Byla e2S-1104-896/2019

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. V. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovės I. V. ieškinį atsakovui M. V. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų, suinteresuotas asmuo Luminor Bank AS, veikiantis per Luminor Bank AS Lietuvos skyrių, išvadą duodanti institucija Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2Teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės I. V. ieškinį atsakovui M. V. dėl santuokos nutraukimo dėl kito sutuoktinio kaltės, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo priteisimo, santuokoje įgyto turto padalijimo ir kitų su santuokos nutraukimu susijusių reikalavimų.

62.

7Ieškovė, pateikdama ieškinį, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones: 1) – areštuoti uždarosios akcinės bendrovės „( - )“, įmonės kodas ( - ), 100 vienetų akcijų, apriboti atsakovo, kaip uždarosios akcinės bendrovės „( - )“ akcininko ir vadovo, teises; 2) įpareigoti atsakovą leisti ieškovei naudotis ieškovei ir atsakovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančiu automobiliu Volkswagen Tiguan, valstybinis Nr. ( - ) identifikavimo Nr. duomenys neskelbtini, (toliau – automobilis), iki kol bus priimtas sprendimas šioje byloje ir taikyti areštą – uždrausti atsakovui perleisti automobilį tretiesiems asmenims; 3) priteisti iš atsakovo laikiną materialinį išlaikymą nepilnametei dukrai E. V., gimusiai ( - ), (toliau – nepilnametė dukra) po 300,00 Eur per mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis iki teismo sprendimo priėmimo dienos, lėšų tvarkytoja paskirant ieškovę.

83.

9Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimis ieškovės prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino visiškai.

104.

112019 m. balandžio 1 d. atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė: 1) Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. vasario 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e2-8161-1087/2019 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo areštuojant uždarosios akcinės bendrovės „( - )", įmonės kodas ( - ), 100 (vieną šimtą) vienetų akcijų bei apribojant atsakovo M. V., kaip uždarosios akcinės bendrovės „( - )", įmonės kodas ( - ), akcininko ir vadovo, teises (uždraudimą atsakovui M. V., disponuoti uždarosios akcinės bendrovės „( - )", įmonės kodas ( - ), 100 (vienu šimtu) vienetų akcijų ir naudotis šių akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis) panaikinti ir prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

12II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

135.

14Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovo (apelianto) M. V. atskirąjį skundą priėmė, panaikino Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų 2019 m. vasario 27 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės: areštuota UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 100 (vienas šimtas) vienetų akcijų bei apribota atsakovo M. V., kaip UAB „( - )", įmonės kodas ( - ), akcininko ir vadovo, teisės (uždrausta atsakovui M. V., disponuoti UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 100 (vienu šimtu) vienetų akcijų ir naudotis šių akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis), ieškovės prašymą dalyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – areštuoti UAB „( - )", įmonės kodas ( - ), 100 (vieną šimtą) vienetų akcijų bei apriboti atsakovo M. V., kaip UAB „( - )", įmonės kodas ( - ), akcininko ir vadovo, teises (uždraudimą atsakovui M. V., disponuoti UAB „( - )", įmonės kodas ( - ), 100 (vienu šimtu) vienetų akcijų ir naudotis šių akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis) – atmetė.

156.

16Teismas, įvertinęs ieškovės ieškinyje ir atsakovo atskirajame skunde nurodytus argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sutiko su atsakovo argumentu, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones turi būti išlaikyta pusiausvyra, taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi nesuteikti nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ir / ar nesuvaržyti nei vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Teismo vertinimu, šioje proceso stadijoje nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nesąžiningumo, susijusio su atsakovo UAB „( - )“ turimų akcijų naudojimu ar netinkamų pareigų vykdymo. Ieškovė turėtų pateikti įrodymus, jog atsakovas kaip vienintelis įmonės akcininkas ir vadovas gali priimti sprendimus, įtakojančius dalintino turto vertę. Teismas sutiko su atsakovo argumentu, jog ieškovė prašo jai priteisti 50 vienetų akcijų, todėl prašomas 100 vienetų akcijų areštas viršija ieškinio reikalavimus.

177.

18Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė nėra pateikusi įrodymų dėl atsakovo galimo nesąžiningumo, susijusio su turimų akcijų valdymu, ir / ar žalingo atsakovo kaip įmonės akcininko ir vadovo pareigų vykdymo, sprendė, jog nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl ieškovei prašomų priteisti 50 procentų, todėl ieškovės prašymą areštuoti UAB „( - )“ 100 vienetų akcijų, apriboti atsakovo, kaip UAB „( - )“ akcininko ir vadovo, teises atmetė kaip nepagrįstą ir neįrodytą.

19III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

208.

21Atskiruoju skundu ieškovė I. V., atstovaujama advokato Gintaro Černiausko, prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-8161-1087/2019. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

228.1.

23Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl bendro turto priklausomybės. Viešuose registruose įmonės akcijų savininku įregistruotas atsakovas, todėl atsakovas yra vienintelis nuosavybės teisių realizuotojas. Atsakovas, turėdamas visas teises turtu nevaržomai disponuoti, gali šį turtą perleisti ar sumažinti jo vertę. Akcijas perleidus, nebelieka turto ir galimybės jį įtraukti į dalintino sutuoktinių turto balansą. Panaikinus laikinąsias apsaugos priemones yra suteikiamas visiškas prioritetas atsakovui ir yra visiškai nepaisoma ieškovės interesų į 50 proc. bendrovės akcijų.

248.2.

25 Atsakovas jau šioje proceso stadijoje elgiasi nesąžiningai, siekia bet kokiais veiksmais sumažinti dalintino turto vertę, nevaržomas perleidžia tretiesiems asmenims šalims priklausantį šeimos turtą, o tai vienareikšmiškai įrodo atsakovo neteisėtus veiksmus ir nesąžiningą elgesį. Atsakovas savavališkai perleido šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą - automobilį Volkswagen Tiguan, kuriuo naudojosi ieškovė. Ieškovė ir ieškovės mama taip pat dirba bendrovėje. Ieškovei pateikus ieškinį teismui, atsakovas ėmėsi įvairių veiksmų galimai siekdamas iš Bendrovėje užimamų pareigų atleisti tiek ieškovę, tiek ir ieškovės mamą. Atsakovas siunčia ieškovei reikalavimus pasiaiškinti dėl neatvykimo į darbą, nors pats puikiai žino ieškovės darbo valandas ir kokiu metu ieškovė dirba. Atsakovo veiksmai rodo, kad atsakovas galimai siekia atleisti iš Bendrovėje užimamų pareigų ieškovę ir ieškovės mamą, kad atsakovas nekliudomai galėtų įmonėje atlikti bet kokius veiksmus, o prašydamas panaikinti akcijų areštą galimai siekia akcijas perleisti tretiesiems asmenims, kaip ir perleido šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį automobilį. Teismas neteisingai konstatavo faktą, jog nėra jokių atsakovo nesąžiningumą pagrindžiančių įrodymų.

268.3.

27Teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones tuo pagrindu, kad jos viršija ieškinio reikalavimus, nukrypo nuo suformuotos teismų praktikos ir priėmė nepagrįstą sprendimą. Atitinkamai naujausioje teismų praktikoje, nagrinėjant panašaus pobūdžio bylas, apeliacinės instancijos teismas nelaikė, kad šeimos turto areštas visa apimtimi yra ieškinio reikalavimų viršijimas tuo labiau atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje visų pirma turi būti išsprendžiamas nuosavybės teisių į akcijas klausimas, pvz. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. gruodžio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1386-580/2017, Kauno apygardos teismo 2018 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2S-1650- 896/2018.

282.

29Atsakovas M. V., atstovaujamas advokato Justo Jankausko, atsiliepime į atskirąjį skundą prašo ieškovės I. V. atskirąjį skundą atmesti, Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodomi šie argumentai:

309.1.

31 Ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, jog egzistuoja reali grėsmė įmonei, jos vertei, nenurodo jokių aplinkybių, susijusių su tuo, kokius veiksmus atsakovas atlieka siekdamas apsunkinti galimai neva potencialaus ieškovei naudingo sprendimo įvykdymą. Šalys vienerius metus negyvena santuokinio gyvenimo, per šį laikotarpį atsakovas jokių veiksmų, kurie mažintų įmonės vertę, neatliko, neperleido dalies ar visų savo įmonės akcijų.

329.2.

33 Ieškovė nepateikia visiškai jokių objektyvių duomenų apie tai, kokius realiai atsakovas veiksmus atlieka siekdamas perleisti įmonės akcijas.

349.3.

35Ieškovei pareiškus ieškinį dėl santuokos nutraukimo ir ieškiniu nurodžius prašymą pripažinti UAB „( - )“ bendrąja daline nuosavybe, ši įmonė jau yra įtraukta į dalintino turto sąrašą ir teismas priimdamas sprendimą spręs dėl šio turto pripažinimo bendrąja daline šalių nuosavybe ar šio turto palikimo asmenine atsakovo nuosavybe.

369.4.

37Teisingumo principas reikalauja, kad bet kokios taikomos poveikio priemonės būtų proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei atitiktų siekiamus teisėtus tikslus, nevaržytų asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti. Atsakovas yra vienintelis įmonės akcininkas, todėl atsakovui uždraudžiant naudotis visomis akcininko neturtinėmis teisėmis įmonė nebetektų įmonės valdymo organo (visuotinio akcininko susirinkimo) ir dėl to negalėtų iš esmės tinkamai vykdyti savo veiklos.

389.5.

39Ieškovės prašomas 100 vnt. akcijų areštas ir draudimas naudotis šių akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis viršija ieškinio reikalavimą priteisti ieškovei 50 procentų (50 vnt.) UAB „( - )“ akcijų. Ieškovės prašytų laikinųjų apsaugos priemonių apimtis didesnė už ieškinio reikalavimą, todėl pažeidžia teisės aktų reikalavimus bei teisingumo principą reikalaujantį, kad bet kokios taikomos poveikio priemonės būtų adekvačios bei atitiktų siekiamus tikslus, nevaržytų asmens teisių labiau, negu reikia šiems tikslams pasiekti, todėl negali būti taikomas.

409.6.

41Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad atsakovas savavališkai perleido šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą – automobilį Volkswagen Tiguan, todėl atsakovas elgiasi nesąžiningai. Nurodyta transporto priemonė buvo parduota sutuoktinių bendru sutarimu 2018 m. vasario 15 d. už 15 000 Eur prekės išsimokėjimo dalimis pagrindu, 12 000 Eur už šią transporto priemonę buvo gauta laikotarpiu nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. kovo 29 d., t. y. daugiau nei prieš vienerius metus laiko iki ieškinio pateikimo, o gautos lėšos panaudotos šeimos poreikių patenkinimui.

429.7.

43Ieškovės nurodytos aplinkybės, jog atsakovas siekia atleisti ieškovę ir jos mamą iš darbo, neįrodo atsakovo nesąžiningumo ar grėsmės, jog atsakovas siekia perleisti įmonę ar sumažinti šio turto vertę. Ieškovė nurodo įmonės UAB „( - )“ direktoriaus veiksmus, kilusius iš darbo santykių, kurie yra visiškai nesusiję su santuokos nutraukimu bei laikinųjų apsaugos priemonių taikymu šioje byloje.

449.8.

45Ieškovė nei atskiruoju skundu, nei prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neįrodė, kad egzistuoja būtinoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga (teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar jo įvykdymas gali pasidaryti neįmanomas), o ieškovės nurodyti teiginiai nepagrindžia būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi ieškovė nepateikė teismui jokių objektyvių įrodymų, iš kurių būtų galima daryti išvadą, jog atsakovas neketina vykdyti galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo. Atsakovo pateikti mokėjimo pavedimai patvirtina, jog atsakovas vykdo teismo paskirtus įsipareigojimus, teikia išlaikymą šalių nepilnametei dukrai, kuris buvo paskirtas teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teisėjas

konstatuoja:

46IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

473.

48Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

494.

50Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintos laikinosios apsaugos priemonės ir atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teisėtumo ir pagrįstumo.

515.

52Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. CPK 145 straipsnyje išvardytų laikinųjų apsaugos priemonių sąrašas nėra baigtinis ir teismas gali skirti kitas laikinąsias apsaugos priemones – tam tikrų kategorijų civilinėse bylose įstatymais gali būti nustatytas konkrečių laikinųjų apsaugos priemonių taikymas. CK 3.65 straipsnis reglamentuoja, kokias laikinąsias apsaugos priemones gali taikyti teismas santuokos nutraukimo bylose. Šių priemonių taikymo pagrindas – būtinybė apsaugoti turtinius ar asmeninius neturtinius vaiko ar vieno sutuoktinio interesus, kol bus priimtas teismo sprendimas.

536.

54Viena iš CK 3.65 straipsnio 2 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos priemonių, kurias teismas gali taikyti santuokos nutraukimo byloje, – areštuoti turtą, kol bus išspręstas jo priklausomybės teise vienam sutuoktiniui klausimas. Šių priemonių taikymo tikslas yra užtikrinamasis, siekiant užtikrinti, kad sutuoktinių turimas turtas išliks tokios pačios sudėties, kokios yra šiuo metu, kad po jo padalijimo nepasunkėtų teismo sprendimo įvykdymas ir būtų galimybė realiai įvykdyti teismo sprendimą. Pažymėtina, kad teismas gali areštuoti tam tikrą turtą, jeigu yra reali grėsmė, kad vienas sutuoktinis jį perleis kitiems asmenims, suvaržys, sunaudos ar sunaikins.

557.

56Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė yra pateikusi ieškinį dėl santuokos nutraukimo, kuriame, be kitų klausimų, siekiama išspręsti ir bendro sutuoktinių turto padalijimo klausimą. Ieškovė prašo UAB „( - )“ akcijas pripažinti bendrąja sutuoktinių nuosavybe ir ieškovei iš atsakovo priteisti 50 procentų UAB „( - )“, įmonės kodas, ( - ), akcijų.

578.

58Pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 100 vienetų akcijų, apribojo atsakovo, kaip UAB „( - )“ akcininko ir vadovo, teises. 2019 m. balandžio 4 d. skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas panaikino Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 27 d. nutarties dalį, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės: areštuota UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 100 (vienas šimtas) vienetų akcijų bei apribota atsakovo M. V., kaip UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), akcininko ir vadovo, teisės (uždrausta atsakovui M. V., disponuoti UAB „( - )“, įmonės kodas ( - ), 100 (vienu šimtu) vienetų akcijų ir naudotis šių akcijų suteikiamomis neturtinėmis teisėmis), ieškovės prašymas dėl šių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestas.

599.

60Apeliantas nesutinka su skundžiama Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi, prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį ir palikti galioti Kauno apylinkės teismo 2019 m. vasario 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-8161-1087/2019. Apeliantas skundą iš esmės grindžia tuo, kad atsakovas, turėdamas visas teises turtu nevaržomai disponuoti, gali šį turtą perleisti ar sumažinti jo vertę. Be to, atsakovas jau šioje proceso stadijoje elgiasi nesąžiningai, siekia bet kokiais veiksmais sumažinti dalintino turto vertę, nevaržomas perleidžia tretiesiems asmenims šalims priklausantį šeimos turtą, o tai vienareikšmiškai įrodo atsakovo neteisėtus veiksmus ir nesąžiningą elgesį. Atsakovas savavališkai perleido šalims bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą - automobilį Volkswagen Tiguan, kuriuo naudojosi ieškovė.

6110.

62Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus kaip nepagrįstus ir neįrodytus. Pažymėtina, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones būtinoji laikinųjų apsaugos priemonių taikymo sąlyga yra grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Šalys civiliniame procese yra lygios, ir vien ieškinio pateikimas, ieškovei nepateikus įrodymų, jog atsakovas vengs vykdyti teismo sprendimą arba atlieka ar atliks ateityje veiksmus, kuriais siekiama sumažinti galimybes įvykdyti teismo sprendimą, nesudaro pagrindo varžyti atsakovo teisių taikant laikinąsias apsaugos priemones.

6311.

64Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog egzistuoja reali grėsmė būsimo teismo sprendimo įvykdymui. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių atsakovo nesąžiningus veiksmus, susijusius su turimų akcijų valdymu, akcijų perleidimu ar ketinimu akcijas perleisti, ir net nenurodė kokius veiksmus atsakovas atlieka siekdamas perleisti įmonės akcijas ar mažindamas įmonės turtą.

6512.

66Atskirajame skunde ieškovė nepagrįstai nurodo, jog atsakovo nesąžiningus veiksmus patvirtina tokie veiksmai kaip perleistas šalims priklausantis automobilis Volkswagen Tiguan, bei atsakovo veiksmai siekiant atleisti ieškovę ir jos mamą iš darbo. Sutiktina su atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentais, jog nurodyti atsakovo veiksmai nepatvirtina atsakovo nesąžiningų veiksmų siekiant perleisti bendrovės akcijas ar sumažinti bendrovei priklausančio turto vertę. Iš atsakavo pateiktų duomenų nustatyta, jog automobilis Volkswagen Tiguan buvo perleistas 2018 m. vasario 15 d., t. y. prieš metus iki ieškovės ieškinio pateikimo teisme dienos (2019 m. vasario 22 d.), be to automobilis registruotas atsakovo, o ne UAB „( - )“ vardu. O ieškovės nurodytos aplinkybės dėl ieškovės ir jos mamos atleidimo iš UAB „( - )“ visiškai nesusijusios su prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis.

6713.

68Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą šeimos bylose, pagrįstai atmetė ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, todėl priėmė pagrįstą ir teisėtą nutartį, kurios keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

69Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

70Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

71Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas... 2. Teisėjas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Kauno apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla pagal ieškovės I. V.... 6. 2.... 7. Ieškovė, pateikdama ieškinį, prašė taikyti laikinąsias apsaugos... 8. 3.... 9. Kauno apylinkės teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimis ieškovės prašymus... 10. 4.... 11. 2019 m. balandžio 1 d. atsakovas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo... 12. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 13. 5.... 14. Kauno apylinkės teismas 2019 m. balandžio 4 d. nutartimi atsakovo (apelianto)... 15. 6.... 16. Teismas, įvertinęs ieškovės ieškinyje ir atsakovo atskirajame skunde... 17. 7.... 18. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad ieškovė nėra pateikusi įrodymų dėl... 19. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 20. 8.... 21. Atskiruoju skundu ieškovė I. V., atstovaujama advokato Gintaro Černiausko,... 22. 8.1.... 23. Nagrinėjamoje byloje yra kilęs ginčas dėl bendro turto priklausomybės.... 24. 8.2.... 25. Atsakovas jau šioje proceso stadijoje elgiasi nesąžiningai, siekia bet... 26. 8.3.... 27. Teismas, panaikindamas laikinąsias apsaugos priemones tuo pagrindu, kad jos... 28. 2.... 29. Atsakovas M. V., atstovaujamas advokato Justo Jankausko, atsiliepime į... 30. 9.1.... 31. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų apie tai, jog egzistuoja reali grėsmė... 32. 9.2.... 33. Ieškovė nepateikia visiškai jokių objektyvių duomenų apie tai, kokius... 34. 9.3.... 35. Ieškovei pareiškus ieškinį dėl santuokos nutraukimo ir ieškiniu... 36. 9.4.... 37. Teisingumo principas reikalauja, kad bet kokios taikomos poveikio priemonės... 38. 9.5.... 39. Ieškovės prašomas 100 vnt. akcijų areštas ir draudimas naudotis šių... 40. 9.6.... 41. Ieškovė nepagrįstai nurodo, kad atsakovas savavališkai perleido šalims... 42. 9.7.... 43. Ieškovės nurodytos aplinkybės, jog atsakovas siekia atleisti ieškovę ir... 44. 9.8.... 45. Ieškovė nei atskiruoju skundu, nei prašymu dėl laikinųjų apsaugos... 46. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 47. 3.... 48. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 49. 4.... 50. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 51. 5.... 52. Pagal CPK 144 straipsnio 1 dalį teismas dalyvaujančių byloje ar kitų... 53. 6.... 54. Viena iš CK 3.65 straipsnio 2 dalyje numatytų laikinųjų apsaugos... 55. 7.... 56. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė yra pateikusi ieškinį dėl... 57. 8.... 58. Pirmosios instancijos teismas 2019 m. vasario 27 d. nutartimi taikė... 59. 9.... 60. Apeliantas nesutinka su skundžiama Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio... 61. 10.... 62. Apeliacinės instancijos teismas atmeta atskirojo skundo argumentus kaip... 63. 11.... 64. Ieškovė nepateikė jokių įrodymų, patvirtinančių, jog egzistuoja reali... 65. 12.... 66. Atskirajame skunde ieškovė nepagrįstai nurodo, jog atsakovo nesąžiningus... 67. 13.... 68. Esant nustatytoms aplinkybėms konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas... 69. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 70. Kauno apylinkės teismo 2019 m. balandžio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.... 71. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....