Byla e2-2610-642/2016
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimo Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015 pakeitimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant teismo posėdžių sekretorei Joanai Runelienei, atsakovui D. K. (D. K.), atsakovo atstovui advokatui Algirdui Plataunai, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT“ patikslintą ieškinį atsakovui D. K. (D. K.), trečiajam asmeniui nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijai, dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimo Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015 pakeitimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimą Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015 (toliau tekste – sprendimą), priteisiant neišmokėtą darbo užmokestį – 364,21 Eur iki mokesčių bei priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė savo patikslintame ieškinyje nurodė, kad tarp atsakovo ir ieškovės 2015-07-24 buvo sudaryta neterminuota darbo sutartis, pagal kurią atsakovas ėjo krano operatoriaus pareigas. Šia darbo sutartimi buvo sutarta, jog atsakovui bus mokamas valandinis atlyginimas po 2,57 Eur už valandą, išmokant du kartus per mėnesį – iki 15 ir 25 dienos, buvo sutarta, jog darbo laikas numatytas pagal suminę darbo laiko apskaitą, nustatant ne daugiau kaip 40 valandų per savaitę ir ne daugiau kaip 8 valandas per dieną. Taip pat šia sutartimi sutarta, jog darbuotojui, esant komandiruotėje, mokami dienpinigiai ne mažesni nei 50 procentų tos šalies dienpinigių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės. D. K. darbą pradėjo 2015-08-03 ir ji buvo nutraukta 2015-08-14 pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 136 str. 3 d. 2 p. (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 235 str. 2 d. 9 p.), t. y. už pravaikštą. Vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos informacinėje sistemoje esančia informacija, matyti, jog D. K. priskaičiuotas atlyginimas už laikotarpį nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 yra 136,21 Eur. Minėtame darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta, jog atsakovas komandiruotės laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 ieškovės objekte dirbo 11 darbo dienų po 8 valandas, viso – 88 valandas. Pažymėtina, jog pagal kalendorių, laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 yra tik 10 darbo dienų. Taip pat ieškovė patikslintame ieškinyje nurodo, jog, anot atsakovo pateiktų rašytinių įrodymų, jis Lenkijos Respublikos Varšuvos mieste buvo 2015-08-03 23.20 val., o iš viešbučio „Ibis Budget Warszawa Reduta”, esančio Lenkijos Respublikos Varšuvos mieste išrašytos sąskaitos matyti, jog atsakovas išvyko 2015-08-04, tad darytina išvada, jog darbą jis galėjo pradėti dirti tik nuo 2015-08-05. Pateikti rašytiniai įrodymai nurodo, jog atsakovas į Lietuvą išvyko 2015-08-15, t. y. po atleidimo iš darbo. Iš nurodytų aplinkybių darytina išvada, jog neteisingai apskaičiuotas darbo užmokestis, kuris turėjo būti apskaičiuotas taip: laikotarpiu nuo 2015-08-05 iki 2015-08-14 yra 8 darbo dienos po 8 valandas, viso sumoje 64 darbo valandos po 2,57 Eur/val., viso sumoje - 164,48 Eur. Ieškovės vedamojoje darbo laiko apskaitoje nurodyta, jog atsakovui darbo laiku įskaitoma: 2015-08-03 – 2015-08-07 po 8 val., 2015-08-11 – 5 val., 2015-08-14 – 8 val., iš viso - 53 darbo valandos, už kurias darbo užmokestis priskaičiuotas – 136,21 Eur, 12 d. dienpinigių – 228,00 Eur, viso sumoje – 364,21 Eur, o išmokėtina suma – 350,59 Eur. Minėtame darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta, jog laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 yra 13 kalendorinių dienų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996-11-21 įsakymu Nr. 16 (nauja redakcija 2014-09-24 Nr. 1K-293), 1 dienos dienpinigių normą Lenkijos Respublikoje sudaro – 38,00 Eur, viso sumoje – 494,00 Eur. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo Ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisija padarė išvadą, jog ieškovė atsakovui turėjo sumokėti 100 procentų numatytų dienpinigių ir nesivadovavo darbo sutarties 9 p., kuriame numatyta, jog „darbuotojui, esant komandiruotėje, mokami dienpinigiai ne mažesni kaip 50 procentų tos šalies dienpinigių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktais“. Dienpinigių sumą turėjo sudaryti ne daugiau kaip 247,00 Eur. Minėtame darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta, jog iš ieškovės išieškotinos atsakovo patirtos išlaidos, t. y. 35,18 Eur už vienos nakties nakvynę viešbutyje „Ibis Budget W. R.” tačiau 2015-08-03 sąskaita faktūra yra išrašyta „SARENS POLSKA SP. Z.O.O.“, o ne atsakovui, be to, nėra pateikta jokių rašytinių duomenų apie atsakovo šios sąskaitos apmokėjimą. Be to, atsakovas yra praleidęs terminą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisiją pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 289 straipsnio 1 dalį. Iš pateikto atsakovo 2015-11-24 prašymo matyti, jog jis neprašo atnaujinti nagrinėjimo termino. Iš faktinių aplinkybių matyti, kad darbo sutartis nutraukta nuo 2015-08-14, todėl manytina, jog atsakovas į darbo ginčus nagrinėjančią komisiją turėjo kreiptis iki 2015-11-14, t.y. per tris mėnesius nuo to laiko, kuomet sužinojo ar turėjo sužinoti apie tai, kad jo teisės yra pažeidžiamos, kas šiuo atveju būtų laikoma, jog nemokamas neišmokėtas darbo užmokestis. Tačiau atsakovas praleido trijų mėnesių terminą, nenurodydamas jokios pateisinamos priežasties.

3Ieškovės atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį ieškovė informuota tinkamai. 2016-03-21 ieškovės atstovė advokatė Kristina Pralgauskaitė pateikė teismui prašymą atidėti bylos nagrinėjima. 2016-04-26 Klaipėdos miesto apylinkės teismas nutartimi atmetė ieškovės atstovės prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, byla nagrinėtina ieškovės atstovei nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 246 straipsnio 1 dalis).

4Atsakovas atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį nesutiko su ieškovės reikalavimais ir prašė jį atmesti kaip nepgrįstą. Nurodė, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimu D. K. prašymas buvo tenkintas visiškai ir nuspręsta išieškoti išieškoti iš ieškovės 226,16 Eur darbo užmokesčio neatskaičius mokesčių; 494,00 Eur dienpinigių; 44,40 Eur kelionės išlaidų ir 15,38 Eur kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas neatskaičius mokesčių. Šis sprendimas įsiteisėjo 2016-01-13. Nors ieškovė prašo sumažinti darbo ginčų komisijos sprendimu išieškotinas išmokas iki 364,21 Eur neatskaičius mokesčių, tačiau ieškinyje nurodyti ieškovės paskaičiavimai ir išvados yra nepagrįsti jokiais įrodymais. Darbo sutartyje yra numatytos visos darbo sąlygos ir darbo apmokėjimas, pagal kurias išmokėtinas sumas paskaičiavo darbo ginčų komisija. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsnis nustato darbuotojams garantijas ir kompensacijas tarnybinių komandiruočių atveju, o minėto straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Be to, atsakovas nurodo, kad ieškovas, paduodamas ieškinį dėl darbo ginčų komisijos sprendimo, praleido Lietuvos Respublikos darbo kodekso 296 straipsnyje numatytą terminą ieškiniui paduoti.

5Teismo posėdžio metu atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas paaiškino teismui, jog nuo 2015-08-03 iki 2015-08-15 dirbo įmonėje UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT“. 2015-08-03 darbo dieną jis išvyko į komandiruotę į Lenkijos Respubliką, į stotį Varšuvoje jis atvyko apie 23.00 valandą, ten jo niekas nepasitiko. Jis pats nakvynei nuvyko į viešbutį, pats sumokėjo už viešbutį ir darbo ginčų komisijai pateikė tai įrodantį čekį. Nei ieškovė, nei Lenkijos įmonė už viešbutį nebuvo sumokėję, tik buvo rezervuota jam vieta nakvynei. 2015-08-04 apie 08.00 valandą jis susitiko su Lenkijos kompanijos „SARENS POLSKA SP. Z.O.O“ atstovu ir nuvyko į kursus. 2015-08-05 jis pradėjo darbą objekte apie 12-13 valandą ir dirbo maždaug iki 19.00 valandos. Darbo laiką fiksavo lenkų įmonės atstovai. Jis kasdien dirbo apie 12 valandų, įskaitant šeštadienį ir sekmadienį. Komandiruotės laiku 2015-08-10 jis turėjo vienintelę laisvą nedarbo dieną. 2015-08-14 jis baigė darbą objekte apie 16.00 val. 2015-08-15 jis išvyko atgal į Lietuvą. Darbdavys jam nesuteikė darbo sąlygų, kurios buvo sutartos su ieškove prieš jam išvykstant į komandiruotę. Nesutinka su tuo, kad dienpinigiai jam sumažinti 50 procentų, nes taip su ieškove jie nebuvo sutarę.

6Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimo Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015 pakeitimo

7Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015-11-24 atsakovas kreipėsi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Klaipėdos teritorinio skyriaus darbo ginčų komisiją su prašymu dėl galutinio atsiskaitymo. Prašyme nurodė, kad nuo 2015-08-03 iki 2015-08-15 dirbo UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT” ir minėtu laiku buvo komandiruotas dirbti į Lenkijos Respubliką, tačiau už šį laikotarpį ieškovė su juo tinkamai neatsiskaitė.

82015-12-14 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisija priėmė sprendimą Nr. DGKS-5476, kuriuo atnaujino prašymo nagrinėti darbo ginčą darbo ginčų komisijoje padavimo terminą darbo byloje Nr. APS-3-21401. D. K. prašymą UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT” dėl su darbu susijusių išmokų išieškojimo tenkino visiškai ir nutarė išieškoti D. K. naudai iš UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT” šias išmokas: 226,16 Eur darbo užmokesčio neatskaičiavus mokesčių; 494,00 Eur dienpinigių; 44,40 Eur kelionės išlaidų; 15,38 Eur kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas neatskaičiavus mokesčių.

9Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama darbo vieta ir darbo užmokestis. Be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos. Dienpinigių mokėjimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-11-03 nutarimas Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos” bei „Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklės” patvirtintos Lietuvso Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 99. Komandiruojamiems darbuotojams mokamų dienpinigių dydžiai nustatyti Lietuvos Respublikos finansų ministro 1996-11-21 įsakymu Nr. 116 „Dėl dienpinigių ir gyvenamojo ploto normų vykstantiems į užsienio komandiruotes”.

10Ieškovė savo patikslintame ieškinyje nurodė, jog nesutinka su darbo ginčų komisijos sprendime nurodyta aplinkybe, jog atsakovas ieškovės objekte dirbo 11 darbo dienų po 8 valandas. Laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 yra tik 10 darbo dienų, be to, atsakovas, atmetus kelionėje ir viešbutyje praleistą laiką, realiai galėjo pradėti dirbti tik 2015-08-05. Teismo nuomone, tokie ieškovės patikslintame ieškinyje dėstomi teiginiai prieštarauja toliau patikslintame ieškinyje nurodomoms aplinkybėms, jog ieškovės vedamoje darbo laiko apskaitoje nurodyta, jog atsakovui darbo laiku užskaitoma: 2015-08-03 – 2015-08-07 po 8 valandas, 2015-08-11 – 5 valandos, 2015-08-14 – 8 valandos, iš viso – 53 darbo valandos, už kurias darbo užmokestis priskaičiuotas – 136,21 Eur, 12 d. dienpinigių – 228,00 Eur, viso sumoje – 364,21 Eur, o išmokėtina suma – 350,59 Eur. Tokias ieškovės išdėstytas aplinkybes teismas vertina kritiškai. Pažymėtina tai, kad atsakovas teismo posėdyje paaiškino, jog jo darbo sąlygos neatitiko su darbdaviu aptartų darbo sąlygų prieš išvykstant į komandiruotę ir atsakovui teko dirbti kasdien po daugiau nei 8 valandas, įskaitant ir šeštadienį bei sekmadienį, poilsiui skiriant vienintelę dieną – 2015-08-10. Vertindamas byloje esančius įrodymus, teismas atkreipia dėmesį į ieškovo pateiktą darbo laiko apskaitos žiniaraštį, kuriame nurodytos atsakovų darbo valandos, tačiau, pažymėtina, kad šis darbo laiko apskaitos žiniaraštis yra nepasirašytas, neatitinka darbo laiko apskaitos žiniaraščio pavyzdinės formos ir esant šioms aplinkybėms nelaikytinas prima facie galią turinčiu įrodymu. Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą yra pabrėžta, kad, vertinant įrodymus, būtina atsižvelgti į bylos specifiką. Įrodymų vertinimo specifiką darbo bylose lemia tai, kad už įvairių dokumentų, kurie gali būti panaudoti kaip rašytiniai įrodymai, tvarkymą yra atsakingas darbdavys. Jis, tvarkydamas įmonės dokumentaciją savo nuožiūra, gali nurodyti duomenis, kurie yra išimtinai naudingi jam ir atitinkamai nenaudingi darbuotojui. Todėl būtina atsižvelgti į tai, kad darbuotojas yra silpnesnė šalis tiek ekonomine, tiek socialine prasme. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovės atstovas į teismo posėdį neatvyko, jokių papildomų procesinių dokumentų ar paaiškinimų, kurie pagrįstų ieškinyje nurodytas aplinkybes, nepateikė, taigi toks pasyvus ieškovės elgesys, vilkinimas ginti savo interesus teismo vertintinas kaip siekimas praturtėti atsakovo sąskaita.

11Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sutinka su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendime Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015 nurodytu paskaičiavimu, jog nuo 2015-08-03 iki 2015-08-14 UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT” objekte, esančiame Lenkijos Respublikoje, atsakovas išdirbo 11 darbo dienų po 8 valandas, iš viso – 88 valandas, kurios apmokėtinos po 2,57 Eur už valandą, kaip numatyta ieškovo darbo sutartyje, iš viso – 226,16 Eur neatskaičiavus mokesčių. Ši suma išieškotina atsakovo naudai iš ieškovės. Komandiruotės dienų skaičius per minėtą laikotarpį – 13 kalendorinių dienų, įskaitant 2015-08-15 kelionės į namus dieną, kurios apmokėtinos po 38,00 Eur už kiekvieną dieną, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymo 1996-11-21 Nr. 16 nauja įsakymo redakcija 2014-09-24, Nr. 1K-293, pagal kurią dienpinigių 1 dienos norma Lenkijos Respublikoje – 38,00 EUR. Iš viso – 494,00 Eur.

12Teismas atkreipia dėmeį į tai, kad ieškovė nesutinka su darbo ginčų komisijos paskaičiuota 100 procentų dienpinigių norma. Patikslintame ieškinyje nurodė, kad ieškovės ir atsakovo sudarytoje darbo sutartyje 9 punkte numatyta, jog, darbuotojui, esant komandiruotėje, mokami dienpinigiai ne mažesni kaip 50 procentų tos šalies dienpinigių normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, todėl atsakovui išmokama dienpinigių suma turėtų sudaryti ne daugiau kaip 247,00 Eur. Teismas pažymi, kad dienpinigių normas, reglamentuotas minėtame finansų ministro įsakyme, yra galimybė keisti tik esant vienam iš šių atvejų: jeigu tai numatyta kolektyvinėje sutartyje, o jeigu tokia sutartis nesudaryta – darbo sutartyje. Šiuo atveju 2015-07-24 ieškovės ir atsakovo sudarytoje darbo sutartyje šios konkrečios komandiruotės atveju dėl tikslaus dienpinigių dydžio mažinimo susitarta nebuvo, todėl teismas nesutinka su ieškovės nurodymu, jog atsakovui išmokamų dienpinigių suma turėtų būti mažinama 50 procentų. Esant šioms aplinkybėms, manytina, kad minėtame darbo ginčų komisijos sprendime atsakovui už komandiruotėje laikotarpiu nuo 2015-08-03 iki 2015-03-15 išbūtą laiką pagrįstai paskaičiuoti dienpinigiai pagal 100 procentų normą.

13Sprendžiant klausimą dėl minėtame darbo ginčų komisijos sprendime priteistų atsakovui 35,18 Eur išlaidų už nakvynę viešbutyje pagrįstumo, teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas darbo ginčų komisijai pateikė apmokėjimą viešbutyje „Ibis Budget Warsawa Reduta“ patvirtinantį kvitą ir sąskaitą faktūrą. Be to, teismo posėdyje atsakovas paaiškino, kad 2015-08-03 vėlai vakare atvykus į viešbutį, jam buvo paaiškinta, kad jam skirtas kambarys yra rezervuotas, tačiau už jį nėra sumokėta, todėl jis pats banko kortele sumokėjo už nakvynę. Esant šioms aplinkybėms, teismas laiko pagrįstomis atsakovo patirtas 35,18 Eur išlaidas už nakvynę viešbutyje „Ibis Budget Warsawa Reduta“, kurios turėtų būti priyeistinos iš UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT”.

14Dėl atsakovo praleisto termino kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisiją.

15Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra praleidęs terminą dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisiją pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 289 straipsnio 1 dalį ir šio termino neprašo atnaujinti. Tačiau, kaip matyti iš 2015-11-24 atsakovo darbo ginčų komisijai pateikto prašymo, atsakovas prašo atnaujinti terminą, nurodydamas, kad „pasitikėjo darbdaviu ir buvo išvažiavęs“. Pažymėtina, kad darbo ginčų komisija, nagrinėdama atsakovo prašymą, praleistą terminą atnaujino (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 289 straipsnio 1 dalis). Esant šioms aplinkybėms, klausimas dėl atsakovo praleisto termino pateikti prašymą nagrinėti individualų darbo ginčą darbo ginčų komisijai nespręstinas.

16Dėl ieškovo praleisto termino kreiptis į teismą.

17Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovė, nesutikdama su Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimu Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015, ieškinį teisme pareiškė praleidusi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 296 straipsnyje nustatytą terminą. Pažymėtina, kad Klaipėdos mieto apylinkės teismas 2016-02-09 ieškovės praleistą terminą atnaujino, todėl šis klausimas toliau nespręstinas.

18Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, atsakovo paaiškinimus, daro išvadą, kad įrodymų visuma patvirtina, kad Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriaus darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimas Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015 yra teisėtas ir pagrįstas, todėl ieškovės patikslintas ieškinys dėl minėto darbo ginčų komisijos sprendimo pakeitimo yra atmestinas.

19Dėl bylinėjimosi išlaidų

20Kadangi ieškovės patikslintas ieškinys iš esmės atmestinas, jai nepriteistinos bylinėjimosi išlaidos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsnio 1 dalis). Atsakovas pateikė rašytiniais įrodymais pagrįstas 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Atsakovui iš ieškovės priteistina 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnis).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

22patikslintą ieškinį atmesti.

23Priteisti iš ieškovės UAB „Heuverlingo chenijos grupė LT“ atsakovui D. K. (D. K.) 200,00 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

24Įsiteisėjus teismo sprendimui grąžinti Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos skyriui darbo ginčų komisijos 2015-12-14 sprendimą Nr. DGKS-5476 darbo byloje Nr. APS-3-21401/2015.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Danutė Žvinklytė, dalyvaujant... 2. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pakeisti Lietuvos Respublikos... 3. Ieškovės atstovė į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdį ieškovė... 4. Atsakovas atsiliepimu į ieškovės patikslintą ieškinį nesutiko su... 5. Teismo posėdžio metu atsakovas prašė ieškinį atmesti. Atsakovas... 6. Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 7. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad 2015-11-24 atsakovas kreipėsi į... 8. 2015-12-14 Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės... 9. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad... 10. Ieškovė savo patikslintame ieškinyje nurodė, jog nesutinka su darbo ginčų... 11. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas sutinka su Lietuvos... 12. Teismas atkreipia dėmeį į tai, kad ieškovė nesutinka su darbo ginčų... 13. Sprendžiant klausimą dėl minėtame darbo ginčų komisijos sprendime... 14. Dėl atsakovo praleisto termino kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinės... 15. Ieškovė patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovas yra praleidęs... 16. Dėl ieškovo praleisto termino kreiptis į teismą. ... 17. Atsakovas atsiliepime į patikslintą ieškinį nurodė, kad ieškovė,... 18. Teismas, įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, atsakovo... 19. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 20. Kadangi ieškovės patikslintas ieškinys iš esmės atmestinas, jai... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259, 260,... 22. patikslintą ieškinį atmesti.... 23. Priteisti iš ieškovės UAB „Heuverlingo chenijos grupė LT“ atsakovui 24. Įsiteisėjus teismo sprendimui grąžinti Lietuvos Respublikos valstybinės... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...