Byla 2-692-308/2013
Dėl skolos priteisimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas, sekretoriaujant Liubovei Chaleckienei ,dalyvaujant atsakovei V. P.,jos atstovui adv.Vitalijui Vasilionokui viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį atsakovei V. P. dėl skolos priteisimo

Nustatė

2Ieškovas-AB “Lietuvos draudimas” pateiktu ieškiniu prašė iš atsakovės V. P. priteisti 114.64 Lt skolos pagal 2011-09-08 sudarytą ieškovo ir atsakovės draudimo sutartį (serija LD Nr. ( - )) , penkių procentų dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas- 71 Lt sumokėto žyminio mokesčio ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti 230 Lt .

3Ieškovas ieškiniu nurodė, kad 2011-09-08 tarp šalių buvo sudaryta draudimo sutartis(serija LD Nr. ( - ))su priedais, pagal kurią ieškovas įsipareigojo suteikti draudimo apsaugą, o atsakovė įsipareigojo sumokėti draudimo įmoką – 666 Lt. Pagal draudimo sutartį draudimo įmoka turėjo būti mokama dalimis, dvylika mėnesių, pirma įmoka 61 Lt, o sekančios – po 55 Lt. Atsakovė sumokėjo dalį minėtų įmokų,tačiau sekančios numatytos įmokos sutartyje nustatytu laiku nesumokėjo.Atsakovė buvo supažindinta su Standartinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygomis.Atsakovei tinkamai nevykdant sutarties buvo išsiųstas pranešimas dėl nesumokėtos draudimo įmokos, informuota, kad draudikas atlygins žalą patyrusiems asmenims. Nesumokėjus draudimo įmokos daugiau negu vieną mėnesį nuo pranešimo gavimo, draudikas turi teisę vienšališkai nutraukti draudimo sutartį.Kadangi atsakovė į įspėjimus nereagavo, reikalaujamos pinigų sumos nesumokėjo, todėl praėjus 1 mėnesiui buvo nutraukta sudaryta sutartis (2011-11-10) vienšališkai. Ieškovo nuostoliai pagal atsakovės netinkamai vykdytus sutartinius įsipareigojimus sudaro 114.64 Lt.

4Ieškovo atstovė posėdyje nedalyvavo ir bylą prašė nagrinėti ieškovo atstovui nedalyvaujant.

5Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą. Atsakovė nurodė, kad sudaryta draudimo sutartis , kuria buvo apdrausta transporto priemonės – automobilio “Seat Cordoba”, kurios savininke atsakovė nėra ir faktiškai jos nevaldo nuo 2008 m.gegužės mėn.,privalomoji civlinė atsakomybė. Ši nurodyta transporto priemonė buvo sugedusi Vilniaus m ir ją nutempus į autoservisą jai nurodė,kad nėra tikslinga remontuoti.2008 m gegužės mėn. transporto priemonę pagal žodinį susitarimą už sutartą 400 Lt kainą pardavusi Vilniaus m autoservise kitam asmeniui, vardu J.,kuris žadėjo automobilį išardyti detalėms,o automobilį po to parduoti į laužyną. Atsakovė transporto priemonę oficialiai perregistravo parduodant automobilį L. V.,kur 2011-10-28 šią pirkėją surado transporto priemonės faktinis valdytojas D. M., kuris parduoti automobilio negalėjo, nes nebuvo įregistruotas automobilio savininku. Atsakovė yra pasirašiusi transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartį. Transporto priemonės atsakovė nevaldė nuo 2008 m.gegužės mėn. Su disponuojamu daiktu susijusius klausimus privalo atsakyti to daikto faktinis valdytojas-savininkas.Atsakovė nėra sudariusi draudimo sutarties, o ją sudarė D. M.. Atsakovė nėra mokėjusi jokių draudimo įmokų,o Atsakovė transporto priemonės draudėja buvo įrašyta tik formaliai. D. M. buvo sudaręs tiesoginio debeto sutartį su ieškovu, pagal kurią draudikui pagal draudimo sutartį privalomos mokėti draudimo įmokos buvo automatiškai įskaitomos į draudiko sąskaitą iš draudėjo sąskaitos.Iš draudimo sutarties sąlygų galima manyti,kad D. M. kaip faktinis transporto priemonės valdytojas pateko į padidintos rizikos draudėjų grupę ir jam dėl to buvo nustatyta tokia didelė metinė automobilio draudimo kaina,kadangi ji anksčiau neturėjusi jokių autoįvykių ir pagal amžių negalėjusi patekti į šią draudimo rizikos grupę,nes nuo 1999 m vairuojanti transporto priemones.Atsakovė į draudimo bendrovę dėl šios draudimo sutarties sudarymo pati nesikreipusi, įgaliojimo dėl draudimo sutarties sudarymo jos vardu nėra davusi. D. M. sudarydamas draudimo sutartį veikė savo vardu ir atsakovei apie tai nebuvo žinoma.Apie tai,kad draudimo sutartį sudarė D. M. ir draudimo sutartyje buvo įrašyti keliami draudimo reikalavimai būtent jam,o ne jai,patvirtino telefonu draudimo sutartį sudariusi ieškovo darbuotoja A. K..Jos kaltė yra tik ta, kad perleidusi naudojimosi automobiliu teisę kitam asmeniui, nepanaikinusi automobilio registracijos savo vardu. Gavus iš ieškovo raginimus dėl nesumokėtos draudimo įmokos, siuntusi aiškinimus ieškovui,kad ji faktiškai jau nėra šio automobilio savininkė .Kadangi transporto priemonės savininkas pasikeitė dar gerokai iki 2011-09-08 draudimo sutarties sudarymo ir atsakovei nebūnant draudžiamos transporto priemonės faktiniu savininku ir valdytoju,ir jai nesudarius draudimo sutarties jokios nustatytos pareigos ji neturėjo ir dėl to negalėjo jos pažeisti.Prašo ieškinį atmesti ir priteisti jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.

6Atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

7Ieškinys atmestinas.

8Iš ieškovo pateiktos 2011-09-08 įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties (b.l.25-26)matyti,kad sutartis dėl automobilio SEAT CORDOBA v/n ( - ) apdraudimo buvo sudaryta atsakovės V. P. vardu,kur sutarties 7.3 p.-sutartį sudariusio asmens rekvizitai –yra nurodyta D. M. pavardė,draudimo suma yra nurodyta - 666 Lt, 3.2 p.išdėstyta draudimo įmokų mokėjimas ,kur įmokos turėjo būti sumokamos kas mėnesį.

9Iš ieškovo pateikto įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo(b.l.24)matyti,kad liudijimas dėl automobilio SEAT CORDOBA v/n ( - ) apdraudimo buvo išduotas atsakovės V. P. vardu,bei nurodyta,kad liudijimą išdavė konsultanto asistentė A. K.,kur yra nurodytas jos mobilaus ir stacionaraus telefonų numeriai,kur iš stacionaraus telefono tarpmiestinio kodo 349 matyti,kad tai yra Jonavos rajono tarpmiestinis telefono kodas,t.y.galima spręsti,kad draudimo sutartis ir liudijimas buvo išrašytas Jonavos rajone.

10Liudytojas R. S. patvirtino,kad 2008 m vasarą V. P. Vilniaus m buvo sugedusi automašiną,kurią nutempė į autoservisą, buvusiam taksi parke,kurią paskui iš V. P. nupirko vienas iš serviso darbuotojų,vardu J. ,kuris žadėjo mašiną išardyti detalėms,jam V. P. atidavė ir visus mašinos dokumentus.

11Draudimo liudijime (polise) – įprastinėje transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartyje turi būti nurodomas draudėjo, apdrausto asmens ar naudos gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas (CK 6.991 str. 1 d. 3 p.), draudimo objektas (CK 6.991 str. 1 d. 5 p.), draudimo įmoka ir jos mokėjimo terminai (CK 6.991 str. 1 d. 7 p.). Sutartyje šalimis nurodytos – draudėjas V. P., o draudikas – AB “Lietuvos draudimas” ( b.l.25-26).Tačiau iš Sutarties matyti,kad už atsakovę V. P. Sutartį sudarė D. M.,bei įnokų suma pagal Sutartį buvo numatyta 666 Lt,kas rodo,kad pagal šią Sutartį draudiminė apsauga turėjo būti taikoma asmeniui,kuris yra priskiriamas padidintos rizikos apdraustųjų grupei,t.y.yra pagrindo manyti,kad pačiam asmeniui,kuris sudarė Sutartį -D. M..

12LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 4 str.1 d. (toliau – Įstatymo) numato, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje naudojamos transporto priemonės privalo būti apdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu. Šio straipsnio 2 d. numato, kad už draudimo sutarties sudarymą šio straipsnio 43 str. nustatyta tvarka atsako transporto priemonės savininkas. Pagal to paties straipsnio 3 d. transporto priemonės savininkė negalėjo naudotis pati ir leisti kitiems naudoti neapdraustos transporto priemonės neapdraustos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

13Įstatymo 6 str.2 d. numato, kad draudikas privalo sudaryti draudimo sutartis, pateikdami draudėjui prašymus, visą būtiną informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti. Būtent Transporto priemonės valdytojas, teikiantis prašymą sudaryti draudimo sutartį, visą būtiną informaciją ir dokumentus, būtinus sutarčiai sudaryti, sudarant draudimo sutartį yra laikomas Įstatymo 4 str.2 d. nurodytų asmenų atstovu pagal įstatymą. Įstatymo 8 str.1 d. numato, kad pasikeitus transporto priemonės savininkui draudėjas perdavė naujam savininkui dokumentus, patvirtinančius sudarytą draudimo sutartį, tokiu atveju privalo raštu pranešti darudikui per nustatytą terminą (15 dienų). Atsakovė tokių veiksmų neatliko, kad apie tai informuotų draudiką, pagal įstatymo nuostatas.Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų,kad po 2008 m gegužės mėn.nurodytas automobilis būtų dalyvavęs eisme ir būtų buvęs draudžiamas privalomuoju draudimu toliau V. P. vardu,jai sudarant draudimo sutartis.Tokiu būdu atsakovė pardavusi savo automobilį ir po to nesudarydama jo apdraudimo dokumentų turėjo pagrįstą pagrindą manyti,kad automobilis yra išimtas iš eksploatacijos ir nėra pagrindo tikrinti ,ar koks nors kitas asmuo juo nepradėjo važinėti ir ar nėra sudaręs privalomojo draudimo Sutartį jos vardu.Šiuo atveju yra pakankamas pagrindas manyti,kad D. M. kreipusis dėl nurodyto automobilio privalomojo draudimo atsakovės duomenys buvo paimti pagal automobilio duomenis iš ieškovo turimos informacinės bazės ir įrašyti Sutartyje bei draudimo liudijime,bei tokiu būdu matyti,kad buvo sudaroma nauja Sutartis.Ieškovas nepateikė įrodymų,kokiu pagrindu buvo įvertinta padidinta atsakovės draudimo rizika ir tuo pačiu paskaičiuota tokia didelė draudimo suma(666 Lt),kas aiškiai nurodytų,jog nurodytos Sutarties sąlygos negalėjo būti taikomos atsakovei,o galėjo būti taikomos tik sutartį pasirašiusiam asmeniui D. M.,kadangi sudarant Sutartį ir D. M. pateikus savo duomenis ieškovo darbuotoja galėjo įvertinti padidintą draudimo riziką ir priskirti D. M. prie padidintos rizikos apdraustųjų grupės.Visos šios aplinkybės duoda pakankamą pagrindą padaryti išvadai,kad faktiniu automobilio SEAT CORDOBA v/n ( - ) valdytoju 2011-09-08 sudarant Sutartį buvo D. M.,bei kuris ir buvo faktinis draudėjas,o atsakovė buvo tik formalia šio automobilio savininke,kadangi šis automobilis vis dar buvo registruotas atsakovės vardu viešajam registre.Kad atsakovė automobilį yra pardavusi yra patvirtinama ne tik ieškovės paaiškinimais ,bet ir liudytojo R. S. parodymais,netiesiogiai tai yra patvirtinama ir tuo faktu,kad būtent D. M. 2011-09-08 sudarinėjo Sutartį ir tuo pačiu buvo faktinis automobilio savininkas ir valdytojas,bei ieškovas turėjo pagrindą savo pretenzijas dėl netinkamo Sutarties vykdymo nukreipti prieš D. M..

14Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-10 nutartimi civlinėje byloje Nr.3K-7-309/2010 nurodo: “ Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje D. P. v. UAB ,,Amžiaus pasaka”, bylos Nr. 3K-3-509/2004, konstatavo, kad pagal CK 6.266 straipsnio 2 dalį pastato, statinio, įrenginio ar kitokios konstrukcijos savininku (valdytoju) preziumuojamas asmuo, kuris yra nurodytas viešame registre, ir kad ši prezumpcija gali būti nuginčijama. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2009 m. spalio 23 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje UAB ,,Gloksinija“ v. S. M., A. B., UAB ,,Vilniaus altas“, Klaipėdos rajono policijos komisariatas, bylos Nr. 3K-3-436/2009, nesirėmė tuo faktu, kad automobilio įregistravimas reiškia ir jo savininką. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė septynių teisėjų kolegija 2010 m. spalio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. V. D., bylos Nr. 3K-7-300/2010, be kita ko, konstatavo, kad atsakovas, įregistruotas registre automobilio savininku, gali gintis nuo jam pareikšto reikalavimo sandorio sudarymo faktu. Taigi iš šių nutarčių, nors bylos aplinkybės ir netapačios nagrinėjamai bylai, bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuras v. A. V., bylos Nr. 3K-3-448/2010, darytina išvada, kad daikto įregistravimas atitinkame registre savaime nereiškia, jog tik jį įregistravęs asmuo yra to daikto savininkas. Taip pat darytina išvada, kad pagal formuojamą teismų praktiką tuo atveju, kai asmuo, kurio vardu registre yra įregistruotas automobilis, įrodo, jog jį yra pardavęs, tai tokio automobilio savininkas yra jį pirkęs asmuo, nepriklausomai nuo to, ar šis asmuo jį įregistravo ar neįregistravo Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Ši taisyklė taikytina ir sprendžiant ginčą, kuris asmuo privalo atlyginti automobilio priverstinio nuvežimo ir jo saugojimo išlaidas. „

15Tokiu būdu ieškovui neįrodžius,kad atsakovė V. P. 2011-09-08 būtų buvusi nurodomo ginčo automobilio faktinė savininkė ir valdytoja,tai yra pagrindas ieškovo ieškinį atmesti,kadangi ji nesudarė 2011-09-08 Sutarties ir neprisiėmė Sutartyje nurodytų prievolių dėl draudimo įmokų mokėjimo ir neturėjo teisinio pagrindo ir pareigos vykdyti šią Sutartį.

16Atsakovė pateikė 2012-10-10 ir 2013-12-03 pinigų priėmimo kvitus Nr.519189 ir 723368,kuriais ji sumokėjo 700 Lt už advokato suteiktą teisinę pagalbą.Atmetant ieškinį yra pagrindas atsakovei priteisti iš ieškovo jos turėtas bylinėjimosi išlaidas ( CPK 93 str.1 d.)už advokato suteiktą teisinę pagalbą nagrinėjant bylą.

17Vadovaudamasis CPK 259,263-270 str, teismas

Nutarė

18Ieškinį atmesti.

19Priteisti iš ieškovo- AB „Lietuvos draudimas“ ( į.k. 110051834, J. Basanavičiaus g. 12, LT – 03600, Vilnius , sąsk. Nr. ( - ), AB SEB bankas) atsakovei V. P. a.k. ( - ) 700(septynis šimtus) litų turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Varėnos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Kęstutis Lukošiūnas,... 2. Ieškovas-AB “Lietuvos draudimas” pateiktu ieškiniu prašė iš atsakovės... 3. Ieškovas ieškiniu nurodė, kad 2011-09-08 tarp šalių buvo sudaryta draudimo... 4. Ieškovo atstovė posėdyje nedalyvavo ir bylą prašė nagrinėti ieškovo... 5. Atsakovė su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškinį atmesti, kaip... 6. Atsakovės atstovas prašė ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Ieškinys atmestinas.... 8. Iš ieškovo pateiktos 2011-09-08 įprastinės transporto priemonių valdytojų... 9. Iš ieškovo pateikto įprastinės transporto priemonių valdytojų civilinės... 10. Liudytojas R. S. patvirtino,kad 2008 m vasarą V. P. Vilniaus m buvo sugedusi... 11. Draudimo liudijime (polise) – įprastinėje transporto priemonių valdytojų... 12. LR transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo... 13. Įstatymo 6 str.2 d. numato, kad draudikas privalo sudaryti draudimo sutartis,... 14. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2010-11-10 nutartimi civlinėje byloje... 15. Tokiu būdu ieškovui neįrodžius,kad atsakovė V. P. 2011-09-08 būtų buvusi... 16. Atsakovė pateikė 2012-10-10 ir 2013-12-03 pinigų priėmimo kvitus Nr.519189... 17. Vadovaudamasis CPK 259,263-270 str, teismas... 18. Ieškinį atmesti.... 19. Priteisti iš ieškovo- AB „Lietuvos draudimas“ ( į.k. 110051834, J.... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...