Byla 2A-748/2014
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Danguolės Martinavičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Danutės Milašienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo akcinės bendrovės „Pakruojo arka“ ir atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-3408-881/2013 pagal ieškovo akcinės bendrovės „Pakruojo arka“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Pakruojo arka“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo Generalinės prokuratūros 272 698,95 Lt skolos, 5 proc. procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-11-05 sudarė Rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų sutartį (toliau tekste – Statybos rangos sutartis) laimėto atsakovo skelbto supaprastinto atviro konkurso ,,Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų pirkimas“ pagrindu. Rangovas sutartimi sulygtus darbus turėjo atlikti dviem etapais, pirmu – parengti pastatų Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje, techninį projektą ir atlikti pastato Vilties g. 12, Klaipėdoje, rekonstravimo-statybos darbus, antru - pastato Vilties g. 10, Klaipėdoje rekonstravimo-statybos darbus. Pirmo etapo darbai turėjo būti pradėti nedelsiant po sutarties įsigaliojimo, o darbų trukmė numatyta dvylika mėnesių, t. y. iki 2011-11-05. Antro etapo darbus rangovas turėjo pradėti gavęs užsakovo raštišką patvirtinimą dėl darbų pradžios, numatyta darbų trukmė – šeši mėnesiai. Sutarties 3.4 punkte šalys susitarė, kad darbų pabaiga bus laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, galutinai įformintas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Į darbų apimtį neįeina pareiga statybos užbaigimo komisijai priduoti rekonstruotus pastatus, nes sutarties 5.18 punkte rangovas įsipareigojo perduoti visus sutarties objektui priduoti būtinus dokumentus užsakovui ir dalyvauti priduodant objektą komisijai įstatymų nustatyta tvarka. Ieškovas nurodė, kad pasirašęs sutartį ir ketinęs pradėti darbus, to negalėjo padaryti, kadangi atsakovas nebuvo atlaisvinęs pastato tiek 2010-11-15, tiek 2010-12-06. Vietoj darbų atlikimo jis turėjo nešioti užsakovo baldus iš patalpų į lauką. Užsakovui tinkamai neparuošus objekto ir laiku jo neperdavus rangovui, šis patyrė 34 890,80 Lt išlaidų (atsakovo buitinių atliekų tvarkymo išlaidos, išlaidos už komunalines paslaugas), kurias atsakovas atsisakė atlyginti.

6Atsižvelgiant į tai, kad pastatas Vilties g. 12 užsakovui faktiškai buvo perduotas tik 2011-01-03 pagal statybvietės perdavimo-priėmimo aktą, 2011-11-04 buvo pasirašytas susitarimas dėl pirmojo darbų atlikimo etapo terminą pratęsiant iki 2011-12-23. Vykdant pirmojo etapo darbus būtina buvo atlikti ir dalį antrojo etapo darbų, t. y. rangovas įrengė pastato Vilties g. 10 šilumos mazgą, paklojo šilumos trasą tarp pastatų Vilties g. 10 ir Vilties g. 12, atliko lauko inžinierinių tinklų įrengimo darbus, todėl tai rangovui sutrukdė laiku atlikti pirmojo etapo darbus. Pirmojo etapo darbų atlikimą taip pat sutrukdė objektyvi aplinkybė, kad AB ,,Klaipėdos energija“ vykdė šiluminės trasos nuo ligoninės iki pastato Vilties g. 12 rekonstravimo darbus, tai sutrukdė rangovui laiku atlikti pastato Vilties g. 10 kieme asfaltavimo darbus ir pradėti šildyti pastatą. Ieškovui 2011-12-21 raštu paprašius pratęsti pirmo etapo darbų atlikimo terminą iki 2012-01-20, užsakovas, nenurodydamas jokių priežasčių, terminą pratęsti atsisakė ir pažymėjo, kad darbai nuo 2011-12-24 bus laikomi pradelstais ir rangovui bus taikomos sutartyje numatytos sankcijos. 2012 m. sausio mėnesį buvo pradėti montuoti baldai, o 2012-02-03 į pastatą Vilties g. 12 įsikėlė Klaipėdos apygardos ir miesto prokuratūrų darbuotojai ir nuo to momento iki pastato pridavimo statybos užbaigimo komisijai šis pastatas be jokių trukdžių buvo eksploatuojamas. Rangovas pirmojo etapo darbus užbaigė ir visus užsakovo bei techninio prižiūrėtojo nustatytus defektus ištaisė 2012-02-20, todėl tą pačią dieną pasirašė genrangovo atliktų darbų galutinį perdavimo-priėmimo aktą. Užsakovas, pasirašydamas šį aktą, patvirtino, jog rangovas atliko visus pirmojo etapo darbus. Nors sutartis numatė, tačiau užsakovas nesiėmė jokių priemonių tam, kad po pirmojo darbų etapo užbaigimo būtų pradėta darbo Vilties g. 12 pripažinimo tinkamu naudoti procedūra. Užsakovas, motyvuodamas tuo, kad pagal sutarties 3.4 punktą formaliai darbai laikomi baigtais tik po to, kai bus galutinai įformintas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, sustabdė rangovo 2012 m. sausio ir vasario mėn. atliktų darbų priėmimą ir apmokėjimą, todėl ieškovas buvo priverstas savo lėšomis organizuoti pastato Vilties g. 12 pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą, nors to sutartis nenumatė. Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybės priežiūros skyriaus vedėjos 2011-07-29 potvarkiu Nr. P3-1658 sudaryta statybos užbaigimo komisija patikrino pastato Vilties g. 12 atitiktį projektui ir išnagrinėjo pateiktus dokumentus ir atsisakė pasirašyti objekto statybos užbaigimo aktą dėl nustatytų trūkumų. Ieškovas nurodė, kad prie nustatytų trūkumų (nenuvalytos ir nenudažytos metalo tvoros prie įvažiavimo į kiemą vartų) ir to, kad objekto statybos užbaigimo aktas nebuvo pasirašytas iš karto taip pat prisidėjo ir atsakovas, nes šią tvorą sumontavo užsakovas savo iniciatyva, techniniame projekte ji nebuvo numatyta. Ieškovas operatyviai pašalino visus nustatytų darbų trūkumus, o problemų kilo tik su vienu trūkumu - objekte sumontuotų priešgaisrinių durų, tačiau ir užsakovas turi prisiimti dalį kaltės, kadangi pavėluotai buvo gauta tinkama durų atitikties deklaracija EI30 standartui.

7Ieškovas 2012-10-01 informavo užsakovą, kad trūkumai pašalinti, 2012-11-08 Statybos užbaigimo komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą, kuriuo pastatas Vilties g. 12 buvo pripažintas tinkamu naudoti. Ieškovo pateiktas PVM sąskaitas – faktūras apmokėjo iš dalies - 187 333,48 Lt suma motyvuodamas tuo, kad jis patyrė 32 106,66 Lt nuostolių už patalpų nuomą (už laikotarpį nuo 2011-12-23 iki 2012-02-03) ir iki 2012-11-08 priskaičiavo 278 163,78 Lt delspinigių, kuriuos išskaičiavo iš mokėtinos sumos. Ieškovas nesutiko su atsakovo apskaičiuotomis netesybomis, jo manymu, jos yra ženkliai per didelės, be to, atsakovas nepagrįstai skaičiuoja delspinigius nuo 2011-12-23 iki 2012-11-08. Pasak ieškovo, atsakovas delspinigius gali skaičiuoti tik už laikotarpį nuo 2011-12-23 iki 2012-02-20, kai pasirašė atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, t. y. už 58 kalendorines dienas, tai sudaro 50 575,23 Lt.

8Atsakovas Generalinė prokuratūra su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal 2011-11-05 papildomą susitarimą Nr. 1 prie sutarties AB ,,Pakruojo arka“ pirmojo etapo darbus turėjo baigti iki 2011-12-23. Pagal sutarties 3.4 punktą darbų pabaiga laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai bei pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Kadangi ieškovas pažeidė darbų atlikimo terminus, atsakovas nusprendė taikyti sutartyje numatytą prievolės užtikrinimo būdą – skaičiuoti delspinigius iki pastatas bus pripažintas tinkamu naudoti, t. y. iki Valstybinės komisijos akto pasirašymo dienos. Priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas tinkamai vykdė savo pareigą organizuoti sutarties objekto perdavimą vertinti komisijai – 2012-02-27 kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių su prašymu išduoti statybos užbaigimo aktą, tačiau dėl ieškovo kaltės, t. y. statybos darbų defektų, statybos užbaigimo aktas išduotas nebuvo. Dėl nustatytų trūkumų ir jų šalinimo, pastatas pripažintas tinkamu naudoti tik 2012-11-08, taigi ieškovas sutartį tinkamai įvykdyti pavėlavo 319 dienų. Atsakovas nesutiko su ieškovo nurodomomis patirtomis išlaidomis. Kadangi atsakovas pratęsė pirmojo etapo darbų terminus iki 2012-12-23, statybvietės perdavimo momentas apskritai neturi jokios reikšmės. Kadangi pasibaigė patalpų, kurias nuomojosi prokuratūra nuomos sutartis su UAB ,,TEO“, o pratęsti sutarties nebuvo galimybės, atsakovo darbuotojai 2012-02-03 buvo priversti persikelti į rekonstruojamas patalpas. Tačiau tai negalėjo būti laikoma statybos darbų pabaiga, nes nebuvo pašalinti statinio defektai. Darbų priėmimo aktą atsakovas pasirašė tikėdamasis, kad nėra paslėptų statinio defektų, tačiau ir po 2012-02-20 jų paaiškėjo nemažai. Atsakovas būtent dėl to, kad siekė užkirsti galimą piktnaudžiavimą šalinant darbų trūkumus, sutartyje numatė, kad delspinigiai bus skaičiuojami iki visiško statybos užbaigimo, o ne iki numatytų statybos darbų užbaigimo (Sutarties 3.4 p.). Rangovas su šia sutarties nuostata sutiko, tačiau dabar nepagrįstai siekia pripažinti ją nesąžininga ir neprotinga. Nepagrįsti ir ieškovo argumentai dėl netinkamų durų. Užsakovas dėl to negali prisiimti atsakomybės. Užsakovas, pasirašydamas atliktų darbų aktą, tik pripažino, kad durys yra sumontuotos, tačiau negali būti atsakingas dėl to, kad durys neatitiko ES standartų. Ieškovas taip pat neteisingai nurodo, kad atsakovas nesiėmė jokių priemonių, kad būtų inicijuota pirmojo etapo darbų pripažinimo tinkamu naudoti procedūra. Nesutiko su ieškovu, kad dėl atsakovo kaltės nebuvo laiku įformintas statybos užbaigimo aktas. Komisija nurodė ir daugybę kitų defektų, o ne tik tvoros nenudažymą. Iki 2012-02-03 atsakovas patyrė 32 106,66 Lt nuostolių už patalpų nuomą ir iki 2012-11-08, kuomet statinys buvo pripažintas tinkamu naudoti, priskaičiavo 278 163,78 Lt delspinigių, kurių dydis numatytas sutarties 2.1.6 punkte. Atsakovo teigimu, numatytos 0,02 proc. netesybos yra protingos ir netgi minimalios, todėl neturėtų būti mažinamos, kadangi ieškovui statyba yra profesinė veikla, todėl jis turėjo pakankamai patirties sudaryti statybos rangos sutartį ir yra pakankamai kompetentingas įvertinti riziką, galimą dėl tam tikrų įsipareigojimų prisiėmimo.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo Generalinės prokuratūros ieškovui AB ,,Pakruojo arka“ 227 588,55 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 227 588,55 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-02-11, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 6 454 Lt žyminio mokesčio ir 4 000 Lt advokato pagalbai apmokėti. Likusią ieškinio dalį atmetė.

11Teismas, nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad galutinis statybos darbų atlikimas turėjo sutapti su pirmojo etapo darbų atlikimo terminu, nes dėl sumažintų biudžeto asignavimų Generalinei prokuratūrai antrojo etapo darbai nebuvo pradėti, taip pat, kad AB „Pakruojo arka“ pirmojo etapo darbus turėjo baigti iki 2011-12-23, taip pat, kad ieškovas pripažįsta, kad vėlavo užbaigti sutartyje sulygtus pirmojo etapo statybos darbus, tačiau šalys skirtingai vertina statybos darbų užbaigimo momentą: ieškovas jį sieja su 2012-02-20, kai šalys pasirašė genrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo – priėmimo aktą, o atsakovas – su 2012-11-08, kai Statybos užbaigimo komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą dėl pastato Vilties g. 12 pripažinimo tinkamu naudoti. 2010-11-05 Rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų sutarties Nr. 9.7-42 3.4 punkte nustatyta, kad darbų pabaiga laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai bei pasirašytas pripažinimo tinkamu naudoti aktas. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 2012-02-20 abi šalys pasirašė Genrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą Nr. 9.7-42, jame patvirtinta, kad visi pirmojo etapo statybos darbai, numatyti statybos rangos sutartyje, baigti ir kad genragovas yra atlikęs visus darbus, kaip numatyta šalių pasirašytoje statybos rangos sutartyje, nebuvo užfiksuota jokių akivaizdžių darbų trūkumų, taip pat, jog faktiškai naudoti pastatą atsakovas pradėjo jau 2012-02-03, padarė išvadą, jog nagrinėjamu atveju statybos darbų pabaiga turi būti pripažįstama 2012-02-20, kai ieškovas ir atsakovas pasirašė genrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą, nes remiantis protingumo, sąžiningumo, teisingumo ir proporcingumo principais, būtų nesąžininga sutartį aiškinti taip, kaip prašo atsakovas, ir darbų užbaigimu laikyti 2012-11-08, t. y. dieną, kuomet Statybos užbaigimo komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą, kuriuo pastatas Vilties g. 12 buvo pripažintas tinkamu naudoti.

12Teismas konstatavo, kad faktiškai ieškovas uždelsė atlikti darbus nuo 2011-12-23 iki 2012-02-20, t. y. 58 kalendorines dienas, todėl atsakovas turėjo teisę už šį laikotarpį skaičiuoti baudines netesybas vadovaudamasis Sutarties 7.2 punktu, numatančiu 0,02 proc. delspinigių skaičiavimą numatytu laiku neužbaigus statybos darbų. Teismas nurodyto dydžio netesybų, paskaičiuotų nuo sąmatoje nustatytos darbų kainos, nepripažino neprotingai didelėmis, nukrypstančiomis nuo formuojamos teismų praktikos, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintų principų, pažeidžiančiomis rangos sutarties šalių interesų pusiausvyrą, todėl jų nemažino. Atsakovas nepagrįstai 278 163,78 Lt išskaičiavo kaip delspinigius, kadangi jis įgijo teisę į 50 575,23 Lt (278 163,78 Lt – 50 575,23 Lt), todėl ieškovui iš atsakovo priteisė 227 588,55 Lt skolos už pagal rangos sutartį atliktus darbus.

13Teismas dėl atsakovo nurodomų nuostolių už patalpų nuomą 32 106,66 Lt sumai pagrįstumo nepasisakė, kadangi tokio reikalavimo šioje byloje atsakovas nepareiškė. Taip pat teismas nepasisakė dėl ieškovo argumentų dėl jo patirtų atliekų tvarkymo išlaidų, išlaidų už komunalines paslaugas, nes šios išlaidos į sąmatą bei ginčo PVM sąskaitas – faktūras nebuvo įtrauktos, o ieškovas savarankiškų reikalavimų nereiškė, todėl tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

14III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai

15Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Pakruojo arka“ prašo skundžiamą Vilniaus apygardos teismo 2013-08-09 sprendimą pakeisti, ieškinį tenkinant visiškai ir priteisiant iš atsakovo

16272 698,95 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas padarė pagrįstą išvadą, jog delspinigiai galėjo būti skaičiuojami tik už laikotarpį nuo 2011-12-23 iki 2012-02-20, t. y. už 58 dienas, tačiau nepagrįstai atsisakė sumažinti delspinigių dydį iki 5 464,83 Lt sumos. Teismas tinkamai nemotyvavo savo išvados nemažinti delspinigių dydžio, nenurodė jokių konkrečių motyvų, kodėl yra daroma būtent tokia išvada, tinkamai neįvertino ir nepasisakė dėl ieškovo argumentų. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo atveju yra abu netesybų mažinimo pagrindai, numatyti CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje, t. y. Sutarties 7.2 punkte nustatytas netesybų dydis yra neprotingai didelis ir ieškovas laiku įvykdė didžiąją dalį savo prievolės (laiku atliko 90 proc. statybos darbų), todėl teismas turėjo į tai atsižvelgti.

17Be to, netesybos turėtų būti skaičiuojamos tik nuo pradelstų statybos darbų vertės ir jų dydis už pradelsimo laikotarpį turėtų būti 5 464,83 Lt [471 106,20 Lt (pradelstų darbų vertė) x 58 d. x 0,02 proc.]. Apeliantas nurodo, kad šią netesybų sumą pripažįsta.

18Visgi, teismui nusprendus, kad nėra pagrindo mažinti priteistų netesybų dydžio, netesybos turi būti sumažintos iki atsakovo patirtų išlaidų patalpų nuomai, t. y. iki 32 106,66 Lt, kuri yra kreditoriaus įrodyti nuostoliai, ir šios sumos neturėtų viršyti.

19Apeliaciniu skundu atsakovas Generalinė prokuratūra prašo skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismo sprendimas priimtas netinkamai išanalizavus teismų praktiką ir neteisingai pritaikius materialinės teisės normas, reglamentuojančias ginčo teisinius santykius.

20Spręsdamas dėl prievolės pagal sutartį pabaigos momento, teismas netinkamai taikė CK 6.193 straipsnį. Apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada, kad darbų pabaiga pagal sutartį laikytinas momentas, kai šalys pasirašė atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą. Teismo įvertinta aplinkybė, kad jau 2012-02-03 atsakovas pradėjo faktiškai naudotis pastatu, neturi teisinės reikšmės šalių ginčui spręsti, o toks teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas. Dėl to, kad pasibaigė patalpų, į kurias įsikėlė Klaipėdos apygardos prokuratūros darbuotojai, nuomos sutartis su UAB „TEO“, o pratęsti nuomos sutarties nebuvo galimybės dėl nepakankamo finansavimo, 2012-02-03 jie privalėjo įsikelti į rekonstruojamo pastato patalpas, tačiau tai negalėjo būti laikoma statybos pabaiga, nes statinyje nebuvo pašalinti visi defektai, o vėliau paaiškėdavo vis nauji. Sutarties 3.4 punktas, numatantis, kad darbų pabaiga laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, galutinai įformintas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, neprieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei, todėl ieškovas nepagrįstai su tokia nuostata nesutiko. Tokios sutarties sąlygos paneigimas reikštų sutarties laisvės principo pažeidimą.

21Apeliantas nurodo, kad jis tinkamai vykdė savo pareigą organizuoti sutarties objekto perdavimą vertinti komisijai 2012-02-27, tačiau dėl ieškovo kaltės, t. y. dėl statybos darbų atlikimo su defektais, statybos užbaigimo aktas nebuvo išduotas, o ginčo pastatas nepripažintas tinkamu naudoti.

22Taip pat apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada, kad faktiškai ieškovas uždelsė atlikti darbus 58 dienas, kadangi sutartinės netesybos turėjo būti paskaičiuotos iki to momento, kai bus galutinai įformintas statinio pripažinimo naudoti aktas.

23Skunde nurodoma, kad teismas sprendime padarė aritmetinę klaidą priteisdamas ieškovui ne 5 465 Lt (kuris paskaičiuotas proporcingai patenkintų reikalavimų daliai), tačiau 6 454 Lt žyminio mokesčio.

24Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, o ieškovo apeliacinį skundą tenkinti. Nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas, kadangi teismas teisingai konstatavo, jog statybos darbų pabaiga turi būti pripažįstama 2012-02-20, taip pat, kad atsakovas neturi teisės skaičiuoti ieškovui delspinigių iki pastato Vilties g. 12 pridavimo statybos užbaigimo komisijai, nes šie darbai neįeina į sutartyje numatytų ieškovo statybos darbų apimtį.

25Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, kadangi pirmosios instancijos teismas paskaičiavo atsakovui pagrįsto dydžio netesybas.

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

27Apeliaciniai skundai atmestini.

28Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB ,,Pakruojo arka“ laimėjo atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros skelbtą supaprastintą atvirą konkursą ,,Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje, rekonstrukcijos projektavimo ir statybos darbų pirkimas“ (t. 1, b. l. 12-80). Ieškovas ir atsakovas 2010-11-05 sudarė Rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų sutartį Nr. 9.7-42 (t. 1, b. l. 81-85). Pagal sutartį rangovas įsipareigojo pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir technines specifikacijas parengti pastatų, esančių Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje, rekonstravimo techninį projektą, gauti statybos leidimą ir atlikti statybos darbus bei suteikti su šiais darbais susijusias paslaugas, o užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokėti už juos sutartyje numatytais terminais ir tvarka. Rangovas darbus turėjo atlikti dviem etapais: pirmu - pastatų Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje, techninio projekto parengimas ir pastato Vilties g. 12, Klaipėdoje, rekonstravimo-statybos darbai, antru - pastato Vilties g. 10, Klaipėdoje, rekonstravimo-statybos darbai (sutarties 3.1 p.). Pirmojo etapo darbai turėjo būti pradėti nedelsiant po sutarties įsigaliojimo, o darbų trukmė numatyta dvylika mėnesių, t. y. iki 2011-11-05. Antrojo etapo darbus rangovas turėjo pradėti gavęs užsakovo raštišką patvirtinimą dėl darbų pradžios, numatyta darbų trukmė – šeši mėnesiai. Byloje nėra ginčo dėl to, kad dėl sumažintų biudžeto asignavimų Lietuvos Respublikos generalinei prokuratūrai antrojo etapo darbai nebuvo pradėti ir galutinis statybos darbų atlikimas turėjo sutapti su pirmojo etapo darbų atlikimo terminu. 2011-01-03 statybvietės perdavimo – priėmimo aktu užsakovas perdavė rangovui, o šis priėmė objekto „Klaipėdos apygardos prokuratūros pastatą Vilties g. 12, Klaipėda“ statybvietę visam rekonstrukcijos laikotarpiui iki užbaigtų darbų perdavimo pastatų savininkui ar jo nurodytam naudotojui (t. 3, b. l. 132). 2011-11-04 papildomu susitarimu Nr. 1 prie rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų sutarties šalys susitarė pratęsti pirmojo etapo darbų atlikimo terminą iki 2011-12-23 (t. 3, b. l. 140, 141). Dėl šios aplinkybės ginčo byloje taip pat nėra. 2012 m. sausio mėn. pažymoje apie atliktų darbų vertę ir išlaidas per ataskaitinį laikotarpį (2011 m. gruodžio mėn.) 465 497,26 Lt sumai (įskaitant PVM), 2012-02-13 suderintoje su užsakovu (t. 1, b. l. 187), įrašyta pastaba, kad atliktų darbų aktai pasirašomi su išlyga, jog rangovas pašalins 2012-02-09 Klaipėdos apygardos prokuratūros suderinimo akte nustatytus defektus ir statinį Valstybinei komisijai pripažinus tinkamu naudoti. Po šių veiksmų rangovui bus mokama pagal pateiktą sąskaitą faktūrą. 2012 m. vasario mėn. pažymoje apie atliktų darbų vertę ir išlaidas per ataskaitinį laikotarpį (2012 m. sausio mėn.) 5 608,94 Lt sumai (įskaitant PVM), 2012-03-26 suderintoje su užsakovu ir statinio statybos techniniu prižiūrėtoju (t. 1, b. l. 189), įrašyta analogiška ankstesnei pastaba, tik nurodyti 2012-03-27 Klaipėdos apygardos prokuratūros suderinimo akte nustatyti defektai (t. 3, b. l. 209-210).

292012-02-20 tarp šalių pasirašytas Genrangovo atliktų darbų galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas be pastabų ar išlygų. Šiame akte šalys nurodė, kad aktu patvirtinama, jog visi pirmojo etapo statybos darbai, numatyti Statybos rangos sutartyje, yra baigti. Bendra atliktų darbų vertė yra 4 964 546,01 Lt su PVM (t. 1, b. l. 179). Šalys patvirtino, kad šio akto pasirašymo dieną genrangovas yra atlikęs visus darbus, kaip tai buvo numatyta šalių pasirašytoje sutartyje; taip pat, kad sutikrinti atliktų darbų kiekiai, įkainiai ir sumos. Statybos užbaigimo komisija 2012-11-08 surašė statybos užbaigimo aktą Nr. SUA-30-121108-00149, kuriuo pastatas Vilties g. 12 buvo pripažintas tinkamu naudoti (t. 1, b. l. 180). Rangovas 2012-11-13 pateikė užsakovui apmokėti PVM sąskaitas-faktūras Nr. 11852 ir Nr. 11860. Užsakovas jas grąžino, nurodydamas, kad patyrė 32 106,66 Lt nuostolių už patalpų nuomą (už laikotarpį nuo 2011-12-23 iki 2012-02-03) ir iki 2012-11-08 priskaičiavo

30278 163,78 Lt delspinigių. Rangovas išrašė naujas PVM sąskaitas-faktūras Nr. 12466 5 608,94 Lt sumai ir Nr. 12467 – 465 947,26 Lt sumai, o taip pat naujai sudarytus atliktų darbų aktus.

312012-11-30 užsakovas pasirašė atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas faktūras, pastabose nurodydamas, kad apmokama 187 333,48 Lt suma (t. 1, b. l. 192). Taigi faktiškai atsakovas ieškovui sumokėjo 187 333,48 Lt ir liko nesumokėjęs 278 163,78 Lt.

32Byloje kilo ginčas dėl statybos rangos darbų pabaigos momento nustatymo bei netesybų dydžio ir pagrįstumo.

33Dėl rangos sutarties sąlygų, susijusių su prievolės pagal sutartį pabaiga momentu, aiškinimo

34Apeliantas Generalinė prokuratūra nesutinka su teismo ieškovui AB „Pakruojo arka“ priteista suma už atliktus statybos bei projektavimo darbus 2010-11-05 Statybos rangos sutarties pagrindu argumentuodamas tuo, kad teismas netinkamai aiškino darbų pabaigos sąvoką, tačiau teisėjų kolegija su tokiu argumentu nesutinka.

35Kadangi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo, turi būti vadovaujamasi sutarčių aiškinimo taisyklėmis, numatytomis CK 6.193 – 6.195 straipsniuose, ir suformuluotomis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. D. IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Suchodolski firma „Elestra“ v. Vilniaus rajono savivaldybės administracija, bylos Nr. 3K-3-233/2012; kt.). CK 6.193 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sutartys turi būti aiškinamos sąžiningai. Aiškinant sutartį, pirmiausia turi būti nagrinėjami tikrieji sutarties šalių ketinimai, o ne vien remiamasi pažodiniu sutarties teksto aiškinimu. Visos sutarties sąlygos turi būti aiškinamos atsižvelgiant į jų tarpusavio ryšį, sutarties esmę ir tikslą bei jos sudarymo aplinkybes.

36Pasak apelianto, teismas nepagrįstai darbų pabaiga pagal sutartį pripažino momentą, kai ieškovas ir atsakovas pasirašė generalinio rangovo atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktą, t. y. 2012-02-20, bet ne tą dieną, kai Statybos užbaigimo komisija pasirašė statybos užbaigimo aktą, kuriuo pastatas Vilties g. 12 buvo pripažintas tinkamu naudoti. Su tokia apelianto pozicija teisėjų kolegija nesutinka ir pritaria skundžiamiems teismo motyvams. Pažymėtina, kad siekiant nustatyti tikruosius sutarties šalių ketinimus dėl sutarties sąlygos, apibrėžiančios, kad darbų pabaiga pagal sutartį bus laikomas momentas, kai užbaigti visi sutartyje numatyti darbai, galutinai įformintas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (3.4 p.), turi būti ne tik sistemiškai atsižvelgiama į kitas sutarties sąlygas, tačiau ir į faktinius tarp šalių susiklosčiusius santykius.

37Atkreiptinas dėmesys, kad apibrėždamos sutarties dalyką, šalys aiškiai susitarė, kad rangovas įsipareigoja pagal užsakovo pateiktą projektavimo užduotį ir technines specifikacijas parengti Klaipėdos apygardos prokuratūros ir Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūros pastatų Vilties g. 10 ir 12, Klaipėdoje, rekonstravimo techninį projektą, gauti statybos leidimą ir atlikti statybos darbus bei su šiais darbais susijusias paslaugas, o užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus darbus ir apmokėti už juos sutartyje numatytais terminais ir tvarka (1.1 p.). Klaipėdos prokuratūros pastato rekonstrukcijos kalendoriniame darbų vykdymo grafike, kuris yra neatskiriama sutarties dalimi, yra numatytos konkrečios darbų kainos už atliktinus darbus. Rangovas be kitų pareigų įsipareigojo perduoti visus sutarties objektui priduoti būtinus dokumentus užsakovui ir dalyvauti priduodant objektą komisijai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (5.18 p.). Šalys taip pat aptarė darbų kainą, jos sudėtines dalis bei apmokėjimo tvarką už atliktus darbus. Taip pat numatė sankcijas neįvykdžius kalendoriniame darbų vykdymo grafike numatytos darbų apimties bei sutartyje numatytu laiku neužbaigus statybos darbų (7.1, 7.2 p.).

38Kaip matyti iš bylos duomenų, atlikęs Statybos rangos sutartimi sulygtus darbus, ieškovas juos perdavė 2012-02-20 galutiniu atliktų darbų perdavimo – priėmimo aktu. Atsakovas kaip užsakovas, priimdamas šiuos darbus, dėl jų jokių pretenzijų nepareiškė. Kasacinis teismas ne kartą yra konstatavęs, kad darbų priėmimo aktu (CK 6.694 str. 1 d.) įforminami du tarpusavyje susiję veiksmai: darbų rezultato pridavimas ir darbų rezultato priėmimas. Šis aktas yra sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas, todėl turi didelę reikšmę vykdant statybos rangos sutartį: jame fiksuojami nustatyti darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą, todėl trūkumų faktu vėliau remtis negalima (CK 6.662 str. 2 d.); nuo darbų perdavimo akto pasirašymo momento užsakovui pereina atsitiktinio darbų rezultato žuvimo ar sugedimo rizika; su darbų priėmimo faktu susijęs apmokėjimas rangovui už atliktus darbus. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje konstatuota, kad darbų atlikimo aktas yra įstatyme įtvirtintas dokumentas, kuriame surašomi faktinio pobūdžio duomenys apie svarbias bylai aplinkybes; šis aktas yra įrodymų šaltinis apie tai, ar pagal rangos sutartį nurodyti darbai buvo atlikti, kada jie buvo atlikti ar jų atlikimas atitinka sutarties sąlygas. Atliktų darbų akte nurodomos aplinkybės apie faktinius darbų kiekius, jų apimtis, vertę, atliktų darbų trūkumai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-01-22 nutartis civ. byloje Nr.3K-3-19/2009, 2005-09-21 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-413/2005; 2007-10-01 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-361/2007). Taigi, atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų.

39Atkreiptinas dėmesys, kad pasirašytas galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas nėra nuginčytas įstatymų nustatyta tvarka, jis yra galiojantis bei patvirtinantis, kad ieškovas įvykdė sutartimi prisiimtus įsipareigojimus bei perdavė sutartyje numatytus darbus atsakovui, o atsakovas šiuos darbus priėmė be išlygų ir tai patvirtino savo parašu. Todėl paneigti šio akto svarbą sprendžiant dėl ieškovo teisės į atlyginimą už atliktus darbus atsiradimo momento nėra pagrindo. Tai, kad atsakovas ne tik priėmė ieškovo atliktus darbus, bet ir faktiškai jais pradėjo naudotis patvirtina ir tai, kad jau 2012-02-03 Klaipėdos apygardos prokuratūros darbuotojai persikėlė į pastatą Vilties g. 12, šią aplinkybę teismas teisingai įvertino spręsdamas dėl reikalavimo pagrįstumo.

40Atsižvelgiant į tai, nors sutartyje darbų pabaiga yra siejama su pastato pripažinimo tinkamu naudoti akto įforminimu, tačiau terminai šiam veiksmui atlikti nei sutartyje, nei jos prieduose nėra numatyti, išskyrus jų pradžią – 2011-12-19 – 23, tai, kad pripažįstant statinį tinkamu naudoti dalyvauja valstybinės institucijos ir nėra galimybės tiksliai nustatyti šio veiksmo atlikimo pabaigos dėl objektyvių priežasčių, įvertinant statybos rangos teisinių santykių specifiką ir nagrinėjamoje byloje atsakovo aiškiai išreikštą poziciją dėl tokios darbų pabaigos traktuotės siekiant užsitikrinti, kad ieškovas tinkamai įvykdytų sutartimi prisiimtus įsipareigojimus ir darbus atliktų kokybiškai, o nustačius darbų trūkumus iki akto pripažinti statinį tinkamu naudoti surašymo juos tinkamai pašalintų, darytina išvada, kad sutartyje numatytas darbų pabaigos momentas sietinas su atsakovo pareigos atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus atsiradimo momentu. Tokią savo valią, teisėjų kolegijos vertinimu, jis išreiškė ir pažymose apie atliktų darbų vertę ir išlaidas padarydamas pastabas, kad atliktų darbų aktai priimami su išlygomis, kol nebus pašalinti darbų trūkumai bei pastatas nebus pripažintas tinkamu naudoti. Dėl nurodyto pritartina pirmosios instancijos teismo motyvams, kuriais pripažinta ieškovo teisė į 227 588,55 Lt skolą bei paneigta atsakovo teisė įskaityti 278 163,78 Lt sumą į delspinigius nenustačius, kad ieškovas praleido darbų atlikimo terminus daugiau kaip 58 dienas, t. y. iki 2012-02-20.

41Dėl netesybų dydžio ir pagrįstumo

42Apeliantas AB „Pakruojo arka“ nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl netesybų dydžio nurodydamas, kad teismo priteistos netesybos yra neprotingai didelės, be to, jos nepagrįstai paskaičiuotos nuo visų statybos darbų, nes jis laiku atliko 90 procentų darbų, taip pat, jo manymu, netesybos turėtų būti sumažinto iki atsakovo patirtų išlaidų nuomai – 32 106,66 Lt, o apeliantas Generalinė prokuratūra – kad teismo priteistos netesybos nepagrįstai paskaičiuotos tik už 58 dienas, kadangi turėjo būti priteistos iki visiško prievolės įvykdymo, t. y. iki momento, kai bus galutinai įformintas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas, tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad keisti šios teismo sprendimo dalies nėra pagrindo nei dėl ieškovo, nei dėl atsakovo skundų argumentų.

43Pažymėtina, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų (CK 6.71 str.) tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba ikisutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė susitarti dėl netesybų reiškia, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais.

44Kaip jau konstatuota, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad ieškovas pažeidė sutarties įvykdymo terminą, pavėluodamas atlikti darbus 58 dienas, kurios skaičiuojamos nuo 2011-12-23 (galutinis sutarties pratęsimo terminas) iki 2012-02-20, kai tarp šalių buvo pasirašytas galutinis darbų perdavimo – priėmimo aktas, todėl neatkartojant motyvų dėl šių apelianto Generalinės prokuratūros skundo argumentų plačiau nepasisakoma.

45Atkreiptinas dėmesys, kad šalių sudarytos Statybos rangos sutarties 7.2 punkte numatyta, kad rangovas, sutartyje numatytu laiku neužbaigęs statybos darbų, moka užsakovui už kiekvieną pavėluotą dieną 0,02 procento delspinigių nuo sąmatoje nustatytos darbų kainos bei padengia užsakovo faktines patalpų nuomos išlaidas vėlavimo laikotarpiu. Nėra pagrindo sutikti su apelianto AB „Pakruojo arka“ pateikiamu netesybų skaičiavimu vien tik nuo pradelstų darbų apimties ir vertės, kurie, anot jo, sudaro 10 procentų, kadangi ši sutarties sąlyga, kaip matyti iš atsakovo procesinių dokumentų bei faktinių bylos aplinkybių, buvo skirta siekiant užtikrinti tinkamą prievolių įvykdymą, t. y., kad statybos darbai būtų atlikti kokybiškai ir laiku, šiuo atveju – iki 2011-12-23. Ieškovui pažeidus sutarties įvykdymo terminus, atsakovas pagrįstai įgijo teisę reikalauti netesybų, skaičiuojamų nuo visos sąmatoje nustatytos darbų kainos, kadangi šių darbų atlikimas nustatytu terminu atsakovui buvo reikšmingas, siekiant užtikrinti tinkamą prokuratūros darbuotojų darbą, tuo tarpu ieškovas, atlikdamas statybos rangos darbus, veikė kaip šios srities profesionalas, kuriam taikomi didesni atidumo ir rūpestingumo standartai, ir kuris turėjo galimybę tinkamai įvertinti statybos darbų atlikimą tiek per pradinį, tiek per pratęstą terminą bei žinodamas, kokios pasekmės yra numatytos sutartyje jam vėluojant perduoti atsakovui galutinį darbų rezultatą, todėl, esant tokioms aplinkybėms, mažinti priteistas netesybas iki 5 464,83 Lt dydžio nėra pagrindo.

46Taip pat nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu dėl netesybų mažinimo iki įrodyto nuostolių dydžio, t. y. atsakovo patirtų išlaidų nuomai – 32 106,66 Lt, kadangi minimalios netesybų dydžio ribos nustatymas nereiškia, kad visais atvejais netesybos turi būti sumažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-08-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008), o nagrinėjamu atveju, atsižvelgiant į šioje byloje nustatytas aplinkybes, nėra pagrindo konstatuoti tokį atvejį.

47Dėl nurodyto konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą ir pakankamai motyvuotą išvadą, kad nagrinėjamu atveju iš ieškovui mokėtinos sumos išskaitytinos netesybų sumos nėra pagrindo mažinti (CK 6.73 str.).

48Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

49Atmetus abiejų šalių apeliacinius skundus, jų turėtos bylinėjimosi išlaidos, vadovaujantis lygiateisiškumo bei proporcingumo principais, vienai iš kitos nepriteistinos (CPK 93 str. 1 d., 3 d.).

50Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, motyvuojamojoje dalyje paskirstydamas šalių turėtas bylinėjimosi išlaidas, priteisė ieškovui iš atsakovo 5 465 Lt žyminio mokesčio, tačiau sprendimo rezoliucinėje dalyje padarė aritmetinę klaidą priteisdamas 6 454 Lt žyminio mokesčio, ši sprendimo dalis tikslintina, priteisiant iš atsakovo ieškovui 5 465 Lt žyminio mokesčio (CPK 93 str.).

51Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas iš esmės nepakeistas, patikslinant jo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

52Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais,

Nutarė

53Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą iš esmės palikti nepakeistą, patikslinant teismo sprendimo dalį dėl iš atsakovo Lietuvos Respublikos generalinės prokuratūros ieškovui akcinei bendrovei „Pakruojo arka“ priteisto 6 454 Lt žyminio mokesčio, jį sumažinant iki 5 465 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB „Pakruojo arka“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo... 5. Nurodė, kad ieškovas su atsakovu 2010-11-05 sudarė Rekonstravimo... 6. Atsižvelgiant į tai, kad pastatas Vilties g. 12 užsakovui faktiškai buvo... 7. Ieškovas 2012-10-01 informavo užsakovą, kad trūkumai pašalinti, 2012-11-08... 8. Atsakovas Generalinė prokuratūra su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti.... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimu ieškinį... 11. Teismas, nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, kad galutinis statybos... 12. Teismas konstatavo, kad faktiškai ieškovas uždelsė atlikti darbus nuo... 13. Teismas dėl atsakovo nurodomų nuostolių už patalpų nuomą 32 106,66 Lt... 14. III. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į apeliacinius skundus argumentai... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Pakruojo arka“ prašo skundžiamą... 16. 272 698,95 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas, bylinėjimosi... 17. Be to, netesybos turėtų būti skaičiuojamos tik nuo pradelstų statybos... 18. Visgi, teismui nusprendus, kad nėra pagrindo mažinti priteistų netesybų... 19. Apeliaciniu skundu atsakovas Generalinė prokuratūra prašo skundžiamą... 20. Spręsdamas dėl prievolės pagal sutartį pabaigos momento, teismas netinkamai... 21. Apeliantas nurodo, kad jis tinkamai vykdė savo pareigą organizuoti sutarties... 22. Taip pat apeliantas nesutinka su teismo padaryta išvada, kad faktiškai... 23. Skunde nurodoma, kad teismas sprendime padarė aritmetinę klaidą priteisdamas... 24. Atsiliepimu į atsakovo apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovo... 25. Atsiliepimu į ieškovo apeliacinį skundą atsakovas prašo ieškovo... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. Apeliaciniai skundai atmestini.... 28. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas AB ,,Pakruojo arka“ laimėjo... 29. 2012-02-20 tarp šalių pasirašytas Genrangovo atliktų darbų galutinis... 30. 278 163,78 Lt delspinigių. Rangovas išrašė naujas PVM sąskaitas-faktūras... 31. 2012-11-30 užsakovas pasirašė atliktų darbų aktus ir PVM sąskaitas... 32. Byloje kilo ginčas dėl statybos rangos darbų pabaigos momento nustatymo bei... 33. Dėl rangos sutarties sąlygų, susijusių su prievolės pagal sutartį pabaiga... 34. Apeliantas Generalinė prokuratūra nesutinka su teismo ieškovui AB... 35. Kadangi nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl sutarties sąlygų aiškinimo,... 36. Pasak apelianto, teismas nepagrįstai darbų pabaiga pagal sutartį pripažino... 37. Atkreiptinas dėmesys, kad apibrėždamos sutarties dalyką, šalys aiškiai... 38. Kaip matyti iš bylos duomenų, atlikęs Statybos rangos sutartimi sulygtus... 39. Atkreiptinas dėmesys, kad pasirašytas galutinis darbų perdavimo –... 40. Atsižvelgiant į tai, nors sutartyje darbų pabaiga yra siejama su pastato... 41. Dėl netesybų dydžio ir pagrįstumo... 42. Apeliantas AB „Pakruojo arka“ nesutinka su teismo sprendimo dalimi dėl... 43. Pažymėtina, kad šalių susitarimu nustatytų netesybų (CK 6.71 str.)... 44. Kaip jau konstatuota, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, kad... 45. Atkreiptinas dėmesys, kad šalių sudarytos Statybos rangos sutarties 7.2... 46. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apelianto argumentu dėl netesybų mažinimo... 47. Dėl nurodyto konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas padarė... 48. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ... 49. Atmetus abiejų šalių apeliacinius skundus, jų turėtos bylinėjimosi... 50. Atsižvelgiant į tai, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas... 51. Esant nurodytoms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 52. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 53. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą iš esmės...