Byla 2-260-911/2014
Dėl žalos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Serdiukienė, sekretoriaujant Raimundai Šateikienei, Vitalijai Kliukienei, Elvinai Škarnulienei, dalyvaujant ieškovo AB „Lietuvos draudimo“ atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovui G. A., atsakovo atstovei advokatei Silvijai Streikutei, trečiajam asmeniui R. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo AB „Lietuvos draudimo“ ieškinį atsakovui G. A., trečiajam asmeniui R. A. dėl žalos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 26400 Lt draudimo išmoką, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 792 Lt žyminį mokestį.

4Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad 2013-03-30 dėl transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojo R. A. kaltės įvyko eismo įvykis, kurio metu buvo apgadintas automobilis BMW X6, valst. Nr. ( - ), priklausantis R. Z.. Dėl šio įvykio metu padarytos žalos draudikas nukentėjusiajai išmokėjo 52800 Lt draudimo išmoką. Transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinė atsakomybė buvo apdrausta AB „Lietuvos draudimas“. 2012-06-23 draudikas sudarė transporto priemonės SEAT LEON, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kurios 1.5.2.7 punkte buvo numatyta, kad transporto priemonės nevairuos jaunesnis nei 25 m. amžiaus asmuo, nepriklausomai nuo jo vairavimo stažo. Kadangi 2013-03-30 autoįvykio metu automobilį Seat Leon, valst. Nr. ( - ) vairavo R. A., gim. ( - ), t.y. asmuo, neturintis 25 metų amžiaus, ir apie šios draudimo rizikos padidėjimą draudėjas neinformavo draudiko iki rizikos padidėjimo, draudikas įgijo teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų 50 procentų žalai atlyginti išmokėtos sumos, t.y. 26400 Lt. Teigė, kad sutartis su atsakovu buvo sudaryta siunčiant ją per paštą. Baigiamosiose kalbose nurodė, kad nėra įrodymų, kad ieškovo darbuotojas Ž. V. kartu su kitais dokumentais tikrai išsiuntė paštu atsakovui 2011-08-02 sutarties pakeitimą, kuriame buvo įtraukta sąlyga, jog transporto priemonės nevairuos jaunesnis nei 25 metų asmuo. Atsakovas teismo posėdžio metu teigė, kad automobilį vairuodavo jo sūnus R. A.. 2011-08-02 sutartyje buvo sąlyga, kad transporto priemonės nevairuos asmuo, kurio vairavimo stažas yra mažesnis nei 2 metai. Atsakovas nesilaikė draudimo sutarties sąlygų, jas pažeidinėjo. Jei nebūtų įvykęs eismo įvykis, atsakovas ir toliau būtų pažeidinėjęs sutartį. Tikėtina, kad ir nesant 25 metų amžiaus valdytojui, mašina buvo vairuojama. Tai standartinis argumentas visose bylose. Asmuo mokėdamas draudimo įmoką turi pats išsiaiškinti už ką moka, kokios sąlygos. Tikėtina, kad atsakovas neskaitė sutarties sąlygų arba buvo susipažinęs ir jas pažeidė. Ar kompiuterinėje sistemoje sutarčių datos negalima ranka pakeisti, jis aiškinosi tai su ieškovo atstovais, tačiau liko iki galo neaišku. Prašė ieškinį tenkinti visiškai.

5Atsakovas G. A. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad su ieškovu 2011-08-02 buvo sudaręs draudimo sutartį dėl transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinės atsakomybės, tačiau apie sutarties 1.5.2.7 sąlygą, jog transporto priemonės nevairuos jaunesnis nei 25 m. amžiaus asmuo, nepriklausomai nuo jo vairavimo stažo, nebuvo informuotas. Nurodė, kad visus klausimus, susijusius su sutarčių sudarymo, tvarkė jo sutuoktinė S. A.. Su draudimo konsultantu Ž. V. jis nebendravo. Dokumentus ieškovas siųsdavo paprastu paštu. Ieškovas neatsiuntė 2012-06-23 draudimo sutarties, gavo tik draudimo liudijimą su mokėjimo kvitais, pagal kuriuos ir sumokėjo draudimo įmoką. Buvo pagrįstai įsitikinęs, kad draudimo apsauga suteikiama visiems transporto priemonę vairuosiantiems asmenims, kadangi jo šeima didelė, yra 4 vaikai, iš kurių 3 vairuoja automobilius, kuriems automobilio vairavimas yra būtinas jų kasdieniniame gyvenime. Paaiškino, kad kontaktinis telefono numeris, įrašytas į 2012-06-23 sutartį, jo sūnaus R. A. buvo įsigytas žymiai vėliau po sutarties sudarymo, todėl neatmetama galimybė, kad sutarties sąlygos buvo koreguotos jau po eismo įvykio. Prašė ieškinį atmesti.

6Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Silvija Streikutė paaiškino, kad 2012-06-23 transporto priemonių valdytojų civilinės privalomojo draudimo sutartyje nėra atsakovo parašo, todėl visiškai nepagrįstas ieškovo motyvas, kad sumokėdamas įmoką jis patvirtino, kad pritaria draudimo sutarties sąlygoms ir yra su jomis supažindintas. Sumokėdamas įmoką, atsakovas pritarė tik sutarties sudarymui ir sutiko su standartinėmis draudimo sutarties sąlygomis. Tačiau konstatuoti, jog pritarė sutarties 1.5.2.7 sąlygai būtų galima tik tuo atveju, jei būtų su ja supažindintas, pasirašęs 2012-06-23 sutartį ir gavęs jos kopiją. Nors ieškovas teigia, kad draudimo sutartis buvo sudaryta asmeninio kontakto su ieškovo konsultantu Ž. V. metu, tačiau pažymi, kad atsakovas niekada nėra bendravęs su minėtu asmeniu. Ieškovas klaidina teismą teiginiu, jog pokalbio metu konsultantas patikslino, ar draudžiamos transporto priemonės nevairuos asmenys, neturintys 25 metų amžiaus ir 2 metų vairavimo stažo, ir tariamai draudėjas sutiko su sutarties sąlygomis. Ieškovas taip pat klaidingai nurodo, jog išsiuntė atsakovui draudimo sutartį, tačiau atsakovas gavo tik draudimo sutarties liudijimą, pagal kurį ir sumokėjo draudimo įmoką. Atsakovui nekilo abejonių ir neaiškumų, kadangi su draudėju nebuvo tartasi dėl tokios sąlygos, jis buvo įsitikinęs, jog jam išduodant draudimo liudijimą visos įmanomos rizikos buvo įvertintos ir jam priklausančios transporto priemonės valdytojams galioja pilna apsauga. Prašė ieškinį atmesti.

7Trečiasis asmuo R. A. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad nei atsakovui, nei jam nebuvo įteiktas 2012-06-23 sutarties egzempliorius, jie nebuvo supažindinti su sutarties sąlygomis bei nesutiko su sutarties 1.5.2.7 punktu. Vairuodamas G. A. priklausančią transporto priemonę buvo įsitikinęs, kad draudimo apsauga suteikiama visiems transporto priemonę vairuosiantiems asmenims, nepaisant vairuotojo amžiaus. Teigė, kad SIM kortelę su telefono Nr. ( - ) jis įsigijo 2013 m. sausio mėn. parduotuvėje, yra neaišku kaip šis numeris galėjo būti nurodytas 2012-06-23 sutartyje. Su ieškovu niekada nėra sudaręs jokių draudimo sutarčių, daugiau draudiminių įvykių nebuvo patyręs. Prašė ieškinį atmesti.

8Ieškinys atmestinas.

9Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ir atsakovo G. A. vardu yra 2012-06-23 draudimo sutartis Nr. 03/188922481, kurios pagrindu buvo apdrausta transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos žalos (b. l. 16-17). 2013-03-30 įvyko eismo įvykis, kurio kaltininku nurodytas automobilio Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojas R. A. (b.l. 18).

10Byloje pateikti transporto priemonės techninės apžiūros aktas, transporto priemonės papildomos techninės apžiūros aktai, ekspertizės sąmatos, transporto priemonės vertinimo ataskaita, fotonuotraukos patvirtina, kad eismo įvykio metu buvo apgadinta transporto priemonė BMW X6, valstybinis Nr. ( - ) (b. l. 21, 22, 23, 25-29, 30-42, 43-48, 52-60). AB „Lietuvos draudimas“, remdamasis žalos dydį patvirtinančiais dokumentais, nukentėjusiajam asmeniui R. Z. išmokėjo 52800 Lt žalos atlyginimą (b. l. 72, 73). Ieškovas 2013-05-03 bei 2013-07-08 pretenzijomis ragino atsakovą atlyginti žalą gera valia, tačiau atsakovas išmokėtos draudimo išmokos negrąžino ieškovui (b. l. 7, 8).

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnyje įtvirtinta, kad jeigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.263 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta kiekvieno asmens pareiga laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais nepadarytų kitam asmeniui žalos. Nagrinėjamoje byloje iškilo klausimas dėl ieškovo teisės regreso tvarka reikalauti iš atsakingo už žalą asmens išmokėtos draudimo išmokos atlyginimo.

12Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 22 str. 2 d. numatyti, kad jei draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtą sumą ar jos dalį. Draudiko reikalaujamos grąžinti sumos dydis nustatomas atsižvelgiant į nustatytų pareigų pažeidimą, priežastinį ryšį su eismo įvykiu, dėl pažeidimo ar pareigų nevykdymo atsiradusios žalos dydį, kitas reikšmingas aplinkybes ir į Vyriausybės nustatytą Žalos nustatymo ir išmokų mokėjimo tvarką) bei 2004 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo „Dėl eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir išmokos mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija 2008 m. balandžio 11 d.) 62.2 punktas, kuris numato, kad jeigu draudėjas nevykdė ar netinkamai vykdė draudimo sutartyje nustatytas pareigas, atsakingas draudikas turi teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų išmokėtos sumos dalį iki 50 procentų išmokėtos draudimo išmokos, – jeigu draudimo sutarties galiojimo metu padidėjus sutartyje numatytai draudimo rizikai (pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos draudimo įmokos apskaičiavimui ar padidinimui) draudėjas ar jo atstovas apie tai neinformavo atsakingo draudiko draudimo sutartyje nustatyta tvarka.

13Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį grindžia aplinkybe, kad ieškovas su atsakovu 2012-06-23 sudarė transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojų civilinės atsakomybės draudimo sutartį, kurios 1.5.2.7 punkte buvo numatyta, kad transporto priemonės nevairuos jaunesnis nei 25 metų amžiaus asmuo, nepriklausomai nuo jo vairavimo stažo. Kadangi 2013-03-30 autoįvykio metu automobilį Seat Leon, valst. Nr. ( - ) vairavo R. A., gim. ( - ), t.y. asmuo, neturintis 25 metų amžiaus, ir apie šios draudimo rizikos padidėjimą draudėjas neinformavo draudiko iki rizikos padidėjimo, draudikas įgijo teisę reikalauti, kad draudėjas grąžintų 50 procentų žalai atlyginti išmokėtos sumos, t.y. 26400 Lt.

14Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai ir nurodo, kad 2012-06-23 draudimo sutarties nėra gavęs ir nėra susipažinęs su sutarties 1.5.2.7 sąlyga, todėl ieškovas neturi jokio teisinio pagrindo reikalauti sumokėti draudimo išmoką. Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad ieškovas pateikė į bylą 2011-08-02 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 03/188922481, kuria buvo apdrausta transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos žalos, ji atsakovo G. A. nepasirašyta (b.l. 95-96, 171-172). Ieškovas taip pat pateikė ir 2012-06-23 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį Nr. 03/188922481, kuria buvo apdrausta transporto priemonės Seat Leon, valst. Nr. ( - ) valdytojo civilinė atsakomybė dėl tretiesiems asmenims eismo įvykio metu padarytos žalos, ji atsakovo G. A. nepasirašyta (b.l. 16-17, 161-162, 163-164). Atsakovas teigia, kad 2012-06-23 draudimo sutarties nėra gavęs ir pasirašęs, paprastu paštu buvo atsiųstas tik draudimo liudijimas ir mokėjimo kvitas. Ieškovas nurodo, kad minėtą sutartį išsiuntė atsakovui paštu, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų į bylą pateikti negalėjo, kadangi AB „Lietuvos draudimas“ neturi siunčiamų laiškų, dokumentų klientams registracijos žurnalo, galėjo būti ir taip, kad konsultantas Ž. V. galėjo į voką, skirtą atsakovui, neįdėti 2012-06-23 Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties.

15Liudytojas Ž. V. parodė, kad kompiuterinė sistema suformuoja klientui pasiūlymą. Polisu jis vadina dokumentų komplektą, kurį sudaro draudimo sutartis, draudimo liudijimas, žalia kortelė, eismo įvykio deklaracija ir mokėjimo sąskaita. Šie dokumentai yra siunčiami klientui. Kada kompiuterinė sistema datą sutartyje pakeičia negali pasakyti. Kliento duomenys, telefono numeris kompiuterinėje sistemoje yra ranka suvedami į kliento kortelę. Pokalbio telefonu tiksliai nepamena ar su vyru kalbėjo, ar su moterimi, tai nebuvo išskirtinė situacija, detalaus pokalbio nepamena. Po pokalbio su klientu yra siunčiami dokumentai. Po telefoninio pokalbio atsakovui jis siuntė dokumentus paprastu laišku, kokius tiksliai išsiuntė negali pasakyti. Atsakovui buvo siunčiami dokumentai vieną kartą. Pratęsiant sutartį jis kompiuterinėje sistemoje sutartyje negali pakeisti klientų duomenų, juos norint pakeisti reikia keisti kliento kortelės duomenis. Kompiuterinėje sistemoje sutartyje gali pakeisti įmokos kainą, valdytojų rizikos grupę. Techniškai yra įmanoma pakeisti kliento kontaktinius duomenis, jau po eismo įvykio. Kodėl 2012-06-23 sutartyje yra nurodytas būtent toks kliento kontaktinis telefono numeris jis negali paaiškinti, nes atsakovo sutartis ankščiau tvarkė kita darbuotoja L. T., kuri ir buvo suvedusi visą informaciją apie atsakovo duomenis. Šiuo numeriu - Nr. ( - ), tikriausiai jis bendravo su klientu apie 2012-07-24, likus savaitei iki sutarties galiojimo pasibaigimo, kodėl sistema suformavo sutartį 2012-06-23 data, jis negali pasakyti. Datos 2012-06-23 sistemoje jis pakeisti negali. Atsakovo kliento kortelės duomenų sistemoje nėra keitęs. Kai buvo įvestas 25 m. amžiaus cenzas, klientams jis nieko papildomai apie tai nesiųsdavo, siųsdavo dokumentus kaip ir įprastai – draudimo polisą, sutartį, kuri jau su pakeitimais, žalią kortelę, sąskaitą. Tik telefoninio pokalbio metu klientams paaiškindavo, kad atsirado naujas apribojimas. Pats neatliko kompiuterinėje sistemoje jokių 2012-06-23 sutarties su atsakovu pakeitimo veiksmų. Bet kuris darbuotojas gali atlikti kliento pakeitimus kompiuterinėje sistemoje.

16Liudytoja S. A. parodė, kad ji rūpinosi šeimos transporto priemonių draudimu. Ieškovo klientai yra jau 26 metai. Automobilis Seat Leon buvo registruotas atsakovo vardu. 2012 m. birželio mėn. ji gavo laišką į pašto dėžutę, kad baigiasi šio automobilio draudimo galiojimo terminas. Buvo įdėtas draudimo liudijimas ir kvitai. Jai skambino Ž. V., sakė, kad išsiuntė draudimo sutarties pratęsimą, ji sumokėjo 225 Lt įmoką. Ž. V. jai nieko nesakė, kad pasikeitė draudimo sutarties sąlygos, atsirado amžiaus cenzas. Jeigu tai būtų žinojusi, būtų sutikusi mokėti didesnę – 302 Lt įmoką.

17Iš šalių paaiškinimų, liudytojų Ž. V., S. A. parodymų nustatyta, kad klausimai dėl draudimo sutarčių sudarymo, pratęsimo buvo sprendžiami žodžiu, draudimo dokumentai ieškovo buvo siunčiami paštu neregistruotu laišku. Ieškovas nurodo, kad minėtą 2012-06-23 sutartį išsiuntė atsakovui per paštą neregistruotu laišku, tačiau jokių tai patvirtinančių duomenų į bylą nepateikė. Liudytojas Ž. V. negalėjo nurodyti kokius tiksliai dokumentus jis siuntė atsakovui, atsakovas teigia, kad sutarties negavo. Dėl šių priežasčių yra tikėtina, kad ieškovas šios sutarties atsakovui neišsiuntė. Ieškovo teiginiai, jog AB „Lietuvos draudimo“ konsultantas Ž. V. telefonu aptarė draudimo sutarties atnaujinimo sąlygas, o draudėjas sutiko su sutarties sąlygomis, vertinami kritiškai, kadangi liudytoja S. A. paneigė Ž. V. teiginius, jog ji buvo informuota apie sutarties 1.5.2.7 sąlygą. Pažymėtina, kad CPK 178 str. nurodo, jog kiekviena iš šalių turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, tačiau ieškovas tik deklaratyviai nurodo, kad atsakovas buvo supažindintas su individualiomis draudimo sąlygomis, tačiau tai pakankamai pagrindžiančių įrodymų nepateikia. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.989 str. 1 d. draudimo sutartis turi būti sudaryta rašytine forma, todėl ir transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis yra rašytinė (CK 1.73 str. 1 d. 4 p.) ir ji įsigalioja nuo draudimo sutartyje nurodytos datos, sandorį pasirašius visoms sandorio šalims. CK 1.93 straipsnio 2 dalyje nurodoma, jog įstatymų reikalaujamos paprastos rašytinės formos nesilaikymas atima iš šalių teisę, kai kyla ginčas dėl jos sudarymo ar jo įvykdymo fakto remtis liudytojų parodymais, bei nepaneigia draudimo sandorio sudarymo rašytine forma privalomumo (CK 6.989 str.). CK 6.223 straipsnio 1 dalis numato, kad sutartis gali būti pakeista šalių susitarimu. CK 6.185 straipsnio 2 dalis numato, kad sutarties standartinės sąlygos privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai buvo sudaryta tinkama galimybė su tomis sąlygomis susipažinti. Nors ieškovas ir teigia, kad atsakovas pritarė draudimo sutarties sąlygoms ir buvo su jomis supažindintas, kadangi sumokėjo draudikui draudimo įmoką, tačiau minėtas ieškovo teiginys atmestinas kaip nepagrįstas, byloje nėra pateikta įrodymų, jog atsakovas buvo tinkamai informuotas ir sutiko su 2012-06-23 sutarties naujomis sąlygomis.

18CK 6.987 straipsnyje įtvirtinta, kad draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką (premiją) sumokėti kitai šaliai (draudėjui) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis. Asmuo, sudarydamas draudimo sutartį, siekia apsaugoti savo turtinius interesus nuo galimos žalos. Draudimo apsauga – tai draudiko įsipareigojimas sumokėti draudimo išmoką įvykus draudiminiam įvykiui – draudimo sutartyje nurodytam atsitikimui (CK 6.987 str., Draudimo įstatymo 2 str. 15 d.). Draudimo sutarties šalys paprastai nesidera dėl sutarties sąlygų, draudimo sutartis sudaroma pagal draudiko parengtas standartines draudimo rūšies taisykles prisijungimo būdu (CK 6.160 str. 2 d., 6.185 str. 1 d.). Draudimo rūšies taisyklėse, be kitų reikalavimų, turi būti nustatyti draudiminiai įvykiai, taip pat gali būti nustatyta, kurie įvykiai nelaikomi draudiminiais. Kadangi draudimo sutartimi draudimo objektui suteikiama apsauga nėra absoliuti, draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas. Draudimo sutartyse nurodomos pagrindinės draudimo sutarčių sąlygos. Jos gali būti detalizuojamos, taip pat papildomos atitinkamos rūšies draudimo taisyklėse, kurios yra sudėtinė draudimo sutarties dalis. Kasacinio teismo praktikoje pažymėta, kad draudimo taisyklės yra standartinės, bendros sąlygos, paprastai taikomos visiems draudėjams, sudarantiems atitinkamos draudimo rūšies sutartį su tuo pačiu draudiku, o draudimo sutartyje nurodomi ne bendri, bet konkrečią sutartį individualizuojantys duomenys: sutarties šalys, naudos gavėjas, draudžiamas objektas, jį identifikuojantys duomenys, draudimo įmokos (premijos) dydis, draudimo suma, draudimo apsaugos apimtis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-315/2006). Šios sutartį individualizuojančios sąlygos priklauso nuo draudėjo pasirinkimo, neišeinant už tam tikrų įstatymo ir draudiko nustatytų ribų. Nuo draudimo apsaugos apimties (sutarties galiojimo termino ir teritorijos, kitų sąlygų) pasirinkimo priklauso draudikui mokamo atlyginimo už prisiimtus įsipareigojimus – draudimo įmokos dydis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2009).

19Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovo pateikta 2012-06-23 draudimo sutartis buvo su išlyga – transporto priemonės nevairuos asmuo, kurio amžius mažesnis nei 25 metai, nepriklausomai nuo jo vairavimo stažo, bei asmuo, kurio vairavimo stažas vairuoti šioje sutartyje nurodytą transporto priemonę yra mažesnis nei 2 metai, nepriklausomai nuo jo amžiaus (sutarties 1.5.2.7 punktas). Atsakovas draudimo sutarties negavo ir su tokia sąlyga nebuvo supažindintas. Draudimo įmoką sumokėjo pagal draudimo liudijimą, kuriame nėra tokios sąlygos. Byloje pateikta draudimo sutartis atsakovo nepasirašyta (CK 6.989 straipsnis), kitų rašytinių įrodymų, patvirtinančių, kad atsakovas su draudimo sutarties 1.5.2.7 punkto sąlyga sutiko, nėra pateikta. Byloje esančių įrodymu visuma konstatuota, kad ieškovas neįrodė, jog ši sąlyga į draudimo sutartį įtraukta aptarus ją su atsakovu. Atvirkščiai, byloje esantys įrodymai patvirtina atsakovo poziciją – draudimo sutartis nepasirašyta atsakovo, duomenų apie sutarties išsiuntimą atsakovui nėra, taip pat nėra jokių rašytinių įrodymų apie atsakovo informavimą, jog 2012-06-23 sutartyje yra nustatytos kitokios sąlygos nei anksčiau sudarytoje 2011-08-02 sutartyje. Liudytojas Ž. V. parodė, kad detaliai pokalbio neatsimena, kai buvo įvestas 25 m. amžiaus cenzas, klientams jis tik telefonu paaiškindavo, daugiau papildomai jokių dokumentų nesiųsdavo, išskyrus kaip ir įprastai – draudimo polisą, sutartį, kuri jau su pakeitimais, žalią kortelę, sąskaitą. Tarp šalių daryta sutartis atitinka vartojimo sutarties požymius – paslaugas įsigijo fizinis asmuo, jos buvo įsigytos asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti; paslaugas teikia verslininkas (CK 1.39 str. 1 d.). Ieškovas yra pelno siekiantis juridinis asmuo ir teikia profesionalias draudimo paslaugas, todėl jo kaip draudiko pareiga užtikrinti sutarties sąlygų teisinį apibrėžtumą, jų sąžiningumą, įvertinti draudimo riziką. Byloje nėra pakankamai įrodymų, leidžiančių konstatuoti, kad atsakovas, sudarydamas draudimo sutartį, patvirtino, kad nevairuos asmuo, kurio amžius mažesnis nei 25 metai, nepriklausomai nuo jo vairavimo stažo. Be to, sutartyje įrašytas atsakovo kontaktinis telefono numeris kelia pagrįstų abejonių dėl pačios sutarties sudarymo datos, kadangi kaip nurodė atsakovas, telefono Nr. ( - ) buvo įsigytas trečiojo asmens R. A. jau po sutarties sudarymo. Minėtą aplinkybę patvirtina UAB „Bitė Lietuva“, pateiktuose teismui raštuose nurodžiusi, kad „Labas“ abonentinis numeris ( - ) su SIM kortele Nr. ( - ) buvo aktyvuotas tik 2013-01-05 (b. l. 111, 137, 140, 176). Ieškovas į bylą pateikė jo darbuotojų pasiaiškinimus, kuriuose nurodoma, kad atsakovo kliento kortelės duomenys 2013-04-02 buvo koreguoti, buvo įrašytas telefono Nr. ( - ) (b.l. 194, 195). Eismo įvykis įvyko 2013-03-30 (b.l. 18). Ieškovas ieškinį grindžia 2012-06-23 sutartimi, kurioje yra nurodytas trečiojo asmens R. A. telefono Nr. ( - ) (b.l. 16-17). Bylos nagrinėjimo iš esmės metu ieškovo atstovas nurodė, kad jis negali pateikti to 2012-06-23 sutarties varianto, kuris, kaip jis teigia, buvo išsiųstas atsakovui. Be to, į bylą paties ieškovo pateiktuose dokumentuose, kuriais jis grindžia ieškinio reikalavimą, yra esminių neatitikimų: 2012-06-23 sutartys yra skirtingos - nurodyti skirtingi jas pasirašę ieškovo atstovai (b.l. 16-17, 161-162), taip pat 2011-08-02 sutartyse nurodyti skirtingi jas sudarę ieškovo atstovai (b.l. 95-96, 171-172). Iš 2011-08-02 sutarties (b.l. 95) matyti, kad draudimo įmoka yra 193,12 Lt, o kitoje 2011-08-02 sutartyje įmokos suma – 448 Lt (b.l. 171), tačiau iš draudimo sutarties liudijimo laikotarpiu 2011-08-02 – 2012-08-01, kuris išduotas 2014-04-07 data, matyti, kad įmoka – 224 Lt (b.l. 95, 160). 2011-08-02 sutartyje (b.l. 171-172) nurodytas trečiojo asmens R. A. telefono Nr. ( - ), o kitame 2011-08-02 sutarties variante nurodomas ieškovo sutuoktinės telefono Nr. ( - ) ir ( - ) (b.l. 95-96). Liudijime už 2012-08-02 – 2013-08-01 laikotarpį pasirašė ieškovo darbuotoja G. M. (b.l. 94), o kitame liudijimo variante už tą patį laikotarpį pasirašo jau kitas ieškovo atstovas – L. P. (b.l. 173). Todėl šios aplinkybės sukelia pagrįstų abejonių, kad ieškovo darbuotojai kompiuterinėje sistemoje galėjo keisti sutartis ir kitus dokumentus, o taip pat ir 2012-06-23 draudimo sutarties 1.5.2.7 punkto sąlygą dėl amžiaus cenzo, jau po autoįvykio.

20Remiantis CPK 263 straipsnio 2 dalimi teismas pagrindžia sprendimą tik tais įrodymais ir aplinkybėmis, kurios buvo ištirtos teismo posėdyje. Priimdamas sprendimą teismas įvertina įrodymus, konstatuoja, kurios aplinkybės, turinčios reikšmės bylai, yra nustatytos ir kurios nenustatytos, koks įstatymas turi būti taikomas šioje byloje ir ar ieškinys yra tenkintinas (CPK 265 straipsnio 1 dalis). CPK 12 straipsnis nustato, kad civilinės bylos visuose teismuose nagrinėjamos laikantis rungimosi principo. Kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti (CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis). Rungimosi principo esmė yra ta, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių privatų ginčą, todėl būtent šalims tenka įrodinėjimo pareiga. Įrodymai civilinėje byloje yra su įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje susiję faktiniai duomenys, gauti įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir tvarka, kuriais remdamasis teismas įstatymų nustatyta tvarka konstatuoja, kad yra aplinkybių, pagrindžiančių šalių reikalavimus arba atsikirtimus, ir kitokių aplinkybių, turinčių reikšmės bylai teisingai išspręsti, arba kad jų nėra (CPK 177 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas yra teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Remiantis CPK 185 straipsniu teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais, o jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios, išskyrus numatytas išimtis. Vidinis įsitikinimas – tai ne išankstinis įsitikinimas, nuojauta, o įrodymais pagrįsta išvada pagal surinktus įrodymus po reikšmingų faktų išnagrinėjimo. Konstatuoti tam tikro fakto buvimą ar nebuvimą galima tik remiantis byloje surinktų įrodymų visuma, o ne atskirais įrodymais. Nustatant teisiškai reikšmingas aplinkybes turi būti įvertintas surinktų įrodymų pakankamumas, jų nuoseklumas, galimi jų prieštaravimai, logiškumas, atitinkamų duomenų nurodymo aplinkybės, įrodymų šaltinių patikimumas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 176 straipsnio 1 dalimi faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu. Išvadai apie fakto buvimą padaryti įrodymų pakanka, jei byloje esantys įrodymai leidžia padaryti labiau tikėtiną išvadą, kad toks faktas buvo, negu kad jo nebuvo. Taigi, ar tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistavo arba neegzistavo, teismas sprendžia remdamasis tikimybių pusiausvyros principu. Jeigu pateikti įrodymai leidžia teismui padaryti išvadą, kad yra didesnė tikimybė, jog tam tikri faktai egzistavo, negu neegzistavo, teismas pripažįsta tuos faktus nustatytais. Teismas, įvertinęs ieškovo atstovo, atsakovo G. A., trečiojo asmens R. A. paaiškinimus, liudytojų Ž. V., S. A. parodymus bei byloje esančius rašytinius įrodymus konstatuoja, jog ieškovas neįrodė ieškinio pagrįstumo, dėl to ieškinį atmeta kaip nepagrįstą.

21Kadangi ieškinys atmetamas, iš ieškovo atsakovui yra priteisiamos 2400 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su advokato pagalbai apmokėti (CPK 88, 93, 98 str.). Šios atsakovo patirtos išlaidos yra protingo dydžio ir pagrįstos, todėl turi būti atlygintos (CPK 98 str.).

22Iš ieškovo priteistinos 49 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 92 str.).

23Vadovaujantis LR CPK 259, 260, 269, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, atsakovui G. A., a.k. ( - ) 2400 Lt (dviejų tūkstančių keturių šimtų litų) bylinėjimosi išlaidas, susijusias su advokato pagalbai apmokėti.

26Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, 49 Lt (keturiasdešimt devynių litų) procesinių dokumentų įteikimo išlaidas į valstybės biudžetą, pinigus sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300 banke ,,Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Kristina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 3. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu,... 4. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas paaiškino, kad 2013-03-30 dėl... 5. Atsakovas G. A. su ieškiniu nesutiko. Paaiškino, kad su ieškovu 2011-08-02... 6. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovė advokatė Silvija Streikutė... 7. Trečiasis asmuo R. A. nurodė, kad su ieškiniu nesutinka. Pažymėjo, kad nei... 8. Ieškinys atmestinas.... 9. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas AB... 10. Byloje pateikti transporto priemonės techninės apžiūros aktas, transporto... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.1015 straipsnyje... 12. Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo... 13. Ieškovas AB „Lietuvos draudimas“ ieškinį grindžia aplinkybe, kad... 14. Atsakovas su ieškiniu nesutinka visiškai ir nurodo, kad 2012-06-23 draudimo... 15. Liudytojas Ž. V. parodė, kad kompiuterinė sistema suformuoja klientui... 16. Liudytoja S. A. parodė, kad ji rūpinosi šeimos transporto priemonių... 17. Iš šalių paaiškinimų, liudytojų Ž. V., S. A. parodymų nustatyta, kad... 18. CK 6.987 straipsnyje įtvirtinta, kad draudimo sutartimi viena šalis... 19. Byloje esantys dokumentai patvirtina, kad ieškovo pateikta 2012-06-23 draudimo... 20. Remiantis CPK 263 straipsnio 2 dalimi teismas pagrindžia sprendimą tik tais... 21. Kadangi ieškinys atmetamas, iš ieškovo atsakovui yra priteisiamos 2400 Lt... 22. Iš ieškovo priteistinos 49 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų... 23. Vadovaujantis LR CPK 259, 260, 269, 270 straipsniais, teismas... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, atsakovui... 26. Priteisti iš AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas 110051834, 49 Lt... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...