Byla e2-2260-347/2015
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Aurelija Ozolinia, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei I. D. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2ieškovas UAB „4finance“ ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės I. D. 72,41 Eur skolą, 14,48 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 156,39 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį. Esant įstatyme numatytiems pagrindams, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti 2015-08-11, CPK 130 str. numatyta tvarka, per nustatytą 20 dienų nuo įteikimo dienos terminą atsakovė nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y., įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir ieškinyje nurodytų aplinkybių matyti, jog 2009-11-04 tarp ieškovo UAB „4finance“ ir atsakovės I. D. buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 8415301. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas paskolins atsakovei 72,41 Eur sumą, o atsakovė sumokės paskolos suteikimo komisinį mokestį – 14,48 Eur. Ieškovo pateiktas sąskaitos išrašas patvirtina, kad 2009-11-04 ieškovas pervedė į atsakovės sąskaitą 72,41 Eur. Atsakovė įsipareigojo grąžinti gautą kreditą iki 2009-12-04. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė visiškai, tačiau atsakovė savo sutartinių įsipareigojimų iki nustatyto termino neįvykdė ir negrąžino skolos ir palūkanų, ieškovui liko skolinga 72,41 Eur paskolos ir 14,48 Eur paskolos suteikimo komisinio mokesčio. Įrodymų, patvirtinančių tinkamą sutartinių prievolių įvykdymą, atsakovė nepateikė, skolos dydžio neginčijo.

7Pagal CK 6.870 str. 1 d. paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui gautą sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Įstatymas numato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad paskolos sutartis yra vienašališkai nutraukta, paskolos grąžinimo terminas yra pasibaigęs, byloje nesant įrodymų, kad atsakovė įvykdė savo sutartinius įsipareigojimus ir grąžino ieškovui gautą paskolą, ieškovui iš atsakovės priteistina 72,41 Eur negrąžinta paskola ir 14,48 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis – CK 6.37 str., 6.38 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.213 str. 1 d., 6.870 str.

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 156,39 Eur delspinigius. Sutarties bendrosios dalies 9.2 p. yra numatyta, kad paskolos gavėjui uždelsus paskolos sutartyje nustatytus mokėjimus, paskolos gavėjas moka paskolos davėjui 1 % dydžio palūkanų už sutarties nevykdymą nuo bendrosios uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

9Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad, remdamasis Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

10Įvertinęs tai, kad atsakovė yra vartotoja, sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovė turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog paskaičiuota delspinigių suma (156,39 Eur) apytikriai 2 kartus viršija negrąžintą skolos sumą (72,41 Eur), vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, teismas daro išvadą, jog prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje pateiktų duomenų nustatyta, kad galutinis kredito grąžinimo terminas baigėsi 2009-12-04, t. y., prieš daugiau nei penkerius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų tam, kad skola būtų išieškota anksčiau. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t. y., įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks kreditoriaus, kaip verslininko, elgesys vertintinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir to negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalaujamų priteisti delspinigių dydis mažintinas, ieškovui iš atsakovės priteisiant 50,00 Eur delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

11Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovės taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2015-07-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Šioje byloje ieškovas patyrė 15 Eur bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Pagal bendrą taisyklę, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Tačiau atsižvelgiant į tai, kad ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovės priteistinas visas sumokėtas 15,00 Eur žyminis mokestis.

13Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14Ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovės I. D., a. k. ( - ) 72,41 Eur (septyniasdešimt dviejų eurų 41 ct) skolą, 14,48 Eur (keturiolikos eurų 48 ct) paskolos suteikimo komisinį mokestį, 50,00 Eur (penkiasdešimties eurų 00 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-07-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur (penkiolikos eurų 00 ct) žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance“, į. k. 301881644.

16Ieškinį dalyje dėl 106,39 Eur delspinigių priteisimo, atmesti.

17Atsakovei apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbti tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2015 m. rugsėjo 7 d. civilinėje byloje Nr. e2-2260-347/2015 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovės I. D., gim. ( - ), 72,41 Eur skolą, 14,48 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 50,00 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-07-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15,00 Eur žyminį mokestį ieškovui UAB „4finance“, įmonės kodas 301881644. Atsakovė negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo“.

18Atsakovė I. D. negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas UAB „4finance“ turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai