Byla e2VP-1398-1023/2016
Dėl procesinių teisių perėmimo

1Prienų rajono apylinkės teismo teisėja Vaida Baumilė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamo „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialo prašymą suinteresuotiems asmenims I. K., AB „Swedbank“ dėl procesinių teisių perėmimo.

3Teismas

Nustatė

4Prienų rajono apylinkės teisme 2016 m. rugsėjo 13 d. gautas pareiškėjo pareiškimas dėl procesinių teisių perėmimo, kuriuo jis prašo civilinėje byloje Nr. 2-1345-950/2013 ieškovą AB „Swedbank“ pakeisti jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS. Pareiškėjas nurodė, kad teismas 2013 m. lapkričio 22 d. sprendimu iš atsakovės I. K. ieškovui AB „Swedbank“ priteisė skolą, sutartinių palūkanų už negrąžinto dydžio kredito sumą, penkių procentų dydžio metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų. Papildomai pažymėjo, kad 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi ieškovas AB „Swedbank“ perleido kreditorinio reikalavimo teises į šį įsiskolinimą bei reikalavimo teises „PlusPlus Capital“ AS, Lietuvoje atstovaujamam „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialo.

5Pareiškimas tenkintinas.

6Pareiškėjo prašymas išnagrinėtas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 593 straipsnio 2 dalyje ir 3 dalyje nustatyta tvarka, t.y. rašytinio proceso tvarka, nepranešus apie tai suinteresuotiems asmenims.

7CPK 48 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos (fizinio asmens mirtis, juridinio asmens pabaiga ar pertvarkymas, reikalavimo perleidimas, skolos perkėlimas ir kiti įstatymų numatyti atvejai), teismas, jei yra pagrindas, rašytinio proceso tvarka tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialinių subjektinių teisių perėmimas. Procesinis teisių perėmimas galimas bet kurioje proceso stadijoje (CPK 48 straipsnio 1 dalis). Tai reiškia, kad jis gali įvykti tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teisme, kasaciniame procese, atnaujinant procesą ar vykdymo procese. Teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas (CPK 48 straipsnio 2 dalis). Procesinių teisių perėmimas tiesiogiai priklauso nuo materialiųjų subjektinių teisių perėmimo, t.y. perimant materialiąsias civilines subjektines teises, perimamoms ir atitinkamos procesinės teisės ir pareigos. Materialiųjų subjektinių teisių perėmimo galimumą nulemia teisinis santykis, iš kurios yra kilęs ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2011). Perimdamas materialiąsias civilinės subjektines teises, asmuo perima ir teisę reikalauti šių teisių gynimo, taip pat pareigą atsakyti pagal prievoles. Priklausomai nuo atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimties skiriasi procesinio teisių perėmimo apimtis: jeigu tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių negalima perimti, tai negalima perimti ir atitinkamų procesinių teisių ir pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008). CPK 48 straipsnio 3 dalyje taip pat įtvirtinta taisyklė, kad procesinis teisių perėmėjas privalo pagrįsti savo dalyvavimą procese. Kasacinio teismo praktikoje, aiškinant šią nuostatą, laikomasi pozicijos, kad siekiantis įstoti į procesą procesinis teisių perėmėjas privalo pateikti atitinkamus įrodymus ir įrodyti teismui, jog jis iš tikrųjų yra tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių perėmėjas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008).

8Civilinio kodekso 6.101 straipsnio 1 dalyje reglamentuota kreditoriaus teisė perleisti savo reikalavimą be skolininko sutikimo, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu.

9Bylos duomenimis nustatyta, kad Reikalavimo perleidimo sutartimi kreditorius AB „Swedbank“ perleido reikalavimo teises bei kitas su 2013 m. lapkričio 22 d. civilinės bylos Nr. 2-1345-950/2013 sprendimu susijusias teises į skolininkės I. K. įsipareigojimus „PlusPlus Capital“ AS. Pareiškėjas savo pareiškime nurodo, kad apie reikalavimo teisės perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu, siųstu paskutiniu ieškovui žinomu atsakovės gyvenamosios vietos adresu, tačiau neprideda tai patvirtinančių dokumentų. Nors kreditorius nepagrindė rašytiniais įrodymais nurodytos aplinkybės apie atsakovės informavimą dėl reikalavimo teisių perleidimo, tačiau kaip matyti iš teisių perėmimo sutarties, šis reikalavimas nėra susijęs su kreditoriaus asmeniu, tai neprieštarauja įstatymams, todėl konstatuotina, kad atsakovės sutikimas nėra reikalingas. Tuo pačiu pažymėtina, kad CPK 596 straipsnis, numatantis procesinių teisių perėmimą, nenustato, kokius įrodymus būtina pateikti teismui tokio prašymo išsprendimui. Be to, atsižvelgiant į tai, kad kreditorius savo materialiąsias teises gali perleisti be skolininko sutikimo (CK 6.101 straipsnis), procesinio klausimo (teisių perėmimo) nagrinėjimas taip pat negali būti siejamas su priešingos šalies (skolininko) valios išreiškimu ar neišreiškimu, juo labiau, kad nutartis pakeisti išieškotoją gali būti skundžiama atskiruoju skundu, t.y. skolininkas jos teisėtumą ir pagrįstumą gali kvestionuoti apeliacine tvarka (CPK 596 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. kovo 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-408-178/2016). Atsižvelgiant į šias teisiškai reikšmingas nuostatas ir į tai, kad šioje civilinėje byloje Nr. 2-1345-950/2013 2013 m. gruodžio 27 d. išduotas vykdomasis dokumentas, o tarp išieškotojo AB „Swedbank“ ir „PlusPlus Capital“ AS 2016 m. rugpjūčio 3 d. sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis, kuri yra pagrindas materialinių subjektinių teisių, atitinkamai ir procesinių teisių vykdymo procese, perėmimui, kad ši sutartis, kurios pagrindu perleista reikalavimo teisė, neprieštarauja įstatymams, reikalavimo teisės perleidimas skolininko teisių nepažeidžia (CK 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.102 straipsnio 3 dalis), todėl pareiškėjo prašymas tenkintinas ir kreditorius AB „Swedbank“ keistinas į jo teisių perėmėją „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamą „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialo (CPK 48 str., 596 str.).

10Išaiškintina, jog teisių perėmėjui visi veiksmai, atlikti procese iki jo įstojimo, yra privalomi tiek, kiek jie būtų privalomi tam asmeniui, kurio vietoj įstojo teisių perėmėjas.

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 – 291 straipsniais,

Nutarė

12pareiškimą tenkinti.

13Pakeisti civilinėje byloje Nr. 2-1345-950/2013 ieškovą akcinę bendrovę „Swedbank“ į „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamą „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialo.

14Apie teisių perėmimą procese informuoti suinteresuotus asmenis I. K., uždarąją akcinę bendrovę „Swedbank“, pareiškėją „PlusPlus Capital“ AS, atstovaujamą „PlusPlus Capital“ OU Lietuvos filialo“.

15Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Prienų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai