Byla 2S-909-370/2009
Dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Danguolės Martinavičienės, kolegijos teisėjų Virginijos Nijolės Griškevičienės, Almanto Padvelskio, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi antstolio Albino Zenkevičiaus atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-04-24 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1100-793/2009 pagal UAB „Kalmaras“ skundą dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų, suinteresuotas asmuo VSDFV Klaipėdos skyrius,

Nustatė

2pareiškėja UAB „Kalmaras“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmų. Teismo prašė:

31. Pripažinti neteisėtais antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmus dėl vykdomųjų dokumentų – VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimų Nr. 850 dėl 2329 Lt skolos išieškojimo, Nr. 37 dėl 10 123 Lt skolos išieškojimo, Nr. 1064 dėl 4063 Lt skolos išieškojimo, Nr. 1673 dėl 9323 Lt skolos išieškojimo, Nr. 38 dėl 1773 Lt skolos išieškojimo negrąžinimo išieškotojui VSDFV Klaipėdos skyriui pagal 2004-06-15 prašymus Nr. A-3774, Nr. A-3775, Nr. A-3776, Nr. A-3777, Nr. A-3778;

42. Pripažinti neteisėtais antstolio Albino Zenkevičiaus 2008-03-27 patvarkymus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/02/04711, Nr. 0017/02/04751, Nr. 0017/02/05233, Nr. 0017/02/0555, Nr. 0017/02/05464 užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo ir šiuos patvarkymus panaikinti;

53. Pripažinti neteisėtais antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/02/04711, Nr. 0017/02/04751, Nr. 0017/02/05233, Nr. 0017/02/0555, Nr. 0017/02/05464 neužbaigimo gavus VSDFV Klaipėdos skyriaus 2004-06-15 prašymus Nr. A-3774, Nr. A-3775, Nr. A-3776, Nr. A-3777, Nr. A-3778.

64. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad nurodytos vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš UAB „Kalmaras“ buvo užvestos pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus sprendimus dėl mokestinių nepriemokų. Klaipėdos apygardos teismui 2004-05-18 nutartimi iškėlus UAB „Kalmaras“ bankroto bylą, VSDFV Klaipėdos skyrius antstoliui pateiktus vykdyti vykdomuosius dokumentus atšaukė. Pranešimai apie atšaukimą antstoliui įteikti 2004-06-15, tačiau antstolis vykdomųjų dokumentų išieškotojui negrąžino. Panaikinus nutartį dėl bankroto bylos UAB „Kalmaras“ iškėlimo, VSDFV Klaipėdos skyrius vėl pradėjo išieškojimą ne bankroto procedūroje, 2004-11-08 sprendimą Nr. 138 dėl 28 237 Lt skolos išieškojimo ir 2005-02-28 sprendimą Nr. 275 dėl 3545 Lt skolos išieškojimo pateikė vykdyti antstolei Vidai Daugirdienei. UAB „Kalmaras“ 2005-08-31 padengė įsiskolinimą VSDF biudžetui ir antstolė vykdomąsias bylas užbaigė. Antstolis Albinas Zenkevičius 2006-02-07 pakartotinai informuotas, kad atšaukti vykdomieji dokumentai negrąžinti. Tačiau antstolis neatsižvelgdamas į tai, kad vykdomieji dokumentai atšaukti ir su išieškotoju visiškai atsikaityta, toliau vykdė išieškojimą iš UAB „Kalmaras“ ir tik 2007-02-19 priėmė patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo. Antstolis privalėjo užbaigti vykdomąsias bylas nedelsdamas gavęs pranešimą apie vykdomųjų dokumentų atšaukimą – 2004 m. birželio mėnesį. Vykdomųjų dokumentų negrąžinimas ir vykdomųjų bylų neužbaigimas yra neteisėti. Antstolis užbaigtose vykdomosiose bylose 2008-03-27 dar kartą priėmė patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo. Šie patvarkymai yra neteisėti. Be to, vykdomosiose bylose yra taisyti dokumentų lapų numeriai, antstolio nurodytas susiūtų ir sunumeruotų lapų skaičius neatitinka realiai esančių lapų vykdomosiose bylose. Antstolis, atlikdamas savo pareigas, nesivadovavo vykdymą reglamentuojančiomis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso imperatyviomis teisės normomis bei proceso principais, apgaulingai vedė vykdomąsias bylas, pažeidė Antstolių įstatyme įtvirtintus antstolių veiklos principus.

8Antstolis Albinas Zenkevičius su skundu nesutiko. Nurodo, kad skunde nurodytų VSDFV Klaipėdos skyriaus vykdomųjų dokumentų vykdymo, antstolio veiksmų teisėtumo ir kiti klausimai buvo išnagrinėti kitoje byloje, kur pažeidimų antstolio veiksmuose nenustatyta. Yra suėję pareiškėjos nurodytų aplinkybių ir antstolio veiksmų atlikimo / neatlikimo apskundimo terminai. Antstolio veiksmai užbaigtose vykdomosiose bylose negali būti skundžiami CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka. 2008-03-27 patvarkymai dėl vykdomųjų bylų užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo nesukėlė pareiškėjui jokių teisinių pasekmių. Pareiškėja analogiškus skundus dėl antstolio veiksmų yra pateikusi kitose jau užbaigtose vykdomosiose bylose, todėl už piktnaudžiavimą savo procesinėmis teisėmis pareiškėjai skirtina bauda.

9Išieškotojas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime nurodė, kad antstolio žinioje buvusios vykdomosios bylos turėjo būti baigtos gavus VSDFV Klaipėdos skyriaus atšaukimus dėl sprendimų vykdymo.

10Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-04-24 nutartimi pareiškėjos skundą tenkino iš dalies: pripažino antstolio 2008-03-27 patvarkymus dėl vykdomųjų bylų Nr. 0017/02/04711, Nr. 0017/02/04751, Nr. 0017/02/05233, Nr. 0017/02/0555 užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo niekiniais ir juos panaikino; skundo dalį dėl antstolio neveikimo – vykdomųjų dokumentų negrąžinimo išieškotojui pagal 2004-06-15 prašymus Nr. A-3774, Nr. A-3775, Nr. A-3776, Nr. A-3777, Nr. A-3778 ir vykdomųjų bylų Nr. 0017/02/04711, Nr. 0017/02/04751, Nr. 0017/02/05233, Nr. 0017/02/0555, Nr. 0017/02/05464 neužbaigimo gavus 2004-06-15 prašymus Nr. A-3774, Nr. A-3775, Nr. A-3776, Nr. A-3777, Nr. A-3778 paliko nenagrinėtą; pareiškėjai iš antstolio priteisė 750 Lt bylinėjimosi išlaidų. Antstolio prašymo pareiškėjai skirti baudą teismas netenkino.

11Teismas nurodė, kad vykdomosiose bylose Nr. 0017/02/04711, Nr. 0017/02/04751, Nr. 0017/02/05233, Nr. 0017/02/0555 priimta po du patvarkymus dėl vykdomųjų bylų užbaigimo – 2007-02-19 ir 2008-03-27. Remiantis vykdymo procesą reglamentuojančiomis teisės normomis ir paprasta teisine logika ta pati vykdomoji byla negali būti užbaigiama du kartus. Iš esmės užbaigtoje vykdomojoje byloje jokie nei vykdymo, nei organizaciniai ar kitokie procedūriniai veiksmai nebeatliekami. Nurodytose vykdomosiose bylose 2008-03-27 priimti pakartotiniai patvarkymai dėl vykdomųjų bylų užbaigimo iš esmės yra niekiniai, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl jų pripažinimo neteisėtais ir panaikinimo yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

12Dėl pareiškėjos reikalavimų pripažinti antstolio neveikimą dėl vykdomųjų bylų neužbaigimo ir vykdomųjų dokumentų negrąžinimo neteisėtu, teismas nurodė, kad pareiškėja iš esmės siekia, kad antstolio neveikimo neteisėtumas būtų nustatytas kaip jo civilinės atsakomybės sąlyga. Teismas sutiko su antstolio atsiliepime išdėstytais motyvais, kad reikalavimai dėl antstolio neveikimo pripažinimo neteisėtu šiuo atveju yra nesuderinami su CPK 513 str. 1 dalies nuostatomis, todėl jie nenagrinėtini ypatingąja teisena ir skundo dalis dėl antstolio neveikimo paliktina nenagrinėta.

13Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas iš antstolio pareiškėjai priteisė pusę šios patirtų išlaidų advokatui, nes nustatė, kad pareiškėjos ir antstolio suinteresuotumas bylos baigtimi ir interesai šioje byloje akivaizdžiai priešingi.

14Atskiruoju skundu antstolis Albinas Zenkevičius prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-04-24 nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir dėl 2008-03-27 priimtų patvarkymų dėl vykdomųjų bylų užbaigimo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai iš antstolio priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes antstolio ir pareiškėjos suinteresuotumas bylos baigtimi nėra priešiškas. Teismas neatskleidė bylos esmės, nes 2008-03-27 patvarkymus pripažinti neteisėtais pareiškėja buvo pareiškusi civilinėse bylose Nr. 2-4876-255/2008 ir Nr. 2-5118-792/2008, Nr. 2S-953-125/2007, Nr. 2S-1039-370/2008, kuriose teismai antstolio veiksmuose pažeidimų nenustatė. 2008-03-27 patvarkymų surašymas ir išsiuntimas skolininkei jokių teisinių pasekmių nesukėlė, nes juo nebuvo nustatomos, keičiamos ar naikinamos jokios pareiškėjos teisės ir pareigos, be to, vykdomieji dokumentai buvo įvykdyti ir grąžinti juos išdavusiai institucijai, todėl antstolio veiksmai negalėjo būti skundžiami CPK XXXI skyriaus nustatyta tvarka ir teismas skundo neturėjo teisės nagrinėti. Teismas neatsižvelgė į šiuo klausimu suformuotą teismų praktiką.

15Atsiliepime UAB „Kalmaras“ prašo antstolio atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad teismas visapusiškai ištyrė bylos medžiagą, savo iniciatyva papildomai rinko įrodymus, ištyrė visas reikšmingas aplinkybes, todėl apelianto teiginys, kad teismas neatskleidė bylos esmės, yra nepagrįstas. Teismas pagrįstai iš antstolio priteisė bylinėjimosi išlaidas, nes UAB „Kalmaras“ ir antstolio interesai šioje byloje yra skirtingi ir priešingi. Antstolis klaidina teismą nurodydamas, kad kitose bylose buvo išnagrinėti analogiški pareiškėjo reikalavimai. Teismų praktikoje pripažinta, kad neteisėti antstolio veiksmai gali sukelti net tik teisinių pasekmių, bet ir turtinės žalos atlyginimą.

16Išieškotojas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepimo į atskirąjį skundą nepateikė.

17Atskirasis skundas netenkintinas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų.

19CPK 443 str. 6 dalyje nustatyta, jog teismas ypatingosios teisenos byloje priteisia bylinėjimosi išlaidas, kai šalių interesai yra priešingi. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas antstolio veiksmų teisėtumo klausimas, todėl akivaizdu, kad skolininkės ir antstolio suinteresuotumas bylos baigtimi yra priešingas. Dėl to pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teismas skundžiamoje nutartyje atsižvelgė į skolininko dalinį skundo tenkinimą. Pirmosios instancijos teismo sprendimas šiuo klausimu atitinka Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008).

20Dėl vienodos praktikos.

21Apelianto nurodytoje byloje Nr. 2-4876-255/2008 skolininkė analogiškus reikalavimus buvo pareiškusi dėl kitų antstolio patvarkymų ir pirmosios instancijos teismas priėmė analogišką sprendimą – panaikino pakartotinį patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo, paliko nenagrinėtą reikalavimą dėl antstolio neveikimo pripažinimo neteisėtu. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka (c. b. Nr. 2S-1039-370/2008) pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktas nepakeistas. Civilinėje byloje Nr. 2-5118-792/2008 teismas netenkino skolininkės reikalavimų panaikinti antstolio patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei pripažinti neteisėtu antstolio neveikimą. Šioje byloje nebuvo nustatyta, kad antstolis priėmė du patvarkymus dėl tos pačios vykdomosios bylos užbaigimo. Dėl nurodytų priežasčių apelianto argumentas, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės ir nukrypo nuo šiuo klausimu formuojamos teismų praktikos, yra nepagrįstas.

22Dėl teisenos.

23Apelianto nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje Nr. 3K-3-287/2005 buvo nagrinėjamas antstolio veiksmų gavus kito antstolio patvarkymą dėl piniginių lėšų paskirstymo tarp tos pačios eilės išieškotojų teisėtumo klausimas, o byloje Nr. 3K-3-337/2006 – ieškinio dėl neturtinės žalos, patirtos dėl teisėjo neveikimo, pagrįstumo klausimas, t. y. šiose bylose apskritai nebuvo nagrinėtas antstolio atskirajame skunde dabar keliamas klausimas dėl teisės apskųsti antstolio patvarkymus ypatingąja teisena. Civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2005 buvo išspręstas teisenos klausimas suinteresuotam asmeniui praleidus antstolio veiksmų apskundimo terminą, be to dar ir specialiu atveju – kai skundžiami antstolio veiksmai dėl varžytynių kartu reikalaujant pripažinti pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu.

24Vykdymo procese kreditorius ir skolininkas turi CPK 638–645 straipsniuose numatytas teises ir pareigas. CPK 643 str. 5 punkte įtvirtinta skolininko teisė apskųsti antstolio veiksmus. Įstatyme nenumatyta, kad antstolio procesinis veiksmas – vykdomosios bylos užbaigimas – yra neskundžiamas. Skolininkė pateikė skundą dėl antstolio veiksmų įstatymo nustatyta tvarka ir terminu (CPK 510, 512 str.). Bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka (CPK 442 str. 6 p.), todėl apelianto teiginys, kad 2008-03-27 patvarkymų dėl vykdomųjų bylų užbaigimo ir vykdomųjų dokumentų grąžinimo teisėtumo klausimas negalėjo būti išnagrinėtas ypatingosios teisenos tvarka, yra nepagrįstas. Pažymėtina, kad pats antstolis savo skundžiamuose patvarkymuose pagal CPK 613 str. 2 dalies reikalavus nurodė patvarkymų apskundimo tvarką.

25Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl ją naikinti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 p.).

26Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,

Nutarė

27Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. pareiškėja UAB „Kalmaras“ kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio... 3. 1. Pripažinti neteisėtais antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmus dėl... 4. 2. Pripažinti neteisėtais antstolio Albino Zenkevičiaus 2008-03-27... 5. 3. Pripažinti neteisėtais antstolio Albino Zenkevičiaus veiksmus dėl... 6. 4. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.... 7. Nurodė, kad nurodytos vykdomosios bylos dėl išieškojimo iš UAB... 8. Antstolis Albinas Zenkevičius su skundu nesutiko. Nurodo, kad skunde nurodytų... 9. Išieškotojas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepime nurodė, kad antstolio... 10. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-04-24 nutartimi pareiškėjos skundą... 11. Teismas nurodė, kad vykdomosiose bylose Nr. 0017/02/04711, Nr. 0017/02/04751,... 12. Dėl pareiškėjos reikalavimų pripažinti antstolio neveikimą dėl... 13. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai teismas iš antstolio... 14. Atskiruoju skundu antstolis Albinas Zenkevičius prašo Klaipėdos miesto... 15. Atsiliepime UAB „Kalmaras“ prašo antstolio atskirąjį skundą atmesti.... 16. Išieškotojas VSDFV Klaipėdos skyrius atsiliepimo į atskirąjį skundą... 17. Atskirasis skundas netenkintinas.... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 19. CPK 443 str. 6 dalyje nustatyta, jog teismas ypatingosios teisenos byloje... 20. Dėl vienodos praktikos. ... 21. Apelianto nurodytoje byloje Nr. 2-4876-255/2008 skolininkė analogiškus... 22. Dėl teisenos.... 23. Apelianto nurodytoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo byloje Nr. 3K-3-287/2005... 24. Vykdymo procese kreditorius ir skolininkas turi CPK 638–645 straipsniuose... 25. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta... 26. Kolegija, vadovaudamasi LR CPK 334–339 str.,... 27. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 24 d. nutartį palikti...