Byla 2A-831-480/2015
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Galinos Blaževič, Albinos Rimdeikaitės (pranešėja), Arvydo Žibo (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Šiluminės energijos sistemos“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2709-877/2014 pagal ieškovės akcinės bendrovės „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Šiluminės energijos sistemos“, tretieji asmenys uždaroji akcinė bendrovė „Būsto valda“, uždaroji akcinė bendrovė „Statija“, dėl žalos atlyginimo priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės 5788,23 Lt žalai atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodė, kad 2010 m. gruodžio 24-25 d. ( - ), nuo namo stogo nukritus sniego nuošliaužoms buvo apgadinti trys automobiliai, įvykiai užregistruoti policijos komisariate. Ieškovė, remiantis 2010-04-23 su UAB „Būsto valda“ sudaryta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartimi, kuria buvo apdrausta pastato administratorės UAB „Būsto valda“ civilinė atsakomybė, išmokėjo nukentėjusiems asmenims 5788,23 Lt draudiminę išmoką ir įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Daugiabučio namo techninę priežiūrą, tinkamą valdymą, remontą, eksploatavimą turėjo atlikti atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“, vadovaujantis jos ir UAB „Būsto valda“ 2009-12-30 sudaryta daugiabučių gyvenamųjų namų nuolatinės techninės priežiūros darbų pirkimo–pardavimo sutartimi. Darbus atsakovė privalėjo atlikti pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-29 įsakymu Nr. 281 patvirtintą darbų sąrašą, kurio 10.1 p. numato, jog namo naudojimo sauga užtikrinama ir keliančių pavojų varveklių, sniego nuošliaužų ir atitrūkusių statybinių detalių pašalinimu. Atsakovė netinkamai vykdė savo pareigas, nesilaikė Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ 11.3. punkto, Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 5.1.4 punkto nuostatų, dėl tokio atsakovės neveikimo atsirado žala. Atsakovė laiku nenuvalė sniego nuo namo stogo, t. y. nesiėmė prevencinių priemonių, jog būtų užkirstas kelias žalai atsirasti, todėl ji atsako už atsiradusią žalą dėl nuo namo stogo nukritusio apledėjusio sniego.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad ji neprivalėjo atlikti sniego valymo nuo stogo darbų, nes įvykio metu nebuvo tokio norminio akto, įpareigojančio atsakovę nuo šlaitinių stogų valyti sniegą ir varveklius. Ieškovė vadovaujasi STR 1.12.07:2004 11.3 punktu, tačiau sniego valymas šiame STR nėra nurodytas. Kitas ieškovės nurodytas STR 1.12.05:2010 įvykio metu negaliojo, jis įsigaliojo nuo 2011-07-01. Atsakovė neturėjo aptariamo gyvenamojo namo daiktinės ir faktinės valdymo teisės, nebuvo namo administratore, o tik namo administratorei UAB „Būsto valda“ teikė sutartimi apibrėžtas paslaugas. UAB „Būsto valda“, kaip namo administratorė, savo kaltę dėl įvykio pripažino. Ieškovė netyrė aplinkybių, būtinų draudžiamojo įvykio faktui, pasekmėms bei draudimo išmokos dydžiui nustatyti, be to, atsakovė nesutinka su padarytos žalos dydžiu. Stogo keitimo darbus atlikusi UAB „Statija“ turėjo įrengti sniego gaudykles sniego nuošliaužoms sulaikyti, stogo keitimo darbai buvo atlikti nesilaikant normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų, be reikalingo projekto. Ieškovė netyrė, ar apgadintų transporto priemonių vairuotojai, pastatę jas ties pastatu, nepažeidė Kelių eismo taisyklių reikalavimų, reglamentuojančių sustojimą ir stovėjimą šalia pastato. Už padarytą žalą turi atsakyti pastato administratorė UAB „Būsto valda.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai; priteisė iš UAB „Šiluminės energijos sistemos“ 1676,39 Eur (5788,23 Lt) žalai atlyginti, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (5788,23 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-01-08) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 79,94 Eur (276 Lt) bylinėjimosi išlaidas ieškovei AB „Lietuvos draudimas“, 245,31 Eur (847 Lt) bylinėjimosi išlaidas UAB „Statija“, 144,81 Eur 500 Lt bylinėjimosi išlaidas UAB „Būsto valda“, 17 Eur (57 Lt) procesinių dokumentų siuntimo išlaidas valstybei. Teismas nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-05 įsakymu Nr. A-19 „Dėl Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ UAB „Būsto valda“ buvo paskirta daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratore. UAB „Būsto valda“ ir atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ 2009-12-30 sudarė Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros darbų pirkimo sutartį Nr. 1100. Nors atsakovė nurodo, kad neprivalėjo atlikti sniego valymo nuo stogo darbų, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-29 įsakymu Nr. A-281 patvirtintu darbų sąrašu, tačiau iš 2011-06-08 pranešimo matyti, kad atsakovė pati pripažino, jog gyvenamųjų namų nuolatinę techninę priežiūrą vykdo vadovaudamasi įsakymu Nr. A-281, kuriuo patvirtinto Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo 10 punkte nustatyti šie darbai: namo naudojimo saugos užtikrinimas – konstrukcijų paramstymas, jei yra įgriuvimo pavojus, dūmtraukių traukos tikrinimas, keliančių pavojų varveklių, sniego nuošliaužų ir atitrūkusių statybinių detalių pašalinimas, laikinų aptvarų įrengimas. Atsakovė, įsipareigodama vykdyti gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto darbus, 2010 m. gruodžio 24-25 d. įvykių metu turėjo pareigą užtikrinti gyvenamojo namo naudojimosi saugą ir pašalinti ledo varveklius, sniegą nuo gyvenamojo namo stogo karnizo, taip vykdydama nurodytų teisės aktų reikalavimus. 2010-04-20 bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartimi Nr. 162140477 UAB „Būsto valda“ apdraudė savo gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratorės veiklos civilinę atsakomybę draudiko AB „Lietuvos draudimas“ bendrovėje laikotarpiu nuo 2010-04-23 iki 2011-04-22. Byloje nėra duomenų, kad apgadintų automobilių savininkai (valdytojai) būtų nubausti administracine tvarka už automobilių stovėjimo taisyklių pažeidimą. Kitų įrodymų, jog automobilius statyti prie namo buvo uždrausta, byloje nėra. Į bylą pateikti įvykio aplinkybių tyrimo, padarytos žalos nustatymo įrodymai neleidžia abejoti UADB „ERGO Lietuva“ bei ieškovės atlikto įvykio tyrimo išsamumu, tinkamumu. Atsakovė, gavusi 2011-03-21 pretenziją iš ieškovės ir nesutikdama su įvykio tyrimu bei žalos apskaičiavimu, turėjo teisę ginčyti ieškovės atliktus veiksmus, inicijuoti žalos nustatymo ekspertizę, pateikti įrodymus, paneigiančius ieškovės atliktą įvykio aplinkybių tyrimą, tačiau šių veiksmų neatliko. Teismas konstatavo, kad ieškovė tinkamai, vadovaujantis Draudimo įstatymo 96 str. nuostatomis, ištyrė įvykį ir pripažino jį draudiminiu, nustatė draudimo išmokų dydžius ir priėmė sprendimus dėl jų išmokėjimo bei išmokėjo draudimines išmokas, įvertinusi, jog veiklos civilinę atsakomybę apsidraudusi gyvenamojo namo ( - ), administratorė netinkamai vykdė šias pareigas. UAB „Būsto valda“, būdama daugiabučio gyvenamojo namo bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratore, namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto darbus pavedė vykdyti atsakovei UAB „Šiluminės energijos sistemos“, vadovaujantis jų 2009-12-30 sudaryta sutartimi. Šios sutarties 2.2.8 punktu UAB „Būsto valda“, įsipareigojusi pastoviai kontroliuoti pagal sutartį atsakovės atliekamų darbų kokybę, paskirti administratorę atstovaujantį asmenį, atsakingą už atsakovės atliktų darbų priėmimą bei perdavimo – priėmimo aktų pasirašymą, tinkamai nekontroliavo, kaip pareigą atlikti sutartyje nurodytus darbus vykdo atsakovė, o UAB „Šiluminės energijos sistemos“ nevykdė sutartyje numatytos pareigos šalinti ledo varveklius, susikaupusį sniegą nuo gyvenamojo namo stogo karnizo, taip užtikrinant namo gyventojų, jų turto, pačių namo stogo konstrukcijų apsaugą, todėl tiek UAB „Būsto valda“, tiek UAB „Šiluminės energijos sistemos“ už žalą, padarytą nukritus sniegui ant automobilių, turėtų atsakyti solidariai, nes žala padaryta jų abiejų neveikimu (CK 6.6 str. 3 d.). Kadangi UAB „Būsto valda“ savo veiklos civilinę atsakomybę buvo apdraudusi ieškovės bendrovėje, ieškovė, išmokėjusi draudimo išmokas nukentėjusiesiems asmenims, pagrįstai įgijo teisę reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens, t. y. atsakovės. Atsakovė nevykdė iš Sutarties 1.1; 1.2; 2.1.1 punktų, Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 11.3, Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 11.1.4 punktų nuostatų, netinkamai atliko jai priskirtas namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto funkcijas (neteisėtas neveikimas), nevykdė pareigos elgtis rūpestingai ir atidžiai, neužtikrino saugaus daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų konstrukcijų (stogo) naudojimo, laiku nenuvalė sniegą nuo stogo, dėl ko nuo namo stogo nukritęs sniegas apgadino automobilius (CK 6.246 str. 1 d., 6.247 str., 6.248 str.). Sutarties 5.1 punktu atsakovė įsipareigojo atsakyti už tiesioginius nuostolius, padarytus administratorės, namo savininkų, kitų teisėtai name esančių trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai (gyvybei), jei atsakovė netinkamai vykdė sutartyje numatytus įsipareigojimus ir tiesioginiai nuostoliai atsirado dėl atsakovės darbuotojų kaltės. Atsakovė nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, jog ji iki įvykio valė stogą ar ėmėsi kitų saugumo užtikrinimo veiksmų. Atsižvelgiant į profesinei veiklai taikomus didesnius atidumo, rūpestingumo, atsargumo standartus, atsakovė privalėjo stengtis pastatą prižiūrėti dedant maksimalias pastangas. Nustačius visas būtinas atsakovės civilinės atsakomybės sąlygas, ieškovės ieškinį teismas vertino kaip pagrįstą ir įrodytą byloje nustatytomis aplinkybėmis.

8UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ 2010-07-14 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2010/07/14-1, kuria UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti pastato ( - ), stogo keitimo darbus. Lokalinė sąmata Nr. 1, atliktų darbų aktas už 2010 m. spalio mėnesį Nr. 1, PVM sąskaita faktūra patvirtina, kad UAB „Statija“ išardė stogą iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų, pakeitė gegnėgalius iš lentų, atliko ištisinį grebėstų pakeitimą, padengė banguotų beasbesčio šiferio lakštų stogo dangą ant įrengtų grebėstų, atliko kitokių smulkių stogo darbų 124992,70 Lt sumai. Nustatant, ar atlikdama stogo dangos keitimo bei kitus stogo remonto darbus, UAB „Statija“ nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų, teismas vadovaujasi statybos techniniu reglamentu STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintu 2008-10-27 Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-571, bei statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu 2002-12-05 Aplinkos ministro įsakymu Nr. 622. Įvertinęs UAB „Statija“ atliktus stogo remonto darbus, teismas pripažino, kad buvo atlikti statinio paprastojo remonto darbai. Bylos duomenimis nustatyta, jog ir iki stogo dangos keitimo ant jos nebuvo įrengti sniego gaudytuvai. Byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad UAB „Būsto valda“ ar UAB „Šiluminės energijos sistemos“ kreipėsi į UAB „Statija“ dėl nekokybiškai atliktų stogo remonto darbų, būtų reiškusios pretenzijas ir nustačiusios terminus trūkumams šalinti, todėl UAB „Statija“ atliktų darbų kokybė nekėlė abejonių nei atsakovei, nei trečiajam asmeniui. Atsakovė į bylą nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad UAB „Statija“ stogo paprastojo remonto darbus atliko neteisėtai, pažeisdama normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, todėl teismas atmetė atsakovės teiginius dėl UAB „Statija“ civilinės atsakomybės netinkamai atlikus stogo paprastojo remonto darbus.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ apeliaciniu skundu (3 t. b. l. 2-12) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą- atmetant ieškovo ieškinį, kadangi atsakovo kaltė neįrodyta. Apeliantė nurodo šiuos argumentus:

111. Teismui nebuvo jokio teisinio pagrindo teigti, jog atsakovė sutartimi numatytus darbus privalėjo atlikti pagal Darbų sąrašą patvirtintą įsakymu Nr. A-281. Atsakovės pareiga atlikti tam tikras pareigas atsirado sudarytos sutarties Nr. 1100 pagrindu. Sutarties objektas apibrėžtas šios sutarties 1.1. punkte. Atsakovės prievolė, už kurios nevykdymą gali kilti atsakomybė, apibrėžta šios Sutarties 1.2., 1.3. ir 2.1.1. punktuose. Nesavalaikis šios sutarties sąlygų pakeitimas ar papildymas iš administratoriaus UAB „Būsto valda“ pusės ar bent informavimas atsakovės (sutarties 2.2.2. p.) apie atliekamų Darbų sąrašo pakeitimą, negali būti vertinamas kaip atsakovės prisiimtų įsipareigojimų netinkamas vykdymas, todėl iškilus neigiamoms pasekmėms, atsakomybę turi prisiimti sutarties šalis, pažeidusi sutarties sąlygas, t. y. administratorius UAB „Būsto valda“.

122. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad namo administratorius UAB „Būsto valda“, jam įstatymu pavestas funkcijas, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros sąvokos samprata, sutartimi Nr. 1100 pilnai perdavė atsakovei. Tokia teismo išvada prieštarauja įstatymui (CK 4.250 str.), Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniams nuostatams (3 p. 2,3,4,5 papunkčiai), Administravimo nuostatams bei sudarytai su Kauno m. savivaldybe administravimo sutarčiai.

133. Teismas netinkamai aiškino ir nepagrįstai atsakovei taikė STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ 11.1.4 punkto nuostatą. Ši nuostata yra ir turi būti taikoma administratoriui, kadangi ne tik šiame, bet ir kituose norminiuose aktuose imperatyviai yra nurodyta, kad namo administratorius privalo atlikti visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti. Teismas neteisingai taikė minėto STR nuostatas, kurios įvykio metu dar negaliojo, t. y. taikė ne tas norminio akto nuostatas, kurias turėjo taikyti.

144. Nepagrįstas teismo sprendime nurodytas argumentas, jog atsakovė 2011-06-08 pranešimu AB „Lietuvos draudimas“ atsakymu į pareikštą pretenziją pripažino, jog gyvenamųjų namų nuolatinę techninę priežiūrą vykdo vadovaudamasis Darbų sąrašu, patvirtintu įsakymu Nr. A-281. Šiame pranešime atsakovė nurodo, kad jai valyti nuo stogo sniegą nepriklauso, nes įvykio metu atsakovė teisėtai ir pagrįstai atlikinėjo darbus, vadovaudamasis atliekamų Darbų sąrašu Nr. A-1492, nurodytu Sutartyje Nr. 1100.

155. Nepagrįstas teismo sprendimas, jog ieškovė įvykį ištyrė vadovaudamasi Draudimo įstatymo 96 str. nuostatomis. Sprendimai dėl draudimo išmokos yra oficialūs dokumentai, kurių pagrindu išmokamos piniginės lėšos, tai neturėtų būti taisomi ar papildomi. Ieškovė pagal informacinio pobūdžio raštus, pačios ieškovės užpildytus aktus prie žalos bylos bei Transporto priemonės techninės apžiūros aktus, kuriuose nenurodyta nei automobilių stovis prieš įvykį, nei transporto priemonės rinkos vertė įvykio dieną, 2011-02-25 ir 2011-04-06 priėmė sprendimus dėl draudimo išmokų išmokėjimo, kuriuose nurodomas kaltininkas UAB „Statija“, UAB „Šiluminės energijos sistemos“, vienas sprendimas taisytas. Ieškovė, neturėdama jokių įrodymų sprendimuose dėl išmokų išmokėjimo UAB „Statija“ nurodė kaip kaltininką, bet ieškinyje jos atsakove nepatraukė.

166. Teismas netinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas. Teismas pagrįstai sprendime nurodo, kad UAB „Būsto valda“ pagal sutarties Nr. 1100 2.2.8. punktą buvo įsipareigojusi pastoviai kontroliuoti atsakovės atliekamų darbų kokybę, tačiau nekontroliavo, todėl UAB „Būsto valda“ padarytą žalą turėtų atlyginti solidariai su atsakove, nes žala padaryta abiejų neveikimu. Tačiau UAB „Būsto valda“ atsakomybės laipsnio nenustatinėjo, o pasivadovavo tuo, jog UAB „Būsto valda“ savo veiklą buvo apdraudusi civiline atsakomybe ir atseit atleidžiama nuo atsakomybės, perkeliant visą kaltę tik atsakovei.

177. Teismo motyvas, kad trečiasis asmuo UAB „Statija“ nepažeidė normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, nes nebuvo atliekamas stogo kapitalinis remontas, todėl jokio leidimo ir projekto nereikėjo, prieštarauja Statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“ reikalavimams. Pagal STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ UAB „Statija“ atlikti darbai yra įvardijami kaip statinio kapitalinis remontas, todėl buvo privalomas ir leidimas, o taip pat ir projektas. Esant šiems dokumentams, būtų buvę įrengti sniego gaudytuvai. Pagrindinę namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros funkciją vykdė UAB „Būsto valda“, o ne atsakovė, todėl nepagrįstas teismo motyvas, jog atsakovė į bylą nepateikė įrodymų, jog UAB „Statija“ neteisėtai, pažeisdama normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus nekokybiškai atliko stogo remonto darbus.

188. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas tretiesiems asmenims, nesivadovavo Rekomendacijų nuostatomis.

19Apeliantė taip pat prašo priimti ir prijungti prie bylos 2011-10-28 Susitarimą Nr. 04, kuris papildomai patvirtina atsakovės teiginius, jog įvykio metu apie Darbų sąrašą Nr. A-281 atsakovė nežinojo, o sutarties Nr. 1100 sąlygos oficialiai buvo pakeistos tik 2011-10-28. Šis dokumentas negalėjo būti laiku pateiktas teismui, kadangi pasikeitus bendrovės vadovui bei kanceliarijos darbuotojams, buvo pertvarkomas bendrovės archyvas ir tik tuo metu, atsitiktinai buvo surastas.

20Trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“ atsiliepime į apeliacinį skundą (3 t. b. l. 19-22) prašo apeliacinį skundą atmesti. UAB „Šiluminės energijos sistemos“ įsipareigojo atlikti nuolatinės techninės priežiūros darbus nurodytus sąraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007- 34-27 įsakymu Nr. A-1492, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003-02-20 sprendimu Nr. T-55 patvirtintomis Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklėmis. Iš 2011-06-08 pranešimo pateikto byloje matyti, kad apeliantė pati pripažino, kad gyvenamųjų namų nuolatinę techninę priežiūrą vykdo vadovaudamiesi įsakymu Nr. A-281. Vienas iš darbų yra įvardintas kaip keliančių pavojų varveklių, sniego nuošliaužų pašalinimas. Todėl apeliantė 2010 m. gruodžio 24-25 d. įvykių metu turėjo pareigą pašalinti ledo varveklius ir sniegą nuo gyvenamojo namo karnizo taip vykdydamas nurodytų teisės aktų reikalavimus. Įvykis įvyko ir žala kilo dėl sniego nuošliaužos nuo stogo, kas buvo sąlygota atsakovės pareigų nevykdymo, o tokie veiksmai sąlygojo ieškovės patirtus nuostolius atlyginant žalą.

21Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į apeliacinį skundą (3 t. b. l. 27-29) prašo apeliacinį skundą atmesti. Administravimo sutarties galiojimas nėra ginčijamas. Įvykio metu (2010-12-25) atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ sutartiniu pagrindu buvo perėmęs bendro naudojimo objektus savo žinion ir įsipareigojęs juos tvarkyti ir prižiūrėti, todėl apeliantė yra tinkamas civilinės atsakomybės subjektas pagal ieškovės pareikštą ieškinį. Apeliantė įsipareigojo kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti namo bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbus, nurodytus teisės aktuose. Tai reiškia, kad apeliantė turėjo vykdyti visas bendro naudojimo objektų eksploatavimo, priežiūros ir tvarkymo funkcijas, kurias vykdo administratorius, veikiantis CK 4.84 str. numatytu pagrindu. Atsakovė neužtikrino saugaus gyvenamojo namo bendrųjų konstrukcijų (stogo) naudojimo, laiku nenuvalė sniego nuo stogo, dėl ko jam nukritus buvo apgadinti automobiliai. Teisme jau buvo nagrinėtas ginčas pagal AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei UAB „Šiluminės energijos sistemos“ dėl žalos atlyginimo, kai žala padaryta nuo administruojamo pastato nukritus sniegui. Civilinėje byloje (apeliacinės instancijos bylos Nr. 2A-522-230/2014) nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šioje civilinėje byloje, kadangi bylose dalyvavo tos pačios šalys (CPK 182 str.). Remiantis stogo remonto darbų sąmata, stogui buvo atliktas paprastasis remontas. Remonto metu asbescementiniai lakštai pakeisti į beasbesčio šiferio lakštus, pakeisti latakai, grebėstai, gegnėgaliai. Toks remontas, įskaitant pavienių gegnių sutvarkymą, priskirtinas paprastajam remontui. (STR 1.01.08:2002, „Statinio statybos rūšys“ 12 p). Tokią išvadą pateikė ir statybos priežiūrą vykdanti savivaldybės institucija. Namas statytas pagal standartinį projektą ir tokių pastatų Kaune yra daug - šią aplinkybę teismo posėdžio metu pripažino UAB „Šiluminės energijos sistemos“ atstovas. Ant pastato prieš remonto darbus sniego gaudytuvų nebuvo. Sniego gaudytuvų, ieškovės žiniomis, nėra ir ant kitų analogiškų pastatų. Nukentėję asmenys galėjo reikalauti žalos atlyginimo arba iš UAB „Būsto valda“ arba iš UAB „Šiluminės energijos sistemos“. Šioms įmonės neturėtų kilti solidari atsakomybė. Žala padaryta dėl to, kad apeliantė nevykdė sutartinių prievolių. Namo administratoriaus veiklą prižiūri/ kontroliuoja savivaldybė, bet nei savivaldybės nei UAB „Būsto valda“ veiksmai neįtakojo žalos atsiradimo.

22Trečiasis asmuo UAB „Statija“ atsiliepime į apeliacinį skundą (3 t. b. l. 32-36) prašo apeliacinį skundą atmesti ir Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atlikti stogo darbai laikytini ne kapitaliniu, o paprastuoju remontu. kuriems, priešingai nei nurodo atsakovė, joks statybos leidimas reikalingas nebuvo, akivaizdu, kad jokie teisės aktai nagrinėjamu atveju dėl projekto parengimo ir statybos leidimo išdavimo pažeisti nebuvo. Pagal rangos sutarties 1 punktą, gyvenamojo namo stogo remonto darbai turėjo būti atliekami pagal šalių suderintą sąmatą, o pagal Rangos sutarties 5.2. punktą, užsakovas UAB „Būsto valda“ įsipareigojo rangovui UAB „Statija“ pateikti visą statybos darbams įvykdyti reikalingą dokumentaciją. Taigi netgi ir tuo atveju, jeigu koks nors statybos leidimas ir būtų buvęs reikalingas, šiais dokumentais pasirūpinti būtų buvusi UAB „Būsto valda‘ pareiga. Sniego gaudytuvai sąmatoje numatyti nebuvo. Gyvenamojo namo ( - ) stogo nuolydis ties atbraila yra apie 25°, todėl net ir tuo atveju, jeigu koks nors projektas ar leidimas ir būtų buvęs reikalingas, sniego gaudytuvų neįrengimas nebūtų pažeidęs jokių teisės normų reikalavimų. Teismas bylinėjimosi išlaidas paskirstė tinkamai.

23Atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ pateikė atsikirtimus į ieškovės bei trečiųjų asmenų atsiliepimus į apeliacinį skundą, kuriame prašo jį prijungti prie bylos.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

26Atsakovė – apeliantė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ kartu su apeliaciniu skundu pateikė 2011-10-28 UAB „Būsto valda“ ir UAB „Šilumos energijos sistemos“ sudarytą susitarimą Nr. 04, kuris yra neatskiriama 2009 m. gruodžio 30 d. sutarties Nr. 1100 dalis, ir prašo jį prijungti prie bylos. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, kad naujas dokumentas tik papildo bylos medžiagą, o jame pateikiama informacija neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, proceso dalyviai dėl šio dokumento turėjo galimybę pareikšti savo nuomonę pateikdami atsiliepimus į apeliacinį skundą, jį priima (CPK 314 str.).

27Byloje kilo ginčas dėl žalos, kuri atsirado nukritusioms sniego nuošliaužoms nuo daugiabučio namo, esančio ( - ), stogo, apgadinus tris automobilius: VW Lupo, valstybinis Nr. ( - ) Suzuki Wagon, valstybinis Nr. ( - ) ir VW Golf, valstybinis Nr. ( - ) Remiantis 2010 m. balandžio 23 d. su UAB „Būsto valda“ sudaryta bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartimi, kuria buvo apdrausta UAB „Būsto valda“, kaip pastato administratorės, civilinė atsakomybė, ieškovė išmokėjo dėl apgadintų automobilių nukentėjusiems asmenims draudimines išmokas, iš viso 5 788,23 Lt, kurias prašo priteisti iš atsakingo už žalą asmens – atsakovės, kuri pagal 2009 m. gruodžio 30 d. Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros darbų pirkimo sutartį Nr. 1100 (toliau – Sutartis) atlieka šio daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbus. Pirmosios instancijos teismas ieškinį patenkino, tačiau su tuo nesutinka atsakovė – apeliantė, teigdama, kad jos pareiga valyti nuo namo stogo sniegą nebuvo numatyta nei Sutartimi, nei teisės aktų reikalavimais, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė teisės aktų ir Sutarties pakeitimo sąlygų nuostatas, kurios įvykio metu dar negaliojo; kad ieškovė netyrė draudiminio įvykio vadovaudamasi Draudimo įstatymo 96 straipsnio nuostatomis; kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės normas ir UAB „Būsto valda“ atsakomybės laipsnio nenustatinėjo, kuri padarytą žalą turėtų atlyginti solidariai su atsakove; kad nepagrįsti pirmosios instancijos teismo motyvai dėl trečiojo asmens UAB „Statija“ atliktų darbų nepažeidžiant normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

28Dėl atsakovės pareigos, vykdant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinę techninę priežiūrą, valyti nuo namo stogo sniegą

29Pirmosios instancijos teismas, remdamasis daugiabučio namo administratoriaus UAB „Būsto valda“ ir apeliantės – UAB „Šilumos energijos sistemos“ 2009-12-30 sudaryta Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros darbų pirkimo sutartimi Nr. 1100 (toliau – Sutartis), STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351, 11.1.4 punktu bei STR 1.12.07:2004 „Statinio techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347, 11.3 punktu sprendė, kad atsakovė, įsipareigodama vykdyti gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto darbus, 2010 m. gruodžio 24-25 d. įvykių metu turėjo pareigą užtikrinti gyvenamojo namo naudojimo saugą ir pašalinti ledo varveklius, sniegą nuo gyvenamojo namo stogo karnizo, taip vykdydama nurodytų teisės aktų reikalavimus. Apeliantės nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė tiek Sutarties, tiek teisės aktų reikalavimus, kadangi grįsdamas atsakovės kaltę, vadovavosi įvykio metu negaliojančiais aktais, nes atsakovė Sutartimi nebuvo įpareigota atlikti darbų, numatytų Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-29 įsakymu Nr. A-281 patvirtinto Daugiabučio namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo 10.1 punkte, kuris numato keliančių pavojų varveklių, sniego nuošliaužų pašalinimą, o ir 2011 m. spalio 28 d. (t. y. jau po įvykio) pasirašytame Susitarime Nr. 04, kuris yra neatskiriama Sutarties dalis, Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-29 įsakymu Nr. A-281 patvirtintas Darbų sąrašas taipogi nenurodytas; o STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“ nuostatos įvykio metu dar negaliojo. Tokius apeliantės argumentus teisėjų kolegija atmeta kaip teisiškai nepagrįstus. Įvykio metu galiojusios Sutarties 2.1.1 punktu atsakovė buvo įsipareigojusi kvalifikuotai ir kokybiškai vykdyti Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbus, vadovaujantis ne tik Sutartyje nurodytais aktais (Kauno miesto tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-55 patvirtintomis Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklėmis, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-27 įsakymu Nr. A-1492 patvirtintu daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašu), bet ir kitais teisės aktais. Žalos padarymo metu galiojęs Statybos techninis reglamentas – STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“, numatė, kad gyvenamojo namo nuolatinė priežiūra (eksploatavimas) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kt.) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, derinimas, paruošimas šildymo sezonui, gaisrinės saugos palaikymas, bendrojo naudojimo patalpų valymas, namui priskirtos teritorijos tvarkymas (Reglamento 9 punktas), o tarp privalomųjų reikalavimų buvo numatyta ir saugus naudojimas (Reglamento 11.1.4. punktas). Ir nors pirmosios instancijos teismas nurodė, kad remiasi STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, kurio nuostatos įsigaliojo jau po įvykio – t. y. nuo 2011-01-07, tačiau nurodytas Reglamento patvirtinimas (LR aplinkos ministro 2002-07-01 įsakymu Nr. 351), aptartos Reglamento 11.1.4 punkto nuostatos, leidžia spręsti, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės taikė ginčo santykių metu galiojusio STR 1.12.05:2002 „Gyvenamųjų namų naudojimo ir priežiūros privalomieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo tvarka“ nuostatas, klaidingai nurodęs vėlesnės redakcijos to paties reglamento pavadinimą. Tačiau minėtame Reglamente statinio saugaus naudojimo reikalavimai nėra konkretizuoti, o konkretūs veiksmai, kurie turi būti atlikti, siekiant užtikrinti statinio saugų naudojimą, numatyti kitame Statybos techniniame reglamente, kuris galiojo įvykio metu ir kuriuo pagrįstai vadovavosi pirmosios instancijos teismas, – STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-06-21 įsakymu Nr. D1-347, kurio 11.3 punkte numatyta, jog būtina prižiūrėti, kad nesikauptų sniegas ir ledas prie sienų, švieslangių, langų ir kitų atitvarų vertikaliųjų paviršių, o, jam susikaupus, pašalinti nuo šio paviršiaus toliau nei 2 m atstumu, o 16 punkte numatyta, kad būtina susikaupusį sniegą, vandenį, dulkes ir kitokias sąnašas periodiškai pašalinti nuo statinio ir jo konstrukcijų. Atsižvelgiant į aptartą teisinį reglamentavimą, Sutarties nuostatas, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovė privalo užtikrinti gyvenamojo namo naudojimosi saugą ir pašalinti ledo varveklius, sniegą nuo gyvenamojo namo stogo karnizo, taip vykdydama nurodytų teisės aktų reikalavimus. Skundžiamo sprendimo turinio analizė leidžia spręsti, kad tokią apeliantės pareigą teismas nustatė ne remdamasis Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-01-29 įsakymu Nr. A-281 patvirtinto Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) darbų sąrašo 10.1 punktu, kuris numato keliančių pavojų varveklių, sniego nuošliaužų pašalinimą, remiantis kuriuo Sutartis dar nebuvo pakeista, o tik atsakydamas į atsakovės (t. y. apeliantės) argumentus konstatavo, kad ir minėto įsakymo nuostatų, kurios numato iš esmės tuos pačius statinio (šiuo atveju daugiabučio gyvenamojo namo) saugaus naudojimo reikalavimus kaip ir aptartame teisiniame reglamentavime, įgyvendinimą pati atsakovė pripažino 2011-06-08 pranešime (t. 1, b. l. 12).

30Dėl UAB „Būsto valda“ solidariosios atsakomybės

31Nagrinėjamu atveju daugiabučio namo stogas, dėl kurio netinkamos priežiūros pareikštas reikalavimas dėl žalos atlyginimo, priklauso visiems butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise (CK 4.82 str. 1 d.). Kadangi namo butų ar kitų patalpų savininkai nėra įsteigę bendrijos, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-01-05 įsakymu Nr. A-19 „Dėl Kauno miesto Šančių seniūnijos daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros administravimo“ UAB „Būsto valda“ buvo paskirta daugiabučio gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų priežiūros administratore, administravimo faktas Nekilnojamojo turto registre įregistruotas nuo 2006-05-16. UAB „Būsto valda“ būdama atsakinga už namo bendrų konstrukcijų valdymo ir priežiūros organizavimą ir vadovaudamasi Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-03-04 įsakymu Nr. A-788 (2007-04-27 įsakymo Nr. A-1492 redakcija su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų „Kauno miesto butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų“ (toliau–Nuostatai; http://www.kaunas.lt/kaunas/m/m_files/wfiles/file2247.pdf) 7.4 punktu, nustatančiu, kad administratorius turi teisę patalpų naudotojų vardu sudaryti sutartis su namo bendrojo naudojimo objektų techninės priežiūros ir komunalinių paslaugų teikėjais, taip pat kitas sutartis, susijusias su namo bendrojo naudojimo objektų administravimu, sutartyse nurodydamas, kad jis veikia kaip administratorius, sudarė su atsakove UAB „Šilumos energijos sistemos“ Sutartį, kuria UAB „Būsto valda“ (administratorė) pavedė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ (vykdytojai) vykdyti gyvenamojo namo ( - ), bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto darbus, taip pat šildymo ir karšto vandens sistemų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto darbus (Sutarties 1.1 punktas), o UAB „Šiluminės energijos sistemos“ įsipareigojo kvalifikuotai ir kokybiškai atlikti namo bendro naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros darbus, nurodytus Sąraše, patvirtintame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-27 įsakymu Nr. A-1492, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003-02-20 sprendimu Nr. T-55 patvirtintomis Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų naudojimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės; www.kaunas.lt/kaunas/m/m_files/wfiles/file1027.doc), Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2007-04-27 įsakymu Nr. A-1492 patvirtintu Daugiabučių namų nuolatinės techninės priežiūros darbų sąrašu, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003-06-30 įsakymu Nr. 4-259 patvirtinta „Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarka“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005-08-05 įsakymu Nr. 4-291 patvirtintomis „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis“, šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėmis, kitais teisės aktais (Sutarties 1.2 p., 1.3 p.). UAB „Būsto valda“ leido atsakovei pagal šią sutartį prižiūrimuose namuose savarankiškai ir nekliudomai vykdyti priežiūros darbus pagal 2.1.1 punkte nurodytų teisės aktų reikalavimus (Sutarties 2.2.1 p.). Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad atsakovė nevykdė šios Sutarties 1.1; 1.2; 2.1.1 punktų, Statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 11.3 punkto, Statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2002 11.1.4 punkto nuostatų, netinkamai atliko jai priskirtas namo bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros ir remonto funkcijas (neteisėtas neveikimas), nevykdė pareigos elgtis rūpestingai ir atidžiai, neužtikrino saugaus daugiabučio gyvenamojo namo bendrųjų konstrukcijų (stogo) naudojimo, laiku nenuvalė sniegą nuo stogo, dėl ko nuo namo stogo nukritęs sniegas apgadino automobilius (CK 6.246 str. 1 d., 6.247 str., 6.248 str.). Sutarties 5.1 punktu atsakovė įsipareigojo atsakyti už tiesioginius nuostolius, padarytus administratorės, namo savininkų, kitų teisėtai name esančių trečiųjų asmenų turtui ar sveikatai (gyvybei), jei atsakovė netinkamai vykdė Sutartyje numatytus įsipareigojimus ir tiesioginiai nuostoliai atsirado dėl atsakovės darbuotojų kaltės. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino Sutarties turinį, jos sąlygų nuostatas ir pagrįstai sprendė, kad už padarytą žalą yra atsakinga atsakovė, nes namo administratorius UAB „Būsto valda“ įstatymu jam pavestas funkcijas, susijusias su namo bendro naudojimo objektų nuolatine technine priežiūra, Sutartimi pilnai perdavė atsakovei, kuri jas atliko netinkamai, o vertinant bendrame aplinkybių kontekste UAB „Būsto valda“ veiksmai (neveikimas) (Sutarties 2.2.8 p.) neįtakojo žalos atsiradimo. Byloje esančiais duomenimis nenustatytos atsakovės ir UAB „Būsto valda“ solidariosios atsakomybės sąlygos (CK 6.6 str.), todėl apeliacinio skundo argumentai šiuo aspektu atmestini kaip teisiškai nepagrįsti.

32Dėl draudiminio įvykio ištyrimo

33Apeliantė teigia, kad ieškovė netyrė draudžiamojo įvykio vadovaudamasi Draudimo įstatymo 96 straipsnio nuostatomis, o pirmosios instancijos teismo išvadą, jog ieškovė tinkamai ištyrė įvykį ir pripažino jį draudiminiu, laiko neteisėta ir nepagrįsta. Teisėjų kolegija atmesdama šiuos apeliantės argumentus visų pirma pažymi tai, jog Draudimo įstatymo 96 straipsnio redakcija, kurios nuostatų netinkamu vykdymu remiasi apeliantė, įvykio metu ir Sprendimų dėl draudimo išmokų išmokėjimo metu (2011-02-25 ir 2011-04-06) negaliojo (įsigal. nuo 2014-01-01), o ginčui aktualios minėto įstatymo 82 straipsnio iš esmės tapataus turinio nuostatos. Apeliantės reiškiamos abejonės dėl netinkamo įvykio ištyrimo pripažintinos nepagrįstomis, nes į bylą pateikti įvykio aplinkybių tyrimo (t. 2, b. l. 32-36, 40), padarytos žalos nustatymo įrodymai (t. 1, b. l. 59-61, 85-87, 91-94, t. 2, b. l. 42-45), kaip pagrįstai sprendė pirmosios instancijos teismas, neleidžia abejoti UADB „ERGO Lietuva“ bei ieškovės atliko įvykio tyrimo išsamumu, tinkamumu. Tai, kad ieškovė Sprendime dėl draudimo išmokos išmokėjimo viename (t. 1, b. l. 70) kaltininku nurodė UAB „Šilumos energijos sistemos“ ir UAB „Statija“, kitame - UAB „Statija“ ir sprendime yra įrašas ranka apie antrą kaltininką - UAB „Šilumos energijos sistemos“ (t. 1, b. l. 71), o trečiame nurodyta tik UAB „Statija“, nepaneigia draudžiamojo įvykio fakto ir žalos dydžio (dėl kurio ginčo byloje nėra) nustatymo pagrįstumo, o kaltininkas nustatytas byloje surinkus bei įvertinus įrodymų visumą.

34Dėl trečiojo asmens UAB „Statija“ atliktų darbų

35Apeliantė nesutinka, kad atliktas ginčo namo stogo remontas laikytinas paprastuoju remontu ir nebuvo būtinas nei statybos leidimas, nei projektas, o UAB „ Statija“, jos manymu, darbus atliko nesivadovaujant jokiais normatyviniais dokumentais, todėl neturėtų būti atleista nuo atsakomybės. Teisėjų kolegija tokius apeliantės argumentus atmeta kaip nepagrįstus. Bylos duomenimis nustatyta, kad UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ 2010-07-14 sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 2010/07/14-1 , kuria UAB „Statija“ įsipareigojo atlikti pastato ( - ), stogo keitimo darbus. Lokalinė sąmata Nr. 1, Atliktų darbų aktas už 2010 m. spalio mėnesį Nr. 1, PVM sąskaita faktūra patvirtina, kad UAB „Statija“ išardė stogą iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų, pakeitė gegnėgalius iš lentų, atliko ištisinį grebėstų pakeitimą, padengė banguotų beasbesčio šiferio lakštų stogo dangą ant įrengtų grebėstų, atliko kitokių smulkių stogo darbų 124992,70 Lt sumai. Nustatant, ar atlikdama stogo dangos keitimo bei kitus stogo remonto darbus, UAB „Statija“ nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų nustatytų reikalavimų, pirmosios instancijos teismas pagrįstai vadovavosi statybos techniniu reglamentu STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai“, patvirtintu 2008-10-27 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-571, bei statybos techniniu reglamentu STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintu 2002-12-05 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 622 (darbų atlikimo metu galiojusios redakcijos). STR 2.05.02:2008 2 punkte nustatyta, kad šis reglamentas nustato projektavimo ir statybos reikalavimus naujų, rekonstruojamų ir kapitališkai remontuojamų pastatų stogams. Rekonstruojamų pastatų atveju reglamento reikalavimai taikomi, kai pastato rekonstravimo metu prie pastato pristatomi priestatai, stogo laikančios konstrukcijos keičiamos į kito tipo laikančiąsias konstrukcijas, iš esmės keičiamas pastato patalpų planas pertvarkant stogo laikančiąsias konstrukcijas arba atliekami stogo apšiltinimo darbai. Kapitališkai remontuojamų pastatų atveju reglamento reikalavimai taikomi, kai pastato kapitalinio remonto metu keičiamos susidėvėjusio stogo laikančiosios konstrukcijos. Ieškovė ir trečiasis asmuo nurodo, kad UAB „Statija“ atliko statinio paprastojo remonto darbus. STR 1.01.08:2002, nustatančio statinio statybos rūšis ir pagrindinius principus, pagal kuriuos statybos darbai priskiriami atskiroms statybos rūšims, 12 punkte nustatyta, kad statinio paprastojo remonto tikslas – atnaujinti esamą statinį, jo nerekonstruojant ir kapitališkai neremontuojant. Į šią statybos rūšį taip pat patenka sąramų laikančiose sienose stiprinimas, keitimas jų nesilpninant; pavienių elementų (rąstų, gegnių, plytų ir pan.) laikančiose konstrukcijose pakeitimas, nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų (12.2 punktas); fasadų ar stogo dangos ar apdailos keitimas (12.4 punktas). Įvertinus UAB „Statija“ atliktus stogo remonto darbus, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad buvo atlikti statinio paprastojo remonto darbai, juo labiau, kad atliktais darbais net nebuvo keičiamos stogo konstrukcijos (gegnės). Atsižvelgiant į tai, kad UAB „Statija“ atliko statinio paprastojo remonto darbus, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo STR 2.05.02:2008 62.10.2 punktu, nustatančiu, kad šlaitiniuose stoguose sniego gaudytuvus būtina įrengti keraminėmis arba betoninėmis čerpėmis, plaušacemenčio ir kitais panašiais statybos produktais dengtų stogų atbrailose, kai stogo nuolydis viršija 30°, – virš įėjimų į pastatus ir virš kitų žmonių vaikščiojimo zonų. Nagrinėjamoje byloje kilus ginčui dėl stogo darbų statybos rūšies ir ieškovei bei tretiesiems asmenims teigiant, kad buvo atliktas statinio stogo paprastasis remontas, nesutikdama su tokiu atliktų darbų vertinimu, atsakovė (apeliantė) turėjo teisę prašyti paskirti statybos darbų ekspertizę (CPK 212 str. 1 d.), tačiau tokio prašymo byloje nepareiškė. Byloje nėra įrodymų, kad UAB „Statija“ faktiškai atliko kitus nei Lokalinėje sąmatoje Nr. 1 ar Atliktų darbų akte už 2010 m. spalio mėnesį Nr. 1 nurodytus darbus. Atlikus stogo paprastojo remonto darbus, kai buvusi šlaitinio stogo danga iš banguotų ir pusiau banguotų asbestcementinių lapų be įrengtų sniego gaudytuvų, buvo pakeista banguotų beasbesčio šiferio lakštais, tokiam stogui nėra reikalavimo dėl sniego gaudytuvo įrengimo (STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai.“ 62.10 p.). Apeliacinio skundo argumentai nepaneigia pirmosios instancijos teismo išvadų, jog byloje nėra įrodymų (atsakovė jų nepateikė), patvirtinančių, kad UAB „Statija“ stogo paprastojo remonto darbus atliko neteisėtai, pažeisdama normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus, ir todėl apeliacinio skundo argumentai šiuo aspektu vertintini kaip subjektyvi įrodymais nepagrįsta apeliantės nuomonė.

36Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tretiesiems asmenims

37Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas tretiesiems asmenims, nesivadovavo Rekomendacijų 2 ir 8 punktų nuostatomis, tačiau šių savo teiginių jokiais argumentais nepagrindžia. Analizuodama šiuos apeliantės argumentus ir spręsdama ar trečiųjų asmenų patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal įstatymą nėra per didelės, teisėjų kolegija atsižvelgia į tai, kad trečiojo asmens advokatas UAB „Būsto valda“ vardu surašė atsiliepimą į ieškinį, atstovavo trečiąjį asmenį teismo posėdžiuose, kuriuose praleido 5 val., todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomendacijas, maksimali šalies patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bendra suma būtų 3750 Lt (1086,08 Eur), o pirmosios instancijos teismas priteisė tik 500 Lt (144,81 Eur). Atsižvelgiant į tai, atmestini apeliacinio skundo argumentai dėl netinkamai priteistų bylinėjimosi išlaidų UAB „Būsto valda“. Trečiojo asmens advokatas UAB „Statija“ vardu surašė tik prašymą teismui dėl išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu apmokėti, kuriame nurodė suteiktas klientui teisines konsultacijas, atstovavimą kliento interesams teisme (t. 2, b. l. 112), tačiau teismo posėdžiuose nedalyvavo, kliento vardu parengtų procesinių dokumentų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme į bylą nepateikė, todėl pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio rekomendacijas, maksimali šalies patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti bendra suma galėtų būti 120 Lt (34,75 Eur). Teisėjų kolegija atsižvelgdama į tai, jog Rekomendacijos nenumato užmokesčio už advokato teikiamas konsultacijas, sprendžia, jog vien tokio prašymo parengimas už suteiktas teisines konsultacijas ir jo pateikimas į bylą, nesudaro pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidas, nes taip būtų užtikrintas teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų įgyvendinimas civilinėje byloje (CPK 3 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis). CPK normos yra viešosios teisės normos. Bylinėjimosi išlaidos reglamentuojamos CPK, todėl jų mokėjimas, paskirstymas, grąžinimas, priteisimas yra vertinami kaip teismo veikla veikiant ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-533/2008). Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija, palikdama iš esmės nepakeistą sprendimą, panaikina jo dalį, kuria priteista UAB „Statija“ iš UAB „Šiluminės energijos sistemos“ 847 Lt (aštuonių šimtų keturiasdešimt septynių litų) (245,31 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

38Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Be to, kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010, ir kt.).

39Dėl bylinėjimosi išlaidų

40Trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą turėjo 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidų ir prašo priteisti jas iš apeliantės (t. 3, b. l. 22-24). Šių išlaidų dydis neviršija Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio, yra pagrįstos, atitinka teisingumo ir protingumo kriterijus, todėl priteistinos iš apeliantės UAB „Būsto valda“ (CPK 93 str. 1 d., 98 str., Rekomendacijų 8.11 p.). Trečiasis asmuo UAB „Statija“ pateikė prašymą priteisti 880,88 Eur bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, jog byla nelaikytina didelės apimties ir sudėtinga, vadovaudamasi bendraisiais teisės principais, šias išlaidas priteisia Rekomendacijų 8.11 punkte nustatyto maksimalaus dydžio – 450 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str., Rekomendacijų 8.11 p.).

41Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

42Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti iš esmės nepakeistą.

43Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista UAB „Statija“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 135156533, iš UAB „Šiluminės energijos sistemos“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 135593668, 847 Lt (aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni litai) (245,31 Eur) bylinėjimosi išlaidų.

44Priteisti UAB „Statija“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 135156533, iš UAB „Šiluminės energijos sistemos“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 135593668, 450,00 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

45Priteisti UAB „Būsto valda“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 132125543, iš UAB „Šiluminės energijos sistemos“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 135593668, 121,00 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama priteisti iš atsakovės... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko, nurodydama, kad ji neprivalėjo atlikti sniego... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimu ieškinį tenkino... 8. UAB „Būsto valda“ ir UAB „Statija“ 2010-07-14 sudarė Statybos rangos... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ apeliaciniu skundu (3 t. b.... 11. 1. Teismui nebuvo jokio teisinio pagrindo teigti, jog atsakovė sutartimi... 12. 2. Teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad namo administratorius UAB... 13. 3. Teismas netinkamai aiškino ir nepagrįstai atsakovei taikė STR... 14. 4. Nepagrįstas teismo sprendime nurodytas argumentas, jog atsakovė 2011-06-08... 15. 5. Nepagrįstas teismo sprendimas, jog ieškovė įvykį ištyrė vadovaudamasi... 16. 6. Teismas netinkamai taikė civilinę atsakomybę reglamentuojančias teisės... 17. 7. Teismo motyvas, kad trečiasis asmuo UAB „Statija“ nepažeidė... 18. 8. Teismas, priteisdamas bylinėjimosi išlaidas tretiesiems asmenims,... 19. Apeliantė taip pat prašo priimti ir prijungti prie bylos 2011-10-28... 20. Trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“ atsiliepime į apeliacinį skundą (3... 21. Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ atsiliepime į apeliacinį skundą (3 t.... 22. Trečiasis asmuo UAB „Statija“ atsiliepime į apeliacinį skundą (3 t. b.... 23. Atsakovė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ pateikė atsikirtimus į... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 26. Atsakovė – apeliantė UAB „Šiluminės energijos sistemos“ kartu su... 27. Byloje kilo ginčas dėl žalos, kuri atsirado nukritusioms sniego... 28. Dėl atsakovės pareigos, vykdant daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų... 29. Pirmosios instancijos teismas, remdamasis daugiabučio namo administratoriaus... 30. Dėl UAB „Būsto valda“ solidariosios atsakomybės... 31. Nagrinėjamu atveju daugiabučio namo stogas, dėl kurio netinkamos... 32. Dėl draudiminio įvykio ištyrimo... 33. Apeliantė teigia, kad ieškovė netyrė draudžiamojo įvykio vadovaudamasi... 34. Dėl trečiojo asmens UAB „Statija“ atliktų darbų... 35. Apeliantė nesutinka, kad atliktas ginčo namo stogo remontas laikytinas... 36. Dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo tretiesiems asmenims... 37. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas... 38. Dėl kitų apeliacinio skundo argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie... 39. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 40. Trečiasis asmuo UAB „Būsto valda“ už atsiliepimo į apeliacinį skundą... 41. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 42. Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 10 d. sprendimą palikti iš esmės... 43. Panaikinti sprendimo dalį, kuria priteista UAB „Statija“, buveinė ( - ),... 44. Priteisti UAB „Statija“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas 135156533,... 45. Priteisti UAB „Būsto valda“, buveinė ( - ), juridinio asmens kodas...