Byla e2S-1488-577/2015
Dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Indepozit“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo J. V. ieškinį atsakovams P. L., UAB „Indepozit“ ir trečiajam asmeniui A. U. dėl visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų pripažinimo negaliojančiais.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydamas pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio 2015-03-20 UAB „Indepozit“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus: 1) patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 ir 2013 metus; 2) atšaukti J. V. iš UAB „Indepozit“ direktoriaus pareigų nuo 2012-03-20; 3) paskirti A. U. UAB „Indepozit“ direktoriumi nuo 2015-03-20. Be to, ieškinio reikalavimams užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo UAB „Indepozit” 2015-03-20 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, įformintų UAB „Indepozit” visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, vykdymą - trečiojo asmens A. U., asmens kodas ( - ) gyv. ( - ), šiais spendimais suteiktų UAB „Indepozit” direktoriaus (vadovo) įgaliojimų vykdymą, leidžiant ieškovui J. V. eiti UAB „Indepozit” vadovo (direktoriaus) pareigas iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo bei įsiteisėjimo. Prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių grindžiamas tuo, jog esant pareikštam reikalavimui CK 2.82 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka dėl imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams prieštaraujančio juridinio asmens valdymo organo sprendimo pripažinimo negaliojančiu, teismas, tenkindamas šį reikalavimą, gali atstatyti iki pripažinto negaliojančiu juridinio asmens valdymo organo sprendimo priėmimo buvusią padėtį, todėl, ieškovo nuomone, būtina kuo greičiau užkirsti kelią pasekmėms, kurias gali sąlygoti galimai neteisėti juridinio asmens organų sprendimai.

5II.

6Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. balandžio 10 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino. Ieškovo J. V. reikalavimų įvykdymui užtikrinti taikė laikinąsias apsaugos priemones – nutarė sustabdyti atsakovo UAB „Indepozit” 2015-03-20 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, įformintų UAB „Indepozit” visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, vykdymą - trečiojo asmens A. U. šiais spendimais suteiktų UAB „Indepozit” direktoriaus (vadovo) įgaliojimų vykdymą, leidžiant ieškovui J. V. eiti UAB „Indepozit” vadovo (direktoriaus) pareigas iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo bei įsiteisėjimo. Pirmos instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinio turinį, darė išvadą, kad 2015-03-20 vykusio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais galimai buvo pažeistos ieškovo kaip UAB „Indepozit“ akcininko teisės ir teisėti interesai, o tai, teismo nuomone, yra pakankamas pagrindas tenkinti prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nes jų nesiėmus nebūtų užtikrinta ta pati padėtis, kuri buvo iki ieškovo kreipimosi į teismą, todėl būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika galimai padidėtų.

8III.

9Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10UAB „Indepozit“ akcininkas P. L. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. nutartį ir iki sprendimo šioje byloje priėmimo pavesti UAB „Indepozit“ vadovo pareigas eiti bendrovės akcininkų paskirtam direktoriui A. U.. Apelianto nuomone, ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas. Be to, apeliantas tvirtina, kad būtent dėl paties ieškovo nesąžiningų ir savanaudiškų veiksmų buvo padaryta ženkli materialinė žala UAB „Indepozit“ ir jos administruojamoms įmonėms bei jų kreditoriams, todėl UAB „Indepozit“ akcininkų susirinkimo protokolu priimtas sprendimas atstatydinti ieškovą iš UAB „Indepozot“ direktoriaus pareigų buvo teisėtas ir pagrįstas bei išreiškiantis akcininkų, kaip aukščiausiojo bendrovės valdymo organo, absoliučią teisę. Apelianto įsitikinimu, remdamasis skundžiama pirmos instancijos teismo nutartimi ieškovas ir toliau galės pažeisdamas bendrovės akcininkų ir pačios bendrovės interesus vykdyti savo neteisėtą ir nusikalstamą veiklą, t.y. savintis bendrovės turtą, bandyti paslėpti neteisėtus sandorius, klastoti finansinės atskaitomybės dokumentus bei buhalteriją.

11Ieškovas J. V. atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad su skundu nesutinka, todėl prašo pirmos instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Tvirtina, kad atskirasis skundas iš esmės yra grindžiamas argumentais, kurie turėtų būtų vertinami nagrinėjant bylą iš esmės, todėl šiais argumentais nėra jokio pagrindo naikinti skundžiamą pirmos instancijos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Be to, pažymi, kad apelianto teiginiai, jog jis siekė pasipelnyti, iššvaistė bendrovės turtą, vilkino procedūras, neteikė informacijos apie bankroto procedūrų eigą, informaciją apie bendrovės veiklą ir jos finansinę padėtį slėpė nuo akcininkų, yra neatitinkantys tikrovės ir niekaip nepagrįsti.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

14Nagrinėjamu atveju kvestionuojamas pirmos instancijos teismo nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, nagrinėjamu atveju ieškovas ieškiniu prašo pripažinti niekiniais ir negaliojančiais ab initio 2015-03-20 UAB „Indepozit“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus: 1) patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinius už 2012 ir 2013 metus; 2) atšaukti J. V. iš UAB „Indepozit“ direktoriaus pareigų nuo 2012-03-20; 3) paskirti A. U. UAB „Indepozit“ direktoriumi nuo 2015-03-20, o ieškinio reikalavimams užtikrinti prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti atsakovo UAB „Indepozit” 2015-03-20 visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų, įformintų UAB „Indepozit” visuotinio akcininkų susirinkimo protokolu, vykdymą - trečiojo asmens A. U., šiais spendimais suteiktų UAB „Indepozit” direktoriaus (vadovo) įgaliojimų vykdymą, leidžiant ieškovui J. V. eiti UAB „Indepozit” vadovo (direktoriaus) pareigas iki teismo sprendimo šioje civilinėje byloje priėmimo bei įsiteisėjimo. Pirmos instancijos teismas, preliminariai įvertinęs ieškinį, darė išvadą, kad tokie ieškinio reikalavimai galimai gali būti patenkinti, todėl ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių tenkino. Atsakovai su tokiu pirmos instancijos teismo sprendimu nesutinka ir prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. nutartį panaikinti.

16Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas (CPK 144 straipsnio 1 dalis). Taigi, vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, ieškovui, pareiškusiam prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tenka pareiga tikėtinai pagrįsti savo ieškinio reikalavimą. Tikėtinas (lot. prima facie) ieškinio reikalavimų pagrįstumas teismui, atlikusiam ieškovo pareikštų reikalavimų ir pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą, turi sąlygoti įsitikinimą, jog, išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Ieškovo nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, ir įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, turi būti pakankami teismo išvadai dėl ieškiniu pareikštų reikalavimų tikėtino pagrįstumo. Jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidarytų nuomonę, kad ieškovui palankus teismo sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu taptų aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-338/2013, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1649/2014 ir kt.).

17Nagrinėjamu atveju preliminariai įvertinus ieškinį (t. y. ieškinio faktinių ir teisinių argumentų bei įrodymų turinį ir ieškinio reikalavimus), apeliacinės instancijos teismas neturi teisinio pagrindo nepritarti primos instancijos teismo išvadai dėl ieškinio prima facie pagrįstumo. Be to, nagrinėjamo klausimo kontekste akcentuotina ir tai, kad šioje proceso stadijoje ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo preliminarus vertinimas neturi jokios prejudicinės galios bylos išsprendimui. Į klausimą, ar ieškovo materialinis teisinis reikalavimas yra pagrįstas, bus atsakyta tik ištyrus įrodymus, nustačius bylai teisiškai reikšmingas aplinkybes ir jas teisiškai kvalifikavus, t. y. išnagrinėjus bylą iš esmės.

18Taip pat apeliacinės instancijos teismas neįžvelgia jokio pagrindo nepritarti ir pirmos instancijos teismo išvadai dėl to, kad nagrinėjamu atveju nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo neįvykdymo rizika galimai padidėtų. Pažymėtina, kad ieškinio patenkinimo atveju būtų atstatyta iki pripažinimo negaliojančiu juridinio asmens valdymo organo sprendimo priėmimo buvusi padėtis, t.y. ieškovas būtų grąžintas į UAB „Indepozit“ vadovo pareigas, todėl, apeliacinės instancijos teismo nuomone, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būsimo galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas būtų ekonomiškesnis, būtų užkirstas kelias žalai ar nuostoliams atsirasti bei būtų išlaikoma šalių teisių bei teisėtų interesų pusiausvyra. Be to, šiuo konkrečiu atveju negali likti nepastebėta ir ta aplinkybė, jog UAB „Indepozit“ užsiima specifine veikla, t.y. teikia bankrutuojančių įmonių administravimo paslaugas. Kaip matyti iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų turinio, ieškinio pateikimo dienai bendrovė administravo 6 bankrutuojančias įmones, kurias nuo pat jų bankroto pradžios administravo būtent ieškovas, todėl darytina išvada, jog tik jis geriausiai žino tų įmonių bankroto bylas ir jų eigą. Taigi, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ginčijamų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas iki sprendimo šioje byloje priėmimo bei įsiteisėjimo dienos tikslingas būtų dar ir dėl šios priežasties, t.y. siekiant užkirsti kelią įmonių, kurioms UAB „Indepozit“ teikia bankroto administravimo paslaugas, bankroto bylų vilkinimą.

19Visų išdėstytų argumentų kontekste darytina išvada, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl atskirasis skundas atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso CPK 336 str., 337 str. 1 d. 1 p., 338 str. teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. balandžio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai