Byla 2S-480-124/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laisvės Aleknavičienės, kolegijos teisėjų Birutės Simonaitienės, Reginos Agotos Gutauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos J. G. atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-3129-797/2011 pagal pareiškėjos J. G. skundą suinteresuotam asmeniui V. G. ir antstoliui Andriui Liaškovui dėl antstolio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, ir

Nustatė

2Pareiškėja J. G. pateikė teismui skundą (1–4 b. l.), prašydama sustabdyti procesinius veiksmus vykdomojoje byloje, panaikinti antstolio 2011-03-18 sprendimą dėl atsisakymo gražinti dalį nurašytų piniginių lėšų ir įpareigoti antstolį A. Liaškovą grąžinti į J. G. banko sąskaitą 642 Lt.

3Pareiškėja nurodė, kad antstolis A. Liaškovas 2011-02-14 priėmė patvarkymą Nr. AN004621, kuriuo areštavo 3271,05 Lt, esančius sąskaitoje Nr. ( - ) AB Swedbank, nurodydamas šias pinigines lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. 2011-02-28 į aukščiau minėtą sąskaitą buvo pervesta paskola gyvenimo išlaidoms vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete, sumoje 812,50 pagal 2010-11-10 Valstybės remiamos paskolos studentams sutartį Nr. 10-084709-PP. 2011-03-01 iš J. G. banko sąskaitos antstoliui A. Liaškovui buvo pervesta 812,19 Lt. 2011-03-07 J. G. kreipėsi į antstolį, prašydama leisti skolą mokėti dalimis, nuimti areštą nuo banko sąskaitos ir grąžinti dalį nurašytų piniginių lėšų (išskaičiavus leidžiamą pinigų dalį).

42011-03-28 buvo gautas antstolio A. Liaškovo 2011-03-18 atsakymas, kuriame nurodyta, kad antstolis atsisako grąžinti dalį nurašytų piniginių lėšų. Kitais klausimais pareiškėjos prašymas buvo patenkintas.

5LR Civilinio proceso kodekso 613 str. 1 d., imperatyviai nustatyta, kad vykdomojo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Spręsdamas pareiškėjos prašymą, antstolis A. Liaškovas patvarkymo nesurašė. Kadangi antstolis atsisakė grąžinti dalį nurašytų pinigų nepriimdamas patvarkymo, todėl vien jau dėl šios priežasties pastarojo atsisakymas grąžinti dalį lėšų, yra neteisėtas ir nepagrįstas.

6Pareiškėja J. G. pripažino, kad iš gaunamos paskolos gyvenimo išlaidoms gali būti išieškomos piniginės lėšos. Antstolis, priimdamas sprendimą šiuo klausimu, privalėjo atsižvelgti ir taikyti CPK 736 str., kuriame nurodytas išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir kitų jo pajamų dydis. LR CPK 736 str. 1 d. dispozicija apibrėžia išieškų dydį, kurį leidžiama išskaičiuoti iš skolininkui priklausančios darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių. Pažymėtina, jog įstatymo leidėjas, formuojant šią teisės normą, pateikia nebaigtinį sąrašą, nurodydamas darbo užmokesčiui prilyginamas išmokas. Pareiškėjai yra suteiktos valstybės remiamos paskolos: paskola gyvenimo išlaidoms vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete ir paskola studijų kainai sumokėti. Sutartyse yra nurodyta, kad tai tikslinės paskolos - viena yra pervedama tiesiai į universiteto sąskaitą, sumokėti už studijas, kita yra skirta tik pagal tikslinę paskirtį - pragyvenimui studijuojant. Antstoliui nurašius paskolą gyvenimo išlaidoms, pareiškėja neturi galimybės vykti į studijas, išsilaikyti egzaminus, dėl ko kaupiasi mokslo skolos ir ji gali būti pašalinta iš studentų sąrašo. Ši paskola gyvenimo išlaidoms turi būti prilyginama darbo užmokesčiui prilygintoms išmokoms ar pajamoms, iš kurios antstolis turėjo teisę išskaičiuoti tik 170 Lt. Likusi dalis piniginių lėšų privalo būti grąžinta pareiškėjai.

7Antstolis A. Liaškovas atsiliepime į skundą (24–27 b. l.) nesutiko su pareiškėjos J. G. skundu ir prašė jo netenkinti.

8Atsiliepimu į skundą (28–31 b. l.) suinteresuotas asmuo V. G. prašė atmesti pareiškėjos J. G. skundą ir priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

9Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 3 d. nutartimi (43–46 b. l.) pareiškėjos J. G. skundą atmetė. Teismas nurodė, kad pareiškėja buvo pateikusi prašymą grąžinti dalį piniginių lėšų, į kurį antstolis atsakė ne patvarkymu, bet raštu, todėl, pareiškėjos manymu, buvo pažeistas LR CPK 613 straipsnis.

10Teismas konstatavo, kad vykdydamas savo funkcijas, antstolis vadovaujasi ne tik Civilinio proceso kodeksu, bet ir kitais teisės aktais. Antstolių įstatymo 27 str. reglamentuoja, kaip antstolis nagrinėja pateiktus asmenų prašymus ir skundus ir jame nustatyta, kad antstolis privalo ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų išnagrinėti ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Pareiškėja kreipėsi į antstolį su prašymu, į kurį ir buvo atsakyta, nepažeidžiant dokumento formos.

11Antstolis atsisakė grąžinti pervestus iš pareiškėjos pinigus į jo depozitinę sąskaitą, motyvuodamas tuo, kad pagal CPK 739 str. nenumato, kad iš paskolos išieškoti negalima. CPK numato, kad gali būti skundžiami ne tik procesiniai veiksmai, bet ir atsisakymas juos atlikti. Šiuo atveju pareiškėja skundžia antstolio atsisakymą grąžinti iš pareiškėjos sąskaitos nurašytas lėšas, kuri buvo kaip paskola studentui, nors pareiškėja tai įvardina stipendija. Iš paskolos sutarties matyti, jog paskola buvo skirta pragyvenimui, kuri pagal sutarties 4.1 p. turi būti grąžinama. Teismas nurodė, kad CPK 739 str. numatytas baigtinis sąrašas lėšų, į kurias negalima nukreipti skolos išieškojimo. Pareiškėjai J. G. suteikta paskola nėra numatyta LR CPK 739 straipsnyje, todėl išieškojimas iš minėtų lėšų yra galimas, ką pripažino ir pati pareiškėja.

12Teismas nurodė, kas iš byloje pateiktos Valstybės remiamos paskolos studentams sutarties Nr. 10-084709-PP, sudarytos tarp pareiškėjos ir AB „Swedbank“, matyti, jog pareiškėjai yra suteiktas kreditas. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2010-04-14 įsakymu Nr. V-526 „Dėl stipendijų ir išmokų studijoms tipų klasifikatoriaus patvirtinimo“ yra klasifikuotos stipendijos ir išmokos studijoms ar mokslams. Minėto įsakymo klasifikatoriaus duomenų lentelėje 16-u punktu klasifikuota banko stipendija, kuri suprantama kaip banko iniciatyva įsteigta ir nustatyta tvarka skiriama stipendija banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti gabiausius, aktyviausius studentus, todėl nagrinėjamu atveju banko suteiktas kreditas yra paskola, kuri negali būti tapatinama su stipendija, banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti gabiausius, aktyviausius studentus. CPK 736 str. reglamentuoja išskaitas iš skolininko darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, tačiau pareiškėjos atžvilgiu šioje vykdomojoje byloje šis straipsnis netaikytinas, kadangi paskola nelaikytina nei stipendija, nei darbo užmokesčiu. Atmetus skundą iš pareiškėjos J. G. suinteresuotam asmeniui V. G. teismas priteisė bylinėjimosi išlaidos, sumažindamas jas iki 600 Lt.

13Pareiškėja J. G. atskiruoju skundu (50–54 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-06-03 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141. Antstolis pareiškėjai pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė grąžinti dalį piniginių lėšų. Šis antstolio sprendimas turėjo pareiškėjai teisinių pasekmių. Toks procesinis sprendimas gali būti skundžiamas teismui, nes šio sprendimo priėmimas užbaigė administracinę procedūrą. Antstolis privalėjo šiuo klausimu priimti patvarkymą, kaip to reikalauja LR CPK 613 str. dispozicija.

152. Pareiškėja savo skunde aiškiai nurodė, jog ši tikslinė paskola turi būti prilyginama darbo užmokesčiui prilygintoms išmokoms ar pajamoms, kad CPK 736 straipsnį reikia aiškinti sistemiškai su CPK 737 straipsniu. Taigi akivaizdu, kad buvo siekiama, jog teismas taikytų įstatymo ar teisės analogiją, bei vadovautųsi teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais. Šioje byloje teismas turėjo taikyti įstatymo ar teisės analogiją ir priskirti šią paskolą prie pajamų, prilyginamų darbo užmokesčiui, tačiau teismas tik formaliai nurodė, kad LR CPK 737 str. sąrašas yra baigtinis, kuriame paskola nėra nurodyta.

163. Vykdomoji byla Nr. 0159/11/00070, kurioje yra sprendžiamas ginčas, yra pradėta neteisėtai, todėl visi joje procesiniai sprendimai ar veiksmai yra neteisėti. Susipažinus su vykdomąja byla, buvo pastebėta, jog vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikė asmuo, neturintis teisės tai padaryti. Vykdomąjį dokumentą pateikė vykdyti advokato padėjėjas Gediminas Juknevičius, kuris nėra kreditoriaus V. G. atstovas vykdymo procese. Advokato padėjėjo pateikta 2010-05-03 atstovavimo sutartis, nesuteikia teisę advokato padėjėjui atstovauti kreditorių vykdymo procese, nes atstovavimas apima tik teisę atstovauti civilinėje byloje Nr. 2-2252-68/2009.

174. Suinteresuoto asmens V. G. atstovas advokatas Linas Jakas į civilinę bylą nepateikė iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos įrodymus, pagrindžiančius suinteresuoto asmens turėtų išlaidų dydį, todėl teismas, priteisdamas išlaidas už advokato pagalbą, pažeidė procesines teisės normas, numatytas LR CPK 98 str. 1 d. ir CPK 88 str. 1 d. 6 p.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. G. (62–67 b. l.) prašo atmesti pareiškėjos J. G. atskirąjį skundą ir palikti galioti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-06-03 nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

  1. Atsisakymas atlikti procesinius veiksmus gali būti išsprendžiamas ne tik patvarkymu, bet ir paprastu raštu, kas ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju. Pareiškėjos argumentai, neva, pats 2011 m. kovo 18 d. antstolio A. Liaškovo atsakymas yra neteisėtas, nes nebuvo įvardintas kaip patvarkymas, yra nepagrįsti. Tai teisingai konstatavo ir Šiaulių miesto apylinkės teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsniu. Teismui konstatavus, kad 2011 m. kovo 18 d. antstolio A. Liaškovo atsakymas turėjo būti įvardintas kaip patvarkymas ir to nepadarius yra neteisėtas, turėtų būti kartu panaikinti ir tame pačiame atsakyme antstolio priimti sprendimai, kurie gerina pareiškėjos padėtį.

192. Pareiškėjai banko suteikta tikslinė paskola nėra valstybės teikiama parama už gerus mokslo rezultatus arba valstybės teikiama parama nepasiturinčiam studentui, dėl ko pareiškėjos daromai išvadai, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje turėtų būti taikomi CPK 736, 737 ar 739 straipsniai, nėra jokio pagrindo. CPK 737 straipsnyje numatyta imperatyvi norma, kurioje nurodytas galutinis ir baigtinis sąrašas, kuriais atvejais taikomos išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės. Šis sąrašas negali būti aiškinamas plečiamai.

203. LR CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas (taigi ir atskirasis skundas) negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Atkreiptinas dėmesys, kad apeliacinio skundo pagrindas gali būti tik tos faktinės aplinkybės, kurios buvo nurodytos pirmosios instancijos teismui, nes dėl skundžiamo teismo sprendimo pagrįstumo gali būti sprendžiama tik vertinant tuos duomenis, kuriuos, priimdamas sprendimą, turėjo jį priėmęs teismas. Pareiškėjos argumentai, kad vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikė tam neįgaliotas asmuo, nenagrinėtini, nes jie negali būti civilinės bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme dalyku.

214. 2011 m. gegužės 27 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 155/2011 bei teisinių paslaugų ataskaita, patvirtinantys išlaidas teisinei pagalbai apmokėti, teismui buvo pateikti 2011 m. gegužės 30 d. kartu su prašymu dėl suinteresuoto asmens V. G. bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių dokumentų prijungimo prie bylos. Tokia sąskaita-faktūra patvirtina ne tik tai, kad V. G. buvo suteiktos teisinės paslaugos, tačiau ir tai, kad jam kyla neišvengiama pareiga jas apmokėti, o tokiu būdu ir patiriamos išlaidos.

22Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. Liaškovas (74–77 b. l.) prašo netenkinti pareiškėjos J. G. atskirojo skundo ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

231. 2011-03-08 antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje buvo gautas J. G. prašymas, į kurį 2011-03-18 buvo atsakyta raštu Nr. AN005561. J. G. prašymą antstolio kontorai pristatė jos atstovas, sutuoktinis, advokato padėjėjas A. G., kuriam dar bendraujant su antstoliu, į prašymą buvo atsakyta žodžiu. Antstolis pažadėjo, jog į raštišką prašymą pateiks raštišką, motyvuotą atsakymą, tačiau taupydamas skolininko lėšas, atsakymą pateiks ne patvarkymo forma, o LR Antstolių įstatymo 27 straipsnyje nustatyta tvarka. Juolab, kad pati J. G. prašė klausimą išspręsti „skubos tvarka, priimant atitinkamus sprendimus ir apie tai informuojant ją raštu“. Visi prašomi skolininkės reikalavimai buvo įvykdyti.

242. Antstolio skundžiamo procesinio veiksmo pasekmės (piniginių lėšų nurašymas nuo sąskaitos) kilo ne iš skundžiamo atsisakymo atlikti procesinį veiksmą, o iš 2011-02-14 patvarkymo areštuoti lėšas ir jas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą Nr. AN004621, kurį J. G. gavo, tačiau savo procesine teise apskųsti antstolio veiksmus nepasinaudojo. Kyla klausimas, kodėl apeliantė nepasinaudojo procesine teise apskųsti antstolio veiksmus, kuriais skolos išieškojimas buvo nukreiptas į lėšas, iš kurių, jos manymu, išieškoti negalima.

253. Iš sutarties Nr. 10-084709-PP matyti, jog pareiškėjai suteiktas kreditas, kurio paskirtis: paskola gyvenimo išlaidoms, vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete. Taigi, akivaizdu, jog banko suteiktas kreditas - tai yra paskola, kuri negali būti tapatinama su stipendija, banko skelbtų konkursų, projektų laimėtojams, siekiant skatinti mokslo srities pažangą ar pažymėti gabiausius, aktyviausius studentus. Stipendiją ir banko suteiktą kreditą skiria esminis - grąžinamumo požymis. Stipendija suprantama, kaip finansinė parama studentui, moksleiviui, doktorantui, menininkui ir pan., kuri yra suteikiama neatlyginamai. Šiuo atveju, kredito įstaigos suteikta paskola turi būti grąžinama bankui, todėl jokiu būdu negalėtų būti tapatinama su stipendija ir juo labiau prilyginama darbo užmokesčiui.

264. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. AN004353 buvo priimtas ir skolininkei išsiųstas registruotu laišku 2011-01-31. Minėtame patvarkyme buvo nurodyta jo apskundimo tvarka bei terminai. J. G. šia procesine teise nepasinaudojo. Atskirajame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, todėl šis apeliantės atskirojo skundo argumentas neturi būti nagrinėjamas.

275. Teismas pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš J. G., nes jas priteisė atsižvelgdamas į formuojamą teismų praktiką, į bylos nesudėtingumą, į tai, kad išlaidos neviršijo rekomenduotino užmokesčio už advokato darbą. Be to, teismas priteisė ne 1200 Lt, kaip prašė suinteresuotas asmuo, o tik 600 Lt.

28Atskirasis skundas atmestinas.

29Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis A. Liaškovas, 2011-01-31 priėmė vykdyti Šiaulių rajono apylinkės teismo 2011-01-24 išduotą vykdomąjį raštą Nr. S-254, kuriuo iš pareiškėjos J. G. suinteresuotam asmeniui V. G. buvo priteista 2500 Lt (vykd. b. 3 b. l.). Vykdydamas vykdomąjį dokumentą, 2011 m. vasario 14 d. antstolis A. Liaškovas areštavo pareiškėjai J. G. priklausančias pinigines lėšas, esančias „Swedbank“ AB (vykdomoji byla Nr. 0159/11/00070/2011, 11 b. l.). 2011-02-15 minėtą patvarkymą išsiuntė pareiškėjai J. G. (vykd. b. 16 b. l.). 2011-03-08 antstolio kontoroje buvo gautas J. G. prašymas panaikinti areštą jos atsiskaitomajai sąskaitai, esančiai „Swedbank“ AB, nurodžius, jog į šią sąskaitą yra pervedamos išmokos vaikui (v. b. 18 b. l.). Prašyme taip pat nurodyta, kad į šią sąskaitą buvo pervesta ir gyvenimo išlaidoms skirta paskola, nes pareiškėja studijuoja Mykolo Romerio universitete. Pareiškėja sutiko, kad iš šios paskolos būtų išieškota įstatymų leidžiama pinigų dalis, o likusią sumą prašė grąžinti į jos atsiskaitomąją sąskaitą. Antstolis A. Liaškovas 2011-03-08 patvarkymu dėl arešto panaikinimo pareiškėjos prašymą tenkino iš dalies, t. y. panaikino areštą ir visus apribojimus nurodytai sąskaitai (v. b. 21 b. l.). Atsakymu į 2011-03-07 prašymą antstolis A. Liaškovas pareiškėjai J. G. nurodė, kad pareiškėjos prašymą tenkina dalinai, t. y. panaikina areštą sąskaitai, į kurią pervedama socialinė pašalpa, leidžia vykdymo išlaidas mokėti dalimis po 80 Lt per mėnesį. Pareiškėjos prašymo grąžinti pinigines lėšas, suteiktas kaip paskola studentui, antstolis netenkino, nurodydamas, kad LR CPK 739 straipsnis nenumato, kad negalima išieškoti iš paskolos (5 b. l.). Šiaulių miesto apylinkės teismas pareiškėjos skundą atmetė. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011-06-03 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – skundą tenkinti, priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad atsisakydamas grąžinti dalį pinigų, antstolis turėjo surašyti patvarkymą, o ne raštišką atsakymą. Teisėjų kolegija nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu ir laiko jį nepagrįstu. Apeliantė vadovaujasi LR CPK 613 straipsniu, kuris nurodo, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu. Pažymėtina, kad civilinio proceso kodeksas nereglamentuoja kokiais būtent klausimais turi būti surašomas patvarkymas. Nesant griežto reglamentavimo, kai kurie klausimai gali būti sprendžiami vadovaujantis LR Antstolių įstatymo 27 straipsniu. Minėta įstatymo 27 straipsnio 5 dalis numato, kad antstolis pateiktus asmenų prašymus ir skundus dėl jo veiklos, išskyrus prašymus ir skundus, kuriuos pagal įstatymus nagrinėja teismas, privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per keturiolika darbo dienų ir raštu pateikti motyvuotus atsakymus, jeigu kiti įstatymai nenustato kitaip. Kadangi minėtas įstatymas suteikia antstoliui teisę į kai kuriuos klausimus atsakyti raštu, todėl laikytina, kad antstolis A. Liaškovas į pareiškėjos J. G. prašymą pagrįstai pateikė raštišką atsakymą, nepažeisdamas nei dokumento formos, nei termino. Pažymėtina, kad pareiškėja pasinaudojo teise apskųsti antstolio atsisakymą grąžinti jai pinigines lėšas nepriklausomai nuo, kad antstolis surašė ne patvarkymą, o atsakymą į 2011-03-07 prašymą. Vien todėl, kad buvo surašytas atsakymas, o ne patvarkymas, pareiškėjos J. G. teisės nebuvo pažeistos. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, pirmasis atskirojo skundo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

30Pareiškėja teismui pateikė Valstybės remiamos paskolos studentams sutartis Nr. 10-084703-PI ir Nr. 10-084709-PP, kuriose nurodyta, jog pareiškėjai J. G. suteikiamos 4419 Lt ir 6500 Lt paskolos (7–14 b. l.). Minėtose sutartyse aiškiai nurodyta, kad tai yra paskola studijų kainai sumokėti ir paskola gyvenimo išlaidoms vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete. Kad tai yra paskola, nurodė ir pati pareiškėja J. G. pirmosios instancijos teismui pateiktame skunde ir sutikdama, jog iš gaunamos paskolos gyvenimo išlaidoms gali būti išieškomos piniginės lėšos (3 b. l.). Apeliantė atskirajame skunde nurodo, kad ši tikslinė paskola turi būti prilyginama darbo užmokesčiui prilygintoms išmokoms ar pajamoms, ir kad CPK 736 straipsnį reikia aiškinti sistemiškai su CPK 737 straipsniu. Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, laiko jį nepagrįstu, todėl netenkina.

31Pajamos, prilygintos darbo užmokesčiui yra reglamentuotos LR CPK 737 straipsnyje, kuriame nurodyta, kad išieškojimo iš darbo užmokesčio taisyklės taip pat taikomos ir išieškant iš skolininkui priklausančių: grynųjų pajamų už darbą žemės ūkyje, autorinio atlyginimo, moksleivių, studentų, doktorantų stipendijų, sumų, gaunamų atlyginti žalai, laimėjimų loterijose, dividendų ir pensijų. Išieškojimas iš paskolų šiame straipsnyje nenumatytas, todėl darytina išvada, kad paskola negali būti laikoma darbo užmokesčiui prilygintoms išmokoms ar pajamoms. Darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų ir davinių bei paskolos sąvokos akivaizdžiai skiriasi, nes darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį (LR Darbo kodekso 186 str. 1 dalis). Tas pats taikytina ir darbo užmokesčiui prilygintoms išmokoms ir daviniams. Pagal pareiškėjos pateiktą Valstybės remiamos paskolos studentams sutartį paskola yra įvardinta kaip kreditas – sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią bankas sutartyje nustatytomis sąlygomis, tvarka ir terminais suteikia kredito gavėjui sutartyje nurodytai tikslinei paskirčiai, bei kurią paėmęs kredito gavėjas privalo grąžinti sutartyje numatytomis dalimis ir terminais (sutarties 1.4 punktas). Darbo užmokestį, jam prilygintas išmokas ir paskolą skiria esminis – grąžinamumo požymis. Darbo uždarbis ir jam prilygintos išmokos yra užmokestis už atliktą darbą, kuriam nebūdingas grąžinamumas, o suteikta paskola turi būti grąžinama bankui, mokant nustatytas palūkanas. Esant nurodytoms aplinkybėms, pareiškėjai J. G. suteikta paskola studijų kainai sumokėti ir paskola gyvenimo išlaidoms vieneriems studijų metams Mykolo Romerio universitete negali būti prilyginama darbo užmokesčiui prilyginamoms išmokoms ar pajamoms. LR CPK 739 straipsnis numato sąrašą išmokų, iš kurių išieškoti negalima. Pareiškėjai J. G. suteiktos paskolos nepatenka į šį sąrašą, todėl išieškojimas iš šių paskolų yra galimas. Antstolis, atsisakydamas grąžinti dalį paskolos, nepažeidė teisės normų, todėl jo atliktas veiksmas yra teisėtas.

32LR CPK 306 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme, o LR CPK 312 straipsnis numato, kad apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Pareiškėja J. G. atskirojo skundo argumento, kad vykdomoji byla Nr. 0159/11/00070 pradėta neteisėtai ir visi joje priimti procesiniai sprendimai ir veiksmai yra neteisėti, pirmosios instancijos teismui nereiškė, teismas jo nenagrinėjo, todėl laikytina, kad šis reikalavimas apeliacinės instancijos teismui pateiktas naujai. Kadangi atskirajame skunde negalima kelti naujų reikalavimų, todėl teismas šio atskirojo skundo argumento nenagrinėja.

33Atsakant į ketvirtąjį atskirojo skundo argumentą, pažymėtina, kad byloje esantys duomenys patvirtina, jog suinteresuoto asmens V. G. atstovas advokatas Linas Jakas 2011 m. gegužės 30 d. pateikė Šiaulių miesto apylinkės teismui prašymą priteisti 1200 Lt bylinėjimosi išlaidas ir tai pagrindžiančius dokumentus ( 39–41 b. l.). Prašymas pateiktas iki bylos nagrinėjimo (2011-05-31), todėl pareiškėjos atskirojo skundo argumentas laikytinas nepagrįstu.

342011-08-16 buvo gautas pareiškėjos J. G. prašymas sustabdyti atskirojo skundo nagrinėjimą iki kol bus išnagrinėta Šiaulių miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-5350-362/2011. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad civilinė byla Nr. 2-5350-362/2011 Šiaulių miesto apylinkės teisme jau yra išnagrinėta ir 2011-09-06 nutartimi pareiškėjos skundas yra atmestas. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuotina, kad atskirojo skundo nagrinėjimo sustabdymas šioje civilinėje byloje yra netikslingas.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais motyvais konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino procesinės teisės normas, atsižvelgė į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, todėl pagrįstai atmetė pareiškėjos J. G. skundą, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti ar keisti nėra pagrindo (LR CPK 337 str. 1 p.).

36Absoliučių Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 329 str.).

37Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

38Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Pareiškėja J. G. pateikė teismui skundą (1–4 b. l.), prašydama... 3. Pareiškėja nurodė, kad antstolis A. Liaškovas 2011-02-14 priėmė... 4. 2011-03-28 buvo gautas antstolio A. Liaškovo 2011-03-18 atsakymas, kuriame... 5. LR Civilinio proceso kodekso 613 str. 1 d., imperatyviai nustatyta, kad... 6. Pareiškėja J. G. pripažino, kad iš gaunamos paskolos gyvenimo išlaidoms... 7. Antstolis A. Liaškovas atsiliepime į skundą (24–27 b. l.) nesutiko su... 8. Atsiliepimu į skundą (28–31 b. l.) suinteresuotas asmuo V. G. prašė... 9. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2011 m. birželio 3 d. nutartimi (43–46... 10. Teismas konstatavo, kad vykdydamas savo funkcijas, antstolis vadovaujasi ne tik... 11. Antstolis atsisakė grąžinti pervestus iš pareiškėjos pinigus į jo... 12. Teismas nurodė, kas iš byloje pateiktos Valstybės remiamos paskolos... 13. Pareiškėja J. G. atskiruoju skundu (50–54 b. l.) prašo panaikinti... 14. 1. Antstolis pareiškėjai pateikė atsakymą, kuriuo atsisakė grąžinti... 15. 2. Pareiškėja savo skunde aiškiai nurodė, jog ši tikslinė paskola turi... 16. 3. Vykdomoji byla Nr. 0159/11/00070, kurioje yra sprendžiamas ginčas, yra... 17. 4. Suinteresuoto asmens V. G. atstovas advokatas Linas Jakas į civilinę bylą... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo V. G. (62–67 b. l.)... 19. 2. Pareiškėjai banko suteikta tikslinė paskola nėra valstybės teikiama... 20. 3. LR CPK 306 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas (taigi ir... 21. 4. 2011 m. gegužės 27 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 155/2011 bei teisinių... 22. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotas asmuo antstolis A. Liaškovas... 23. 1. 2011-03-08 antstolio Andriaus Liaškovo kontoroje buvo gautas J. G.... 24. 2. Antstolio skundžiamo procesinio veiksmo pasekmės (piniginių lėšų... 25. 3. Iš sutarties Nr. 10-084709-PP matyti, jog pareiškėjai suteiktas kreditas,... 26. 4. Patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. AN004353 buvo... 27. 5. Teismas pagrįstai priteisė bylinėjimosi išlaidas iš J. G., nes jas... 28. Atskirasis skundas atmestinas.... 29. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis A. Liaškovas, 2011-01-31... 30. Pareiškėja teismui pateikė Valstybės remiamos paskolos studentams sutartis... 31. Pajamos, prilygintos darbo užmokesčiui yra reglamentuotos LR CPK 737... 32. LR CPK 306 straipsnio 2 dalis numato, kad apeliacinis skundas negali būti... 33. Atsakant į ketvirtąjį atskirojo skundo argumentą, pažymėtina, kad byloje... 34. 2011-08-16 buvo gautas pareiškėjos J. G. prašymas sustabdyti atskirojo... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi aukščiau išdėstytais motyvais... 36. Absoliučių Šiaulių miesto apylinkės teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 37. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 38. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 3 d. nutartį palikti...