Byla e2-19967-541/2019
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovui L. S. dėl skolos ir delspinigių priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovo L. S. 157,18 Eur nesumokėtų mokėjimų, 14,37 Eur delspinigių, 1 187,47 Eur negrąžinto turto neišpirktą (likutinę) vertę, 173,31 Eur negautų pajamų – palūkanų įmokų po lizingo sutarties nutraukimo, 5 proc. metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2008 m. kovo 7 d. sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įgijo iš pardavėjo turtą – kompiuterį su programine įranga, pele, klaviatūra ir kolonėlėmis ir perdavė jį naudoti ir valdyti atsakovui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės standartines įmokas.

5Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, t. y. viešo paskelbimo būdu. Atsakovas atsiliepimo į ieškinį per teismo nustatytą terminą teismui nepateikė, nepateikimo priežasčių nenurodė, ieškovės prašymu, priimamas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

6Ieškinys tenkintinas.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir atsakovas 2008 m. kovo 7 d. sudarė lizingo sutartį Nr. ( - ), kurios pagrindu ieškovė įgijo iš pardavėjo turtą – kompiuterį su programine įranga, pele, klaviatūra ir kolonėlėmis ir perdavė jį naudoti ir valdyti atsakovui su sąlyga, kad klientas sutartyse numatytais terminais mokės standartines įmokas. Atsakovui nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartis, ieškovė 2019 m. balandžio 15 d. išsiuntė atsakovui pretenziją Nr. ( - ), kuria reikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 20 dienų ir įspėjo atsakovą, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartis bus vienašališkai nutraukta. Atsakovui per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovės reikalavimo sumokėti skolą, 2009 m. gegužės 12 d. ieškovė pranešimu Nr. ( - ), vienašališkai nutraukė sutartį ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei neišpirktą turto vertę arba grąžinti sutarties pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Ieškovei iki šiol negrąžintas turtas pagal sutartį, kurio bendra neišpirkta (likutinė) vertė – 1 187,47 Eur ir liko nepadengtas susidaręs įsiskolinimas pagal sutartį – 157,18 Eur nesumokėtų mokėjimų, priskaičiuoti delspinigiai 14,37 Eur. Ieškovė reikalauja netiesioginių nuostolių, t. y. negautų pajamų - palūkanų įmokų už visą pagal įmokų grafiką likusį laikotarpį nuo lizingo sutarties nutraukimo iki turto išpirkimo laikotarpio pabaigos, t. y. – 173,31 Eur. Bendra reikalaujama suma – 1 532,33 Eur. Ieškovė 2019 m. balandžio 17 d. reikalavimu Nr. ( - ), reikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą, tačiau prievolių ieškovei pagal lizingo sutartį atsakovas iki šiol yra neįvykdęs (CPK 178 straipsnis).

9Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje įtvirtinta bendroji norma, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. CK 6.256 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis).

10Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovų priteisti 157,18 Eur nesumokėtų mokėjimų ir 1 187,47 Eur dydžio negrąžinto turto neišpirktos (likutinės) vertės. Pagal CK 6.574 straipsnį, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

11Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad lizingo davėjo nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo sudaro skirtumas tarp lizingo gavėjo sumokėtų įmokų ir lizingo dalyko vertės kartu paėmus bei visos sumos, kurią lizingo davėjas būtų gavęs lizingo gavėjui tinkamai įvykdžius sutartį, t. y. lizingo davėjas iš lizingo gavėjo gali reikalauti tiek nuostolių, kad jie padengtų lizingo davėjo išlaidas, susijusias su lizingo sutarties dalyko įsigijimu, bei lizingo gavėjui suteiktą finansavimą, atėmus iš lizingo sutarties iki jos nutraukimo gautą naudą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. sausio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1/2012; 2013 m. birželio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2013; 2014 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-155/2014; 2017 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-21-684/2017).

12Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovei iki šiol negrąžintas turtas pagal sutartį, kurio bendra neišpirkta (likutinė) vertė – 1 187,47 Eur ir liko nepadengtas susidaręs įsiskolinimas pagal sutartį – 157,18 Eur (CPK 178 straipsnis). Kadangi prievolė ieškovei neįvykdyta (CPK 179 straipsnis), ieškovės reikalavimas dėl 157,18 Eur nesumokėtų mokėjimų ir 1 187,47 Eur dydžio negrąžinto turto neišpirktos (likutinės) vertės priteisimo pagrįstas ir tenkintinas.

13Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 173,31 Eur negautų pajamų, t. y. palūkanų pagal ginčo lizingo sutartį nuo šios sutarties nutraukimo.

14Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad vadovaujantis CK 6.574 straipsniu, nutraukus lizingo sutartis dėl kliento kaltės, ieškovas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką ir išieškoti iš Lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį, t. y. lizingo gavėjo nesumokėta palūkanų įmokų suma, kuri būtų buvusi sumokėta tinkamai įvykdžius lizingo sutartį yra lizingo davėjo netiesioginiai nuostoliai, kuriuos atlyginti turi lizingo gavėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2014).

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovės netiesioginius nuostolius (negautas palūkanas) pagal ginčo lizingo sutartį, sudaro 173,31 Eur, todėl šis ieškinio reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas.

16Ieškovas taip pat prašo priteisti 14,37 Eur delspinigių. Atsižvelgiant, į CK 6.71 straipsnį, nustatantį, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis), bei, kad už prievolės įvykdymo termino praleidimą gali būti nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį ir t. t. (CK 6.71 straipsnio 3 dalis), taip pat į šalių sudarytą sutartį, ieškovui priteistina 14,37 Eur delspinigių už praleistą prievolės įvykdymo terminą.

17CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą (1 532,33 Eur) sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2019 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistina 34,00 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro ieškovės sumokėtas žyminis mokestis (CPK 93 str. 1 d.).

19Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (3,58 Eur) viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytą minimalią valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą (3 Eur) iš atsakovo valstybės naudai priteistina 3,58 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų (CPK 92 straipsnis).

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso tvarka 93, 142, 153, 279, 285, 286, 287 straipsniais

Nutarė

21ieškinį patenkinti visiškai.

22Priteisti iš atsakovo L. S., a. k. ( - ) ieškovės „Swedbank lizingas“, UAB, į. k. 111568069, naudai 157,18 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt septyni eurai 18 ct) nesumokėtų mokėjimų, 14,37 Eur (keturiolika eurų 37 ct) delspinigių, 1 187,47 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt septyni eurai 47 ct) negrąžinto turto neišpirktą (likutinę) vertę, 173,31 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt trys eurai 31 ct) negautų pajamų – palūkanų įmokų po lizingo sutarties nutraukimo, 5 (penkis) procentų dydžio metines palūkanas už visą priteistą sumą (1 532,33 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. gegužės 10 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 34,00 Eur (trisdešimt keturi eurai) bylinėjimosi išlaidas.

23Priteisti iš atsakovo L. S., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 3,58 Eur (tris eurus 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu. Nurodyta suma mokėtina Valstybinei mokesčių inspekcijai, į. k.: 188659752, įmokos kodas 5660. Dokumentus, patvirtinančius sumokėjimą, būtina pristatyti Vilniaus miesto apylinkės teismui (raštinei).

24Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

25Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

26Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2008 m. kovo 7 d. sudarė lizingo... 5. Atsakovui ieškinio ir teismo pranešimo kopijos įteikti Lietuvos Respublikos... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovė ir... 9. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje... 10. Ieškovė ieškiniu prašo iš atsakovų priteisti 157,18 Eur nesumokėtų... 11. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinta, kad lizingo davėjo nuostolius... 12. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovei... 13. Ieškovė prašo iš atsakovo priteisti 173,31 Eur negautų pajamų, t. y.... 14. Teismų praktikoje laikomasi nuoseklios pozicijos, kad vadovaujantis CK 6.574... 15. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad ieškovės... 16. Ieškovas taip pat prašo priteisti 14,37 Eur delspinigių. Atsižvelgiant, į... 17. CK 6.37 straipsnio 2 dalis numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų... 18. Patenkinus ieškinį iš atsakovo ieškovei priteistina 34,00 Eur bylinėjimosi... 19. Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos (3,58 Eur)... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso tvarka 93, 142,... 21. ieškinį patenkinti visiškai.... 22. Priteisti iš atsakovo L. S., a. k. ( - ) ieškovės „Swedbank lizingas“,... 23. Priteisti iš atsakovo L. S., a. k. ( - ) į valstybės biudžetą 3,58 Eur... 24. Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi... 25. Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 26. Ieškovė turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti...