Byla 2-4927-896/2013
Dėl sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Tomas Romeika, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo V. S. prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui V. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo išdėstyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-11-20 sprendimo civilinėje byloje Nr.2-4927-896/2013 įvykdymą ieškovui „Swedbank", AB priteistas sumas išmokant kas mėnesį po 60 Lt. Nurodo, kad šiuo metu jokio nekilnojamo turto neturi, gyvena nuomojamame bute Gargždų mieste su šeima L. D. bei dviem mažamečiais vaikais. L. D. nuo 2013-04-12 registruota Klaipėdos teritorinėje darbo biržoje ir nuo lapkričio mėnesio jokių išmokų negaus. Šeimai tenka pragyventi vien iš jo atlyginimo kuris ir taip yra nedidelis. Socialinės pašalpos nepriklauso, kadangi pajamos šiek tiek viršija 350 Lt vienam šeimos nariui. Be to teikia išlaikymą sūnui D. S. mokėdamas kas mėnesį po 140 Lt. 2009 metais buvo paėmęs kreditą iš UAB „General Financing" 11400 Lt sumai. Dėl ištikusios finansinės krizės Lietuvoje netekus darbo negalėjo vykdyti tinkamai finansinių įsipareigojimų nors buvo įmokėjęs jau 6000 Lt, bet bankas nesudarė sąlygų tinkamai vykdyti įsipareigojimus, todėl atsidūrė antstolio žinioje. Šiuo metu skola siekia apie 10000 Lt. Dar 2007 metais dėl įsiskolinimų antstoliams buvo priverstas imti kreditą „Swedbank", AB 7000 Lt sumai. Jau buvo daugiau nei pusę šios sumos grąžinęs, bet finansinė krizė sužlugdė planus grąžinti visą sumą. Šiandien dienai visa skola šiam bankui siekia 7028,72 Lt. Taip nebuvo, jog visai nemokėtų bankui įmokų, tik jos buvo mažesnės nei turėtų, todėl susidarė įsiskolinimas. Be to yra paėmęs Klaipėdos universiteto studijų paskolą 6000 Lt., kurią nuo 2014 m. reikės pradėti grąžinti. Anksčiau antstoliui mokėdavo po 150 Lt kas mėnesį, bet dar pablogėjus finansinei padėčiai moka po 80 Lt kas mėnesį. Atėjus šildymo sezonui neužteks pajamų apmokėti mokesčiams, jau nekalbant, kad iškyla problemų dėl vaistų įsigijimo ir kitų poreikių patenkinimo. Esant tokiai situacijai jis nepajėgus iš karto ieškovui išmokėti visų priteistų sumų. Šiuo metu tai galėtų padaryti išmokant priteistas sumas po 60 Lt kas mėnesį. Mano, kad ieškovo turtiniai interesai nebus pažeisti, nes anksčiau kiekvieną mėnesį mokėjo kiek galėjo ir tos sumos gerokai išaugę negu turėjo būti.

3Ieškovas atsiliepime į pareiškimą nurodo, kad su prašymu dėl sprendimo vykdymo išdėstymo nesutinka. Pagal teismo sprendimą V. S. per mėnesį priskaičiuojamų įstatyminių ir sutartinių palūkanų suma sudaro apie 45 litus. Kad atsakovas šiuo metu turi kitų finansinių įsipareigojimų nėra pagrindas išdėstyti priteistos skolos mokėjimą. Tikėtina, kad L. D. būdama darbinga įsidarbins ir atsakovui nebereikės skirti lėšų jos išlaikymui. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje teismų praktikoje, taikant LR CK 284 str., pažymima, kad vien turtinė padėtis negali lemti būtino sprendimo įvykdymo išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Taip pat būtina vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais (CK 1.5 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2001 m. spalio 3 d. nutartis, priimta A. P. v V. K. byloje, bylos Nr. 3K-3-903; 2001 m. lapkričio 7 d. nutartis, priimta A. D. v A. S. ir J. S. byloje, bylos Nr. 3K-3-1113). Atsakovas nurodo, kad skolos padengimui galėtų skirti kas mėnesį po 60 litų, t.y. 720 litų per metus. Tuo tarpu per metus vien priskaičiuotos palūkanos sudarytų apie 538,00 litų. Todėl patenkinus tokį atsakovo prašymą būtų akivaizdžiai paneigtas pats teismo sprendimas ir skolos grąžinimas užtruktų apie 20 metų.

4Prašymas tenkintinas iš dalies.

5Nustatyta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-20 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-4927-896/2013 visiškai patenkino ieškovo „Swedbank", AB ieškinį ir priteisė ieškovui „Swedbank", AB, juridinio asmens kodas 112029651, buveinės adresas Konstitucijos pr. 20A, Vilnius, a.s. Nr. LT21 7300 0100 7048 0848, „Swedbank", AB, b.k.73000, iš atsakovo V. S., a.k. ( - ) gyv. Gargždai, ( - ), 3561,88 Lt skolos su palūkanomis ir delspinigiais, 18 proc. metimų palūkanų už negrąžintą kredito sumą - 1999,48 Lt, nuo 2013-10-24 iki visos kredito sumos grąžinimo, 5 proc. metininių palūkanų už priteistą sumą - 3561.88 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2013-11-04 iki sprendimo visiško įvykdymo bei 107 Lt bylinėjimosi išlaidų (b.l. 14-15). Atsakovo V. S. darbo užmokestis laikotarpiu nuo 2013 m. rugpjūčio mėn. iki spalio mėn. iš viso buvo 3343,46 Lt (b.l. 20). L. D. nuo 2013-04-12 registruota darbo biržoje (b.l. 21). V. S. ir L. D. augina dukras A. M. S., gim. 2007-05-05, ir E. L. S., gim. 2011-03-25 (b.l. 22, 23). Kauno miesto apylinkės teismo 2004-06-03 patvirtinta taikos sutartis tarp V. S. ir M. S., kuria V. S. įsipareigojo sūnaus D. S. išlaikymui skirti po 140 Lt kas mėnesį (b.l. 24). Antstolė R. V. raštu nurodė, kad vykdo vykdomąjį įrašą dėl 11801,55 Lt skolos, 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo UAB „General Financing“ naudai iš V. S. (b.l. 25). V. S. 2013-10-23 į antstolės R. V. sąskaitą sumokėjo 80 Lt (b.l. 26). Valstybinio studijų fondo raštas patvirtina, kad V. S. nuo 2014 m. turės mokėti studijų paskolą (b.l. 28-30). Gargždų seniūnijos pažyma patvirtina, kad V. S. šeimą sudaro L. D., A. S. ir E. S. (b.l. 42).

6Civilinio proceso kodekso 7 straipsnio 1 dalyje yra įtvirtinta nuostata, jog įsiteisėjęs teismo sprendimas turi būti įvykdytas per trumpiausią laiką ir kuo ekonomiškiau. Pagal CPK 284 straipsnio 1 dalį, teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko (atsakovo), bet ir į išieškotojo (ieškovo) interesus. Taip pat atsižvelgtina į tai, ar išdėsčius teismo sprendimo vykdymą skolininko (atsakovo) nurodytu būdu, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti išieškotojo (ieškovo) lūkesčiai. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Tačiau vien turtinė padėtis negali lemti sprendimo įvykdymo būtino išdėstymo. Teismas taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos aukščiausiojo Teismo 2004 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006; ir kt.).

7Atsižvelgiant į atsakovo prašomą išdėstyti pinigų sumą bei siūlomą išdėstyti mokėjimo dydį, į ieškovo atsiliepime į prašymą pateiktus apskaičiavimus, darytina išvada, kad teismo sprendimas būtų vykdomas 20 metų. Akivaizdu, jog toks ilgas teismo sprendimo vykdymo terminas ne tik neužtikrintų teisėtų ieškovo interesų įgyvendinimo, bei iš esmės paneigtų patį teismo sprendimą bei suteiktų nepagrįstą pranašumą atsakovui. Svarbus ir teisinio apibrėžtumo bei teisėtų lūkesčių principas, pagal kurį privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti. Tokiu būdu išieškotojo (šiuo atveju ieškovo) teisė susigrąžinti skolą iš skolininko turi būti ginama, o skolininkas privalo gerbti šią išieškotojo teisę ir stengtis kuo greičiau įvykdyti savo prievolę. Atkreiptinas atsakovo dėmesys, jog ieškovo teisėti lūkesčiai yra siejami su CPK 18 straipsnyje įtvirtintu vienu iš esminių civilinio proceso principų – įsiteisėjusio teismo sprendimo privalomumu, apimančiu ir būtinumą įvykdyti sprendimą, nes tik įvykdžius sprendimą yra atkuriamos pažeistos teisės arba atlyginama pažeidimu padaryta žala.

8Teismas atsižvelgia į tai, kad atsakovo pajamos nedidelės, jis turi tris nepilnamečius vaikus, kuriuos turi išlaikyti, jo sutuoktinė L. D. nedirba, be to, atsakovas turi kitų skolinių įsipareigojimų. Šios aplinkybės, teismo vertinimu, sudaro pagrindą konstatuoti, kad atsakovas neturi objektyvių galimybių įvykdyti teismo įsakymą įstatymų nustatyta tvarka. Tačiau atsakovas yra jaunas, darbingo amžiaus (sveikatos problemos nenustatytos), dėl ko atsakovo vien šiuo metu sudėtinga materialinė padėtis negali lemti jo siūlomo kardinalaus sprendimo įvykdymo išdėstymo, nes jis turi visas galimybes dabar ar ateityje papildomai užsidirbti. Tuo labiau, jog priteista suma nėra itin didelė (3668,88 Lt), ir ją grąžinti yra įmanoma.

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas neturi objektyvių galimybių įvykdyti teismo įsakymą įstatymų nustatyta tvarka, teismas sprendžia, jog vertinant priteistą skolos sumą, tikslinga skolos mokėjimą išdėstyti 12 mėnesių laikotarpiui. Laikytina, kad teismo įsakymo įvykdymo išdėstymas 12 mėnesių laikotarpiu kreditoriui nesukels neigiamų pasekmių, nes skolos dydis, įvertinus tai, kad kreditorius yra finansinių paslaugų rinkoje patyręs juridinis asmuo, laikytinas nereikšmingu. Vertintina ir tai, kad kreditoriaus teikiamų paslaugų pobūdis savaime lemia tam tikros rizikos dėl tinkamo skolininkų įsipareigojimų įvykdymo prisiėmimą. Teismas sprendžia, kad skolos grąžinimas palaipsniui šiuo atveju realiausiai užtikrins tiek kreditoriaus, tiek atsakovo interesų pusiausvyrą, kuomet greitesnio realaus sprendimo įvykdymo galimybės yra apsunkintos dėl prastos atsakovo finansinės padėties.

10Vadovaudamasis CPK 284 str., 335 str. teismas

Nutarė

11Prašymą dėl sprendimo vykdymo išdėstymo tenkinti iš dalies.

12Išdėstyti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-11-20 sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-4927-896/2013 priteistos 3668,88 Lt sumos mokėjimą, įpareigojant atsakovą V. S., a.k. ( - ) 3668,88 Lt (tris tūkstančius šešis šimtus šešiasdešimt aštuonis litus 88 ct) skolą sumokėti per 12 (dvylika) mėnesių, mokant kiekvieną mėnesį lygiomis dalimis po 305,74 Lt (tris šimtus penkis litus 74 ct).

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai