Byla 2S-711-390/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. A., K. I. C., išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algimantas Kukalis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo K. M., atstovaujamą advokatės Linos Gudaitės, atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-28159-475/2016 pagal pareiškėjo K. M. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė A. A., K. I. C., išvadą teikianti institucija Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius.

2Teismas

Nustatė

3Ginčo esmė

4Antstolės A. A. kontoroje yra vykdomas Kauno apylinkės teismo vykdomasis dokumentas Nr. 2-1114-375/2014 dėl laikinojo bendravimo su nepilnamečiu vaiku tvarkos nustatymo, pareiškėjas (išieškotojas) yra K. M., skolininkė K. I. C.. Kauno apygardos teismo 2014 m. balandžio 29 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2S-1046-254/2014 nustatyta pareiškėjo bendravimo tvarka su sūnumi L. L. C. kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype“. Pareiškėjas pateikė teismui skundą dėl antstolio veiksmų, kuriuo prašė panaikinti antstolės 2016 m. spalio 13 d. atsisakymą kreiptis į teismą dėl baudos suinteresuotajam asmeniui K. I. C. skyrimo, bei paskirti suinteresuotajam asmeniui K. I. C. baudą už bendravimo tvarkos, nustatytos Kauno apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 5 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1114-375/2014, nevykdymą. Pareiškėjas nurodė, kad K. I. C. neužtikrina nustatytos bendravimo tvarkos pilna apimti, o tik iš dalies. Susitikimai tiesiogiai su vaiku neįvyko nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gegužės 23 d., kai atsakovui pagaliau pavyko pamatyti sūnų, o bendravimas „Skype“ programa niekada nebuvo tinkamas.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apylinkės teismas 2016 m. gruodžio 15 d. nutartimi pareiškėjo K. M. skundą atmetė. Teismas nustatė, kad byloje kilo klausimas dėl antstolės 2016 m. spalio 13 d. priimto sprendimo, kuriuo antstolė atsisakė surašyti sprendimo nevykdymo aktą ir kreiptis į teismą dėl baudos skolininkei K. I. C. skyrimo, teisėtumo bei dėl skolininkės nevykdomo šalių vaiko ir jo tėvo bendravimo kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype“, kreipimosi į teismą dėl baudos K. I. C. skyrimo. Teismas pažymėjo, kad civilinėje byloje Nr. 2VP-8817-375/2016 buvo sprendžiamas klausimas dėl K. I. C. bendravimo tvarkos nevykdymo „Skype“ programa, todėl šioje byloje teismas vertino šalių bendravimo tvarką „Skype“ programa nuo 2016 m. liepos 1 d., tai yra kuomet buvo priimta Kauno apylinkės teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 2VP-8817-375/2016. Teismas iš pokalbių „Skype“ programa išklotinių nustatė, kad bendravimas „Skype“ programa vyksta, pokalbiai trunka nuo 11 min. iki 30 min., pokalbius pradėti vėluoja abi šalys, taip pat ir juos nutraukia. Teismas, atsižvelgęs į vaiko amžių, į tai, kad bendravimas internetu vyksta, į tai, kad abi šalys vėluoja, ar anksčiau nutraukia pokalbius, į tai, kad pareiškėjas pripažįsta, jog ir vaikas turi savo norus ir nusiteikimą bendrauti konkrečiu momentu, kurio įtakoti (versti bendrauti prieš jo valią) proceso šalys negali, į Kauno miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus išvadą, sprendė, kad skolininkė nutartį vykdo ir bendravimas „Skype“ programa vyko, todėl antstolės sprendimas atsisakyti surašyti sprendimo nevykdymo aktą dėl bendravimo tvarkos nevykdymo „Skype“ programa vykdomojoje byloje Nr. 0036/16/00580, yra pagrįstas ir teisėtas, pareiškėjo nurodyti motyvai yra nepagrįsti, todėl atmestini.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu pareiškėjas K. M., atstovaujamas advokatės Linos Gudaitės, prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartį, panaikinti antstolės 2016 m. spalio 13 d. sprendimą ir įpareigoti antstolę surašyti teismo sprendimo nevykdymo aktą ir kreiptis į teismą su prašymu skirti K. I. C. baudą. Atskirasis skundas grindžiamas sekančiais argumentais: Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos duomenis. Bet koks teismo nustatytos bendravimo tvarkoje nustatytų dienų ir laiko grafiko nesilaikymas yra pagrindas konstatuoti teismo sprendimo nevykdymą ir kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo. Tiesiogiai susitikimai su vaiku neįvyko nuo 2015 m. spalio iki 2016 m. gegužės 23 d., kai atsakovui pagaliau pavyko pamatyti sūnų tik su policijos pagalba. Bendravimas „Skype“ programa apskritai niekada tinkamai nevyko. Antstolei pateikti įrodymai, kad skolininkė tinkamai nevykdė bendravimo kas antrą dieną nelyginėmis mėnesio dienomis nuo 19 val. iki 20 val. komunikacinėmis priemonėmis, naudojant programą „Skype“, tačiau atsisakė imtis priemonių, kad skolininkė būtų įpareigota tinkamai vykdyti teismo nustatytą bendravimo tvarką. Antstolė visiškai nepagrįstai nusprendė, kad skolininkė nėra kalta dėl tinkamai nevykdomos bendravimo „Skype“ programa. Pirmosios instancijos teismas visiškai neįvertino, kad vaikas, nuolat negalėdamas bendrauti su tėvu, patiria dar didesnę žalą, nei tariama kompiuterio ekrano žala, nes vaikas nėra mokomas norvegų ir anglų kalbos, taip pat neugdomas vaiko ryšys su atskirai gyvenančiu tėvu, o dėl ieškovės kaltės apskritai neužtikrinamos vaiko bendravimo su tėvu teisės ir vaiko teisė palaikyti su tėvu reguliarius tiesioginius santykius. Pagal CPK 18 straipsnį teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės dėl bendravimo su vaiku yra privalomos visiems asmenims ir turi būti vykdomos tų asmenų, kurių atžvilgiu jos taikomos, nepriklausomai, ar kiti asmenys vykdo ar nevykdo kitas apsaugos priemones, todėl yra pagrindas įpareigoti antstolę kreiptis į teismą su prašymu skolininkei skirti baudą, kurios dydis būtų pakankami didelis, jog skolininkei daugiau nekiltų noras nevykdyti teismo nutarčių ir piktnaudžiauti motinos teisėmis vaiko teisių sąskaita. Atsiliepime į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo K. I. C., atstovaujama advokato Kęstučio Jonaičio, prašo atmesti pareiškėjo K. M. atskirąjį skundą, Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą, priteisti iš pareiškėjo 484 Eur bylinėjimosi išlaidų. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas sekančiais argumentais: Byloje nėra jokių duomenų, kad vaiko motina K. I. C. neskatina sūnaus bendrauti su tėvu arba kad trukdo vaikui bendrauti su tėvu. Bendravimas „Skype“ programa vyksta, nors pokalbiai dažniausiai trunka nuo 11 min. iki 30 min. Vien tai, kad bendravimas internetu nevyksta kaip to norėtų pareiškėjas, nėra pagrindas teigti, kad bendravimo visai nėra. Teismas pagrįstai pažymėjo, kad šalys turi rodyti pastangas, geranoriškumą tenkinant vaiko poreikį turėti sveiką ryšį su abiem tėvais, kad pareiškėjas, pakartotinai teikdamas tokio pobūdžio pareiškimus, nerodo jokių pastangų gerinti santykius su sūnaus motina, ar kitaip spręsti dalyvavimo sūnaus gyvenime ir auklėjime klausimą, siekiant užtikrinti tinkamą vaiko fizinį, protinį, dvasinį, socialinį vystymąsi, neprarasti ryšio su sūnumi. Byloje pateiktos Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro specialistų raštiškos Rekomendacijos „Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai ir patarimai kaip išvengti neigiamų pasekmių“, kuriose nurodyta, kad ikimokyklinuko organizme vyksta labai intensyvūs pokyčiai: toliau formuojasi kaulų sistema, plaštakos vis dar vystosi, todėl rankutės labai greitai pavargsta, o akių akomodacijai (gebėjimui prisitaikyti) tenka ypač didelis krūvis, todėl gali pakenkti akių raumenų vystymuisi. Ikimokyklinuko amžiaus vaikams per dieną prie kompiuterio galima praleisti ne daugiau kaip 15–30 min. Vykdomojoje byloje nėra jokių duomenų, patvirtinančių skolininkės kaltę dėl sprendimo nevykdymo. Pareiškėjas grindžia savo pareiškimą tik savo žodžiais ir formalia įstatymo raide, tuo tarpu būtent jam tenka pareiga pagrįsti savo teiginius, nurodant K. I. C. piktybinį, pakartotiną/tęstinio pobūdžio (ne)veikimą, daromą žalą ir išieškotojo interesų bei teisėtų lūkesčių pažeidimą, kurį jam ar šiuo atveju vaikui sukėlė suinteresuoto asmens nevykdomas sprendimas. Prašoma skirti bauda neatitiktų savo procesinės paskirties, atsižvelgiant į tai, kad sūnus nuo pat gimimo gyvena su motina ir yra išimtinai jos išlaikomas.

9Teismas

konstatuoja:

  1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnis, 338 straipsnis). Nagrinėjamu atveju nenustatyta absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis).

10Dėl baudos skyrimo skolininkui nevykdant ar netinkamai vykdant teismo sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Byloje nagrinėjamas klausimas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netenkintas pareiškėjo skundas įpareigoti antstolį kreiptis į teismą dėl baudos skyrimo suinteresuotam asmeniui už teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymo, pagrįstumo ir teisėtumo. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) LVII skyrius reglamentuoja nepiniginio pobūdžio sprendimų vykdymo ypatumus. Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas teismo sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Jeigu sprendime yra nurodytos sprendimo neįvykdymo pasekmės, surašytas aktas perduodamas vykdymo vietos apylinkės teismui, o šis priima nutartį taikyti sprendime nurodytas pasekmes (CPK 771 straipsnio 2 dalis). CPK 771 straipsnyje nustatytas teisinis reglamentavimas gali būti taikomas tik tuo atveju, jei vykdymo procese susiduriama su CPK 273 straipsnyje nurodyto teismo sprendimo neįvykdymu ar netinkamu vykdymu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis Nr. 3K-3-437/2013). Teismo nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra privalomos visiems asmenims ir turi būti vykdomos (CPK 18 straipsnis). Pažymėtina, kad nagrinėjant bylas, kuriose sprendžiami klausimai, susiję su vaiku, pirmiausia būtina atsižvelgti į vaiko interesus ir visos abejonės sprendžiamos tik vaiko naudai (CK 3.3 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendžia, kad nagrinėjamuoju atveju tiek antstolis, tiek pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino surinktus duomenis, atsižvelgė į vaiko interesus, todėl nėra pagrindo konstatuoti antstolio neteisėtus veiksmus. Apelianto atskirojo skundo argumentai dėl netinkamai įvertintų bylos duomenų atmestini kaip nepagrįsti. Apeliantas pripažįsta, kad bendravimas su sūnumi „Skype“ programa vyko, tačiau vėluojant prisijungti nustatytu laiku, pakalbiai trukdavo nuo 11 min. iki 30 min. Pažymėtina, kad vaikas yra mažametis (trijų metų ir vienuolikos mėnesių (gim. ( - ))), todėl įtikinti tokio amžiaus vaiką bendrauti su pareiškėju tiksliai nustatytu laiku ir 1 val. laiko, jei vaikas tuo metu nenori, yra sudėtinga. Kadangi bylos duomenys patvirtina, jog „Skype“ programa pareiškėjas ir jo sūnus bendrauja, apeliantas nepagrįstai teigia, jog dėl ieškovės kaltės apskritai neužtikrinamos vaiko bendravimo su tėvu teisės ir vaiko teisė palaikyti su tėvu reguliarius tiesioginius santykius. Byloje pateiktose Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro rekomendacijose „Kompiuterių poveikis vaikų sveikatai ir patarimai kaip išvengti neigiamų pasekmių“ nurodyta, kad ikimokyklinuko amžiaus vaikams per dieną prie kompiuterio galima praleisti ne daugiau kaip 15–30 min., todėl sutiktina su pirmosios instancijos teismo nuomone, kad nutarties vykdymas minučių tikslumu (1 val. per dieną) gali padaryti žalos tokio amžiaus vaiko sveikatai. Todėl nagrinėjamuoju atveju, pirmiausia buvo atsižvelgta į vaiko interesus – į vaiko norą bendrauti su pareiškėju tam tikrą laiką ir į rekomenduojamą praleisti laiką prie kompiuterio išvengiant neigiamų pasekmių vaiko sveikatai. Pažymėtina ir tai, kad vykdomojoje byloje nėra antstolės konstatuotų duomenų, kad skolininkė savo veiksmais darė įtaką apelianto sūnui, kad šis nebendrautų su tėvu, ir (ar) savo veiksmais trukdė sūnaus ir tėvo bendravimui. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino bylos duomenis bei pagrįstai laikė, kad skolininkė nutartį vykdo ir bendravimas „Skype“ programa vyko, todėl antstolės sprendimas atsisakyti surašyti sprendimo nevykdymo aktą dėl bendravimo tvarkos nevykdymo „Skype“ programa vykdomojoje byloje Nr. 0036/16/00580, yra pagrįstas ir teisėtas, todėl atskirasis skundas atmestinas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11Dėl bylinėjimosi išlaidų Atmetus atskirąjį skundą iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Suinteresuotas asmuo prašo priteisti iš pareiškėjo 484 Eur bylinėjimosi išlaidų. Už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą pagal Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 8.16. punktą (už atsiliepimą į atskirąjį skundą) numatytas maksimalus dydis 317,32 Eur (0,4x793,30). Kadangi suinteresuoto asmens prašomos priteisti išlaidos už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą viršiją Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį, civilinė byla nesudėtinga, atsiliepimą į atskirąjį skundą parengė advokatas, atstovavęs suinteresuotą asmenį pirmosios instancijos teisme, prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos ir iš pareiškėjo suinteresuotam asmeniui priteistina 200 Eur suma (CPK 93 straipsnis, 98 straipsnis).

12Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

13Kauno apylinkės teismo 2016 m. gruodžio 15 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš pareiškėjo K. M., asmens kodas ( - ), suinteresuotam asmeniui K. I. C., asmens kodas ( - ), 200 Eur (du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai