Byla 2S-1989-104/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Natalja Cikoto apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutarties, kuria atsisakyta tenkinti ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ ieškinį atsakovui K. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 2 027,71 Lt skolos, priteisimo iš atsakovo K. M.. Nurodė, kad atsakovas gyvena ( - ) nuosavybės teise priklausančiame bute. Ieškovas pagal 2012 09 27 Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. 30-1852 administruoja namą ( - ), teikdamas bendrosios dalinės nuosavybės administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Atsakovui priklauso dalis bendrosios nuosavybės, todėl jis privalo mokėti mokesčius CK 4.82 str. 3 d. nustatyta tvarka. Kuo didesnio ploto butas ar patalpa, tuo didesnė yra jo dalis bendrojoje nuosavybėje. Už kiekvieną mėnesį administratorius apskaičiuoja ir paskirsto mokesčius, atsakovas nuo 2009 09 01 iki 2012 09 30 turėjo sumokėti 2 027,71 Lt. Jam ne kartą buvo pateikti pranešimai įvykdyti prievolę, tačiau atsakovas liko skolingas.

3Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. gegužės 9 d. sprendimu, priimtu už akių, ieškinį atmetė. Į teismo posėdį, esant tinkamam pranešimui, ieškovo atstovas neatvyko dėl teismui nežinomų priežasčių. Nurodė, kad ieškovas už skolos laikotarpį atsakovui neteikė sąskaitų faktūrų, kuriose atsispindėtų, kokie mokesčiai, kokia apimtimi ir kokiu tarifu turi būti sumokami, o rėmėsi tik savo lokalia nepasirašyta skolų valdymo ataskaita. Teismas pažymėjo, kad abonentas privalo apmokėti tik tinkamai užpildytus ir pateiktus Buhalterijos įstatymo nustatytus dokumentus, kurie yra griežtos atskaitomybės dokumentai, t.y. sąskaitos faktūros. Tokių įrodymų ieškovas į bylą nepateikė, todėl teismas konstatavo, kad ieškovas neįrodė savo reikalavimo pagrįstumo.

4Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ pateikė teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriuo prašoma panaikinti priimtą sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė, kad ieškovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis ir vilkino bylos nagrinėjimą. Paaiškino, kad ieškovas sąžiningai nežinojo apie posėdžio datą ir laiką. Nors šaukimas buvo įteiktas tinkamai, tačiau ieškovo atstovas jo negavo, nes biuro administratorė per savo neapdairumą jį sunaikino.

5Atsakovas K. M. atsiliepimu atsakovo pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo dalyje dėl ieškinio atmetimo prašė netenkinti.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartimi atsisakė tenkinti ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Teismas nurodė, kad ieškovui buvo tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ieškovas neatvyko į teismo posėdį, neįrodė ieškinio, nes pateikė jokių įrodymų apie faktiškai suteiktas administravimo ir priežiūros paslaugas, ieškinį grindė neįsigaliojusiu savivaldybės norminiu aktu, kuris nebuvo tinkamai paskelbtas vietos spaudoje.

7Ieškovas UAB „Viršuliškių būstas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugpjūčio 13 d. nutartį ir patenkinti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas pernelyg formaliai vadovavosi CPK 288 str. 4 d. Šaliai, neatvykus į teismo posėdį, tačiau pateikus įrodymus, patvirtinančius sprendimo už akių nepagrįstumą, teismas privalo jį panaikinti. Byloje esantys procesiniai dokumentai, pavyzdžiui dublikas, anot apelianto, rodo ieškovo aktyvumą ir suinteresuotumą bylos eiga. Be to, pažymi, kad gavęs tripliką ruošėsi pateikti teismui papildomų įrodymų, turinčių reikšmės bylos nagrinėjimui. Priimdamas skundžiamą nutartį teismas apskritai paneigė įrodymų buvimo byloje faktą. Ieškovas kartu su dubliku pateikė rašytinius įrodymus, kuriais grindžia savo reikalavimą, tačiau teismas dėl jų nepasisakė. Pasak apelianto, teismas savo priimtu sprendimu ir skundžiama nutartimi paneigė butų ir patalpų savininkų pareigą mokėti už namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymą ir komunalines paslaugas, kuri kyla iš įstatymo.

8Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

9Atskirasis skundas atmetamas.

10Apeliacinis procesas yra bylos nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme neišeinant už apeliacinio (atskirojo) skundo ribų, siekiant nustatyti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą tiek teisine, tiek faktine prasme bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos CPK 320 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos CPK 338 straipsnis).

11Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs atskirojo skundo argumentus, kurie sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentus, civilinės bylos medžiagą, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai netenkino ieškovo UAB „Viršuliškių būstas“ prašymo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kadangi nėra Lietuvos Respublikos CPK numatytų sąlygų teismo sprendimui už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

12Lietuvos Respublikos CPK 287 str. nustato, jog šalis sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šiuo šalies procesiniu dokumentu pradedama Lietuvos Respublikos CPK 288 str. nurodyta procedūra – sprendimo už akių peržiūrėjimas. Pareiškimas peržiūrėti sprendimą už akių nėra apeliacinis skundas, nes neperkelia bylos nagrinėjimo į aukštesnės instancijos teismą. Pareiškimo peržiūrėti sprendimą už akių padavimas yra vienintelis būdas pasyviai šaliai pašalinti neatvykimo į teismo posėdį padarinius, nes ji negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 5 d.). Pagal Lietuvos Respublikos CPK 288 str. 4 d. pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, naikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą iš esmės, jeigu konstatuoja, kad šalis į teismo posėdį neatvyko (nepateikė atsiliepimo į ieškinį) dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

13Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas kreipėsi į teismą dėl 2 027,71 Lt skolos, priteisimo iš atsakovo K. M.. Ieškovui atsakovo triplikas ir teismo šaukimas į 2013 m. gegužės 9 d. posėdį, buvo įteiktas tinkamai, ką patvirtiną bylos duomenys, o būtent teismo šaukimo įteikimo pažyma (t. I, b.l. 141). Atsižvelgiant į tai, atmetami kaip nepagrįsti apelianto argumentai, jog jis sąžiningai nežinojo apie vyksiantį teismo posėdį. Ieškovas, būdamas rūpestinga proceso šalimi, turėjo domėtis bylos eiga ir pats aktyviai naudotis savo teisėmis, tuo labiau, jog pats neneigia, kad buvo gavęs atsakovo tripliką. Kadangi ieškovą atstovauja teisinį išsilavinimą turintys atstovai, teismo vertinimu, ieškovas turėjo žinoti apie po tripliko gavimo vyksiantį posėdį, todėl net jo negavus, pats privalėjo aktyviai domėtis bylos nagrinėjimo eiga.

14Pažymėtina ir tai, kad tam, jog sprendimas už akių būtų panaikintas ir atnaujintas bylos nagrinėjimas iš esmės, būtina konstatuoti abi įstatymo numatytas sąlygas, t. y. tai, kad šalis į teismo posėdį neatvyko (nepateikė atsiliepimo į ieškinį) dėl svarbių priežasčių, apie kurias negalėjo laiku pranešti teismui, ir jos pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atsakovo pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, taip pat atskirasis skundas nėra grindžiamas argumentais ir įrodymais, kurie patvirtintų, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių buvo priimtas padarius akivaizdžią teisės klaidą, kad šis sprendimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kad juo akivaizdžiai pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai. Visiškai sutinkama su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad ieškovas neįrodė savo ieškinio, nes pateikė jokių įrodymų apie faktiškai suteiktas administravimo ir priežiūros paslaugas. Ieškovas su prašymu dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pateikė teismui liftų priežiūros ir saugaus naudojimo, komunalinių atliekų tvarkymo ir kitas sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis. Tačiau vien iš šių sutarčių ir ieškovo pateiktos skolų valdymo ataskaitos (t. I, b.l.12) nei pirmosios, nei apeliacinės instancijos teismui nėra galimybės nustatyti, kokios konkrečiai ir kada paslaugos atsakovui buvo suteiktos bei kokio dydžio mokesčius jis turi mokėti.

16Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, ir tai, jog atsakovas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo nepateikė įrodymų, kurie leistų abejoti priimto sprendimo už akių teisėtumu ir pagrįstumu, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, jog nėra pagrindo panaikinti priimtą sprendimą už akių ir atnaujinti bylos nagrinėjimą iš esmės.

17Dėl nurodytų argumentų atskirasis skundas atmetamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

18Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 d. 1 p.,

Nutarė

19Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugpjūčio 13 d.nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai