Byla I-1745-596/2019
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė, dalyvaujant pareiškėjai G. Š., vertėjai Ingridai Kisieliūtei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos G. Š. skundą atsakovei Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos (toliau – ir atsakovė, Tarnyba arba VGTPT) 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimą Nr. 2.2. (NTP-2)-18-NT-3495-20361 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti atsakovę suteikti pareiškėjai antrinę teisinę pagalbą.

5Paaiškina, kad 2018 m. spalio 8 d. kreipėsi į Tarnybą su prašymu suteikti antrinę teisinę pagalbą dėl Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto ketvirtojo policijos komisariato (toliau – ir Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK) tyrėjos A. Ladyšienės nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą apskundimo. 2018 m. spalio 16 d. jai buvo paskirtas advokatas G. Skaistys. 2018 m. gruodžio 5 d. pareiškėja gavo Sprendimą, su kuriuo nesutinka. Teigia, kad advokatas neišklausė jos nuomonės ir pozicijos, neatsižvelgė į įrodymus ir argumentus. Nesutinka su advokato G. Skaisčio išvada, kad ankščiau pradėti ikiteisminiai tyrimai: 2016 m. gruodžio 30 d. -

6Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. spalio 21 d. - Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. lapkričio 30 d. - Nr. 01-1-62583-17, yra tapatūs. Teigia, kad tyrėja A. Ladyšienė bijojo apklausti liudytojus, neatliko jai priklausančių atlikti veiksmų, o advokatas sąmoningai nereikalavo apklausti liudytojus, jis su pareiškėja nebendravo, vengė susitikimų.

7Pažymi, kad Tarnyba ne pirmą kartą pažeidžia pareiškėjos teises, t. y. Tarnyba pagal pareiškėjos skundus nekeitė advokatų, kurie sąmoningai vengė ginti jos teises, ją apgaudinėjo, žinodami, kad ji yra baltarusė ir nelabai gerai moka lietuvių kalbą, kad galėtų suprasti juridinių dokumentų bei bylos esmę. Nė vienas iš Tarnybos advokatų neatsižvelgė į pareiškėjos argumentus, neanalizavo, ar Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK tyrėja panaudojo visas galimybes tyrimo metu, priešingai, vengė susitikimų su pareiškėja, gąsdino bei klaidino ją.

8Nurodo, kad Tarnybos advokatai A. Palamarčiuk ir A. Grinevič pažeidė pareiškėjos teisę žinoti bylos esmę, nevertė jai į rusų kalbą policijos ir prokuratūros nutarimų, nors ji turi teisę gauti visus policijos ir prokuratūros nutarimų vertimus jai suprantama rusų kalba. Teigia, kad jos inicijuotos bylos yra naikinamos, o advokatai tam specialiai sudaro sąlygas.

9Pažymi, kad jos 2018 m. rugpjūčio 27 d. teiktame pareiškime atsirado nauji nukentėjusieji –

10O. Š. ir A. Š., bei liudytojai – Ž. M., D. G. ir kiti (1 t., b. l. 39–42).

11Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį tenkinti, remdamasi jame išdėstytais argumentais. Akcentavo, kad advokato G. Skaisčio Tarnybai teikta išvada yra nepagrįsta ir neatitinkanti tikrovės, todėl jos pagrindu Tarnyba negalėjo priimti ginčijamo Sprendimo.

12Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

13Paaiškina, kad Tarnyboje 2018 m. spalio 8 d. buvo gautas pareiškėjos prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą dėl Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK Veiklos skyriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (toliau – Nutarimas) apskundimo. Antrinę teisinę pagalbą teikti paskirta advokatė L. Karvelienė. 2018 m. spalio 15 d. Tarnyboje buvo gautas advokatės L. Karvelienės prašymas pakeisti ją kitu advokatu, kad būtų išvengta interesų konflikto. Tarnybos 2018 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 2.2-(NTP-2)-18-P-3495-17900 advokatė L. Karvelienė buvo pakeista advokatu G. Skaisčiu. Kadangi sprendimas pakeisti advokatą buvo priimtas kitą dieną po advokatės L. Karvelienės prašymo ją pakeisti pateikimo, daro išvadą, kad pareiškėjos teiginys, jog Tarnyba vilkina procesą, laiku nepriimdama atitinkamo sprendimo, neatitinka realybės. Pažymi, kad pareiškėja Tarnybai nepateikė jokių nusiskundimų advokatu G. Skaisčiu ar prašymo advokatą pakeisti, todėl pareiškėjos teiginį, kad Tarnyba turėjo pareiškėjai pakeisti advokatą G. Skaistį, laiko nepagrįstu.

14Nurodo, kad 2018 m. lapkričio 20 d. Tarnyboje buvo gauta advokato G. Skaisčio išvada dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo perspektyvumo, kuria advokatas prašė pareiškėjai nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą.

15Paaiškina, kad pareiškėja ir O. Š. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė pareiškimą dėl jai ir O. Š. priklausančių daiktų, dokumentų ir piniginių lėšų vagystės iš namo, esančio ( - ), kuri įvykdyta 2017 m. sausio 4 ir 5 dienomis. Vilniaus apygardos prokuratūra minėtą pareiškimą persiuntė nagrinėti Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK, kuris, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – ir BPK) 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 168 straipsniu, 2018 m. rugsėjo 18 d. priėmė nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, nes dėl šios vagystės Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK pagal pareiškėjos pareiškimus jau buvo pradėti trys ikiteisminiai tyrimai: 2016 m. gruodžio 30 d. - ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. spalio 21 d. – Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. lapkričio 30 d. –

16Nr. 01-1-62583-17. Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-60762-16 buvo nutrauktas, o ikiteisminiai tyrimai Nr. 01-1-54762-17 ir Nr. 01-1-62583-17, vadovaujantis BPK 31 straipsniu, šiuo metu yra sustabdyti. Pareiškėja nesutinka su Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK Nutarimu ir pageidauja jį apskųsti.

17Nurodo, jog pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 27 d. pareiškimu dėl 2017 m. sausio 4 ir 5 dienomis įvykdytos vagystės bandė inicijuoti dar vieną ikiteisminį tyrimą, tačiau dėl to paties įvykio ikiteisminiai tyrimai jau buvo pradėti ir priimti atitinkami procesiniai sprendimai. Tarnyba daro išvadą, kad Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK Nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, nes pareiškėja kreipėsi su pareiškimu ne dėl naujo įvykio, o dėl įvykio, dėl kurio jau ne kartą kreipėsi ir dėl kurio ikiteisminiai tyrimai jau buvo pradėti.

18Konstatuoja, kad pareiškėjos reikalavimas apskųsti Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK Nutarimą yra akivaizdžiai nepagrįstas, o pareiškėjos atstovavimas byloje neturi teisinių perspektyvų. Atsižvelgiant į tai, mano, kad pareiškėjos reikalavimas panaikinti Tarnybos Sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos nutraukimo ir įpareigoti Tarnybą toliau pareiškėjai teikti antrinę teisinę pagalbą, yra nepagrįstas. Pareiškėjos reikalavimo patenkinimas prieštarautų teisės aktams, teismų formuojamai praktikai ir racionaliam valstybės lėšų paskirstymo principui (1 t., b. l. 52–54).

19Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant (2 t., b. l. 24–29).

20Teismas

konstatuoja:

21Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Tarnybos Sprendimo, kuriuo pareiškėjai buvo nutrauktas antrinės teisinės pagalbos teikimas, teisėtumas ir pagrįstumas.

22Remiantis pareiškėjos paaiškinimais bei administracinėje surinktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. spalio 8 d. pateikė Tarnybai prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą (toliau – Prašymas) dėl Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK Veiklos skyriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. nutarimo, kuriuo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą apskundimo, nurodydama bylos

23Nr. M-2-02-00918-18 (t. 1, b. l. 56–63). Tarnybos 2018 m. spalio 11 d. sprendimu

24Nr. 2.2(NTP-2)-18-T-3495-17695 (toliau – 2018 m. spalio 11 d. sprendimas) pareiškėjos Prašymas buvo tenkintas ir antrinę teisinę pagalbą teikti paskirta advokatė L. Karvelienė (1 t., b. l. 84–85).

252018 m. spalio 15 d. Tarnyboje buvo gautas advokatės L. Karvelienės prašymas pakeisti ją kitu advokatu, kuriame advokatė nurodė, kad telefonu susisiekus su pareiškėja, siekiant gauti reikiamą informaciją skundo surašymui, pastaroji, sužinojusi advokatės pavardę, pasakė, jog ją žino, nes advokatė gynė jos priešininkę A. M., susijusią su norimais skųsti reikalais, o vėliau į advokatės prašymą neatsiliepė. Advokatė nurodė, kad patikrinus informaciją duomenys, kad ji gynė A. M., pasitvirtino, todėl išreiškė poziciją, jog tolesnis bendradarbiavimas su pareiškėja, kuri yra emocinga ir pretenzinga, gali būti komplikuotas (1 t., b. l. 86).

26Tarnyba 2018 m. spalio 16 d. priėmė sprendimą Nr. 2.2-(NTP-2)-18-P-3495-17900, kuriuo 2018 m. spalio 11 d. sprendimu pareiškėjai paskirtą advokatę L. Karvelienę pakeitė advokatu

27G. Skaisčiu (1 t., b. l. 11). 2018 m. lapkričio 20 d. Tarnyboje buvo gauta advokato G. Skaisčio išvada dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo perspektyvumo (toliau – Išvada), kuria advokatas prašė nutraukti antrinės teisinės pagalbos teikimą pareiškėjai (1 t., b. l. 93–94. Advokatas Išvadoje nurodė, kad susipažinęs su tyrimo medžiaga Nr. M-2-02-00918-18 nustatė, jog O. Š. ir pareiškėja G. Š. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė pareiškimą dėl joms priklausančių daiktų ir piniginių lėšų vagystės iš namo ( - ), įvykdytos 2017 m. sausio 4 ir 5 d., kuris buvo persiųstas Vilniaus m. 4 PK. Vilniaus m. 4 PK, kurio vyriausioji tyrėja A. Ladyšienė 2018 m. rugsėjo 18 d. Nutarimu atsisakė pradėti ikiteisminį tyrimą, nes dėl šios vagystės buvo pradėti trys ikiteisminiai tyrimai: 2016 m. gruodžio 30 d. – ikiteisminis tyrimas

28Nr. 01-1-60762-16, 2017 m. spalio 21 d. – Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. lapkričio 30 d. –

29Nr. 01-1-62583-17. Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-60762-16 yra nutrauktas, o ikiteisminiai tyrimai Nr. 01-1-54762-17 ir Nr. 01-1-62583-17 sustabdyti, vadovaujantis LR BK 31 straipsniu. Advokatas Išvadoje pažymėjo, kad pareiškėja savo 2018 m. rugpjūčio 27 d. pareiškimu dėl jai ir O. Š. priklausančių daiktų ir piniginių lėšų vagystės, įvykdytos 2017 m. sausio 4 ir 5 d. iš namo ( - ), bando iniciuoti dar vieno ikiteisminio tyrimo pradėjimą dėl to paties įvykio. Įvertinęs nustatytas aplinkybes, advokatas nurodė, kad 2018 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus AVPK Vilniaus m. ketvirtojo PK Nutarimas yra pagrįstas ir teisėtas, nes pareiškėja G. Š. kreipėsi su pareiškimu ne dėl naujo įvykio, o dėl įvykio, dėl kurio jau buvo kreipusis ir dėl kurio ikiteisminiai tyrimai jau buvo pradėti, todėl nėra pagrindo skųsti Nutarimą, byla yra neperspektyvi. Advokatas, remdamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo (toliau – ir VGTPĮ) 23 straipsniu, pasiūlė antrinės teisinės pagalbos teikimą G. Š. nutraukti.

30Tarnyba, vadovaudamasi VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 2 ir 4 dalimis, 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 2.2. (NTP-2)-18-NT-3495-20361 „Dėl antrinės teisinės pagalbos nutraukimo“ nutraukė pareiškėjai G. Š. antrinės teisinės pagalbos teikimą pagal Tarnybos 2018 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. 2.2(NTP-2)-18-T-3495-17695, nustačiusi, kad pareiškėjas atstovavimas dėl Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK 2018 m. rugsėjo 18 d. Nutarimo apskundimo laikytinas neperspektyviu (1 t., b. l. 95–96).

31Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar ginčijamas savo teises ir įstatymų saugomus interesus, reglamentuoja VGTPĮ (ginčui aktuali Įstatymo redakcija, galiojusi nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2019 m. sausio 1 d.). Teisė gauti antrinę teisinę pagalbą nėra absoliuti, prigimtinė ir neribojama. Ją suteikia pati valstybė savo iniciatyva ir savo nuožiūra ir tik tokia apimtimi, kokia ji yra pajėgi šią teisę garantuoti. Antrinės teisinės pagalbos instituto paskirtis – suteikti kokybišką, efektyvią ir ekonomiškai pagrįstą teisinę pagalbą, ginant teisėtus interesus tų asmenų, kuriems tokia pagalba būtiniausia. Net ir esant formalioms sąlygoms, kai asmeniui antrinė teisinė pagalba turėtų būti teikiama, Įstatymas numato tam tikrus apribojimus (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1390/2010; 2011 m. kovo 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A822-1082/2011 ir kt.).

32Sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusį ginčą, įvertinus ginčijamo Sprendimo priėmimo motyvus, aktualios Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 8 punkto nuostatos, nustatančios, kad antrinės teisinės pagalbos teikimas nutraukiamas, jeigu atstovavimas byloje yra neperspektyvus.

33Administracinių teismų praktikoje aiškinant šios teisės normos nuostatas yra konstatuota, jog atsakyti į klausimą, ar pareiškėjo reikalavimas yra akivaizdžiai nepagrįstas, gali tik teismas, nagrinėjantis konkretų reikalavimą. Tačiau įstatymų leidėjas, siekdamas užkirsti kelią piktnaudžiauti teise į valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, taip pat numatydamas tai, kad valstybė turi pareigą užtikrinti ne visų piliečių teisę ginti savo teises teisme, o tik tokių, kuriems tokia pagalba būtiniausia, pirminį reikalavimo pagrįstumo vertinimą suteikia VGTPT, kurios sprendimo pagrįstumas ir teisėtumas, esant skundui, tikrintinas teismo (žr., pvz., 2011 m. kovo 31 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A62-2853/2011; 2011 m. gegužės 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A62-684/2011; 2013 m. rugpjūčio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-2177/2013; 2017 m. spalio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-4273-624/2017).

34Pažymėtina, jog atstovavimo byloje perspektyvumas VGTPĮ taikymo prasme yra vertinamojo pobūdžio. Šį vertinimą Tarnyba kiekvienu konkrečiu atveju turi atlikti tam konkrečiam atvejui reikšmingų faktinių duomenų kontekste. Informacijos, kuria remiantis turi būti atliktas atstovavimo byloje perspektyvumo vertinimas, šaltiniai gali būti įvairūs. Informacija apie atstovavimo, kai yra priimtas sprendimas teikti antrinę teisinę pagalbą, neperspektyvumą paprastai gaunama iš advokato, teikiančio antrinę teisinę pagalbą, pranešimų (VGTPĮ 23 str. 2 d.), taip pat iš teismų priimtų procesinių sprendimų, asmens, kuriam teikiama antrinė teisinė pagalba, paaiškinimų ir kt. Antrinės teisinės pagalbos teikimas, vadovaujantis VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punktu, gali būti nutrauktas, kai iš visų tam konkrečiam atvejui reikšmingų faktinių duomenų yra pakankamai akivaizdu, jog pradėtas ginčas šaliai, kuriai teikiama antrinė teisinė pagalba, neturi realios teisinės perspektyvos (nebus pasiektas siekiamas rezultatas) (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1390/2010; 2011 m. liepos 29 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A575-3096/2011).

35Teismas pažymi, kad VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymas siejamas su atitinkamų specialiųjų teisės normų aiškinimu, tačiau tik tiek, kiek kiekvienu konkrečiu atveju yra būtina išspręsti klausimą dėl pareiškėjo (asmens, kuris siekia gauti valstybės garantuojamą antrinę teisinę pagalbą) prašyme nurodytų faktinių aplinkybių bei jo pateiktų dokumentų atitikimo įstatymų nustatytoms sąlygoms, kurios yra teisiškai būtinos asmens nurodyto turinio reikalavimui parengti pagal atitinkamų įstatymų reikalavimus, t. y. Tarnyba savo kompetencijos ribose turi atlikti vertinimą tuo aspektu, ar pareiškėjo pateikta informacija ir dokumentai, kita medžiaga leidžia daryti vienareikšmišką išvadą, jog nėra faktinio ir teisinio pagrindo parengti įstatymų reikalavimus atitinkantį teismui teiktiną dokumentą (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. gruodžio 2 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A756-1390/2010; 2017 m. spalio 16 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-4273-624/2017 ir kt.).

36Nagrinėjamu atveju Tarnyba turėjo vertinti, ar pakanka surinktų duomenų tam, kad būtų rengiamas įstatymų reikalavimus atitinkantis procesinis dokumentas (skundas) dėl Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK Veiklos skyriaus 2018 m. rugsėjo 18 d. Nutarimo, kuriuo buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir ar pareiškėjos atstovavimas šio procesinio veiksmo atlikimui bus perspektyvus.

37Tarnyba, išanalizavusi aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pareiškėjai nutraukimo, priėmė Sprendimą, kuris iš esmės atitinka teisės aktų keliamus reikalavimus. Pabrėžtina, jog iš ginčijamo Sprendimo turinio matyti, jog Tarnyba, priimdama Sprendimą, įvertino tiek advokato G. Skaisčio parengtą Išvadą, tiek pareiškėjos Prašymo išsprendimui reikšmingas aplinkybes, dokumentus bei kitą medžiagą, ir, savarankiškai išanalizavusi visus klausimo dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo pareiškėjai išsprendimui aktualius duomenis, priėmė sprendimą, kad jos atstovavimas byloje neperspektyvus, todėl, vadovaudamasi VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punktu, nutraukė antrinės teisinės pagalbos teikimą pareiškėjai. Toks preliminarus aplinkybių vertinimas atitinka VGTPĮ siekiamus tikslus, nesietinas su ginčo sprendimu iš esmės ir yra reikšmingas tik sprendžiant dėl valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo (nutraukimo).

38Pažymėtina, kad pareiškėjos teismui teiktame skunde nurodytos aplinkybės, susijusios su jai anksčiau teiktos antrinės teisinės pagalbos kokybe bei ją teikusių advokatų veiksmais/neveikimu ginčijamo Sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui neturi teisinės reikšmės, todėl teismas jų nevertina ir dėl jų nepasisako.

39Pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, kad Išvadą parengęs advokatas be pagrindo nusprendė, jog anksčiau pradėti trys ikiteisminiai tyrimai yra tapatūs, o advokatas net neprašė apklausti liudytojų, atmestini kaip nepagrįsti, nes tai neturi įtakos skundžiamo Tarnybos Sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Teismas atkreipia dėmesį, kad Tarnyba turi teisinį pagrindą ir diskrecijos teisę kreiptis į advokatą dėl išvados pateikimo, tačiau galutinį sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo priima viešojo administravimo subjektas – Tarnyba, kurios pateikta advokato Išvada nesaisto. Būtent Tarnyba analizuoja pareiškėjo pateiktus duomenis bei nurodytas aplinkybes, įvertina advokato Išvadą, jei tokia yra pateikta, taip pat kitus surinktus duomenis ir, tik įgyvendinusi šias savo pareigas, priima objektyvų sprendimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2016 m. rugpjūčio 10 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A-3847-438/2016).

40Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 27 d. pareiškėja

41G. Š. ir O. Š., kaip namo, esančio adresu: ( - ), gyventojos, Vilniaus apygardos prokuratūrai pateikė pareiškimą (Vilniaus apygardos prokuratūroje gautas 2018 m. rugpjūčio 29 d.) (1 t., b. l. 76–78, 113–117) (toliau – Pareiškimas), kuriame prašė pradėti tyrimą dėl Š. šeimos asmeninio turto ir turto, priklausančio G. Š. įmonei, vagystės, į vykdytos 2017 m. sausio 4 ir 5 d., kurios metu buvo pavogtas A. Š. darbo paveikslas, „( - )“ kompanijos indai, lagaminas su šeimos dokumentais, G. Š. įmonės dokumentai ir kasos aparato viršutinė dalis bei 22 000 Eur, kurie buvo paslėpti pavogto paveikslo mediniame rėmelyje. Prašyme buvo prašoma iškelti baudžiamąją bylą UAB „( - )“ akcininkei I. B., direktoriui Z. B., apklausti prašyme nurodytus šešis liudytojus ir skirti UAB „( - )“ turto – namo ( - ), areštą. 2018 m. rugsėjo 14 d. raštu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 5-asis skyrius medžiagą Nr. M-2-02-00918-18 pagal šį pareiškimą persiuntė Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK (1 t., b. l. 82). Kaip minėta, Nutarimu ikiteisminį tyrimą buvo atsisakyta pradėti nustačius, kad dėl G. Š. ir O. Š. pareiškime išvardintų aplinkybių ir nurodytomis datomis pavogtų daiktų sąrašo Vilniaus AVPK Vilniaus m. 4 PK buvo atliekami trys ikiteisminiai tyrimai: Nr. 01-1-60762-16 (nutrauktas 2017 m. liepos 29 d. nutarimu), Nr. 01-1-54762-17 ir Nr. 01-1-62583-17 (sustabdyti 2018 m. sausio 9 d. nutarimais, vadovaujantis BPK 31 straipsniu, t. y. nenustačius nusikalstamą veiką padariusio asmens). 2018 m. rugsėjo 18 d. Nutarime taip pat pažymėta, kad Pareiškime nurodytas lagaminas su jame buvusiais dokumentais ir G. Š. individualios įmonės dokumentais jau buvo nurodyti ikiteisminio tyrimo

42Nr. 01-1-60762-16 metu (pradėto 2016 m. gruodžio 30 d.), todėl padaryta išvada, kad 2017 m. sausio 4 ir 5 d. šie daiktai negalėjo būti pavogti, taip Pareiškime nurodant melagingus duomenis ir klaidinant policijos pareigūnus; Nutarime taip pat pažymėta, kad visų kitų daiktų dingimo aplinkybės buvo tiriamos ikiteisminių tyrimų Nr. 01-1-54762-17 ir Nr. 01-1-62583-17 metu, kuriuose priimtus procesinius sprendimus pareiškėja turėjo teisę apskųsti.

43Tai, kad Nutarime nurodytos aplinkybės, susijusios su 2016 m. gruodžio 30 d., 2017 m. spalio 21 d. ir 2017 m. lapkričio 30 d. pradėtais ikiteisminiais tyrimais dėl tuo pačiu metu ir tų pačių daiktų įvykdytos vagystės, nurodė ir advokatas G. Skaistys Išvadoje, kuria, be kita ko, buvo remiamai Tarnybai priimant Sprendimą. Pati pareiškėja teismui pateiktame skunde neneigė ir neginčijo to, kad minėti ikiteisminiai tyrimai dėl tos pačios vagystės jau buvo pradėti, tačiau teigė, kad, jos vertinimu, 2018 m. rugpjūčio 27 d. Pareiškime ji nurodė naujas aplinkybes – atsirado dar viena pareiškėja ir naujų liudytojų. Teismo vertinimu, pareiškėjos nurodytos aplinkybės, t. y. tai, kad atsirado naujų įvykdytos vagystės liudytojų, galėtų būti pagrindu pareiškėjai teikti prašymus atnaujinti sustabdytus ikiteisminius tyrimus, pradėtus dėl tos pačios nusikalstamos veikos, o ne siekti, kad būtų pradėtas dar vienas ikiteisminis tyrimas, o Nutarimu jį atsisakius pradėti – iniciuoti tokio Nutarimo apskundimą.

44Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad nagrinėjamu atveju Tarnyba ginčijamame Sprendime pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjos atstovavimas pagal jos Prašymą būtų neperspektyvus ir tuo pagrindu nutraukė antrinės teisinės pagalbos teikimą, nes teisinės pagalbos suteikimas tokioje situacijoje neatitiktų bendrųjų Tarnybos apibrėžtų jos teikimo sąlygų, taip pat prieštarautų valstybės garantuojamos teisinės pagalbos efektyvumo ir ekonomiškumo, draudimo piktnaudžiauti valstybės garantuojama teisine pagalba ir materialiomis bei procesinėmis teisėmis principams (Įstatymo 3 str.). Apibendrindamas išdėstytus motyvus, teismas sprendžia, kad Tarnyba tinkamai taikė ginčo santykiui taikytinas teisės aktų nuostatas, įvertino ginčui aktualias faktines aplinkybes ir priėmė teisėtą ir pagrįstą Sprendimą, kurio naikinti nėra pagrindo.

45Atsižvelgiant į tai, ginčijamas Tarnybos 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimas

46Nr. 2.2. (NTP-2)-18-NT-3495-20361 „Dėl antrinės teisinės pagalbos nutraukimo“ paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo skundas atmetamas. Atmetus reikalavimą dėl Sprendimo panaikinimo, atmetamas ir išvestinis pareiškėjos skundo reikalavimas dėl įpareigojimo Tarnybą atlikti veiksmus.

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 84 straipsniu, 86–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 132 straipsnio 1 dalimi, 133 straipsniu,

Nutarė

48Pareiškėjos G. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

49Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę... 3. Teismas... 4. Pareiškėja kreipėsi į teismą su skundu, prašydama panaikinti Valstybės... 5. Paaiškina, kad 2018 m. spalio 8 d. kreipėsi į Tarnybą su prašymu suteikti... 6. Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. spalio 21 d. - Nr. 01-1-54762-17, 2017 m. lapkričio... 7. Pažymi, kad Tarnyba ne pirmą kartą pažeidžia pareiškėjos teises, t. y.... 8. Nurodo, kad Tarnybos advokatai A. Palamarčiuk ir A. Grinevič pažeidė... 9. Pažymi, kad jos 2018 m. rugpjūčio 27 d. teiktame pareiškime atsirado nauji... 10. O. Š. ir A. Š., bei liudytojai – Ž. M., D. G. ir kiti (1 t., b. l.... 11. Teismo posėdyje pareiškėja palaikė skundą ir prašė jį tenkinti,... 12. Atsakovė Tarnyba atsiliepime į pareiškėjos skundą su juo nesutinka ir... 13. Paaiškina, kad Tarnyboje 2018 m. spalio 8 d. buvo gautas pareiškėjos... 14. Nurodo, kad 2018 m. lapkričio 20 d. Tarnyboje buvo gauta advokato G. Skaisčio... 15. Paaiškina, kad pareiškėja ir O. Š. 2018 m. rugpjūčio 29 d. Vilniaus... 16. Nr. 01-1-62583-17. Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-60762-16 buvo nutrauktas, o... 17. Nurodo, jog pareiškėja 2018 m. rugpjūčio 27 d. pareiškimu dėl 2017 m.... 18. Konstatuoja, kad pareiškėjos reikalavimas apskųsti Vilniaus AVPK Vilniaus m.... 19. Atsakovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, gautas prašymas bylą... 20. Teismas... 21. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Tarnybos Sprendimo, kuriuo... 22. Remiantis pareiškėjos paaiškinimais bei administracinėje surinktais... 23. Nr. M-2-02-00918-18 (t. 1, b. l. 56–63). Tarnybos 2018 m. spalio 11 d.... 24. Nr. 2.2(NTP-2)-18-T-3495-17695 (toliau – 2018 m. spalio 11 d. sprendimas)... 25. 2018 m. spalio 15 d. Tarnyboje buvo gautas advokatės L. Karvelienės prašymas... 26. Tarnyba 2018 m. spalio 16 d. priėmė sprendimą Nr.... 27. G. Skaisčiu (1 t., b. l. 11). 2018 m. lapkričio 20 d. Tarnyboje buvo gauta... 28. Nr. 01-1-60762-16, 2017 m. spalio 21 d. – Nr. 01-1-54762-17, 2017 m.... 29. Nr. 01-1-62583-17. Ikiteisminis tyrimas Nr. 01-1-60762-16 yra nutrauktas, o... 30. Tarnyba, vadovaudamasi VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punktu, 18 straipsnio 2... 31. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie... 32. Sprendžiant nagrinėjamoje byloje kilusį ginčą, įvertinus ginčijamo... 33. Administracinių teismų praktikoje aiškinant šios teisės normos nuostatas... 34. Pažymėtina, jog atstovavimo byloje perspektyvumas VGTPĮ taikymo prasme yra... 35. Teismas pažymi, kad VGTPĮ 23 straipsnio 1 dalies 8 punkto taikymas siejamas... 36. Nagrinėjamu atveju Tarnyba turėjo vertinti, ar pakanka surinktų duomenų... 37. Tarnyba, išanalizavusi aplinkybes, reikšmingas sprendžiant klausimą dėl... 38. Pažymėtina, kad pareiškėjos teismui teiktame skunde nurodytos aplinkybės,... 39. Pareiškėjos skunde nurodyti argumentai, kad Išvadą parengęs advokatas be... 40. Iš į bylą pateiktų rašytinių įrodymų matyti, kad 2018 m. rugpjūčio 27... 41. G. Š. ir O. Š., kaip namo, esančio adresu: ( - ), gyventojos, Vilniaus... 42. Nr. 01-1-60762-16 metu (pradėto 2016 m. gruodžio 30 d.), todėl padaryta... 43. Tai, kad Nutarime nurodytos aplinkybės, susijusios su 2016 m. gruodžio 30 d.,... 44. Atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes teismas daro išvadą, kad... 45. Atsižvelgiant į tai, ginčijamas Tarnybos 2018 m. lapkričio 26 d. sprendimas... 46. Nr. 2.2. (NTP-2)-18-NT-3495-20361 „Dėl antrinės teisinės pagalbos... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 48. Pareiškėjos G. Š. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 49. Sprendimas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo paskelbimo gali...