Byla e2-5810-433/2018
Dėl be pagrindo įgytų lėšų bei baudos priteisimo

1Vilnius, Laisvės pr. 79A 2018 m. gruodžio mėn. 5 d.

2Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, sekretoriaujant Anai Usačiovai, dalyvaujant ieškovui E. K., ieškovo atstovui advokatui A. N., trečiajam asmeniui D. R.,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo E. K. ieškinį atsakovei V. T., trečiajam asmeniui D. R. dėl be pagrindo įgytų lėšų bei baudos priteisimo

Nustatė

4Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad 2017 m. liepos 21 d. E. K. (toliau - ieškovas) ir V. T. (toliau - atsakovė) sudarė Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2017.07.21-1 (toliau - Preliminarioji sutartis), kuria šalys įsipareigojo iki 2017-08-21 sudaryti pagrindinę buto (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ) (toliau - Butas), pirkimo-pardavimo sutartį. Nors pačioje Preliminariojoje sutartyje Butą identifikuojančių duomenų nėra, iš to, kad atsakovė, be Buto, daugiau neturi jokio kito nekilnojamojo turto, iš Preliminariojoje sutartyje nurodytų energijos apskaitos prietaisų rodmenų, iš susirašinėjimo su atsakove ir kitų atsakovės bei jos įgalioto asmens konkliudentinių veiksmų yra akivaizdžiai matyti, kad ginčo šalys Preliminariąja sutartimi prisiėmė įsipareigojimus ateityje sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį būtent to buto, kuris vienintelis Preliminariosios sutarties sudarymo metu atsakovei priklausė nuosavybės teise. Pasirašant Preliminariąją sutartį, ieškovas atsakovei sumokėjo 4000 eurų avansą, kuris turėjo būti įskaičiuojamas į Buto pardavimo kainą. Šalys per įstatyme nustatytą terminą Buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarė, kadangi atsakovė atsisakė ją sudaryti. Tą patvirtina žemiau nurodytos aplinkybės. 2017-07-24 atsakovės įgaliotas asmuo Butui pardavinėti D. R. (toliau - įgaliotinis) perdavė ieškovui dokumentus, kurių, jo manymu, turėjo pakakti Buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Žodžiu su įgaliotiniu buvo sutarta, kad ieškovas kitai savaitei rezervuos notaro biure sandorio tvirtinimui laiką. 2017-07-25 ieškovas nuvyko į Vilniaus miesto 36-ąjį notaro biurą ir pateikė notaro padėjėjai dieną anksčiau įgaliotinio jam, t. y. ieškovui, perduotus Buto dokumentus, tiksliau - ieškovo pasidarytas jų kopijas. Notaro biure ieškovas buvo informuotas, kad sandorio sudarymui trūksta teismo leidimo parduoti Butą, kadangi jame gyvena nepilnametis asmuo, ir pažymos iš UAB „Naujininkų ūkis“ apie Buto įsiskolinimus. Ieškovas, būdamas notaro biure, iš karto rezervavo kitą laiką sandorio tvirtinimui, t. y. 2017 m. rugpjūčio 2 d. 15 val.. Tą pačią dieną, t. y. 2017-07-25, ieškovas telefonu ir SMS žinute informavo įgaliotinį apie sandorio tvirtinimui iškilusias kliūtis ir naujai rezervuotą laiką sandorio tvirtinimui. Įgaliotinis 2017-07-25 pokalbio telefonu metu nurodė, kad ieškovas jam turi papildomai sumokėti 2500 Eur už nekilnojamojo turto brokerio paslaugas ir 2000 Eur už pažymų išėmimą, nes kitaip jis atsakovės vardu Buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarinėsiąs. Vėliau įgaliotinis atvyko į ieškovo namus ir pareikalavo grąžinti jam Buto dokumentus. Ieškovas pastaruosius įgaliotiniui sugrąžino. Apie tokius įgaliotinio reikalavimus, sandorio tvirtinimui iškilusias kliūtis ir naujai rezervuotą laiką sandorio tvirtinimui elektroniniu laišku buvo informuota ir pati atsakovė. 2017-07-26 ieškovui telefonu paskambino įgaliotinis ir dar kartą pakartojo, kad ieškovas jam turėsiąs sumokėti papildomai nuo 2000 Eur iki 6000 Eur už pažymų tvarkymą, nes kitaip jis atsakovės vardu Buto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarinėsiąs. Ieškovas, norėdamas paskatinti atsakovę kuo greičiau pašalinti sandorio tvirtinimui iškilusias kliūtis, pareiškė geranoriškai sumokėsiąs papildomus 500 Eur prie Preliminariojoje sutartyje nurodytos Buto kainos, jei Buto pirkimo- pardavimo sutartis bus sudaryta 2017-08-02. Kadangi ieškovas nei iš įgaliotinio, nei iš atsakovės nesulaukė jokio pranešimo apie tai, kad ieškovo jiems pasiūlyta 2017 m. rugpjūčio 2 d. data yra netinkama, ir nenurodė jokios kitos jiems priimtinos datos Buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, pastarąją dieną ieškovas nuvyko į notaro biurą tikėdamasis jame sudaryti Buto pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau nei pati atsakovė, nei įgaliotinis į notaro biurą neatvyko, ir Buto pirkimo-pardavimo sutartis liko nesudaryta. Tą pačią dieną, t. y. 2017-08 -02, ieškovas registruotu paštu ir elektroniniu paštu išsiuntė atsakovei pranešimą, kuriuo ieškovas, patvirtindamas savo ketinimus vykdyti Preliminariąja sutartimi prisiimtus savo įsipareigojimus, informavo atsakovę, kad 2017-08-21 15.00 val. Vilniaus miesto 36-jame notaro biure, esančiame ( - ), yra dar kartą rezervuotas laikas Buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui. Pastarąją dieną ieškovui nuvykus į notaro biurą, ten atvykęs įgaliotinis išvadino ieškovą aferistu bei kitokiais užgauliais žodžiais ir pastarajam pareiškė, kad Buto pirkimo-pardavimo sutartį atsakovės vardu sudarysiąs tik tuo atveju, jei prie Preliminariąja sutartimi suderėtos Buto kainos papildomai jam bus sumokėti 2500 Eur, kuriuos jis atseit turėsiąs sumokėti nekilnojamojo turto agentūrai, ir dar bus atlyginta už jo „vargą“ pardavinėjant Butą. Atsisakęs sudaryti pagrindinę Buto pirkimo-pardavimo sutartį Preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis, įgaliotinis iš notaro biuro pasišalino. Tokias jo nurodytas ir nuo Preliminariosios sutarties iš esmės besiskiriančias sąlygas ieškovas įvertino kaip atsakovės atsisakymą vykdyti Preliminariąją sutartį joje nurodytomis sąlygomis, kadangi pastarojoje, kuria buvo susitarta dėl Buto kainos, nebuvo numatyta jokių papildomų mokėjimų nei už nekilnojamojo turto agentūrų, nei už atsakovės įgaliotinio paslaugas. Kitą dieną, t. y. 2017-08-22, įgaliotinis persiuntė ieškovui atsakovei adresuotą elektroninį laišką ir paaiškinimą, kodėl, jo nuomone, nebuvo sudaryta pagrindinė Buto pirkimo-pardavimo sutartis. Kadangi įgaliotinis notaro biure ieškovui buvo išsakęs anaiptol ne tokias sąlygas, kokios buvo nurodytos jo atsakovei adresuotame laiške ir paaiškinime, ieškovas 2017-08-23 registruotu paštu ir elektroniniu laišku informavo atsakovę, kad tos sąlygos, kurios yra nurodytos įgaliotinio jai adresuotame elektroniniame laiške ir paaiškinime, ieškovui yra priimtinos ir būtų buvusios priimtinos, jei tik jos tokios notaro biure būtų buvusios nurodytos, ir kad ieškovo interesas ir ketinimai sudaryti Buto pirkimo- pardavimo sutartį nėra išnykę, bei pakvietė ją ar jos įgaliotą asmenį 2017-08-29 13.30 val. dar kartą atvykti į Vilniaus miesto 36-ąjį notaro biurą sudaryti Buto pirkimo-pardavimo sutartį Preliminariojoje sutartyje aptartomis sąlygomis. Kadangi ieškovas nei iš įgaliotinio, nei iš atsakovės nesulaukė jokio pranešimo apie tai, kad ieškovo jiems pasiūlyta 2017 m. rugpjūčio 29 d. data yra netinkama, ir nenurodė jokios kitos jiems priimtinos datos Buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui, pastarąją dieną ieškovas nuvyko į notaro biurą tikėdamasis jame sudaryti Buto pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau nei pati atsakovė, nei įgaliotinis į notaro biurą neatvyko, ir Buto pirkimo-pardavimo sutartis liko nesudaryta. Be aukščiau nurodytų aplinkybių, ieškovo ketinimų sudaryti pagrindinę Buto pirkimo-pardavimo sutartį realumą patvirtina ir jo atlikti mokėjimai notarui už pažymas sandoriui sudaryti. Vilniaus miesto 36-ajame notaro biure ieškovas buvo informuotas apie tai, kad pažymos su Butu susijusiam sandoriui sudaryti yra užsakytos ir Vilniaus miesto 45- ojo notaro biuro. Ieškovui nuvykus į pastarąjį notaro biurą, jam žodžiu buvo pasakyta, kad 2017 m. rugsėjo 5 d. 15.30 val. yra rezervuotas laikas atsakovės Buto pirkimo-pardavimo sutarties sudarymui su trečiaisiais asmenimis. Visos aukščiau nurodytos aplinkybės rodo, kad ieškovo ketinimai sudaryti Preliminariojoje sutartyje nurodytą pagrindinę Buto pirkimo-pardavimo sutartį buvo rimti ir realūs, ieškovas buvo aktyvus ir darė viską, kad tik Buto pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta, tuo tarpu atsakovė - priešingai - ne tik nieko nedarė, kad Buto pirkimo-pardavimo sutartis būtų sudaryta, bet savo elgesiu parodė, jog apskritai neturėjo rimtų ketinimų vykdyti Preliminariąja sutartimi prisiimtus įsipareigojimus sudaryti Buto pirkimo-pardavimo sutartį. Buto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta tik dėl atsakovės kaltės, atsakovei pažeidus Preliminariąją sutartį. Dėl šios priežasties atsakovei yra taikytina civilinė atsakomybė. Šalims per įstatyme nustatytą terminą nesudarius Buto pirkimo-pardavimo sutarties, šalių prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė (CK 6.165 str. 4 d.), todėl išnyko ir pagrindas, kuriuo atsakovė įgijo 4000 eurų (CK 6.237 str. 2 d.). Dėl šios priežasties atsakovė privalo grąžinti ieškovui iš jo gautus pinigus. Preliminariosios sutarties 4.2. punkte yra numatyta, kad „šalis, dėl kurios kaltės Pagrindinė sutartis nesudaroma, privalo sumokėti kitai šaliai 4000 Eur dydžio baudą kitą dieną po to, kai sueina Preliminariojoje sutartyje numatytas Pagrindinės sutarties sudarymo terminas“. Tokia Preliminariosios sutarties sąlyga atitinka tiek CK 6.237 straipsnio 2 dalies, tiek CK 6.256 straipsnio 2 dalies nuostatas, todėl, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, iš atsakovės yra priteistini jos be pagrindo įgyti 4000 Eur ir 4000 Eur baudos. Prašė priteisti iš atsakovės be pagrindo įgytus 4000 eurų ir 4000 Eur baudos, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Iškėlus civilinę bylą, atsakovė grąžino ieškovui 4000 Eur avansą, todėl ieškovas atsisakė reikalavimo dėl avanso priteisimo, prašė priteisti iš atsakovės 4000 Eur baudą, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė V. T. pateiktame atsiliepime nurodo, kad nesutinka su Ieškiniu. Atsiliepime nurodo, kad Buto pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - Pagrindinė sutartis ) pas notarą, nebuvo pasirašyta, tik dėl ieškovo kaltės. Apie tai nedelsiant jai pranešė jos įgaliotas asmuo, kuriam nepavyko parduoti Buto. Ji grąžino Ieškovui sumokėta avansą, remiantis Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 1.5. punktu. Matė vaizdo medžiagą, kurioje notarė, peržiūrėjusi visus, jos įgalioto asmens atsineštus dokumentus, įvertino ir teigė, kak jokių kliūčių, buto pirkimo-pardavimo sutarčiai pasirašyti, tarp jos įgalioto asmens ir ieškovo nėra. Laiko, kad jos įgaliotas asmuo atėjo visapusiškai pasiruošęs pasirašyti Pagrindinę Buto pirkimo-pardavimo sutartį. Ji 2017.07.19 įteikė D. R. (toliau - įgaliotiniui) įgaliojimą, parduoti, nuosavybės teise priklausantį butą, esantį ( - ), unikalus Nr.: ( - ) (toliau - Butas). Būtent ieškovas turėtu jai sumokėti 4000 Eur baudą, remiantis Preliminariąja sutartimi 4.2 punktu. Ieškovas jau žinodamas, kad Butas yra pardavinėjamas, per agentūrą, susirado ją ir įkalbėjo ją pasirašyti Preliminarią sutartį be agentūros tarpininkavimo. Taip jie padarė žalos įgaliotiniui trečiajam asmeniui), todėl trečiasis asmuo pagrįstai prašė atlyginti jam padarytą žalą. Ji įgaliotiniui buvau pažadėjusi, kad jis nepatirs jokių nuostolių, nes turi jos išduotą ir notaro patvirtintą įgaliojimą gauti nors ir visus pinigus už parduodamą Butą. Turkijoje ji daug keliavo ir neturėjo galimybės gauti informaciją apie nagrinėjamą civilinę bylą kurioje ji yra patraukta atsakove. Bet visą laiką turėjau galimybę naudotis socialiniais tinklais ir net el. paštu, kuriuo anksčiau visais klausimais ją susirasdavo ieškovas. Trečiasis asmuo ją informavo apie jai pareikštą ieškinį ir vykstančius teisminius procesus. Visada bendravo ir el. paštu ir telefonu su ieškovu kai jam buvo reikalinga, ieškovas puikiai žinojo, kad jam perves atgal jo sumokėtą avansą ir ieškovas tikrai žinojo kaip ją informuoti, kai pastebėjo, jog dėl klaidos jam trūksta 500 Eur. Ieškovas visiškai neturi jokio pagrindo iš jos reikalauti baudos, nes tik dėl Ieškovo kaltės nebuvo pasirašyta Pagrindinė Buto pirkimo-pardavimo sutartis pas notarą. Įgaliotinis susitarė su ja, kad Buto pardavimo metu 2500 Eur sumą dėl nutrauktos sutarties su agentūra ir kitos patirtos finansinės išlaidos dėl dokumentų tvarkymo jam bus kompensuotos. Įgaliotinio išlaidos bus pervestos į įgaliotinio asmeninę sąskaitą iš karto pasirašant Pagrindinę sutartį. Žino ir buvo nuolatos periodiškai informuojama, kad įgaliotinis atliko visus reikiamus veiksmus. Pradėjo rinkti dokumentus, mokėti komunalines skolas už Butą, kreipėsi į advokatą, po pirmo neigiamo atsakymo iš apylinkės teismo dėl leidimo parduoti Butą. Vėliau, kiek jai žinoma, įgaliotinis antrą kartą kreipėsi j teismą dėl leidimo parduoti Butą išdavimo. Apylinkės teismo teisėjas atmetė antrąjį kreipimąsi, nes įgaliotinis jau buvo iš parduodamo Buto išregistravęs nepilnametį ir priregistravęs kitu adresu, todėl teismo leidimas įgaliotiniui parduoti Butą tapo nebūtinas. Savo iniciatyva įgaliotinis išėmė Buto energetinį sertifikatą, kuris tuo metu buvo naujovė ir net ji nežinojau, kad jis yra būtinas, Buto Pagrindinei sutarčiai sudaryti. Visiškai pasitiki įgaliotiniu, mano, kad tik Ieškovas yra kaltas, jog nebuvo pasirašyta pagrindine Buto pirkimo-pardavimo sutartis. Trečiasis asmuo teigia, kad Buto Pagrindinės sutarties pasirašymo dieną (2017-08-21d. 15 vai.) buvo atvykęs į notarų biurą sutartu laiku. Atsinešė visus reikalingus dokumentus Pagrindinei sutarčiai sudaryti. Įgaliotinis teigė, kad jautė, jog Ieškovas tikėsis, kad Buto dokumentai bus netvarkingi, arba nenorės pervesti pinigų, išskaitant iš pagrindinės buto kainos į įgaliotinio sąskaitą. Įgaliotinio filmuotoje vaizdo medžiagoje aiškiai matosi, kaip ieškovas pasako, jog žino, kad įgaliotinis, atvykęs pas notarę pasirašyti Pagrindinę sutartį, neturi reikiamų dokumentų. Ieškovas savo kanalais domėjosi dėl apylinkės teismo sprendimo ir neva žino, kad teismas Buto parduoti neleido. Aiškiai matosi, kad Ieškovas atvyko pas notarę tik dėl formalumo, o ne pasirašyti Buto Pagrindinės sutarties. Vaizdo medžiagoje matosi, kaip įgaliotinis nedelsiant pateikia notarei visus reikiamus dokumentus: savo įgaliojimą, buto planus gautus iš Registrų centro, pažymas už sumokėtus komunalinius mokesčius ir net teismo sprendimą, kuris leidžia parduoti Butą, nes Bute nebėra registruotų asmenų ir net pateikia Buto energetinį sertifikatą. Filmuotoje vaizdo medžiagoje matosi, kaip notarė patikrina visus, įgaliotinio pateiktus dokumentus. Notarė aiškiu balsu tvirtina, kad viskas gerai ir visi dokumentai, bei įgaliojimas yra geri ir tinkami Pagrindinei Buto pirkimo- pardavimo sutarčiai pasirašyti. Vaizdo medžiagoje matosi kaip notarė sako ieškovui, kad įgaliotinio įgaliojimas leidžia įgaliotiniui gauti pinigų j savo sąskaitą. Notarė peržiūrėjusi visus 2017-08-21 dieną 15 vai. įgaliotinio atsineštus dokumentus, teigė, kak jokių kliūčių Pagrindinei sutarčiai pasirašyti nėra. Tačiau, ieškovas nesutiko ir nenorėjo pasirašyti Buto Pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties. Įgaliotinis informavo ją raštu, kad ieškovas pas notarę sutartą datą atsisakė pirkti Butą. Vėliau matosi, kad ieškovas, supratęs savo kaltę, kad dėl savo veiksmų, nenusipirko Buto, vėl ėjo pas notarę, tik jau be įgaliotinio asmens sutikimo ir dalyvavimo. Eidamas pas notarę po Pagrindinės sutarties nepasirašymo, ieškovas puikiai žinojo, kad įgaliotinis nedalyvaus, nes gavo įgaliotinio informacinį laišką, siustą jai ir ieškovui. Laiške siųstame abiem šalims, įgaliotinis aiškiai nurodo, kad Pagrindinė sutartis pas notarę nepasirašyta dėl ieškovo kaltės. Įgaliotinis savo laiške abiem šalims jai nurodo grąžinti ieškovo sumokėta 4000 Eur avansą. Ieškovo teiginiai rodo nesąžiningą ieškovo būdą ir norą pasipelnyti net ir atgavus avansą. Šiuo atveju būtent ieškovas turi jai sumokėti 4000 Eur dydžio baudą. Ieškovas po nepasirašytos Pagrindinės sutarties 2017-08-21 dienos kontaktavo ir derino sąlygas su ja, kaip ir kokiu būdu bus grąžintas 4000 Eur avansas. Ieškovas neinformavo ją, kad jam trūksta 500 Eur. Mano, kad ieškinio reikalavimai grąžinti avansą, kuris jau grąžintas ir dar sumokėti baudą ir delspinigius yra nepagrįsti, todėl prašo teismo ieškinį atmesti kaip nepagrįsta.

6Trečiasis asmuo D. R. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su ieškiniu nesutinka dėl tokių priežasčių. Buto pirkimo - pardavimo sutartis (toliau - Pagrindinė sutartis ) pas notarą nebuvo pasirašyta, tik dėl ieškovo kaltės. Atsakovė grąžino ieškovui sumokėta avansą, remiantis Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 1.5. punktu. Notarė paskirtą 2017-08-21 dieną 15 val. peržiūrėjusi visus jo kaip įgalioto asmens, atsineštus dokumentus, įvertino juos ir teigė, kak jokių kliūčių, buto pirkimo-pardavimo sutarčiai pasirašyti, tarp įgaliotinio ir ieškovo nėra. V. T. (toliau - Atsakovė ), 2017.07.19 d. įteikė jam įgaliojimą parduoti, jai nuosavybės teise priklausanti butą, esantį ( - ), unikalus Nr.: ( - ) (toliau - Butas ). Jis, kaip įgaliotas asmuo, 2017-07-19 kreipėsi į nekilnojamo turto agentūrą Lorus ( toliau - Agentūra ) ir sudarė rašytinę Atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutarti Nr.145. Kreipiausi į Agentūra, nes dėl savo užimtumo, neturėjo pakankamai laiko pardavinėti butą, be to, tai yra ne jo sritis. Norėjo, kad Butas būtų parduotas dalyvaujant tam kompetenciją turinčioms institucijoms. Butu užtikrintas skaidrumas ir aiškumas, dokumentus pasirašančioms šalims. Agentūros sutarties punktas 3.7. skelbia, kad už šios sutarties 3.4.2., 3.6. ir 3.8. punktų pažeidimą, jis įsipareigoja sumokėti 2500 Eur baudą, jeigu sutartis su Agentūra, bus nutraukta. E. K. (toliau - Ieškovas), kreipėsi j nekilnojamo turto agentę ir taip sužinojo informaciją apie per Agentūrą parduodamą Butą. Ieškovas savarankiškai susirado Atsakovę ir pasirašė Buto Preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2017.07.21 (toliau - Preliminarioji sutartis). Atsakovė, gavusi 4000 Eur avansą išvyko gyventi į užsienį. Vėliau ieškovas paskambino jam, kaip atsakovės įgaliotam asmeniui ir telefonu informavo, kad numatyta dieną, notarų biure, pasirašyti Buto Pirkimo-Pardavimo sutarties (toliau - Pagrindinė sutartis ) nesigaus. Ieškovas iš notarės sužinojo, kad Buto pirkimui ir notaro patvirtintos Pagrindinės sutarties pasirašymui, trūksta labai daug pažymų ir teismo leidimo, parduoti Butą. Teismo leidimas būtinas, nes gali būti pažeistos nepilnamečio teisės, kuris yra registruotas parduodamame Bute ir Bute yra nuolatinė nepilnamečio gyvenamoji vieta. Paskaitęs Preliminariąją Sutartį, kuri buvo sudaryta tarp ieškovo ir atsakovės, pastebėjo, kad Buto nepirkimo atveju, jei ieškovas atsisako pirkti Butą, pagal Preliminariosios sutarties 1.5. punktą jis atgauna sumokėta avansą. Preliminariosios sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad neįvykus Buto pardavimui, kaltoji šalis, kitai šaliai, sumoka 4000 Eur baudą. Pagal Preliminariosios sutarties 4.2. punktą jeigu dėl nepasirašytos Buto Pagrindinės sutarties yra atsakovo kaltė, atsakovas sumoka ieškovui 4000 Eur baudą. Mano, kad ieškovas ir atsakovė Preliminariąją sutartį turėjo patvirtinti pas notarą, kad tinkamai, šalims būtu išaiškintos jų pareigos bei atsakomybė. Atsakovė skaitydama, Preliminariosios sutarties punktus, viską suprato tiesiogiai, kaip aukščiau parašyta. Tokio Preliminariosios sutarties punkto, kad Ieškovui ji turėtu grąžinti avansą 4000 Eur ir papildomai sumokėti baudą 4000 Eur ir dar palūkanas, jei nepavyktu pasirašyti Pagrindinės sutarties dėl atsakovės kaltės, Preliminarioje sutartyje iš viso nėra. Ieškovas jau žinodamas, kad Butas yra pardavinėjamas per Agentūrą, elgėsi nesąžiningai Agentūros atžvilgiu. Ieškovas įkalbėjo atsakovę pasirašyti Preliminariąją sutartį be Agentūros tarpininkavimo. Jis, kaip atsakovės įgaliotas asmuo nedelsiant nuvyko pas ieškovą namo ir informavo ieškovą, kad dėl ieškovo ir atsakovės pasirašytos Preliminariosios sutarties jis patirs finansinių nuostolių. Ieškovas jam pasakė, kad patirti nuostoliai yra ne jo reikalas. Supratau, kad susidūrė su negarbingu asmeniu ir telefonu informavau atsakovę apie trūkstamas pažymas ir skolas už komunalinius mokesčius. Taip pat informavo atsakovę apie trūkstamą teismo leidimą parduoti Butą. Informavo atsakovę ir pakartotinai informavo ieškovą apie jam gresiančią baudą, dėl kurios patirs 2500 Eur nuostolį. Jis, kaip atsakovės įgaliotas asmuo nutarė padėti tvarkyti dokumentus tik gavęs žodinį pažadą iš atsakovės, kad Buto pirkimo-pardavimo metu su juo, kaip atsakovės įgaliotu asmeniu bus atsiskaityta pagal Preliminarios sutarties 1.4. punktą. Atsiskaitymas vyks, pervedant pinigus į jo nurodyta sąskaitą ir jis pats koordinuosi pervedimą, nes turi tinkamą įgaliojimą, Jis susitarė su atsakovę, kad Buto pardavimo metu 2500 Eur sumą dėl nutrauktos sutarties su agentūra ir kitos patirtos finansinės išlaidos dėl dokumentų tvarkymo bus kompensuotos. Jo išlaidos bus pervestos į jo asmeninę sąskaitą iš karto pasirašant Pagrindinę sutartį. Žodinis susitarimas su atsakove jį tenkino ir motyvavo. Jo garantas buvo atsakovės išduotas ir notaro patvirtintas įgaliojimas. Turėjo pagrįstą motyvą rinkti dokumentus, mokėti komunalines skolas už Butą, kreiptis į advokatą, po pirmo neigiamo atsakymo iš apylinkės teismo dėl leidimo parduoti Butą. Vėliau, antrą kartą kreiptis j teismą dėl leidimo parduoti Butą išdavimo. Apylinkės teismo teisėjas atmetė antrą prašymą, nes jau buvo iš parduodamo Buto išregistravęs nepilnametį ir priregistravęs kitu adresu, todėl teismo leidimas tapo nebūtinas. Savo iniciatyva sužinojo ir išėmė Buto energetinį sertifikatą, kuris tuo metu buvo naujovė ir mažai kas žinojo, kad jis yra būtinas Buto Pagrindinei sutarčiai sudaryti. Buto Pagrindinės sutarties pasirašymo dieną (2017-08-21 d. 15 val.) atvyko į notarų biurą sutartu laiku. Atsinešė visus reikalingus dokumentus Pagrindinei sutarčiai sudaryti. Atvyko į notarų biurą visapusiškai pasiruošęs, tačiau, labai nepasitikėjau Ieškovu, todėl pas notarę viską filmavo vaizdo kamera. Nujautė, kad Ieškovas tikėsis, kad jo dokumentai bus netvarkingi, arba nenorės pervesti dalies pinigų išskaitant iš pagrindinės buto kainos į jo sąskaitą. Žinojo, kad vaizdo medžiagos tikrai reikės teisme, įrodyti teismui, kad Butas neparduotas tik dėl Ieškovo kaltės. Paskaitęs paties Ieškovo surašytus Preliminariosios sutarties punktus ir turėdamas patirtį, kad ieškovui nerūpi jo patirti finansiniai nuostoliai. Ieškovo labai nepagarbus tonas bendraujant, paskatino jį imtis visų atsargumo priemonių. Nutarė filmuoti vaizdo kamera, kiekvieną žodį Sutarties pasirašymo metu. Filmuotoje vaizdo medžiagoje aiškiai matosi, kaip ieškovas pasako, kad žino, jog jis, kaip atsakovės įgaliotas asmuo, atvykęs pas notarę pasirašyti Pagrindinę sutartį, neturi reikiamų dokumentų. Ieškovas savo kanalais domėjosi dėl Apylinkės teismo sprendimo ir neva žino, kad teismas Buto parduoti neleido. Suprato, kad ieškovas atvyko pas notarę tik dėl formalumo, o ne pasirašyti Pagrindinę sutartį. Nujautė ieškovo norą pasipelnyti iš Preliminariosios sutarties. Jis kaip atsakovės įgaliotas asmuo nedelsiant pateikė notarei visus reikiamus dokumentus: savo įgaliojimą, buto planus gautus iš Registrų centro, pažymas apie sumokėtus komunalinius mokesčius ir net teismo sprendimą, kuris leidžia parduoti Butą, nes Bute nebėra registruotų nepilnamečių asmenų, ir, net gi pateikiau Buto energetini sertifikatą. Filmuotoje vaizdo medžiagoje matosi kaip notarė patikrina visus jo pateiktus dokumentus. Notarė aiškiu balsu tvirtina, kad viskas gerai ir visi dokumentai, bei jo įgaliojimas yra geri ir tinkami Pagrindinei sutarčiai pasirašyti. Vaizdo medžiagoje matosi, kaip notarė sako ieškovui, kad jo įgaliojimas leidžia įgaliotam asmeniui gauti dalį pinigų į savo sąskaitą. Notarė, peržiūrėjusi visus 2017-08-21 dieną 15 vai. Jo atsineštus dokumentus teigė, kak jokių kliūčių Pagrindinei sutarčiai pasirašyti nėra. Tačiau, Ieškovas nesutiko ir nenorėjo pasirašyti Pagrindinės sutarties. Jam, kaip atsakovės įgaliotam asmeniui daugiau nieko nebeliko kaip nedelsiant informuoti atsakovę dėl nepasirašytos Pagrindinės sutarties. Jam teko raštu, atskiru laišku, informuoti abi šalis, kad ieškovas pas notarę sutartą datą atsisakė pirkti Butą. Ieškovas supratęs savo kaltę, kad dėl savo veiksmų nenusipirko Buto, vėl ėjo pas notarę, tik jau be jo sutikimo ir dalyvavimo. Eidamas pas notarę po Pagrindinės sutarties nepasirašymo ieškovas puikiai žinojo, kad jis pas notarę neatvyks, nes ieškovas gavo jo informacini laišką, siustą atsakovei ir ieškovui. Laiške, siųstame abiem šalims, ji aiškiai nurodo, kad Pagrindinė sutartis pas notarę nepasirašyta dėl ieškovo kaltės. Jis savo laiške abiem šalims, atsakovei nurodė grąžinti ieškovo sumokėtą 4000 Eur avansą. Atsakovė tikrai grąžino ieškovo sumokėta avansą - 4000 Eur, darydama 16 bankinių pervedimų. ieškinio objektas ir ieškovo teiginiai, rodo nesąžiningą ieškovo būdą ir didelį norą pasipelnyti, net atgavus avansą.

7Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas patvirtino dalies ieškinio atsisakymą. Likusioje dalyje prašė ieškinį tenkinti. Iš esmės pakartojo ieškinyje išdėstytas aplinkybes.

8Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Iš esmės pakartojo atsiliepime išdėstytus argumentus.

9Atsisakymas nuo dalies ieškinio priimtinas ir šioje dalyje civilinė byla nutrauktina, kitoje dalyje ieškinys atmestinas.

10Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė V. T. 2017 m. liepos 19 d. išdavė trečiajam asmeniui D. R. įgaliojimą, kuris patvirtintas Vilniaus rajono 1-ojo notarų biuro notarės D. S., notarinio registro Nr. 6948, pagal kurį be kitų įgaliojimų, suteikė trečiajam asmeniui D. R. įgaliojimus savo nuožiūrą, aptariant esmines ir neesmines sutarties sąlygas, parduoti jai asmeninės nuosavybės teise priklausantį butą su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu Vilnius, Adutiškio g. 5A-6, gauti pinigus, patvirtinti pinigų gavimo faktą, sudaryti ir pasirašyti avansinio mokėjimo sutartis, preliminarias sutartis, pirkimo-pardavimo sutartis, priėmimo-perdavimo aktus ir t. t. Trečiasis asmuo D. R. 2017 m. liepos 19 d. su UAB „Lorus Invest“ sudarė Atstovavimo paslaugų, parduodant nekilnojamąjį turtą, teikimo sutartį Nr. 145, pagal kurią užsakovas (trečiasis asmuo D. R.) pavedė atstovui (UAB „Lorus Invest“ ieškoti trečiųjų asmenų turtui – butui, esančiam adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pirkti. Šalys susitarė, kad siūlomo parduoti turto kaina yra 48000,00 Eur. Už suteiktas paslaugas trečiasis asmuo D. R. įsipareigojo sumokėti UAB „Lorus Invest“ 2000,00 Eur. Už Sutarties sąlygų pažeidimą (buto pardavimas be UAB „Lorus Invest“ žinios ir pan.) trečiasis asmuo įsipareigojo sumokėti UAB „Lorus Invest“ 2500,00 Eur baudą. Atsakovė V. T. ir ieškovas E. K. 2017-07-21 pasirašė Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2017.07 21-1 (toliau - Preliminarioji sutartis) , pagal kurią šalys susitarė iki 2017-08-21 sudaryti pagrindinę buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminariosios sutarties 1.5. punkte nustatyta, kad atsakovė V. T. gauna 4000,00 Eur dydžio avansą. Preliminariosios sutarties 4.2. punkte nustatyta, kad šalis, dėl kurios kaltės Pagrindinė sutartis nesudaroma, privalo sumokėti kitai Šaliai 4000,00 Eur baudą. 2017 m. rugpjūčio 21 d. atsakovės V. T. įgaliotas atstovas D. R. ir ieškovas E. K. 2017 m. rugpjūčio 21 d. susitiko Vilniaus miesto 36–jame notarų biure, tačiau pagrindinė buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo pasirašyta.

11Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl kieno kaltės 2017 m. rugpjūčio 21 d. nebuvo pasirašyta pagrindinė buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis. Įvertinęs byloje surinktų įrodymų visumą teismas daro išvadą, kad buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis tarp atsakovės V. T. įgalioto atstovo D. R. ir ieškovo E. K. Vilniaus miesto 36-jame notarų biure 2017 m. rugpjūčio 21 d. nebuvo pasirašyta ne dėl atsakovės V. T. ir jos įgalioto atstovo D. R. kaltės.

12Pirmiausia pažymėtina, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo tikslas – tai teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja, t. y. faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų, kuriuos visapusiškai, laikydamasis įrodymų vertinimo taisyklių, įvertino teismas, pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas, kad faktas buvo. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2011 m. birželio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-277/2011, 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-100/2011; etc.). Taigi, kiekvienoje civilinėje byloje teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos teismo proceso metu, išnagrinėjimu vadovaudamasis įstatymais; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus CPK numatytas išimtis (CPK 185 straipsnis). Vertindamas kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, teismas, be kita ko, turi nustatyti įrodymo ryšį su byla (įrodymo sąsajumą), ar tas įrodymas yra leistinas, patikimas. Taigi, kaip minėta, vertindamas įrodymų visetą, teismas turi įsitikinti, kad pakanka duomenų išvadai, jog tam tikri faktai egzistavo ar neegzistavo, taip pat, kad nėra esminių prieštaravimų, paneigiančių tokią išvadą. Įrodymų sąsajumas (CPK 180 straipsnis) reiškia, kad informacija (faktiniai duomenys), sudaranti įrodymų turinį, turi patvirtinti arba paneigti reikšmingas bylai išspręsti aplinkybes. Jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, todėl teismas įvertina byloje esančią informacinę medžiagą laikydamasis CPK nustatytų įrodymų sąsajumo, leistinumo ir įrodymų vertinimo taisyklių.

13Trečiojo asmens A. R. teismui pateiktas vaizdo įrašas patvirtina, kad 2017 m. rugpjūčio 21 d. atsakovės V. T. įgaliotas atstovas D. R. atvyko į Vilniaus miesto 36-ąjį notarų biurą turėdamas visus reikalingus dokumentus buto, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sandoriui sudaryti. Tokią išvadą galima daryti iš to, jog vaizdo įraše užfiksuota, jog notarė, patikrinusi trečiojo asmens D. R. pateiktus dokumentus, pasako: „Visi dokumentai sutarčiai pasirašyti yra“. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad notarė taip pat konstatavo, jog atsakovės V. T. trečiajam asmeniui D. R. išduotas įgaliojimas leidžia įgaliotam atstovui gauti pinigus už parduodamą turtą.

14Teismas kritiškai vertina ieškovo paaiškinimus, jog iš jo buvo reikalaujama sumokėti papildomai už buto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymą. Ieškovo paaiškinimai dėl papildomai reikalaujamų sumų yra nenuoseklūs. Ieškinyje ieškovas nurodo, kad trečiasis asmuo iš jo reikalavo papildomai sumokėti už- sutarties pasirašymą nuo 2000,00 Eur iki 6000,00 Eur. Ieškovo pateiktose el. laiškuose, kurie adresuoti atsakovei V. T. nurodoma, kad trečiasis asmuo reikalauja iš jo sumokėti 2500,00 Eur už brokerio paslaugas bei 2000,00 Eur už trečiojo asmens gautu Atsakovės V. T. pateiktame atsiliepime nurodoma, kad ji buvo pažadėjusi trečiajam asmeniui D. R. atlyginti visas jo patirtas finansines išlaidas, susijusias su buto pardavimu ir šios sumos trečiajam asmeniui turi būti sumokėtos iš pinigų, gautų už parduotą butą. O atsakovės V. T. A. R. išduotas įgaliojimas leido jam gauti pinigus už parduodamą turtą – butą.

15Ieškovo teismui pateikti elektroniniai laiškai, adresuoti V. T., kurie buvo išsiųsti jai po 2017-08-21, nevertintini kaip įrodymai, pagrindžiantys ieškovo siekį sudaryti aukščiau minėto buto pirkimo-pardavimo sutartį. Laiškuose nurodoma, kad V. T. kviečiama atvykti į notarų biurą rugpjūčio 2 dieną ir pasirašyti buto pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau teismas atkreipia dėmesį, jog ir pats ieškovas pripažino, kad žinojo, jog atsakovė V. T. yra išvykusi į užsienį, todėl turėjo suprasti, kad toks pasiūlymas atsakovei yra sunkiai įgyvendinamas. Be to, tarp ieškovo ir atsakovės sudarytoje Preliminarioje sutartyje buvo nustatyta, jog pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis turi būti pasirašyta iki 2017-08-21. Kaip minėta 2017-08-21 buto pirkimo-pardavimo sutartis notarų biure nebuvo pasirašyta, o teismui nepateikta jokių įrodymų, kad nustatytas terminas abiejų šalių susitarimu buvo pratęstas.

16Ieškovo E. K. teismui pateikti telefoninių pokalbių tarp jo ir atsakovės V. T. įgalioto atstovo D. R. įrašai neįrodo, kad D. R. reikalavo iš ieškovo papildomai sumokėti už aukščiau minėto buto pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymą.

17Teismas kritiškai vertina liudytojos A. K. parodymus, nes liudytoja yra ieškovo sutuoktinė ir akivaizdžiai yra suinteresuota bylos baigtimi. Dėl šių priežasčių teismas liudytojos parodymų nevertina ir jais nesivadovauja.

18Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovė V. T. grąžino ieškovui 3500,00 Eur avansą, gautą pagal 2017-07-21 Preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 2017.07 21-1. Šioje dalyje ieškinio nepalaiko.

19Ieškovas atsisako nuo reikalavimo priteisti iš atsakovės V. T. 500,00 Eur avansą. CPK 140 straipsnio 1 dalis numato, kad ieškovas turi teisę bet kurioje proceso stadijoje atsisakyti ieškinio (jo dalies). Ieškovo atsisakymas nuo dalies ieškinio neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, nepažeidžia niekieno teisių ir teisėtų interesų, todėl šis ieškinio dalies atsisakymas gali būti priimtas (CPK 42 straipsnis). Ieškovui atsisakymo nuo dalies ieškinio ir bylos nutraukimo pasekmės yra žinomos ir suprantamos. Civilinė byla šioje dalyje nutrauktina (CPK 293 straipsnio 4 punktas).

20Ieškovui grąžintina dalis (75 procentai) sumokėto žyminio mokesčio už reikalavimą priteisti iš atsakovės 4000,00 Eur avansą (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

21Ieškinį atmestus dalyje dėl 4000,00 Eur baudos priteisimo, ieškovui sumokėtas už šį reikalavimą žyminis mokestis nepriteisiamas.

22Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Ieškovas advokatui sumokėjo 1000,00 Eur už teisinę pagalbą. Atsižvelgiant į tai, kad dalis ieškinio reikalavimų atmesta, ieškovui iš atsakovės priteistina tik dalis išlaidų už advokato teisinę pagalbą. Ieškovas taip pat prašė priteisti iš atsakovės 4000,00 Eur avansą. Iškėlus teisme civilinę bylą, atsakovė grąžino ieškovui 4000,00 Eur, todėl teismas daro išvadą, kad yra pagrindas priteisti iš atsakovės ieškovui 500,00 Eur už advokato teisinę pagalbą (CPK 94 straipsnis, 98 straipsnis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymas Nr. 1R-77 „Dėl teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ pakeitimo“ (TAR, 2015-03-19, Nr. 2015-03968)).

23CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės biudžetą išieškotina bendra suma yra mažesnė už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, teismas tokios sumos nepriteisia ir ji nėra išieškoma. Lietuvos Respublikos teisingumo ir finansų ministrų 2011 m. lapkričio 7 d. įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo” (įsigaliojo 2011 m. lapkričio 11 d.) nustatyta, kad minimali valstybei priteistina bylinėjimosi išlaidų suma yra 3,00 Eur. Teismas konstatuoja, kad iš šalių priteistinos dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3.00 Eur, todėl jos iš šalių nepriteisiamos.

24Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų teismas nepasisako. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; 2010 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010; etc.). Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais,

Nutarė

26Priimti ieškovo E. K., a. k. ( - ) atsisakymą nuo reikalavimo dėl 500,00 Eur be pagrindo įgytų lėšų priteisimo iš atsakovės V. T., a. k. ( - ) ir šioje dalyje civilinę bylą nutraukti.

27Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

28Priteisti ieškovui E. K., a. k. ( - ) iš atsakovės V. T., a. k. ( - ) 500,00 Eur (penki šimtai eurų) už advokato teisinę pagalbą.

29Grąžinti ieškovui E. K., a. k. ( - ) 2017 m. rugpjūčio 31 d. mokėjimo nurodymų Nr. 118 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 90,00 Eur (devyniasdešimt eurų). Išaiškinti ieškovui, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

30Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Vilnius, Laisvės pr. 79A 2018 m. gruodžio mėn. 5 d.... 2. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas... 3. viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo E. K.... 4. Ieškovo ieškinyje nurodoma, kad 2017 m. liepos 21 d. E. K. (toliau -... 5. Atsakovė V. T. pateiktame atsiliepime nurodo, kad nesutinka su Ieškiniu.... 6. Trečiasis asmuo D. R. pateiktame atsiliepime į ieškinį nurodo, kad su... 7. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas patvirtino dalies ieškinio... 8. Trečiasis asmuo teismo posėdžio metu prašė ieškinį atmesti. Iš esmės... 9. Atsisakymas nuo dalies ieškinio priimtinas ir šioje dalyje civilinė byla... 10. Šalių paaiškinimais ir rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovė V.... 11. Tarp šalių yra kilęs ginčas dėl kieno kaltės 2017 m. rugpjūčio 21 d.... 12. Pirmiausia pažymėtina, jog pagal CPK 176 straipsnio 1 dalį, įrodinėjimo... 13. Trečiojo asmens A. R. teismui pateiktas vaizdo įrašas patvirtina, kad 2017... 14. Teismas kritiškai vertina ieškovo paaiškinimus, jog iš jo buvo reikalaujama... 15. Ieškovo teismui pateikti elektroniniai laiškai, adresuoti V. T., kurie buvo... 16. Ieškovo E. K. teismui pateikti telefoninių pokalbių tarp jo ir atsakovės V.... 17. Teismas kritiškai vertina liudytojos A. K. parodymus, nes liudytoja yra... 18. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdžio metu patvirtino, kad atsakovė V. T.... 19. Ieškovas atsisako nuo reikalavimo priteisti iš atsakovės V. T. 500,00 Eur... 20. Ieškovui grąžintina dalis (75 procentai) sumokėto žyminio mokesčio už... 21. Ieškinį atmestus dalyje dėl 4000,00 Eur baudos priteisimo, ieškovui... 22. Remiantis CPK 98 straipsnio 1 dalimi – šaliai, kurios naudai priimtas... 23. CPK 96 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu iš šalies į valstybės... 24. Kiti šalių argumentai nėra reikšmingi ginčo nagrinėjimui, todėl dėl jų... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263-270 straipsniais,... 26. Priimti ieškovo E. K., a. k. ( - ) atsisakymą nuo reikalavimo dėl 500,00 Eur... 27. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 28. Priteisti ieškovui E. K., a. k. ( - ) iš atsakovės V. T., a. k. ( - ) 500,00... 29. Grąžinti ieškovui E. K., a. k. ( - ) 2017 m. rugpjūčio 31 d. mokėjimo... 30. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...