Byla 2A-811-407/2015
Dėl nuostolių priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,

3dalyvaujant ieškovo atstovams L. M. ir advokatui Aleksandrui Kočegarovui, atsakovo atstovui advokatui Konradui Pabijanskui,

4viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Projestos projektai“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-51-577/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Hidras“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Projestos projektai“ dėl įsiskolinimo pagal rangos sutartį priteisimo ir atsakovo priešieškinį dėl nuostolių priteisimo.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Ginčo esmė

72011 m. spalio 6 d. ieškovas UAB ,,Hidras“ (rangovas) ir atsakovas UAB „Projestos projektai“ (užsakovas) sudarė statybos rangos sutartį (toliau – ir Rangos sutartis) dėl parduotuvės pastato, esančio adresu Rygos g. 41, Vilnius, rekonstrukcijos. Rangos sutartimi šalys nustatė, kad visi sutartyje nurodyti darbai statybos objekte privalo būti tinkamai pabaigti ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 15 d. Ieškovas 2011 m. lapkričio 18 d. kreipėsi į atsakovą prašydamas spręsti papildomų darbų apmokėjimo klausimą. 2011 m. gruodžio 6 d. ieškovas sustabdė darbų vykdymą, motyvuodamas tuo, kad atsakovas nesutiko mokėti už papildomai paaiškėjusius statybos darbus, kurie nebuvo nustatyti Rangos sutartyje ir projekto dokumentuose. Atsakovas 2012 m. sausio 4 d. nutraukė su ieškovu sudarytą Rangos sutartį, motyvuodamas tuo, kad ieškovas iš esmės pažeidė sutartines pareigas.

8Pateiktu ieškiniu ieškovas UAB ,,Hidras“ iš atsakovo UAB „Projestos projektai“ prašė priteisti 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) skolą už atliktus darbus, 91 988,58 Lt (26 641,73 Eur) skolą už įsigytas statybines medžiagas, 8,08 proc. metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad statybos darbai buvo atlikti ir perduoti atsakovui, tačiau atsakovas už atliktus darbus ir perduotas statybines medžiagas neatsiskaitė.

9Atsakovas UAB „Projestos projektai“ nesutiko su ieškovo reikalavimais ir pareiškė priešieškinį, prašydamas priteisti jam iš ieškovo 456 288,19 Lt (132 150,19 Eur) nuostolių atlyginimo ir procesines palūkanas. Atsakovo teigimu, ieškovas atliko darbus, nesilaikydamas jų atlikimo terminų, taip pat be jokio teisinio pagrindo sustabdė jų vykdymą. Šios priežastys, pasak atsakovo, sudarė pagrindą arba sumažinti ieškovui mokėtiną atlyginimą už rangos darbus, arba iš viso nemokėti už atliktus darbus. Kadangi ieškovas iš esmės pažeidė savo įsipareigojimus, atsakovas buvo priverstas vienašališkai nutraukti Rangos sutartį. Statybos darbus užbaigė kitas rangovas, tačiau už 426 360,30 Lt (123 482, 48 Eur) didesnę kainą nei buvo įsipareigojęs ieškovas. Be to, atsakovo teigimu, dėl ieškovo kaltės jis turėjo 9 811,89 Lt (2 841,72 Eur) prekybinės ir šaldymo įrangos sandėliavimo išlaidų, 9 680 Lt (2 803,52 Eur) išlaidų statybos darbų techninės priežiūros paslaugoms ir 10 436 Lt (3 022,47 Eur) nuostolių atlyginant ieškovo gamtai padarytą žalą.

10II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

11Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį ir priešieškinį tenkino iš dalies: ieškovui iš atsakovo priteisė 315 530,07 Lt (91 383,82 Eur) skolos už atliktus darbus, 8,08 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir 39 444,92 Lt (11 424,04 Eur) bylinėjimosi išlaidas; atsakovui iš ieškovo priteisė 10 436 Lt (3022,47 Eur) nuostolių atlyginimo, 6 proc. dydžio metines procesines ir 585,39 Lt (169,54 Eur) bylinėjimosi išlaidas.

12Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl ieškovo atliktų ir atsakovui perduotų darbų kokybės, todėl sprendė, kad yra pagrindas priteisti ieškovui iš atsakovo 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) už atliktus statybos darbus. Ieškovo reikalavimą priteisti 91 988,58 Lt (26 641,73 Eur) už atsakovui perduotas statybines medžiagas teismas atmetė nustatęs, kad atsakovas ieškovui buvo pervedęs 100 000 Lt avansą statybinėms medžiagoms pirkti.

13Atsižvelgęs į tai, kad pagal Rangos sutartį ieškovas buvo įsipareigojęs pradėti statybos darbus ne vėliau kaip 2011 m. spalio 10 d., o atsakovas leidimą rekonstruoti statinį gavo 2011 m. spalio 27 d., teismas konstatavo, kad atsakovo veiksmai lėmė statybos darbų atlikimo terminų pažeidimą. Be to, pasak teismo, atsakovas pateikė ieškovui techninį statinio projektą tik 2011 m. lapkričio 10 d., nors jis turėjo būti pateiktas kartu su statybos leidimu. Teismas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad statybos darbai buvo vykdomi dviejuose sklypuose, tačiau atsakovas statybos leidimą pateikė tik vienam jų, o tai irgi lėmė ilgesnį nei nustatytas Rangos sutartyje darbų atlikimo terminą. Teismas, remdamasis byloje pateiktais šalių pasitarimo protokolais, sprendė, kad Rangos sutarties vykdymo metu šalys bendradarbiavo ir buvo susitarusios dėl darbų grafike nustatytų terminų pakeitimo. Dėl to teismas atmetė kaip nepagrįstus atsakovo argumentus, kad darbų atlikimas, pažeidžiant Rangos sutartyje nustatytus terminus, suteikė jam pagrindą vienašališkai nutraukti Rangos sutartį.

14Teismas, spręsdamas, ar ieškovas turėjo teisinį pagrindą sustabdyti darbų vykdymą, rėmėsi byloje paskirtos ir atliktos ekspertizės išvada, kurioje nurodyta, kad vykdant Rangos sutartį paaiškėjo, jog reikia atlikti papildomus, Rangos sutartyje ir techniniame projekte nenustatytus darbus, kurių vertė – 206 332 Lt (59 757,88 Eur) be PVM. Teismas nustatė, kad ieškovas į atsakovą dėl darbų kainų pakeitimo ir darbų sustabdymo kreipėsi du kartus, šalys derėjosi dėl papildomų darbų apmokėjimo. Joms nepasiekus susitarimo, atsakovui nemokant už atliktus ir jam perduotus darbus, teismo nuomone, ieškovas pagrįstai sustabdė darbų vykdymą (CK 6.684 str. 4 d.).

15Atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl nuostolių, susijusių su kito rangovo samdymu, t. y. Rangos sutarties nutraukimu, atlyginimo teismas atmetė, kadangi Rangos sutarties nutraukimui nebuvo objektyvaus pagrindo. Dėl šios priežasties teismas nepagrįstais pripažino ir atsakovo reikalavimus priteisti 250 000 Lt netesybas, 9 811,89 Lt prekybinės ir šaldymo įrangos sandėliavimo išlaidas, 9 680 Lt statybos darbų techninės priežiūros paslaugų išlaidas. Teismas, nustatęs, kad ieškovas iškirto medžius nesant leidimo, tenkino atsakovo reikalavimą priteisti 10 436 Lt nuostolių, kuriuos jis turėjo atlygindamas ieškovo padarytą žalą gamtai.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

17Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Projestos projektai“ prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria iš dalies tenkintas ieškinys, ir ieškinį atmesti visiškai; panaikinti sprendimo dalį, kuria atsisakyta tenkinti priešieškinio dalį, ir priešieškinį tenkinti visiškai; priteisti iš ieškovo apeliacinės instancijos teisme turėtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas taip pat prašo prijungti prie bylos naujus įrodymus – eksperto L. U. 2014 m. vasario 25 d. ekspertizės aktą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

181. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas vėlavo atlikti rangos darbus dėl atsakovo kaltės. Teismas sprendė, kad darbų pagal Rangos sutartį ieškovas negalėjo atlikti laiku dėl statybos leidimo antrajam sklypui nepateikimo, tačiau ieškovas savo atsikirtimų byloje negrindė šia aplinkybe, todėl teismas, pasisakydamas dėl nurodytos aplinkybės išėjo už bylos nagrinėjimo ribų, pažeidė rungimosi principą. Eksperto L. U. 2014 m. vasario 25 d. ekspertizės aktas patvirtina, kad ieškovas galėjo atlikti statybos darbus neturėdamas statybos leidimo kaimyniniame sklype. Byloje nustatyta, kad 2011 m. spalio 7 d. ir 2011 m. lapkričio 10 d. ieškovui pateikti projektinės dokumentacijos dokumentai buvo iš esmės tapatūs ir skirtumų, galėjusių nulemti darbų vėlavimą, neturėjo. Teismas taip pat nepagrįstai konstatavo, kad darbų atlikimo vėlavimą nulėmė pavėluotas statybos leidimo rekonstrukcijos darbams pateikimas. Nepagrįstos teismo išvados, kad statybų aikštelės pasitarimų protokolai patvirtina šalių susitarimą dėl terminų pratęsimo, kadangi šalių derybos buvo nerezultatyvios.

192. Eksperto S. M. išvadoje nustatyta, kad statybos metu paaiškėjusių papildomų darbų kaina sudarė 206 332 Lt, t. y. 11,2 proc. visos Rangos sutarties kainos. Dėl to ieškovas neturėjo teisės reikalauti papildomų sumų apmokėjimo (CK 6.685 str. 2 d.). Be to, teismas nepagrįstai konstatavo, kad darbai, dėl kurių ieškovas sustabdė Rangos sutarties vykdymą, laikytini papildomais darbais. Visi ginčo darbai: grindų ardymas ir betonavimas, atraminės sienutės griovimas ir betonavimas, aikštelės pagrindo tvirtinimas, sienų PVC danga, lauko inžinerinių tinklų įrengimas buvo numatyti normatyviniuose dokumentuose bei Rangos sutartyje. Keitėsi tik jų atlikimo kaina, kurios pokytis neviršijo 15 proc. ribos. Be to, apeliantas buvo išreiškęs sutikimą apmokėti papildomai už sienų PVC dangos įrengimą. Todėl ieškovas neturėjo teisės stabdyti darbų vykdymo remdamasis papildomų darbų apmokėjimo aplinkybe. Dėl šių klausimų teismas turėjo taikyti CK 6.685 straipsnio 1, 2 dalyse nustatytas normas, kurios yra specialiosios CK 6.653 straipsnio normoms. Konstatuodamas, kad ieškovas turėjo teisę stabdyti darbus pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį, teismas neįvertino to, kad ši norma taikytina tik tada, kai atsiranda nauji darbai, nenumatyti statybos normatyviniuose dokumentuose. Net ir laikant, kad darbai galėjo būti sustabdyti remiantis nurodyti pagrindu, ieškovas pranešimą įteikdamas atsakovui 2011 m. gruodžio 5 d., nesuteikė jam protingo termino atsakyti į pretenzijas.

203. Nepagrįstos teismo išvados, kad statybų aikštelės pasitarimų protokolai patvirtina šalių susitarimą dėl terminų pratęsimo. Šalių derybos buvo nerezultatyvios ir sprendimas pailginti darbų atlikimo terminus nebuvo priimtas (Sutarties 22.4, 26.3 punktai). Rangos sutarties nustatyta tvarka nepakeitus darbų atlikimo terminų, liko galioti Rangos sutartyje ir darbų atlikimo grafike nustatyti terminai.

214. Priešingai nei sprendė teismas, Rangos sutartį pažeidė ieškovas. Atsižvelgiant į tai, priešieškinio reikalavimai turėjo būti tenkinti visiškai.

22Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Hidras“ prašo jį atmesti. Atsikirtimus grindžia šiais argumentais:

231. Skirtingai nei teigia atsakovas, aplinkybės dėl negalėjimo vykdyti statybos darbų antrajame sklype buvo nagrinėjamos pirmosios instancijos teisme. Apeliantas nutyli faktą, kad griovimo darbai buvo atlikti pagal grafiką. Tačiau leidimas statyboms (ir tik pirmajam sklypui) buvo pateiktas 2011 m. spalio 27 d., t. y. vėluojant 17 dienų. Nors projektinė dokumentacija iš esmės nesikeitė, tačiau techninis statinio projektas turėjo būti pateiktas kartu su statybos leidimu. Protokoluose pažymėta, kad tai, ką šalys į juos įtraukia, yra laikoma raštu pateikiama informacija ir įpareigoja šalis, o dalyvavę pasitarime asmenys susipažino su protokolu, įsipareigoja vykdyti priimtus sprendimus.

242. Teismas pagrįstai nurodė, kad CK 6.653 straipsnyje nustatyta konkreti kaina taikoma tik pagal Rangos sutartį numatytiems darbams atlikti, bet netaikoma darbams, kurie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose. Atsiradus tokiems darbams, ieškovas pagrįstai sustabdė visų darbų vykdymą. Nors apeliantas teigia, kad papildomų darbų nebuvo būtina atlikti, tačiau juos atliko kitas apelianto pasamdytas rangovas. Taigi apeliantas prieštarauja pats sau.

253. Apeliantas nenurodo jokių motyvų, kodėl teismo sprendimo dalis tenkinti ieškinį – priteisti skolą už atliktus ir perduotus darbus, yra nepagrįsta ir neteisėta.

26Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi skundžiamą teismo sprendimą paliko nepakeistą. Šią nutartį panaikino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ir 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi grąžino bylą nagrinėti apeliacinės instancijos teismui iš naujo.

27IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Apeliacinis skundas netenkinamas.

29Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, kurias sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 263 str. 1 d.). Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų teisėjų kolegija nenustatė (CPK 329 str. 2, 3 d.).

30Dėl naujų įrodymų prijungimo

31Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovas pateikė naują įrodymą – L. U. 2014 m. vasario 25 d. parengtą ekspertizės aktą (9 t., b. l. 167), kurį prašo prijungti prie bylos. Atsakovo teigimu, šio įrodymo pateikimo būtinybė iškilo tik po skundžiamo sprendimo priėmimo, kadangi skundžiamame sprendime teismas pasisakė dėl aplinkybių (dėl galimybės atlikti statybos darbus antrajame sklype nesant statybos leidimo), kurios pirmosios instancijos teisme nebuvo nagrinėtos.

32Šis atsakovo argumentas yra nepagrįstas: 2013 m. sausio 17 d. ieškovo prašymas dėl įrodymų išreikalavimo (8 t., b. l. 40-42), atsakovo 2013 m. vasario 20 d. paaiškinimai dėl įrodymų pateikimo (8 t., b. l. 87-89), ieškovo 2013 m. kovo 4 d. prašymas dėl įrodymų išreikalavimo (8 t., b. l. 125-126), atsakovo 2013 m. kovo 18 d. paaiškinimai dėl įrodymų išreikalavimo (8 t., b. l. 133-134) patvirtina, kad aplinkybės, susijusios su statybos leidimo antrajam sklypui išdavimu, sudarė bylos nagrinėjimo dalyką.

33CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau.

34Įrodymus apie galėjimą vykdyti statybos darbus antrajame sklype nesant statybos leidimo arba patį leidimą atsakovas galėjo teikti pirmosios instancijos teismui, todėl kolegija, vadovaudamasi CPK 314 straipsniu, atsakovo pateiktą L. U. 2014 m. vasario 25 d. parengtą ekspertizės aktą atsisako priimti.

35Dėl atsakovo (rangovo) pareigos atsiskaityti už atliktus darbus pagal Rangos sutartį

36Skundžiamu sprendimu teismas, iš dalies tenkinęs ieškinį, priteisė ieškovui iš atsakovo 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) sumą už atliktus statybos rangos darbus. Šis ieškinio reikalavimas buvo grindžiamas šalių pasirašytais atliktų darbų už 2011 m. lapkričio mėn. aktais (1 t., b. l. 9-33) ir ieškovo 2011 m. lapkričio 30 d. išrašyta PVM sąskaita faktūra šiai sumai (1 t., b. l. 8). Pirmosios instancijos teismas, nustatęs, jog atsakovas pripažino, kad ieškovas atliko darbų už 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) sumą, šiuos ieškovo atliktus darbus priėmė, darbų priėmimo metu nereiškė ieškovui jokių pretenzijų dėl darbų kokybės ar jų atlikimo terminų, bylos nagrinėjimo metu pretenzijos dėl atliktų darbų kokybės taip pat nebuvo reiškiamos, sprendė, kad vadovaujantis CK 6.687 straipsniu, yra pagrindas tenkinti ieškovo ieškinį dėl 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) sumos priteisimo.

37Šių teismo nustatytų aplinkybių atsakovas neginčija, savo poziciją dėl neatsiskaitymo už atliktus darbus grįsdamas tuo, kad ieškovas pažeidė sutartines prievoles. Priešieškinio faktinį pagrindą sudarančios aplinkybės, kuriomis įrodinėjamas ieškovo sutartinių prievolių pažeidimas, neturi įtakos atsakovo pareigos atsiskaityti už atliktus ir priimtus darbus pagal Rangos sutartį vykdymui. Užsakovui priėmus atliktus darbus, perduotus priėmimo aktu, atsiranda prievolė už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009). Net ir konstatavus, kad ieškovas pažeidė Rangos sutartį ir dėl to atsakovas patyrė nuostolių, tai nepaneigtų atsakovo prievolės atsiskaityti už faktiškai priimtą darbų rezultatą (CK 6.671 str.). Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nurodydamas, kad net nutraukus rangos sutartį dėl rangovo kaltės, užsakovas turi pareigą sumokėti už faktiškai atliktus darbus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007).

38Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovas turi pareigą atsiskaityti už ieškovo 2011 m. lapkričio mėn. atliktus ir atsakovui perduotus rangos darbus, yra teisėta ir pagrįsta. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad byloje kilęs ginčas, ar į atliktų darbų aktus, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas dėl 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) skolos už atliktus darbus priteisimo, nėra įtrauktų papildomų, Rangos sutartyje nenumatytų darbų, toliau bus pasisakoma dėl ieškovo atliktų papildomų darbų vertinimo ir jų apmokėjimo.

39Dėl papildomų Rangos sutartyje nenumatytų darbų

40Minėta, kad ieškovas 2011 m. lapkričio 18 d. kreipėsi į atsakovą, prašydamas spręsti papildomų darbų apmokėjimo klausimą ir pateikė lokalinę sąmatą Nr. S01p, kurioje nurodyti papildomi darbai ir jų kaina (3 t., b. l. 139). Atsakovas įrodinėja, kad minėtoje sąskaitoje faktūroje nurodyti darbai buvo numatyti normatyviniuose statybos dokumentuose, šie darbai neviršija 15 proc. Rangos sutarties kainos, todėl ieškovas neturi teisės reikalauti jų apmokėjimo (CK 6.685 str. 2 d.).

41Byloje paskirtos teismo ekspertizės metu (9 t., b. l. 9) nustatyta, kad iš lokalinėje sąmatoje Nr. S01p nurodytų darbų ieškovas atliko grindų ardymo ir betonavimo bei atraminės sienutės griovimo ir betonavimo darbus (lokalinės sąmatos 1-4 skyriuose nurodytus darbus), kurie nebuvo numatyti normatyviniuose statybos dokumentuose; kitų lokalinėje sąmatoje Nr. S01p nurodytų darbų ieškovas neatliko. Ši teismo ekspertizės akto išvada, kuria kolegija neturi pagrindo nesivadovauti, paneigia atsakovo argumentus, kad lokalinėje sąmatoje Nr. S01p nurodyti papildomi darbai, kuriuos ieškovas atliko (grindų ardymo ir betonavimo; atraminės sienutės griovimo ir betonavimo), buvo numatyti normatyviniuose statybos dokumentuose.

42Galimybė didinti statybos darbų kainą, kai tai būtina dėl reikalingų atlikti papildomų darbų, kurie nenumatyti normatyviniuose dokumentuose, nustatyta CK 6.684 straipsnio 4 dalyje. Šioje nuostatoje įtvirtinta rangovo, nustačiusio tokių papildomų darbų atlikimo poreikį, pareiga informuoti užsakovą apie tokius paaiškėjusius papildomus darbus ir jų kainą, pagrindžiant jų objektyvų poreikį. Rangovui neįvykdžius šios pareigos, jis netenka teisės reikalauti apmokėti atliktų papildomų darbų vertės (CK 6.684 str. 5 d.).

43Šiuo atveju ieškovas minėtus papildomus darbus atliko 2011 m lapkričio mėn., o atsakovą apie papildomus darbus, jų kainą informavo tik 2011 m. gruodžio 6 d. pranešimu, kartu pateikdamas lokalinę sąmatą Nr. S01p, kurioje nurodyti papildomi darbai ir jų kainos. Taigi ieškovas apie paaiškėjusius statybos normatyviniuose dokumentuose nenumatytus papildomus darbus atsakovui pranešė jau po to, kai šiuos darbus atliko, todėl, vadovaujantis CK 6.684 straipsnio 5 dalimi, neteko teisės reikalauti jų apmokėjimo.

44Lokalinės sąmatos Nr. S01p (3 t., b. l. 139) 1-4 skyriuose, kurių pavadinimai: grindų ardymas, grindų betonavimas, atraminės sienutės griovimas, atraminės sienutės betonavimas, nurodyti darbai yra panašaus pobūdžio kaip ir nurodyti atliktų darbų akte Nr. A004 (žiniaraštis: Grindys) (1 t., b. l. 32) ir atliktų darbų akte Nr. A03 (žiniaraštis: Pamatai) (1 t., b. l .33).

45Konstatavus, kad ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovo apmokėti už papildomus darbus, būtina nustatyti, ar į atliktų darbų aktus, kuriais grindžiamas ieškinio reikalavimas dėl 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) priteisimo, nėra įtraukta ir ieškovo atliktų papildomų darbų, numatytų lokalinės sąmatos Nr. S01p 1-4 skyriuose. Byloje yra pateiktos pradinės lokalinės sąmatos (5 t., b. l. 62-93), pasirašytos ieškovo atstovo 2011 m. spalio mėn., kuriose nurodyti darbai, apibrėžiantys Rangos sutarties dalyką. Sprendžiant, ar atliktų darbų aktuose Nr. A004 ir Nr. A03 nurodyti darbai buvo numatyti Rangos sutartyje, ar yra papildomi, svarbus yra minėtuose aktuose, pradinėse lokalinėse sąmatose Nr. S02 ir Nr. S03 (5 t., b. l. 67, 68-69) ir lokalinėje sąmatoje Nr. S01p (3 t., b. l. 139) nurodytų darbų palyginimas.

46Ieškovas įrodinėja, kad į atliktų darbų aktus yra įtraukti tik pradinėse lokalinėse sąmatose, o ne lokalinėje sąmatoje Nr. S01p nurodyti darbai. Teisėjų kolegija, įvertinusi atliktų darbų aktuose Nr. A004 ir Nr. A03, pradinėse lokalinėse sąmatose Nr. S02 ir Nr. S03 ir lokalinėje sąmatoje Nr. S01p nurodytus darbus, su šiuo ieškovo argumentu sutinka.

47Kaip matyti iš atliktų darbų aktuose Nr. A004 ir Nr. A03 (1 t., b. l. 32-33) nurodytų darbų, kurie galėtų būti vertintini kaip papildomi pagal lokalinę sąmatą Nr. S01p (3 t., b. l. 139), visi šie darbai yra įtraukti ir į pradines lokalines sąmatas Nr. S02 ir Nr. S03 (5 t., b. l. 67, 68-69). Atliktų darbų aktuose (1 t., b. l. 32-33) nurodytas atliktų darbų kiekis neviršija lokalinėse sąmatose Nr. S02 ir Nr. S03 (5 t., b. l. 67, 68-69) nurodytų atitinkamų darbų kiekio. Be to, atliktų darbų aktuose Nr. A004 ir Nr. A03 (1 t., b. l. 32-33) nurodyti atitinkamų darbų kodai sutampa su darbų kodais, nurodytais lokalinėse sąmatose Nr. S02 ir Nr. S03 (5 t., b. l. 67, 68-69). Todėl nėra pagrindo abejoti, kad atliktų darbų aktuose Nr. A004 ir Nr. A03 nurodyti darbai apėmė tik lokalinėse sąmatose Nr. S02 ir Nr. S03 nurodytus darbus (t. y. darbus pagal Rangos sutartį). Šios nustatytos aplinkybės, kolegijos vertinimu, patvirtina ieškovo įrodinėjamą faktą, kad į atliktų darbų aktus nėra įtraukti papildomi, lokalinėje sąmatoje Nr. S01p nurodyti darbai (CPK 178, 185 str.).

48Atsižvelgiant į tai, teismo sprendimo dalis, kuria tenkintas ieškinio reikalavimas dėl 315 181,22 Lt (91 282,79 Eur) skolos už atliktus pagal Rangos sutartį darbus priteisimo, paliekama nepakeista.

49Dėl priešieškinio reikalavimų

50Atsakovo priešieškinis dėl nuostolių atlyginimo grindžiamas ieškovo sutartine civiline atsakomybe. Tam, kad atsirastų ši turtinė prievolė, reikalinga nustatyti būtinąsias sąlygas: ieškovo neteisėtus veiksmus, atsakovo patirtą žalą, priežastinį ryšį tarp ieškovo neteisėtų veiksmų ir atsakovo patirtos žalos, ieškovo kaltę (CK 6.245- 6.249 str.). Pirmąsias tris iš nurodytų civilinės atsakomybės sąlygų turi įrodyti atsakovas.

51Minėta, kad atsakovas 2011 m. gruodžio 16 d. pranešimu (1 t., b. l. 83-85) vienašališkai nutraukė Rangos sutartį, motyvuodamas tuo, kad ieškovas iš esmės ją pažeidė. Nutraukimo faktinį pagrindą atsakovas įvardijo šiuos ieškovo padarytus sutartinius pažeidimus: Rangos sutartyje nustatytų terminų darbams atlikti nesilaikymą ir darbų vykdymo sustabdymą.

52Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimą dėl nuostolių priteisimo, iš esmės sprendė, kad atsakovas neįrodė ieškovo neteisėtų veiksmų, konstatavęs, kad ieškovas turėjo pagrindą sustabdyti rangos darbus, o darbų atlikimo terminų pažeidimai šiuo atveju nesudarė pagrindo vienašališkai nutraukti Rangos sutarties. Su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu teisėjų kolegija sutinka.

53Minėta, kad pagal Rangos sutartį joje nurodyti darbai statybos objekte privalėjo būti tinkamai pabaigti ir statybos užbaigimo aktas surašytas bei statybos objektas pripažintas tinkamu naudoti ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 15 d., o jei bus nustatyti trūkumai, jie turės būti pašalinti iki 2011 m. gruodžio 21 d. (Rangos sutarties 7.1 p.); statybos objektą įrangos montavimo darbų atlikimui ieškovas turėjo paruošti iki 2011 m. lapkričio 29 d. (Rangos sutarties 7.2 p.). Konkretūs darbų atlikimo terminai buvo nurodyti priede prie Rangos sutarties esančiame darbų grafike. Byloje nėra ginčo, kad darbų atlikimo terminų nebuvo laikytasi.

54Esminis sutarties pažeidimas nustatomas vadovaujantis CK 6.217 straipsnio 2 dalyje nurodytomis aplinkybėmis, t. y. turi būti vertinama: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

55Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, įvertinusi šalių veiksmus Rangos sutarties vykdymo metu, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nelaikė terminų pažeidimo esminiu sutarties pažeidimu, kuris galėtų sudaryti pagrindą atsakovui vienašališkai nutraukti Rangos sutartį.

56Visų pirma, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, byloje nėra duomenų, kad atsakovas iki 2011 m. gruodžio 6 d., kai ieškovas sustabdė darbų vykdymą, būtų reiškęs ieškovui pretenzijas dėl grafike nustatytų terminų pažeidimo (CPK 185 str.). Šalių atstovų 2011 m. spalio 18 d. ir 2011 m lapkričio 8 d. vykusių pasitarimų protokoluose (1 t., b. l. 139-140; 3 t., b. l. 136-137) užfiksuota, kad buvo koreguojami grafikuose nustatyti terminai, protokolai pasirašyti atsakovo vadovo parašu. Vien tik aplinkybė, kad protokolai nepatvirtinti šalių antspaudais, kaip tai numatyta Rangos sutarties 22.4 punkte, savaime nepaneigia šalių įgaliotų atstovų valios derinti darbų atlikimo grafiką buvimo (CK 1.64 str. 1 d.). Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad šalys toleravo darbų grafike numatytų terminų pažeidimus ir pačios nelaikė jų esminiais Rangos sutarties pažeidimais.

57Be to, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad terminų pažeidimai buvo sąlygoti ir paties atsakovo kaltų veiksmų: statybos leidimas atlikti rekonstrukcijos darbams, kurie turėjo būti pradėti vykdyti 2011 m. spalio 13 d., išduotas tik 2011 m. spalio 27 d. (1 t., b. l. 135). Pagal STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ 18.2 papunktį, iki statybos darbų pradžios ieškovui turėjo būti pateiktas nustatyta tvarka parengtas ir patvirtintas statinio projektas, kurio galutinis variantas ieškovui perduotas tik 2011 m. lapkričio 10 d. (1 t., b. l. 133). Dalis Rangos sutartyje numatytų darbų – automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas – turėjo būti vykdomi kitame žemės sklype (unikalus Nr. 4400-2364-4139), tačiau leidimas vykdyti statybos darbus buvo išduotas tik pagrindiniam žemės sklypui (kadastro Nr. 0101/0019:18). Atmestinas kaip nepagrįstas apeliacinio skundo argumentas, kad statybos leidimas antrajam sklypui (unikalus Nr. 4400-2364-4139) nebuvo būtinas, nes jo būtinumas vykdyti statybos darbams buvo konstatuotas teismo eksperto S. M. parengtame ekspertizės akte (9 t., b. l. 9).

58Pirmiau nustatytos faktinės aplinkybės – pačių šalių toleravimas griežto terminų nesilaikymo ir atsakovo veiksmai, lėmę ieškovo negalėjimą laiku įvykdyti rangos darbų, patvirtina, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad darbų terminų nesilaikymas šiuo atveju negali būti pripažintas esminiu Rangos sutarties pažeidimu.

59Atmestini kaip nepagrįstai ir apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas neturėjo teisės sustabdyti darbų vykdymo.

60Byloje nustatyta, kad Rangos sutarties vykdymo metu atsirado būtinų darbų, nenumatytų Rangos sutartyje, vykdymo poreikis. Minėta, kad pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui; jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą.

61Kaip matyti iš bylos duomenų, apie būtinų papildomų darbų poreikį ieškovas informavo atsakovą 2011 m. lapkričio 18 d., tačiau iki 2011 m. gruodžio 6 d. savo sprendimo atsakovas ieškovui nepateikė. Toks terminas (nuo 2011 m. lapkričio 18 d. iki 2011 m. gruodžio 6 d.), atsižvelgiant į Rangos sutartyje numatytus trumpus darbų atlikimo terminus, kolegijos vertinimu, laikytinas pakankamu sprendimui dėl papildomų darbų pateikti (CPK 185 str.). Todėl atsakovui per minėtą laikotarpį nepateikus sprendimo dėl papildomų darbų apmokėjimo, ieškovas turėjo teisę pagal CK 6.684 straipsnio 4 dalį sustabdyti darbų vykdymą.

62Konstatavus, kad ieškovas turėjo teisę sustabdyti darbų vykdymą, o darbų terminų pažeidimas nelaikytinas esminiu Rangos sutarties pažeidimu, teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovas neįrodė ieškovo neteisėtų veiksmų, lėmusių vienašalį Rangos sutarties nutraukimą. Atsakovui neįrodžius ieškovo neteisėtų veiksmų, kaip būtinos civilinės atsakomybės sąlygos (CK 6.246 str.), ieškovui civilinė atsakomybė negali būti taikoma.

63Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimo keisti ar naikinti nėra pagrindo, todėl jis paliekamas nepakeistas.

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. sekretoriaujant Galinai Lavrinovič,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovams L. M. ir advokatui Aleksandrui Kočegarovui,... 4. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Ginčo esmė... 7. 2011 m. spalio 6 d. ieškovas UAB ,,Hidras“ (rangovas) ir atsakovas UAB... 8. Pateiktu ieškiniu ieškovas UAB ,,Hidras“ iš atsakovo UAB „Projestos... 9. Atsakovas UAB „Projestos projektai“ nesutiko su ieškovo reikalavimais ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 11. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. sausio 28 d. sprendimu ieškinį ir... 12. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl ieškovo atliktų ir atsakovui... 13. Atsižvelgęs į tai, kad pagal Rangos sutartį ieškovas buvo įsipareigojęs... 14. Teismas, spręsdamas, ar ieškovas turėjo teisinį pagrindą sustabdyti darbų... 15. Atsakovo priešieškinio reikalavimus dėl nuostolių, susijusių su kito... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 17. Apeliaciniame skunde atsakovas UAB „Projestos projektai“ prašo panaikinti... 18. 1. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas vėlavo atlikti rangos darbus... 19. 2. Eksperto S. M. išvadoje nustatyta, kad statybos metu paaiškėjusių... 20. 3. Nepagrįstos teismo išvados, kad statybų aikštelės pasitarimų... 21. 4. Priešingai nei sprendė teismas, Rangos sutartį pažeidė ieškovas.... 22. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas UAB ,,Hidras“ prašo jį... 23. 1. Skirtingai nei teigia atsakovas, aplinkybės dėl negalėjimo vykdyti... 24. 2. Teismas pagrįstai nurodė, kad CK 6.653 straipsnyje... 25. 3. Apeliantas nenurodo jokių motyvų, kodėl teismo sprendimo dalis tenkinti... 26. Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. spalio 7 d. nutartimi skundžiamą teismo... 27. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 28. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 29. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas... 30. Dėl naujų įrodymų prijungimo... 31. Lietuvos apeliaciniam teismui atsakovas pateikė naują įrodymą – L. U.... 32. Šis atsakovo argumentas yra nepagrįstas: 2013 m. sausio 17 d. ieškovo... 33. CPK 314 straipsnis nustato, kad apeliacinės instancijos... 34. Įrodymus apie galėjimą vykdyti statybos darbus antrajame sklype nesant... 35. Dėl atsakovo (rangovo) pareigos atsiskaityti už atliktus darbus pagal Rangos... 36. Skundžiamu sprendimu teismas, iš dalies tenkinęs ieškinį, priteisė... 37. Šių teismo nustatytų aplinkybių atsakovas neginčija, savo poziciją dėl... 38. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ir teisinį reglamentavimą, pirmosios... 39. Dėl papildomų Rangos sutartyje nenumatytų darbų... 40. Minėta, kad ieškovas 2011 m. lapkričio 18 d. kreipėsi į atsakovą,... 41. Byloje paskirtos teismo ekspertizės metu (9 t., b. l. 9) nustatyta, kad iš... 42. Galimybė didinti statybos darbų kainą, kai tai būtina dėl reikalingų... 43. Šiuo atveju ieškovas minėtus papildomus darbus atliko 2011 m lapkričio... 44. Lokalinės sąmatos Nr. S01p (3 t., b. l. 139) 1-4 skyriuose, kurių... 45. Konstatavus, kad ieškovas neturi teisės reikalauti atsakovo apmokėti už... 46. Ieškovas įrodinėja, kad į atliktų darbų aktus yra įtraukti tik... 47. Kaip matyti iš atliktų darbų aktuose Nr. A004 ir Nr. A03 (1 t., b. l. 32-33)... 48. Atsižvelgiant į tai, teismo sprendimo dalis, kuria tenkintas ieškinio... 49. Dėl priešieškinio reikalavimų... 50. Atsakovo priešieškinis dėl nuostolių atlyginimo grindžiamas ieškovo... 51. Minėta, kad atsakovas 2011 m. gruodžio 16 d. pranešimu (1 t., b. l. 83-85)... 52. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas priešieškinio reikalavimą dėl... 53. Minėta, kad pagal Rangos sutartį joje nurodyti darbai statybos objekte... 54. Esminis sutarties pažeidimas nustatomas vadovaujantis CK... 55. Teisėjų kolegija, ištyrusi bylos medžiagą, įvertinusi šalių veiksmus... 56. Visų pirma, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, byloje... 57. Be to, nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad... 58. Pirmiau nustatytos faktinės aplinkybės – pačių šalių toleravimas... 59. Atmestini kaip nepagrįstai ir apeliacinio skundo argumentai, kad ieškovas... 60. Byloje nustatyta, kad Rangos sutarties vykdymo metu atsirado būtinų darbų,... 61. Kaip matyti iš bylos duomenų, apie būtinų papildomų darbų poreikį... 62. Konstatavus, kad ieškovas turėjo teisę sustabdyti darbų vykdymą, o darbų... 63. Remiantis tuo, kas išdėstyta, pirmosios instancijos teismo sprendimo keisti... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. sausio 28 d. sprendimą palikti nepakeistą....