Byla 2-1904/2013
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Fondas statyboms vystyti“ civilinėje byloje Nr. B2-2391-603/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas Višinskis,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo G. G. ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Fondas statyboms vystyti“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Fondas statyboms vystyti“ civilinėje byloje Nr. B2-2391-603/2013,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ kreipėsi į teismą, prašydamas atsakovui UAB „Fondas statyboms vystyti“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 8 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį su UAB „Eurochach1“, pagal kurią ieškovas perėmė reikalavimo teisę į atsakovo 147,66 Lt dydžio skolą. Atsakovas skolos negrąžino, todėl ieškovas įspėjo atsakovą, kad neatsiskaičius, jis kreipsis į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo.

5Ieškovas R. B. prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, kurio 29 000 Lt dydžio finansinis reikalavimas kyla iš 2013 m. balandžio 22 d. reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 1, kurios pagrindu UAB „Lankbalta“ perleido reikalavimo teisę į atsakovą, kylančią iš UAB „Lankbalta“ ir atsakovo 2009 m. vasario 4 d. pasirašytos taikos sutarties civilinėje byloje Nr. B2-807-553/2009. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 14 d. nutartimi pakeitė ieškovą R. B. jo teisių ir pareigų perėmėju G. G..

6Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nurodė, kad yra atsakovo kreditorius, atsakovo mokestinė nepriemoka siekia 512 483,85 Lt, atsakovo atžvilgiu nuo 2004 m. vykdyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme numatyti išieškojimo veiksmai, mokestinės nepriemokos išieškojimas perduotas antstoliams, tačiau nėra rezultatyvus, nes atsakovo banko sąskaitose lėšų nėra, atsakovo nekilnojamam turtui įregistruota sutartinė hipoteka.

7Atsakovas nurodė, jog ieškovo G. G. reikalavimų nepripažįsta, todėl nevykdo, ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ skolinį įsipareigojimą įvykdė iškart apie jį sužinojęs, Valstybinės mokesčių inspekcijos reikalavimą pripažįsta, yra pateikęs prašymą atidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimą ketveriems metams, šis prašymas neišnagrinėtas.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi atsisakė iškelti atsakovui UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ bankroto bylą, atsakovui iš ieškovų lygiomis dalimis priteisė 1000 Lt, atsakovo prašymo dėl baudos skyrimo ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ netenkino.

10Vertindamas atsakovo (ne)mokumą, teismas iš atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentų už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. ir kreditorių sąrašo nustatė, kad įmonė turto turi už 13 353 807 Lt, iš kurio ilgalaikio turto vertė sudaro 6 755 457 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai sudaro 2 160 537 Lt, pradelstos įmonės skolos sudaro 2 476 353 Lt, įmonė veikia nuostolingai ir ataskaitos sudarymo dieną patyrė 27 184 Lt nuotolių.

11Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovo finansinė padėtis nėra gera, tačiau iš atsakovo finansinių dokumentų sprendė, jog atsakovo nuostoliai nedidėja. Pažymėjo, jog aplinkybę, kad atsakovas vykdo veiklą iš dalies patvirtina VSDFV informacija, jog įmonėje dirba trys darbuotojai, o atsakovo skola VSDFV biudžetui tesudaro 1 784,92 Lt.

12Teismas, išanalizavęs atsakovo finansinės padėties duomenis sprendė, kad atsakovo įmonė nėra nemoki, kadangi jos pradelsti įsipareigojimai (2 476 353 Lt), neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės (13 353 807 Lt). Pažymėjo, kad nors ieškovai kvestionuoja atsakovo balanse apskaitomus duomenis teigdami, jog atsakovo 2012 m. finansinės atskaitomybės dokumentai yra netikslūs ir neatspindintys realios finansinės padėties, tačiau atsižvelgęs į tai, kad byloje nėra aiškią ir vienareikšmę priešingą išvadą pagrindžiančių objektyvių įrodymų, sprendė, kad atsakovo 2012 metų finansinės atskaitomybės dokumentai buvo parengti laikantis visų nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtintų imperatyvių apskaitos tvarkymo reikalavimų.

13Teismas nurodė, kad atsakovas į Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro depozitinę sąskaitą įnešė 147,66 Lt atsiskaitymui su ieškovu VšĮ „Maximum paslaugų“, taigi iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo ieškovo VšĮ „Maximum paslaugų“ finansinis reikalavimas, dėl kurio jis kreipėsi į teismą inicijuodamas bankroto bylą atsakovui, buvo patenkintas, todėl ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ neteko teisės inicijuoti atsakovui bankroto bylos iškėlimo.

14Iš nustatytų aplinkybių, teismas sprendė, jog nėra ĮBĮ nustatytų pagrindų, būtinų įmonės bankroto bylai iškelti (ĮBĮ 9 str. 7 d.).

15Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos VšĮ „Maximum paslaugų“ skyrimo, nenustatė, kad jis piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis (CPK 95 str.). Teismas nurodė, kad atsakovas įsiskolinimą ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ į Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro depozitinę sąskaitą įmokėjo tik po to, kai buvo paduotas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo. Teismo vertinimu, ši aplinkybė patvirtina, kad ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“, kreipdamasis su pareiškimu dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui, turėjo pagrįstą finansinį reikalavimą atsakovui, taigi ir teisę kreiptis į teismą. Pasak teismo, pasinaudojimas šia teise negali būti pripažįstamas sąmoningu veikimu prieš greitą civilinės bylos išnagrinėjimą, todėl sprendė, jog nėra pagrindo ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Teismo nuomone, ieškovo VšĮ „Maximum paslaugų“ atsisakymas priimti prievolės įvykdymą, esant savarankiškam ieškovo G. G. reikalavimui iškelti atsakovui bankroto bylą, įvertinus tokį atsisakymą per teisinių procesinių padarinių prizmę, taip pat negali būti laikomas veikimu prieš greitą civilinės bylos išnagrinėjimą.

16III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

17Atskiruoju skundu ieškovas G. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį ir perduoti bankroto bylos iškėlimo klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

18Nurodo, kad atsakovo turto padėtis 2010 ir 2011 metais sutampa, tai reiškia, kad atsakovas neskaičiuoja turto nusidėvėjimo, vadinasi, nevykdo jokios ūkinės komercinės veiklos. Pažymėjo, kad vertinant bendrovės turtinę būklę yra ypač svarbu ištirti gautinas sumas, t. y. kokie ūkio subjektai turi įsipareigojimų atsakovui, kokiu teisiniu pagrindu jie atsiranda ir kiek realu juos atgauti. Teismas neišreikalavo iš atsakovo trumpalaikio ir ilgalaikio turto sąrašų, nors šie dokumentai svarbūs siekiant nustatyti tikrąją atsakovo turto sudėtį ir jo vertę, be to, šiuos įrodymus prašė išreikalauti ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“. Atsakovo pateikti dokumentai yra netikslūs, juose nurodyti duomenys nesutampa – atsakovo kreditorių/skolininkų sąraše nurodyta, kad atsakovo vienintelis skolininkas yra Vilniaus miesto savivaldybė, kurio įsiskolinimas atsakovui sudaro 3 124 890 Lt, nors atsakovo 2012 metų balanse nurodyta, kad per vienerius metus gautinos atsakovo sumos sudaro 5 770 320 Lt. Be to, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2011, kuria atsakovas grindžia Vilniaus miesto savivaldybės skolą, net tik nepagrindžia atsakovo reikalavimo teisės į Vilniaus miesto savivaldybę dėl 3 124 890 Lt skolos, o tik daro užuominas, kad atsakovas tokį reikalavimą galėtų pareikšti. Be to, į atsakovo 2012 metų balansą įrašytos mokėtinos sumos taip pat nesutampa su atsakovo kreditorių/skolininkų sąraše nurodytomis mokėtinomis sumomis (2012 m. balanse įrašyta, kad atsakovo mokėtinos sumos sudaro 2 160 537 Lt, o kreditorių/skolininkų sąraše nurodyta, kad mokėtinos sumos sudaro 2 476 353 Lt). Pažymi, kad atsakovo kreditorių/skolininkų sąraše nurodyti įsipareigojimai kreditoriams neatitinka tikrovės - nėra įtrauktas UAB ,,Lankbalta“ 29 000 Lt finansinis reikalavimas, taip pat nėra įtrauktas BUAB ,,Eurostartas“ 1 090 000 L finansinis reikalavimas, UAB ,,Derusta“ 7054 Lt finansinis reikalavimas, UAB ,,Elneta“ 2 976,23 Lt finansinis reikalavimas. Be to, atsakovo kreditorių/skolininkų sąrašas neatitinka ĮBĮ turinio reikalavimų, nes jame nėra nurodyti atsakovo prievolių įvykdymo terminai, todėl toks įrodymas netinkamas ir neleistinas. Atsakovo pateikti įrodymai, kad pas atsakovą dirba trys darbuotojai yra tik gynybinė pozicija, nes jie priimti į darbą prieš pat 2013 m. gegužės 16 d. ir tik tam, kad pagrįstų ūkinę komercinę veiklą. Teismas atliko lakonišką atsakovo turtinės padėties analizę, nors tokio pobūdžio bylose yra įpareigotas ex officio rinkti ir tirti įrodymus, kurie nebuvo pateikti į bylą.

19Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį iš dalies pakeisti ir paskirti ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ 20 000 Lt baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, pusę paskirtos baudos paskiriant atsakovui.

20Nurodo, kad teismas neįvertino, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl 147,66 Lt įsiskolinimo, kurį atsakovas padengė iš karto, kai tik sužinojo apie susidariusią skolą. Tačiau ieškovas 2013 m. kovo 26 d. grąžino atsakovui 147,66 Lt sumą, tai reiškia, kad ieškovas atsisakė priimti prievolės įvykdymą ir piktnaudžiaudamas savo procesinėmis teisėmis toliau reikalavo atsakovui iškelti bankroto bylą dėl nemokumo. Akivaizdu, kad ieškovo kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo tikslas buvo ne siekis apginti savo pažeistą teisę (patenkinti reikalavimą dėl 147,66 Lt skolos), bet sukelti nepatogumų atsakovui.

21Atsiliepime į ieškovo atskiruosius skundus trečiasis asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prašo skundžiamą nutartį naikinti ir bylą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, o atsakovo UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ atskirojo skundo - netenkinti. Nurodo, kad atsakovo mokestinė nepriemoka 2012 m. birželio 1 d. buvo 512 484,33 Lt, atsakovo mokestinė nepriemoka 2013 m. birželio 12 d. buvo 512 484,33, tai reiškia, kad atsakovas minėtu laiku nemokėjo mokesčių.

22Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ prašo atsakovo atskirojo skundo netenkinti, o ieškovo G. G. atskirąjį skundą tenkinti.

23Atsiliepime į ieškovo G. G. atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ prašo atskirojo skundo netenkinti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė bylos aplinkybes ir pagrįstai nustatė, kad nėra ĮBĮ numatytų pagrindų atsakovui iškelti bankroto bylą.

24IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25Ieškovo atskirasis skundas tenkinamas, atsakovo atskirasis skundas atmetamas.

26Dėl ginčo esmės

27Apeliantas G. G. reikalavimą iškelti bankroto bylą grindė atsakovo nemokumu. Pagal ĮBĮ įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.).

28Iš atsakovo pateikto įmonės balanso (2 t., b. l. 41) ir kreditorių sąrašo (2 t., b. l. 50) teismas nustatė, kad atsakovo turtas sudaro 13 353 807 Lt, o pradelsti įsipareigojimai įmonės kreditoriams - 2 476 353 Lt.

29Ieškovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad teismas formaliai įvertino atsakovo turtinę padėtį, netirdamas atsakovo turto sudėties ir tikrosios vertės, todėl nenustatė realios atsakovo finansinės padėties.

30Pažymėtina, jog tuo atveju, jei būtų vadovaujamasi vien atsakovo pateiktais finansinės atskaitomybės dokumentais, tai būtų galima sutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovo būsena neatitinka nemokumo kriterijų. Rėmimasis balanso duomenimis nustatant įmonės (ne)mokumą paprastai yra pakankamas, kai nekyla abejonių dėl balanso duomenų patikimumo. Nagrinėjamu atveju, įvertinus bylos duomenis, sutiktina su apeliantu, jog atsakovo pateikti finansiniai dokumentai neatspindi atsakovo realios finansinės būklės.

31Atsakovo pateiktame balanse už 2012 metus nurodyta, kad į atsakovo turtą įtraukta 5 770 320 Lt dydžio per vienerius metus gautina suma (2 t., b. l. 41). Tokia pati suma (5 770 320 Lt) kaip gautina per vienerius metus buvo nurodyta ir atsakovo pateiktuose balansuose už 2010 ir 2011 metus (1 t., b. l. 55, 139). Ši aplinkybė kelia abejonių, ar minėtą sumą galima laikyti realiu atsakovo turtu, juo labiau, kad atsakovas nepateikė duomenų, iš ko susideda balanse nurodyta 5 770 320 Lt dydžio gautina suma. Iš atsakovo pateikto 2013 m. balandžio 25 d. atsakovo kreditorių/skolininkų sąrašo matyti, kad atsakovas nurodė turintis vienintelį 3 124 890 Lt debitorinį įsiskolinimą į Vilniaus m. savivaldybę (2 t., b. l .50). Be to, kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas nevertino, ar ši suma pagrįstai įtraukta į atsakovo turtą, nors byloje pateikta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-125/2011, iš kurios atsakovas kildina minėtą reikalavimą, nesudaro pagrindo konstatuoti, kad atsakovas įgijo reikalavimo teisę į minėtą sumą (2 t., b. l. 59-76).

32Abejonę atsakovo balanse nurodoma turto verte kelia ir tai, kad iš bylos duomenų matyti, jog nuo 2004 m. susidaręs atsakovo įsiskolinimas Valstybinei mokesčių inspekcijai, sprendimai dėl mokestinės nepriemokos išieškojimo pateikti vykdyti antstoliams, tačiau skola neišieškoma, bylos nagrinėjimo metu atsakovo mokestinė nepriemoka sudaro 512 483 Lt. Be to, bylos duomenys patvirtina ir tai, kad antstoliai, vykdydami skolos išieškojimus, neranda atsakovo turto, dalis vykdomųjų bylų antstolio patvarkymais yra užbaigtos grąžinus vykdomuosius dokumentus išieškotojams su turto neradimo aktu (1 t., b. l. 86-87).

33Šios faktinės aplinkybės kelia pagrįstų abejonių, ar atsakovo pateiktame balanse nurodyta turto vertė atitinka realią atsakovo turto vertę (CPK 185 str.). Tokią abejonę bylos nagrinėjimo metu reiškė ir ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“, kartu prašydamas išreikalauti iš atsakovo papildomus dokumentus, kuriais būtų galima nustatyti tikrąją atsakovo turto vertę (2 t., b. l. 26-28), tačiau teismas papildomų įrodymų neišreikalavo (ĮBĮ 9 str. 2 d.). Be to, abejonę, kad įmonė nevykdo veiklos kelia ir tai, jog vienintelis įmonės darbuotojas buvo įmonės direktorius (1 t., b. l. 96) ir tik 2013 m. gegužės 13 d. (iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios likus 3 dienoms) buvo priimti dar du darbuotojai (2 t., b. l. 105-107).

34Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas, nustatydamas atsakovo turimo turto vertę ir pradelstų įsipareigojimų dydį, formaliai vertino atsakovo pateiktus finansinius dokumentus, nesiaiškino atsakovo turto sudėties bei realios jo vertės. Pirmosios instancijos teismas neištyrė ir neįvertino visų teisingam klausimo išsprendimui reikšmingų aplinkybių, nepareikalavo ir nevertino jas pagrindžiančių įrodymų, formaliai įvertino atsakovo finansinius dokumentus, tinkamai nenustatė atsakovo turto, įrašyto į įmonės balansą, realios vertės, todėl atsakovo mokumo klausimas galėjo būti išspręstas neteisingai.

35Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartis naikinama ir grąžinama nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

36Dėl baudos skyrimo

37Atsakovas skundžia teismo nutarties dalį, kuria teismas atsisakė paskirti ieškovui VšĮ „Maximum paslaugų“ baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

38Kaip minėta, ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, turėdamas 147,66 Lt finansinį reikalavimą, kildinamą iš 2011 m. gruodžio 8 d. reikalavimo perleidimo sutarties, sudarytos su ,,Eurocash1“.

39Bylos duomenys patvirtina, kad šią sumą atsakovas 2013 m. kovo 14 d. mokėjimo pavedimu pervedė ieškovui, mokėjimo paskirtyje nurodyta UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ skola pagal reikalavimo perleidimo sutartį ,,Eurocash1“ (1 t., b. l. 114). Ieškovui nepriimat prievolės įvykdymo, atsakovas 147,66 Lt sumą įmokėjo į notaro depozitinę sąskaitą (2 t. b. l. 33-34). Notaro pervestą sumą ieškovas grąžino atgal į notaro sąskaitą (2 t., b. l. 104).

40Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo teiginiu, kad tokie ieškovo veiksmai yra nepagrįsti.

41Pažymėtina, kad tiek įsiskolinimo pervedimas į kreditoriaus sąskaitą, tiek įsiskolinimo sumos, skirtos kreditoriui, deponavimas notaro sąskaitoje, yra tinkamas prievolės įvykdymas (CK 6.56 str. 1 d. 3 p.), po kurio skolininko mokėjimo prievolė, ir atitinkamai kreditoriaus reikalavimo teisė, pasibaigia.

42Nurodytos aplinkybės sudarytų pagrindą ieškovo veiksmus, kuriais atsakovui tinkamai įvykdžius prievolę, toliau siekiama atsakovui iškelti bankroto bylą, vertinti kaip piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis ir skirti baudą (CPK 95 str.). Kita vertus, teikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, ieškovas tokią teisę turėjo, o po atsisakymo priimti prievolės įvykdymą, tolimesni ieškovo veiksmai neturėjo įtakos bylos nagrinėjimui, kadangi savarankišką reikalavimą iškelti bankroto bylą buvo pareiškęs ir ieškovas G. G.. Atskirojo skundo dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta atsakovui iškelti bankroto bylą, ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ neteikė. Dėl nurodytų aplinkybių, sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, kad šiuo atveju nebuvo pagrindo ieškovui skirti baudos.

43Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

44Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei ,,Fondas statyboms vystyti“ iškėlimo tam pačiam pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vigintas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 5. Ieškovas R. B. prašė iškelti atsakovui bankroto bylą, nurodė, kad yra... 6. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė... 7. Atsakovas nurodė, jog ieškovo G. G. reikalavimų nepripažįsta, todėl... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. gegužės 16 d. nutartimi atsisakė iškelti... 10. Vertindamas atsakovo (ne)mokumą, teismas iš atsakovo finansinės... 11. Įvertinęs nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad atsakovo... 12. Teismas, išanalizavęs atsakovo finansinės padėties duomenis sprendė, kad... 13. Teismas nurodė, kad atsakovas į Vilniaus miesto 14-ojo notarų biuro... 14. Iš nustatytų aplinkybių, teismas sprendė, jog nėra ĮBĮ nustatytų... 15. Teismas, spręsdamas klausimą dėl baudos VšĮ „Maximum paslaugų“... 16. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 17. Atskiruoju skundu ieškovas G. G. prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo... 18. Nurodo, kad atsakovo turto padėtis 2010 ir 2011 metais sutampa, tai reiškia,... 19. Atskiruoju skundu atsakovas UAB ,,Fondas statyboms vystyti“ prašo Vilniaus... 20. Nurodo, kad teismas neįvertino, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl... 21. Atsiliepime į ieškovo atskiruosius skundus trečiasis asmuo Valstybinė... 22. Atsiliepime į atskiruosius skundus ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“... 23. Atsiliepime į ieškovo G. G. atskirąjį skundą atsakovas UAB ,,Fondas... 24. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 25. Ieškovo atskirasis skundas tenkinamas, atsakovo atskirasis skundas atmetamas.... 26. Dėl ginčo esmės... 27. Apeliantas G. G. reikalavimą iškelti bankroto bylą grindė atsakovo... 28. Iš atsakovo pateikto įmonės balanso (2 t., b. l. 41) ir kreditorių sąrašo... 29. Ieškovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas aplinkybe, kad teismas... 30. Pažymėtina, jog tuo atveju, jei būtų vadovaujamasi vien atsakovo pateiktais... 31. Atsakovo pateiktame balanse už 2012 metus nurodyta, kad į atsakovo turtą... 32. Abejonę atsakovo balanse nurodoma turto verte kelia ir tai, kad iš bylos... 33. Šios faktinės aplinkybės kelia pagrįstų abejonių, ar atsakovo pateiktame... 34. Kaip matyti iš skundžiamos nutarties turinio, teismas, nustatydamas atsakovo... 35. Esant nurodytoms aplinkybėms, skundžiama nutartis naikinama ir grąžinama... 36. Dėl baudos skyrimo... 37. Atsakovas skundžia teismo nutarties dalį, kuria teismas atsisakė paskirti... 38. Kaip minėta, ieškovas VšĮ „Maximum paslaugų“ kreipėsi į teismą dėl... 39. Bylos duomenys patvirtina, kad šią sumą atsakovas 2013 m. kovo 14 d.... 40. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su atsakovo atskirojo skundo teiginiu,... 41. Pažymėtina, kad tiek įsiskolinimo pervedimas į kreditoriaus sąskaitą,... 42. Nurodytos aplinkybės sudarytų pagrindą ieškovo veiksmus, kuriais atsakovui... 43. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 dalies 3... 44. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. gegužės 16 d. nutartį panaikinti ir...