Byla 2S-113-513/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, RAB „Sevnaučflot“

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Irma Čuchraj apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zimniasja zolotica“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-14 nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zimniaja zolotica“ skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Aleksandras Selezniovas, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, RAB „Sevnaučflot“,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į antstolį su skundu, prašydama panaikinti antstolio Aleksandro Selezniovo vykdomojoje byloje Nr. 0010/12/00870 2012-03-08 priimtą patvarkymą Nr. S1-121157 priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir panaikinti areštą laivui „M. K.“, apie priimtą sprendimą informuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, išieškotoją ir laivo savininkus. Nurodė, kad antstolis negalėjo priimti vykdymui Klaipėdos apygardos teismo 2011-04-12 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1633-538/2011, nes įsigaliojus naujai CPK 147 str. 6 p. redakcijai, ieškovas praleido 14 dienų terminą pateikti nutartį vykdyti antstoliui. 2012-03-29 patvarkymu antstolis Aleksandras Selezniovas atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir persiuntė su vykdomąja byla teismui.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-09-14 nutartimi pareiškėjo ŽŪGK ŽK „Zimniaja zolotica“ skundą atmetė. Nurodė, kad 2011-04-12 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo priimta iki 2011-10-01 įstatymo pakeitimų, nustatančių suinteresuoto asmens pareigą per 14 dienų nuo nutarties priėmimo kreiptis dėl areštuojamo turto suradimo į antstolį, įsigaliojimo (CPK 147 str. 6 d.). Centrinės hipotekos įstaigos 2012-03-08 duomenimis, laivui „M. K.“ pagal Klaipėdos apygardos teismo 2011-04-12 nutartį nuo 2012-04-15 buvo įregistruotas turto areštas su laikina būsena nenurodant arešto laikotarpio. Pagal antstolio Aleksandro Selezniovo 2012-03-08 turto aprašą Klaipėdos apygardos teismo 2011-04-12 nutartimi areštuotam turtui Turto arešto registre 2012-03-09 įregistruota baigtinė arešto būsena. Teismas konstatavo, kad antstolis Aleksandras Selezniovas pagrįstai 2012-03-08 priėmė patvarkymą Nr. S1-120998 priimti vykdyti Klaipėdos apygardos teismo

42011-04-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir ją vykdydamas 2012-03-08 turto aprašu Nr. S1-121157 aprašė laivą „M. K.“ (CPK 651 str., 675 str. 3 d.).

5Pareiškėjas ŽŪGK ŽK „Zimniaja zolotica“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-14 nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad teismui pateikti rašytiniai įrodymai, jog laivas „M. K.“ neteisėtai areštuotas nuo 2009-03-16. 2012-04-12 priimta nutartis prieštarauja CPK 147 str. 6 d. Apeliantas teigia, kad yra pasikeitęs vienas iš areštuoto laivo savininkų, todėl teismas, pažeisdamas CPK, nepagrįstai naujo savininko neįtraukė į bylos nagrinėjimą.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija prašo atskirąjį skundą atmesti ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-14 nutartį palikti nepakeistą.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Iš bylos duomenų nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2-1633-538/2011 pagal ieškovės VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos ieškinį atsakovams RAB „Sevnaučflot“ ir ŽŪGK ŽK „Zimniaja zolotica“ dėl nuostolių atlyginimo ir skolos priteisimo

102011-04-12 priėmė nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuria nutarė areštuoti solidarų atsakovų turtą: nekilnojamąjį turtą – laivą „M. K.“, IMO Nr. 6723692, kitą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, pinigines lėšas, priklausančias atsakovams ir esančias pas atsakovus arba trečiuosius asmenis, neviršijant 111 042,29 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę. Vykdomosios bylos Nr. 0010/12/00870 duomenimis nustatyta, kad antstoliui Aleksandrui Selezniovui 2012-03-07 buvo pateikta vykdyti 2011-04-12 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Vykdomojoje byloje yra ir Klaipėdos apygardos teismo 2012-02-20 nutartis, joje teismas konstatavo, kad pakartotinai taikyti laikinąsias apsaugos priemones taikyti nėra pagrindo, nes jos taikytos 2011-04-12 nutartimi. Antstolis 2012-03-08 patvarkymu Nr. S1-120998 priėmė vykdyti vykdomąjį dokumentą – 2011-04-12 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir 2012-03-08 turto aprašu Nr. S1-121157 aprašė laivą „M. K.“, nuosavybės teise priklausantį pareiškėjui ŽŪGK ŽK „Zimniaja zolotica“ ir suinteresuotam asmeniui RAB „Sevnaučflot“.

11Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad laikinosios apsaugos priemonės apeliantui ŽŪGK ŽK „Zimniaja zolotica“ taikytos ne 2012-04-12, kaip nurodyta skundžiamojoje nutartyje (b. l. 80), o 2011-04-12 Klaipėdos apygardos teismo nutartimi (vykd. b. l. 60-61). Pirmosios instancijos teismo skundžiamojoje nutartyje nurodyta laikinųjų apsaugos priemonių priėmimo data – 2012-04-12, vertintina kaip rašymo apsirikimas.

12Atsižvelgiant į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad 2011-04-12 nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo buvo priimta iki 2011-10-01 įstatymo pakeitimų, nustatančių suinteresuoto asmens pareigą per 14 dienų nuo nutarties priėmimo kreiptis dėl areštuojamo turto suradimo į antstolį, įsigaliojimo (CPK 147 str. 6 d.). Taigi pirmosios instancijos teismas teisingai pažymėjo, kad tuo metu negaliojo CPK 147 str. 6 d. nurodytas 14 dienų terminas. Be to, iš vykdomosios bylos duomenų matyti, kad 2012-03-08 turto aprašo sudarymo metu galiojo turto arešto registro informacija apie tai, jog 2011-04-15 09-15 val. įregistruotas laikinas turto arešto aktas, antstoliui sudarius aprašą išduotas pažymėjimas apie baigtinę būseną (vykd. b. l. 15-19).

13Pažymėtina, kad civilinė byla Nr. 2-316-538/2013, kurioje Klaipėdos apylinkės teismas taikė laikinąsias apsaugos priemones, dar neišnagrinėta. Pagal 1952 m. Tarptautinės konvencijos dėl kai kurių taisyklių, susijusių su jūrų laivų areštų, suvienodinimo, 1 str. 2 d. areštas yra laivo sulaikymas teismo nurodymu, siekiant užtikrinti jūrinio reikalavimo įvykdymą. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, net jei asmuo nesikreipė į antstolį aprašyti teismo nutartimi areštuotą laivą, nereiškia, kad teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių negalioja, nes nutartyje jau buvo nurodyti išsamūs laivo duomenys (vykd. b. l. 60-61) ir nutartis pateikta registrui (1993 m. Tarptautinės konvencijos dėl jūrinių suvaržymų ir įkeitimų 1 str., CPK 147 str. 6 d., 675 str. 3 d.).

14Apeliacinės instancijos teismas nurodo, kad 2011-04-12 nutartimi taikytas areštas laivui „M. K.“ nepanaikintas, o kitos apelianto skunde nurodytos laikinosios apsaugos priemonės neturi reikšmės šioje byloje. Taip pat pažymėtina, kad laivo realizacija šioje byloje nesprendžiama, taip pat nesprendžiami nuosavybės teisės klausimai. Apelianto pridėti dokumentai apie kitus laivo savininkus neatitinka CPK 114 str. 1 d., 198 str. reikalavimų, todėl nėra įrodymai byloje. Be to, nėra duomenų, kad pasikeitė laivo valdytojai – šioje byloje dalyvaujantys asmenys, todėl atmestini apelianto argumentai apie bylos išnagrinėjimą neįtraukus suinteresuotus asmenis.

15Esant šioms aplinkybėms atskirajame skunde išdėstytais motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Teismas, vadovaudamasis CPK 334–339 str.,

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-09-14 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai