Byla 2-2038-241/2016
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, priimtos akcinės bendrovės „Vingriai“ bankroto byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Gasiūnienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Prekuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, priimtos akcinės bendrovės „Vingriai“ bankroto byloje.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. kovo 8 d. nutartimi iškėlė AB „Vingriai“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė G. Č.. Nutartis įsiteisėjo 2016 m. gegužės 9 d. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. gegužės 23 d. nutartimi atstatydino G. Č. iš BAB „Vingriai“ bankroto administratoriaus pareigų ir bankroto administratoriumi paskyrė D. B.. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. birželio 29 d. nutartimi atstatydino D. B. iš BAB „Vingriai“ bankroto administratoriaus pareigų ir bankroto administratoriumi paskyrė A. G..
 2. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartimi A. G. atstatydino iš BAB „Vingriai“ bankroto administratoriaus pareigų ir bankroto administratoriumi paskyrė kooperatinę bendrovę „Jonas ir sūnūs“.
 3. Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties trečiasis asmuo (BAB „Vingriai“ kreditorius) UAB „Prekuva“ padavė atskirąjį skundą, kuriame prašo panaikinti nutarties dalį, kuria kooperatinė bendrovė „Jonas ir sūnūs“ paskirta BAB „Vingriai“ bankroto administratoriumi, ir paskirti naują administratorių.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartimi atsisakė priimti trečiojo asmens UAB „Prekuva“ atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui.
 2. Teismas nustatė, kad trečiasis asmuo atskirąjį skundą padavė dėl teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius. Nurodė, kad bankroto administratorius buvo atrinktas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis LR Vyriausybės bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Teismo nutartis, kuria bankroto administratorius paskirtas pagal nurodytą programą, neskundžiama (ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalis), todėl negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Esant tokioms aplinkybėms, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9

 1. Trečiasis asmuo UAB „Prekuva“ atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. d. nutartį ir klausimą dėl UAB „Prekuva“ 2016 m. rugsėjo 9 d. atskirojo skundo priėmimo perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Apeliantas pripažįsta, kad nutarties, kuria paskirtas administratorius, apskundimo galimybė nenumatyta nei ĮBĮ, nei CPK, tokia nutartis neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto bylos eigai. Tačiau įstatymų nuostatos negali būti vertinamos pažodžiui, jas būtina aiškinti ir taikyti įvertinus kiekvienos bylos kontekstą. Šios bylos atveju apeliantas neturi galimybės apeliaciniame skunde išdėstyti savo motyvų dėl 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties nepagrįstumo, kaip būtų ginčo teisena nagrinėjamų civilinių bylų atveju. Atsisakius priimti skundą, iš kreditoriaus atimama teisė ginti savo pažeistas teises, teikti teismui savo poziciją pagrindžiančius argumentus ir būti išklausytam.
  2. Be to, 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties rezoliucinėje dalyje teismas nurodė, kad ji gali būti skundžiama. Nepanaikinta nutartis saisto ją priėmusį teismą.
  3. Atsisakius priimti skundą ir įvertinti jame išdėstytus kreditoriaus argumentus dėl administratoriaus paskyrimo nepagrįstumo, yra daroma žala visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesams. Neišnagrinėjus skundo, nebus užtikrinta, kad administratoriumi būtų paskirtas pakankamai pajėgumų tinkamai ir operatyviai vykdyti bankroto procedūras turintis asmuo. Dėl to didėja rizika, kad įmonės turtas ir dokumentai artimiausiu metu nebus sklandžiai perimti ir bankroto procedūros toliau vilkinamos.
 2. BAB „Vingriai“ bankroto administratorius atsiliepime prašo trečiojo asmens atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad imperatyvios įstatymo nuostatos nenumato teisės skųsti teismo nutartį, kuria bankroto administratorius paskirtas naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis LR Vyriausybės bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Todėl apelianto argumentai apie neva pažeistas jo teises, teismui atsisakius priimti atskirąjį skundą, yra nepagrįsti.

10IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

11

 1. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas. Šį klausimą apeliacinės instancijos teismas sprendžia vadovaudamasis atskirojo skundo faktiniu ir teisiniu pagrindais bei patikrina, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 straipsniai). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta.
 2. Bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nustatytas išimtis (CPK 1 straipsnio 1 dalis, ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis). Pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo CPK numatytais atvejais arba kai teismo nutartis užkertą galimybę tolesnei bylos eigai (CPK 334 straipsnio 1 dalis). Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Apeliacinis (atskirasis) skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas).
 3. Nagrinėjamu atveju apeliantas padavė atskirąjį skundą dėl teismo nutarties dalies, kuria paskirtas bankroto administratorius. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė atskirąjį skundą priimti, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies, CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkto nuostatomis.
 4. 2016 m. rugsėjo 2 d. nutartimi paskirtąjį BAB „Vingiai“ bankroto administratorių teismas atrinko naudodamasis ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatyta Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad teismo nutartis, kuria bankroto administratorius paskirtas pagal Bankroto administratorių atrankos kompiuterinę programą, sukurtą vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis, yra neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota. Teismo nutartis, kuria paskirtas bankroto administratorius, neužkerta kelio tolesnei įmonės bankroto bylos eigai. Taigi, 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus paskyrimo nagrinėjamu atveju negali būti apeliacinio apskundimo objektas, todėl skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, pagrįstai atsisakė atskirąjį skundą priimti.
 5. Įstatyme įtvirtintas draudimas apeliacine tvarka apskųsti teismo nutartį, kuria įmonės bankroto administratorius atrinktas ir paskirtas pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, negali būti vertinamas kaip byloje dalyvaujančio asmens, nagrinėjamu atveju bankrutuojančios įmonės kreditoriaus, procesinių teisių pažeidimas. Jeigu teismo paskirtas bankroto administratorius neatlieka ar netinkamai atlieka įstatymo jam pavestas funkcijas, kreditoriai gali pasinaudoti ĮBĮ įtvirtinta administratoriaus atstatydinimo galimybe.
 6. 2016 m. rugsėjo 2 d. nutarties rezoliucinėje dalyje esanti netiksli apskundimo nuoroda nelemia šios nutarties apskundimo apeliacine tvarka galimybės visais joje išspręstais klausimais.
 7. Pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė atskirojo skundo priėmimą reglamentuojančias procesinės teisės normas, pagrįstai sprendė dėl pagrindo priimti atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius, nebuvimo. Apelianto atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ji paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13palikti Vilniaus apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 15 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai