Byla 2-3122-341/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio proceso tvarka nagrinėdamas civilinę bylą pagal ieškovo Danske Bank A/S, veikiančio per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovui M. S. (M. S.) dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad Danske Bank A/S, veikiantis per Danske Bank A/S Lietuvos filialą (buvęs AB SAMPO bankas) ir atsakovas M. S. 2007-12-28 sudarė Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį, pagal kurią ieškovas atsakovui suteikė 3000 Lt kreditą, o atsakovas įsipareigojo grąžinti suteiktą Kreditą lygiomis dalimis kiekvieną mėnesį mokėdamas po 143 Lt. Kredito grąžinimo terminas 24 mėn., t.y. 2010-01-310. Atsakovas sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, t.y. negrąžino 2 964,75 Lt Kredito dalies, nesumokėjo sutarties specialiojoje dalyje nurodytų 9,9 procentų metinių palūkanų, kurios sudaro 816,75 Lt. Pažymėjo, kad šiuo metu yra suėję visi terminai grąžinti įsiskolinimą. Sutarties bendrosios dalies 9 p. įtvirtinta, jog atsakovui laiku nesumokėjus bet kokių pagal sutartį mokėtinų sumų ieškovui, atsakovas įsipareigoja mokėti 30 metinių procentų dydžio delspinigių nuo sumos, kurios mokėjimo terminas yra praleistas, todėl ieškovas paskaičiavo atsakovui 2437,89 Lt delspinigių. Remdamasis LR CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., iš atsakovo prašo priteisti sutarties bendrosios dalies 23 p. šalių sutartas 11 procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas už teismo priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

3Prašo priteisti iš atsakovo M. S. 2964,75 Lt skolą, 816,75 Lt palūkanų, 2437,89 Lt delspinigių ir 11 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; taip pat ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas, kurias patvirtinantys įrodymai bus pateikti papildomai. Atsakovui be pateisinamos priežasties nepateikus atsiliepimo į ieškinį, taip pat kitų parengiamųjų procesinių dokumentų, ieškovas prašo priimti sprendimą už akių.

4Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka. Iš jos per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį negauta, todėl tenkintinas ieškovo prašymas dėl sprendimo už akių priėmimo (LR CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo pavedimą apie sumokėtą žyminį mokestį (b.l. 1), 2007-12-28 Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutartį Nr. Credo-84913, sudarytą tarp AB Sampo banko ir M. S. (b.l. 4-7, 20-24), 2012-08-06 Danske banko pažymą apie M. S. įsiskolinimą, kuriame nurodyta, kad pagal 2007-12-28 kredito limito sutartį Nr.Credo-84913 atsakovo įsiskolinimas 2012-08-06 dienai yra 6234,39 Lt, iš jų 2964,75 Lt negrąžinto kredito, 816,75 Lt palūkanų bei 2437,89 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2009-01-31 iki 2011-09-16 (b.l. 8).

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka (CK 6.873 str. 1 d.).

8Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2 d., nustatyta, kad atsakovas su kredito suteikimo sąlygomis sutiko ir įsipareigojo kreditą grąžinti sutartyje nustatytomis sąlygomis, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, todėl yra pagrindas reikalavimus dėl negrąžinto kredito bei nesumokėtų palūkanų tenkinti, priteisti ieškovui iš atsakovo M. S. 2964,75 Lt kredito ir 816,75 Lt palūkanų (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.205 str., 6.210 str., 6.881 str.).

9Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra paskaičiavęs 2437,89 Lt delspinigių (b.l. 8).

10CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, kad remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006 nurodyta, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus.

11Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungdamas prie ieškovo parengtų standartinių sutarčių sąlygų, į tai, jog prašoma priteisti delspinigių suma (2437,89 Lt) sudaro beveik 2/3 skolos (negrąžinto kredito ir palūkanų sumos- 3781,50 Lt), taip pat į delspinigių skaičiavimo laikotarpį (nuo 2009-01-31 iki 2011-09-16, nors pagal sutartį kredito limito laikotarpis baigėsi 2010-01-31). Įvertinus šias aplinkybes, prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir mažintini iki 900 Lt (LR CK 6.73 str., 6.258 str. 3 d., 6.71 str.).

12CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.1 d., Kredito limito su pastovaus dydžio mokėjimais sutarties Bendrosios dalies 23 p. pagrindu iš atsakovo priteistinos 11 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo priimto sprendimo visiško įvykdymo.

13Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 140,75 Lt žyminio mokesčio ir 538,93 Lt išlaidų už advokato/advokato padėjėjo pagalbą (b.l. 16-18) (proporcingai patenkintų reikalavimų daliai) (LR CPK 93 str. 2 d.).

14Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo M. S. (a.k. ( - ) ieškovui Danske Bank A/S, veikiančiam per Danske Bank A/S Lietuvos filialą, (į.k. 301694694) 2964,75 Lt negrąžinto kredito, 816,75 Lt palūkanų, 900 Lt delspinigių, iš viso 4681,50 Lt (keturis tūkstančius šešis šimtus aštuoniasdešimt vieną litą 50 ct), 11 procentų metinių palūkanų nuo priteistos 4681,50 Lt sumos nuo 2012-09-05 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 679,68 Lt (šešis šimtus septyniasdešimt devynis litus 68 ct) bylinėjimosi išlaidų.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos Vilniaus rajono apylinkės teismui turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo peržiūrėjimo CPK 287 str. nustatyta tvarka.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

20Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas, rašytinio... 2. Ieškovas kreipdamasis į teismą nurodė, kad Danske Bank A/S, veikiantis per... 3. Prašo priteisti iš atsakovo M. S. 2964,75 Lt skolą, 816,75 Lt palūkanų,... 4. Atsakovui teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Byloje ieškovas pateikė šiuos įrodymus: mokėjimo pavedimą apie sumokėtą... 7. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 8. Atlikus byloje pateiktų įrodymų formalų vertinimą pagal LR CPK 285 str. 2... 9. Už tai, kad atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, ieškovas yra... 10. CK 6.73 straipsnio 2 dalis numato, kad jei netesybos yra aiškiai per didelės... 11. Nagrinėjamu atveju atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris... 12. CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.1 d., Kredito limito su pastovaus dydžio... 13. Iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 140,75 Lt žyminio mokesčio... 14. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str.,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovo M. S. (a.k. ( - ) ieškovui Danske Bank A/S,... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 19. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti... 20. Sprendimo nuorašą ne vėliau kaip per tris dienas nuo jo priėmimo dienos...