Byla e2S-870-440/2017

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos akcinės bendrovės „Ekra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-14055-820/2017 pagal ieškovės Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovei viešajai įmonei Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu, tretieji asmenys Lietuvos juriskonsultų asociacija, A. K., J. Š. ir valstybės įmonė Turto bankas.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Apeliacinėje byloje sprendžiamas klausimas dėl galimybės skųsti nutartį dėl asmens įtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų.
 2. Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-14055-820/2017 pagal Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros, ginančios viešąjį interesą, ieškinį atsakovei viešajai įmonei Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas dėl juridinio asmens pripažinimo neteisėtai įsteigtu.
 3. Akcinė bendrovė (toliau – AB) „Ekra“ 2017 m. balandžio 5 d. pateikė prašymą įtraukti ją į civilinės bylos Nr. e2-14055-820/2017 nagrinėjimą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Nurodė, kad dėl neteisėto Vilniaus tarptautinio ir nacionalinio komercinio arbitražo 2015 m. spalio 20 d. sprendimo byloje Nr. 74-NKA/14 AB „Ekra“ patyrė 11 599,06 Eur bylinėjimosi išlaidų, todėl pripažinus, kad arbitražas įsteigtas neteisėtai, tai turės įtakos AB „Ekra“ padarytos žalos atlyginimui. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjos AB „Ekra“ prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, nes šioje byloje nėra sprendžiamas žalos atlyginimo klausimas, todėl procesinis sprendimas neturės įtakos pareiškėjos teisėms ir pareigoms.
 4. 2017 m. balandžio 20 d. Vilniaus miesto apylinkės teisme gautas AB „Ekra“ atskirasis skundas dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties panaikinimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. balandžio 21 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjos AB „Ekra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties.
 2. Teismas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 47 straipsnio 5 dalį yra skundžiama tik nutartis, kuria yra panaikinamas trečiojo asmens procesinis statusas ir asmuo pašalinamas iš dalyvaujančių byloje asmenų sąrašo, tačiau nagrinėjamu atveju AB „Ekra“ neturėjo trečiojo asmens procesinio statuso ir teikė tik prašymą įtraukti jį į bylą trečiuoju asmeniu. Teismas, nenustatęs pareiškėjos suinteresuotumo bylos baigtimi, AB „Ekra“ prašymą įtraukti ją į bylą trečiuoju asmeniu atmetė.
 3. Įvertinęs aplinkybę, kad CPK tiesiogiai numatyta tik galimybė skųsti nutartį dėl asmens pašalinimo iš proceso, konstatavo kad nutartis dėl atsisakymo įtraukti trečiuoju asmeniu į bylos nagrinėjimą neužkerta kelio tolesnei bylos eigai, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutartis neskundžiama.
 4. Teismas pažymėjo, kad dėl didesnio dalyvaujančių asmenų skaičiaus sunkiau pasiekti civilinio proceso tikslus, išnagrinėti bylą kiek įmanoma greičiau, be to, didesnis byloje dalyvaujančių asmenų skaičius didintų bylinėjimosi išlaidas, todėl vengtinas asmenų, kurių teisėms ir pareigoms teismo sprendimas neturės jokios įtakos, įtraukimas į bylą dalyvaujančiais byloje asmenimis. Vien aplinkybė, kad arbitražas yra nagrinėjęs ginčą, kuriame dalyvavo AB „Ekra“, nesudaro pagrindo ją įtraukti į bylą, nes priešingu atveju į bylą reikėtų traukti visus asmenis, kurie kada nors sprendė ginčus Vilniaus tarptautiniame ir nacionaliniame komerciniame arbitraže.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9

 1. Atskiruoju skundu pareiškėja AB „Ekra“ prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartį ir grąžinti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti klausimą dėl AB „Ekra“ atskirojo skundo priėmimo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė procesines normas, todėl nepagrįstai nepriėmė AB „Ekra“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties. Atsižvelgiant į tai, kad nutartis atsisakyti įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu iš esmės sukelia tuos pačius teisinius padarinius kaip ir nutartis pašalinti trečiąjį asmenį iš bylos, t. y. asmuo negali dalyvauti bylos nagrinėjime, todėl tokia nutartis taip pat turėtų būti skundžiama atskiruoju skundu pagal CPK 47 straipsnio 5 dalį ir 334 straipsnio 1 dalies 2 punktą.
  2. Teismas nukrypo nuo teismų praktikos, kurioje pripažįstama, kad nutartis atsisakyti asmenį įtraukti į procesą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, yra skundžiama atskiruoju skundu.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

11teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas tenkintinas

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir apskųstos dalies pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).
 2. CPK 37 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Sąvoka „byloje dalyvaujantys asmenys“ yra apibendrinamoji, apimanti tuos proceso dalyvius, kuriems būdingas teisinis (materialusis arba tik procesinis) suinteresuotumas bylos baigtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-113/2013; Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. liepos 5 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1141-370/2017). Jeigu asmuo turi teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi, jis įtraukiamas į bylą, kad galėtų įgyti atitinkamas procesines teises (CPK 42 straipsnis, 46 straipsnio 2 dalis, 47 straipsnio 2 dalis). Tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų dėl ginčo dalyko, gali dalyvauti byloje tik tuo atveju, jeigu bylos išsprendimas gali turėti įtakos jų teisėms arba pareigoms (CPK 47 straipsnio 1 dalis). Aiškinant minėtą CPK 47 straipsnio 1 dalies nuostatą Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad tam, jog asmuo galėtų įstoti į bylą kaip trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, būtinas pakankamas (glaudus) nagrinėjamos bylos teisinis ryšys su trečiojo asmens materialiosiomis teisėmis ir pareigomis. Šis ryšys nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju teismui įvertinus susiklosčiusius teisinius santykius ir faktines bylos aplinkybes. Jei bylos ir trečiojo asmens materialiųjų teisių ir pareigų teisinis ryšys nepakankamas, teismas, atsižvelgdamas į CPK 7 straipsnį, turėtų atsisakyti priimti tokį asmenį dalyvauti byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-21/2010).
 3. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 47 straipsnyje, reglamentuojančiame klausimus, susijusius su trečiaisiais asmenimis, nepareiškiančiais savarankiškų reikalavimų, tiesiogiai nenumatyta teisė atskiruoju skundu skųsti teismo nutartis dėl atsisakymo įtraukti asmenį į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Įstatyme numatyta tik galimybė skųsti teismo sprendimą pašalinti trečiąjį asmenį iš bylos (CPK 47 straipsnio 5 dalis).
 4. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais (CPK 334 straipsnio 1 dalies 1 punktas) bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Jeigu teismo priimtu tarpiniu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).
 5. Paprastai nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas procesas aukštesnės instancijos teisme. Tačiau pirmosios instancijos teismo nutartis vertintina kaip užkertanti kelią tolesnei proceso eigai ne tik tada, kai ja apskritai užbaigiamas procesas, bet ir tada, kai jos priėmimas užkerta kelią dalyvauti procese konkrečiam asmeniui ir jis negali savo interesų ginti, pateikdamas atitinkamą pareiškimą. Trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų negali pradėti savarankiško proceso (skirtingai nei trečiasis asmuo su savarankiškais reikalavimais), todėl jo įstojimas į procesą yra vienintelė efektyvi jo teisių ir interesų gynimo forma, o atsisakymas įtraukti tokį asmenį į procesą vertinamas kaip užkertantis kelią bylos eigai to asmens atžvilgiu (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2391/2012). Be to, Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. kovo 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-425-178/2017 išaiškinta, kad nutartį dėl trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų, neįtraukimo į bylą gali skųsti tik tie asmenys, kuriems nutartis neleidžia įstoti į bylą, bet ne kiti dalyvaujantys byloje asmenys.
 6. Atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamu atveju prašymą įtraukti AB „Ekra“ trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pareiškė pati AB „Ekra“, todėl apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad nepagrįstai pirmosios instancijos teismas nurodė, kad nutartis atsisakyti AB „Ekra“ įtraukti trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, yra neskundžiama, nes ji užkerta kelią bylos eigai pareiškėjos AB „Ekra“ atžvilgiu. Įvertinus CPK 47 straipsnio, 334 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas bei jas aiškinančią bei plėtojančią teismų praktiką, matyti, kad asmuo, kurio prašymas įtraukti trečiuoju asmeniu nebuvo tenkintas, turi teisę paduoti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta jį įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta atskirojo skundo argumentai dėl galimybės skųsti nutartį dėl asmens neįtraukimo į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, pagrįsti.
 7. Pažymėtina, kad remiantis Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 1–3 dalimis nagrinėdami bylas, teismai vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Vyriausybės nutarimais, kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, kurie neprieštarauja įstatymams, taip pat oficialiai paskelbtais Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimais; taiko Europos Sąjungos teisės normas ir vadovaujasi Europos Sąjungos teisminių institucijų sprendimais, taip pat jų prejudiciniais sprendimais Europos Sąjungos teisės aktų aiškinimo ir galiojimo klausimais. Pagal Lietuvos Respublikos teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalį teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Žemesnės instancijos teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi aukštesnės instancijos teismų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Taigi nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti ne tik CPK 47 straipsnio nuostatas, bet ir atsižvelgti į nutarties 14 punkte nurodytą aukštesnės instancijos suformuotą teismų praktiką, kurioje pripažįstama, kad nutartis dėl atsisakymo pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu yra skundžiama atskiruoju skundu, nes šis teismo procesinis sprendimas užkerta kelią pareiškėjai dalyvauti byloje.
 8. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į aktualią teismų praktiką suformuotą bylose, sprendžiant klausimą ar nutartis atsisakyti pareiškėją įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų, gali būti apeliacijos objektas, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad tokia nutartis yra neskundžiama ir nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjos AB „Ekra“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties. Esant tokioms aplinkybėms pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas dėl pareiškėjos AB „Ekra“ atskirojo skundo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties priėmimo perduotinas iš naujos nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).
 9. Byloje dalyvaujantys asmenys nepateikė duomenų apie bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme, todėl jų atlyginimo klausimas nespręstinas.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 621 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu teismas

Nutarė

14Vilniaus miesto teismo 2017 m. balandžio 21 d. nutartį panaikinti ir grąžinti pirmosios instancijos teismui iš naujo spręsti pareiškėjos akcinės bendrovės „Ekra“ atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017 m. balandžio 11 d. nutarties priėmimo klausimą.

15Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

16Nutarties patvirtintas kopijas išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims.

Proceso dalyviai
Ryšiai