Byla 2-298/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, civilinėje byloje Nr. 2-307-360/2007 pagal ieškovo R. J. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, Kauno rajono savivaldybei, J. B. (teisių perėmėja L.. U.), B. B., A. B.,V. B., D. Č., V. D., D. G., D. G., V. G., O. G., A. K., D. K., R. L., A. L., R. M., V. M., A. M., D. P., B. P., V. P., J. R., E. R., R. S., V. S., R. Š., A. V., D. U., S. D., V. K., tretieji asmenys Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija, notarai Genovaitė Pakerytė, Ramutė Siliūnienė, Birutė Germanavičienė, Dalytė Krikštolaitytė, Virginija Jarienė, Danutė Valaitienė, Ramutė Valantiejienė, dėl sprendimų, įsakymų, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas R. J. pateikė teismui patikslintą ieškinį atsakovams dėl sprendimų, įsakymų, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo, įpareigojimo atkurti nuosavybės teises natūra. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – uždrausti atsakovams disponuoti turimais ginčo žemės sklypais, vykdyti statybas ar bet kokiu būdu suvaržyti ar apriboti šiuo metu turimas savo teises į ginčo žemės sklypus ir areštuoti nekilnojamąjį turtą – ginčo žemės sklypus. Nurodė, kad žemės sklype, į kurį pretenduoja ieškovas, suformuota 16 namų valdos žemės sklypų ir trys asmeninio ūkio žemės sklypai, bylos nagrinėjimo metu atsakovai pradėjo pardavinėti kitiems asmenims ginčo žemės sklypus, todėl atsakovams perleidžiant ginčo žemės sklypus ir realizuojant savo teisę statyti namus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

4Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi tenkino ieškovo prašymą ir taikė laikinąsias apsaugos priemones – areštavo ginčo žemės sklypus, uždraudė disponuoti šiais žemės sklypais, vykdyti juose statybas ar bet kokiu būdu suvaržyti ar apriboti turimas teises į šiuos žemės sklypus.

5Atsakovai V. K., R. L., A. L., D. P. bei D. G. pateikė teismui prašymą, kuriuo prašė įpareigoti ieškovą R. J. atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D.G. nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 400 000 Lt arba pateikti banko garantiją šiai sumai. Nurodė, kad jie yra sąžiningi nekilnojamojo turto savininkai, o ieškovas, žinodamas šią aplinkybę, nesąžiningai naudojasi procesinėmis teisėmis ir siekia žalos atsakovams, nuo 2003 m. nesugeba tinkamai paruošti ieškinio ir vis jį tikslina, dėl ko byla nepradedama nagrinėti iš esmės. Teismo nutartimi apribotos nuosavybės teisės keturiems žemės sklypams, t. y. R. L. ir A. L. žemės sklypui 0,1512 ha, D. G. žemės sklypui 0,1541 ha įsigytam iš D. P., D. P. 0,1896 ha žemės sklypui, V. K. 0,1512 ha žemės sklypui. Pažymėjo, jog šiuo metu reali vieno žemės sklypo vertė yra ne mažiau kaip 100 000 Lt, o uždraudus disponuoti žemės sklypais ir didėjant nekilnojamojo turto rinkai – tai visuotinai žinoma aplinkybė, atsakovai patiria didelę materialinę žalą, kaip ir uždraudus vykdyti juose statybas, nes Statistikos departamento duomenimis per 2006 m. gyvenamųjų namų statyba pabrango 14,6 proc. Kadangi šioje byloje teismai yra jau tenkinę atsakovų prašymus ir ieškovą įpareigoję užtikrinti nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimą, o faktinės aplinkybės byloje nepasikeitė, taip pat remiantis procesinio lygiateisiškumo principu, mano, kad prašymas turėtų būti patenkintas.

6Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. prašymą atmetė. Nurodė, kad atsakovai galimų nuostolių dydžio pagrindžiančių įrodymų nepateikė, nes nėra pagrindo galimus nuostolius vertinti pagal atsakovo pateiktą Statistikos departamento informaciją. Taip pat atsakovai nepateikė duomenų apie vykdomas gyvenamųjų namų statybas ginčo žemės sklypuose ir jų vertę, kad būtų galima apskaičiuoti statybų pabrangimą. Teismas pažymėjo, kad nuostolių atlyginimo užtikrinimas nėra vienintelė priemonė, be kurios nebūtų įmanomas atsiradusių nuostolių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimas, CPK 147 straipsnio 3 dalis nustato atsakovui teisę, įsiteisėjus teismo sprendimui, kuriuo ieškinys atmestas, reikalauti, kad ieškovas atlygintų nuostolius, kuriuos atsakovui padarė ieškovo prašymu, taikytos laikinosios apsaugos priemonės. Remdamasis išdėstytais argumentais teismas padarė išvadą, kad atsakovų prašyme dėl jų nuostolių, galimų atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nėra tų aplinkybių, kurios patvirtintų, jog atsakovams taikytos laikinosios apsaugos priemonės gali sukelti ypač neigiamas ir nepataisomas pasekmes, prašyme nurodytos aplinkybės neparemtos patikimais rašytiniais įrodymais (CPK 197 straipsnis), kurios parodytų netiesioginių nuostolių susidarymą atsakovams, todėl prašymą atmetė.

7Atsakovai V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – įpareigoti ieškovą R. J. atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimui įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 400 000 Lt arba pateikti šiai sumai banko garantiją. Skundą grindžia šiais argumentais:

81. Teismas tenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tačiau atmesdamas atsakovų prašymą dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, pažeidė CPK 17 straipsnį, t. y. šalių procesinio lygiateisiškumo ir CPK 6 straipsnį, numatantį asmenų lygybės prieš įstatymą principą, bei CPK 21 straipsnį, nustatantį, kad teismas turi būti nešališkas. Teismas, tenkindamas ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepareikalavo iš ieškovo jokių įrodymų, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Tuo tarpu skundžiamoje nutartyje nurodė, kad atsakovai turi pateikti įrodymus apie patiriamus ar preliminarius būsimus nuostolius, nors CPK 147 straipsnis tokio reikalavimo nenustato.

92. Atsakovai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali laisvai disponuoti žemės sklypais, negali jų parduoti, įkeisti ar atlikti kitus CK numatytus sandorius. Šiuo metu ypač išaugo nekilnojamojo turto rinka, todėl atsakovai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių patiria didelius nuostolius. Areštavus atsakovų žemės sklypus, uždraudus juose statybas, atsakovams padaryta 9,9 proc. žala dėl statybos kainų pabrangimo (Statistikos Departamento 2005 – 2006 m. duomenys apie gyvenamųjų namų statybos pabrangimą). Ieškovas nuo 2003 m. lapkričio mėnesio tikslina ir pildo savo ieškinį, tuo pažeisdamas proceso koncentracijos ir ekonomiškumo bei kooperacijos principus (CPK 7 ir 8 str.). Vien šių principų pažeidimas sukelia atsakovams materialinę žalą – atsakovai turi rūpintis teisine gynyba. Ieškovas teismo proceso metu yra nurodęs, kad jo materialinė padėtis yra bloga, todėl nesiėmus atsakovų nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, tikėtina, kad atmetus ieškinį, ieškovas negalės atlyginti atsakovams nuostolių.

103. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, netinkamai taikė CPK 197 straipsnį. Remiantis CPK 147 straipsniu, darytina išvada, kad nėra privaloma pateikti patikimus rašytinius įrodymus, kurie parodytų netiesioginių nuostolių susidarymą atsakovams. Be to, Lietuvos Statistikos Departamento vieša informacija, pateikiama interneto tinklapyje, turėjo būti laikoma oficialiu rašytiniu įrodymu.

11Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atsakovų atskirąjį skundą tenkinti.

12Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

13Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones padavęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, kuriuo taip pat gali būti ir banko garantija (CPK 147 str. 1 d.). Nustatydamas galimybę pareikalauti iš asmens, kuris prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones arba kurio iniciatyva šios priemonės jau pritaikytos, užtikrinti galimų atsakovo nuostolių atlyginimą, įstatymų leidėjas garantuoja ieškovo ir atsakovo interesų ir procesinių jų tarpusavio poveikio priemonių pusiausvyrą, šalių lygiateisiškumą, prašymų taikyti laikinąsias apsaugos priemones sąžiningumą ir protingumą bei šių priemonių proporcingumą siekiamiems tikslams. CPK 147 straipsnyje nurodyta teismo taikoma priemonė užtikrina galimų atsakovo nuostolių atlyginimą. Jos paskirtis plačiąja prasme – užtikrinti atsakovo galimybę ir pirmumo teisę reikalauti padengti dėl ieškovo iniciatyva pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turėtus nuostolius iš ieškovo įmokėtos sumos.

14Ieškovas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių padengimą gali būti įpareigojamas, kai teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta esant galimybei tokiems nuostoliams atsirasti ateityje ir galimybei, kad dėl kokių nors ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas. Užtikrinant galimų atsakovo nuostolių atlyginimą pakanka pateikti įrodymus, kad nuostoliai gali atsirasti ateityje, tačiau nebūtina pagrįsti nuostolių konkretaus dydžio. Tai reiškia, kad skirdamas CPK 147 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones teismas nebūtinai turi turėti įrodymus, jog tam tikro dydžio nuostoliai ateityje tikrai atsiras. Teismui pakanka įsitikinti vien tuo, kad susidariusioje situacijoje nuostoliai gali atsirasti. Nuostolių atlyginimo užtikrinimo dydį teismas turi nustatyti, atsižvelgdamas į galimų nuostolių dydžio prognozę, t. y. reikia įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių rūšį, jų taikymo mastą, poveikį atsakovui ir kitas reikšmingas aplinkybes.

15Atsakovai V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. prašė teismą pareikalauti iš ieškovo pateikti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą 400 000 Lt sumai. Pirmosios instancijos teismas įvertinęs atsakovų prašyme nurodytas aplinkybes, padarė išvadą, kad atsakovai nepateikė galimų nuostolių dydį pagrindžiančių įrodymų bei duomenų apie vykdomas gyvenamųjų namų statybas ginčo žemės sklypuose ir jų vertę, kad būtų galima apskaičiuoti statybų pabrangimą, todėl prašymą atmetė.

16Kaip minėta, įrodymų pakankamumo lygis dėl nuostolių atsiradimo galimybės ateityje negali būti tapatinamas su tuo, kuriam esant teismas privalėtų konstatuoti, kad nuostoliai iš tiesų atsiras, ir galėtų apskaičiuoti tikslų jų dydį. Atsakovai prašymą pareikalauti iš ieškovo pateikti atsakovų nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimą, motyvuoja tuo, kad bylos nagrinėjimas trunka jau daugiau kaip tris metus, dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovai negali laisvai disponuoti žemės sklypais, negali jų parduoti, įkeisti ar sudaryti kitus sandorius, o išaugus nekilnojamojo turto kainai patiria didelius nuostolius, uždraudus žemės sklypuose statybas, atsakovams padaryta 9,9 proc. žala dėl statybos kainų pabrangimo (Statistikos Departamento 2005 – 2006 m. duomenys apie gyvenamųjų namų statybos pabrangimą). Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors atsakovai nepateikė įrodymų, jog dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, patirs nuostolius būtent 400 000 Lt sumai, tačiau vien ta aplinkybė, kad nepateikti įrodymai ir konkretūs paskaičiavimai dėl tiesioginių ir netiesioginių atsakovų nuostolių esant areštuotiems žemės sklypams, nesudaro pagrindo pripažinti, kad nuostolių galimybės iš viso nėra. Priešingai, atsižvelgiant į atsakovų nurodytas aplinkybes bei teismo pritaikytų apribojimų pobūdį, pripažintina, jog tokie nuostoliai galimi. Todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė tenkinti atsakovų prašymą vien dėl to, kad prašyme nurodytos aplinkybės neparemtos patikimais rašytiniais įrodymais. Pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindo netenkinti atsakovų prašymo visa pageidaujama apimtimi, tačiau svarstydamas prašymą turėjo vadovautis šalių lygiateisiškumo principu, ieškovo ir atsakovų interesų ir procesinių poveikio priemonių pusiausvyros užtikrinimo tikslu, atsižvelgti į tai, jog buvo areštuoti atsakovų žemės sklypai, uždrausta disponuoti šiais žemės sklypais, vykdyti juose statybas ar bet kokiu būdu suvaržyti ar apriboti turimas teises į šiuos žemės sklypus ir atsakovai dėl teisių apribojimų šių žemės sklypų atžvilgiu gali patirti nuostolių.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių pobūdį ir mastą, į tai, kad byloje nėra pakankamai duomenų apie nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo dydį, sprendžia, kad šioje konkrečioje faktinėje situacijoje atsakovų reikalavimas užtikrinti galimus jų nuostolius yra pagrįstas, tačiau teisėtas, protingas ir pakankamas nuostolių atlyginimo užtikrinimo sumos dydis turėtų būti 100 000 Lt.

18Remiantis išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo nutartis naikinama, o atsakovų prašymas tenkinamas iš dalies – atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti ieškovas R. J. įpareigotinas iki 2007 m. gegužės 31 d. įmokėti į Kauno apygardos teismo depozitinę sąskaitą 100 000 Lt arba iki tos pačios datos nurodytos sumos dydžio ribose pateikti teismui banko garantiją.

19Pažymėtina, kad jeigu asmuo, kuris turi įmokėti pinigus arba pateikti banko garantiją, to nepadaro per teismo nustatytą terminą, laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CPK 147 straipsnio 2 dalis).

20Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

21Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. prašymą patenkinti iš dalies.

22Įpareigoti ieškovą R. J. iki 2007 m. gegužės 31 d. į Kauno apygardos teismo specialiąją sąskaitą sumokėti 100 000 (šimtą tūkstančių litų) Lt atsakovų V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimui užtikrinti arba iki tos pačios datos nurodytos sumos dydžio ribose pateikti teismui banko garantiją.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas R. J. pateikė teismui patikslintą ieškinį atsakovams dėl... 4. Kauno apygardos teismas 2006 m. gruodžio 20 d. nutartimi tenkino ieškovo... 5. Atsakovai V. K., R. L., A. L., D. P. bei D. G. pateikė teismui prašymą,... 6. Kauno apygardos teismas 2007 m. kovo 5 d. nutartimi atsakovų V. K., R. L., A.... 7. Atsakovai V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. atskiruoju skundu prašo Kauno... 8. 1. Teismas tenkindamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos... 9. 2. Atsakovai dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių negali laisvai... 10. 3. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, netinkamai taikė CPK 197... 11. Atsakovas Kauno rajono savivaldybė atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 12. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 13. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas gali pareikalauti, jog... 14. Ieškovas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių... 15. Atsakovai V. K., R. L., A. L., D. P., D. G. prašė teismą pareikalauti iš... 16. Kaip minėta, įrodymų pakankamumo lygis dėl nuostolių atsiradimo galimybės... 17. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į pritaikytų laikinųjų apsaugos... 18. Remiantis išdėstytais argumentais pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Pažymėtina, kad jeigu asmuo, kuris turi įmokėti pinigus arba pateikti banko... 20. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio... 21. Kauno apygardos teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartį panaikinti ir išspręsti... 22. Įpareigoti ieškovą R. J. iki 2007 m. gegužės 31 d. į Kauno apygardos...