Byla 2A-92-343/2011

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko, Albino Čeplinsko, sekretoriaujant Editai Tamulaitienei, dalyvaujant pareiškėjos A. J. įstatyminei atstovei R. J., viešame teismo posėdyje žodinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens I. B. apeliacinį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2316-91/2010 pagal pareiškėjos A. J. įstatyminės atstovės R. J. pareiškimą suinteresuotiems asmenims I. B., A. R., Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai, Marijampolės apskrities VMI dėl juridinę reikšmę turinčių palikimo priėmimo ir palikimo atsiradimo vietos faktų nustatymo, ir

Nustatė

2patikslintu pareiškimu (b.l. 41-44) pareiškėjos atstovė pagal įstatymą prašė nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, jog po S. R. mirties 2006 m. liepos 25 d. atsiradusį palikimą priėmė pareiškėja, kuri yra palikėjo dukra, pradėdama turtą faktiškai valdyti, jog palikimo atsiradimo vieta yra Suvalkų g. 27-6, Kalvarijoje. Pareiškėjos įstatyminė atstovė nurodė nuo 2003 m. rugpjūčio mėnesio gyvenusi su palikėju faktinėje santuokoje. Po S. R. mirties liko turtas - butas, kuriame iki mirties gyveno palikėjas su pareiškėja ir jos įstatymine atstove, automobilis, įvairūs kilnojamieji namų apyvokos ir apstatymo daiktai, baldai, telefonai, dviratis, kiti asmeniniai daiktai, taip pat skolinės prievolės. Visą šį turtą po palikėjo mirties valdo pareiškėja, kuri, kartu su mirusiojo sūnumi suinteresuotu asmeniu A. R. buvo pirmosios eilės įpėdinė. Suinteresuotasis asmuo į tėvo turtą nepretendavo, tuo tarpu pareiškėjos įstatyminė atstovė nurodė nepilnametės dukters interesais išlaikanti nekilnojamąjį turtą, padengusi su turto išlaikymu susijusias skolas. Dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, jog 2006 m. liepos 14 d. Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendimu nurodytas nekilnojamasis turtas pareiškėjai priteistas kaip išlaikymas, tačiau sprendimas iki S. R. mirties nebuvo įsiteisėjęs. Vėliau toje byloje procesas buvo atnaujintas, į bylą buvo įtraukta mirusiojo sesuo I. B., kuri, būdama ketvirtos eilės įpėdinė, reiškė nepagrįstas pretenzijas į brolio turtą. I. B. taip pat kreipėsi į Prienų rajono apylinkės teismą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo ir šis jos prašymas, neatsižvelgiant į tai, jog egzistavo aukštesnės eilės įpėdiniai, be to, palikimo atsiradimo vieta laikytinas ne Birštonas, kur palikėjas buvo deklaravęs gyvenamąją vietą, o aukščiau nurodytas adresas Kalvarijoje, kur pareiškėjas keletą metų iki mirties faktiškai gyveno, buvo patenkintas. Pareiškėjos įstatyminės atstovės prašymu procesas nurodytoje Prienų rajono apylinkės teismo byloje taip pat buvo atnaujintas. Nurodytų aplinkybių visumą pareiškėjos įstatyminė atstovė nurodė vertinanti kaip pakankamą pareiškime nurodytiems juridinę reikšmę turintiems faktams patvirtinti.

3Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 54) suinteresuotas asmuo Marijampolės apskrities VMI bylą prašė nagrinėti teismo nuožiūra.

4Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 55) suinteresuotas asmuo I. B. prašė pareiškimą atmesti arba palikti nenagrinėtu ir nurodė, kad analogiškas ginčas tarp šalių jau buvo išnagrinėtas pareiškėjos minėtoje Prienų rajono apylinkės teismo nagrinėjamoje byloje, suinteresuotam asmeniui jau yra atnaujintas terminas palikimui priimti, todėl šio fakto nenuginčijus naujas teisminis procesas negalimas. Kadangi pareiškėja yra nepilnametė, teismas dėl didelių palikėjo skolų neišduotų jai leidimo priimti palikimą. Dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, jog pareiškėjos įstatyminė atstovė prie palikėjo laidotuvių neprisidėjo, siekė nuslėpti nuo palikėjo giminaičių duomenis apie jo turtą.

5Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 56) suinteresuotas asmuo Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba nurodė sutinkanti su reiškiamais reikalavimais, patvirtino, jog pareiškėja auga tvarkingoje aplinkoje, šeima neįrašyta į socialinės rizikos šeimų apskaitą.

6Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 84-85) suinteresuotas asmuo A. R. prašė pareiškimą patenkinti, savo poziciją grįsdamas argumentais, analogiškais nurodytiems patikslintame pareiškime.

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu (b.l. 103-112) pareiškimą patenkino, nustatė pareiškime nurodytus juridinę reikšmę turinčius faktus, priteisė iš pareiškėjos įstatyminės atstovės valstybei 33,80 Lt pašto išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti. Teismas nurodė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina pareiškėją visą laiką po tėvo mirties gyvenus palikimą sudarančiame bute, pareiškėjos atstovę pagal įstatymą rūpinusis palikimą sudarančiu turtu, jį išlaikius nepilnametės dukters interesais, vykdžius palikėjo turtines prievoles, susijusias su paveldėtu turtu. Šios aplinkybės, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti nepilnametės pareiškėjos interesų apsaugą, vertintinos kaip pakankamos juridinę reikšmę turinčiam palikimo priėmimo faktui nustatyti. Teismas taip pat sutiko su pareiškėjos įstatyminės atstovės argumentais, jog suinteresuoto asmens I. B. nurodoma palikimo atsiradimo vieta, sutampanti su palikėjo deklaruota gyvenamąja vieta, neatitiko faktinės situacijos ir buvo formali, kadangi realiai palikėjas gyveno kitoje vietoje. Pastaroji aplinkybė teismo įvertinta kaip pakankama ir palikimo atsiradimo vietos faktui patvirtinti. Teismas atmetė suinteresuoto asmens I. B. argumentą apie dideles palikėjo skolas kaip nepagrįstą jokiais byloje esančiais įrodymais.

8Apeliaciniu skundu (b.l. 114-115) suinteresuotas asmuo I. B. prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą - pareiškimą atmesti ir nurodo, kad pareiškime nurodytas nekilnojamasis turtas yra įregistruotas pareiškėjos vardu teismo sprendimo dėl materialinio išlaikymo pagrindu, todėl pareiškime nurodytų faktų nustatymas neturės jokių teisinių pasekmių, t.y. nurodomi faktai nelaikytini juridiniais, o tai yra pagrindas bylą nutraukti kaip nenagrinėtiną teisme. Be to, Prienų rajono apylinkės teismas yra atnaujinęs apeliantei terminą palikimui priimti, minėtos bylos nagrinėjimo metu pareiškėjos įstatyminė atstovė nagrinėjamoje byloje nurodytų aplinkybių neįrodinėjo, teismo sprendimas nurodytoje byloje vertintinas kaip reiškiantis, jog teismas netiesiogiai konstatavo, kad pareiškėja palikimo nėra priėmusi. Kol ši aplinkybė nenuginčyta, naujas procesas dėl palikimo priėmimo negalimas. Apeliantei paveldėjus palikėjo turtą nagrinėjamoje byloje nurodytų faktų nustatymas nesukurs jokių teisinių pasekmių. Be to, pirmosios instancijos teismas be pagrindo ignoravo civilinės teisės normų, pagal kurias palikimui priimti nepilnamečio vaiko vardu reikalingas teismo leidimas, nuostatas.

9Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 124-128) pareiškėjos atstovė pagal įstatymą prašo skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą ir nurodo, kad, kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, teismo patvirtinti juridinę reikšmę turintys faktai turės įtakos ne tik pareiškėjos teisėms į palikimą, bet ir su apeliantės teisėmis susijusių civilinių procesų baigčiai. Dėmesys taip pat atkreipiamas į tai, jog pareiškėjos vardu yra įregistruotas ne visas palikimą sudarantis turtas, o tik vienas turto objektas - butas. Be to, atnaujinus procesą byloje, kurioje priimto sprendimo pagrindu buvo įregistruotos nuosavybės teisės pareiškėjos vardu, pareiškėjai nepalankios to proceso baigties atveju turtas vėl taps paveldėjimo objektu ir taps aktualiu palikimo priėmimo faktas. Nepagrįstas ir apeliantės argumentas, jog ji yra paveldėjusi palikėjo turtą, kadangi procesas civilinėje byloje dėl termino palikimui priimti atnaujinimo yra atnaujintas. Nors apeliantė nurodo ginčijanti visą pirmosios instancijos teismo sprendimą, skunde nėra jokių argumentų, kuriais būtų ginčijama sprendimo dalis dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo atsiradimo vietos nustatymo.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą, pagrįstą, procesines ir materialines teisės normas atitinkantį sprendimą, kurį keisti ar naikinti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

12Nors apeliaciniu skundu prašoma panaikinti visą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir pareiškimą atmesti, kaip teisingai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė pareiškėjos atstovė pagal įstatymą, apeliaciniame skunde nepasisakoma dėl antrojo pareiškimo reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, jog S. R. palikimo atsiradimo vieta yra Suvalkų g. 27-6, Kalvarijoje, pagrįstumo, todėl naikinti ar keisti šią pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį teisėjų kolegija neturi teisinio pagrindo.

13Byloje kilo ginčas dėl reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį palikimo priėmimo pradėjus turtą faktiškai valdyti faktą pagrįstumo. Kaip matyti iš apeliacinio skundo turinio, suinteresuotas asmuo ginčija ne pačias prašomo nustatyti fakto sudėtį sudarančias aplinkybes, t.y. neginčija pareiškime nurodytų faktinių aplinkybių, jog po S. R. mirties likusiame bute gyvena, jo turtu naudojasi ir jį valdo pareiškėja bei jos įstatyminė atstovė, pastaroji moka su turtu susijusius mokesčius, yra įvykdžiusi su nekilnojamuoju turtu susijusius skolinius įsipareigojimus, bet akcentuoja procesinius ginčijamo sprendimo ir jo priėmimo tvarkos trūkumus. Apeliantė nurodo, jog prašomas nustatyti faktas neturi juridinės reikšmės, kadangi palikėjui priklausęs butas jau įregistruotas pareiškėjos vardu. Su tokiu apeliacinio skundo argumentu teisėjų kolegija nesutinka, kadangi, kaip teisingai atsiliepime į apeliacinį skundą nurodo pareiškėjos atstovė pagal įstatymą, aptariamas butas sudaro tik dalį palikėjo turto, todėl jo įregistravimo pareiškėjos vardu faktas pats savaime nereiškia, jog nebeliko paveldėjimo objekto, be to, kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų, Marijampolės rajono apylinkės teisme atnaujintas procesas dėl procesinio sprendimo, kurio pagrindu buto nuosavybės teisės įregistruotos pareiškėjos vardu (civilinė byla Nr. 2-420-570/2011), pati apeliantė yra kreipusis į teismą dėl palikimo, į kurio sudėtį įeina aptariamas butas, priėmimo (Prienų rajono apylinkės teismo civilinė byla Nr. 2-16-805/2011), todėl akivaizdu, jog jos argumentas dėl negalimumo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą yra ne tik nepagrįstas, bet ir patvirtina nesąžiningą apeliantės elgesį, jos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis faktą. Atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog palikimo priėmimo faktas negali būti nustatinėjamas ir dėl to, jog apeliantei yra atnaujintas terminas palikimui priimti. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų bazės, procesas pagal apeliantės reikalavimą dėl termino palikimui priimti atnaujinimo yra atnaujintas, Prienų rajono apylinkės teismo civilinės bylos Nr. 2-16-805/2011 nagrinėjimas sustabdytas kol įsiteisės galutinis procesinis sprendimas nagrinėjamoje byloje, todėl daryti išvadą, jog apeliantei pripažinta teisė į palikimo priėmimą, nėra teisinio pagrindo. Iš kitos pusės, net ir tuo atveju, jeigu apeliantei būtų atnaujintas terminas palikimui priimti, tai neužkirstų kelio pareiškėjai kreiptis į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo fakto nustatymo, kadangi tokio fakto nustatymas suteikia galimybę palikimą faktiniu valdymu priėmusiam asmeniui ne tik įgyti materialiąsias subjektines teises, susijusias su nuosavybės teisių į palikimo objektą perėmimu, bet ir įgyvendinti procesines teises, susijusias su savo teisėtų interesų teismine gynyba. Kaip teisingai nurodo apeliantė, CK 3.188 str. 1 d. 2 p. numato pareigą nepilnamečio įpėdinio tėvams gauti teismo leidimą palikimui priimti, tačiau tokio teismo leidimo išdavimas, kaip savarankiška teisinė procedūra, įgyvendinamas tuomet, kai atstovas pagal įstatymą dėl palikimo priėmimo kreipiasi į notarą. Tuo atveju, kai palikimo priėmimo pradėjus turtą faktiškai valdyti fakto nustatymo klausimas sprendžiamas teisme, šių dviejų teisminių procesų atskyrimas sukurtų absurdišką situaciją, kai asmuo turėtų kreiptis į teismą dėl leidimo kreiptis į teismą išdavimo. Kuomet nepilnamečio atstovas pagal įstatymą kreipiasi į teismą dėl juridinę reikšmę turinčio palikimo priėmimo pradėjus turtą faktiškai valdyti fakto nustatymo, tame pačiame procese vertintinos ir aplinkybės, susiję su leidimo priimti palikimą išdavimo pagrindais. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas aiškiai nurodė, jog apeliantės argumentai apie palikėjo skolas ir galimą grėsmę nepilnametės pareiškėjos interesams nepagrįsti jokiais įrodymais, tuo pačiu pasisakydamas dėl palikimo priėmimo nepilnametės pareiškėjos vardu pagrįstumo. Dėl nurodytos priežasties atmestinas ir apeliacinio skundo argumentas, jog ginčijamas sprendimas negalėjo būti priimtas dėl to, jog prieš tai nebuvo kreiptasi į teismą dėl leidimo priimti palikimą nepilnamečio asmens vardu išdavimo.

14Įvertinusi tai, kas nurodyta, visus apeliacinio skundo argumentus pripažinusi nepagrįstais, teisėjų kolegija sprendžia, jog naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo sprendimo nėra jokio teisinio pagrindo.

15Apeliacinį skundą atmetus iš apeliantės valstybei priteistinas apeliacinės instancijos teismo patirtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginimas.

16Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

17Apeliacinį skundą atmesti.

18Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

19Priteisti iš suinteresuoto asmens I. B. (asmens kodas ( - ) valstybei 20,50 Lt apeliacinės instancijos teismo išlaidoms, susijusioms su procesinių dokumentų įteikimu, atlyginti.

20Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. patikslintu pareiškimu (b.l. 41-44) pareiškėjos atstovė pagal įstatymą... 3. Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 54) suinteresuotas asmuo... 4. Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 55) suinteresuotas asmuo I. B.... 5. Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 56) suinteresuotas asmuo... 6. Atsiliepimu į patikslintą pareiškimą (b.l. 84-85) suinteresuotas asmuo A.... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimu (b.l.... 8. Apeliaciniu skundu (b.l. 114-115) suinteresuotas asmuo I. B. prašo... 9. Atsiliepimu į apeliacinį skundą (b.l. 124-128) pareiškėjos atstovė pagal... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Kolegija bylą išnagrinėjo neperžengdama apeliaciniame skunde nustatytų... 12. Nors apeliaciniu skundu prašoma panaikinti visą pirmosios instancijos teismo... 13. Byloje kilo ginčas dėl reikalavimo nustatyti juridinę reikšmę turintį... 14. Įvertinusi tai, kas nurodyta, visus apeliacinio skundo argumentus pripažinusi... 15. Apeliacinį skundą atmetus iš apeliantės valstybei priteistinas apeliacinės... 16. Vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija... 17. Apeliacinį skundą atmesti.... 18. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 8 d. sprendimą... 19. Priteisti iš suinteresuoto asmens I. B. (asmens kodas ( - ) valstybei 20,50 Lt... 20. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....