Byla 2S-1165-343/2010

2Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Gintauto Koriagino ir Algirdo Remeikos, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovo E. B. atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovės prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1509-399/2010 pagal ieškovės G. B. ieškinį atsakovui E. B., išvadą teikiančiai institucijai Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir atsakovo E. B. priešieškinį ieškovei G. B. dėl santuokos nutraukimo, nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, išlaikymo nepilnamečiams vaikams suteikimo, santuokinio turto padalijimo, ir

Nustatė

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi (b.l. 36-), tenkindamas ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, iki bylos išnagrinėjimo teisme dienos nustatė nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su ieškove, uždraudė atsakovui matytis su nepilnametėmis dukromis, jas lankyti ieškovės ir dukrų gyvenamojoje vietoje ar vaikų ugdymo įstaigose. Teismas nurodė, jog ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumą patvirtina ieškovės argumentai dėl galimybės tėvui išvežti vaikus į užsienį, su prašymu pateikta Valstybinės teismo medicinos tarnybos teritorinio skyriaus specialisto išvada dėl dukters sveikatos sutrikdymo, Marijampolės apskrities Vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Miesto policijos nuovados 2009 m. rugsėjo 11 d. raštas.

4Atskiruoju skundu (b.l. 52-53) atsakovas prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones panaikinti ir nurodo, kad ieškovės teiginiai apie netinkamą tėvo elgesį su nepilnametėmis dukromis yra nepagrįsti, dukra 2010 m. kovo 13 d. koją susižeidė važinėdama dviračiu, specialisto išvada, kad kraujosruva padaryta buku daiktu, paneigia ieškovės argumentą, jog dukra buvo mušta diržu. Atsakovas atkreipia dėmesį ir į tai, jog po ieškovės nurodomo 2010 m. kovo 13 d. įvykio, kai atsakovas neva mušė nepilnametę dukrą, surašytoje 2010 m. kovo 17 d. už vaiko teisių apsaugą atsakingos institucijos išvadoje neužsimenama apie šį įvykį, tiek ieškovė nurodo neprieštaraujanti dukrų bendravimui su atsakovu, tiek ir dukros šiltai atsiliepia apie abu tėvus. Tuo tarpu ieškovės pateiktame policijos rašte tepatvirtina nepagrįsto ieškovės kreipimosi į teisėsaugos instituciją faktą. Draudimas atsakovui bendrauti su dukromis vertintinas kaip neproporcingas jo teisių suvaržymas. Atsakovas taip pat prašo atskirąjį skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, manydamas, jog taip bus galima išsamiau atskleisti bylai reikšmingas aplinkybes.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 59) ieškovė prašo skundą atmesti, nurodydama, jog atsakovas yra agresyvus, neprognozuojamo elgesio, smurtaujantis, gali imtis priemonių nepilnamečiams vaikams išvežti į užsienį.

6Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties dalis, kuria atsakovui uždrausta matytis su nepilnametėmis dukromis, jas lankyti ieškovės ir dukrų gyvenamojoje vietoje ar vaikų ugdymo įstaigose, naikintina, klausimas spręstinas iš esmės, ieškovės prašymas dalyje dėl šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo atmestinas, likusi ginčijamos nutarties dalis paliktina nepakeista.

7Kolegija išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama jame nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas laikinai uždrausdamas atsakovui bendrauti su nepilnamečiais vaikais netinkamai taikė ir aiškino materialines teisės normas, reglamentuojančias tėvų ir vaikų tarpusavio teises ir pareigas, civilinio proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų pakankamumą, priėmė neteisėtą, todėl naikintiną nutartį (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

8Vadovaujantis CPK 336 str., žodinio proceso tvarka atskirieji skundai nagrinėjami tik teisėjų kolegijai pripažinus, jog tokia teismo posėdžio forma yra būtina. Atskirajame skunde atsakovo pateiktus argumentus dėl būtinybės bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka vertindama kaip nepakankamus, nematydama jokių kliūčių klausimą išspręsti atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, teisėjų kolegija sprendžia, jog žodinis bylos nagrinėjimas šiuo atveju nėra būtinas, byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka.

9Nors atskiruoju skundu atsakovas prašo panaikinti visas ginčijama pirmosios instancijos teismo nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, skunde nepasisakoma dėl laikinosios apsaugos priemonės - laikinos nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos su ieškove nustatymo - pagrįstumo, todėl, nesant pagrindo šią laikinąją apsaugos priemonę panaikinti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties dalis, kuria iki bylos išnagrinėjimo teisme dienos nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta nustatyta su ieškove, paliktina nepakeista.

10Vertindama likusią ginčijamos nutarties dalį, kuria bylos nagrinėjimo metu atsakovui uždrausta bendrauti su nepilnamečiais vaikais, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo poreikį nulemia reali grėsmė, kad dėl kokių nors dalyvaujančio byloje asmens veiksmų arba neveikimo būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Kadangi laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra susijęs su asmens teisių suvaržymu, teismas, vertindamas vienos ginčo šalies prašymo apriboti priešingos šalies veiksmų laisvę pagrįstumą, privalo nustatyti, ar egzistuoja realus poreikis suvaržymams taikyti, užtikrinti, jog taikomas suvaržymas nepažeis ginčo šalių interesų pusiausvyros, bus pakankama ir kartu bereikalingų pasekmių nesukurianti priemonė konkrečiam tikslui pasiekti. Atsižvelgiant į tėvų bendravimo su vaikais svarbą, CK 3.170 str. įtvirtintos asmens teisės bendrauti su skyrium gyvenančiais vaikais suvaržymas privalo būti pagrįstas aukštesnio ir reikšmingesnio intereso, kurio atžvilgiu nukreiptas netinkamas asmens elgesys, apsauga. CK 3.65 str. 2 d. 7 p. įtvirtinta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas vienam iš tėvų bendrauti su nepilnamečiais vaikais - orientuota į vaikų asmeninių neturtinių interesų užtikrinimą, kad netinkamai besielgiantis tėvas negalėtų daryti neigiamos fizinės ar psichologinės įtakos nepilnamečiams vaikams. Kaip matyti iš prašymo turinio, ieškovė į bylą nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių jos nurodomas aplinkybes apie netinkamą atsakovo elgesį nepilnamečių vaikų atžvilgiu. Ieškovės pateikta specialisto išvada (b.l. 33) tepatvirtina vienos iš nepilnamečių dukrų sužalojimo ar susižalojimo faktą, nenurodant konkrečios traumos priežasties, tuo tarpu su prašymu pateiktame policijos rašte (b.l. 34) tenurodoma, jog ieškovės pateiktas skundas vertintinas kaip šeimyninis konfliktas, spręstinas civilinio proceso tvarka. Jokių kitų duomenų apie netinkamą atsakovo elgesį nepilnamečių dukrų atžvilgiu byloje taip pat nėra. Priešingai, kaip teisingai nurodo atsakovas atskirajame skunde, į bylą pateiktoje už vaiko teisių apsaugą atsakingos institucijos išvadoje, surašytoje jau po ieškovės nurodomo netinkamo atsakovo elgesio su nepilnamete dukra fakto, prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įvardintos aplinkybės neminimos, patvirtinamas teigiamas nepilnamečių dukrų požiūris į tėvą bei ieškovės sutikimas, kad nepilnametės dukros bendrautų su tėvu. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, jog pateiktame ieškinyje dėl santuokos nutraukimo ieškovė prašo nustatyti konkrečią nepilnamečių dukrų bendravimo su atsakovu tvarką, šio ieškinio reikalavimo bylos nagrinėjimo metu nėra pakeitusi, prašymą dėl laikino bendravimo uždraudimo teismui pateikė tik susipažinusi su atsakovo priešieškiniu, kuriuo prašoma dukterų gyvenamąją vietą nustatyti su atsakovu. Ieškovės atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytos aplinkybės, jog atsakovas yra padaręs teisės pažeidimų užsienio valstybėje, jog jis pažeidė ir ginčijama nutartimi nustatytus apribojimus, gali būti vertinamas kaip pagrindas atitinkamai atsakomybei atsakovo atžvilgiu taikyti, tačiau nepatvirtina netinkamo atsakovo elgesio nepilnamečių vaikų atžvilgiu fakto, kuris leistų riboti atsakovo bendravimo su nepilnametėmis dukromis galimybes. Įvertinusi visas aukščiau išvardintas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismo pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė - draudimas atsakovui matytis su nepilnametėmis dukromis, jas lankyti ieškovės ir dukrų gyvenamojoje vietoje ar vaikų ugdymo įstaigose - vertintina kaip nepagrįsta, CK 3.170 str. 3 d. prieštaraujančia, todėl naikintinas atsakovo teisių suvaržymas. Kartu teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog tokia teismo išvada, galiojant kitai laikinajai apsaugos priemonei dėl vaikų gyvenamosios vietos su ieškove nustatymo, nesuteikia atsakovui teisės dėl bendravimo su nepilnametėmis dukromis ribų spręsti savo nuožiūra, nepaneigia tėvų pareigos geruoju susitarti dėl laikinos skyrium gyvenančio atsakovo bendravimo su nepilnametėmis dukromis tvarkos ar teisės kreiptis į teismą dėl tokios tvarkos nustatymo.

11Vadovaudamasis CPK 337 str. 1, 2 p., teismas

Nutarė

12Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

13Panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties dalį, kuria atsakovui uždrausta matytis su nepilnametėmis dukromis, jas lankyti ieškovės ir dukrų gyvenamojoje vietoje ar vaikų ugdymo įstaigose, klausimą dėl šios laikinosios apsaugos priemonės taikymo išspręsti iš esmės, ieškovės prašymą dėl draudimo atsakovui matytis su nepilnametėmis dukromis, jas lankyti ieškovės ir dukrų gyvenamojoje vietoje ar vaikų ugdymo įstaigose bylos nagrinėjimo metu atmesti.

14Likusią Marijampolės rajono apylinkės teismo 2010 m. balandžio 12 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

15Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai