Byla 1A-964-149-2012
Dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-09-07 nuosprendžio, kuriuo G. G. pripažintas kaltu: - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 10 mėnesių; - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d., ir nuteistas areštu 20 parų

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Leonardos Gurevičienės, teisėjų Arūno Kisieliaus, Jurgitos Mačionytės, sekretoriaujant Teresai Darulienei, dalyvaujant prokurorui Dariui Prankai, nuteistojo gynėjai advokatei Annai Grinevič, nuteistajam G. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo G. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-09-07 nuosprendžio, kuriuo G. G. pripažintas kaltu: - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., ir nuteistas laisvės atėmimu 10 mėnesių; - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d., ir nuteistas areštu 20 parų.

2Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 65 str., paskirtas bausmes subendrinus apėmimo būdu, paskirta G. G. galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 10 mėnesių, bausmę atliekant pataisos namuose.

3Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti G. G. ir M. J., tačiau dėl jų apeliaciniai skundai nepaduoti.

4Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

5G. G. nuteistas už tai, kad jis, laikotarpyje nuo 2010-10-30 17.00 val. iki 2010-11-12 11.30 val. būdamas apsvaigęs nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų Vilniaus r. Nemėžio sen. Klonių k. s.b. „Kloniai“ skl. Nr. 79, veikdamas bendrininkų grupėje su G. G., tikslu pagrobti svetimą turtą, bendrais veiksmais kartu su G. G. sulaužę konteinerio, priklausančio G. M., pakabinamą spyną 10 Lt vertės, įsibrovė į svetimą patalpą – konteinerį, iš kur pagrobė G. M. priklausančius daiktus: 2 vnt „Fiscar“ firmos kastuvus, kurių vieno vertė 80 Lt, bendrai 160 Lt vertės, kirvį 20 Lt vertės, „Fiscar“ firmos kirvį 20 Lt vertės, 20 m ilgio aliumininių laidų po 5 Lt vertės už metrą, bendrai 100 Lt vertės, įvairių įrankių: pjūkliukus, plaktukus, raktus – bendros 100 Lt vertės, po ko tęsdami savo nusikalstamus veiksmus išėmę ir sudaužę sodo namelio langą 12 Lt vertės, įsibrovė svetimą patalpą – sodo namelį, priklausantį G. M., iš kur pagrobė dulkių siurblį 200 Lt vertės, televizorių „LG“ su distanciniu pulteliu 50 Lt vertės, 3 aliuminius strypus-karnizus, kurių vieno vertė 5 Lt, bendrai 15 Lt vertės, aliuminį elektrinį virdulį 20 Lt vertės, įvairius įrankius: reples, plaktukus, atsuktuvus, pjūkliukus, kirvuką – bendros 200 Lt vertės, raktą nuo elektros skydinės 20 Lt vertės, raktą nuo lauke esančio konteinerio neturintį materialinės vertės, tuo nukentėjusiajai G. M. padarė 920 Lt turtinę žalą, t.y. tokiais savo veiksmais G. G. padarė nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d.

6Be to, jis 2010-11-05 17.28 val., Vilniaus r., Nemėžio k., V. S. g. 12, veikdamas bendrininkų grupėje su M. J. ir G. G., iš J. D. PĮ priklausančios parduotuvės-baro koridoriaus, pagrobė svetimą turtą – J. D. priklausančius: radiatorių 7 sekcijų 70 Lt vertės ir radiatorių 9 sekcijų 90 Lt vertės, tuo nukentėjusiajam padarė 160 Lt turtinę žalą, t.y. tokiais savo veiksmais G. G. padarė baudžiamąjį nusižengimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 178 str. 4 d.

7Apeliaciniu skundu G. G. prašo – pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo 2012-09-07 nuosprendį paskirti jam švelnesnę bausmę.

8Apelianto teigimu, teismas, neįvertinęs visų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, pilnai neišnagrinėjęs ir tinkamai neįvertinęs bylos įrodymų, paskyrė jam per griežtą bausmę.

9Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašo apeliacinį skundą atmesti.

10G. G. apeliacinis skundas atmestinas.

11Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys). Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės aktų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo ar nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. (LAT baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-21 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-204/ 2008).

12Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems (LR BPK 320 str.).

13Dėl G. G. apeliacinio skundo argumentų

14Apeliantas teigia, jog teismas, neįvertinęs visų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, pilnai neišnagrinėjęs ir tinkamai neįvertinęs bylos įrodymų, paskyrė jam per griežtą bausmę.

15Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 301 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad ši BPK nuostata neturi būti suprantama tiesiogiai, t. y. kad nuosprendis turi būti grindžiamas tik tais kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir kitų asmenų parodymais, kurie duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę nuosprendį grįsti visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais įrodymais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271-292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis; perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, nustačius BPK 276 straipsnio 1 dalies 1-3 punktuose nurodytas aplinkybes; byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai, kaip liudytojai gali būti apklausti apklausą ikiteisminio tyrimo metu atlikę pareigūnai (BPK 276 straipsnio 1, 4 dalys); perskaityti dokumentus bei apžiūrėti daiktus (kasacinės bylos Nr. 2K-450/2007, 2K-451/2007, 2K-92/2009, 2K-179/2010, 2K-7-35/2011).

16G. G. padarytos nusikalstamos veikos (vagystė iš G. M. priklausančio sodo namo ir radiatorių vagystė iš J. D.) teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos BK 178 str. 2 d., bei 178 str. 4 d. Nuteistojo G. G. kaltė yra visiškai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais, byloje esančiais įrodymais: paties nuteistojo parodymais; kitų nuteistųjų – G. G. ir M. J. parodymais; nukentėjusiųjų G. M. ir J. D. parodymais; parodymų patikrinimo vietoje protokolu (t.2, b.l. 48-51); įvykio vietos apžiūros protokolu (t.2, b.l. 69-71); daiktų-dokumentų pateikimo protokolais (t.2, b.l. 79, 135, 90-94), daiktų apžiūros protokolu; kitais viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais, byloje esančiais įrodymais, todėl abstraktus nuteistojo teiginys, kad pirmosios instancijos teismas, neįvertino visų nusikalstamos veikos padarymo aplinkybių, pilnai neišnagrinėjo ir tinkamai neįvertino bylos įrodymus, atmestinas kaip nepagrįstas.

17Dėl nuteistojo prašymo paskirti jam švelnesnę bausmę, konstatuotina, jog BK 54 straipsnyje reglamentuojami bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. BK 54 straipsnio 1 dalyje suformuluota bendra taisyklė, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Išimtis iš šios bendros taisyklės numato BK 62 straipsnis ir 54 straipsnio 3 dalis. BK 62 straipsnyje konkrečiai nurodytos sąlygos, kurioms esant nuteistajam gali būti paskirta švelnesnė nei taikomo BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta bausmė. Tuo tarpu, BK 54 straipsnio 3 dalis suformuluota taip: jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Tiek tokia šios normos formuluotė, tiek jos vieta kitų bausmės skyrimą reglamentuojančių normų sistemoje, sąlygojo tai, kad teismų praktikoje ji taikoma tik išimtinais atvejais. Todėl spręsdamas švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimo klausimą teismas pirmiausia turi nustatyti, ar nėra BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytų sąlygų pritaikyti kaltinamajam BK 62 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tik tokių sąlygų nenustačius, gali būti pritaikyta BK 54 straipsnio 3 dalis. Tačiau tokiu atveju teismas turi nustatyti ir nurodyti nuosprendyje išimtines aplinkybes, dėl kurių straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltininkui aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinė nutartis Nr. 2K-376/2008).

18Nagrinėjamo skundo kontekste, pažymėtina, jog nėra BK 62 str. 1 d. ir 2 d. būtinų sąlygų, kad G. G. atžvilgiu būtų galima taikyti BK 62 str. 3 d. nuostatas. Taip pat nėra nustatyta, jokių išimtinių aplinkybių, kad jo atžvilgiu būtų galima taikyti BK 54 str. 3 d. ir paskirti jam švelnesnę bausmę.

19Teismas, skirdamas bausmę, vadovaudamasis LR BK 61 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių, ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes, jų kiekį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Ši baudžiamojo įstatymo nuostata išvardija kriterijus, į kuriuos teismas privalo atsižvelgti parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas bausmės dydį. BK 61 straipsnio 2 dalies dispozicija neriboja teismo teisės pasirinkti BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytos bausmės rūšies ar nustatyti jos dydžio, tačiau reikalauja motyvuoti atitinkamą sprendimą bei nurodo, kad bausmės dydis turi būti skaičiuojamas nuo jos vidurkio.

20Įvertinus, kad yra G. G. atsakomybę lengvinanti (BK 59 str. 1 d. 2 p.) ir dvi jo atsakomybę sunkinančios aplinkybės (BK 60 str. 1 d., 1 p., 9 p.), taip pat tai, kad G. G., niekur nedirba, būdamas 5 kartus teistas, tame tarpe ir už nusikaltimus nuosavybei, turėdamas neišnykusį ir įstatymo nustatyta tvarka nepanaikintą teistumą, padarė vieną apysunkį nusikaltimą (BK 11 str. 4 d.) ir vieną baudžiamąjį nusižengimą (BK 12 str.), kas rodo, kad jis nedaro teisingų išvadų, nenori paklūsti visuotinai privalomoms elgesio taisyklėms ir yra linkęs nusikalsti, pirmosios instancijos teismas pagrįstai paskyrė jam laisvės atėmimo ir arešto bausmes, kurios būdamos ženkliai mažesnės už BK 178 str. 2 d. ir BK 178 str. 4 d. sankcijose numatytų šių bausmės rūšių vidurkius yra aiškiai ne per griežtos, galutinė bausmė yra tinkamai subendrinta, atitinka siekiamus bausmės tikslus, keisti ją į dar švelnesnę nėra įstatyminio pagrindo.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

22Nuteistojo G. G. apeliacinį skundą atmesti.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 d., 2 d., 65 str., paskirtas... 3. Šiuo nuosprendžiu taip pat nuteisti G. G. ir M. J., tačiau dėl jų... 4. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 5. G. G. nuteistas už tai, kad jis, laikotarpyje nuo 2010-10-30 17.00 val. iki... 6. Be to, jis 2010-11-05 17.28 val., Vilniaus r., Nemėžio k., V. S. g. 12,... 7. Apeliaciniu skundu G. G. prašo – pakeisti Vilniaus rajono apylinkės teismo... 8. Apelianto teigimu, teismas, neįvertinęs visų nusikalstamos veikos padarymo... 9. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėja prašo... 10. G. G. apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti... 12. Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik... 13. Dėl G. G. apeliacinio skundo argumentų... 14. Apeliantas teigia, jog teismas, neįvertinęs visų nusikalstamos veikos... 15. Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi... 16. G. G. padarytos nusikalstamos veikos (vagystė iš G. M. priklausančio sodo... 17. Dėl nuteistojo prašymo paskirti jam švelnesnę bausmę, konstatuotina, jog... 18. Nagrinėjamo skundo kontekste, pažymėtina, jog nėra BK 62 str. 1 d. ir 2 d.... 19. Teismas, skirdamas bausmę, vadovaudamasis LR BK 61 straipsnio 1 dalies... 20. Įvertinus, kad yra G. G. atsakomybę lengvinanti (BK 59 str. 1 d. 2 p.) ir dvi... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 22. Nuteistojo G. G. apeliacinį skundą atmesti....