Byla 2S-2292-794/2018
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB ) „Kamštinis namas“ vadovui R. Š., suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Adminsta“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens R. Š. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio D. S. pareiškimą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB ) „Kamštinis namas“ vadovui R. Š., suinteresuotas asmuo uždaroji akcinė bendrovė „Adminsta“.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Pareiškėjas antstolis D. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Kamštinis namas“ vadovui R. Š..
 2. Nurodė, kad vykdo vykdomąją bylą Nr. 32-534/2012, pradėtą pagal 2012 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-5318-465/2012 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Kamštinis namas“ išieškotojai UAB „Adminsta“. Vykdymo proceso metu skolininkės UAB „Kamštinis namas“ vadovo R. Š. darbovietės UAB „Eastern Wood“ buveinės adresu išsiųstas ir 2017-10-24 pasirašytinai įteiktas antstolio reikalavimas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti duomenis apie įmonės turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, taip pat pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą). Antstolio reikalavimas nebuvo įvykdytas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-01 nutartimi UAB „Kamštinis namas“ vadovui buvo paskirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. 2018‑02-02 patvarkymu skolininkė buvo pakartotinai įpareigota per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo raštu pateikti duomenis apie įmonės turimą turtą, reikalavimas įteiktas 2018‑02‑15 įmonės vadovui. Per nustatytą terminą antstolio reikalavimas nebuvo įvykdytas, todėl antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gegužės 31 d. nutartimi prašymą tenkino iš dalies, t. y. paskyrė UAB „Kamštinis namas“ vadovui (direktoriui) R. Š. 30,00 EUR (trisdešimties eurų) dydžio baudą už kiekvieną antstolio reikalavimų nevykdymo dieną nuo 2018-05-09.
 2. Teismas konstatavo, jog suinteresuotas asmuo R. Š. yra UAB „Kamštinis namas“ vadovas. UAB „Kamštinis namas“ buvo informuota apie skolą bei antstolio reikalavimą. Atsižvelgus į tai, kad R. Š. yra įmonės vadovas ir yra atsakingas už jos veiklą, už antstolio patvarkymo nevykdymą yra pagrindas jam skirti baudą. Nurodė, jog kad skolininko veiksmai yra piktybiški, paskirtos teismo baudos nepasiekia savo tikslo, todėl UAB „Kamštinis namas“ vadovui skirtina 30,00 EUR bauda už kiekvieną antstolio reikalavimo nevykdymo dieną, skaičiuojant nuo 2018-05-09, kadangi 2018-04-30 patvarkymas jam buvo įteiktas 2018-05-03 ir iki 2018-05-08 skolininkas privalėjo įvykdyti antstolio reikalavimą. Buvo išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos atlikti reikalaujamus veiksmus.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Suinteresuotas asmuo R. Š. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti Vilniaus apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartį ir antstolio prašymą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai jam skyrė baudą., kadangi jis nuo 2010 m. gruodžio 31 d. nedirba UAB „Kamštinis namas“ vadovu ir tai patvirtina jo pateikiami dokumentai (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenys).
  2. Teismas neturėdamas ir negavęs išsamios informacijos iš antstolio, negalėjo įsitikinti jam keliamų reikalavimų pagrįstumu. Nelogiški ir neapaiškinami antstolio jam keliami reikalavimai pateikti duomenis apie įmonės turtą bei dokumentus, kurioje nedirba beveik aštuonis metus, ką patvirtina Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos išduota pažyma.
 1. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

10Teismas

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).
 2. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

13Dėl naujų įrodymų

 1. Suinteresuotas asmuo (apeliantas) R. Š. kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018-06-06 pažymos kopiją. Nors apeliantas nesuformulavo atskiro prašymo priimti naujus įrodymus, tačiau teismas, atsižvelgdamas į tai, kad jie buvo pateikti kartu su atskiruoju skundu, pasisako dėl teisinės galimybės pridėti prie bylos minėtus dokumentus (CPK 314 straipsnis).
 2. CPK 314 straipsnyje numatyta, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantas šių įrodymų pateikti anksčiau galimybės neturėjo, nes byla pirmosios instancijos teisme buvo nagrinėjama rašytinio proceso tvarka, nepranešus suinteresuotiems asmenims (CPK 593 straipsnio 3 dalis). Todėl, siekiant įvertinti byloje taikytos baudos pagrįstumą bei proporcingumo kriterijus būtina vadovauti visapusiška informacija apie vykdymo procesą Todėl apeliacinės instancijos teismas priima ir kartu su kita bylos medžiaga vertina naujai pateiktus suinteresuoto asmens duomenis, jie, teismo vertinimu, gali būti reikšmingi tinkamam atskirųjų skundo išnagrinėjimui.
 3. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria už antstolio reikalavimų nevykdymą įmonės vadovui paskirta bauda.
 4. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).
 5. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad sprendžiant klausimą dėl baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimo, būtina nustatyti, kokius antstolio reikalavimus asmuo privalėjo įvykdyti ir neįvykdė (asmens neteisėtus veiksmus), ir nustatyti asmens kaltę dėl reikalavimų neįvykdymo, išsiaiškinti antstolio reikalavimų neįvykdymo priežastis.
 6. Civilinės bylos ir vykdomosios bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis vykdo vykdomąją bylą Nr. 32-534/2012, pradėtą pagal 2012 m. balandžio 26 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-5318-465/2012 dėl skolos išieškojimo iš skolininkės UAB „Kamštinis namas“ išieškotojai UAB „Adminsta“. Vykdymo proceso metu skolininkės UAB „Kamštinis namas“ vadovo R. Š. darbovietės UAB „Eastern Wood“ buveinės adresu išsiųstas ir 2017-10-24 pasirašytinai įteiktas antstolio reikalavimas per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo dienos raštu pateikti duomenis apie įmonės turimą turtą, jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose, taip pat pateikti kasos knygą, įmonės pagrindinių priemonių sąrašą). Antstolio reikalavimas nebuvo įvykdytas, todėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-12-01, 2018-03-06 nutartimis UAB „Kamštinis namas“ vadovui buvo paskirta bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą. 2018-02-02 patvarkymu skolininkė buvo pakartotinai įpareigota per 5 dienas nuo patvarkymo gavimo raštu pateikti duomenis apie įmonės turimą turtą, reikalavimas įteiktas 2018-02-15 įmonės vadovui. Per nustatytą terminą antstolio reikalavimas nebuvo įvykdytas, todėl antstolis kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl baudos skyrimo.
 7. Bylos duomenys patvirtina, to neneigia ir apeliantas, kad antstolio patvarkymas laiku nebuvo vykdomas. Apeliantas, nesutikdamas su antstolio patvarkymu, turėjo teisę pasinaudoti CPK nustatyta teise apskųsti, jo manymu, neteisėtus antstolio veiksmus, tačiau tokia teise nepasinaudojo. Kadangi, kaip minėta, antstolio patvarkymai yra privalomi, todėl jų nevykdant antstolis turėjo pagrindą kreiptis į teismą dėl baudos įmonės vadovui skyrimo.
 8. Nagrinėjamu atveju svarbi ta aplinkybė, jog vykdomojoje byloje esantis VĮ Registrų centro išplėstinis išrašas rodo, jog nuo 1995 m. spalio 9 d. skolininkės UAB „Kamštinis namas“ vadovu yra būtent R. Š.. Tai patvirtina ir nutarties priėmimo metu aktualūs duomenys esantys Juridinių asmenų registre (CPK 179 str. 3 d.).
 9. Apelianto argumentai, kad jam negali būti skiriama bauda, kadangi jis nuo 2010 m. gruodžio 31 d. nebedirba UAB „Kamštinis namas“ vadovu ir tai patvirtina jo pateikiami dokumentai (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus 2018-06-06 pažyma), atmestini kaip nepagrįsti. Pažymėtina, kad Civilinio kodekso (toliau – CK) 2.66 straipsnio 1 dalies 5, 6, 7 punktuose nustatyta, jog Juridinių asmenų registre turi būti nurodyti juridinio asmens organai; juridinio asmens valdymo organų nariai (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta); juridinio asmens valdymo organų nariai ir juridinio asmens dalyviai, turintys teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius, jų teisių ribos. To paties CK 2.66 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog, kai pasikeičia šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, taip pat kai pakeičiami steigimo dokumentai ar kiti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti duomenys, juridinis asmuo privalo pateikti nustatytos formos prašymą įregistruoti pakeitimus Juridinių asmenų registre per trisdešimt dienų nuo pakeitimų padarymų dienos. Tačiau, kaip minėta, VĮ Registrų centro duomenimis, UAB „Kamštinis namas“ vadovu tebėra nurodytas R. Š..
 10. Atsižvelgiant į tai, kad įstatymas įpareigoja juridinius asmenis Juridinių asmenų registre nurodyti apie save ir savo veiklą visus įstatymų reikalaujamus duomenis (atskleidimo principas) (CK 2.62 straipsnio 3 dalis), apeliantas nepateikia informacijos apie pasikeitusį įmonės vadovą Juridinių asmenų registrui (CK 2.67 straipsnis), todėl antstolis D. S. turėjo teisinį pagrindą apeliantą vertinti kaip vienasmenį bendrovės valdymo organą ir iš jo reikalauti vykdyti jo patvarkymus. Juridinių asmenų registre duomenų apie vadovo pasikeitimą nėra, tokių duomenų nepateikė ir apeliantas. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 1 d. ir 2018 d. kovo 6 d. nutartimis jau paskyrė UAB „Kamštinis namas“ vadovui R. Š. baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Šios teismo nutartys yra įsiteisėjusios ir vykdytinos (CPK 18 straipsnis).
 11. Pažymėtina, kad pagal Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 6 d. nuostatas apie bendrovės vadovo išrinkimą, atšaukimą, taip pat darbo sutarties su juo pasibaigimą kitais pagrindais, juridinių asmenų registro tvarkytojui ne vėliau kaip per 5 dienas privalo pranešti bendrovės vadovą išrinkusio bendrovės organo įgaliotas asmuo. Jeigu bendrovės vadovą išrinkęs bendrovės organas nepriima sprendimo atšaukti atsistatydinimo pranešimą pateikusį vadovą, apie darbo sutarties su juo pasibaigimą juridinių asmenų registro tvarkytojui praneša atsistatydinęs bendrovės vadovas, pateikdamas dokumentus, patvirtinančius atsistatydinimo pranešimo pateikimą vadovą išrinkusiai valdybai ar stebėtojų tarybai, arba tuo atveju, kai vadovą išrinko visuotinis akcininkų susirinkimas, – dokumentus, patvirtinančius visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, šiam neįvykus, – patvirtinančius ir pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą. Taigi kiti įrodymai (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyriaus pažyma) nepaneigia, kad R. Š. yra bendrovės vadovas. Apeliantas nepateikė duomenų, kad už duomenų nepateikimą juridinių asmenų registre yra atsakingas kitas asmuo (Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 6 d.), todėl laikytina, kad Juridinių asmenų registre įrašyti duomenys atitinka faktines aplinkybes dėl įmonės vadovo. Apeliantas teismui nepateikė duomenų, kad ne jis šiuo metu kaip įmonės vadovas yra atsakinga už juridinio asmens veiklą (CPK 178, 185 straipsniai).
 12. Apeliacinės instancijos teismo anksčiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).
 13. Esant paminėtiems duomenims, darytina išvada, kad teismas pagrįstai taikė CPK 585 straipsnio nuostatas bei skyrė baudą R. Š. kaip UAB „Kamštinis namas“ vadovui. Taigi, teismas priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, teismas

Nutarė

15Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gegužės 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai