Byla 2S-1039-370/2008
Dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VMI

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Erikos Misiūnienės, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB „Kalmaras“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-20 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-4876-255/2008 pagal UAB „Kalmaras“ skundą dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VMI,

Nustatė

2pareiškėja skundu teismo prašė pripažinti neteisėtais antstolio 2008-03-26 patvarkymus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/04/00387, Nr. 0017/02/05980, Nr. 0017/02/00864, Nr. 0017/03/05465, Nr. 0017/04/00386, Nr. 0017/03/05466 ir Nr. 0017/04/00863 užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo bei pripažinti neteisėtu antstolio neveikimą – vykdomųjų bylų Nr. 0017/04/00387, Nr. 0017/02/05980, Nr. 0017/02/00864, Nr. 0017/03/05465, Nr. 0017/04/00386, Nr. 0017/03/05466 ir Nr. 0017/04/00863 neužbaigimą. Nurodo, jog minėtos vykdomosios bylos buvo užvestos pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš UAB „Kalmaras“. 2004-08-12 UAB „Kalmaras“ sumokėjo mokestines nepriemokas pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimus, 2005-02-03 Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija šiuos sprendimus panaikino. Antstolis, neatsižvelgdamas į tai, kad su išieškotoju buvo atsiskaityta, toliau vykdė išieškojimą ir tik po trejų metų, t. y. 2008-03-26, priėmė patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo įvykdžius. Pareiškėja mano, jog vykdomosios bylos turėjo būti užbaigtos 2005 metais, antstolis nuo 2005 iki 2008 metų jokių vykdymo veiksmų neatliko, išskyrus varžytynes vykdomojoje byloje Nr. 0017/02/05980, kurios vėliau buvo pripažintos neteisėtomis, todėl procesinių veiksmų neatlikimas – vykdomųjų bylų neužbaigimas – yra neteisėtas. Dėl antstolio delsimo užbaigti vykdomąsias bylas UAB „Kalmaras“ buvo nepagrįstai ilgai įrašyta į skolininkų sąrašą, bankai nesuteikė bendrovei kredito, dėl to bendrovė patyrė nuostolių. Pareiškėja taip pat nurodė, kad Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija priėmė keturis sprendimus dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo iš UAB „Kalmaras“, todėl antstolis galėjo vykdyti tik keturias vykdomąsias bylas ir nepagrįstai užvedė tris naujas vykdomąsias bylas pagal Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos sprendimus, kuriuose buvo mažinama mokestinė nepriemoka, nurodyta 2002-06-17 sprendime Nr. 09-04/81. Kartu nurodo, jog UAB „Kalmaras“ gauti 2008-03-26 antstolio patvarkymai yra ne su originaliu antstolio parašu, o tik su parašo spaudu. Be to, vykdomojoje byloje yra taisyti dokumentų lapų numeriai, antstolio nurodytas susiūtų ir sunumeruotų lapų skaičius neatitinka realiai vykdomosiose bylose esančių lapų skaičiaus.

3Antstolis Albinas Zenkevičius su skundu nesutiko, prašė UAB „Kalmaras“ skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodė, kad skunde nurodytų vykdomųjų bylų užbaigimo, antstolio veiksmų teisėtumo ir kiti klausimai buvo nagrinėjami 2007-11-15 Klaipėdos apygardos teisme civilinėje byloje Nr. 2S-953-125/2007 ir teismas pažeidimų antstolio veiksmuose nenustatė. Antstolis taip pat nurodė, kad antstolių veiksmų neteisėtumas nustatinėjamas kaip civilinės atsakomybės sąlyga, todėl pareiškėjos skundas dėl antstolio neteisėtų veiksmų ypatingąja teisena nenagrinėtinas. Pagal skunde išdėstytą dalyką neaišku, kokius konkrečiai veiksmus ar neveikimą pareiškėjas skundžia. Pažymėjo, kad Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą yra įvykdęs, antstolio veiksmai negali būti skundžiami Civilinio proceso kodekso XXXI skyriaus nustatyta tvarka. Antstolis taip pat nurodė, kad patvarkymai dėl vykdomųjų bylų užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo nesukėlė pareiškėjai jokių teisinių pasekmių, antstolis, grąžindamas įvykdytą vykdomąjį dokumentą, panaikina visas priemones, kurių buvo imtasi išieškojimui įvykdyti. Kadangi vykdomųjų bylų užbaigimo klausimai yra išspręsti Klaipėdos apygardos teisme išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2S-953-125/2007, pareiškėjas taip pat yra pateikusi skundus dėl antstolio veiksmų civilinėse bylose Nr. 2-5119-793/2008 ir Nr. 2-5118-792/2008 su analogiškais reikalavimais, už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis antstolis prašė skirti pareiškėjai baudą.

4Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimo į skundą nepateikė.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-20 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies: panaikino antstolio 2008-03-26 patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr. 0017/02/05980 užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo; netenkino skundo reikalavimo pripažinti neteisėtais antstolio 2008-03-26 patvarkymus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/04/00387, Nr. 0017/02/00864, Nr. 0017/03/05465, Nr. 0017/04/00386, Nr. 0017/03/05466 ir Nr. 0017/04/00863 užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo; skundo reikalavimą pripažinti neteisėtu antstolio neveikimą paliko nenagrinėtą; netenkino antstolio prašymo skirti pareiškėjai baudą.

6Teismo nuomone, antstolio 2008-03-26 patvarkymai dėl vykdomųjų bylų užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo vykdomosiose bylose Nr. 0017/04/00387, Nr. 0017/02/00864, Nr. 0017/03/05465, Nr. 0017/04/00386, Nr. 0017/03/05466 ir Nr. 0017/04/00863 yra teisėti, nes kiekviena įvykdyta vykdomoji byla turi būti užbaigiama, įvykdytas vykdomasis dokumentas turi būti grąžinamas vykdomąjį dokumentą išdavusiai institucijai. Teismas konstatavo, kad minėti patvarkymai skolininkei nesukėlė jokių neigiamų pasekmių, o pareiškėjos argumentai, kad antstolis nepagrįstai ilgai nepriėmė patvarkymų užbaigti vykdomąsias bylas, nepagrįstai užvedė naujas vykdomąsias bylas, neatliko vykdymo veiksmų nurodytose vykdomosiose bylose, bei kiti nurodyti argumentai nesudaro pagrindo pripažinti antstolio veiksmus priimant patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo neteisėtais. Teismas nustatė, kad vykdomojoje byloje Nr. 0017/02/05980 antstolis priėmė du patvarkymus dėl šios vykdomosios bylos užbaigimo – 2007-02-19 ir 2008-03-26 (vykdomosios b. l. 265, 269). Kadangi ta pati vykdomoji byla negali būti užbaigiama du kartus, 2008-03-26 patvarkymas naikintinas.

7Teismas sutiko su antstolio motyvais, kad pareiškėjos reikalavimas pripažinti neteisėtu antstolio neveikimą nenagrinėtinas Civilinio proceso kodekso XXXI skyriaus nustatyta tvarka, todėl reikalavimą pripažinti neteisėtu antstolio neveikimą paliko nenagrinėtą. Teismas pažymėjo, kad tai neužkerta pareiškėjai kelio kreiptis į teismą dėl galimos antstolio neteisėtais veiksmais padarytos žalos atlyginimo ar kelti klausimą dėl antstolio drausminės atsakomybės įstatymų nustatyta tvarka.

8Teismas netenkino antstolio prašymo skirti pareiškėjai baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes pareiškėjas įgyvendino jai Civilinio proceso kodekso suteiktą teisę skųsti antstolių procesinius veiksmus ar atsisakymą juos atlikti. Įrodymų, patvirtinančių, kad pareiškėja taip pat yra pateikusi skundus dėl antstolio veiksmų civilinėse bylose Nr. 2-5119-793/2008 ir Nr. 2-5118-792/2008 su analogiškais reikalavimais, antstolis nepateikė. Be to, suinteresuotas asmuo nepateikė teismui įrodymų, kad dėl nagrinėjamo skundo padavimo patyrė nuostolių.

9Atskiruoju skundu skolininkė prašo: Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008-08-20 nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas pripažinti neteisėtais antstolio 2008-03-26 patvarkymus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/04/00387, Nr. 0017/02/00864, Nr. 0017/03/05465, Nr. 0017/04/00386, Nr. 0017/03/05466 ir Nr. 0017/04/00863 užbaigimo, panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės –įpareigoti antstolį užbaigti vykdomąsias bylas priimant patvarkymus su jo tikru parašu; panaikinti nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjos prašymas pripažinti neteisėtu antstolio neveikimą, ir išspręsti klausimą iš esmės – pripažinti antstolio neveikimą neteisėtu; išspręsti iš esmės klausimą dėl antstolio neteisėto veiksmo – dėl to, kad priėmęs patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo antstolis nepadarė reikalingų atžymų bendrajame vykdomųjų dokumentų sąvadų sąraše.

10Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl CPK 613 str. 2 dalies, kurioje nurodyta, kad antstolio priimti patvarkymai turi būti pasirašyti paties antstolio, pažeidimo. Patvarkymai su parašo antspaudu turi būti pripažinti negaliojančiais ir panaikinti. Teismas neįvertino antstolio padaryto teisingumo ministro 2002-12-30 įsakymo Nr. 200 19 punkto, pagal kurį antstolis privalo ne vėliau, kaip kitą dieną po atitinkamų procesinių veiksmų padaryti atžymas bendrajame vykdomųjų dokumentų sąvade, pažeidimo. UAB „Kalmaras“ po skundžiamų antstolio 2008-03-26 patvarkymų vis dar buvo laikoma Klaipėdos apskrities VMI skolininke. Antstolis daugiau nei trejus metus neteisėtai vykdė išieškojimą iš UAB „Kalmaras“. Toks antstolio elgesys laikytinas neteisėtu, prieštaraujančiu protingumo ir proceso koncentracijos principams, pažeidžiančiu skolininko teises, todėl teismo turi būti įvertintas ir pripažintas neteisėtu.

11Atsiliepime antstolis prašo skolininkės skundo netenkinti ir UAB „Kalmaras“ skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Nurodo, kad pareiškėja dėl netinkamo antstolio parašo nesikreipė į teismą su pareiškimu dėl įrodymų suklastojimo. Antstolio procesinės veiklos kontrolę atliekantis teismas nenustatė antstolio vykdymo proceso pažeidimų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra suformavęs praktiką, kad tais atvejais, kai antstolis vykdomąjį dokumentą yra įvykdęs, antstolio veiksmai nebegali būti skundžiami CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju antstolis yra ne tik įvykdęs vykdomuosius dokumentus, bet ir juos grąžinęs vykdomuosius dokumentus išdavusiai institucijai. Antstolio patvarkymai įstatymo nustatytais terminais nebuvo apskųsti, todėl teismas pagrįstai nenagrinėjo skolininko reikalavimo antstolio neveikimą pripažinti neteisėtu. Apelianto teiginiai, kad antstolis daugiau nei 3 metus vykdo iš UAB „Kalmaras“ išieškojimą ir laiko skolininko banko sąskaitą areštuotą, nepagrįsti jokiais įrodymais. Be to, klausimas dėl sąskaitos arešto nebuvo nagrinėtas pirmosios instancijos teisme. Teismui pateiktas vykdomųjų dokumentų sąvado išrašas paneigia apelianto teiginį, kad antstolis nepildo vykdomųjų dokumentų sąvado. Pareiškėjas V. Nižegorodovas teismui nepateikė jokių įrodymų, kad turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui, taip pat kad turi aukštąjį teisinį išsilavinimą. Antstolis pažymėjo, kad vykdomosios bylos buvo vykdomos nuo 2003 metų, jos užbaigtos ne skolininkui sumokėjus mokestines nepriemokas, o dėl išieškojimo senaties, skolininkas visais įmanomais būdais vengė priimti procesinius dokumentus, piktybiškai trukdė antstolio vykdomam skolos išieškojimui, nuolat skundžia antstolio veiksmus. Toks skolininko elgesys negali būti laikomas tinkamu savo civilinių teisių gynimu, todėl teismas turėtų atsisakyti jas ginti ir skirti skolininkui baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

12Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VMI atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

13Atskirasis skundas netenkintinas.

14Atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę teismas patikrina ir patvirtina Civilinio proceso kodekso VI dalyje nurodytus antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus (CPK 594 str.). Antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis), t. y. kartu jis turi nepažeisti ir skolininko teisių bei teisėtų interesų. Dėl to teismas, nagrinėdamas skundus dėl teismo antstolio veiksmų, turi patikrinti teismo antstolio veiksmų teisėtumą ir įvertinti kiekvieno iš jo padarytų vykdymo proceso normų pažeidimų įtaką vykdymo proceso dalyvių teisėms ir teisėtiems interesams. Teismas, aiškindamas ir taikydamas įstatymus bei kitus teisės aktus, privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 str. 1 d.). Pareiškėjos reikalavimas pripažinti neteisėtais antstolio 2008-03-26 patvarkymus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/04/00387, Nr. 0017/02/00864, Nr. 0017/03/05465, Nr. 0017/04/00386, Nr. 0017/03/05466 ir Nr. 0017/04/00863 užbaigimo įpareigojant antstolį priimti tokius pat patvarkymus, tik tinkamai pasirašant, yra pagrįstas formaliais procesinio dokumento trūkumais, nedarančiais jokios įtakos paties procesinio veiksmo – bylos užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo juos išdavusiai institucijai – teisėtumui. Be to, pats apeliantas kaltina antstolį dėl 3 metų neveikimo užbaigiant vykdomąsias bylas, todėl apelianto reikalavimas panaikinti minėtus patvarkymus vien formaliu pagrindu yra nepagrįstas ir prieštarauja protingumo bei proceso ekonomiškumo principams. Kita vertus, teismo atsisakymas šiuo pagrindu panaikinti antstolio patvarkymus nereiškia, kad antstolio veiksmai patvarkymuose vietoj parašo dedant parašo spaudą yra teisėti. Pats apeliantas pateikė įrodymą, kad jo iniciatyva šis pažeidimas yra įvertintas teisingumo ministro.

15Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada dėl pareiškėjo teisės skųsti antstolio neveikimą. Neveikimas pagal savo pobūdį yra tęstinis pažeidimas ir skolininkas turėjo teisę jį skųsti CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka ir terminais. Kita vertus, nagrinėjamu atveju antstoliui 2008-03-26 užbaigus vykdomąsias bylas, išnyko skundo pagrindas. Jei dėl antstolio neveikimo ar kitų jo pažeidimų skolininkas patyrė žalos, jis gali kreiptis į teismą bendra ieškinio teisenos tvarka (Antstolių įstatymo 16 str. 1 d., CPK 510 str. 4 d.).

16Apelianto argumentai dėl antstolio organizacinių ir procedūrinių veiksmų – vykdomųjų dokumentų sąvado netinkamo pildymo – nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, nes tai niekaip nesusiję su vykdymo proceso šalių teisėmis ir pareigomis. Šių antstolio veiksmų kontrolę atlieka teisingumo ministras (Teisingumo ministerijos nuostatų 7.2. p.).

17Antstolio argumentas, kad V. Nižegorodovas neturi teisės atstovauti juridiniam asmeniui UAB „Kalmaras“, yra formalus, nes pats antstolis neginčija, kad V. Nižegorodovas yra UAB „Kalmaras“ direktorius. CPK 55 str. 2 dalyje nustatytas reikalavimas turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą netaikytinas juridinio asmens vadovui (CPK 55 str. 1 d.).

18Antstolio prašymas skolininkui skirti baudą nenagrinėtinas, nes antstolis pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria šis prašymas buvo atmestas, įstatymo nustatyta tvarka neskundė (CPK 338 str., 320 str. 1 d.).

19Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

20Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

21Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėja skundu teismo prašė pripažinti neteisėtais antstolio... 3. Antstolis Albinas Zenkevičius su skundu nesutiko, prašė UAB „Kalmaras“... 4. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija... 5. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2008-08-20 nutartimi pareiškėjos skundą... 6. Teismo nuomone, antstolio 2008-03-26 patvarkymai dėl vykdomųjų bylų... 7. Teismas sutiko su antstolio motyvais, kad pareiškėjos reikalavimas... 8. Teismas netenkino antstolio prašymo skirti pareiškėjai baudą už... 9. Atskiruoju skundu skolininkė prašo: Klaipėdos miesto apylinkės teismo... 10. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas visiškai nepasisakė dėl CPK 613... 11. Atsiliepime antstolis prašo skolininkės skundo netenkinti ir UAB... 12. Suinteresuotas asmuo Klaipėdos apskrities VMI atsiliepimo į atskirąjį... 13. Atskirasis skundas netenkintinas.... 14. Atlikdamas antstolio procesinės veiklos kontrolę teismas patikrina ir... 15. Teisėjų kolegija iš dalies sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada... 16. Apelianto argumentai dėl antstolio organizacinių ir procedūrinių veiksmų... 17. Antstolio argumentas, kad V. Nižegorodovas neturi teisės atstovauti... 18. Antstolio prašymas skolininkui skirti baudą nenagrinėtinas, nes antstolis... 19. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis iš esmės... 20. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,... 21. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. rugpjūčio 20 d. nutartį palikti...