėmė ieškinio reikalavimų padidinimą 17 490,10 EUR suma.

10Ieškovas pateikė naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti 653 299,94 Lt sumai atsakovės lėšas, esančias Vilniaus taupomojoje kasoje „Kredito unija“, trūkstamai pinigų sumai areštuoti kitas lėšas, taip pat nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu. Nurodė, kad ieškinio reikalavimai negali būti laikomi užtikrintais hipoteka, nes hipotekos sandoris šiai dienai yra kvestionuojamas teismine tvarka Vilniaus apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1298-232/2011. Vilniaus apygardos teismui tenkinus hipotekos davėjų ieškinį, ieškovas praras bet kokią galimybę patenkinti savo labai didelės vertės reikalavimą, kadangi pagrindinė skolininkė bus realizavusi šiuo metu turimas lėšas. Atkreipė dėmesį, kad Vilniaus apygardos teisme iškeltoje civilinėje byloje hipotekos davėjai T. S. ir A. S. taip pat prašė teismo priteisti 658 000 nuostolių, dėl ko buvo areštuotos J. Z. lėšos, tačiau 2011 m. rugsėjo 19 d. ieškovai T. S. ir A. S. atsisakė ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo priteisimo. Teismui priėmus atsisakymą nuo šios ieškinio dalies, atitinkamai bus panaikintas ir J. Z. lėšų areštas, dėl ko ji galės imtis priemonių, siekiant išvengti skolinių įsipareigojimų įvykdymo. Be to, pati atsakovė akcentuoja savo turimus kitus kreditorius, jos vienintelės gaunamos pajamos yra motinystės pašalpa. Būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką didina ir itin didelė ieškinio suma - 151 716,19 EUR (523 845,66 Lt), kuri dėl palūkanų augimo padidėjo iki 571 734,61 Lt. Šiai dienai visa atsakovės skola su prašomomis priteisti procesinėmis palūkanomis sudaro net 189 208,74 EUR (653 299,94 Lt). Nekilnojamojo turto registro duomenys patvirtina, kad atsakovei bendrosios dalinės nuosavybės teise su kitais asmenimis priklauso nekilnojamasis turtas, tačiau atsakovei priklausančio nekilnojamojo turto dalys yra nedidelės vertės bei apsunkintos areštu. Tuo tarpu hipoteka įkeisto turto rinkos vertė (525 000 Lt) nėra pakankama susidariusiam įsiskolinimui padengti.

11II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

12Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino iš dalies – areštavo 169 206,10 EUR sumai atsakovės lėšas, esančias Vilniaus taupomojoje kasoje „Kredito unija“, trūkstamai pinigų sumai areštavo kitas lėšas, taip pat nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, uždraudžiant disponuoti areštuotu turtu, tačiau leidžiant atsiskaityti su ieškovu. Teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išsprendė nepranešęs atsakovei, nes toks pranešimas galėjo padaryti jų taikymą neįmanomą (CPK 148 str. 1 d.). Teismas pažymėjo, kad ieškovas šiame prašyme nurodė naujas aplinkybes, kurios nebuvo nurodytos bei įvertintos apeliacinės instancijos teismo. Teismas iš pateiktų rašytinių įrodymų nustatė, kad Vilniaus apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-1298-232/2011 nagrinėjamas hipotekos davėjų T. S. ir A. S. ieškinys dėl hipotekos sandorio, kuriuo buvo užtikrinti atsakovės J. Z. reikalavimai ieškovui Nordea Bank Finland Plc pagal kreditavimo sutartį, pripažinimo negaliojančiu. Minėtoje byloje priėmus hipotekos davėjams palankų teismo sprendimą, ieškovas, kaip hipotekos kreditorius, prarastų galimybę patenkinti savo reikalavimą iš hipoteka įkeisto turto. Atitinkamai šioje byloje, netaikant ieškovo reikalavimus užtikrinančių priemonių, ieškovo reikalavimai iš esmės tampa niekuo neapsaugoti. Be to, hipotekos lakšte įkeičiamo nekilnojamojo turto vertė įkainota 1 000 000 Lt suma, tačiau pagal naujausią 2011 m. rugsėjo 12 d. atliktą šio turto vertinimą - įkeisto turto vidutinė rinkos vertė tesudaro 525 000 Lt ir iš esmės atitinka ieškovo reikalavimų sumą (523 845,66 Lt). Teismas nustatė, kad būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones sudaro ir Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi nustatytos aplinkybės bei kartu su atskiruoju skundu pateikti duomenys apie atsakovės finansinę padėtį, kuri nėra pasikeitusi. Antai nors atsakovė turi nekilnojamojo turto, tačiau jis nedidelės vertės arba areštuotas (1 t., b.l. 23-32). Ieškovė turi ir kitų kreditorių, kurių reikalavimai atsakovės atžvilgiu yra itin dideli (atskirojo skundo b.l. 57). Įvertinęs šias aplinkybes, teismas nustatė, kad šiuo atveju yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones ieškinio sumai (151 716,19 EUR + 17 490,10 EUR) pirmiausia atsakovės lėšų atžvilgiu, nes hipoteka apsunkinto ir nedidelės vertės atsakovės nekilnojamojo turto areštas neužtikrintų ieškovo reikalavimų šioje byloje, tuo tarpu atsakovė, atgavusi teisę laisvai disponuoti lėšomis, galėtų jas perleisti tretiesiems asmenims. Teismas, siekdamas išsaugoti šalių interesų pusiausvyrą bei nepažeisti atsakovės teisėtų interesų, nutarė netaikyti arešto lėšoms, gautoms iš motinystės pašalpos.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

14Atsakovė J. Z. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartį ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Atsakovė atskirąjį skundžia grindžia šiais argumentais:

  1. aplinkybės, susijusios su turtu, kuriam nustatyta hipoteka nėra pasikeitusios, nes jau šios bylos iškėlimo metu hipotekos davėjai T. S. ir A. S. buvo pateikę ieškinį dėl hipotekos nuginčijimo;
  2. hipoteka galioja tol, kol ji nėra nuginčyta, todėl, nepaisant vykstančio teisminio ginčo dėl hipotekos nuginčijimo, ji tebegalioja bei atitinkamos prievolės įvykdymas tebėra užtikrintas hipoteka;
  3. Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje kitoje civilinėje byloje dėl hipotekos nuginčijimo, ieškovų T. S. ir A. S. atsisakymas nuo ieškinio reikalavimo dėl žalos priteisimo nėra išspręstas, todėl nėra pagrindo teigti, kad J. Z. galės naudotis lėšomis, panaikinus minėtoje byloje laikinąsias apsaugos priemones;
  4. ieškovas turto, kuriam nustatyta hipoteka, vertę grindžia 2011 m. rugsėjo 12 d. Turto vertės nustatymo pažyma, o atsakovė pateikia 2011 m. spalio 10 d. Turto vertės nustatymo pažymą, vadovaujantis kuria šio turto vertė yra 600 000 Lt;
  5. ieškinio reikalavimo padidinimas 47 888,85 Lt suma vertintinas kritiškai, nes šią sumą ieškovas nepagrįstai grindžia palūkanomis, paskaičiuotomis nuo ieškinio padavimo dienos, kuomet kreditavimo sutartis jau buvo nutraukta (Kreditavimo sutarties 8.2 p.);
  6. skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės neatitinka ekonomiškumo principo, nes ieškiniu prašomos priteisti skolos išieškojimas į atsakovę tūrėtų būti nukreiptas tik tuomet, kai paaiškėtų, jog ši skola nepadengta iš įkeisto turto.

15Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas jį atmesti bei Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nors šios bylos iškėlimo metu hipotekos davėjai T. S. ir A. S. buvo pateikę ieškinį dėl hipotekos nuginčijimo, pastaroji aplinkybė, sprendžiant ankstesnį ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, nebuvo įvertinta nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teisme. Teismui kitoje byloje priėmus hipotekos davėjams palankų sprendimą, kyla grėsmė, kad ieškovas nepatenkins savo labai didelės vertės ieškinio reikalavimo, todėl kol nėra išnagrinėta minėta byla, negalima teigti, kad ieškovo reikalavimai šioje byloje yra užtikrinti. Be to, atsakovė nepaneigė savo prastos finansinės padėties. Atsakovės pateikta turto vertės nustatymo pažyma yra tik informacinio pobūdžio, nes ji neatitinka norminiais aktais nustatytų vertinimo dokumentų turinio (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str. 1 d., 23-24 str., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 22 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-509/2008, Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1203/2010). Ieškinio reikalavimo padidinimu prašoma priteisti palūkanas, susidariusias iki ieškinio padavimo teismui dienos, kurias atsakovė privalo atlyginti ieškovui vadovaujantis Kreditavimo sutarties 8.2 punktu, 13.3 punktu bei CK 6.221 straipsnio 2 dalimi.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

18CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu, gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisės normos darytina išvada, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirtis yra užtikrinti būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą bei garantuoti šio sprendimo privalomumą (CPK 18 str.). Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia realios grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimas, kurį privalo įrodyti dalyvaujantis byloje ar kitas suinteresuotas asmuo, prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 12 ir 178 str.).

19Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, hipoteka ar įkeitimu užtikrintos prievolės įvykdymui laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik dėl reikalavimų dalies, kurios įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto vertės (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-746/2011, 2011 m. kovo 24 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-844/2011, 2011 m. sausio 20 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-84/2011, 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1105/2010 ir t.t.). Ši išvada grindžiama tuo, kad nors hipoteka (įkeitimas) nėra laikinoji apsaugos priemonė ir ji taikoma skolinio įsipareigojimo, bet ne ieškinio reikalavimų ir teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti, toks prievolės užtikrinimas iš esmės atitinka tuos pačius tikslus, kurie keliami, taikant laikinųjų apsaugos priemonių institutą.

20Hipotekos pasibaigimo momentas yra jos išregistravimo iš hipotekos registro momentas (CK 4.197 str. 5 d.), todėl aplinkybė, kad dėl hipotekos galiojimo vyksta ginčas teisme, hipotekos pasibaigimui įtakos neturi. Vadinasi, aplinkybė, kad hipotekos davėjai ginčija teisme sutartinės hipotekos teisėtumą, pati savaime nesukelia grėsmės, jog dėl šio ginčo teisminio nagrinėjimo pasibaigs prievolių įvykdymo užtikrinimas hipoteka. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija sutinka su atsakovės atskirojo skundo argumentais, jog skundžiama nutartimi nepagrįstai atsakovės turto atžvilgiu buvo taikytas areštas tai ieškinio reikalavimų sumai, kuri lygi hipoteka įkeisto turto vertei (CPK 12 ir 178 str.).

21Norint nustatyti tą ieškinio reikalavimų sumą, kuriai neužtenka įkeisto turto vertės, reikia žinoti tikslią įkeisto turto rinkos vertę, kurios nustatymas yra fakto klausimas. Nagrinėjamu atveju ieškovas ir atsakovė pateikė dvi skirtingų nepriklausomų nekilnojamojo turto vertintojų pažymas, kuriose nustatyta įkeisto turto vertė skiriasi 75 000 Lt (b.l. 104-133, 148-150). Nors atsakovės pateiktos turto vertės nustatymo pažymos surašymo data yra 2011 m. spalio 10 d., pažymoje nurodyta, kad turto vertės nustatymo data yra 2011 m. rugsėjo 20 d., o ieškovo pateiktoje turto vertės nustatymo pažymoje nurodyta, kad turto vertės nustatymo data yra 2011 m. rugsėjo 12 d. Taigi, pagal ieškovo ir atsakovės pateiktas turto vertės nustatymo pažymas turtas buvo vertinamas beveik tuo pačiu metu, todėl nėra pagrindo spręsti, jog atsakovės pateikta turto vertės nustatymo pažyma yra naujesnė bei atitinkamai aktualesnė. Be to, teisėjų kolegija sutinka su ieškovo atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, kad atsakovė kartu su turto vertės nustatymo pažyma turėjo pateikti ir visus jos priedus tam, kad būtų įmanoma įvertinti turto vertės nustatymo pagrindimą, turto vertės paskaičiavimo būdą, kitus kriterijus, į kuriuos turto vertintojas atsižvelgė ar aplinkybes, į kurias neatsižvelgė, nustatinėdamas rinkos vertę (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str. 4 d. 10 p. ir 13 p.). Kadangi ieškovas kartu su turto vertės nustatymo pažyma pateikė visus jos priedus, kuriuose buvo išsamiai išdėstytas turto vertinimo būdas, kriterijai, paskaičiavimai bei kiti duomenys, kurie privalomai turi būti turto vertinimo ataskaitoje (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 str.), teisėjų kolegija nusprendžia kaip tikslesne ir išsamesne vadovautis ieškovo pateikta turto vertės nustatymo pažyma bei laikyti, jog įkeisto turto rinkos vertė yra lygi šioje pažymoje nurodytai 525 000 Lt sumai (CPK 12 ir 178 str.).

22Taigi, iš ieškinio sumos 584 235,44 Lt (151 716,19 EUR + 17 490,10 EUR = 169 206,29 EUR x 3,4528 Lt) atėmus turto, kuriam nustatyta hipoteka, 525 000 Lt rinkos vertę, paaiškėjo, kad hipoteka neužtikrinto ieškinio reikalavimo suma yra 59 235,44 Lt. Ši suma atsakovės kaip fizinio asmens atžvilgiu laikytina didele, todėl pagal Lietuvos apeliaciniame teisme susiformavusią praktiką, šiai ieškinio reikalavimų sumos daliai užtikrinti taikytinos laikinosios apsaugos priemonės (Lietuvos apeliacinio teismo nutartis 2011 m. kovo 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-658/2011, 2011 m. vasario 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-152/2011 ir t.t.). Kadangi atsakovė neįrodinėjo, jog jos atžvilgiu pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių eiliškumas pažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principus, teisėjų kolegija atskirojo skundo ribų neperžengia ir skundžiama nutartimi nustatytų areštų eiliškumo pagrįstumo netikrina (CPK 320 str., 338 str.). Tuo tarpu nustačius, kad laikinosios apsaugos priemonės turto, kuriam nustatyta hipoteka, atžvilgiu taikytos nepagrįstai, skundžiama nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas sumažinamas nuo 169 206, 29 EUR (584 235,44 Lt) iki 59 235,44 Lt (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.).

23Teisėjų kolegija atmeta kaip neįtakojančius laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo ieškovo ir atsakovės argumentus, kuriais jie įrodinėja ieškinio faktini pagrindo, ieškinio sumos padidinimo bei kitoje civilinėje byloje nagrinėjamo hipotekos davėjų ieškinio pagrįstumą/nepagrįstumą (CPK 12 str., 144 str. 1 d. ir 178 str.). Kaip jau aukščiau minėta, sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumo, nustatinėjama, ar egzistuoja grėsmė būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymui. Tuo tarpu pats ginčas šioje proceso stadijoje nėra nagrinėjamas bei atitinkamai ieškinio reikalavimų pagrįstumas nėra nustatinėjamas.

24Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovės J. Z. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 nutarties, nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nėra (CPK 338 str.). Tačiau teisėjų kolegija nustatė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pritaikė laikinąsias apsaugos priemones tai ieškinio reikalavimų sumai užtikrinti, kuri lygi įkeisto turto vertei (525 000 Lt). Todėl teisėjų kolegija skundžiamą nutartį iš dalies pakeičia, sumažindama pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą nuo 169 206, 29 EUR (584 235,44 Lt) iki 59 235,44 Lt (CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

25Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartį pakeisti, sumažinant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 59 235,44 Lt.

27Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui vykdymui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Byloje kilo ginčas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo.... 6. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 7. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi tenkino ieškovo... 8. Lietuvos apeliacinis teismas 2011 m. vasario 24 d. nutartimi tenkino atsakovės... 9. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 27 d. priėmė ieškinio... 10. Ieškovas pateikė naują prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones -... 11. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 12. Vilniaus apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartimi ieškovo prašymą... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atsakovė J. Z. pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Vilniaus... 15. Ieškovas Nordea Bank Finland Plc (AB) pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 18. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, dalyvaujančių byloje ar... 19. Pagal susiformavusią Lietuvos apeliacinio teismo praktiką, hipoteka ar... 20. Hipotekos pasibaigimo momentas yra jos išregistravimo iš hipotekos registro... 21. Norint nustatyti tą ieškinio reikalavimų sumą, kuriai neužtenka įkeisto... 22. Taigi, iš ieškinio sumos 584 235,44 Lt (151 716,19 EUR + 17 490,10 EUR = 169... 23. Teisėjų kolegija atmeta kaip neįtakojančius laikinųjų apsaugos priemonių... 24. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal... 25. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 26. Vilniaus apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 28 d. nutartį pakeisti, sumažinant... 27. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti viešo registro tvarkytojui vykdymui....