Byla 2VP-12482-971/2019
Dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys T. P., uždaroji akcinė bendrovė „Minibank“, uždaroji akcinė bendrovė „Noble Group“

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Kristina Sušinskaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo antstolio J. P. pareiškimą dėl baudos skyrimo, suinteresuoti asmenys T. P., uždaroji akcinė bendrovė „Minibank“, uždaroji akcinė bendrovė „Noble Group“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas skirti baudą skolininkui T. P. už antstolio reikalavimų nevykdymą, t. y. už 2018-08-24 patvarkymo Nr. ( - ) „Dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus) apie jūsų turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą“ nevykdymą. Nurodė, kad atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), pardėtoje pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-14 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1668-904/2015 dėl 141,63 Eur nuostolių, 5 procentų metinių palūkanų ir 195,45 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko T. P. išieškotojos UAB „Minibank“ naudai. Taip pat vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pradėtą pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-05-30 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-347-1025/2016 dėl 612,85 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko T. P. išieškotojos UAB „Noble Group“ naudai. Pareiškėjas nurodė, kad 2018-08-24 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) „Dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus) apie jūsų turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą“ ir 2018-08-28 registruotąja pašto siunta išsiuntė T. P. Patvarkymas buvo įteiktas skolininkui T. P., tačiau skolininkas antstolio reikalavimo neįvykdė ir informacijos apie turtinę padėtį nepateikė.

5Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau ir - CPK) 593 straipsnio 1-3 dalis pareiškimus dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje numatytais atvejais teismas išnagrinėja ne vėliau kaip per septynias dienas nuo jų priėmimo dienos. Šie pareiškimai nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims.

6Teismas

konstatuoja:

7pareiškimas tenkintinas.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolio J. P. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. ( - ), pradėta pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2015-09-14 vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-1668-904/2015 dėl 141,63 Eur nuostolių, 5 procentų metinių palūkanų ir 195,45 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko T. P. išieškotojos UAB „Minibank“ naudai (vykd. byla Nr. ( - ), b. l. 2-3, 10-11). Taip pat antstolis J. P. vykdo vykdomąją bylą Nr. ( - ), pradėtą pagal Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2016-05-30 išduotą vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. e2-347-1025/2016 dėl 612,85 Eur skolos, 5 procentų dydžio metinių palūkanų ir 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš skolininko T. P. išieškotojos UAB „Noble Group“ naudai (vykd. byla Nr. ( - ), b. l. 2-3, 10). Antstolis vykdomojoje byloje Nr. ( - ) 2018-08-24 priėmė patvarkymą Nr. ( - ) „Dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus) apie jūsų turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą“, kuriuo įpareigojo skolininką T. P. pateikti išsamius duomenis apie savo turtinę padėtį ir turimą turtą. Patvarkymas buvo išsiųstas skolininkui visais jo žinomais gyvenamosios vietos adresais, taip pat jo elektroninio pašto adresu ir buvo įteiktas J. P. 2018-09-03 (vykd. byla Nr. ( - ), b. l. 107-111). Skolininkas T. P. patvarkymu jam nustatytus įpareigojimus turėjo įvykdyti per penkias dienas nuo patvarkymo gavimo dienos. Vykdomojoje byloje nėra duomenų, kad skolininkas būtų įvykdęs antstolio reikalavimus ir pateikęs antstolio prašomą informaciją. Įvertinus išdėstytas aplinkybes, darytina išvada, kad skolininkas savo neveikimu ir antstolio reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, įrodymų, patvirtinančių, kad antstolio įpareigojimų nevykdė dėl pateisinamų priežasčių, vykdomojoje byloje nėra. Atsižvelgiant į išieškotinos sumos dydį, patvarkymo nevykdymo trukmę, antstolio reikalavimų pobūdį, skolininkui T. P. skirtina 150 Eur dydžio bauda (CPK 585 str. 1 d., 645 str. 1 d., 3 d.).

9Skolininkui išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos įvykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 585, 593, 645 straipsniais, teismas

Nutarė

11pareiškimą tenkinti.

12Paskirti skolininkui T. P., asmens kodas ( - ) 150 Eur (vieno šimto penkiasdešimties eurų) dydžio baudą už antstolio J. P. 2018-08-24 patvarkymo Nr. ( - ) ,,Dėl įpareigojimo raštu pateikti duomenis (dokumentus) apie jūsų turtinę padėtį bei nurodyti tikslią turto buvimo vietą“ reikalavimų nevykdymą.

13Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąsias bylas Nr. ( - ) ir Nr. ( - ) grąžinti antstoliui J. P..

14Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai