Byla e2-650-981/2016
Dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, sekretoriaujant G. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui M. S. dėl skolos, palūkanų ir delspinigių priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 545,25 EUR skolą, kurią sudaro 1 331 EUR negrąžintas kreditas, 137,47 EUR palūkanos, 22,85 EUR delspinigiai, 53,93 EUR delspinigiai pagal kredito sutarties specialiosios dalies 3.1. punktą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog 2012 m. lapkričio 29 d. šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ) (toliau ir Sutartis), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 2 169,92 EUR kreditas vartojimo kredito sutarčiai refinansuoti, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį grąžinimo terminą iki 2017 m. lapkričio 26 d. Atsakovas savo prievoles ieškovui vykdė netinkamai, į raginimus sumokėti skolą nereagavo, todėl ieškovas 2016 m. vasario 8 d. šalių sudarytą sutartį nutraukė.

4Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam buvo tinkamai pranešta. Gautas ieškovo prašymas bylą nagrinėti jo atstovui nedalyvaujant. Prašyme nurodoma, jog ieškovas ieškinį palaiko, prašo jį tenkinti.

5Atsakovas M. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog žodžiu buvo sutaręs su banku dėl skolos mokėjimo dalimis, todėl ieškovas neturėjo pagrindo pateikti ieškinį teismui. Be to tvirtina, kad 2016 m. sausio mėnesį sumokėjo bankui 180 EUR. Prašo skolos nepriteisti ir leisti toliau vykdyti sutartį, mokant įmokas dalimis. Nurodo, jog šiuo metu yra dirbantis ir gali tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

6Atsakovas M. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką jam buvo pranešta tinkamai. Byla nagrinėtina atsakovui nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas visiškai.

8Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. lapkričio 29 d. šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 07A1218050865-94, kuria ieškovas suteikė atsakovui 2 169,92 EUR (7 492,30 Lt) kreditą vartojimo kredito sutarčiai refinansuoti, 60 mėnesių laikotarpiui iki 2017 m. lapkričio 26 d. (23-24 b.l.). 2016 m. sausio 6 d. pranešimu ieškovas vienašališkai nuo 2016 m. vasario 8 d. nutraukė Sutartį su atsakovu (27 b.l.). Iš pateiktos skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos bei pažymos dėl skolos matyti, kad atsakovas 2016 m. vasario 10 d. skolingas bankui 1 331 EUR kredito sumą, 137,47 EUR palūkanas bei atsakovui priskaičiuota 22,85 EUR delspinigių bei 53,93 EUR delspinigių už refinansuojamą kreditą (4-7, 29 b.l.).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, jog vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių teikimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu. CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, jog paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdinamus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku (CK 6.873 straipsnio 1 dalis). Šalių sudarytos Sutarties bendrosios dalies 10.1 punktas numato, jog ieškovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau, negu nustatyta Sutartyje, prieš penkiolika kalendorinių dienų raštu įspėjęs atsakovą, jeigu kredito laikotarpiu atsakovas padaro esminių Sutarties pažeidimų. Tokiais pažeidimais laikomi bendrosios dalies 8.1.1. ir 8.1.2. punktuose nustatytų Kredito gavėjo įsipareigojimų nevykdymas arba netinkamas vykdymas. Sutarties bendrosios dalies 8.1.1. bei 8.1.2. punktais atsakovas įsipareigojo suteiktą kreditą naudoti pagal paskirtį, mokėti mokėtinas sumas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Ieškovas 2016 m. sausio 6 d. pranešimu Nr. 01.10.03-237 vienašališkai nutraukė Sutartį su atsakovu nuo 2016 m. vasario 8 d. (27 b.l.).

10Pagal CK 6.874 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos jeigu sutartis nenustato ko kita, o paskolos sutarčiai numatant paskolos sumos grąžinimą dalimis ir paskolos gavėjui nesumokėjus eilinės paskolos sumos dalies, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis. Pažymėtina, jog Sutarties specialiosios dalies 2.8.1. punktas numato, jog eilinės įmokos mokamos kiekvieno mėnesio 26 dieną. Iš pateiktos skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos nustatyta, jog atsakovas mokėjimus pagal sutartį atliko vėliau nei nustatyta Sutartyje.

11CK 6.71 straipsnis numato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Sutarties bendrosios dalies 8.1.3. punktu atsakovas įsipareigojo už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito įmokos dieną mokėti ieškovui 0,05 procentų delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos. Sutarties specialiųjų sąlygų 3.1. punktu atsakovas įsipareigojo savo lėšomis į banko tarpinę sąskaitą sumokėti paskaičiuotus delspinigius pagal refinansuojamą vartojimo kredito sutartį: iki naujos vartojimo kredito sutarties pasirašymo sumokėti 200 Lt, o likusią delspinigių dalį sumokėti per dvylika mėnesių tolia tvarka: pirmus vienuolika mėnesių po 240 Lt., paskutinį mėnesį likusią sumą. Iš pateiktos skolos ir sukauptų delspinigių ataskaitos nustatyta, kad atsakovui priskaičiuota 22,85 EUR delspinigių bei 53,93 EUR delspinigių pagal refinansuojamą kredito sumą.

12Atsakovas skolos neginčija, atsiliepime į ieškinį nurodo, kad 2016 m. sausio mėnesį pervedė ieškovui 180 EUR sumą, tuo beveik padengdamas įsiskolinimą, todėl prašo skolos nepriteisti ir leisti ją išmokėti dalimis. Be to nurodo, jog su banku buvo sudaręs žodinį susitarimą dėl skolos mokėjimo, todėl bankas neturėjo teisėto pagrindo teikti teismui ieškinį.

13Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnį šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ir atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti. Priešingu atveju būtų pažeisti rungimosi, dispozityvumo ir procesinio šalių lygiateisiškumo principai (CPK 12, 13, 17 straipsniai). Nagrinėjamoje byloje atsakovas įrodymų, patvirtinančių, jog yra sumokėjęs ieškovui dalį prašomos priteisti sumos, teismui nepateikė. Tai pat nepateikė jokių duomenų apie šalių susitarimą dėl skolos dengimo. Ieškovo pateiktame prašyme (35 b.l.) matyti, jog ieškovui nėra žinoma apie jokį žodinį susitarimą, visi susitarimai banke yra sudaromi rašytiniu būdu. Iš ieškovo pateikto sąskaitos išrašo už laikotarpį nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2016 m. kovo 14 d. bei ieškovo pateiktų su sąskaita susijusių įmokų matyti, jog atsakovo nurodyta 180 EUR suma bankui 2016 metais nebuvo sumokėta (36, 37-39 b.l.).

14Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo reikalavimas tenkintinas, ieškovui iš atsakovo priteistina 1 545,25 EUR skola, kurią sudaro 1 331 EUR negrąžintas kreditas, 137,47 EUR palūkanos, 22,85 EUR delspinigiai, 53,93 EUR delspinigiai pagal kredito sutarties specialiosios dalies 3.1. punktą.

15Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Tuo remiantis, iš atsakovo priteistinos 5 (penkių) procentų dydžio procesinės metinės palūkanos už priteistą sumą (1 545,25 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Ieškovas patyrė 35 EUR bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovo sumokėtas žyminis mokestis. Teismui patenkinus ieškinį, ieškovui iš atsakovo priteisina 35 EUR bylinėjimosi išlaidų.

17Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 270 straipsniais,

Nutarė

19Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1 331 EUR (vieną tūkstantį tris šimtus trisdešimt vieną eurą) negrąžinto kredito, 137,47 EUR (vieną šimtą trisdešimt septynis eurus 47 centus) palūkanų, 22,85 EUR (dvidešimt du eurus 85 centus) delspinigių, 53,93 EUR (penkiasdešimt tris eurus 93 centus) delspinigių pagal Sutarties specialiosios dalies 3.1. punktą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines metines palūkanas už priteistą sumą (1 545,25 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. vasario 19 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 35 EUR (trisdešimt penkis eurus) bylinėjimosi išlaidų ieškovo AB SEB bankas, į.k. 112021238, buveinės adresas Gedimino pr. 12, Vilnius, naudai.

20Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 1 545,25 EUR... 4. Ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 5. Atsakovas M. S. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog... 6. Atsakovas M. S. į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką... 7. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 8. Iš pateiktų į bylą rašytinių įrodymų nustatyta, kad 2012 m. lapkričio... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1... 10. Pagal CK 6.874 straipsnį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos... 11. CK 6.71 straipsnis numato, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar... 12. Atsakovas skolos neginčija, atsiliepime į ieškinį nurodo, kad 2016 m.... 13. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178... 14. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas sprendžia, jog ieškovo... 15. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį skolininkas taip pat privalo mokėti... 16. CPK 93 straipsnio l dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 17. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 19. Priteisti iš atsakovo M. S., a.k. ( - ) gyv. ( - ), 1 331 EUR (vieną... 20. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...